Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

1964-121BE
1965-122BE
1966-123BE
1967-124BE
1969-126BE
1970-127BE
1971-128BE
1972-129BE
1973-130BE
1975-132BE
1978-135BE Int. Conventie
1978-135BE Nat. Conventies
1980-137BE
1982-139BE
1987-144BE
1988-145BE Referenties
1988-145BE
1993-150BE
1994-151BE
1995-152BE
1996-153BE Europa
1996-153BE
1997-154BE
2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : 1978-135BE Nat. Conventies
HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID
Ridvan 1978 / 135BE
Aan de Bahá'ís van de Wereld
Dierbare geliefde Vrienden,

Verheugd begroeten wij de vorming van nog zeven Nationale Geestelijke Raden en wel die van Burundi, Mauritanië, de Bahama eilanden, Oman, Qatar, de Mariane eilanden en Cyprus; twee in Afrika, één in Amerika, twee in Azië, één in de Stille Zuidzee en één in Europa, waardoor het aantal pilaren van het Universele Huis van Gerechtigheid tot honderddertig is gestegen.

2 Uw Nationale Geestelijke Raad zal de boodschap gericht aan de Internationale Bahá'í Conventie en het nieuws over de vooruitgang van het Vijfjaren Plan, dat bij die gelegenheid werd vrijgegeven, met u delen. Zoals u zult zien, hebben veel nationale gemeenschappen de doelen van het Vijfjaren Plan reeds of praktisch behaald. Deze gemeenschappen moeten zich er nu van verzekeren dat het tempo van uitbreiding en consolidatie dat hun de overwinning bracht, wordt gehandhaafd zodat zij krachtig door zullen gaan met het volgende plan. Met pionieren en reizend onderricht kunnen zij ook hun zustergemeenschappen te hulp komen die, om hun doelen te behalen, nog maanden van intensief werk voor zich hebben. Wij doen vooral op deze laatste gemeenschappen een beroep om hun verdubbelde, vereende en zelfopofferende krachten in te zetten.

3 Wij smeken vurig aan de Heilige Drempel dat de volgelingen van de Gezegende Schoonheid met geestdrift, vertrouwen en toewijding zullen opstaan om te waarborgen dat ieder doel wordt behaald.

HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :