Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Egység
Egység (#2626)

Adja Isten, hogy az egység fénye ragyoghassa be az egész földet, és az „Istené a királyság” jele fényeskedhessék minden nép homlokán!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Egység (#2627)

Ó, Istenem, ó, Istenem! Egyesítsd szolgáid szívét, és tárd fel nékik a Te nagy célodat! Engedd, hogy kövessék parancsolataidat, és tartsanak ki a Te törvényed mellett! Segítsd őket, ó, Isten, igyekezetükben, s adj erőt nékik, hogy szolgálhassanak Téged!

Ó, Isten! Ne hagyd magukra őket, de vezéreld lépéseiket a Te mindentudásod fényével, és vidítsd fel szívüket szereteteddel! Valóban, Te vagy az ő Segítőjük és Uruk.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Egység (#2628)

Dicsőség Néked, ó, Isten, az emberiség iránti szereteted megnyilvánításáért! Ó, Te, Ki Létünk és Világosságunk vagy, vezesd szolgáidat a Te utadon, tégy minket gazdaggá Tebenned, és szabadíts meg bennünket mindentől Rajtad kívül.

Ó, Isten, taníts meg bennünket a Te Egyedülvalóságodra, és add, hogy felismerhessük a Te Egységedet, hogy ne láthassunk mást, csak Téged. Te vagy a Könyörületes és a kegyek Osztogatója!

Ó, Isten! Élesszed fel szereteted tüzét szerelmeseid szívében, hogy minden más gondolatot elhamvasszon az, csak a Reád való gondolást nem.

Tárd fel előttünk, ó, Isten, a Te magasztos örökkévalóságodat, azt, hogy Te mindig voltál és mindig leszel, és azt, hogy nincsen más Isten Rajtad kívül. Valóban, Tebenned találunk megnyugvást és erőt.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Egység (#2629)

Ó, Te, Ki az Urak Ura vagy! Bizonyságot teszek, hogy Te vagy a teremtés Ura és minden lények, láthatók és láthatatlanok Tanítómestere. Tanúságot teszek, hogy hatalmad átfogja az egész világegyetemet, földi seregek Téged soha meg nem rémíthetnek, sem minden népek és nemzetek uralma Téged célodtól el nem tántoríthat. Vallom, hogy nincsen más vágyad, mint az egész világ új életre keltése, népei egységének megteremtése, és mindenek megváltása, kik ott lakoznak.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :