Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál (#2640)

*[Ezt az imát `Abdu’l-Bahá Sírszentélyében mondjuk, de lehet használni csendes imában otthon is.]

„Aki ezen imát szerényen és buzgón imádkozza, örömöt és boldogságot hoz e szolga szívébe, olyan lesz, mintha szemtől szembe találkozna Vele.”

Ő a Mindenek Felett Dicsőséges!

Ó, Isten, én Istenem! Alázattal és könnyes szemmel emelem esdeklő kezem Feléd és temetem arcom a porba Küszöbödön, mely magasztosabb, mint a tudósok tudása és mindazon dicséret, mely Téged magasztal. Irgalmad pillantásával tekints kegyesen ajtód előtt álló alázatos és szerény szolgádra, és merítsd meg őt örök kegyelmed Óceánjában.

*Uram! Szegény és alázatos szolgád ő, elbűvölt és Hozzád esengő, fogoly a Te kezedben, Hozzád buzgón imádkozó, Benned bízó, könnyes szemű a Te arcod előtt, aki Téged hív és Hozzád esdekel, emígyen:

Ó, Uram, én Istenem! Add nékem kegyelmed, hogy szolgálhassak azoknak, akiket szeretsz, erősíts meg engem a Te szolgálatodban, díszítsd fel homlokom az Irántad való imádat fényével szentséges udvarodban és a Te dicsőséges királyságodhoz való imádkozás ragyogásával. Segíts engem, hogy önzetlen lehessek mennyei kapud előtt, és nyújts kezet, hogy szent közelségedben csak Feléd fordulhassak. Uram! Adj innom az önzetlenség kelyhéből, ruházz fel köpönyegével, és meríts meg óceánjában. Tégy olyanná, mint a por azok ösvényén, kiket szeretsz, és add, hogy felajánlhassam lelkem azért a földért, melyet utadon a Te választottaid lába megszentelt, ó, Legdicsőbb Dicsőség Ura!

Ezen imával hív Téged szolgád hajnal hasadásakor és éjnek évadján. Teljesítsd be szíve kívánságát, ó, Uram! Világosítsd meg szívét, örvendeztesd meg keblét, erősítsd fényét, hogy szolgálhassa a Te Ügyedet és a Te szolgáidat.

Te vagy az Adományozó, a Megszánó, a Legbőkezűbb, a Kegyes, az Irgalmas, a Könyörületes.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :