Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Összejövetelek
Összejövetelek (#2713)

Ó, könyörületes, mindenható Úr! Ím, könyörögve fordítják Feléd arcukat ezen összegyűlt lelkek. Végtelen alázattal és engedelmességgel tekintenek Királyságod felé, és könyörögnek megbocsátásodért és kegyelmedért. Ó, Isten! Tedd e gyülekezetet Néked kedvessé! Tisztítsd meg e lelkeket és sugározd rájuk vezérleted fényét! Ragyogd be szívüket és örvendeztesd meg lelküket örömhíreddel! Fogadd be mindőket szentséges Királyságodba, hadd részesüljenek kimeríthetetlen bőkezűségedből, és tedd őket boldoggá mind ebben, mind pedig az eljövendő világban!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Összejövetelek (#2714)

Ó, Isten! Összegyűltünk itt szereteted illatában, és Királyságod felé fordulunk. Nem keresünk mást, csak Téged, és nincs egyéb vágyunk, mint hogy tetszésedet elnyerjük. Ó, Istenünk! Tedd ez étket mennyei mannáddá, és add, hogy e gyülekezet szentjeid seregévé válhasson! Hadd legyenek ők a szeretet kovásza az emberek között, és a megvilágosodás forrása az egész emberi faj számára. Hadd legyenek ők vezérleted eszközei a földön. Mert bizony Te vagy a Hatalmas, Te vagy az Adományozó, Te vagy a Megbocsátó, s Te vagy a Mindenható!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Összejövetelek (#2715)

Ó, Isteni Gondviselés! Ímé, barátaid gyülekezete, kiket szépséged vonz, és kiknek szíve az Irántad érzett szeretet tüzében izzik. Változtasd ezen lelkeket mennyei angyalokká, keltsd őket új életre Szentlelked leheletével, adj nékik ékesszóló nyelvet és határozott szívet, övezd fel őket mennyei hatalommal és könyörületes érzülettel. Add, hogy az emberiség egységének hirdetőivé váljanak, és a szeretet és egyetértés forrásává az emberi világban, hogy az Igazság Napjának fénye szétoszlathassa az ostoba előítéletek veszélyes sötétjét, fénybe borulhasson e kietlen világ, ez anyagi birodalom magába szívhassa a szellem világának sugarait, ez a sokféle szín egyetlen tiszta színné olvadhasson, és dicsőítő ének szárnyalhasson szentséged királyságába.

Valóban, Te vagy a Mindenható és a Mindenek Felett Hatalmas!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :