Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

1964-121BE
1965-122BE
1966-123BE
1967-124BE
1969-126BE
1970-127BE
1971-128BE
1972-129BE
1973-130BE
1975-132BE
1978-135BE Int. Conventie
1978-135BE Nat. Conventies
1980-137BE
1982-139BE
1987-144BE
1988-145BE Referenties
1988-145BE
1993-150BE
1994-151BE
1995-152BE
1996-153BE Europa
1996-153BE
1997-154BE
2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : 1975-132BE
HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID
Ridvan 1975 / 132BE
Aan de Bahá'ís van de Wereld
Dierbare geliefde Vrienden,

(Ter) GELEGENHEID GROOTSTE FEESTDAG BESCHOUWEN WE MET DANKBAAR HART RESULTAAT EERSTE JAAR VIJFJARENPLAN(:) (de) VERKIEZING DEZE Ridvan (van) VIJF NIEUWE NATIONALE GEESTELIJKE RADEN(,) VIER IN AFRIKA(,) ÉÉN IN AZIË. ONDANKS VERSLECHTERENDE TOESTAND (van) ZIELTOGENDE BESCHAVING (en) BEWIJZEN (van) ZICH SAMENPAKKENDE WOLKEN (van) WIJDVERBREIDE TEGENSTAND (tegen) GODDELIJKE BOODSCHAP MAKEN (de) GELOVIGEN HELE WERELD VORDERINGEN (met het) BEREIKEN DOELEN. DRIEHONDERDZESENTACHTIG PIONIERS AL GEVESTIGD(,) HONDERDTWEEËNVIJFTIG BEREIDEN ZICH VOOR NAAR POSTEN TE GAAN. NIEUW WERELDWIJD REIS EN ONDERRICHT PROGRAMMA ONTWORPEN DOOR INTERNATIONAAL 0NDERRICHTSCENTRUM NU GELANCEERD DOOR NATIONALE GEESTELIJKE RADEN IN OVERLEG (met) RAADGEVERS. GELIEFDE HANDEN ZAAK VERLENEN (in de) OPRUKKENDE VOORHOEDE (van het) LEGER (van) LICHT VOORTDURENDE LIEFDEVOLLE LEIDING, AANMOEDIGING (en) BESCHERMING VRIENDEN (die) ARBEIDEN (in de) GODDELIJKE WIJNGAARD. WERELDCENTRUM GELOOF RIJKELIJK GEZEGEND DOOR VERWERVING HEILIG HUIS MEESTER(,) GEBOORTEPLAATS SHOGHI EFFENDI BINNEN MUREN 'AKKÁ(;) ZAL SPOEDIG GETUIGE ZIJN (van) BEGIN UITGRAVING (voor) FUNDERINGEN (van de) PERMANENTE ZETEL UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID IN HEILIGE BODEM (van de) HELLINGEN BERG KARMEL EN IN ITALIË (van de) ONDERTEKENING CONTRACT (voor) MARMER NODIG (voor) MAJESTUEUS BOUWWERK. OP DIT KRITIEKE OGENBLIK MENSELIJKE GESCHIEDENIS LEVEREN (de) DRIE HOOFDDOELEN (van het) PLAN EN ZIJN SPECIALE DOELEN AANHOUDENDE UITDAGING OP VOOR IEDERE INDIVIDUELE BAHÁ'Í(,) VOLWASSENE(,) JONGERE(,) KIND(,) VOOR IEDERE Bahá'í FAMILIE(,) VOOR IEDERE PLAATSELIJKE GEMEENSCHAP EN BOVEN ALLES VOOR IEDERE PLAATSELIJKE GEESTELIJKE RAAD(,) WAARVAN (de) ONTWIKKELING (van) LEVENSBELANG IS (voor het) SUCCES VIJFJAREN PLAN EN VOORTGAANDE ONTPLOOIING (van de) DOOR GOD INGESTELDE Bahá'í SAMENLEVING. MOGEN (de) RESTERENDE DRIEHONDERDVIJFENNEGENTIG PIONIERS SPOEDIG OPSTAAN EN (een) LEGER (van) VRIJWILLIGERS REAGEREN (op) PAS GELANCEERDE REIS EN ONDERRICHT PROGRAMMA. NATIONALE GEESTELIJKE RADEN(,) PLAATSELIJKE GEESTELIJKE RADEN (en) INDIVIDUELE GELOVIGEN (worden) AANGESPOORD KWISTIG BIJDRAGEN (te) GEVEN IN TIJD (en) INSPANNING (voor een) STROOM (van) MATERIËLE HULPMIDDELEN (en) STEUN (aan) IEDERE FASE (van de) UITVOERING (van het) PLAN (in het) KOMEND JAAR. DRINGEND VERZOEK (aan) GELOVIGEN IEDER LAND (zich) MET ONS (te) VERENIGEN (in) GEBEDEN (en) SMEKING (tot de) GEZEGENDE SCHOONHEID ZIJN VERKNOCHTE VOLGELINGEN (te) LEIDEN(,) ONDERSTEUNEN EN BESCHERMEN IN HUN TOEGEWIJDE POGINGEN HUN ZIEL (te) REINIGEN(,) ZIJN BANIER (te) VERHEFFEN (en) ZIJN ZAAK (te) DIENEN.

HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :