Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Házasság
Házasság (#2666)

*[A házassági eskü, amelyet menyasszonynak és vőlegénynek külön-külön el kell mondania a Szellemi Tanács által elfogadott két tanú előtt, a Kitáb-i-Aqdas rendelkezése szerint a következő]:

Bizony, mi mindnyájan ragaszkodni fogunk Isten akaratához.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Házasság (#2667)

Dicsőség Néked, ó, Istenem! Ímé, irgalmad árnyékába gyülekezett szolgálód és szolgálóleányod, és kegyedből és nagylelkűségedből egyesülnek egymással. Ó, Uram! Segítsd őket ezen világodban és királyságodban, és bőséged és kegyelmed által halmozd el őket minden jóval. Ó, Uram! Erősítsd meg őket szolgálatodban, és segítsd őket, hogy szolgálhassanak Téged. Engedd, hogy Neved jeleivé válhassanak világodban, és védelmezd meg őket adományaiddal, melyeknek száma végtelen ebben és az eljövendő világban is. Ó, Uram! Irgalmasságod királyságához esedeznek ők, és Egyedüliséged birodalmát hívják segítségül. Bizony, a Te parancsolatod szerint házasodnak ők. Hadd legyenek hát az egyetértés és egység jelei az idők végezetéig.

Valóban, Te vagy a Mindenek Felett Hatalmas, a Mindenhol Jelenlévő, a Mindenható.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Házasság (#2668)
Ő az Isten!

Ó, páratlan Úr! Mindenható bölcsességedben házasságot parancsoltál a népeknek, hogy az emberi nemzedékek egymást követhessék ebben az esetleges világban, és hogy mindaddig, míg a világ világ, egyedüliséged Küszöbén szolgálattal és imádattal, tisztelgéssel és dicsőítéssel foglalatoskodjanak. „Egyedül azért teremtettem szellemeket és embereket, hogy Engem imádjanak.”[1] Ezért hát, add össze irgalmad mennyországában szereteted fészkének e két madarát, és tedd őket szüntelen kegyelmed vonzásának eszközeivé, hogy a szerelem e két tengerének egyesüléséből a gyengédség hulláma csapjon fel, és a tiszta és jó dolgok gyöngyeit vesse az élet partjára. „Ő hagyta a két tengert folyni, hogy találkozzanak egymással: közöttük akadály van, melyet nem hágnak át. Uratok mely jótéteményét tagadjátok hát? Mindkettőből nagyobb és kisebb gyöngyöket hoz Ő fel.”[2]

Ó, kedves Urunk! Add, hogy e házasság korallt és gyöngyöket teremjen. Te vagy valóban a Mindenek Felett Hatalmas, a Legnagyobb, a Mindig Megbocsátó.

*[1 Korán 51:56]
*[2 Korán 55:19-22]
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :