Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Az elhunytakért
Az elhunytakért (#2630)

Dicsőség Néked, ó, Uram, én Istenem! Ne alázd meg azt, kit felemeltél örökkön tartó uralmad erejével, és ne vesd távolra Magadtól, kinek megengedted, hogy belépjen Örökkévalóságod frigysátrába. Elveted-é, ó, Istenem, kit beborítottál Istenséged hűs árnyával, és elfordítod-é Magadtól, ó, Vágyam, kinek oltalmat adtál? Letaszítod-é, kit felemeltél, vagy elfeledkezel-é arról, kit képessé tettél arra, hogy megemlékezzen Rólad?

Dicsőíttessél, végtelenül dicsőíttessél! Te vagy, Ki örök időktől fogva az egész teremtés Királya és Elsődleges Mozgatója, és mindörökre minden teremtett dolog Ura és Parancsolója maradsz. Dicsőíttessél, ó, Istenem! Ha Te nem vagy többé irgalmas szolgáidhoz, ki mutat majd irgalmat feléjük, és ha Te nem segíted meg szeretteidet, ki lészen támaszuk?

Dicsőíttessél, végtelenül dicsőíttessél! Igazságodban dicsőítenek Téged, és valóban, mindnyájan Téged imádunk. Te öltesz testet igazságosságodban, és bizony, mindnyájan Rólad teszünk tanúságot. Te vagy, Kit szeretnek irgalmad okán. Nincsen más Isten, csak Te, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Az elhunytakért (#2631)

Ó, Istenem! Te, a vétkek Megbocsátója, az Adakozó, a megpróbáltatások Elhárítója!

Esedezem Hozzád, hogy bocsásd meg azoknak bűneit, akik levetették testi öltözetüket, s a lelkek birodalmába szálltak fel.

Ó, Uram! Tisztítsd meg őket vétkeiktől, űzd el bánatukat, és változtasd át az őket körülvevő sötétséget világossággá. Tedd lehetővé, hogy belépjenek a boldogság kertjébe, a legtisztább vízzel tisztítsd meg őket, és engedd, hogy megláthassák a Te ragyogó fényességed a legmagasabb csúcson.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Az elhunytakért (#2632)

Ó, Istenem! Ó, Istenem! Alázattal isteni fenséged magasztossága előtt, szerényen egységed kapujánál állva, e szolgád valóban hitt Benned és verseidben, tanúságot tett szavadról, lángra gyúlt szereteted tüze által, belemerült tudásod óceánjának mélységeibe, a Te szellőid vonzották őt, Rád bízta magát, arcát Feléd fordította, Hozzád könyörgött, és bízott megbocsátásodban és jóindulatodban. Elhagyta e halandó létet és a halhatatlanság királyságába repült, sóvárogva a kegyért, hogy találkozhasson Véled.

Ó, Uram, dicsőítsd meg állapotát, óvd őt legfőbb irgalmad sátra alatt, add, hogy beléphessen dicsőséges paradicsomodba és örökké magasztos rózsakertedben lakozhassék, hogy így a misztériumok világában belevethesse magát a fény tengerébe. Bizony, Te vagy a Nagylelkű, a Hatalmas, a Megbocsátó és az Adományozó.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :