Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by 7 Gebeden

Aanstaande moeders
Algemene gebeden voor overledenen
Avond
Bahá'í Gebeden-Nederlands
Beproevingen en moeilijkheden
Bescherming
Bijeenkomsten
Dienstbaarheid
Echtgenoot
Eenheid
Fondsen
Gebed voor de doden
Geestelijke groei
Geestelijke Raad
Genezing
Handen Van de Zaak van God
Het korte Verplichte Gebed
Het lange Verplichte Gebed
Het middellange Verplichte Gebed
Het Negentiendaagsfeest
Hulp en bijstand
Huqúqu’lláh, Gods recht
Huwelijk
Jongeren
Kinderen
Lof en dankbaarheid
Martelaren en hun familie
Mensheid
Middernacht
Nader tot God
Naw-Rúz
Ochtend
Onderricht, uit de Tafelen van het Goddelijk Plan
Onderricht
Onthechting
Ouders
Overwinning van de Zaak
Schrikkeldagen
Standvastigheid in het Verbond
Standvastigheid
Tafel van Ahmad
Tafel van de Heilige Zeevaarder
Tafelen van Ontmoeting
Vasten
Vergeving
Voor overleden vrouwen
Vrouwen
Vuurtafel
Zuigelingen
Ḥuqúqu’lláh het Recht van God
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
7 Gebeden : Huqúqu’lláh, Gods recht
Huqúqu’lláh, Gods recht (#9739)

*Ḥuqúqu'lláh is waarlijk een grootse wet. Iedereen is verplicht dit offer te brengen omdat dit een bron is van genade, van overvloed en van al het goede. Het is een milddadigheid die bij iedere ziel zal blijven in elke wereld van de werelden van God, de Albezittende, de Almilddadige. Bahá'u'lláh

Verheerlijkt zijt Gij, o Heer van de gehele schepping, Degeen tot Wie alle dingen zich moeten wenden. Ik getuig van binnen en hardop dat Gij Uzelf kenbaar hebt gemaakt en hebt geopenbaard, Uw tekenen hebt neergezonden en Uw getuigenissen hebt verkondigd. Ik betuig dat Gij onafhankelijk zijt van alles buiten Uzelf en geheiligd van al het aardse. Ik smeek U bij de alles te boven gaande glorie van Uw Zaak en de alovertreffende kracht van Uw Woord om diegene te bevestigen die wenst te schenken hetgeen Gij hem in Uw Boek hebt voorgeschreven, en zich wil houden aan hetgeen de geuren van Uw aanvaarding zal verspreiden. Waarlijk Gij zijt de Almachtige, de Algenadige, de Alvergevende, de Algrootmoedige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :