Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Este
Este (#2635)

Ó, Istenem, Mesterem, vágyaim Célja! Gondoskodásodért és oltalmadért könyörög eme szolgád, ki irgalmad menedékében kíván megpihenni, és kegyelmed sátra alatt óhajt nyugodni.

Ó, Uram, szemedre kérlek, mely soha nem alszik, óvd az én szememet, hogy mást ne lássak, csak Téged. Erősítsd meg ezután látásomat, hogy észrevehessem jeleidet, és megpillanthassam Kinyilatkoztatásod Láthatárát. Te vagy az, Ki hatalmának megnyilvánulásai előtt a hatalom leglényege is reszket.

Nincsen más Isten csak Te, a Mindenható, a Mindent Lebíró, a Korlátozatlan.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Este (#2636)

Miként aludhatnék, ó, Isten, én Istenem, mikor az Utánad sóvárgók szeme le nem csukódhat, mert távol vannak Tőled? És miként térhetnék nyugovóra, mikor a Téged szeretők lelkét elemészti a Te jelenlétedtől való távollét?

Lelkemet és egész lényemet hatalmad és oltalmad jobb kezébe ajánlottam, ó, Uram, és erőd által hajtom fejem párnámra, és emelem fel akaratod és tetszésed szerint. Valóban, te vagy a Megőrző, a Megtartó, a Mindenható, a Legerősebb.

Hatalmadra! Álomban vagy ébren, nem kérek én semmi mást, csak amit Te kívánsz. Szolgád vagyok, és a Te kezedben vagyok. Segíts meg kegyesen, hogy azt tehessem, amin keresztül alászállhatnak jókedved illatai. Ez igazán az én reményem, és azok reménye, kik közel lehetnek Hozzád. Dicséret Néked, ó, világok Ura!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Este (#2637)

Ó, az Igazság keresője! Ha arra vágyódsz, hogy Isten felnyissa szemed, könyörögj Hozzá, imádkozz Hozzá, és fordulj Feléje, mikor éjfélt üt az óra, emígyen:

Ó, Uram! Egyedüliséged királysága felé fordítottam arcom, és kegyelmed tengerébe merítkezem. Ó, Uram! Világosítsd meg látásom azzal, hogy megpillanthatom fényeidet e sötét éjszakán, és e csodálatos korban tégy engem boldoggá szereteted borával. Ó, Uram, hadd hallhassam meg hívásod, és nyisd meg előttem mennyországod kapuját, hogy megláthassam dicsőséged ragyogását, és szépséged rabjává lehessek.

Valóban, Te vagy az Adakozó, a Nagylelkű, a Könyörületes, a Megbocsátó.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :