Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by 7 Gebeden

Aanstaande moeders
Algemene gebeden voor overledenen
Avond
Bahá'í Gebeden-Nederlands
Beproevingen en moeilijkheden
Bescherming
Bijeenkomsten
Dienstbaarheid
Echtgenoot
Eenheid
Fondsen
Gebed voor de doden
Geestelijke groei
Geestelijke Raad
Genezing
Handen Van de Zaak van God
Het korte Verplichte Gebed
Het lange Verplichte Gebed
Het middellange Verplichte Gebed
Het Negentiendaagsfeest
Hulp en bijstand
Huqúqu’lláh, Gods recht
Huwelijk
Jongeren
Kinderen
Lof en dankbaarheid
Martelaren en hun familie
Mensheid
Middernacht
Nader tot God
Naw-Rúz
Ochtend
Onderricht, uit de Tafelen van het Goddelijk Plan
Onderricht
Onthechting
Ouders
Overwinning van de Zaak
Schrikkeldagen
Standvastigheid in het Verbond
Standvastigheid
Tafel van Ahmad
Tafel van de Heilige Zeevaarder
Tafelen van Ontmoeting
Vasten
Vergeving
Voor overleden vrouwen
Vrouwen
Vuurtafel
Zuigelingen
Ḥuqúqu’lláh het Recht van God
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
7 Gebeden : Ḥuqúqu’lláh het Recht van God
Ḥuqúqu’lláh: het Recht van God (#9740)

Verheerlijkt zijt Gij, o mijn meedogende Heer! Ik smeek U bij het geraas van de oceaan van Uw heilige woorden, en bij de menigvuldige tekenen van Uw opperste soevereiniteit, de overtuigende bewijzen van Uw goddelijkheid en de verborgen mysteriën die in Uw kennis verscholen liggen, mij Uw genade te verlenen om U en Uw uitverkorenen te dienen, en mij in staat te stellen plichtsgetrouw de Huqúq te schenken die Gij in Uw Boek hebt verordend.

Ik ben degeen, o mijn Heer, wiens genegenheid naar Uw rijk van heerlijkheid uitgaat en die zich stevig vastklampt aan de zoom van Uw edelmoedigheid. O Gij die de Heer van alle bestaan zijt en de Heerser van het koninkrijk van namen, ik smeek U mij niet te ontzeggen hetgeen Gij bezit, noch mij te onthouden wat Gij voor Uw uitverkorenen hebt beschikt.

Ik smeek U, o Heer aller namen en Schepper der hemelen, mij door Uw sterkende genade te helpen zo standvastig te staan in Uw Zaak dat ik mij noch door de ijdelheden van de wereld als door een sluier laat uitsluiten, noch mij door de hevige onrust veroorzaakt door de boosdoeners die zijn opgestaan om Uw volk in Uw dagen op een dwaalspoor te brengen laat belemmeren. Bestem dan voor mij, o mijn Hartsverlangen, het goede van deze wereld en van de wereld die komen gaat. Waarlijk, Gij zijt machtig te doen naar Uw wil. Geen God is er dan Gij, de Immervergevende, de Edelmoedigste.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :