Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone








Imák : Alap
Alap (#2610)

Isten minden barátja ... adományozzon annyit, amennyit csak tud, bármilyen csekély légyen is az. Isten nem terheli meg a lelkeket tehetségükön túl. Az ilyen adományoknak minden központból és minden hívőtől kell jönniük... Ó, Isten barátai! Legyetek biztosak benne, hogy ezen adományokért cserébe földetek, iparotok, üzletetek megáldatik sokszoros gyarapodással, ajándékokkal és adományokkal. Ki egy jó cselekedettel jön, tízszeresen megjutalmaztatik az. Semmi kétség afelől, hogy az élő Isten bőségesen megsegíti azokat, kik az Ő ösvényén költik javaikat.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Alap (#2611)

Ó, Isten, én Istenem! Ragyogd be a Téged igazán szeretők homlokát, és támogasd őket a biztos győzelem angyali seregeivel. Tartsd szilárdan lábukat egyenes ösvényeden, és örök nagylelkűségedből nyisd meg előttük áldásaid kapuját; mert ők a Te ösvényeden költik azt, mit nékik adományoztál, a Te Hitedet oltalmazzák, a Rólad való megemlékezésbe helyezik bizodalmukat, szívüket ajánlják fel, mert szeretnek Téged, és Szépséged imádatában és tetszésed megnyerésében nem szűkmarkúak azzal, amit bírnak.

Ó, Uram! Rendelj nékik bőséges részt, meghatározott viszonzást és biztos jutalmat!

Bizony, Te vagy a Megtartó, a Segítő, a Nagylelkű, a Jóságos, a Mindig Adakozó.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :