Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by 3 Diversen

Bahá'í Vizier Index
Copyright
Errata
Transliteratie in de bahá'í-geschriften
Woordenlijst
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
3 Diversen : Copyright
Copyright
Voor alle hier gepubliceerde boeken:
© Stichting Bahá'í Literatuur, Den Haag.
Alle rechten voorbehouden.

De werken in deze verzameling mogen vrij verspreid worden mits vergezeld van deze copyright-informatie. Zij mogen niet comercieel verhandeld worden of deel uitmaken van een commercieel produkt zonder de schriftelijke toestemming van de copyrighthouder.

Deze documenten mogen met name altijd en overal verspreid worden of ter beschikking worden gesteld via vrij en anomiem toegankelijke servers en sites op het internet.

De tekst van de hier gepubliceerde boeken en brochures is overgenomen van de gedrukte uitgaven. Indien er verschillen zijn tussen de gedrukte en de electronische versie van een boek die niet zijn goedgekeurd in de errata zoals verschenen in april 1998, wordt de gedrukte versie als de enige juiste beschouwd. Voor deze of andere fouten of voor voorstellen tot verbetering kunt u contact opnemen met de tekstbeheerder.

© 1998 Stichting Bahá'í Literatuur, Den Haag

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :