Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Gyógyulás
Gyógyulás (#2663)

* „A gyógyulást kérő imák a lelki és a testi gyógyulásra egyaránt vonatkoznak. Mondjátok hát őket azért, hogy lelketek és testetek egyaránt meggyógyulhassék.” —`Abdu’l-Bahá

A Te neved az én gyógyulásom, ó, Istenem, és a Rád való emlékezés az én orvosságom. A Hozzád való közelség az én reménységem, és Irántad érzett szeretetem az én kísérőm. A Te velem szembeni irgalmad a felépülésem és segítőm mind ebben, mind pedig az eljövendő világban. Valóban, Te vagy a Legbőkezűbb, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Gyógyulás (#2664)

Ó, Isten, én Istenem! Gyógyító erőd óceánjára és kegyelmed ragyogó Napcsillagára könyörgöm Hozzád, és Nevedre esedezem, mely által lebírtad Te minden szolgádat, és magasztos Szavad mindent átható erejére és fenséges Tollad hatalmára kérlek, s csakúgy irgalmadra, mely már azelőtt létezett, hogy megteremtettél mindeneket a mennyben és a földön, tisztíts meg engem kegyelmed áradó vizével minden szenvedéstől és lelki bajtól, gyengeségtől és erőtlenségtől.

Lásd, ó, Uram, ez esendő miként várakozik jóságod kapuja előtt, és ő, ki Benned bizakodik, miként kapaszkodik nagylelkűséged mentőkötelébe. Ne tagadd meg tőle, ó, könyörgöm Hozzád, azt, mit kegyelmed óceánjától és szerető kedvességed Napcsillagától remél.

Hatalmadban áll, hogy azt tedd, amit csak kívánsz. Nincs más Isten, csak Te, a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Gyógyulás (#2665)

Te vagy az, ó, Istenem, Ki nevei által meggyógyít minden beteget, és megvigasztal minden szenvedőt, Ki inni ad minden szomjazónak, megnyugtat minden reszketőt, útbaigazít minden tévelygőt, felemel minden megalázottat, gazdaggá tesz minden szegényt, felnyitja minden tudatlan szemét. Te vagy az, Ki fényt gyújt a sötétben, felvidítja a szomorkodót, meleget ád a fázónak, és felemel minden elnyomottat. A Te Neved, ó, Istenem, megébresztett minden teremtett dolgot, kiterítette a mennyeket, megteremtette a földet, felemelte a felhőket és leküldte velük az esőt. Ez bizony kegyelmed jele összes teremtményed számára.

Könyörgöm Hozzád ezért nevedre, mellyel kinyilatkoztattad Istenségedet és az egész teremtés fölé emelted Ügyedet, és legkiválóbb címeidre és legmagasztosabb tulajdonságaidra kérlek, akárcsak az összes erényre, mely mindent felülmúló és legmagasztosabb Lényedet dicsőíti, küldd le ez éjszakán irgalmad felhőjéből gyógyító esőd e csecsemőre, kit teremtésed világában mindenek felett dicső Önmagad védőszárnyai alá helyeztél. Majd pedig öltöztesd őt, ó, Istenem, kegyelmed által a jó közérzet és egészség köntösébe, és óvd őt, ó, Szerettem, minden szenvedéstől és bajtól, és mindentől, mi visszataszító Előtted. Hatalmad valóban felér mindennel. Te vagy bizony a Leghatalmasabb, az Önmagadtól Való. Küldd le számára továbbá, ó, Istenem, az ezen és az eljövendő világ, valamint az előbbi és az utóbbi nemzedékek minden javát. Hatalmad és Bölcsességed bizony képes erre.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :