Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Baha'i Studies

Baha'u'llah and the New Era
ByLaws of the Bulgarian Baha'i Community
Call to the Nations
Each One Teach One
Im Land der Einheit
Nearness to God
The Prosperity of Humankind
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Baha'i Studies : Nearness to God

Умолявай Бога, обръщай се с молитва към Него и Го призовавай в полунощ и призори. Бъди смирен и покорен пред Бога и напявай благодарствените стихове утрин и вечер, за това, че те напъти Той към Явната светлина, показа ти Правата пътека и ти предопредели състоянието на близост в Неговото чудно Царство.

Съдържание

"Близост до Бога" е сборник с откъси от Писанията на Бахаулла, Баб и Абдул Баха. За всеки ден от годината са дадени две четива, едното за сутринта, а другото - за вечерта. Бахайският ден започва и завършва при залез слънце, така че бахайската дата, а не григорианската бележи всеки нов набор от четива. За свещените дни са предвидени допълнителни четива, акцентиращи върху духовното и историческото значение на тези връхни точки в бахайската година. Включени са също и трите задължителни молитви. Първият ден на всеки месец е означен със звездичка, за да отбележи честването на празника на деветнадесетия ден - време за дружелюбие, общуване и духовно обновление.

Откъсите са подбрани за удобство на читателя и го насърчават да усеща ритъма на бахайския календар, графично представен в долния край на всяка страница. Не трябва да се придава специално значение на подбора от четива или тяхното подреждане.

Читателите трябва да помнят, че всеки може сам да подбира свои собствени откъси и да общува с Бога така, както му подсказва духът.

Въведение

Чрез Своя древен и вековечен Завет, Бог е обещал да дава на всеки от нас всичко, от което се нуждаем, за да изпълним своята цел - да постигнем щастие и удовлетворение и да изграждаме вечно развиващата се цивилизация. Нашият отклик на този Завет зависи от приемането ни на Неговия Божествен Пратеник и изпълненото ни с обич подчинение на законите и ученията, които Той носи на света.

Като четем откъси от бахайските Писания в началото и края на всеки ден, ние можем да се доближим до Бога и да разберем по-пълно духа и целта на Неговото Откровение. Бахаулла отдава огромно значение на това лично задължение:

"Казвайте Божиите стихове всяко утро и вечер. Който не ги казва, не е бил верен на Божието Споразумение и на Неговия Завет..."

Това е нещо, което всеки може да прави и Бахаулла ни уверява, че разбирането на Божието Слово не зависи от човешкото образование, а единствено от "чистотата на сърцето, от непорочността на душата и от свободата на духа".

Ежедневният прочит на Божието Слово носи голяма благодат и представлява източник на изцеление и благоденствие за всяка душа:

"Прелиствайте всеки ден стиховете, разкрити от Бога. Благословен е човекът, който ги казва и размишлява над тях. Той наистина е онези, които ще са блажени."

"... онова, което излезе изпод Най-възвишеното Перо води до славата, напредъка и възпитанието на всички народи и племена по света. Наистина то е върховният лек за всяка болест, само да можеха те да разберат и да схванат това."

Абдул Баха обяснява, че съзидателното слово е също така източник на единство, мир и справедливост в света.

"Само небесното могъщество на Словото Божие, което управлява и стои над всички сътворени неща, може да приведе в хармония различаващите се схващания, чувства, представи и убеждения на човешките чеда."

Сборникът с четива за всеки ден е подготвен с надеждата читателят да се насърчи да се гмурне по-надълбоко в океана на откровението на Бахаулла и "да открие всичките бисери на мъдростта, лежащи скрити в неговите дълбини".

Наредено ви е веднъж месечно да проявявате гостоприемство, дори и да поднасяте само вода, че Бог е пожелал да свърже сърцата ви в едно, макар и с помощта на небесни и земни средства.

Бахаулла, "Празникът на деветнадесетия ден", стр. 1

1 баха

Досега ръководството винаги бе давано с думи, а сега се дама с дела. Всеки трябва да покаже чисти и свети дела, защото с думи всеки си служи, докато такива дела принадлежат само на Нашите възлюбени. Стремете се от все сърце да се отличите с делата си. Това ви съветваме в това свято и сияйно послание.

21 март

Този период е Обещаната епоха, събирането на човешкия род в "Деня на възкресението", а сега е великият "Ден на страшния съд". Скоро целият свят, като през пролетта, ще смени своята одежда. Отмина пожълтяването и окапването на есенните листа; мракът на зимата завърши. Започна новата година и наближава духовната пролет. Черната земя се превръща в китна градина; в пустините и планините са избуяли червени цветя; по краищата на пустошта високи треви стоят като преден пост пред кипарисовите и жасминови дръвчета, а птиците пеят сред розовите клонки като ангели в небесната шир, огласявайки радостните вести за наближаването на тази духовна пролет, а сладката мелодия на техните гласове кара истинската същност на всички неща да се раздвижи и потръпне.

Абдул Баха
2 баха

Физическият чар изчезва, розите отстъпват място на тръните, а младостта и красотата изживяват дните си и отлитат завинаги. Вечна остава само Красотата на Единствения Истински, защото блясъкът є не угасва и великолепието є остава за вечни времена; нейният чар е всесилен, а обаянието є ¦ безгранично. Затова щастливо е лицето, което отразява блясъка на тази Светлина, сдоби се с перлата на истинското знание и заговори със Словото на Истината.

Абдул Баха
22 март

О, вие, хора, които имате ум да разберете и уши да чуете!

Първият зов на Възлюбения гласи: О, Мистичен славей! Не търси друго убежище извън розовата градина на духа. О, вестителю на Соломон на любовта! Не търси друга обител освен дома на Възлюбения, и, о, безсмъртен феникс, избери за жилище само планината на верността. Това е домът ти, ако на крилата на твоята душа полетиш към царството на безкрайността и се стремиш към целта си.

Бахаулла
3 баха

Връзката на подчинение, съществуваща между богомолците и Обожаемия, между създанието и Създателя трябва да се смята като знак за Неговото милостиво благоволение към хората, а не като указание за някаква тяхна заслуга и това се потвърждава от всеки истински и прозорлив вярващ.

Бахаулла
23 март

Нима има сила, която може да се противопостави на всепроникващото влияние на Словото Божие? Кълна се в Бога, че не! Доказателствата за това, са ясни и неоспорими. Който гледа с очите на справедливостта, ще бъде удивен и смаян и ще потвърди, че всички народи, вероизповедания и раси на света трябва да бъдат щастливи, доволни и благодарни за учението, съветите и предписанията на Бахаулла. Защото тези божествени заповеди укротяват всеки див звяр, превръщат пълзящото насекомо в рееща се в небето птица, и правят от хората ангели на Царството, от човешкия свят - събирателен център за качествата на милосърдието.

Абдул Баха
4 баха
О, сине човешки!

Не тъжи за нищо, освен за това, че си далече от Нас и не се радвай на нищо, освен ако не се връщаш и приближаваш към Нас.

Бахаулла
24 март

Да даде Бог в тези дни на небесна радост да не бъдете лишени от сладкото благоухание на Всеславния Бог и да можете да вкусите през тази духовна Пролет от изобилието на Неговата благодат.

Бахаулла
5 баха

В този Ден и в Негово име, на Самосъществуващия, печатът на отбраното Вино на Неговото Откровение е бил счупен и неговата благодат се излива над хората. Напълни чашата си и пий от нея в името на Пресветия, на Всеславния.

Бахаулла
25 март

Благословен е пътникът, който разпозна Желания и търсещият, който се вслуша в Зова на Този, Който е предначертаната цел на цялото човечество, и ученият, който повярва в Бога, Помощта в беда, Себесъщния.

Бахаулла
6 баха

Истински бахай е онзи, който ден и нощ се стреми да прогресира и напредва по пътеката на човешките усилия, чието най-съкровено желание е да живее и да постъпва така, че да обогатява и просветлява целия свят, чийто източник на вдъхновение е същината на Божествената добродетел, чиято цел в живота е да има такова поведение, че да предизвиква безкраен прогрес. Единствено когато той достигне подобни съвършени дарове, за него може да се каже, че е истински бахай.

Абдул Баха
26 март

О, вие, народи на Царството! Колко много хора изразходват цялата продължителност на живота си в молитви, търпят лишеният на плътта и копнеят да получат достъп в Царството, но въпреки това не успяват, докато вие, без труд и мъка и себеотричане извоювахте наградата и влязохте в него.

Това е също като по времето на Месията, когато фарисеите и набожните не получили нищо, а Петър, Йоан и Андрей, които нито се молели, нито лишавали от плътта си, излезли победители. Затова благодарете се на Бога, че увенча главите ви с короната на вечната слава и ви дари с такава неизмерима благодат.

Абдул Баха
7 баха

Началото на всички неща е познанието за Бога, а краят на всички неща е точното съблюдаване на всичко, изпратено на земята от висините на Божествената Воля, която прониква във всичко, което е на небето и всичко, което е на земята.

Бахаулла
27 март

Хвала на Бога, днес блясъкът на Словото Божие озари всички хоризонти и светлината му събра хора от всички секти, раси, племена, националности и общности, обединение помежду си и действащи в пълна хармония едни с други. О, колко много събрания се провеждат с благородното присъствие на хора от най-различни раси и вероизповедания! ... Но въпреки цялото това многообразие, те общуват помежду си в пълна хармония и единство, в дух на съвършена любов и независимост, говорят с общ глас, имат общ начин на мислене и обща цел. Истина ви казвам, това е резултат от всепроникващата сила на Словото Божие.

Абдул Баха
8 баха

Бъдете твърдо установени като непоклатима планина в Делото на своя Господ, Могъщия, Обичащия.

Бахаулла
28 март

В нашата епоха всички народи на земята се събуждат за нов живот, но никой досега не е открил или разбрал причината за това. Погледнете народите на Запад и вижте как те, преследвайки онова, което е празно и нищожно, са давали и продължават да дават безчислени човешки жертви в името на неговото утвърждаване и поддържане.

Бахаулла
9 баха

О, вие, възлюбени на Бога! Това е часът, когато трябва да отидете при народите на земята, изпълнени с доброта и любов, и да бъдете за тях знаците и символите на великата Божия милост. Вие трябва да станете самата душа на света, живият дух в тялото на човешките чеда. В тази удивителна Епоха, в това време, когато Древната Красота, Най-великото Име, изгря на хоризонта на света, носейки Му безчислени дарове, Словото Божие вля в най-съкровената същност на човечеството грандиозна сила, която неутрализира отделните човешки характеристики и обедини с всепобеждаваща Си мощ, всички народи в необятното море на единството.

Абдул Баха
29 март

Умолявам Господа на силите да укрепва вярата ти всеки ден повече от предишния.

Абдул Баха
10 баха

... О, вие, просветени младежи, старайте се ден и нощ да разкривате загадките на ума и духа и да проумявате тайните на Божия ден. Запознавайте се със свидетелствата, които извади наяве Най-великото име. Отворете уста за възхвала. Привеждайте убедителни доводи и доказателства. Водете онези, които жадуват, към животворния ручей; дарявайте истинско здраве на болните. Бъдете Божии чираци; бъдете ръководени от Бога лечители и лекувайте болните сред хората. Въведете онези, които са били отбягнати, в кръга от близки приятели. Накарайте отчаяния да се изпълни с надежда. Събудете онези, които са потънали в дълбок сън, накарайте нехайните да се замислят.

Ето това са плодовете на ранния живот. Такова е състоянието на лъчезарна слава.

Абдул Баха
30 март

Помислете за Божието милосърдие и Неговите дарове. Той изисква от вас онова, което ще ви е от полза, въпреки че Той Сам може и без всички същества. Злодеянията ви не могат никога да Ни навредят, нито пък добрите ви дела да са Ни от полза. Ние ви призоваваме изцяло заради Бога. За това ще свидетелства всеки проникновен и проницателен човек.

Бахаулла
11 баха

Всички свойствени на Бога качества и добродетели са очевидни и неоспорими и са споменати и описани във всички божествени Книги. Сред тях са: надеждността, честността, сърдечната чистота по време на общуването с Бога, въздържанието, смирението пред всичко, което Всемогъщият е повелил, задоволство от нещата, с които Волята Му ни е дарила, търпението, нещо повече -- чувството на признателност в нещастието и пълното доверие при всички обстоятелства в Него.

Бахаулла
31 март

Нека не трепва ръката ти, нито сърцето ти да се тревожи, а вместо това бъди уверен и твърд в обичта си към своя Господ, Милостивия, Състрадателният.

Абдул Баха
12 баха

Твоите поклонници наистина са жадни, о, Господи; заведи ги до извора на щедрост и на благодат. Те са наистина гладни; изпрати им небесната Си трапеза. Те са и голи, облечи ги в одеждите на науката и познанието.

Те са герои, о, Господарю мой - поведи ги към бойното поле. Те са водачи; накарай ги да говорят открито и смело с доводи и аргументи. Те са и слуги; накарай ги да подават от човек на човек пълната догоре с вино на увереността чаша. О, Господи, направи ги пойни птички, леещи радостните си песни в прекрасни градини; направи ги готови за скок лъвове в гъсталака, китове, които се гмуркат в необятната водна шир.

Наистина Ти си Този, който дарява щедра благодат. Няма друг Бог освен теб, Могъщият, силният, Вечният Дарител.

1 април

Божиите знаци блестят така ярко и сияйно, както слънцето огрява творенията на Неговите създания. Всичко, което идва от Бога, е само за себе си и винаги ще се различава от това, което са измислили хората.

13 баха

Внимавайте делата, извършени от въплъщенията на налудничавите приумици да не ви натъжат или постъпките, сторени от всеки своенравен потисник, да не ви наскърбят. Грабнете потира на постоянството чрез могъществото на Неговото Име, след туй отпийте жадно от него по силата на властта на Бога, Могъщия, Всесилния. Така Слънцето на нежното Ми състрадание и любяща доброта изгря над небосклона на това Послание, за да можете да отправите благодарности към своя Господ, Всемогъщия, Всещедрия.

Бахаулла
2 април

О, вие, които съдите справедливо! Ако това Дело трябва да бъде отречено, тогава кое друго дело в този свят би могло да бъде отстоявано или смятано за достойно да бъде прието?

Бахаулла
14 баха

Не гледайте собствените си способности и дарби, а отправете взор към ненадминатата щедрост, божествените дарове и силата на Светия Дух ¦ онази сила, която превръща капката в море и звездата в слънце.

Хвала на Бога, воините на Върховното Множество осигуряват победата и силите на Царството са готови да ви окажат помощ и подкрепа. Дори и ежеминутно да изразявате своята благодарност и признателност, пак няма да можете да се отблагодарите за всички тези дарове.

Помислете: много скоро от изтъкнатите личности, чиято слава се носи навсякъде по света, няма да остане абсолютно нищо, защото са били лишени от тази божествена щедрост и името им, и славата им, и всяка следа от тях ще бъдат заличени. Но вие, които бяхте огрени от блясъка на Слънцето на Истината и постигнахте вечен живот, ще сияете навеки на хоризонта на живота.

Петър бил рибар, а Мария Магдалена селянка, но тъй като били особено облагодетелствани с Христовите дарове, те се издигнали много във вярата и чак до наши дни светят на хоризонта на вечната слава. В тези работи не се държи сметка за заслугите и способностите, само сияйните лъчи на Слънцето на Истината, осветили тези огледала, се вземат предвид.

3 април

Колко много са хората с различно верую, противоречащи си вероизповедания и противоположни разбирания, които чрез живителното благоухание на Божествената пролет, полъхващо от Божия Резван, бяха пременени с новата одежда на божественото единство и отпиха от чашата на Неговата единственост!

Това е значението на добре известните слова: "Вълкът и агнето ще пасат заедно."

Бахаулла
15 баха

Ние наистина виждаме всичките ви действия. И ако усетим от тях да се излъчва сладкото благоухание на чистота и святост, без съмнение ще ви благословим. Тогава обитателите на Рая ще изричат похвали за вас и ще славят имената ви сред близкостоящите до Бога.

4 април

О, служителю, ти, който си приковал своя взор в Моето лице! Вслушай се в Гласа на своя Господ, Всеславния, зовящ високо от изгрева на величието и великолепието. Наистина този Зов ще те доближи до царството на славата и ще те подтикне да издигнеш възхвалата Му така, че всичко сътворено ще бъде запленено и да възвеличаеш славата Му по такъв начин, че да въздействаш на цялото сътворение. Наистина твоят Господ е Закрилникът, Великодушният, Всеосведоменият.

16 баха
О, Сине човешки!

Издигни се в Моите небеса, за да получиш радостта от вечното единение и да пиеш превъзходната напитка от чашата на вечната слава.

Бахаулла
5 април

О, слуга на Баха! Бъди самопожертвувателен по пътя си към Бога и устреми погледа си към небето на любовта, е движение от периферията към центъра, от пространството към Зорницата на всемира. Може би мислиш, че това е трудно, но аз ти казвам, че не е така, защото когато двигател на действията ни е божествената магнетична сила, с нейна помощ е възможно да прекосим времето и пространството и лесно, и бързо.

Абдул Баха
17 баха

О, ти, който се стремиш към Небесното Царство! Този свят е като човешкото тяло, а Божието Царство е като духа на живота. Виж колко тъмен и тесен е материалният свят на това тяло и колко често става плячка на болести и страдания. А колко светли и просторни са селенията на човешкия дух! От тази метафора можеш да разбереш как светът на Царството проблясва на земята и как законите му са създадени да управляват този земен свят. Въпреки че духът е недостъпен за очите, неговите заповеди огряват като лъчи светлина света на човешкото тяло. По същия начин и въпреки че небесното Царство е скрито за погледа на тези нехаещи за нищо люде, за онзи, който вижда с вътрешното си око, то е съвършено явно.

Абдул Баха
6 април

Вярата е магнитът, който привлича подкрепата на Милостивия. Службата е магнитът, който привлича божествената сила. Надявам се ти да достигнеш и до двете.

Абдул Баха
18 баха

О, синове и дъщери на Царството! Признателните птички на духа искат само да летят високо в небето и да пеят изкусно песните си, докато достойните за съжаление червеи обичат само да дълбаят земята ¦ и само каква яростна битка водят, за да проникнат в глъбините є! Такива са синовете на земята. Тяхната най-висша цел е да увеличат възможностите си за продължаване на тази смърт в живота в този ефимерен свят; и всичко това, въпреки че са притиснати отвсякъде от безброй грижи и скърби и никога, нито за миг дори, не могат да се почувстват в безопасност и да бъдат сигурни, че няма да ги сполети нещастие и дори внезапна смърт. Затова и след кратък период от време на време те изчезват безследно и от тях не остава нищо и никой не ги споменава.

И така, възхвалявайте Бахаулла, защото с Негова помощ и благоволение сте станали синове и дъщери на Царството и благодарение на Него сега сте пойни птички в поляните на истината и се издигнахте до висините на славата, която е вечна.

Абдул Баха
7 април
О, Сине на духа!

Счупи клетката си и като феникса на любовта полети в небето на светостта. Отречи се от себе си и изпълнен с дух на милосърдие, остани в царството на вечната младост.

19 баха

Побързай за живота, преди да е дошла смъртта; побързай за пролетта, преди да е настъпила есента; и побързай към изцелението, преди да те е повалила болестта -- за да станеш лечител на духа, който ще лекува, с диханието на Светия Дух, всички видове болки в този славен и удивителен век.

Абдул Баха
8 април

Без да си го искал от Мен, Аз те обсипах с благодатта Си. Без да си Ме молил за това, изпълних желанието ти. И въпреки че не го заслужаваш, те избрах за обект на Моята най-щедра и безкрайна милост.

Бахаулла

Що се отнася до Празника на деветнадесетия ден, трябва да му отделяте особено внимание и да го установите като практика, тъй като този празник носи благодат и обич на влюбените в Бога.

1 джалал
О, Сине Мой!

Общуването с грешните увеличава грижите, докато общуването с праведните очиства сърцето от ръжда. Нека този, който търси общение с Бога, да дружи с неговите възлюбени, а този, който иска да се вслуша в Божието слово, да се вслуша в думите на Божиите избраници.

Бахаулла
9 април

Що се отнася до тези, на които им липсват способности и които са се оказали недостойни в Деня на Възкресението, това не е причина за лишаването им от божията щедрост и дарове; защото това не е Денят на Справедливостта, а Денят на Благодатта, а справедливостта е тази, която дава всекиму дължимото. Затова не гледай колко си способен, а мисли за безграничната добрина и благосклонност на Бахаулла. Всеобхватна е Неговата щедрост и ненадмината милостта Му.

Абдул Баха
2 джалал

Приветствия, благодарствени молитви и радушен прием за тази Всемирна Реалност, това Съвършено Слово, тази Ясна Книга, този Блясък, който просветна в небесното висине, този Водач на всички народи, тази Светлина на света, която заля с талазите на щедрата Си благодат цялото сътворение, така че вълните изхвърлиха в пясъците на нашия видим свят сияйните си перли. И Истината се появи, а лъжата избяга надалече; съмна се и всички заликуваха, затова душите на хората са чисти от грях, духът им е извисен, сърцата им възрадвани, умовете им пречистени, тайните им мисли облагородени, съвестта им спокойна и съкровената им същност ¦ благочестива; защото Денят на Възкресението започна и даровете на твоя Господ Бог, Всеопрощаващия, обгърнаха всичко.

Абдул Баха
10 април

Ние никога няма да разочароваме този, който се стреми да ни достигне, нито ще откажем достъп до палатите Си на онзи, който е обърнал взора си към Нас.

Бахаулла
3 джалал

В името на праведността на Бога! Ако застанеше пред Моя Престол и се вслушаше в Езика на могъществото и величието, ти щеше да пожертваш тялото си, душата си, цялото си същество в знак на обичта ти към Бога, Върховния, Закрилника, Всезнаещия, Премъдрия и така би се развълнувал от обаянието на Неговия Глас, че всяко перо би било безсилно да обрисува състоянието ти и всеки красноречив човек би бил смутен в опита си да го опише. Помисли за малко върху това Откровение и необоримата му власт; помогни му след това както подобава на твоя Господ, Великодушния, Всещедрия. Напътвай хората към Изгрева на славата. Наистина това е самият Той, Който е установен на Своя могъщ Престол.

Бахаулла
11 април

Целта на този Онеправдан в понасянето на злочестини и скърби, в разкриването на Свещени стихове и в представянето на доказателства не бе друга, а да угаси пламъците на омразата и неприязънта, за да може небосклонът на човешките сърца да бъде озарен със светлината на съгласието и да постигне истински мир и спокойствие.

Бахаулла
4 джалал

От целия свят Той избра сърцата на Своите слуги и направи всяко от тях място на проявлението на Своето великолепие. Затова очистете ги от всяко омерзение, за да може в тях да се отпечата онова, за което те са създадени.

Бахаулла
12 април

Кажи: Има ли някакво съмнение по отношение на Бога? Вижте как Той слезе на земята от висините на Своето милосърдие, пълен със сила и облечен във власт. Има ли някакво съмнение по отношение на Неговите знаци? Отворете очите си и вижте явните доказателства за Него.

Бахаулла
5 джалал

Това е първото столетие и самото начало на откровението на Най-великата Светлина и затова през този век трябва да се придобиват добродетели и да се усъвършенстват добрите качества. В това време Преславният Рай трябва да разпъне шатрите си в равнините на света.

Абдул Баха
13 април

Разсъмва се и от мястото на изгрева в невидимите Божии селения се сипва светлината на единството. Помитайки всичко по пътя си, от скрития свят на Царството на единението бурно се стича поток от щедра благодат.

Абдул Баха
6 джалал

Помисли малко върху това как трябва да се държат тези, които са възлюбените на Бога и до какви висоти трябва да се издигнат. Моли се непрестанно на твоя Господар, Бога на Милосърдието, да им помогне да направят това, което Той е пожелал. Той наистина е Най-силният, Преславният, Всезнаещият.

Бахаулла
14 април

Господ повели във всеки град да бъде създаван Дом на справедливостта, където да се събират съветници на брой до този на Баха, а и да са повече на брой, няма значение. Те трябва да смятат, че влизат в Двора на присъствието на Бога, Възвишения, Всевишния, и че съзират Този, Kойто е Незримият. Те следва да бъдат доверениците на Милостивия сред хората и да гледат на себе си като на назначени от Бога пазители за всички земни обитатели. Техен дълг е да се съветват заедно и да се грижат за интересите на Божиите слуги заради Самия Него така, както се грижат за собствените си интереси и да избират онова, което е уместно и благопристойно.

Бахаулла
7 джалал

Главните изисквания към тези, които се събират за съвет и общо обсъждане, са чистотата на подбудите, лъчезарността на духа, отказ от всичко извън Бога, любов към Неговите Божествени ухания, смирение и скромност пред обичаните от Него, търпение и издръжливост в трудностите и подчинение на Неговия възвишен Праг.

Абдул Баха
15 април

Свидетелствам, че ти се вслуша в мелодията на Бога и в сладкия Му говор, насочи ухото си към гукането на Гълъба на божественото Откровение и чу как Славеят на верността лееше своите звуци върху Клона на Славата: Наистина няма никой друг Бог освен Мен, Несравнимия, Всеосведомения.

Бахаулла
8 джалал

Върви ти високо над света на битието чрез силата на Най-великото име, за да можеш да узнаеш незапомнените тайни и да се запознаеш с онова, с което никой не е запознат. Наистина твоят Господ е Помощникът, Всезнаещият, Всеосведоменият.

Бахаулла
16 април

Единствената причина за това че се яви сам Бог и че от царството на невидимото заструиха безчислени светлини, е възпитанието на човешките души и усъвършенстването на всички хора на земята ¦ за да се появят благословени люде, освободени от мрака на животинския свят и носители на онези качества, които са украсата на човешката същност.

Абдул Баха
9 джалал

Хората на Баха следва да призоват и умоляват Господа на имената, та дано хората по света не бъдат лишени от излиянията на великодушие в Неговите дни.

Бахаулла
17 април
О, сине на Моята слугиня!

Ако търсиш благодатта на светия дух, влез в дружба с праведника, защото той е изпил чашата на вечния живот от ръцете на безсмъртния Виночерпец и като ясно утро Той оживява и озарява мъртвите сърца.

Бахаулла
10 джалал

Няма ли да избягаме от лицето на отрицанието и да потърсим сянката на подслона на увереността? Няма ли да се освободим от ужаса на сатанинската тъма и да се забързаме към изгряващата светлина на небесната Красота?

Бахаулла
18 април

Велик наистина е този Ден! Споменаването му във всички Свещени книги като Божия Ден е свидетелство за неговото величие. Душата на всеки Пророк, на всеки Божи Пратеник, е жадувала за този удивителен Ден. Всички хора на земята също са копнеели за него.

Бахаулла
11 джалал

О, вие, възлюбени на Бога! О, деца на Неговото Царство! Истина ви казвам: новото небе и новата земя дойдоха. Свещеният град, новият Ерусалим, слезе на земята от висините във вида на небесна девица, забулена, красива и неповторима, готова да се събере със своите обитатели на земята. Ангелското обкръжение на Небесното Множество се присъедини със зов, който обходи цялата вселена, провъзгласявайки със зов, който обходи цялата вселена, провъзгласявайки гръмко и тържествено: "Това е Градът на Бога и Негова обител, където ще живеят чистите и светите сред Неговите слуги. И Той ще живее с тях, защото те са Неговият народ, а Той е техният Господар.

Бахаулла
19 април

Благините на Източника на благодат се спущат ясно във всеки миг.

Бахаулла
12 джалал

Ти се интересуваш по какво правило да изпълняваш живота си.

Вярвай в Бога и не откъсвай очи от възвишеното Му царство; прекланяй се пред Красотата на Абха; не се отклонявай нито на йота от Завета; стреми се да се издигнеш в Небето на Всемирната Светлина. Скъсай с този свят и се прероди чрез сладкото ухание на святост, долитащо от селенията на Всевишния. Призовавай към любов и бъди добра към цялото човечество. Обичай човешките чеда и споделяй скърбите им. Бъди от онези, които насърчават и милеят за мира. Предлагай всекиму приятелството си и бъди достойна за доверие. Бъди балсам за всяка рана и лекарство за всяка болка. Обединявай хората и произнасяй словата на учението. Отправяй молитви към твоя Господ Бог и води хората по правия път. Дай им свобода на езика си и учи другите и нека лицето ти с озари от огъня на любовта към Бога. Не си давай почивка нито за миг и не се стреми към спокойствие. Така ще можеш да станеш знак и символ на Божията любов и знаме на Неговата милост.

Абдул Баха
20 април

В този ден никой не може да задава въпроси и да търси отговор от своя Господар. Дълг е на всеки, който се е вслушал в Божия Зов, така както го е изразил Този, Който е Изворът на Великолепието, да стане и да извика: "Ето ме, ето ме, о, Господарю на всички Имена; ето ме, ето ме, о, Създателю на небесата! Свидетелствам за това, че чрез Твоето Откровение се разкриха скритите в Божиите Книги неща и се изпълни всичко, което беше записано от Твоите Пратеници в свещените Писания.

Бахаулла
13 джалал

Можеш ли, о, ти Перо, да намериш някой друг освен Мен в този Ден? Какво стана със сътворението и неговите проявления? Какво се случи с имената и тяхното царство? Къде отиде всичко сътворено ¦ зримо и незримо? Какво стана със скритите тайни на вселената и нейните откровения? Нима цялото сътворение е изчезнало?! Останало е само Моето Лице, лицето на Вечния, на Великолепния, на Всеславния.

Това е Денят, в който не може да се види нищо друго освен блясъкът на Светлината, която струи от лицето на Твоя Бог ¦ Всеблагия, Всещедрия.

Бахаулла
21 април

Ликувай, о, народе на Баха, защото си припомняш Деня на върховно щастие, Деня, в който Езикът на Предвечния проговори, когато Той напусна Своя Дом и се упъти към Мястото, от което разпръсна над цялото сътворение блясъка на Своето име ¦ Всемилостивия. Бог Ни е свидетел: Ако бяхме разкрили скритите тайни на този Ден, всичките обитатели на земята и на небето щяха да изгубят съзнание и да умрат, освен онези, които ще запази Бог ¦ Всемогъщият, Всезнаещият, Премъдрият.

Бахаулла
14 джалал

Размислете върху това, което е казал поетът: "Не се учудвай, че моят Най-Възлюбен е по-близо до мен, отколкото съм самият аз, а се чуди на това, че аз въпреки тази близост съм все още толкова далеч от Него."

Бахаулла
22 април

Това е Денят, в който истинските Божии слуги вкусват от животворната вода на единението, Денят, в който близкостоящите до Бога могат да пият от тихата река на безсмъртието, а тези, които вярват в Неговото единство, от виното на Неговото Присъствие ¦ поради това, че са признали Този, който е Върховният и Окончателен Завършек на всичко, Този, чрез когото Езикът на Величието и на Славата е извикал: "Царството е Мое и Аз Самият, по силата на Моето собствено право, съм неговият Владетел.

Бахаулла
15 джалал

Всеки е длъжен да не предприема никаква стъпка без да се посъветва с Духовния съвет, трябва уверено да подчини сърцето и душата си на неговото нареждане и да му се подчинява, за да могат нещата да бъдат правилно подредени и добре организирани. Иначе всеки човек ще действа самостоятелно и по собствено усмотрение, ще следва собствените си желания и ще навреди на Делото.

23 април

В името на справедливостта на Всевишния! Всяко скрито нещо излезе наяве чрез силата на истината. Всички Божии милости бяха изпратени на земята в знак на Неговото благоволение. Водите на вечния живот бяха изцяло предоставени на хората. Всяка чаша беше разнесена от ръката на Многообичания. Приближете се и не се бавете нито за миг.

Бахаулла
16 джалал

О, млади дръвчета и растения, несравними и крехки, които растете в поляните на напътствието! О, вие, новодошли в Братството на Истината!

Макар и сега да сте ученици, надеждата ми е, че чрез валежите от облаците на милосърдието вие ще се превърнете в учители; че ще разцъфтите като цветя и благоухайни билки в градината на онова познание, което е както за ума, така и за сърцето; че всички вие ще израстете като дръвчета с богата реколта, прекрасни, свежи и силни, натежали със сладки плодове.

Абдул Баха
24 април

О, приятели! Необходимо е да ободрите и да съживите душите си чрез милосърдните благодеяния, които в тази Божествена, тази вълнуваща душата Пролет се изливат върху ви. Слънцето на огромната Му слава е пръснало сиянието си над вас, а облаците на безграничната му милост хвърлят сянката си върху вас. Колко високо е възнаграждението на онзи, който не се е лишил от такава огромна благодат, нито е бил затруднен да съзре красотата на своя Превъзлюбен в тази нова Негова премяна.

Бахаулла
17 джалал

Абдул Баха не е имал никога желание да причини вреда на някого и никога няма да наскърби когото и да било; защото човек не може да получи по-голям дар от този да може да зарадва чуждо сърце. Моля се на Бога вие да бъдете носители на радост, каквито са ангелите в Небето.

Абдул Баха
25 април

В годината шестдесета Този, Който предвести светлината на Божественото Ръководство ¦ нека всичко сътворено да бъде принесено в жертва на Него ¦ се надигна, за да обяви едно ново откровение на Божествения Дух и двадесет години по-късно бе последван от Онзи, чрез Чието пришествие светът стана получател на тази обещана слава, това чудно благодеяние. Виж как на по-голямата част от човечеството бе вдъхната способността да се вслуша в най-възвишеното Божие Слово ¦ Словото, от което трябва да зависи събирането в едно и духовното възкресение на всички хора.

Бахаулла
18 джалал
О, спътници!

Защо пренебрегвате споменаването на Възлюбения и се държите далече от Неговото свято присъствие? Същността на красотата е в шатрата на престола на славата, докато вие се занимавате с празни раздори. Тамянът на светостта ухае и лъхът на добротата повява, но вие се лишавате от тях. Тежко вам и на тези, които вървят по вашия път и по следите на вашите стъпки.

Бахаулла
26 април

Ясно е, че всяка епоха, в която е живяло дадено Божие Проявление, е божествено предопределена и може в известен смисъл да бъде характеризирана като определения от Бога Ден. Този Ден обаче е неповторим и трябва да бъде разграничен от предхождащите го.

Бахаулла
19 джалал

Кажи: Определеният ден настъпи. Това е пролетта на благотворителните дела, ако сте от онези, които разбират. Стремете се с всички сили, о, хора, да дадете това, което ще ви е от полза в световете на вашия Господ, Премилосърдния, Всевъзхваления.

Бахаулла
27 април

В този Ден има голям празник в Царството във висините, тъй като всичко, което бе обещано в светите Писания, бе изпълнено. Това е Денят на огромно възрадване. Необходимо е всеки да се забърза към двора на Неговата близост с преизобилна радост, веселие, тържествуване и наслада и да се избави от огъня на отдалечеността.

Бахаулла

Получих писмото ти, в което пишеш за празника на Деветнадесетте дни и много му се зарадвах. На тези събирания божествената трапеза се спуска от небето и на земята слиза одобрението на Премилостивия. Аз се надявам, че полъхът на Светия Дух ще се разнесе над тях и че всеки от присъстващите, с красноречиво слово и сърце, преливащо от любов към Бога, ще предаде на заобикалящото го множество своя възторг и преклонение пред изгрева на Слънцето на Истината, и първите проблясъци на Зорницата, която огрява цялата земя.

1 джамал

Хвала на Бога, вратите на безграничната благодат са широко отворени, небесната трапеза е сложена и слугите и прислужниците на Милосърдечния присъстват на празника. Постарайте се да получите своя дял от тази вечна и нетленна храна, за да бъдете обичани о ценени и в този, и в другия свят.

Абдул Баха
28 април

Чрез движението на Нашето Перо на славата Ние вдъхнахме, по нареждане на всемогъщия Повелител, един нов живот във всяко човешко тяло и вляхме във всяко слово крепка сила. Всички сътворени неща обявяват свидетелствата на това обхващащо света възраждане. Това е най-великата, най-радостната вест, предадена на човечеството от Перото на този Онеправдан. Защо тогава се боите, о, Мои превъзлюбени? Кой е този, който може да ви хвърли в смут? Допирът на влагата е достатъчен, за да разтвори втвърдената глина, от която е изваяно това покварено поколение. Самото ваше събиране заедно е достатъчно, за да разпръсне силите на тези налудничави и нищожни хора.

Бахаулла
2 джамал

Измъкнете се, о, Божии славеи, от шиповете и трънаците на злочестието и страданието и полетете към розовата градина на непомръкващия блясък и величие. О, приятели Мои, които живеете в прахта! Побързайте към вашата небесна обител. Кажете си радостната вест: "Многообичаният дойде! Той увенча Себе Си със славата на Божието Откровение и отключи пред очите на хората вратите на Неговия древен Рай." Нека всички очи се възрадват и всяко ухо да се развесели, защото сега е времето да съзерцавате красотата Му и сега е подходящият момент да се вслушате в гласа Му.

Бахаулла
29 април

Привлечи сърцата на хората със зова на единствения Възлюбен. Кажи: Това е Божият глас, ако можете да го чуете. Това е Изворът на Божието Откровение, стига да знаете за него. Това е Местоизгревът на Божието Дело, ако можете да го разпознаете. Това е Източникът на Божията заповед, стига да съдите безпристрастно. Това е явното и скритото Тайнство ¦ дано можете да го разберете. О, народи на света! Откажете се заради името Ми, което стои над всички други имена, от онова, което притежавате и се гмурнете в този Океан, в чиито дълбини са скрити бисерите на мъдростта и на словото, океанът, който се издигна в прослава на Моето име ¦ Всемилостивия.

Бахаулла
3 джамал

В този ден да благодариш на Бога за Неговите щедри дарове означава да имаш лъчезарно сърце и душа, отворена от поривите на духа. Такава е истинската същност на благодарността.

Колкото до изразяването на благодарност с думи или писмено, въпреки че това действително е желателно, в сравнение с другата изява на благодарност, то е само нейно подобие и измамлива илюзия, защото най-важното са тези внушения на духа, това излъчване от глъбините на сърцето и аз се надявам, че те ще станат твое достояние.

Абдул Баха
30 април

Ако учените и мъдрите сред хората в тази епоха позволеха на човечеството да вдъхне благоуханието на дружелюбността и обичта, всяко проникновено сърце би разбрало смисъла на истинската свобода и би открило тайната на непрестанния покой и пълното спокойствие.

Бахаулла
4 джамал

Нека пламъкът на любовта към Бога блести ярко в просветлените ви сърца. Поддържайте го с мирото на Божественото ръководство и го съхранявайте в убежището на постоянството си. Пазете го в стъкленицата на надеждата и себеотричането от всички извън Бога, за да не могат коварните интриги на неверниците да угасят светлината му.

Бахаулла
1 май

Кажи: Благословен е спящият, който е разбуден от Моя Ветрец. Благословен е безжизненият, който е съживен чрез възраждащи дихания. Благословено е окото, което е намерило утеха, зървайки красотата Ми. Благословен е пътникът, който направлява стъпките си към Скинията на Моя блясък и великолепие.

Бахаулла
5 джамал

Това е Денят, в който невидимият свят се провикна: "Честита си ти, о, земя, защото стана столче за нозете на Твоя Бог и бе избрана за седалище на величавия Му престол." А царството на красотата възкликна: "Да можеше животът ми да бъде пожертван за теб, защото Възлюбеният на Всемилостивия установи властта Си над теб чрез силата на Своето име, което беше обещано на всички неща и в миналото, и в бъдещето. "Това е Денят, в който всяко благоухание получи аромата си от уханието на Моята одежда, което се разпръсна върху цялото сътворение. Това е Денят, в който стремителните води на вечния живот избликнаха от Волята на Всемилостивия. Побързайте с всички сили и пийте до насита, о, Души на царството небесно!

Бахаулла
2 май

О, многообичани и вие, прислужници на Милосърдечния! Това е денят, в който Зорницата на Истината изгря на хоризонта на живота и сиянието є се разпръсна навсякъде, а светлината є блесна с такава сила, че разкъса плътно надвисналите облаци и се издигна на небето на света в цялото си великолепие. Оттогава вие сте свидетели на непознато досега раздвижване сред всички божии създания.

Абдул баха
6 джамал

Внимавайте да не би сред хората да ви обхване огънят на глупавото невежество. Всички неща произтичат от Бога и при Него те ще се върнат. Той е източникът на всички неща и в Него свършват всички неща.

Бахаулла
3 май

По време на молитвата към Бога и произнасянето: "Твоето Име е моят лек," размисли как твоето сърце е успокоено и душата зарадвана от духа на Божията любов и твоят разум е привлечен в Царството Божие! Чрез всичко това способностите и възможностите на човека се увеличават. Когато съдът е разширен и водата се увеличава и когато жаждата расте, щедростта на облаците става приятна за вкуса на човека. Това е тайната на молитвата и смисъла на заявяване на нуждите си.

Абдул Баха
7 джамал
О, приятелю!

В градината на сърцето си посади само розата на любовта и не изпускай славея на обичта и желанието. Пази свидливо приятелството на праведния и избягвай дружбата на безбожника.

Бахаулла
4 май

В този ден Благословеното Лотосово дърво е пред очите ти, натежало с божествени, с нови и чудни плодове. Взри се в него, откъснат от всичко останало.

Бахаулла
8 джамал

О, прислужнице Моя, о, Мой лист! Отправяй благодарности към Превъзлюбения на света за това, че си достигнала до това безгранично великодушие във време, когато учените по света и най-видните хора останаха лишени от него. Нарекохме те "лист", за да можеш като листата да потрепваш от нежния ветрец на Волята на Бога ¦ въздигната да е славата Му ¦ така, както листата на дърветата потрепват от напористите ветрове ...

Призоваваме те да вършиш онова, което ще служи на интересите на Божието Дело сред мъжете и жените. Той наистина чува зова на приятелите и съзира техните постъпки. Наистина Той е Чуващият и Виждащият.

Бахаулла
5 май

Когато някой се моли на своя Господ, обръща се към Него и търси щедростта на Неговия Океан, тази молитва донася светлина на сърцето, осветлява неговия поглед, оживява душата и буди възторг у неговото същество.

Абдул Баха
9 джамал

О, братко мой! Направи стъпката на духа, та бърз като мигването на око да можеш да прекосиш пустинята на отдалечеността и безутешността, да достигнеш Резвана на вечното съжителство и докато поемеш дъх, да общуваш с небесните Духове. Защото с човешките нозе ти не можеш да се надяваш никога да прекосиш тези неизмерими разстояния, нито да достигнеш своята цел.

Бахаулла
6 май

В този Ден вътрешното ухо възкликва и казва: Наистина блазе ми, днес е моят ден, тъй като Божият Глас зове високо. А същността на зрението вика: Благословена съм, това е моят ден, защото Предвечната Хубост грее лъчезарно от най-въздигнатия Небосклон.

Бахаулла
10 джамал

Кажи: Това е Денят на похвалните дела, само да знаехте това. Това е Денят на прославата на Бога и на изявата на Неговото Слово, само да можехте да схванете това. Оставете нещата, разпространени сред хората и дръжте се здраво за онова, което Бог, Помощта в беда, Себесъщният изисква от вас. Наближава бързо денят, когато всички съкровища по земята не ще ви бъдат никак от полза.

Бахаулла
7 май

Благодатните дарове на Бахаулла са безбрежно море и дори вечният живот е само капчица вода от него. Вълните на това море се плискат непрестанно в сърцата на приятелите и ги обливат с поривите на духа и горещото туптене на душата, докато сърцето им даде път и, ще не ще, се обърне със смирена молитва към Царството на Господ Бог.

Абдул Баха
11 джамал

Благодарете на Бога за това, че достигнахте Желанието на сърцето си и намерихте единение с Този, Който е Обещанието на всички народи. Съхранете с помощта на единствения истински Бог ¦ да се слави името Му ¦ висотата на положението, което сте достигнали и се придържайте ревностно към всичко, което ще подпомогне Неговото Дело.

Бахаулла
8 май

Вярвай в подкрепата на своя Господар и искай, каквото пожелаеш от даровете на твоя Господ, Неограничения!

Абдул Баха
12 джамал

О, сине на Царството! Всичко е благотворно, ако е свързано с любовта към Бога; но без Неговата любов всичко е вредно и се изпречва като було между човека и Господаря на Царството. Когато е налице любовта Му, всяка горчивина се превръща в наслада и всеки дар доставя чисто удоволствие. Така например нежната и очароваща ухото мелодия е като самият дух на живота за влюбеното в Бога сърце, но събужда похот в завладяната от плътски желания душа. Така и всяка наука, обединена с любовта към Бога, е резултатна и достойна за възхвала; лишена обаче от Неговата любов, тя е безплодна и води до умопомрачение. Всяко знание, всяка наука е като дърво: ако плодът му е любовта към Бога, то е благословено, а ако не е, от него става само материал за поддържане на огъня.

Абдул Баха
9 май

Кълна се в Древната Красота! - нека животът ми бъде принесен в жертва за Неговите възлюбени, -- ако приятелите можеха да осъзнаят каква удивителна власт им е отредил Бог в Своето Царство, те несъмнено щяха да изпаднат във възторг, щяха да се видят увенчани с безсмъртна слава и да бъдат понесени на вълните на блаженството. Скоро всички ще видят колко ярко светлината на Неговата щедра грижа и милост е огряла Неговите възлюбени и какъв бурен океан се е развихрил в сърцата им. И тогава те ще извикат: Блажени сме ние; и нека целият свят се радва!

Абдул Баха
13 джамал

Проси от безграничната Божия воля, каквото пожелаеш. Но ако се вслушаш в съвета ми, не би желал нищо друго освен достъп в Царството Абха и не би търсил нищо друго освен благините на Красотата на Преславния, нека животът ми бъде принесен в жертва за Неговите възлюбени.

Абдул Баха
10 май
О, сине на любовта!

Само една крачка те дели от славните висини и от небесното царство на любовта. Направи една крачка и при следващата приближи се до безсмъртното царство и влез в двореца на вечността. Вслушай се в това, което е разкрито от перото на славата.

Бахаулла
14 джамал

Вслушайте се в Зова на Онеправдания и възхвалявайте името на единствения истински Бог, украсете се с накита на спомена за Него и озарете сърцата си със светлината на Неговата любов. Това е ключът, който отключва човешките сърца, блясъкът, който ще очисти от греха душите на всички живи същества.

Бахаулла
11 май

Молитвите за изцеление са приложими и за физическо, и за духовно лечение. Казвай ги следователно за да лекуваш и душата, и тялото. Ако изцелението е добро и правилно за пациента, то ще му бъде дадено; но при някои болни то се превръща в причина за други страдания и затова мъдростта не позволява положителен отговор на молитвата за здраве.

15 джамал

О, хора на Справедливостта! Бъдете сияйни като светлината и блестящи като огъня, който пламтеше в Горящия храст. Яркостта на огъня на вашата обич без съмнение ще се съедини и обедини враждуващите народи и племена по света.

Бахаулла
12 май

Молете се на Бога, за да ви даде Той сили в завоюването на небесните добродетели, така че да можете да бъдете като ангели на земята и маяк за хората с открити сърца, на които да разкриете тайните на Божието царство.

Абдул Баха
16 джамал

Ден и нощ отправям към Небето молитви за вас - да бъдете силни и всички до един да споделите даровете на Бахаулла и да влезете в Царството небесно. ...

Моля се всички вие да бъдете като пламъци на любовта в света и сиянието на вашата светлина и топлината на обичта да достигнат до сърцето на всяко печално и страдащо Божие чадо.

13 май

Щастието е два вида: материално и духовно. Материалното щастие е ограничено; то най-много да продължи ден, месец, година. Няма никакъв резултат от него. Духовното щастие е вечно и безгранично. Това щастие се появява в душата на човека с обичта към Бога и го кара да придобива добродетелите и съвършенствата на този свят. Затова старай се, доколкото можеш, да озаряваш светилника на своето сърце със светлината на обичта.

Абдул Баха
17 джамал

Желанието ми е тези деца да получат бахайско възпитание и образование, за да могат да прогресират и тук, и в Царството, и да радват душата ти.

В бъдеще моралът ще се изроди до крайност. Абсолютно необходимо е децата да бъдат възпитавани по бахайски, за да намерят щастие и на този, и в отвъдния свят. В противен случай, те ще бъдат измъчвани от скърби и несгоди, защото човешкото щастие се гради върху духовността.

Абдул Баха
14 май

Тези дни отминават бързо и този смъртен живот ще остане безплоден и безрезултатен. Затова, докато още има време и стрелата е на лъка, участвайте в гонитбата и ударете дивеча. Този дивеч е Божието благоразположение и тази гонитба е милостивото Провидение, т.е. животът според божествените заръки.

Абдул Баха
18 джамал

Голяма е наградата, която ще спечели онзи, който е повярвал и е извикал: "Хвала на Тебе, о, Възлюбени на всички светове! Да бъде славно името Ти, о, Въжделение на всяко отзивчиво сърце!"

Бахаулла
15 май

О, народи на света! Слънцето на Истината изгря, за да озари цялата земя и да даде духовно очищение на човешката общност. Похвални и плодотворни са резултатите и многобройни свещените доказателства за тази божия милост. Това е истинска благодат и най-чиста щедрост, светлина за света и всички народи в него, хармония и разбирателство, любов и солидарност. То всъщност е съчувствие и единение и краят на всяко отчуждени; то е животът в съгласие с всички на земята, в условията на абсолютна свобода и достойнство.

Абдул Баха
19 джамал

Постарайте се, о, хора, да получите достъп до тази безмерна Необятност, която Бог е предопределил да бъде без начало и без край, в която се е извисил гласът Му и над която се носи сладкото ухание на святост и на слава. Не отхвърляйте от себе си Мантията на величието и не позволявайте сърцата ви да бъдат лишени от спомена за вашия Господ, а ушите ви ¦ от нежната мелодия на Неговия прекрасен, Неговия чист, благороден, всепокоряващ и най-сладкодумен глас.

Бахаулла
16 май

Той показа наистина такова великолепие, каквото никой в цялото сътворение не беше виждал, защото се вдигна, за да оповести лично възхода на Своето Дело на всички, които са на небето и на всички, които са на земята.

Бахаулла

Празникът на деветнадесетия ден е бил въведен от Баб и е потвърден от Бахаулла в Неговата свята книга Акдас, така че хората да могат да се събират заедно и да проявяват обич и дружелюбие, за да може чрез това дружелюбие сърцата да бъдат свързани съвършено и да бъде създадена взаимодействие и взаимопомощ. Тъй като членовете на човешкия род не могат да съществуват без да бъдат събрани заедно, сътрудничеството и взаимопомощта представляват основа на човешкото общество.

Абдул Баха, Празникът на деветнадесетия ден, стр. 5

1 аземат

Разбирателство и висока нравственост, а не раздори и злонамереност ¦ това са белезите на истинската вяра.

17 май

О, Божии възлюбени! Виното преля от небесната чаша, пиршеството на Божието Споразумение разпръсква ярката празнична светлина, зората на всички дарове се пукна и леко повя вятърът на божията милост, а от невидимия свят до нас достигат добри вести за щедрост и за благодат. Божествената пролет разпъна палатките си на обсипаните с цветя поляни и вярващите се опиват от благоуханията, които източният вятър довява от духа. Мистичният славей пее възторжените си химни, а пъпките на скрития смисъл се разтварят в красиви и нежни цветове. Полските чучулиги поеха ролята на музиканти на тържеството и високо припяват с прекрасните си гласове на небесната гвардия: "Благословени сте вие! Радостни вести! Радостни вести!", и приканват празнуващите в Преславния Рай да пият до дъно, красноречиво ораторстват горе на небесното дърво, и надават свещените си викове. И всичко това, за да могат изтощените от безцелното си лутане из пустинята на нехайството и затъналите в пясъците на равнодушието да усетят отново пулса на живота и да заемат място сред присъстващите на празниците и пиршествата на Господ Бог.

Абдул Баха
2 аземат

Благословен е човекът, който е потвърдил вярата си в Бога и в Неговите знамения и е признал, че "Нему не ще бъде търсена сметка за туй, що върши." Подобно признание бе направено от Бога украса за всяка вяра и нейна същинска основа. От него зависи приемането на всяко благородно дело. Приковете поглед в него, та дано нашепваното от непокорните не ви накара да се подхлъзнете.

Бахаулла
18 май

Колкото до Рая: Той представлява една реалност и не може да има никакво съмнение в това и сега в този свят той се осъзнава чрез обичта към Мен и Моето благоразположение. Който достигне до тях, Бог ще му помага в този свят долу и след смъртта Той ще му даде възможност да получи достъп до Рая, чиято необятност е като тази на небето и земята. В него Девиците на славата и светостта ще му прислужват ден и нощ, докато слънцето на неувяхващата красота на неговия Господ по всяко време ще пръска сиянието си върху му и той ще блести толкова ярко, че никой не ще издържи да се взре в него.

Бахаулла
3 аземат

Несравнимият Създател е сътворил всички хора от една и съща субстанция и ги е поставил по-високо от останалите Свои създания. Затова успехът или неуспехът, печалбата или загубата ще зависят от усилията на самия човек. Колкото повече той се старае, толкова повече ще напредва.

Бахаулла
19 май

Колкото до въздействието на светите Същества и продължителността на даряваната от Тях благодат, след като Те изоставят човешкия си образ, това за бахаите е неоспорим факт. И наистина, леещата се благодат и бликащото великолепие на светите Проявления се виждат след като Те напуснат този свят. Именно след мъченичеството на Месията нараствали и се засилвали и възхвалата на Словото, и проявлението на Божията сила и власт, и приемането на новата вяра от благочестивите души, и даряването на вечен живот. По същия начин след възнесението на Свещената Красота даровете стават по-обилни, светлината по-ярка, знаците на Божието могъщество ¦ по-неотразими, а въздействието на Словото ¦ много по-силно; и не след дълго движението, топлината, блясъкът и благословът на Слънцето на Нейната същност ще се разпрострат над цялата земя.

Бахаулла
4 аземат

Моли се хората с лош характер да станат добри и слабите да станат силни.

Абдул Баха
20 май

След като се отделят от тялото, душите на чедата на Царството се издигат в селенията на вечния живот. Но ако питате за мястото, знайте, че светът на съществуванието е един, въпреки че има различни и точно определени степени и равнища. ... След разпадането на телесната им рамка, чистите и неопетнени души преминават в света на Бога, който се намира в пределите на този свят. Хората обаче нямат понятие за онзи друг свят; те са като минералът и растението, които не знаят нищо за света на животното и за този на човека.

Абдул Баха
5 аземат
О, Сине човешки!

Ликувай с цялото си сърце, за да си достоен да Ме видиш и да отразиш Моята красота.

Бахулла
21 май

Що се отнася до твоя въпрос дали душите ще се разпознават в духовния свят: Този факт е несъмнен, тъй като Царството е свят на прозрението, където ще бъде разкрита всяка скрита същност. А колко повече ще се проявят познатите души. Тайните, които човек не съзнава в този земен свят -- тях той ще разкрие в небесния свят и там той ще разбере тайната на истината; а колко по-лесно той ще познае и ще открие хората, с които е бил свързан. Несъмнено светите души, които имат чисти очи и са надарени с прозрение, ще бъдат запознати с всички тайни в царството на светлините и ще се стремят към благодатта да съзрат същността на всяка велика душа. В този свят те дори открито ще се вгледат в Божията красота. По същия начин те ще видят на това божествено събрание и всички Божии приятели от минали и по-близки времена.

Абдул Баха
6 аземат

В някогашните книги е писано много за различните стадии в развитието на душата, като например сластолюбие, раздразнителност, вдъхновение, великодушие, доволство, Божествено благоволение и т. н. Перото на Всевишния обаче не е склонно да се спира на тях. Всяка душа която в този Ден живее в смирение със своя Бог и Му е вярна, ще бъде удостоена с честта и славата на всички най-прекрасни имена и състояния.

Бахаулла
22 май

Истинската среща се състои в общуването между сърцата ... сърцата, които са духовно свързани помежду си; техните срещи са вечни, както в този свят, така и в Божията вселена. Надявам се да достигнеш това състояние.

Абдул Баха
7 аземат

Аз съм Първичната Точка, от която бе зародено всичко сътворено. Аз съм Божият Лик, Чийто блясък не може никога да бъде затъмнен, Божията Светлина, Чието сияние не може никога да избледнее. ... Всички ключове на небето Бог избра да положи в дясната Ми ръка, а всички ключове на ада ¦ в лявата. ... Аз съм един от опорните стълбове на Първичното Божие Слово. Всеки, който Ме е признал, е познал всичко, що е истинно и право, и е достигнал до всичко, що е добро и пристойно...

Баб
23 май

Изминаха векове и накрая те стигнаха върха на деянията си в този Ден, Господаря на дните, Денят, в който Слънцето на Баяна се появи на хоризонта на милосърдието и Красотата на Всеславния засия в благородната личност на Али Мохамед, наречен Баб.

Бахаулла
8 аземат

Но трябва да има хора, които да проявяват такива щедри качества; трябва да има стопани, които да обработват земята, и градинари за градините; трябва да има риба, която да плува в морето и звезди, които да светят в небето. За болните трябва да се грижат духовно издигнати лекари, а за заблудените - внимателни и добри водачи, за да могат безутешните да получат от тях надежда, а лишените - своя дял, бедните да открият такива като тях несметно богатство, а търсачите на истината да чуят от устата им неоспорими доказателства.

Абдул Баха
24 май

А сега по въпроса ти за откритията на душата, след като тя напусне човешката си обвивка: разбира се, че този друг свят е свят на възприятия и на открития, защото препречващото було ще бъде повдигнато и човешкият дух ще съзерцава и душите отгоре, и душите отдолу, и тези, които са на едно равнище с него. Ситуацията е подобна с тази на човека, когато е в майчината утроба, където очите му са забулени и всичко е скрито от погледа му. Но щом напусне света на утробата и влезе в света на хората, той открива в него място на възприятия и на открития и наблюдава всичко с физическите си очи. По същия начин и щом приключи живота си на земята, той ще вижда в другия свят всичко, което е било скрито за него в предишния; но там ще съзерцава и ще разбира всички неща с духовните си очи.

Абдул Баха
9 аземат

... човек трябва да заличи себе си пред Бога. Трябва да забрави собствените си себични състояния, за да може по този начин да се издигне до състоянието на саможертва. Това трябва да бъде до такава степен, че ако спи, това да не е за удоволствие, а за да отпочине тялото и да върши по-добре работата, да говори по-добре, да обяснява по-красиво, да служи на Божиите слуги и да доказва истината. Когато остава буден, той трябва да се стреми да проявява внимание, да служи на Божието Дело и да жертва собствените си състояния за тези на Бога. Когато достигне това състояние, подкрепата на Светия дух несъмнено ще дойде при него и човек с тази сила може да се противопостави на всички земни обитатели.

Абдул Баха
25 май

Виж колко различни са пътищата на Проявленията Божи, както е повелено от Царя на сътворението, в сравнение с това, което хората очакват и желаят! Когато започнеш да разбираш същността на тези божествени тайни, ти ще схванеш целта на Бога, божествения Чаровник, Всевъзлюбения.

Бахаулла
10 аземат

Побързайте да обичате! Побързайте да се надявате! Побързайте да давате! Елате при ръководството!

Елате за съгласие и за да видите Зорницата! Елате тук за доброта и за успокоение! Елате за приятелство и мир!

Елате и хвърлете оръжията на гнева, за да постигнете единство и съгласие! Елате и нека всеки помага на другия по Божия истински път.

Абдул Баха
26 май

Светът отвъд този свят е толкова различен от него, колкото и този свят е различен от света на детето в майчината утроба. Когато душата се издигне до Божието Присъствие, тя ще придобие онази форма, която най-добре подхожда на нейното безсмъртие и е достойна за небесното є обиталище.

Бахаулла
11 аземат
О, сине на Моята слугиня!

Вкуси от езика на милосърдния поток на божествената тайна и виж зората на божественото излияние, отбуления блясък на зорницата на мъдростта. Посей семената на Моята божествена мъдрост в чистата почва на сърцето и полей ги с водата на увереността, за да могат зюмбюлите на познанието и мъдростта да поникнат свежи и зелени от свещения град на сърцето.

Бахаулла
27 май

Знайте наистина, че винаги когато този Младенец обърне очи към собственото Си аз, Той го намира за най-нищожното в цялото сътворение. Когато обаче съзерцава яркото сияние, което е овластен да разпространява, ето че това "аз" се превръща пред очите Му във висша Сила, проникваща в същността на всички зрими и незрими неща. Слава на Този, Който чрез силата на истината изпрати на земята Проявлението на Своето собствено Аз и Му повери Своето послание към цялото човечество.

Бахаулла
12 аземат

Този Онеправдан призовава народите по света да съблюдават търпимост и праведност, които са две светлини сред мрака на света и двама възпитатели за напътствието на човечеството.

Бахаулла
28 май

Ликувайте, тъй като божествената трапеза е приготвена за вас. Ликувайте, тъй като небесните ангели са ваши сътрудници и помощници. Ликувайте, тъй като погледът на Благословената красота, Бахаулла, е насочен към вас. Ликувайте, тъй като ви е предопределена неувяхваща слава. Ликувайте, тъй като ви чака вечен живот.

Абдул Баха
13 аземат

Каквато и среща да бъде проведена, за да се почете паметта на Красотата Абха и да се слуша изричането на божествените речи, тя е наистина розова градина от Царството, и подобно събиране се подкрепя от съживителните дихания на светостта, повяващи от незримия свят, тъй като излиянията на божественото милосърдие са светлините на това събиране и в него се проявяват лъчезарните блясъци на Неговата милост.

Абдул Баха
29 май

Слънцето на Истината, тази Най-велика Светлина, започна да се издига на хоризонта на света и да огрява с безсмъртното си великолепие Царството на Безграничното. В Своята Най-свещена Книга Той се обръща така към твърдите и непоколебими Свои приятели: "Не се обезсърчавайте, о, народи на земята, когато зорницата на Моята красота залезе и небето на Моя храм с скрие от очите ви. Вдигнете се, за да подкрепите и продължите Делото Ми и да славите Словото Ми между хората.

Абдул Баха
14 аземат

О, ти, който копнееш по Божието Царство! Всеки човек се мъчи да постигне нещо и лелее определено желание, и денонощно се стреми да постигне целта си. Един мечтае за богатство, друг жадува величие и слава, а трети копнее за известност, за изкуството, преуспяване и тем пободни. Накрая обаче всички претърпяват загуба и разочарование. Всички до един оставят зад себе си всичките си завоевания и с празни ръце се устремяват към отвъдното царство, и затова всичките им усилия ще са отишли напразно. Всички ще се превърнат на прах и ще бъдат лишени от всичко, потискани, обезверени и безутешни.

Но ти, хвала на Бога, си се заел с това, което ти осигурява изгода и успех за вечни времена и то е твоята любов към Божието Царство, твоята вяра и твоето знание, просветленото ти сърце и искреното ти старание в служба на Божественото Учение.

Този дар наистина е вечен и нетленен и това богатство е богатство свише!

Абдул Баха
30 май

...Ти Ме хвърли в затворническата килия на безбожника само заради това, че бях подтикнат да прошепна в ушите на прекрасните обитатели на Твоето царство новината за откровението, с което Ти чрез Твоето знание Ме вдъхнови и чието значение Ми откри чрез действието на Твоята сила.

Бахаулла
15 аземат

Нека ... душата ти не се опечалява поради това, което Бог изсипа върху Нас. Обедини в едно Твоето с Неговото желание, защото Ние никога не сме искали нищо друго освен да бъде Неговата Воля и сме приемали радушно всяка от Неговите неотменими повели. Нека сърцето ти бъде търпеливо и не се страхува от нищо. Не върви по стъпките на онези, които са крайно неспокойни.

Бахаулла
31 май

...Световните приятели, които търсят своето собствено добро, си дават вид, че се обичат един друг, докато истинският Приятел ви е обичал и ви обича заради самите вас и дори заради вашето ръководство Той е претърпял безброй страдания. Не бъдете непочтени към такъв Приятел, а нещо повече, идете сами към Него.

Бахаулла
16 аземат

А сега по въпроса ти дали всеки човек без изключение постига вечен живот. Зная, че безсмъртието принадлежи на тези, в които Бог е вдъхнал духа на живота. Всички останали са безжизнени ¦ те са мъртвите, както Христос е разяснил това в Евангелието. Онзи, чиито очи Бог е отворил, ще види душите на хората на мястото, което те ще заемат, след като напуснат тялото. Той ще открие живите сред тях, преуспяващи в пределите на царството на своя Господар, а мъртвите ¦ пропаднали в най-долната бездна на вечната смърт.

Абдул Баха
1 юни

С Преславната красота и Превъзнесения, неговия Вестител - дано животът ми бъде принесен в жертва за Тях - беше сложен край на появата на Божието самостоятелно и универсално Проявление. И в продължение на хиляда години всичко ще бъде озарявано от Неговата светлина на хиляда години всичко ще бъде озарявано от Неговата светлина и подкрепяно от океана на Неговата милост.

Абдул Баха
17 аземат

Вие сте стиховете на Божията единственост и неповторимост върху разтвореното послание на света и Неговите знамена върху високите дворцови кули. В горичките Му вие сте уханни цветове и треви, а в розовата градина на духа - жаловито пеещите славеи. Вие сте птичките, които се издигат високо в небето на познанието и царските соколи върху Божията десница.

Защо тогава сте посърнали, защо сте мълчаливи, защо сте омърлушени и тъжни? Трябва да бляскате като мълнии и да надигате вой като страховитото море.

Абдул Баха
2 юни

Блажени са ушите ви, затова, че са чули Зова! Блажени са очите ви, затова, че са съзрели знаменията на своя Могъщ Господ! Блажени са устата ви, затова, че са изрекли възхвала на моя Господ, Всевишния!

Абдул Баха
18 аземат

Човекът е като стоманата, чиято същност е скрита: чрез призиви и обяснения, чрез добри съвети и образование, тази същност ще бъде изкарана наяве. Ако му бъде позволено обаче да остане в първоначалното си състояние, ръждата на похотта и телесните желания на практика ще го унищожат.

Бахаулла
3 юни

С това Споразумение и Завет Благословената Красота е имал за цел да обедини всички хора около една идея, за да не могат неразумните и нехайни люде, които при всеки цикъл и поколение са източник на разединение и раздор, да подкопаят Делото. Затова Той е повелил, че всичко, което произлиза от Центъра на Споразумението, е правилно и се намира под Негово покровителство и защита, а всичко останало е заблуда.

Абдул Баха
19 аземат

Раят е от дясната ви страна и е съвсем близо до вас, докато Адът е създаден да гори. Погледнете опустошителните му пламъци. Побързайте и влезте в Рая в знак на Нашата милост към вас, и пийте от ръцете на Всемилостивия Виното, което е самият живот.

Бахаулла
4 юни

Днес господарят на Войнството е защитник на Споразумението, силите на Царството го закрилят, служат му свети люде и небесни ангели го разпространяват и провъзгласяват. Ако се подходи задълбочено към нещата, ще стане ясно, че всички сили във вселената служат, в крайна сметка, на Споразумението.

Абдул Баха

... Превърнете Празниците в повод за веселие и дружелюбие, наподобяващи празниците, които нашите предци са провеждали за възпоменание на Господнята вечеря...

Абдул Баха, Празникът на деветнадесетия ден, стр. 3

1 нур

Ваш дълг е да се събирате постоянно с възлюбените от Бога и да се срещате с онези, чиито лица са озарени от светлината на обичта към Бога.

Абдул Баха
5 юни

Знай, че съгласно онова, което твоят Господ Бог, Господарят на всички хора, е повелил в Книгата Си, благоволението, с което Той е удостоил човешкия род, е било и ще остане завинаги безгранично по своя обхват. Първата и най-важна от милостите, с които Всемогъщият е дарил човека, е способността да разсъждава. Неговата цел при това е само да даде възможност на Своето създание да познае и приеме единствения истински Бог ¦ хвала на великолепието Му. Тази способност дава на човека възможността да открие истината във всички неща, води го към това, което е правилно и справедливо и му помага да разгадае тайните на сътворението.

Бахаулла
2 нур
О, Сине на битието!

Ти си Моят светлик и Моята светлина е в тебе, черпи сиянието си от нея и не търси друг, освен Мен, защото Аз те сътворих богат и щедро те направих.

Бахаулла
6 юни

Въпреки че добродетелният човек е приемлив на прага на Всемогъщия, все пак човек първо трябва "да знае", а после "да върши". Въпреки че слепецът изработва най-чудното и изящно произведение на изкуството, той все пак е лишен от възможността да го съзре. Помисли за това, как повечето животни се трудят за човека, мъкнат товари и улесняват пътуването; при все това, тъй като са невежи, те не получават никаква отплата за тези мъки и усилия. Дъждът вали, рози и зюмбюли растат; равнините и поляните, градините и дръвчетата зеленеят и цъфтят; при все това те не съзнават резултата и крайния смисъл на всичко това. ... Освен това, човек, който върши похвални дела и има добри обноски несъмнено ще върви напред от какъвто и хоризонт да съзре блясъка на светлините. И в това се крие разликата: под вяра се има предвид първо съзнателното познание, и второ, извършването на добри дела.

Абдул Баха
3 нур

... Този, Който е Вечният цар - нека душите на всички, които обитават тайнствения Божи ковчег, бъдат принесени в жертва към Него - изрече: "Познава Бог онзи, който е познал себе си."

Кълна се в Бога, о, уважаеми и почитаеми приятелю! Ако размислиш в сърцето си над тези слова, ти със сигурност ще откриеш вратите на божествената мъдрост и безграничното знание, широко отворени пред себе си.

Бахаулла
7 юни

Относно "двете крила" на душата: има се предвид крилата за издигане. Едното е крилото на познанието, а другото на вярата, тъй като това е средството за издигане на човешката душа до възвишеното състояние на божественото съвършенство.

Абдул Баха
4 нур

Моето най-голямо желание е вие, които сте мои деца, да се изучите и формирате в съответствие с учението на Бахаулла и да получите бахайско възпитание; всеки от вас да стане запалена свещ в света на хората, да посветите в служба на цялото човечество и да се откажете от покоя и удобствата си, в името на мира и спокойствието на целия свят.

Такива са надеждите ми по отношение на вас и аз вярвам, че вие ще бъдете източникът на моята радост и доволство в Божието Царство.

Абдул Баха
8 юни

Хората, които в този ден влязат в божественото царство и постигнат вечен живот, макар и продължаващи веществено да живеят на земята, в действителност се реят високо в небесните селения. Тялото им се движи по земята, но духът им пътува в необятното пространство. Защото, когато мисълта се освободи и просветли, тя придобива способността да лети и отнася човека в Божието Царство.

Абдул Баха
5 нур

Докато мислите на човека са разпилени, той няма да постигне нищо, но ако се съсредоточат в една точка, резултатът ще бъде удивителен.

Част от силата на слънчевата светлина се губи, когато лъчите є се отразяват от плоско огледало, но ако слънцето осветява вдлъбнато огледало или изпъкнала леща, цялата му топлина се съсредоточава в една единствена точка и тази точка пари най-силно. По същия начин и човек трябва да съсредоточи мисленето си в една точка, за да се превърне то в действена сила.

Абдул Баха
9 юни

Всичко, което виждаш около себе си ¦ и което е удивителният резултат от човешкото умение, изобретателство, откривателство и т.н. в този порядък ¦ е било някога дълбока тайна в царството на неизвестното. Човешкият ум е разкрил тази тайна и я е прехвърлил от невидимия във видимия свят. ... всичко това е било някога абсолютна неизвестност, строго пазена тайна, но духът на човека е разгадал тези тайни и ги е извлякъл от света на невидимото на дневната светлина. Ясно е, следователно, че човешкият дух е всеобхватна сила, която владее и господства над дълбоката същност на всички сътворени неща и разкрива добре пазените тайни на материалния свят.

Божественият дух обаче разбулва божествените реалности и скритите в духовния свят универсални тайни. Аз се надявам, че ти ще достигнеш този божествен дух и ще успееш да разкриеш тайните както на този свят, така и на другия.

Абдул Баха
6 нур

Потенциално всяко дете е светлината на света и в същото време неговата мрачина; затова въпросът за образованието трябва да се счита за въпрос от първостепенно значение.

Абдул Баха
10 юни

Религията ... не е поредица от вярвания или сбор от обичаи; религията е учението на Господ Бог, учение, което е самият живот на човечеството, което извисява ума, облагородява характера и полага основите на вечната и неувяхваща човешка чест.

Абдул Баха
7 нур

Знай, че наистина учен е онзи, който е приел Моето Откровение, отпил е от Океана на Моето знание, зареял се е във висините на Моята обич, отхвърлил е всички други освен Мен и здраво се е вкопчил за това, което бе изпратено от Царството на чудната Ми реч. Той наистина е като око за човечеството и като дух на живота за тялото на цялото сътворение. Прославен да е Всемилостивият, Който го просветли и го накара да се вдигне и да служи на Неговото велико и могъщо Дело.

Бахаулла
11 юни

... до знанието за Царя на вечните дни не може да се достигне по никакъв начин, освен чрез признаването на Онзи, Който е Носител на Най-великото име. Той наистина е Говорещият на Синай, Който сега е седнал на престола на Откровението. ... Чрез силата Му всичко, което от незапомнени времена бе забулено и скрито, сега е разкрито.

Бахаулла
8 нур

Наредихме, о, хора, най-висшият и последен край на всяко познание да бъде признаването на Този, Kойто е Предмет на всяко познание; при все това, вижте как позволихте на познанието си да ви откъсне като със завеса от Този, Kойто е Източникът на тази Светлина, чрез Kойто всяко скрито нещо бе разкрито. Да можехте само да откриете източника, откъдето се пръска блясъкът на тази реч, щяхте да се отречете от народите по света и всичко, което те притежават и щяхте да се приближите до този най-благословен Престол на славата.

Бахаулла
12 юни

Хората не съумяха да проумеят смисъла на казаното от Нас по отношение Божествеността и състоянието на Бог. Ако можеха да разберат, те щяха да се надигнат и да извикат: "Наистина молим Бог за прошка!" Печатът на Пророците - нека душите на всички, освен Него, бъдат принесени в жертва заради Него - казва: "Многообразни са взаимоотношенията Ни с Бог. Понякога сме Него Самият и Той е Нас Самият. Друг път Той е това, което е, а Ние сме онова, което сме."

Бахаулла
9 нур

Внимавайте да не би завесите да ви отделят от излиянията на Неговата щедрост в този Ден. Отхвърлете нещата, които ви задържат от Бога и бъдете упорити по този простиращ се надалеч Път. Ние не желаем за вас нищо освен онова, което ви е от полза, както е записано в Неговите Пазени Скрижали.

Бахаулла
13 юни

Дверите на Неговата благодат са широко отворени и знаците Му са оповестени навсякъде, а блясъкът на истината става все по-силен; благодатта Му е неизчерпаема. Оценете стойността и значението на това време. Борете се с всички сили, вдигнете глас и викайте, докато този потънал в мрак свят с изпълни със светлина, това тясно засенчено пространство се отвори, тази нетрайна купчина прах се превърне в огледало, отразяващо вечните и неизменни небесни градини, а земното кълбо получи своя дял небесна благодат.

Абдул Баха
10 нур
О, Сине на битието!

С мощните Си ръце Аз те сътворих, а със силните Си пръсти те създадох; в теб Аз вложих същността на Моята светлина. Бъди доволен от това и не търси нищо друго, защото Моето дело е съвършено, а Моята повеля е задължителна. Не питай за това и не се съмнявай.

Бахаулла
14 юни

Бахаулла се яви, за да учи и възпитава всички народи на земята. Той е Световният Възпитател ¦ на богати и бедни, на черни и бели, на народите от изток и от запад, от север и от юг.

Абдул Баха
11 нур

Моля се на Бога ... вие да можете да придобивате божествено познание, да си осигурите култивирането на милосърден характер и да можете да напредвате с всеки изминал ден, та всеки от вас да се превърне в несравним храст от Божествената Розова градина и да бъде украсен с обилни листа, цвят и плод.

Абдул Баха
15 юни

Нито един повей не може да се сравнява с повеите на Божественото Откровение, докато Словото, произнесено от Бог грее и проблясва като слънцето сред книгите на хората. Щастлив е човекът, който го е открил, приел го е и е казал: "Възхвален бъди Ти, Който си Желанието на света и благодаря Ти на Теб, о, Превъзлюбени на сърцата на онези, които са ти се отдали!"

Бахаулла
12 нур

Учете децата си на стиховете, разкрити от небето на величието и могъществото, та с най-благозвучни напеви те да казват Посланията на Премилостивия под сводовете на Машрекул Азкар. Всеки, който е обхванат от възторга, породен от благоговеенето пред Моето Име, Пресъстрадателния, ще казва Божиите стихове по такъв начин, че да заплени сърцата на онези, все още потънали в дълбок сън. Блазе на онзи, който е отпил дълбоко от Тайнственото Вино на вечния живот от речта на своя милостив Господ.

Бахаулла
16 юни

Отбележи си внимателно и не забравяй, че в света на битието винаги всичко трябва да се подновява. Погледни материалния свят около себе си и виж колко различен е той сега. Променили са се мислите и начинът на живот, науката и изкуството са набрали нова сила и мощ, нови са откритията и изобретенията, променили са се и възприятията. Как тогава би могла да не бъде обновена и една така жизненоважна сила, каквато е религията ¦ гарантът за напредъка на човечеството, средството за постигане на вечен живот, покровителят на безмерната добродетел, светлината на земния и отвъдния свят? Това би било несъвместимо с Божията милост и доброта.

Абдул Баха
13 нур

Кълна се в Този, Който е Всезнаещият и Всеученият! Огледалото на Неговото знание отразява съвършено отчетливо, точно и вярно делата на всички хора.

Бахаулла
17 юни

... Божията религия е една, тя е учителят на човечеството, но тя непременно трябва да бъде обновявана. Когато посадиш дърво, то расте с всеки изминал ден, пуска листа и цветове и дава ароматни плодове. След много време обаче, то остарява и престава да ражда плод. Тогава Стопанинът на Истината взема семе от същото това дърво и го засажда в чиста почва; и ето че там се изправя първото дърво, точно като преди.

Абдул Баха
14 нур

Струва ми се, че чувството на вкус у хората, уви, е жестоко повлияно от треската на невежеството и глупостта, тъй като се вижда, че те са напълно в безсъзнание и лишени от сладостта на Неговата реч.

Бахаулла
18 юни

От дните на Адам до днес Божиите религии са се явявали една след друга и всяка от тях е изпълнявала съответната си функция, възраждала е човечеството и е давала възпитание и просвета. Религиите освобождавали хората от мрака на материалния свят и ги въвеждали в светлината на Царството. След разкриването на всяка Вяра и Закон за векове наред оставало даващо богат плод дърво и на него се поверявало щастието на човечеството. С хода на столетията обаче дървото остарявало, преставало да цъфти и да дава плод и затова било отново подмладявано.

Абдул Баха
15 нур

Дано даде Бог да можеш, с проницателен поглед и просветлено сърце, да видиш нещата, които са станали и които стават сега и премисляйки ги в душата си, да разбереш това, което повечето хора в този Ден не успяха да разберат.

Бахаулла
19 юни

Очевидно е, че промените, направени във всяко Изповедание, съставляват тъмните облаци, които застават между окото на човешкото проникновение и божественото Светило, хвърлящо сиянието си от зората на божествената същност. Помисли как в продължение на поколения хората са подражавали на своите бащи и са били възпитавани според такива навици и обичаи, каквито са били продиктувани от тяхната Вяра. Следователно, ако тези хора откриеха внезапно, че един Човек, Който е живял сред тях, Който по отношение на всяко човешко ограничение е бил равен с тях, се е надигнал да отмени всички установени принципи, наложени от тяхната Вяра - принципи, чрез които те са били възпитавани в продължение на векове, и всеки, който им се е противопоставял и ги е отричал, те са считали за неверник, безпътен и нечестивец - те със сигурност биха били забулени и би им било попречено да признаят Неговата истина.

Бахаулла
16 нур

Ако проявяваш доброта и внимание към своите родители, така че те да се чувстват удовлетворени като цяло, това би зарадвало и Мен, защото родителите трябва да се уважават изключително и е много важно те да се чувстват доволни, при условие, че не ти пречат да получиш достъп до Прага на Всемогъщия, нито те затрудняват да вървиш по пътеката на Царството. Наистина техен дълг е да те насърчават и да те подтикват в тази посока.

Абдул Баха
20 юни

Помисли за миг. Едно божествено Откровение, което в продължение на години е било всепризнато установено; под чиято сянка всички, които са го прегърнали, са били отглеждани и отхранвани; чрез светлината на чиито закони са били възпитавани поколения хора; за великолепието на чието слово хората са чували да говорят техните бащи; по такъв начин, че човешките очи не са виждали нищо друго, освен всепроникващото влияние на неговата милост, а ушите на смъртните не са чували нищо, освен ехтящото величие на неговата заповед - какво по-велико дело от това, такова Откровение, с Божията сила, да бъде "разцепено надве" и да бъде отменено при появата на една душа? Помисли, това по-велико дело ли е от онова, което тези жалки и невежи люде си представят че означава "разцепването на небето"?

Бахаулла
17 нур
О, Сине човешки!

Храмът на битието е Моят трон; очисти го от всичко, за да вляза в него и да остана там.

Бахаулла
21 юни

...постарай се да схванеш значението на "промяната на земята". Знай, че върху които и сърца да паднат изобилните порои на милостта, изливащи се от "небето" на божественото Откровение, земята на тези сърца наистина е била променена в земя на божественото знание и мъдрост. Какви мирти на единството израснаха от почвата на техните сърца! Какви цветове на истинското познание и мъдростта роди просветената им гръд!

Бахаулла
18 нур

Бъди като повеите на Премилостивия за дърветата на царството на съществуванието и помагай за растежа им чрез силата на Името на твоя Господ, Справедливия, Всеосведомения. Желаем да те запознаем с това, което ще послужи да напомня на хората, та да могат те да оставят настрана разпространените сред тях неща и да обърнат лицата си към Бога, Господа на чистосърдечните.

Бахаулла
22 юни

Не подлежи на съмнение, че във всяко последващо Откровение, "слънцето" и "луната" на ученията, законите, заповедите и забраните, които са били установени в предходното Изповедание, и които са хвърляли сянката си над хората от онази епоха, са притъмнели, т. е. изчерпали са силите си и престават да упражняват своето въздействие.

Бахаулла
19 нур

Таим надеждата, че чрез любящата доброта на Премъдрия, Всезнаещия, замъгляващият прах ще може да бъде разпръснат и силата на възприятието ще изпъкне, за да могат хората да открият целта, заради която са били създадени. В този Ден е добре да бъде обърнато внимание на всичко, което служи да се намали слепотата и да се засили зрението. Това зрение служи като средство и напътствие за истинското знание. Наистина по преценката на мъдрите хора остротата на проникновението се дължи на остротата на зрението.

Бахаулла
23 юни

От непрекъснатото подражание на стари и изтъркани образци светът беше станал черен като непрогледна нощ. Основните принципи на божественото Учение се бяха заличили от паметта на хората и те бяха забравили напълно неговата същност и значение, придържайки се единствено към външната страна на нещата. Подобно на отдавна износени дрипави дрехи, народите бяха изпаднали в окаяно състояние.

От тази катранена чернилка се сипна утринният блясък на Учението на Бахаулла. Той облече света с нова и прекрасна дреха и тази нова дреха са принципите, изпратени на земята от Бога.

Абдул Баха

Всеки ден се организират големи празници и банкети с цел материално удоволствие и наслада от храната. Хората вкусват различни деликатеси и вода от различни извори, за да прекарат приятно. Следват балове и танци. Всичко това е за тялото, но аз говоря за една другарска среща, на която се яде духовна храна, която е за изясняване на духовни въпроси, за дискутиране и тълкуване на Божиите учения и съвети. Това е едно съвършено духовно състояние.

Абдул Баха, Празникът на деветнадесетия ден, стр. 5-6

1 рахмат

Ние молим Бога да удостои с милостивото си благоволение всички хора и да им помогне да постигнат познание за Него и за самите себе си. Кълна се в живота Си! Всеки, който Го е познал, ще се извиси в необятността на Неговата любов и ще се откъсне от света и от всичко в него.

Бахаулла
24 юни
О, сине човешки!

Моето величие е моят дар за теб, Моето великолепие е знак на Моята милост към теб. Това, което Ми подхожда, не може нито да се разбере, нито да се опише. Наистина Аз съхраних това в съкровищницата на Моите тайни и в хранилището на Моите заповеди в знак на милост към Моите служители и в знак на милосърдие към Моя народ.

Бахаулла
2 рахмат

Вие виждате до каква степен светът е затънал в хаос и в противоречия и до какво критично състояние са стигнали народите в него. Може би Божиите люде ще успеят да издигнат знамето на единството между хората и тогава едноцветният храм на Небесното Царство ще хвърли защитната си сянка върху цялата земя, недоразуменията и неразбирателството между народите на света ще изчезнат, всички нации ще се слеят в едно и ще отнасят една с друга така както влюбеният се отнася към своята любима.

Абдул Баха
25 юни

Какво ли ще е подбудило хората от миналото да се заблудят и от кого ли са били подведени? Те все още отричат истината и са се обърнали към собствените си себични желания. Този Онеправдан призовава на висок глас заради Бога. Който желае, нека се обърне натам, който желае, нека се отвърне. Наистина, Бог спокойно може да си позволи да остане без всички неща, били те от миналото или от бъдещето.

Бахаулла
3 рахмат

Този смирен умолява хората по света да спазват безпристрастността, за да може нежният им, изтънчен и ценен слух, който бе сътворен, за да се вслушва в мъдрите слова, да бъде освободен от спънките и от такива намеци, налудничави приумици или безсмислени въображения, които "нито могат тялото да укрепят, нито глада да уталожат", така че истинският Съветник великодушно да благоволи да изложи онова, което е източник на благодеяние за човечеството и за висшето добро на народите.

Бахаулла
26 юни

... във всяка епоха и цикъл в съответствие с неземната Си мъдрост Той изпращаше един божествен Пратеник, за да съживи обезсърчените и унилите души с животворните води на Неговата реч, Който наистина е Разяснителят, истинският Тълкувател, тъй като човек не е в състояние да разбере онова, което бликна от Перото на славата и е записано в божествените Му Книги.

Бахаулла
4 рахмат

Всички хора са били създавани, за да продължават вечно развиващата се цивилизация.. Всемогъщият Ми е свидетел: да постъпва като животните на полето е недостойно за човека. Добродетелите, които подхождат на неговото достойнство, са въздържанието, милосърдието, състраданието и любящата доброжелателност към всички народи и родове на земята.

Бахаулла
27 юни

Погледни с твоето вътрешно око на веригата от последователни Откровения, която свързва Проявлението Адам с Проявлението Баб. Свидетелствам пред Бога, че всяко едно от тези Проявления е било изпратено на земята чрез Божествената Воля и Цел, че всяко от тях е било носител на точно определено Послание и че на всяко от тях е била поверена една Божествена Книга и е било възложено да разгадае тайните на едно могъщо Послание. Мярката на Откровението, с което всеки от тях е бил отъждествяван, е изцяло предопределена. Това наистина е знак на Нашето благоволение към тях, ако сте в състояние да разберете тази истина.

Бахаулла
5 рахмат

Първата и най-съществена цел, лежаща в основата на сътворението винаги е била и ще продължи да бъде нищо друго освен появата на благонадеждност и набожност, на искреност и добра воля сред хората, тъй като тези качества водят до мир, сигурност и спокойствие. Блажени са онези, които притежават тези добродетели.

Бахаулла
28 юни

Знай с положителност, че същността на всички Божии Пророци е една и съща, а единството им е пълно и несъмнено. Бог, Създателят, е казал: Не съществува никаква разлика между Носителите на Моето Послание. Всички те имат една цел, а тайната им е една и съща. В никакъв случай не трябва да се разрешава да се отдава по-голяма почит на някого от тях, или някои да се възхваляват повече от останалите. Всеки истински Пророк гледа на Своето Послание като на еднакво по същество с Откровението на всеки друг, дошъл преди Него Пророк. Затова, ако някой не е могъл да разбере тази истина и поради тази причина си позволява да държи безсмислен и непристоен език, никой с проницателен поглед и просветлен ум не бива никога да позволява подобни празни думи да го накарат да се разколебае във вярата му.

Мярката на откровението на Божиите Пророци на земята обаче е различна. Всеки от тях е бил Носител на отделно Послание и на всекиго е било наредено да се разкрие чрез точно определени действия. Поради тази именно причина те изглеждат различни в степента на Свето величие.

Бахаулла
6 рахмат

На всички хора приляга, в този Ден да се придържат твърдо към Най-великото Име и да установят единството на целия човешки род. И няма нито място за бягство, нито друго убежище извън Него.

Бахаулла
29 юни

За теб е ясно и очевидно, че всички Пророци са Храмовете на Божието Дело, Които са се появили облечени в различна премяна. Ако погледнеш с проницателни очи, ти ще ги съзреш всички да живеят в една и съща шатра, да се реят в едно и също небе, да седят на един и същ престол, да произнасят една и съща реч и да провъзгласяват една и съща Вяра.

Бахаулла
7 рахмат

Стремете се, о, хора, очите ви да гледат към Божията милост, сърцата ви да се осланят безрезервно на Неговата благосклонност и щедрост, а нозете ви да вървят по пътеката на Неговото благоволение. Това са съветите, които ви завещах и дано можете да ги следвате!

Бахаулла
30 юни

Делото на Бахаулла е същото като Делото на Христос. То е същият Храм и същата Основа. И двете представляват духовна пролет, сезон на разбуждане за духовно ободрение и средство за обновление в живота на хората. Тазгодишната пролет е същата като пролетта на миналата година. Източниците и целите са същите. Днешното слънце е вчерашното слънце. Чрез идването на Христос, божествените учения бяха дадени в съответствие с ранния период в живота на човешкия род. Ученията на Бахаулла съдържат същите основни принципи, но те са в съответствие с етапа на зрелост на света и нуждите на тази просветена епоха.

Абдул Баха
8 рахмат

Хаосът и объркването в света нарастват с всеки изминал ден. Те ще достигнат такава степен, че тялото на човечеството не ще бъде в състояние да ги понесе. Тогава хората ще се разбудят и ще осъзнаят, че религията е непревземаемата крепост и ясната светлина за света, а нейните закони, призиви и учения са източникът на живот на тази земя.

Абдул Баха
1 юли

Нима мислите, о, слуги Мои, че Ръката на Моята всеобхватна, Моята прислоняваща всичко в сянката си неземна власт е окована, че потокът на Моята прастара, непресекваща и всепроникваща милост е пресъхнал, или че облаците на върховното Ми и ненадминато благоволение са престанали да изливат даровете си над хората? Нима можете да си представите, че удивителните дела, които доказаха Моята божествена и непобедима сила, вече не съществуват, или че Моята воля и цел не притежават вече властта да ръководят съдбините на човечеството?

Бахаулла
9 рахмат

От нас трябва да идва молитвата, даровете Му да стават все по-изобилни и трябва да се придържаме здраво към такива начини и средства на действие, които ще осигурят още по-щедрото лъчение на Неговата благодат и пълната мяра на Неговата божествена подкрепа.

Едно от най-добрите и благородни средства е духът на истинско разбирателство и другарско общуване между приятелите ни. Спомнете си поговорката: "От всички поклонничества най-прекрасното е да облекчиш едно съкрушено от скръб сърце."

Абдул Баха
2 юли

Всяко Божествено Откровение е било изпратено на земята по начин, който отговаря на условията на времето, в което се е появило.

Бахаулла
10 рахмат

О, братко, трябва да отворим очите си, да размишляваме над Словото Му и да търсим подслоняващата сянка на Божиите Проявления, та дано бъдем предупредени чрез непогрешимите съвети на Книгата и обърнем внимание на призивите, записани в свещените Послания, за да не се препираме безсмислено с Разкривателя на стихове, да можем да се отдадем изцяло на Делото Му и с цялото си сърце да прегърнем Неговия закон, та дано можем да влезем в двора на Неговото милосърдие и да заживеем на брега на Неговата благодат. Той наистина е милостив и прощава на Своите раби.

Бахаулла
3 юли

Хората по всяко време и при всякакви обстоятелства имат нужда от някой, който да ги предупреждава, да ги напътства и да ги възпитава и учи. Затова Той изпрати Своите Пратеници, Своите Пророци и избраници, за да могат те да запознаят хората с божествената цел, лежаща в основата на откровението на Книги и издигането на Пратеници и всеки да узнае за повереното от Бога, което е заложено в същността на всяка душа.

Бахаулла
11 рахмат

Човешките същества са като деца, нехайни и безразсъдни и тези деца трябва да бъдат отглеждани с безкрайна обич и внимание, и нежно люляни в прегръдките на милосърдието, за да могат да вкусят от святата медена сладост на Божията любов; за да станат като свещи, разпръскващи светлината си из потъналия в мрак свят и ясно да видят какви сияйни корони на слава и великолепие е поставил върху челата на Своите възлюбени Най-великото Име, Древната Красота, с какви щедри дарове е обсипал сърцата на тези, които са Му скъпи, с колко любов е изпълнил душите на хората и какъв вулкан от приятелство е възпламенил между всички тях.

Бахаулла
4 юли

Тези Слънца на истината са всеобщите Божии Проявления в света на Неговите присъщи качества и имена. Така, както видимото слънце, помагащо, както е повелено от Бог, Истинския, Почитания, за развитието на всички неща на земята, като дръвчетата, плодовете и техните цветове, минералите в земните недра и всичко, което може да бъде видяно в света на сътвореното, така и божествените Светила, чрез любящите си грижи и възпитателно влияние, карат дръвчетата на божественото единство, плодовете на Неговата цялост, листата на необвързаността, цветовете на знанието и увереността и миртите на мъдростта и словото да съществуват и да бъдат проявявани.

Бахаулла
12 рахмат
О, Мой брате!

Вслушай се в сладките слова на Моя меден език и пий от потока на мистичната Ми святост от Моите сладки устни. Посей семето на Моята Божествена мъдрост в чистата почва на твоето сърце и го поливай с водата на надеждата, за да могат зюмбюлите на Моето познание и мъдрост да поникнат и да зацъфтят в свещения град на твоето сърце.

Бахаулла
5 юли
О, вие, обожатели на най-висшия рай!

Възвестете на вярващите, че извън царството на светостта и небесния рай се появи нова градина, около която се събират обитателите на всевишното царство и безсмъртните жители на рая. Стремете се да достигнете това място и тогава, в тази градина, чрез цветята й, ще откриете тайните на любовта, а чрез вечните й плодове ще научите тайната на божествената, съвършената мъдрост. Сияйни са очите на тези, които влизат и живеят там.

13 рахмат

О, слугиньо Божия! Напявай Божиите слова, извличай радост от техния смисъл и се старай да ги превърнеш в дела!

Абдул Баха
6 юли

Всеки, който твърдо вярва в прераждането на човека и напълно съзнава, че Бог, Най-въздигнатият, притежава върховно влияние и пълна власт над това ново сътворение, наистина се числи към онези, които са надарени с прозрение в това най-велико Откровение. За това свидетелства всеки проницателен вярващ.

Бахаулла
14 рахмат

Духът, който вдъхва живот в човешкото сърце, е познанието за Бога, а неговата най-голяма украса е признаването на истината, че "Той прави каквото поиска и повелява, както намери за добре." Одеждата му е страхът от Бога, а връхната точка в развитието му ¦ непоколебимостта в Божията Вяра.

Бахаулла
7 юли

Старай се с всички сили да се обърнеш изцяло към Царството, за да придобиеш естествена смелост и съвършена сила.

Абдул Баха
15 рахмат

О, приятели! Не позволявайте измамният блясък на този мимолетен свят - за чиято преходност свидетелстват всички неща - да ви откъсне от трайните Божии дарове, нито да ви попречи да вкусите от духовната храна, която Той ви изпрати от небесата на Своята щедрост. Не сваляйте очи от Онзи, Който е Върховното слово на истината - уповавайте Му се изцяло и Го молете да ви предопредели онова, което е подобаващо и благопристойно. Предайте всичките си дела в ръцете на Бога, Господа на сътворението.

Баахулла
8 юли

Погледнете слънцето. Вижте колко слаби са лъчите му, когато се появява на хоризонта; как постепенно с доближаването му до зенита топлината и енергията му се засилват, позволявайки междувременно на всички Божии създания да се приспособят към нарастващата сила на светлината му и как плавно се спуска надолу, докато постигне точката на залеза си. Ако проявеше отведнъж скритата в себе си мощ, то несъмнено би навредило на всички сътворени неща. ... По същия начин, ако Слънцето на Истината разкриеше внезапно още в началото пълната мяра на могъществото, с което го е дарила мъдростта на Всевишния, земята на човешкия разум би била унищожена и би изчезнала. Защото сърцата на хората не биха могли нито да понесат силата на неговата изява, нито да отразят сиянието на светлината му.

Бахаулла
16 рахмат

Побързайте, о, хора, към Божия подслон, за да може Той да ви защити от зноя на деня, в който никой не ще си намери убежище или подслон, освен в подслона на Неговото име, преблагия, прощаващия.

Бахаулла
9 юли

Помисли, о, шейх, за сектата на шиитите. Колко много са зданията, които те издигнаха с ръцете на безполезните хрумвания и налудничавите въображения, и колко много са градовете, които съградиха! Надълго и широко тези налудничави въображения бяха превръщани в куршуми и насочвани към Този, Който е Князът на света. Нито един сред водачите на тази секта не Го призна в Деня на Неговото Откровение! Винаги, когато благословеното Му име бе споменавано, всички казваха: "Дано Бог по-бързо даде радостта, която ще предизвика Неговото пришествие!" В деня на Откровението на това Слънце на истината обаче, както се видя, всички възкликнаха с думите: "Дано Бог по-бързо го накаже!" Него, Който бе самата Същност на битието и Господа на зримото и незримото, те вързаха на стълба и извършиха онова, което накара Посланието да заридае, Перото да застене, градовете на чистосърдечните да замрат и да потекат сълзите на покровителстваните.

Бахаулла
17 рахмат

Гледай на Божиите създания само с добри и милосърдни очи...

Бахаулла
10 юли

Човешката поквара и прегрешения са толкова големи, а изпитанията, които трябвало да понесат Божиите Пророци и техните избраници толкова тежки, че човечеството е заслужило и страданията, и гибелта си. Божието скрито и вселюбящо провидение обаче с видими и невидими средства го е защитавало и ще продължава да го защитава от възмездието за неговата греховност. Претегли това в сърцето си, за да може истината да ти се разкрие и върви непоколебимо по Неговия път.

Бахаулла
18 рахмат

На любимите на Господа приляга да бъдат признаци и символи на всеобхватната Му милост и въплъщения на превъзходното Му милосърдие. Като слънцето нека те хвърлят лъчи и над градината, и над купчината смет, и досущ като облаците през пролетта, нека изливат дъжда си и над цветята, и над тръните. Нека търсят единствено обичта и верността, нека не подражават на грубите, нека разговорите им се ограничават до тайните на дружелюбието и мира. Това са качествата на праведните, това е отличителният белег на онези, които служат на Неговия Праг.

Абдул Баха
11 юли

Тези Огледала вечно ще следват и ще продължават винаги да отразяват светлината на Предвечния. По същия начин и тези, които отразяват тяхното великолепие, ще продължат винаги да съществуват, защото Божията Благодат няма никога да спре. Това е истина, която никой не може да опровергае.

Бахаулла
19 рахмат

Скоро други ще сложат ръка на това, което притежавате, и ще се настанят в домовете ви. Вслушайте се в думите Ми и не се причислявайте към безразсъдните.

Върховен дълг на всеки от вас е да избере за себе си онова, върху което никой не може да посегне и което никой не може да му отнеме. А такова нещо ¦ и Всевишният Ми е свидетел за това ¦ е любовта към Бога, стига да можехте да го разберете.

Изградете за себе си такива къщи, които пороите и наводненията не могат никога да разрушат, и които ще ви защитят от промените и превратностите на земния живот. Това е поръчението на Този, Когото светът онеправда и от Когото се отрече.

Бахаулла
12 юли

Нима има друг дарител освен Бог? Той избира, когото пожелае, за да го дари с милостта Си. Скоро Той ще разтвори пред вас портите на Своето познание и ще изпълни сърцата ви с любовта Си; ще ободри душите ви с лекия повей на Своята святост, ще озари лицата ви със сиянието на Своята светлина и ще прослави спомена за вас сред всички народи на земята. Вашият Господар наистина е Състрадателният и Милосърдният.

Абдул Баха

Пишеш за празненствата на деветнадесетия ден. Този празник носи радост. Той е основата за разбирателство и единство. Той е ключът за обич и дружелюбие. Той допринася за единството на човечеството.

Абдул Баха, Празникът на деветнадесетия ден, стр. 1

1 калемат

Влезте, о, хора, под покрова на Словото! След туй отпийте там от избраното вино на скрития смисъл и речи, тъй като там е скрит коусарът на Преславния и той се появи с чудни светлини на небосклона на Волята на вашия Господ, Милостивия.

Бахаулла
13 юли

Винаги когато група хора се съберат на едно място, за да славят Бога и да говорят помежду си за Божиите тайнства, извън всяко съмнение е, че нежният полъх на Светия Дух ще повее над тях и че всеки ще получи своя дял от него.

Абдул Баха
2 калемат

Честит е онзи, който премисля в сърцето си разкритото в Книгите на Бога, Избавителя в беда, Самосъществуващия. Помислете върху това, о, вие, възлюбени на Бога и се вслушайте в Словото Му, за да можете с Неговата благосклонност и снизхождение да пиете до насита от кристалните води на верността и да станете твърди и непоклатими като планина в Неговото Дело.

Бахаулла
14 юли

О, слуги Мои! Моето свещено, Моето божествено предопределено Откровение може да се сравни с океан, в дълбините на който са скрити безчислен брой бисери с изключителна стойност и ненадминат блясък. Дълг на всеки търсач е да направи усилие и да се помъчи да достигне бреговете на този океан, за да може в съответствие с вложената от него ревност в търсенето и старанието, което е положил, да вкуси от онези блага и предимства, които са предопределени в Божиите неотменими и скрити Послания. Но ако никой не пожелае да се отправи към бреговете му и никой не успее да се вдигне и да намери Бога, нима може да се каже, че този провал е лишил океана от силата му или е намалил в някаква степен съкровищата му? Колко лъжовни и достойни за презрение са представите, които сте сътворили и продължавате да кроите в сърцата си! О, слуги Мои! Единственият истински Бог Ми е свидетел! Този най-голям, този бездънен и бурен Океан е поразително близо до вас. Вижте, той е по-близко до вас от сърцето ви! Само ако поискате, вие можете в един миг да го достигнете и да вкусите от тази вечна милост, от тази дадена от Бога благодат, от този нетленен дар, тази най-могъща и неизразимо прекрасна щедрост.

Бахаулла
3 калемат

Разгръщайте стиховете Ми с радост и лъчезарност. Те наистина ще ви привлекат към Бога и ще ви дадат възможност да се откъснете от всичко освен от Него.

Бахаулла
15 юли

Проникновението в Неговите слова и разбирането на казаното от Небесните птици не са по никакъв начин зависими от човешкото познание. Те зависят единствено от чистотата на сърцето, от непорочността на душата и от свободата на духа. Това се доказва от онези, които днес, дори и без едничка буква от приетите норми на познанието, заемат най-високите седалища на знанието, а градината на техните сърца е украсена чрез пороите на божествената благодат, с розите на мъдростта и лалетата на проникновението. Блазе на тези с искрени сърца за дела от светлината на един могъщ Ден!

Бахаулла
4 калемат

Ако човек е неграмотен, но при това е облечен в Божествено превъзходство и в него са живи диханията на Духа, този човек ще допринася за благоденствието на обществото и тази негова неспособност да чете и да пише няма да му навреди. А ако човек владее изкуствата и всеки клон на познанието, но не живее религиозен живот и не е приел Божиите характеристики, не е ръководен от чисти подбуди и е погълнат от плътския живот - тогава той е олицетворение на самата вреда и всичките му знания и интелектуални постижения ще водят единствено до позор и мъчение.

Абдул Баха
16 юли

Всяка възприемчива душа, която в този Ден е вдъхнала благоуханието на Неговата одежда и с чисто сърце е обърнала лицето си към всеславния Небосклон, се причислява сред хората на Баха в Пурпурната Книга. Грабнете в Мое Име потира на любящата Ми доброта и изпийте тогава своя дял за Моето славно и чудно поменуване.

Бахаулла
5 калемат

Ти си Този, о, Боже, Който обяви Себе Си за Господаря на Благополучието и описа всички, които Му служат, като бедни и нуждаещи се. Така както Ти беше писал: "О, вие, вярващи! Вие сте бедняци, които се нуждаят от Бога, а Бог е Всеимащият, Всевъзхваленият." И тъй като признах своята бедност и Твоето богатство, не позволявай да бъда лишен от великолепието на Твоите съкровища. Ти наистина си Върховният Закрилник, Всезнаещият, Премъдрият.

Бахаулла
17 юли

Земята се движи и расте; планините, хълмовете и поляните са зелени и красиви; благодатта е пълна; милосърдието всеобхватно; дъждът пада от облаците на милосърдието; яркото слънце грее. ... Необятно Съкровище е в ръцете на Царя на всички царе! Повдигни крайчеца на одеждата си, за да го получиш.

Абдул Баха
6 калемат

Запей, о, слуга Мой, Божиите стихове, които достигнаха до теб, така както ги пеят онези, които са близо до Него, за да може сладката звучност на песента ти да възпламени душата ти и да запали сърцата на всички хора. Който повтаря, уединен в стаята си, разкритите ни от Бога стихове, нека знае, че вездесъщите ангели на Всемогъщия ще разпръснат надлъж и нашир уханието на изречените от устата му думи и ще накарат да затупти сърцето на всеки праведен човек. И макар че той първоначално може да не осъзнава техния ефект, силата на Божията милост, с която е бил удостоен, рано или късно непременно ще упражни въздействието си върху неговата душа.

Бахаулла
18 юли

За теб е очевидно, че Небесните птици и Гълъбите на вечността говорят на двойнствен език. Единият език - външният, е лишен от загатвания, той е неприкрит и незабулен, за да може да бъде напътстващ светилник и сигнална светлина, чрез които пътниците да могат да достигнат до висотите на светостта, а търсещите да могат да напреднат в царството на вечното съжителство. ... Другият език е забулен и прикрит, за да може всичко, което лежи скрито в сърцето на злонамерените, да бъде проявено и най-съкровената им същност да бъде разкрита. ... Това е божественото мерило, това е Божият Пробен камък, с който Той изпитва Своите раби. Никой не разбира смисъла на тези слова, освен онези, чиито сърца са уверени, чиито души са спечелили Божието благоразположение и чиито умове са откъснати от всичко друго, освен от Него.

Бахаулла
7 калемат

Тези, чийто поглед е остър, чиито уши са възприемчиви, чиито сърца са просветени и чиито гърди са отворени, виждат и истината, и лъжата, и разграничават едната от другата.

Бахаулла
19 юли

Заповядахме Божието Слово и всички негови възможности да се разкрият за хората съобразно с условията, така както са предопределени от Този, Който е Всезнаещият, Премъдрият. Наредихме освен това за прикритие да му служи само неговата собствена Същност. Такава наистина е Нашата власт да изпълним Нашата цел. Ако на Словото бъде разрешено да освободи отведнъж цялата скрита в него енергия, никой не би могъл да понесе товара на едно толкова могъщо Откровение.

Бахаулла
8 калемат

Грабнете, о, вие, обични на Всемилостивия, потира на вечния живот, поднесен от ръката на щедрите благодеяния на вашия Господ, Притежателя на цялото сътворение, след туй отпийте дълбоко от него. Кълна се в Бога, това така ще ви заплени, че ще се надигнете да величаете Името Му и да провъзгласявате казаното от Него сред народите по земята и ще завладеете градовете на сърцата на хората в името на вашия Господ, Всемогъщия, Всевъзхвалявания.

Бахаулла
20 юли

Единият истински Бог - възвеличена да е славата Му - винаги е бил и ще продължи да бъде възвисен над всеки израз на възхвала и е пречистен от света на съществуванието и всички богатства в него. Каквото и да излезе от Него, дава плод, чието благотворно влияние се връща към самите хора.

Бахаулла
9 калемат

Никой мъдър човек не може да покаже знанието си по друг начин освен чрез словата. Това показва значението на Словото, потвърдено във всички Писания, както от далечните, така и от по-скорошните времена. Защото именно чрез силата му и живителния му дух хората по света стигнаха до такова издигнато положение. Освен това словата и речта трябва да бъдат както впечатляващи, така и проницателни. Никое слово обаче не ще бъде вдъхнато с тези две качества, ако не е изречено изцяло в името на Бога и с подобаващо внимание към изискванията на случая и хората.

Бахаулла
21 юли

Вратите на Царството са широко отворени и всяка привилегирована душа е заела място на празничната маса на Бога и получава дял от този небесен празник. Хвала на Бога, че и ти присъстваш на тази маса и вземаш пай от изобилната небесна храна. Ти служиш на Царството и познаваш добре сладкото ухание на Рая на Абха.

Затова стреми се с всичките си сили да ръководиш хората и яж от хляба, който е изпратен на земята от небето. Защото такъв е смисълът на Христовите думи: "Аз съм живият хляб, дошъл на земята от небето ... който яде от този хляб, ще живее вечно."

Абдул Баха
10 калемат

Kазвайте Божиите стихове всяко утро и вечер. Kойто не ги казва, не е бил верен на Божието Споразумение и на Неговия Завет, а който се отвърне от тези свети стихове в този Ден, е от онези, които от незапомнени времена са се отвръщали от Бога. Бойте се от Бога, о, слуги Мои, всички до един.

Бахаулла
22 юли

Насочете сърцата си, о, хора на Бога, към съветите на вашия истински, вашия несравним Приятел. Словото Божие може да бъде оприличено на фиданка, чиито корени са били засадени в човешките сърца. Ваш дълг е да помагате за нейния растеж чрез животворните води на мъдростта, на пречистените и свети слова, та корените му да могат здраво да се хванат и клоните му да се разпрострат нависоко до небесата и над тях.

Бахаулла
11 калемат

Пресветите души трябва да се спрат и да размислят в сърцата си за методите на преподаване. От текста на чудните, небесни Писания те трябва да запаметяват отделни фрази и откъси, имащи отношение по различни въпроси, така че по време на своята реч те да могат да цитират божествените стихове винаги когато случаят го изисква, тъй като тези свещени стихове са най-могъщият елексир, най-великият и най-силният талисман. Толкова силно е въздействието им, че слушателят не ще има причина за колебание.

Бахаулла
23 юли

Знай освен това, че Словото на Бога ¦ въздигната да е славата Му ¦ стои по-високо и далеч превъзхожда онова, което могат да доловят чувствата, тъй като то е пречистено от всякакви свойства или вещественост. То надхвърля ограниченията на познатите елементи и се въздига над всички съществени и познати вещества. То бе проявено без нито една сричка или звук и не е нищо друго освен от Божията Заповед, която прониква във всички сътворени неща. То никога не е било държано настрана от света на битието. То представлява всепроникващата Божия милост, от която произлиза всяка милост. То е едно цяло, далеч над всичко, което е било или ще бъде.

Бахаулла
12 калемат

О, слуги Мои! Ако можехте да откриете скрития и безбрежен океан на нетленното Ми богатство, вие сигурно щяхте да смятате света и дори цялото сътворение за нищо. Нека огънят на стремлението пламне с такава сила в сърцата ви, че да ви помогне да постигнете вашата върховна и най-благородна цел ¦ положението, което ще ви позволи да се приближите и да се съедините с вашия Възлюбен.

Бахаулла
24 юли

Всяко нещо по необходимост си има своя произход и всяко здание свой строител. Наистина Божието Слово е причината, която предхожда условния свят ¦ свят, който е украсен с блясъците на Предвечния и въпреки това бива обновяван и възраждан по всяко време. Неизмеримо издигнат е Богът на мъдростта, Който съгради тази възвишена постройка.

Бахаулла
13 калемат
О, Сине на праха!

Мъдри са тези, които не говорят, докато нямат слушател, както виночерпецът не предлага чаша, докато някой не поиска да пие и любещият не възпламенява сърцето си, докато не види красотата на любимия. И така, посей семето на мъдростта и познанието в чистата почва на сърцето си и ги пази скрити, докато зюмбюлите на Божествената мъдрост поникнат от сърцето, а не от праха и калта.

Бахаулла
25 юли

Знай със сигурност, че както твърдо вярваш за Божието Слово, че е вечно, също така непоколебимо трябва да вярваш и в това, че неговото значение за хората не може никога да има край. Само тези обаче, които са неговите упълномощени тълкуватели и чиито сърца съхраняват тайните му, могат да разберат многоликата му мъдрост. Онзи, който, четейки Свещените Писания, се изкушава да търси в тях нещо, с което да оспори властта и авторитета на Божия Представител сред хората, е всъщност един мъртвец, въпреки че го виждаме да ходи и да разговаря със съседите си, да яде и да пие с тях.

Бахаулла
14 калемат

Размисли над това, което бликна от небето на Волята на твоя Господ, Този, Който е Източник на всяка милост, за да можеш да схванеш определения смисъл, който е въплътен в свещените дълбини на светите Писания.

Бахаулла
26 юли

О, приятелю мой! Словото Божие е царят на словата и проникващото му влияние е неизмеримо. То винаги е господствало и ще продължи да господства над царството на битието. Великото Същество казва: Словото е вълшебният ключ за целия свят, тъй като чрез неговата сила се отключват вратите на човешките сърца, които всъщност са вратите на небето. Веднага щом лъч от сияйния му блясък изгря върху огледалото на обичта, благословеното слово "Аз съм Превъзлюбеният", бе отразено в него. Това е океан с неизчерпаеми богатства, който обхваща всички неща. Всяко нещо, което може да бъде разбрано, е просто излияние от него. Високо, неизмеримо високо е това възвишено място, в чиято сянка трепти същността на възвишеността и величието, заобиколена от прослава и преклонение.

Бахаулла
15 калемат
О, Сине на духа!

Не искай от Мен, което Ние не желаем за теб, а бъди доволен от онова, което Ние сме ти отредили, защото щети бъде от полза, ако се задоволиш с него.

Бахаулла
27 юли

О, Сине на онзи, който е съществувал чрез същността си в създаденото от него царство!

Знай, че в теб Аз вдъхнах всичките благоухания на светостта, напълно ти открих Моето слово и чрез теб завърших Моята благодат. За теб Аз определих това, което поисках за самия Себе си. Бъди доволен от Моята милост и Ми благодари.

Бахаулла
16 калемат

Четете Божиите стихове с такава мярка, че да не бъдете обхващани от умора или отегчение. Не претоварвайте душите си, така че да причинявате изтощение и да ги пресилвате, а по-скоро се стремете да ги облекчите, за да могат те да се издигнат на крилете на разкритите Стихове към местоизгрева на Неговите знамения. Това води до по-голяма близост до Бога, ако сте от онези, които проумяват.

Бахаулла
28 юли

О, хора! Заклевам се в единствения истински Бог! Това е Океанът, от който са произлезли всички морета и в който накрая ще се влее всяко едно от тях. От Него са излезли всички Слънца и всички ще се върнат при Него. Чрез Неговата сила Дърветата на Божественото Откровение родиха своите плодове, всеки от които беше изпратен на земята под формата на Пророк, носещ Послание за Божиите създания във всеки един от световете, които единствено Бог със Своето всеобхватно Знание може да преброи. И това Той изпълни само с една Буква от Своето Слово, разкрито от Перото Му ¦ Перо, движено от Неговия направляващ Пръст, а самият Му Пръст е подкрепян от силата на Божията Истина.

Бахаулла
17 калемат

О, скъпи приятели на Абдул Баха! По всяко време очаквам добри новини от вас, защото копнея да чуя, че напредвате от ден на ден и светлината на ръководството ви осветява все по-ярко.

Абдул Баха
29 юли

Умоляваме Бога да те направи като флаг, издигнат в града на Неговото поменуване и да въздигне положението ти в това Дело ¦ Дело, под чиято сянка чистосърдечните към Бога ще съзрат народите и племената на земята да търсят подслон. Наистина твоят Господ знае и известява. Освен това молим Го настойчиво да те отхранва с най-доброто от онова, което бе съхранявано в Неговата Книга. Той е наистина Онзи, Който наистина чува и отвръща на зова.

Бахаулла
18 калемат

Онова, което ви приляга, е любовта към Този, Който е Проявлението на Неговата Същност и съблюдаването на всичко, което Той ви е предписал, стига да го знаете.

Бахаулла
30 юли

Десет хиляди души проляха потоци от свещената си кръв по този път, принесоха Му в жертва скъпия си живот, завтекоха се в свят възторг към славното поле на мъченичеството, издигнаха Флага на Божията Вяра и изписаха с кръвта си върху Посланието до света стиховете на Божественото Му единство.

Абдул Баха
19 калемат

За Себе Си той е запазил градовете на човешките сърца, а ключовете към тях в този Ден са възлюбените на Този, Който е Върховната Истина. Ако е рекъл Бог, те всички до един ще съумеят да отключат с помощта на силата на Най-великото Име вратите на тези градове. Това именно означава да помогнеш на единствения истински Бог ¦ една тема, която Перото на Този, Който накара зората да се сипне над света, третира във всички Свои Книги и Послания.

Бахаулла
1 август

Сега е времето да забушуваме като море и да се постараем да се издигнем към небесата! Ако желаем да достигнем висотите на Върховното царство, трябва да разперим криле; ако желаем да се гмурнем в морските дълбини, трябва да научим крайниците си да плуват. Времето е малко, а Божественият водител напредва бързо; нека не изоставаме и съревновавайки се помежду си да запалим искряща свещ!

Абдул Баха

На бахаите подобава да организират и провеждат събрания и срещи, на които да славят Бога и да Му поднасят сърцата си, като четат свещените Писания на Благословената Красота ¦ дано душата ми бъде изкупление за Неговите привърженици! Светлините на Преславното Царство, лъчите на Върховния Хоризонт, ще огреят тези чудесни събирания, защото те са самите Машрекул Азкар, Точките на зазоряването на спомена за Бога, които трябва да се утвърждават под ръководството на Най-възвишеното Перо, във всяко село и във всеки град. ... Тези духовни събрания трябва да се провеждат с абсолютна чистота и пълно себеотдаване, така че на самото място, от земята на въздуха около него, човек да може да усети ухания полъх на Светия Дух.

Абдул Баха
1 камал

Придавайте особена важност на събиранията на деветнадесетия ден, та по този случай възлюбените на Господа и слугините на Милостивия да обръщат лица към Царството, да напяват общенията, да молят Бога за помощ, радостно да се изпълват с обич един към друг, да се пречистват и одухотворяват, да се изпълват с богобоязън и да стават все по-устойчиви на страстите и себичните си желания. Така те ще се откъснат от този първичен свят и ще се потопят в пламенните владения на духа.

Абдул Баха
1 август

Езикът на мъдростта заявява: Този, който не ме притежава, е лишен от всички неща. Отвърнете се от всичко, що е на земята и не търсете другиго освен Мен. Аз съм Слънцето на мъдростта и Океанът на знанието. Аз ободрявам изнемощелите и съживявам мъртвите. Аз съм пътеводната Светлина, която озарява пътя. Аз съм царският Сокол на ръката на Всемогъщия. Аз разпервам отпадналите криле на всяка наранена птица и я карам да се отправи в своя полет.

Бахаулла
2 камал

О, вие, които сте във владението на богатства! Внимавайте много да не би външният вид да ви попречи да извършите благодеяния по пътеката на Бога, Господа на цялото човечество.

Бахаулла
2 август

Плодовете на човешкото дърво са изящни, силно желани и скъпо ценени. Сред тях са праведният характер, целомъдрените дела и красивата реч. Пролетта за земните дървета идва веднъж в годината, докато тази за човешките дървета идва в Дните Божии ¦ въздигната да е славата Му. Ако човешките дървета бъдеха украсени през тази божествена Пролет с плодовете, които бяха споменати, блясъкът на светлината на Справедливостта със сигурност би озарила всички земни обитатели и всеки би заживял в спокойствие и доволство под подслоняващата сянка на Този, Който е цел на цялото човечество. Водата за тези дървета е животворната вода на свещените Слова, изречени от Възлюбения на света. В един миг тези дървета биват посадени, а в следващия ¦ клоните им чрез излиянията на пороите на божествената милост, достигат небесата. Изсъхналото дърво обаче никога не е било, нито ще бъде достойно въобще да бъде споменавано.

Бахаулла
3 камал

Напрегнете всички усилия да придобиете вътрешни и външни съвършенства, тъй като плодовете на човешкото дърво винаги са били и завинаги ще останат съвършенствата, били те скрити или явни. Не е желателно човек да бъде оставен без познания или умения, тъй като тогава той е безплодно дърво. Затова, доколкото ви позволяват възможностите и способностите, вие трябва да украсявате дървото на своето съществувание с такива плодове като познание, мъдрост, духовни възприятия и красноречивост.

Бахаулла
3 август

Ние накарахме реките на Божественото слово да излязат от Нашия престол, за да могат нежните треви на разума и на мъдростта да избуят от почвата на вашите сърца. Не сте ли благодарни за това?

Бахаулла
4 камал

О, сине човешки! Ако очите ти са обърнати към милосърдието, остави нещата, които са от полза за теб и се вкопчи в онова, което ще бъде от полза за човечеството. И ако очите ти са обърнати към справедливостта, избери за своя съсед онова, което избираш за самия себе си. Скромността издига човека до небето на славата и силата, докато гордостта го принизява до бездната на покварата и моралното падение.

Бахаулла
4 август

Разкривайки Се на хората, Целта на единствения истински Бог, хвала на великолепието Му, е да извади наяве онези скъпоценни бисери, които са скрити в съкровищницата на тяхната истинска и най-съкровена същност.

Бахаулла
5 камал

Най-великото Име Ми е свидетел! Колко печално е, ако някой в този Ден отдаде любовта си на преходните неща на този свят! Вдигнете се и се дръжте здраво за Божието Дело. Обичайте се повече едни други. Изгорете изцяло и единствено заради Многообичания булото на собственото си аз в пламъка на вечния Огън и с радостни и сияйни лица, общувайте с ближния си. Вие наблюдавахте внимателно от всичките му страни поведението на Този, Който е Словото на Истината между вас и много добре знаете колко мъчително е за този Младенец да допусне, макар и само за една нощ, сърцето на когото и да било от Божиите възлюбени да се почувства наскърбено от Него.

Бахаулла
5 август

Знайте, че под "света" се разбира незнанието ви за Този, Който е вашият Създател, и погълнатостта ви от всичко онова, което не е Той. ... Светът е този, който в този Ден ви отклонява от любовта към Бога. Стойте далеч от него, за да можете да бъдете причислени към блажените.

Бахаулла
6 камал

Кажи: Не виждате ли света, неговите промени и превратности, променящите му се цветове? Да не би да сте доволни от него и от това, което е в него? Отворете очите си и бъдете от тези, които са надарени с проницателност. Скоро ще настъпи денят, когато всички тези неща ще изчезнат бърза като светкавица, че дори и по-бързо. За това свидетелства Господарят на Царството в това чудно Послание.

Ако не бяхте пленени от вдъхновяващия възторг на Божиите стихове, щяхте да отправите благодарности към вашия Господ и да кажете: "Слава Тебе, о, Желание на сърцата на тези, които бързат да те срещнат!"

Бахаулла
6 август

Светът непрестанно провъзгласява следните слова: Внимавайте, аз съм мимолетен, както са и външният ми вид и цветове. Обърнете внимание на промените и превратностите, заложени в мен и събдудете се от дълбокия си сън.

Бахаулла
7 камал
О, човече с два погледа!

Затвори едното око и отвори другото. Затвори едното око за света и за всичко тленно, а отвори другото око за свещената красота на Възлюбения.

Бахаулла
7 август

Благословен е денят, в който, подпомогнат от милосърдието и могъществото на единствения истински Бог, човекът ще се освободи от оковите и покварата на света и от всичко, свързано с него и ще постигне истински и постоянен покой под сянката на Дървото на Познанието!

Бахаулла
8 камал

Кой измежду вас, о, хора, ще се отрече от света и ще се доближи до Бога, Господаря на всички имена? Къде може да се намери онзи, който, чрез силата на Моето име, което е над всичко сътворено, ще се откаже от онова, което е притежание на човека и ще се привърже с цялото си сърце към това, което Бог, Владетелят на зримото и незримото, му е наредил да съблюдава?

Бахаулла
8 август

Кой би повярвал, че този Божи Слуга е лелеял някога в сърцето Си желание за каквито и да е земни почести или облаги? Свързаното с Неговото Име Дело стои неизмеримо по-високо от всичко преходно в този свят. Вижте Него, изгнаника, жертва на деспотизма, в този Най-голям Затвор. Враговете Му Го нападат от всички страни и ще Го преследват така до края на живота Му. Всичко, което ви е казал, следователно, е единствено и изцяло в името на Бога, за да могат народите на земята да изчистят сърцата си от чернилката на нечестивите желания, да разкъсат булото, което покрива очите им и да достигнат до знанието за единствения истински Бог ¦ най-високото положение, към което може да се стреми един човек. Тяхната вяра или неверие в Моето Дело не може нито да Ми бъде от полза, нито да Ми навреди. Ние се обръщаме към тях само в името на Бога. Той наистина може да съществува сам без всички създания.

Бахаулла
9 камал

Благословен е онзи, който е останал верен на Завета Ми и комуто нещата на света не са попречили да стигне до Моя Двор на святостта.

Бахаулла
9 август

О, слуги Мои! Ако можехте да разберете с какви чудеса на щедростта Си искам да удостоя душите ви, щяхте наистина да се очистите от всяка земна привързаност и да получите истинско познание за собственото ви аз ¦ познание, което се равнява на разбирането на Моята собствена Същност. Вие щяхте да се почувствате независими от всичко, което е извън Мен и щяхте да видите с вътрешното си и с външното око и то така ясно, както е ясно проявлението на Моето сияйно Име как бушуват във вас моретата на любящата Ми доброжелателност и щедрост.

Бахаулла
10 камал
О, Сине на чудното видение!

Аз ти вдъхнах Моя Дух, за да Ме възлюбиш. Защо ти Ме изостави и потърси друг любим?

Бахаулла
10 август

Колко огромен е броят на обичните и избраниците на Бога, които ридаеха и стенеха ден и нощ, та дано един сладък и благоухаен ветрец повее от двора на Неговото благоразположение и наведнъж да разпръсне отвратителните и зловонните миризми от света. Тази върховна цел обаче не можа да бъде достигната и хората бяха лишени от това поради техните злодеяния, които им донесоха Божието възмездие в съответствие с основните принципи на Божественото Му правило. Наше е задължението да останем търпеливи при тези обстоятелства, докато не дойде облекчение от Бога, Прощаващия, Щедрия.

Бахаулла
11 камал
О, Обитатели на Моя рай!

С нежни любещи ръце Аз посадих фиданката на вашата любов и приятелство в райската градина и я поливах с пролетните струи на Моето нежно милосърдие; близък е часът, когато тя ще даде плодове. Постарайте се тя да бъде защитена и да не изгори в пламъците на желанието и страстта.

Бахаулла
11 август

О, прогонени и предани приятелю! Утоли жаждата на равнодушието със светените води на Моето милосърдие и прогони мрака на отстоянието с утринната светлина на Божественото Ми присъствие. Не позволявай домът, в който живее безсмъртната Ми любов към теб, да бъде унищожен от деспотизма на ненаситни желания и не засенчвай красотата на небесния Младенец с праха на егоистични страсти. Покрий се с мантията на праведността и не допускай в сърцето ти да проникне друг страх освен страха от Бога. Не затлачвай бистрия извор на душата си с трънаците на чрезмерни и лъжовни чувства и не пречи на потока от жива вода да блика от ручея на сърцето ти. Уповавай се всецяло на Бога и се дръж здраво за Неговата неизчерпаема милост. Кой друг освен Него може да се погрижи за бедстващия и да възправи унизения?

Бахаулла
12 камал

Старайте се да се превърнете в източник на разбирателство, духовност и радост за сърцата на приятелите.

Абдул Баха
12 август

Кълна се в добродетелите на Бога, моя Най-възлюбен, че никога не съм се стремил към ръководна роля на земята. Единствената Ми цел е била да предам на хората това, което Ми беше заповядано да им предам от Бога, Милостивия и Несравнимия, за да може то да ги откъсне от всичко, свързано с този свят и да ги накара да достигнат такива висоти, каквито нито безбожникът, нито непокорният могат да си представят.

Бахаулла
13 камал

Кажи: Ако вашето поведение, о, хора, противоречи на вашите уверения, как мислите тогава, че ще можете да се разграничите от онези, които въпреки че заявяват вярата си в своя Господ Бог, веднага щом Той слезе при тях, обгърнат в облак от святост, отказаха да Го признаят и отхвърлиха Неговата истина? Освободете се от всяка привързаност към този свят и неговата суета и стойте далеч от нея, защото тя ви тласка да следвате собствените си страсти и ненаситни желания и ви пречи да тръгнете по правия и славен Път.

Бахаулла
13 август

Иска ни се да вярваме, че свежите пролетни дъждове на Божията щедрост ще накарат цветята на истинското проникновение да поникнат от почвата на човешките сърца и ще заличат от тях всяка земна поквара.

Бахаулла
14 камал

Вие сте като птицата, която, разперила широко могъщите си криле, радостно и уверено се рее из необятните небесни простори, докато, подтикната от нуждата да задоволи глада си, се спусне томително към пръстта и водата на земята под нея и оплетена в мрежите на желанието си, се оказва безсилна да полети отново към висините, откъдето е дошла. Неспособна да се освободи от товара, тегнещ върху омърсените є криле, тази птица, обитател до преди това на небесата, сега е принудена да си търси място за живеене в прахта. Затова, о, слуги Мои, не омърсявайте крилете си в калта на своеволието и празните желания и не ги оставяйте да се изцапат в праха на завистта и на омразата, за да не може нищо да ви попречи да се извисите в небето на Моето божествено познание.

Бахаулла
14 август
О, Сине на желанието!

Не веднъж, в ранно утро, Аз идвах от просторите на Безпространствения в твоя дом и те намерих в ложето на удоволствието, зает с други, а не с Мен. Тогава Аз се връщах като мълнията на духа в царството на вечната слава и не казвах нищо за това в Моето убежище на светите обитатели.

Бахаулла
15 камал

Дълг на хората на Баха е да станат независими от света и от всичко в него, и до такава степен да се откъснат от всичко земно, че обитателите на Рая да могат да вдъхнат от дрехите им сладкото благоухание на светостта, всички народи на земята да видят на лицата им сиянието на Премилостивия и чрез тях да бъдат разпространени навсякъде по света знаците и символите на Бога, Всемогъщия и Премъдрия. Тези, които петнят чистото име на Божието Дело, като следват плътските неща, изпадат в явен грях!

Бахаулла
15 август

Всеки, който премисли в сърцето си онова, което ни разкри Перото на Всевишния и вкуси от неговата сладост, непременно ще се освободи и ще изостави собствените си желания, ще се почувства абсолютно подвластен на Волята на Всемогъщия.

Бахаулла
16 камал

Кажи: о, хора! Божията Лампа е запалена; внимавайте свирепият вятър на вашето непокорство да не угаси светлината є. Дойде времето да се вдигнете и да отдадете възхвала на вашия Господ Бог. Не се стремете към материален комфорт, а пазете сърцата си чисти и неопетнени.

Бахаулла
16 август
О, Сине на наслаждението!

Приятни са просторите на битието, ако би могъл да ги достигнеш. Славно е царството на вечността, ако би могъл да се издигнеш над тленния свят; сладък е свещеният възторг, ако пиеш от тайнствения потир от ръцете на нечесния Младенец. Ако достигнеш това състояние, ще бъдеш освободен от гибел и смърт, от беда и грях.

Бахаулла
17 камал

О, вие, монаси! Не се уединявайте в своите църкви и манастири. ... Задомявайте се, та да може след вас някой да ви замени. Ние наистина ви забранихме разврата, а не онова, което води до вярност. ... Ако не са хората, кой ще Ме споменава по Моята земя; и как ще могат да бъдат разкрити Моите качества и имена?

Бахаулла
17 август

В очите на Всемилостивия истинският човек се явява като небесна твърд; нейните слънце и луна са зрението и слуха му, а сияйният му и лъчезарен характер ¦ нейните звезди. Негово е високото положение и влиянието му възпитава света на битието.

Бахаулла
18 камал

Кажи: Не може да бъде сред хората на Баха онзи, който следва земните си желания или мисли единствено за земните неща. Истински Мой последовател е този, който, попадайки в долина от чисто злато, ще премине през нея спокоен като облак и нито ще се обърне назад, нито ще се спре. Такъв човек несъмнено е от Мен. Множеството във висините ще усети уханието на святост, излъчвано от дрехите му. ... И ако той срещне най-прекрасната и най-миловидна измежду жените, в сърцето му няма да се прокрадне и следа от желание към нейната красота. Такъв човек наистина е модел за безукорна чистота.

Бахаулла
18 август

По въпроса за това, какво се разбира под човек, напълно забравил себе си, то означава, че той трябва да се извиси и да се пожертва в истинския смисъл на думата, което ще рече да потисне напора на движещите човека подбуди и да ликвидира в себе си онези качества, които са достойни за порицание и съставляват бездънния мрак на земния живот, а не да остави здравето му да се разруши и тялото му да стане слабо и недъгаво.

Абдул Баха
19 камал

Внимавайте да не ви главозамаят прекомерното четене и многото благопристойни дела през деня и по време на нощта. Ако човек прочете и едничък стих от Свещените писания с радостен и лъчезарен дух, това би било по-добро за него, отколкото да прочете вяло всичките Писания на Бога, Помощта в беда, Себесъщния.

Бахаулла
19 август

Пишеш, че те са дали обет да съблюдават максимално строго в своя живот това, да препращат остатъка от своя доход към Негово свещено присъствие. Този въпрос беше споменат в Неговия свещен двор. Той каза: Нека да действат с умереност и да не си причиняват трудности. Ние бихме желали те и двамата да се наслаждават на живота, който радва.

Бахаулла

Накратко, това е моята надежда: празникът на деветнадесетия ден да се превърне в източник на огромна духовна сплотеност между приятелите, да свърже заедно вярващите, и тогава ще бъдем толкова единни, че обичта и мъдростта ще се разпространят от центъра на всички страни. Този празник е божествен празник. Той е Господня вечеря. Той привлича като магнит Божията подкрепа. Той носи просветление на сърцата.

Абдул Баха
1 асма

Всеки от вас трябва да мисли за това, как да направи щастливи и доволни останалите членове на съвета ви и да смята всички присъстващи за по-добри и по-високопоставени от него, а себе си да смята за по-маловажен от всички останали. Знайте, че положението на останалите е високо, а своето положение смятайте за ниско. Ако действате и живеете според тези заръки, знайте наистина със сигурност, че Празникът е Небесната храна. Тази вечеря е Господнята вечеря! Аз съм Прислужникът на това събрание.

Абдул Баха
20 август

Той, Който е Вечната Истина, е единствената Сила, Която упражнява неоспорима власт над света на съществуванието и Чийто образ се отразява в огледалото на цялото сътворение. Всяка форма на съществуване е зависима от Него и пак Той е източникът на препитание за всичко сътворено. Това именно се разбира под Божието единство; това е неговият основен принцип.

Бахаулла
2 асма

За всяка извършена постъпка ще има отплата според Божията преценка и за това ясно свидетелстват самите наредби и забрани, предписани от Всемогъщия. Защото несъмнено ако делата не получаваха възнаграждение и не даваха плод, тогава Делото на Бога ¦ въздигнат е Той ¦ би се оказало безсмислено. Неизмеримо високо е въздигнат Той над такива богохулства! За тези, които са освободени от всяка обвързаност обаче делото наистина е награда за самото себе си.

Бахаулла
21 август

Кажи: О, хора! Как може мимолетната фантазия да се сравнява със Самосъздалия Се и Създателят да се уподобява на Своите създания, които са само като написаното от Неговото Перо? Нещо повече, написаното от Него превъзхожда всички неща, одобрено е от всички създания и стои неизмеримо високо над тях.

Бахаулла
3 асма

Онези, които се потопяват в океана на Неговите слова, трябва винаги да оказват изключително внимание на божествено разкритите наредби и забрани. Наистина Неговите наредби съставляват най-здравата твърдина за закрилата на света и за предпазването на неговите народи ¦ светлина за онези, които приемат и признават истината и огън за онези, които се отвръщат и отричат.

Бахаулла
22 август

Знай, че всяко създание е знак за Божието проявление. Всеки според възможностите си е и ще остане завинаги символ на Всемогъщия. Тъй като Той, върховният Господар на всичко, е пожелал да разкрие Своята върховна власт в царството на имената и на качествата, всяко създание чрез действието на Божествената Воля е символ на Неговото великолепие. Това проявление е толкова всеобхватно, че в цялата вселена не може да се открие нищо, което да не отразява Неговия блясък. При тези обстоятелства всяко съображение за близост или за отдалеченост губи смисъла си.

Бахаулла
4 асма

Нека обаче никой не си въобразява, че Нашето твърдение за това, че всички сътворени неща са символи на Божието проявление, означава ¦ пази Боже! ¦ че всички хора, били те добри или лоши, набожни или невярващи, са равни в очите на Бога

Бахаулла
23 август

Всичко сътворено в цялата вселена е само врата към Неговото познание, знак на Неговата върховна власт, откровение на имената Му, символ на величието Му, белег на силата Му и средство за достъп в Неговия прав Път.

Бахаулла
5 асма

Твоето око е Моята надежда и упование; не позволявай праха на празните желания да засени блясъка му. Ухото ти е знак на щедростта Ми: не позволявай врявата на недостойни мотиви да го отклони от Словото Ми, което обхваща цялото сътворение. Сърцето ти е Моята съкровищница: не допускай коварната ръка на егоцентризма да те лиши от бисерите, които съм скътал в нея. Ръката ти е символ на любящата Ми доброжелателност: не є пречи да се държи здраво за Моите пазени и скрити Послания.

Бахаулла
24 август

Помислете например върху проявлението на светлината на Божието име Учителят. Вижте как във всички неща се виждат доказателствата на това проявление и как напредъкът на всички живи същества зависи от него. Има два вида обучение. Едното е универсално и влиянието му прониква във всички неща и ги подкрепя. Това е причината Бог да получи името "Господар на всички светове". Другото е предназначено само за тези, които са се прислонили в сянката на това Име и са потърсили защитата на това най-могъщо Откровение.

Бахаулла
6 асма
О, приятелю!

Ти си слънцето в небесата на Моята святост; не допускай покварата на света да затъмни твоя блясък. Разкъсай булото на нехайството, за да излезеш от облаците с ярък блясък и да украсиш всичко с премяната на живота.

Бахаулла
25 август

Помислете също за проявлението на светлината на Божието Име Несравнимият. Вижте как тази светлина обгърна цялото сътворение и как всяко нещо разкрива знака на Божието Единство, потвърждава реалността на Този, Който е Вечната Истина и провъзгласява Неговата върховна власт, Неговата единственост и силата Му. Това проявление е символ на Неговото милосърдие, което обхваща всички Божии създания. Онези обаче, които Му приписват равноподобни, са слепи за това проявление и са лишени от Вярата, с помощта на която могат да се доближат до Бога и да намерят единение с Него.

Бахаулла
7 асма

За Божията праведност! Налудничавите приумици попречиха на хората да стигнат до Небосклона на увереността и безсмислените въображения не ги допуснаха до запечатаното Избрано вино.

Бахаулла
26 август

когато светлината на Моето Име, Всепроникващия, разпръсна сиянието си над света, всяко създадено нещо, по предварително установено предопределение, беше надарено със способността да упражнява специфично въздействие и формирано така, че притежава точно определено достойнство. Помислете върху въздействието на отровата, например. Макар че е смъртоносна, при известни условия тя притежава способността да упражнява благотворно въздействие. Вдъхнатата на всички сътворени неща сила е прекият резултат от проявлението на това най-благословено Име. Хвала на Този, Който е Създателят на всички имена и качества!

Бахаулла
8 асма

О, Сине човешки! Смири се пред мен, за да те приветствам. Възкръсни за триумфа на Моето дело, за да победиш още на земята.

Бахаулла
27 август

Измежду всички Свои създания Той отличи със специално благоволение чистата и подобна на скъпоценен камък същност на човека и я дари с уникалната способност да Го разпознава и да отразява величието на Неговата красота и слава. Това двойно отличие, с което е бил удостоен човекът, изчисти сърцето му от ръждата на всяко празно желание и го направи достоен за дрехата, с която неговият Създател беше благоволил да го облече и която трябваше да спаси душата му от злощастието на невежеството.

Бахаулла
9 асма

Претегли в сърцето си откровението на Божията Душа, с което са проникнати всички Негови Закони и го съпостави с онази презряна и алчна същност, която се разбунтува срещу Него, забрани на хората да се обърнат към Господаря на Имената и ги подтикна да следват своите страсти и пороци. Такава душа наистина е отишла далеч по пътя на греха.

Бахаулла
28 август

Истина ви казвам: По своята същност човешката душа е един от Божиите знаци, тайнство сред Божиите тайнства. Тя е един от могъщите символи на Всемогъщия, предвестникът, който провъзгласява реалността на всички Божии светове. В нея е скрито всичко онова, което светът понастоящем е абсолютно неспособен да разбере.

Бахаулла
10 асма

Кълна се в живота Си! Отличието на човека лежи не в украшенията или богатството, а по-скоро в добродетелния характер и в истинското проникновение. Повечето от хората в Персия са потънали в измама и налудничави идеи. Колко огромна е разликата между състоянието на тези хора и положението на такива храбри души, които са прекосили морето на имената и са опънали шатрите си на бреговете на океана на необвързаността.

Бахаулла
29 август

Истина ви казвам: човешката душа стои над всеки прогрес и над всеки упадък. Тя е неподвижна и все пак се възвисява; движи се, но въпреки това е неподвижна. Сама по себе си, тя е свидетелство, което потвърждава съществуването на един условен свят, както и реалността на един свят без начало и без край. Виж как сънят, който си сънувал, след много години се възстановява пред очите ти. Помисли за това колко необяснима е тайната на появилия се в съня ти свят. Претегли в сърцето си неразгадаемата Божия мъдрост и размисли върху нейните многолики проявления.

Бахаулла
11 асма

О, вие, възлюбени на единствения истински Бог! Излезте от тесните свърталища на нечистите си и порочни желания и пристъпете към огромната необятност на Божието царство и заживейте там сред поляните на светостта и себеотричането, за да може уханието на делата ви да увлече след себе си цялото човечество към океана на Божията неувяхваща слава.

Бахаулла
30 август

Помисли и за това, колко често човек забравя за самия себе си, докато Бог с всеобхватното Си знание не забравя никога Своето създание и продължава да разпръсква над него яркото сияние на Своето великолепие. Ясно е следователно, че при това положение Той е по-близо до човека, отколкото е самият той до себе си. И винаги ще остане така, защото, докато единственият истински Бог познава, разбира и обхваща всички неща, простосмъртният е склонен да греши и не познава скритите в самия него тайни.

Бахаулла
12 асма
О, Сине на желанието!

Докога ще се луташ в дебрите на желанието? Сложих ти крила, за да литнеш до царството на мистичната святост, а не в областите на дяволската фантазия. Дадох ти също и гребен, за да разчесваш Моите черни къдри, а не да израниш гърлото Ми с него.

Бахаулла
31 август

Разбулен и неприкрит, този Онеправдан по всяко време провъзгласяваше пред лицето на всички народи по света онова, което ще послужи като ключ за отваряне на вратите на науките, на изкуствата, на знанието, на благоденствието, на процъфтяването и благосъстоянието. Нито злините, причинени от потисниците, успяха да задушат пронизителния глас на Най-възвишеното Перо, нито съмненията на покварените или на бунтуващите се бяха в състояние да Му попречат да разкрие Най-възвишеното Слово. Горещо умолявам Бог да закриля и пречисти хората на Баха от налудничавите идеи и покварените въображения на последователите на предходната Вяра.

Бахаулла
13 асма

Животът в уединение или практикуването на аскетизъм не е приемливо в Божието присъствие. Необходимо е онези, които са дарени с прозрение и проникновение, да съблюдават онова, което ще донесе радост и лъчезарност. Такива практики, каквито са се появили от слабините на налудничавите идеи или са родени от утробата на суеверието, никак не подобават на хората на знанието.

Бахаулла
1 септември

Ако ти се замислиш върху поведението на Божиите Пророци, непременно ще потвърдиш, че има и други светове извън нашия.

Бахаулла
14 асма

Днес първата и най-важна необходима е единството и съгласието между Божиите възлюбени, за да бъдат те като едно сърце и душа и докато в тях има живот, да се противопоставят с общи усилия на неразбирането и враждебността на заобикалящия ги свят. Те трябва да сложат край на невежеството и предразсъдъците на всички народи и религии на земята, и да накарат всеки човек да разбере, че всички хора са листата на един и същи клон и плодовете на едно и също дърво.

Но докато дойде това време, когато приятелите ще постигнат пълно единство помежду си, как ще могат те да призовават другите към съгласие и мир?

Душата що за живот сама не разцъфти,
Нима ще може тя с живот другиго да надари?
Абдул Баха
2 септември

О, слуги Мои! Не позволявайте празните ви фантазии и лъжовни надежди да подкопаят основите на вярата ви във Всеславния Бог, защото подобни представи не са донесли никаква полза на хората и не са ги вкарали в правия Път.

Бахаулла
15 асма
О, Сине човешки!

Ти бе озарен от светлината на свещената планина и духът на просвещението проникна в Синая на твоето сърце. Освободи се от покрова на тщеславното си въображение и влез в Моята Обител, за да получиш вечния живот и достойно да Ме срещнеш. Там не ще те стигне нито смърт, нито слабост, нито тревога.

Бахаулла
3 септември

Знай наистина, че има два вида Знание - Божествено и Сатанинско. Първото блика от извора на божественото вдъхновение, а второто е просто отражение на налудничави и смътни помисли.

Бахаулла
17 асма

Повечето хора се отдават на суеверията. Те гледат на едничката капка от морето на заблудата като на нещо за предпочитане пред океана на увереността. Като се придържат здраво към имена, те се лишават от съкровената същност и като са се вкопчили в безсмислени въображения, те са държани надалеко от Изгрева на божествените знаци. Да даде Бог да ти бъде милостиво помогнато при всякакви обстоятелства да разбиваш идолите на суеверията и да разкъсваш завесите на човешкото въображение.

Бахаулла
5 септември

Докато бяхме в затвора, Ние разкрихме една Книга, която озаглавихме "Най-святата Книга." В нея постановихме закони и я украсихме със заповедите на твоя Господ, Който упражнява власт над всички, що са в небесата и на земята. Кажи: Дръжте се за нея, о, хора, и съблюдавайте онова, което бе спуснато в нея от чудните предписания на вашия Господ, Прощаващия, Щедрия. Тя наистина ще ви донесе благоденствие както в този, така и в следващия свят и ще ви пречисти от всичко, което зле ви подобава. Той наистина е Повелителят, Тълкувателят, Даващият, Щедрият, Великодушният, Всевъзхваляваният.

Бахаулла
18 асма

Що се отнася до децата: Дадохме указания в началото те да бъдат приучени на правилата и законите на религията, а след това - в такива клонове на познанието, които са от полза, както и в търговски начинания, отличаващи се с почтеност и дела, спомагащи за тържеството на Божието Дело или водещи до такъв резултат, който да привлича вярващия по-близо до неговия Господ.

Бахаулла
6 септември

По такъв начин бе разкрита Кетаб-е-Акдас, че тя привлича и обгръща всички божествено назначени Изповедания. Благословени са онези, които я прелистват. Благословени са онези, които я разбират. Благословени са онези, които размишляват над нея. Благословени са онези, които разсъждават върху нейния смисъл. Толкова необятен е нейният обхват, че тя обгърна всички хора, преди те да я признаят. Не след дълго върховната є власт, нейното проникващо влияние и величието на нейното могъщество ще бъдат проявени на земята. Наистина твоят Бог е Всезнаещият, Всеосведоменият.

Бахаулла
19 асма

С помощта на Моята сила хвани здраво Моята Книга и се придържай неотстъпно към всяка повеля, която твоят Господар, Ръкополагащият, Премъдрият, е написал в нея.

Бахаулла
7 септември

Ти, който си под закрилата на Бога и под сянката на Дървото на Неговия Завет, защо скърбиш и роптаеш? Бъди уверен и имай доверие. Съблюдавай писмените заповеди на твоя Господ Бог с радост и спокойствие, с искреност и убеденост и бъди доброжелател на страната и правителството си. Той винаги ще те подкрепя с милостта Си и ще те дарява с благослова Си, и желанието на сърцето ти ще се изпълни.

Абдул Баха

О, ти, верни на Завета! Пишеш ... относно Празника. Това празненство, което се провежда в един от дните на деветнадесетдневния месец, е въведено от Негово светейшество Баб, а Благословената красота нарежда, потвърждава и горещо насърчава неговото провеждане. Затова то е от изключителна важност. Несъмнено трябва да му обръщаш най-голямо внимание и да говориш за неговата стойност, за да може то да се превърне в установена практика. Нека възлюбените от Бога се събират заедно и да общуват помежду си с изключителна обич, духовност и щастие, да проявяват изключителна вежливост и сдържаност. Нека четат свещените стихове, полезни съчинения и писмата на Абдул Баха; нека се насърчават и вдъхновяват взаимно да обичат всички и всекиго; да напяват молитвите с ведро лице и радост; да изнасят красноречиви беседи и да възхваляват несравнимия Господ.

Домакинът, напълно забравил за себе си и добър към всички, трябва да бъде в услуга на всеки и да поднася на приятелите със собствените си ръце.

Ако Празникът бъде провеждан както подобава, по описания начин, тогава тази вечеря ще бъде наистина Господнята вечеря, тъй като нейните плодове ще бъдат плодовете на същата тази Вечеря, както ще бъде същото и нейното въздействие.

Абдул Баха, Празникът на деветнадесетия ден, стр. 1

1 изет

В която и страна да се намират, приятелите е нужно да се събират на срещи и там да говорят мъдро и красноречиво, както и да четат Божиите стихове, тъй като именно Божието слово разпалва огъня на обичта и го кара да пламти.

Бахаулла
8 септември

Ничие проникновение не може да схване същността на Неговото Откровение, нито нечие знание да разбере изцяло Неговата Вяра. Всичко казано зависи от Неговото потвърждение и всички неща се нуждаят от Неговото Дело.

Бахаулла
2 изет

Отново и отново напомняме на Нашите възлюбени да избягват, нещо повече, да стоят далеч от всичко, от което може да се долови зловонието на разрухата.

Бахаулла
9 септември

Знай, че понятието "Непогрешимост" има многобройни значения и различни нива. В един смисъл то е приложимо към Този, Който Бог направи защитен от грешки. Също така то се отнася до всяка душа, която Бог е предпазил от грях, прегрешение, възроптаване, безбожност, неверие и тем подобни. Най-великата Непогрешимост обаче е ограничена до Този, Чието място е неизмеримо въздигнато над нарежданията или забраните и е пречистен от грешки и пропуски. Наистина Той е Светлина, която не е последвана от мрак и е Истина, незавладяна от заблуда.

Бахаулла
3 изет

Благословен е човекът, който признава истината, като искрено полага усилия да служи на Делото на своя Господ, Силния, Всемогъщия.

Бахаулла
10 септември

У всеки човек трябва да виждаме само онова, което е достойно за похвала. Успеем ли в това, можем да станем приятели на цялото човечество. Гледаме ли обаче на хората от гледна точка на техните грешки, да им бъдем приятели става изключително трудна задача. Веднъж по времето на Христос ¦ дано животът на света бъде принесен в жертва Нему ¦ се случило така, че Той минал покрай мъртвото тяло на едно куче, отвратителен труп, който се разлагал. Един от присъстващите казал: "Каква отвратителна воня!" Друг добавил: "Колко противно и гнусно!" Накратко, всеки имал какво да прибави към списъка от гнусотии.

Тогава заговорил Христос и им казал така: "Погледнете зъбите на кучето и вижте колко блестящо бели са те!"

Абдул Баха
4 изет

О, хора на Бога! Украсете своите храмове с украсата на благонадеждността и набожността. Помогнете тогава на своя Господ със силите на благопристойните дела и похвалния характер. Ние ви забранихме враждите и споровете в Моите Книги, в Моите Писания, в Моите Свитъци и в Моите Послания, и чрез това не искахме нищо друго, освен вашето възвисяване и напредък. За това свидетелстват небесата и техните звезди, слънцето и неговият блясък, дърветата и техните листа, моретата и техните вълни, земята и нейните богатства. Молим се на Бога да помогне на Своите обични, и да ги подкрепи в онова, което им подобава в това благословено, това могъществено и чудно състояние.

Бахаулла
11 септември

В името на живота ти, о, мой възлюбени! Ако знаеше какво ти е предопределил Бог, ти щеше да полетиш блажено и щастието, радостта и веселието ти щяха да нарастват с всеки изминал час.

Абдул Баха
5 изет

В този ден консултативните съвети са от изключителна важност и жизнена необходимост. Подчинението на тях е съществено и задължително. Техните членове трябва да се съветват заедно по такъв начин, че в никакъв случай помежду им да не се появяват лоши чувства или несъгласие. Това може да бъде постигнато, когато всеки член изразява абсолютно свободно своето мнение и излага своите доводи. Ако някой не е съгласен, той не трябва в никакъв случай да се чувства засегнат, тъй като едва след като въпросите бъдат напълно обсъдени ще бъде открит правилния път. Блестящата искра на истината се появява единствено след сблъсъка на различните мнения. Ако след обсъжданията се вземе единодушно решение, това би било много добре; но ако не дай Боже възникнат разногласия, трябва да надделее мнозинството.

Абдул Баха
12 септември

Земята и небето не могат да Ме съдържат, единствено може да Ме съдържа сърцето на този, който е повярвал в Мен и е предан на Моето Дело.

Бахаулла
6 изет

О, вие, Божии приятели! Покажете такова старание, че всички народи и общности по света, дори и враговете, да вложат своето доверие, увереност и надежда у вас; та ако човек изпадне в заблуда сто хиляди пъти, той пак да може да обърне лицето си към вас с надежда, че ще простите греховете му; тъй като той не трябва да изпада в отчаяние, нито да се наскърбява и да пада духом. Такова е поведението и характерът на хората на Баха.

Абдул Баха
13 септември

Блажени са тези, които не забравят единствения истински Бог, възхваляват Името Му и служат с усърдие на Делото Му. За тях именно се говори в някогашните свещени Книги ... Славата на тяхното положение обаче е все още неразкрита, но няма никакво съмнение, че Ръката на Божествената сила ще повдигне булото и ще открие на хората това, което ще зарадва и ще утеши света.

Благодарете на Бога, Който е Вечната Истина ¦ да бъде славно великолепието Му ¦ за това, че бяхте удостоени с едно толкова удивително благоволение и бяхте украсени с накита на Неговата възхвала. Оценете по достойнство значението на тези дни и се придържайте към всичко, което приляга на това Откровение. Той наистина е Съветникът, Състрадателният, Всезнаещият.

Бахаулла
7 изет

Нищо в този Ден не може да нанесе по-голяма вреда на Делото от несъгласието и раздора, свадата, отчуждението и равнодушието сред възлюбените на Бога.

Бахаулла
14 септември

Ние не се осмеляваме в този Ден да вдигнем булото, покриващо възвишеното положение, което всеки истински вярващ може да достигне, защото предизвиканата от едно такова разкритие радост може да накара някого да изгуби съзнание и да умре.

Бахаулла
8 изет

... о, възлюбени на Бога, стремете се с цялото си сърце и душа да получите част от Неговите свещени атрибути и да вземете своя дял от даровете на Неговата святост ¦ за да станете символи на единството и образци на преданост; да откриете смисъл и значението на целостта, за да извисите глас в тази Божия градина, като запеете блажените химни на духа.

Абдул Баха
15 септември

Нека яркостта на блясъка Му, светещ на небосклона на щедростта, простре крилете си над вас, о, хора на Баха, над всеки, който остава твърд и непоколебим и над онези, които имат добри знания за Вярата и са надарени с истинско проникновение.

Бахаулла
9 изет

Ние призовахме Своите възлюбени да се боят от Бога -- боязън, която е изворът на всички добри дела и добродетели. Тя е военачалникът на силите на справедливостта в града на Баха. Щастлив е човекът, който е влязъл под сянката на сияйното й знаме и се е хванал здраво за него.

Бахаулла
16 септември

Бъдете напълно уверени, че наистина Бог ще помага на онези, които са непоколебими в Неговия Завет във всяко дело, чрез Своята подкрепа и благосклонност, чиито светлини ще огреят изтока на земята и нейния запад. Той ще ги превърне в проявления на напътствието сред всичко сътворено и в блестящи и искрящи звезди на всеки небосклон.

Абдул Баха
10 изет
Бъдете уверени в щедростта на своя Господ.
Абдул Баха
17 септември

Не губи никога вярата си в Бога. Трябва винаги да се надяваш, защото Божията щедрост се излива непрестанно над човека. От дадена гледна точка може да изглежда, че тя намалява, но от друга, е винаги необхватна и съвършена. При всички обстоятелства човек е обгърнат от морето на Божията благослов; затова никога не трябва да губиш надежда, а твърдо да вярваш.

Абдул Баха
11 изет

Ако ти можеше да поразмислиш върху този свят и да осъзнаеш колко преходни са нещата, които му принадлежат, щеше да избереш само един път ¦ този в служба на Делото на твоя Господ Бог. И никой не би бил в състояние да ти попречи да Го възхваляваш, дори и ако всички хора се вдигнеха срещу теб.

Бахаулла
18 септември

Не обръщайте внимание на числеността, а по-добре търсете хора с чисти сърца. Една свята душа е за предпочитане пред хиляда други. Ако малко хора се съберат като добри приятели, с чисти и свети чувства и със сърца, освободени от всяка земна суета и грижа, изпитат вълненията на Царството и могъщата магнетична сила на Божественото и се почувстват като една в щастливото си разбирателство, това събиране ще упражни въздействие по цялата земя. Природата и характерът на тази група хора, техните думи и делата им ще отприщят потока на Небесните дарове и ще ни позволят да предвкусим вечното блаженство. Воините от Небесната гвардия ще бъдат техни защитници, а ангелите от Преславния Рай непрекъснато ще се редуват, за да им помагат.

Абдул Баха
12 изет

Нека всеки от Божиите възлюбени бъде самата чистота и святост, за да с прославят всички навсякъде по света със своята безгрешност, независим дух и смирение. Нека пият до насита бодрост от бездънната чаша на любовта към Бога и се веселят с виното от Небесната изба. Нека съзерцават Благословената Красота и нека почувстват пламъка и очарованието на тази среща и онемеят от страх и от възхита. Такова е положението на искрения и пътят на праведния; това е светлината, която грее върху лицата на стоящите близо до Бога.

Затова Божиите приятели трябва абсолютно безкористно и единодушно да се издигнат духовно в пълно единение помежду си, така че да станат като един човек и една душа. На този стадий физическото тяло не играе роля; надмощие взема духът и той ръководи нещата. И когато силата му обхване всички, духовно единение е постигнато. Стремете се денонощно да развивате и усъвършенствате единството си. Нека мислите ви непрекъснато следват собственото си духовно развитие винаги по такъв начин, че с чистите си и добри дела, със скромността и смирението си да накарате и други да се събудят и осъзнаят.

Абдул Баха
19 септември

Ти си Ни изключително скъп и тъй както обичаме теб, така обичаме и всички, у които могат да бъдат доловени прекрасните украшения на благонадеждността и праведността, както и такива качества на добродетелта и почтеността, каквито са наложени на хората в Книгата на Бога, Господаря на могъщия престол.

Бахаулла
13 изет

Ние често си спомняме нашите обични; видяхме обаче, че им липсва това, което им подобава в Двора на благосклонността на техния Господ, Великодушния, Прощаващия, освен на онези, които Бог желае да облекчи. Наистина има Той сили да върши туй, що благоволи. Той дава и отказва. Той е наистина Вечната Истина, Знаещият невиждани неща.

Бахаулла
20 септември

... Ние се взряхме в една от Красотите на Най-възвишения Рай, която стоеше върху стълб от светлина и зовеше на висок глас като казваше: "О, живеещи на земята и на небето! Вижте Моята красота, Моята лъчезарност, Моето откровение и Моето сияние. В името на Бога, Истинския! Аз съм Благонадеждността и нейното откровение, и нейната красота. Аз ще се отплатя на всеки, който се придържа към Мен, признава Моя ранг и място и здраво се държи за крайчеца на одеждата Ми. Аз съм най-великото украшение на хората на Баха, одеянието на славата за всички, които са в царството на сътвореното. Аз съм върховното средство за благоденствието на света и небосклона на увереността за всички създания."

Бахаулла
14 изет

Ако човек върши всяко добро дело, но при това не съумее и в най-малка степен да бъде изцяло благонадежден и честен, добрите му дела ще се превърнат в суха прахан, а неуспехът му в изгарящ душата огън. Ако, от друга страна, той се проваля във всяко свое начинание, но при това действа благонадеждно и честно, всички негови недостатъци в крайна сметка ще бъдат поправени, всяка рана изцерена и всяка болест излекувана. Това, което искаме да кажем, е, че в Божиите очи благонадеждността представлява същността на Неговата Вяра и основа на всички добродетели и съвършенства. Човек, лишен от това качество, не притежава нищо.

Абдул Баха
21 септември

В този ден най-прекрасната одежда в Божиите очи е благонадеждността. Всяка благодат и чест са предопределени за душата, която се нагизди с тази най-велика украса.

Бахаулла
15 изет

Ако не дай Боже някой прояви непочтеност дори и на йота или пък покаже пренебрежение или нехайство в изпълнение на своите задължения; ако неправомерно присвои пари от хората, пък било и една стотинка; ако си осигури лична печалба или потърси собствена облага, такъв човек несъмнено ще бъде лишен от благословията на Всемогъщия. Внимавайте, внимавайте да не отстъпвате от изложеното в това писмо.

Абдул Баха
22 септември

Гледай на вярата като на дръвче. Неговите плодове, листа, разклонения и клонки са били и винаги ще бъдат благонадеждността, достоверността, праведността и търпеливостта.

Бахаулла
16 изет

Всеки път, когато Моето име "Всемилостивият" е научавало, че някой от Моите възлюбени е промълвил дума, която противоречи на желанието Ми, то се е оттегляло отчаяно и неутешимо в своето обиталище; и всеки път, когато името Ми "Укривателят" е откривало, че някой от Моите последователи е нанасял срам и унижение на своя ближен, то също се е завръщало опечалено и разочаровано в убежището си на красота и слава и там се е окайвало и горко е ридаело. А когато името Ми "Вечноопрощаващият" е разбирало, че някой от Моите поддръжници е извършил грях, то е изкрещявало от болка и сломено от мъка, е падало в прахта, откъдето невидимите ангели са го отнасяли обратно в неговата обител в небесните селения.

Бахаулла
23 септември

Който е познал Бога, ще познава само Него и който се е боял от Бога, ще се страхува единствено от Него, дори и ако всички сили на земята се вдигнат насреща му.

Бахаулла
17 изет

Внимавайте да не нараните чувствата на някой, да не натъжите нечие сърце или да отворите уста за упрек и посочване грешките на когото и да било, приятел или непознат.

Абдул Баха
24 септември

Боязънта пред Бога винаги е била сигурна защита и безопасна твърдина за всички народи по света. Тя е главната причина за закрилата на човечеството и върховното средство за неговото запазване. Наистина в човека съществува способност, която го държи настрана и го предпазва от всичко, което е недостойно и непристойно и което е известно като неговото чувство за срам. То обаче е ограничено до малцина, не всички са го притежавали, нито го притежават.

Бахаулла
18 изет

Ако съвкупността от всички грехове бъде претеглена на везните, лъжовността сама би ги изравнила, дори нещо повече - злините й биха наклонили везните и вредата от нея би се оказала още по-голяма. По-добре е да си богохулник и да казваш истината, отколкото да постоянно да говориш за предписанията на вярата и при това да бъдеш лъжец.

Абдул Баха
25 септември

Тези духовни съвети са светещи лампи и небесни градини, които разпръскват уханието на святост над всички страни и светлините на знанието сред всички божии създания. От тях струи във всички посоки духът на живота. Те действително са могъщите източници на човешкия прогрес, във всяко време и при всички обстоятелства.

Абдул Баха
19 изет

Дълг на всички Божии възлюбени е да станат като един човек, да се обединят под закрилата на едно общо знаме, да бъдат застъпници на едни и същи убеждения, да следват един и същи път и да се придържат към едно общо решение. Нека забравят различните си теории и оставят настрана несъвместимите си мнения, тъй като, хвала на Бога, нашата цел е една. Всички ние сме слуги на един и същи Праг, всички пием от един и същи Извор, всички сме събрани заедно в прохладата на един и същи върховен Храм и сме се приютили под сянката на едно и също небесно Дърво.

Абдул Баха
26 септември

О, слуги на Свещения праг! Победоносните войски на Небесното Множество, наредени в боен ред в Царството във висините, стоят готови в очакване да помогнат и осигурят победа на онзи храбър конник, който уверено и смело пришпорва коня си на арената на службата.

Абдул Баха

Те трябва да се наслаждават на обичта към Бога, да придобиват сили за разпространение щастието на човечеството и Божието слово. С тази възвишена мисъл Празникът трябва да се превърне в установена практика. Когато дойдат на това събрание, всички присъстващи трябва да обърнат лица към Царството на Абха и от все сърце да се молят, да призовават и да се обръщат към въздигнатия престол, да търсят Божията прошка за всички недостатъци, да четат писанията и да се вдигат да Му служат.

Абдул Баха, Празникът на деветнадесетия ден, стр. 6

1 машийят

Ако търсиш вечна слава, постарай се да бъдеш скромен и благ в присъствието на възлюбените от Бога; бъди прислужник на всички и слугувай еднакво на всички. Службата на приятелите принадлежи на Бога, а не на тях самите.

Абдул Баха
27 септември

Уповавай се на Бога и вярвай в Него. Възхвалявай Го и мисли непрекъснато за Него. Той наистина превръща тревогата в облекчение, мъката ¦ в утеха и бремето ¦ в абсолютен покой. Той наистина има власт над всичко.

Абдул Баха
2 машийят

Ако искаш да се вслушаш в думите ми, освободи се от оковите на всичко отминало и предстоящо. Нещо повече, при всички обстоятелства благодари на твоя любящ Бог и предай делата си във властта на Неговата Воля, която действа, както е угодно Нему. Това действително ще бъде по-добре за теб от всичко друго и на този на онзи свят.

Абдул Баха
28 септември

истински вярващите постигат духовна връзка помежду си и проявяват взаимна нежност и топлота, които не са от този свят. Всички те ще бъдат опиянени от глътка божествена любов и този техен съюз, тази тяхна връзка също ще пребъде вечно.

Абдул Баха
3 машийят
О, Мой служителю!

Ти си като изкусно кален меч, скрит в мрака на ножницата и затова не може да бъде оценен от познавача. Излез от ножницата на себелюбието и желанието, за да може да блесне и да се види твоето достойнство от света.

Бахаулла
29 септември
О, Сине на добротата!

От пустините на небитието, от калта по Моя заповед ти се появи и за твоето поучение Аз отредих всички атоми и всичко сътворено в света. Така, още преди ти да излезеш от утробата на майка си, Аз ти отредих два извора от светло мляко, очи - да бдят над тебе и сърца - да те обичат. С Моята обич, под сянката на милостта Ми, Аз те оградих и те пазих с благодатта и благоволението Си. И Моята цел във всичко това беше да можеш да достигнеш Моето вечно царство и да станеш достоен за Моите невидими дарове.

Бахаулла
4 машийят

Ако Светият дух не стане посредник, човек не може пряко да достигне до Божията благодат. Не пренебрегвайте явните истини, тъй като сам по себе си е очевиден фактът, че детето не може да бъде възпитано без възпитател, а знанието е дар от Божията благодат. Почвата не се покрива с трева и не зеленее без дъжда от облака, следователно облакът е посредник между божествената благодат и почвата. Тялото не се развива и не расте без душата, следователно душата е средата на духовния живот.

Абдул Баха
30 септември

О, ти, който си искрен и предан слуга на Единствения Истински! Виждам, че си наскърбен и отчаян от световните събития и превратностите на съдбата. Защо е този твой страх и тази мъка? Истински преданите на Преславната Красота, тези, които пият с големи глътки от Чашата на Споразумението, не се страхуват от никакви бедствия и не се отчайват в моментите на изпитание. Те виждат в огъня на злощастието градината на удоволствията, а в океанската бездна - небесните простори.

Абдул Баха
5 машийят

Ако узнаете за извършен от другиго грях, скрийте го, за да може и Бог да скрие вашите собствени грехове. Той наистина е Скриващият, Господът на безграничното милосърдие.

Бахаулла
1 октомври
О, Сине човешки!

Бедите са Моето провидение, външно те са като палещ огън, но същността им е светлина и милосърдие. Стреми се към тях, за да се превърнеш във вечна светлина и безсмъртен дух. Това е Моята заповед, изпълнявай я.

Бахаулла
6 машийят

Ако някой от вас отиде в някой град, той трябва да стане привлекателен център за всички в този град заради своята искреност, преданост и любов, своята прямота и вярност, честността и любящата си доброжелателност към всички народи на света, така че хората в града да кажат: "Няма съмнение, че този човек е бахай, защото обноските му, държанието и поведението му, неговият морал, природата и характерът му са отражение на присъщите на бахаите качества." И преди да постигнете това, не може да се каже, че сте верни на Божието Споразумение и Завет.

Абдул Баха
2 октомври

Когато ви сполети нещастие, бъдете търпеливи и спокойни. Колкото и жестоки да са страданията ви, не губете самообладание и с пълно доверие в щедрата Божия милост, посрещнете бурята от жестоки мъки и изпитания.

Абдул Баха
7 машийят

... Защото също както плодовете и резултатите от вътрешноутробния живот не могат да се видят в това тясно и тъмно място и едва когато детето излезе на широкия свят, се разкриват смисълът и възможностите на развитието и растежа в този предишен свят, така и възнаграждението и наказанието, раят и адът, наградата и възмездието за делата ни в този живот ще станат явни в отвъдния свят.

Абдул Баха
3 октомври
О, Сине на духа!

Светият дух ти носи радостната вест на обединението, защо тъжиш тогава? Духът на могъществото те подкрепя в истината, защо се криеш от него? Светлината на Моя лик озарява твоя път, как можеш да блуждаеш в тъмнината?

Бахаулла
8 машийят

Тъй като Ние ви създадохме от една субстанция, вие всички трябва да сте като една душа, да вървите в крак, да се храните от една уста и да живеете в едно отечество, за да можете с цялото си същество и с всичките си дела да проявите духа на единството и същността на отречението.

Бахаулла
4 октомври

О, вие, слуги на Милостивия! Вдигнете се да служите на Божието Дело така, че грижите и мъките, причинени от онези, които не повярваха в Извора на Божиите знамения, да не могат да ви засегнат.

Бахаулла
9 машийят

Децата трябва най-внимателно да бъдат наглеждани, закриляни и възпитавани - в това се състои истинската родителска грижа и милосърдие.

В противен случай те ще се превърнат в диворастящи плевели и ще станат Адското дърво, без да могат да знаят кое е добре и кое зло, и без да правят разлика между висшите човешки качества и онова, което е долно и отвратително ...

Абдул Баха
5 октомври

Питаш за затрудненията, бедите и злочестините - дали те са от Бога или са резултат от злодеянията на хората.

Знай, че затрудненията са два вида - едните са за изпитание, а другите са за наказание на злодеяния. Тези, които са за изпитание, служат за това, човек да се образова и развива, докато онези, които са за наказание, представляват сурово възмездие.

Бащата и учителят понякога проявяват нежност към децата, а друг път се отнасят строго с тях. Подобна строгост е с образователна цел - тя наистина представлява истинска нежност и абсолютна благодат и милосърдие. Въпреки че наглед това е гняв, всъщност то е доброта. Въпреки че привидно е огнено мъчение, всъщност то е прохладен полъх. И в двата случая трябва да се кажат молитви и да се отправят молби на Свещения праг, за да останеш непоколебим по време на затруднения и търпелив по време на изпитания.

Абдул Баха
10 машийят

Съсредоточете мислите си върху Многообичания, а не върху самите себе си.

Бахаулла
6 октомври

Тези изпитания, както ти пишеш, изчистват петната на себичността от огледалото на душата, за да може Слънцето на Истината да го освети с лъчите си; защото няма по-затлачващо було от себичността и колкото и тънко и да е то, най-накрая напълно ще изолира човека и ще го лиши от полагащия му се дял вечна благодат.

Абдул Баха
11 машийят

Себелюбието е странна наклонност и средство за унищожението на много важни души по света. Ако човек е надарен с всички добри качества, но е себичен, всички други добродетели ще избледнеят и ще изчезнат, и в крайна сметка той ще стане лош.

Абдул Баха
8 октомври

Душите, които понасят Божиите изпитания, стават проявления на голяма благодат, тъй като божествените проверки карат някои души да станат напълно безжизнени, а светите души - да се издигнат до най-високите нива на обич и постоянство. Тези изпитания носят напредък, така както водят и до падение.

Абдул Баха
12 машийят

Грешникът трябва, между самия себе си и Бога, да моли милост от Океана на милостта, да проси опрощение от Небето на щедростта и да каже:

О, Боже, мой Боже! Моля те в името на кръвта на истински обичащите Те, които бяха толкова завладени от сладката Ти реч, че се забързаха към Върха на славата, мястото на най-славната саможертва и умолявам Те в името на тайните, които лежат въплътени в Твоето знание и на бисерите, които се съхраняват в океана на Твоята щедрост, да дариш опрощение на мен, на моя баща и на моята майка. От онези, които показват милосърдие, Ти наистина си Най-милосърдният. Няма друг Бог освен Теб, Всеопрощаващия, Прещедрия.

Бахаулла
8 октомври

За лоялния и почтен човек изпитанието е Божия милост и благодат, защото смелият приема с радост яростната битка на полето на страданието, докато страхливецът хленчи от страх и цял трепери пред нея. По същия начин и добрият студент, който задълбочено е усвоил учебните дисциплини и добре е запаметил всичко, успешно ще се представи пред членовете на комисията в деня на изпита си. Така и чистото злато ще блести ярко в огъня на пробния анализ.

Ясно е, следователно, че трудностите и изпитанията са Божи дар и благодат за чистите души, но за слабия те са неочаквано и внезапно връхлетяло го бедствие.

Абдул Баха
13 машийят

Знай, че Царството е реалният свят, а земният свят е само неговата разпростряла се сянка. Сама по себе си сянката няма живот; нейното съществуване е само илюзия и нищо повече, тя е като отразения във водата образ, който окото приема за реално изображение.

Абдул Баха
9 октомври

Докато човекът не бъде поставен на изпитание, чистото злато не може окончателно да се отдели от примесите. Мъката е огънят, в който чистото злато засиява с целия си блясък, а нечистотията изгаря и почернява. Хвала на Бога, сега ти устояваш твърдо и непоколебимо на всички страдания и изпитания и не се разколебаваш от тях.

Абдул Баха
14 машийят

О, братко мой! Божествената Мина може да даде скъпоценните камъни на божественото знание, благоуханието на тайнственото Цвете може да бъде вдъхнато единствено в съвършената Градина, а лилиите на предвечната мъдрост не могат да разцъфнат другаде, освен в града на неопетненото сърце.

Бахаулла
10 октомври

Ако заради Мен те сполети нещастие, спомни си всичките Мои беди и страдания и помисли за изгнанието и затворничеството Ми. Така Ние прехвърляме върху теб онова, което Ни връхлетя от Този, Който е Всеславният и Премъдрият.

Кълна се в Самия Себе Си! Наближава денят, когато Ние ще сгънем света и всичко в него и на негово място ще разгърнем един нов обществен ред. Той наистина властва над всичко и може всичко.

Бахаулла
15 машийят

Умолявай Единия истински Бог да даде възможност на всеки да се разкае и да се върне при Него. Докато природата на човек ражда зли страсти, ще преобладават престъпленията и прегрешенията. Таим надежда ръката на божественото могъщество и излиянията на небесни благодеяния да подкрепят всички хора, да ги пременят в одеждата на опрощението и преизобилието и да ги предпазят от онова, което ще навреди на Делото Му сред Неговите раби. Той наистина е Силният, Всемогъщият и Той е Всеопрощаващият, Милостивият.

Бахаулла
11 октомври

Не страдай от бедите и изпитанията, които ти поднася този земен свят и не ликувай в моменти на охолство и успокоение, защото и едното и другото ще отмине безследно. Животът на земята е като надигаща се вълна или мираж, или движеща се сянка. Нима е възможно един изкривен образ в пустинята да утоли жаждата ни? Не, разбира се, кълна се в Господаря на Господарите! Никога реалността и обикновеното подобие на реалност не могат да бъдат едно и също нещо; огромна е разликата между въображение и факт, между истината и илюзията за нея.

16 машийят

Аз не страдам от товара на Моето затворничество, нито пък скърбя поради унижението Си и мъките, които изтърпях в ръцете на Моите врагове. Кълна се в живота Си! Те са Моята слава ¦ славата, с която Бог е украсил собствената Си Същност. Би трябвало да знаете това! ... Аз скърбя заради тези, които се подават на нечистите си страсти и в същото време твърдят, че общуват с Вярата на Бога, Милостивия и Всеславния.

Бахаулла
12 октомври

Излез иззад завесата с позволението на твоя Господар, Всеславния и Всесилния и пред очите на тези, които са на небето, и на тези, които са на земята, вземи Потира на Безсмъртието в името на твоя Господ, Недостижимия и Всевишния и пий до насита, а не бъди от онези, които се маят.

Бахаулла
17 машийят

Придържай се здраво към Завета на твоя Господар и с всеки изминал ден увеличавай запасите си от любов към Неговите възлюбени. Сведи се с топлота и нежност над служителите на Премилостивия, за да издигнеш платното на любовта върху кивота на мира, който плава по морето на живота. Не позволявай нищо да те опечалява и не се гневи на никого. Твой дълг е да бъдеш доволен от Волята Божия и да бъдеш истински, любящ и верен приятел на всички хора на земята, без каквото и да било изключение. Това е отличителна черта на искрените, веруюто на светците, емблемата на тези, които вярват в Божието единство и одеянието на хората на Баха.

Абдул Баха
13 октомври

От каква полза са вярата и набожността, ако липсва благонадеждност? Какво би могло да следва от тях? Каква изгода или предимство носят те? Затова Абдул Баха съветва приятелите, нещо повече - горещо ги умолява, зорко да бдят над светостта на Божието Дело и да запазват собственото си достойнство като личности, та всички хора да ги знаят и уважават заради тяхната благонадеждност и честност. Днес те не могат да отдадат по-голяма служба от тази.

Абдул Баха
18 машийят

Наслаждавате ли се наистина на нещата, които според Божията преценка са достойни за презрение и лишени от всякаква стойност, и с които Той изпитва душите на съмняващите се?

Бахаулла
14 октомври

Узаконихме слушането на музика и песни. Внимавайте обаче това да не ви накара да прекрачите границите на благоприличието и достойнството. Нека радостта ви бъде радост, родена от Най-великото Ми Име - Име, което носи възторг на сърцето и изпълва с екстаз умовете на приближените до Бога. Ние наистина направихме музиката стълбица за вашите души - средство, чрез което те да могат да се издигнат до царството във висините; затова не я превръщайте в криле за себичността и страстта. Наистина не ще Ни е приятно да ви видим причислени сред глупците.

Бахаулла
19 машийят
О, сине човешки!

Аз те зова към вечното, но ти търсиш онова, което е преходно. Какво те кара да пренебрегваш Моята воля и да следваш своето желание?

Бахаулла
15 октомври

О, вие, възлюбени на Абдул Баха и вие, прислужници на Милостивия! Ранна утрин е и живителните ветрове, идващи от Рая на Абха, духат над цялото сътворение, но те могат да извадят от вцепенението само тези с чисти и непокварени сърца и само чистите и непокварени сетива могат да усетят уханието им.

Абдул Баха

О, верни слуги на Древната Красота! Във всеки период и при всяка религиозна система празнуването е било обичано и насърчавано, а проявата на гостоприемство към вярващите в Бога ¦ считано за похвално. Това е валидно с особена сила днес, при това с нищо несравнимо откровение и в това най-благородно от всички времена, когато празникът се приема с най-възторжено одобрение, тъй като се счита за едно от онези събирания, на които се отдава почит и възхвала на Бога. На него се рецитират свещени стихове и се пеят небесните оди и хвалебствия, а сърцето се вълнува и извисява.

Главната цел е да се даде тласък на това движение на духа, но в същото време съвсем очевидно е, че присъстващите ще вкусят и от храната, като по този начин светът на тялото ще отрази света на духа и плътта ще придобие качествата на душата; затова тук и духовните и материалните наслади са в изобилие.

Блажени сте вие затова, че съблюдавате това правило с целия му мистичен смисъл и значение и по този начин поддържате будни и внимателни Божиите приятели и ги дарявате с радост и душевен покой.

Абдул Баха, "Избрани откъси от Писанията на Абдул Баха", стр. 90

1 елм

Ние забранихме на хората да следват въображението си, за да могат да разпознаят Този, Който е върховният Източник и Обект на всяко знание и да приемат всичко, което Той благоволи да им разкрие. Ето как те се оплетоха в собствените си празни фантазии и лъжовни представи. Кълна се в живота Си! Те станаха жертва на онова, което сами измислиха, но не забелязват това. Напразни и безполезни са думите, които излизат от устата им, но те не го разбират.

Бахаулла
16 октомври

Кажи: Никой не е презиран от Всемогъщия затова, че е беден. По-скоро той е възвишен, ако се види, че е от търпеливите.

Бахаулла
2 елм
О, Сине на земята!

Знай наистина, че сърцето, в което се таи и най-малката следа от завист, не ще достигне никога владенията на Моето безсмъртие, нито ще вдъхне благоуханията на Моето свещено царство.

Бахаула
17 октомври

всяко време има своя дух, а духът на нашата просветена епоха е скрит в учението на Бахаулла. Защото то полага основите на единството на света на хората и провъзгласява всемирното братство. То се гради върху единството между наука и религия и върху търсенето на истината, като отстоява принципа, че религията трябва да поражда приятелство, единение и хармония между хората; утвърждава равенството на половете и поддържа икономически принципи, защитаващи правото нещастие на отделния човек. То провъзгласява необходимостта от всеобщо образование, за да може всеки, доколкото е възможно, да получи своя дял от познанието и се обявява против религиозните, расовите, политическите, националните, икономическите и всякакви други предразсъдъци. Това е учение, което е изложено изчерпателно в Писма и Послания, е източникът на просветление и живот в света на хората. Всеки, който го разпространява, ще получи подкрепата на Божието Царство.

Абдул Баха
3 елм

О, хора на Баха! Вие сте местоизгревите на обичта на Бога и изворите на любящата Му доброта. Не омърсявайте езика си с проклятия и ругатни към нечия душа и пазете очите си от онова, което е непристойно. Говорете за онова, което носите у себе си. Ако бъде прието благосклонно, целта ви е постигната; ако ли пък не, да се възразява е безсмислено. Оставете тази душа на мира и се обърнете към Господа, Закрилника, Себесъщния. Не бъдете причина за скръб, да не говорим за несъгласие и вражда. Таи се надеждата вие да придобиете истинско възпитание под подслона на дървото на Неговата нежна благодат и да постъпвате в съзвучие с това, което Бог желае. Вие всички сте листата на едно дърво и капките на един океан.

Бахаулла
18 октомври

В миналото бе разкрито: "Обичта към родината е част от Божията Вяра." В деня на Своето проявление обаче Езикът на величието провъзгласява: "Не трябва да се гордее онзи, който обича своята страна, а онзи, който обича света." Чрез силата, освободена от тези възвишени слова, Той придаде нов тласък и даде нова посока за птиците на човешките сърца и заличи всяка следа на забрана и ограничение от святата Божия Книга.

Бахаулла
4 елм

О, хора на Баха! Благонадеждността е наистина най-доброто одеяние за вашите храмове и най-славната корона за вашите глави. Дръжте се здраво за нея по заповед на Онзи, Който е Повелителят, Всеведущият.

Бахаулла
19 октомври

Небето на истинското проникновение грее сияйно с блясъка на две светила ¦ толерантността и праведността.

Бахаулла
5 елм

Веществото, с което Бог Ме е сътворил, не е глината, от която другите са били изваяни. Той Ме удостои с онова, което земните мъдреци не могат никога да разберат, нито пък вярващите да открият. ...

... Бог е отредил всички добри неща, които лежат в съкровищницата на Неговото знание, да бъдат достигани чрез покорство към Мен, а всеки пъклен огън, описан в Неговата Kнига ¦ чрез непокорство към Мен. Струва Ми се в този ден и от това място Аз съзирам всички онези, които хранят обич към Мен и следват Моята повеля, да прекарват дните си в Райските дворци, а цялата дружина от Моите неприятели ¦ хвърлени в бездната на пъкления огън.

Баб
20 октомври

Всевъзхвален да си, о, Боже мой, тъй като украси света с блясъка на утрото след нощта, в която бе роден Този, Който предвести Проявлението на неземната Ти власт, Изгрева на Твоята божествена Същност и Откровението на Твоето върховно Господство. Умолявам Те, о, Творецо на небесата и Ваятелю на имена, великодушно да помогнеш на онези, които са се подслонили под сянката на преизобилната Ти милост и са надигнали гласа си сред народите по света за прославата на Твоето Име.

Бахаулла
6 елм

Ако днес човек се разкраси с одеждата на благонадеждността, това би било по-добре за него в Божиите очи, отколкото да пътува пеш към светия двор, да бъде благословен от срещата с Обожаемия и да застане пред Неговия Славен престол.

Бахаулла
21 октомври

Светите Божии Проявления са били изпратени на земята, за да направят явни за всички единството на човечеството. В името на тази цел Те са понасяли безброй несгоди и страдания - за да могат многобройните и толкова различни народи на света да се съберат в една общност под сянката на Божието Слово и да живеят като един народ, и с радост и добра воля да служат като пример за единството на човешкия род на земята.

Абдул Баха
7 елм

Обичайте всички религии и всички раси с истинска и искрена любов и покажете тази любов на дело, а не на думи; защото казаното е без значение, тъй като повечето хора са доброжелателни, а истински доброто е действието.

Абдул Баха
22 октомври

Светлината на слънцето грее над целия свят и милосърдните излияния на Божественото Провидение падат над всички хора. Живителният повей ободрява всяка жива твар и всички същества, надарени с живот, получават своя дял и пай от небесната Му трапеза. По същия начин грижите и любящата доброта на слугите на Единия истински Бог трябва да бъдат оказвани щедро и еднакво на всички хора. В това отношение не са позволени никакви забрани и ограничения.

Абдул Баха
8 елм

Вярващите и слугините на Милостивия трябва до един да мислят за това, как да създават разбирателство, така че да може да бъде осъществено единството в света на хората, а не всеки напълно маловажен въпрос да води до разногласия.

Абдул Баха
23 октомври

Искрено се надяваме хората на Баха да бъдат напътвани от благословените слова: "Кажи: всички неща са от Бога." Тази възвишена реч е като вода за погасяването на огъня на омразата и враждебността, който тлее в сърцата и гърдите на хората. Чрез тази едничка реч враждуващите народи и племена ще стигнат до светлината на истинското единство.

Бахаулла
9 елм

Достоверността е основата на всички добродетели в света на хората. Без достовереност, е невъзможен напредъкът и успехът на която и да е душа във всички Божии светове. Когато това свято качество бъде култивирано в човека, в него ще бъдат осъществени също и всички божествени качества.

Абдул Баха
24 октомври

когато различията в начина на мислене, в темперамента и характера се обединят под властта на една централна сила, красотата и великолепието на човешкото съвършенство ще се разкрият и ще станат явни за всички. Само небесното могъщество на Словото Божие, което управлява и стои над всички сътворени неща, може да приведе в хармония различаващите се схващания, чувства, представи и убеждения на човешките чеда. Истина ви казвам, то е силата, която прониква във всичко, двигателят на човешките души, обединителят и регулатор в света на хората.

Абдул Баха
10 елм

Съвремието ни не е време на тържество и на благополучие. Човечеството е в плен на всевъзможни злощастия. Затова опитайте се да спасите живота му с благотворното лекарство, което е приготвила всемогъщата ръка на непогрешимия Лечител.

Бахаулла
25 октомври

За Бога! Тези хора никога не са били, нито пък сега са склонни към злосторничество. Техните сърца са озарени със светлината на боязънта от Бога и са накитени с украсата на обичта към Него. Тяхна грижа винаги е била и сега е също подобряването на света. Целта им е да заличат различията и да потушат пламъка на омразата и завистта, така че цялата земя да бъде смятана за една страна.

Бахаулла
11 елм
О, Сине на духа!

Знай, че това е истина: този, който призовава другите към справедливост, а той самият не е справедлив, той не е изпратен от Мен, дори и да носи Моето име.

Бахаулла
26 октомври

В името на живота Господен! Думата "Справедливост" сияе ярко и ослепително като слънцето. Молим се Бог милостиво да пръсне лъчите й над всеки. Той наистина има могъщество над всички неща; Той, Който е навикнал да отговаря на молитвите на всички хора.

Бахаулла
12 елм
О, Сине на битието!

Как можеш да забравиш своите грехове и да се занимаваш с греховете на другите? Който прави това, той е прокълнат от Мен.

Бахаулла
27 октомври

Не могат да бъдат открити и двама човека, за които да може да се каже, че са привидно и вътрешно единни. Свидетелствата за несъгласие и злоба са очевидни навсякъде, въпреки че всички бяха създадени за съгласие и единство.

Бахаулла
13 елм

Дълг на всеки, който се държи здраво за полите на Мантията Ни, е да се запази неопетнен от всичко онова, което не се харесва на Множеството във висините.

Бахаулла
28 октомври

Този Онеправдан, освободен от всяка обвързаност със света, се постара с върховни усилия да потуши огъня на враждебността и омразата, който гори буйно в сърцата на народите по света. Необходимо е всеки справедлив и непредубеден човек да благодари на Бога ¦ възвишена да е славата Му ¦ и да се вдигне да подпомага това изтъкнато Дело, та огънят да се превърне в светлина и омразата да отстъпи на дружелюбността и обичта. Кълна се в Божията праведност! Това е единствената цел на този Онеправдан.

Бахаулла
14 елм

Въпреки че светът е обгърнат от несгоди и страдания, никой не се спря да помисли какво би могло да бъде причина или източник за това. Винаги, когато Истинският Съветник промълвеше слово на увещание, виж, те всички Го отхвърляха като подбудител на пакости и отричаха твърдението Му. Колко озадачаващо, колко объркващо е такова поведение!

Бахаулла
29 октомври

Днес Ръката на божественото милосърдие премахна всякакви отличия. Божиите слуги и Неговите слугини се поставени в една и съща плоскост. Благословен е слугата, който стигне до това, което е наредил Бог, както и листът, полюляващ се в съзвучие с повеите на Неговата воля.

Бахаулла
15 елм

Колко хубаво е, ако приятелите ни са свързани в едно като сноп светлина, ако стоят един до друг в плътна непрекъсната редица. Защото сега истинските лъчи, идващи от Слънцето на света на съществуванието, обединиха в едно общо преклонение всички поклонници на тази светлина; с помощта на безкрайната божия благодат тези лъчи събраха всички народи под това широко разпростряно крило и затова всички души трябва да станат като една душа и всички сърца ¦ едно сърце. Нека всички се освободят от многобройните самоличности, родени от страст и от желание и обединение от любовта си към Бога, да намерят нов начин на живот.

Абдул Баха
30 октомври

Вижте цветята в градината: макар и различаващи се по вид, цвят и форма, тъй като са напоявани от водите на един и същи вятър и укрепвани от лъчите на едно и също слънце, пъстротата и разнообразието им засилват тяхното очарование и ги правят още по-красиви.

Абдул Баха
16 елм
О, Мой слюжителю!

Очисти сърцето си от лукавство и от завист и влез в Божествения двор на светостта.

Бахаулла
31 октомври

Тревата също е лишена от своя плод, въпреки че изглежда така, защото в тази Божия градина всяко растение упражнява свое собствено въздействие и има свои собствени отличителни белези и свойства и всяко растение може да се мери с лъчезарната столистна роза по насладата, която доставя на сетивата с уханието си. Бъди уверен в това. Макар че страниците на книгата са в неведение за изписаните върху тях думи тяхното значение, въпреки това, поради връзката им с тези думи, бахайските ни приятели си ги предават с благоговение от ръка на ръка. Нещо повече, тази връзка е най-чиста благодат.

Абдул Баха
17 елм

След признаване единството на Господа, въздигнат да е Той, най-важното от всички задължения е да се отдава дължимото внимание на правата на родителите. Този въпрос се споменава във всички Божии книги.

Бахаулла
1 ноември

Тези различия са като естественото несходство и многообразие на органите и крайниците на човешкото тяло, защото всеки от тях допринася за красотата, работоспособността и съвършенството на цялото. Когато тези различни крайници и органи се обединят под влиянието на върховната човешко душа и нейната сила проникне в отделните части на тялото и в неговите вени и артерии, различията засилват хармонията, разнообразието укрепва любовта, а множествеността е най-важният фактор за взаимовръзка и съгласуваност.

Абдул Баха
18 елм

Родителите трябва да полагат всички усилия да възпитават децата си да бъдат религиозни, тъй като ако децата не придобият тази най-велика украса, те няма да се подчиняват на своите родители, което в определен смисъл означава, че те няма да се подчиняват и на Бога. Наистина, такива деца няма да проявяват грижа към никого и ще вършат каквото си пожелаят.

Бахаулла
2 ноември

Раздорите и враждите винаги са били и ще продължат да бъдат отричани от Бога. Всички книги, свитъци и свещени писания на предишните епохи провъзгласяват радостната вест, че целта, лежаща в основата на това най-велико Откровение не е нищо друго, освен възстановяването на света и неговите народи; та дано силата на речта надделее над силата на оръжията и световните дела да бъдат управлявани чрез могъществото на обичта.

Бахаулла
19 елм

О, вие, възлюбени от Бога! В това свещено Вероизповедание в никакъв случай не са позволени конфликтите и споровете. Всеки агресор лишава себе си от Божието милосърдие. Дълг на всеки е да показва върховна обич, морално поведение, прямота и искрена любезност към всички хора и народности по света, били те приятели или непознати. Толкова силен трябва да бъде духът на обич и любяща доброта, че непознатият да се почувства приятел, врагът - истински брат, без да съществува никаква разлика помежду им. Защото всеобщността е от Бога, а всички ограничения са земни.

Абдул Баха
3 ноември

О, вие, които обитавате земята! Отличителната черта, която бележи изтъкнатия характер на това Върховно Откровение, се състои в това, че Ние, от една страна, заличихме от страниците на свещената Божия Книга всичко, което бе причина за раздори, на омраза и злини сред човешките рожби, а от друга, изложихме съществените предпоставки за съгласие, разбирателство, за пълно и трайно единство. Блазе на онези, които спазват Моите закони.

Бахаулла

Що се отнася до Празника на Деветнадесетте дни, той е радост за ума и сърцето. Ако този празник се провежда както трябва, на всеки деветнадесет дни приятелите ни ще се почувстват духовно възродени и надарени със сила, която не е от този свят.

Абдул Баха, "Избрани откъси от Писанията на Абдул Баха", стр. 91

1 кодрат

Присъствието на бахайските събирания е необходимо, за да поддържа приятелите ни будни и бдителни, любящи и винаги стремящи се към божественото Царство.

Абдул Баха
4 ноември

Великото Същество казва: Небето на божествената мъдрост е озарено от двете светила на съветването и състраданието. Съветвайте се заедно по всички въпроси, тъй като съветването е светилник на напътствие, който показва пътя и е дарителят на проникновение.

Бахаулла
2 кодрат

Във всичко е необходимо човек да се съветва. Трябва да наблягаш силно на този въпрос, за да може консултацията да се следва от всички. Целта на това, което бе разкрито от Перото на Всевишния, е консултацията да бъде изцяло приета сред приятелите, тъй като тя е и винаги ще бъде средство за осъзнаване и опомняне, както и източник на добруване и благоденствие.

Бахаулла
5 ноември

Виждаш, че любовта между бахаите е много голяма и че тя е най-важното нещо. Както силата на любовта се е развила до такава висока степен при бахаите и е много по-голяма отколкото при хората от други религии, така е и с всичко друго; защото любовта е основата за всичко.

Абдул Баха
3 кодрат

Помислете върху това във връзка с другите форми на живот и нека това ви бъде за урок: облаците, които се разпръскват, не могат да предизвикат дъжд и скоро съвсем изчезват; стадото овци, ако се втурне в различни посоки, става плячка на вълка, а птиците, които летят сами, много бързо попадат в ноктите на ястреба. Какво по-убедително доказателство може да има от това, че съгласието и единството водят до преуспяване, а раздорът и уединението - до злочестина; защото те са най-сигурният начин да се достигне до горчиво разочарование и до провал.

Абдул Баха
6 ноември

О, скъпи мои приятели! Сега, когато се надигна истински океан от скърби и изпитания и вълните му достигнаха чак до небето, когато от всякъде ни нападат и тираните ни нанасят унищожителни удари - в този именно момент ... получихме писмо от бахаите в Америка. Те пишеха, че са се споразумели да бъдат единни във всичко и че всички, подписали писмото, са дали обет да се жертват по пътя на любовта към Бога и така да извоюват вечен живот. Четейки тези думи, скрепени накрая с подписите им, Абдул Баха изпита такава бурна радост, каквато ничие перо не е в състояние да опише, и благодари на Бога за това, че в тази страна действат бахаи, които ще живеят в съвършена хармония и пълно съгласие, тясно свързани в най-искрена дружба и обединили в едно усилията си.

Абдул Баха
4 кодрат

Ако някой говори зло за другиго в негово отсъствие, той само ще прекърши ентусиазма на приятелите ни и ще ги направи равнодушни. Защото злословието води до разкол и е главната причина, която поражда тенденцията за отдръпване сред бахаите. Ако някой говори лошо зад гърба на другиго, дълг на слушателите му е по най-приятелски и доброжелателен начин да го спрат и да се запитат: каква полза може да има от едно злословие? Би ли се харесало то на Благословената Красота, би ли укрепило доброто име на приятелите, би ли допринесло за възхода на светата вяра, би ли подкрепило Споразумението и изобщо би ли помогнало на когото и да било? Не, никога! Напротив, то би натрупало такъв дебел слой прах в сърцето, че ушите ще престанат да чуват, а очите да виждат светлината на истината.

Абдул Баха
7 ноември

О, вие, възлюбени на Бога! Не се отпускайте на ложето си, а се раздвижете веднага, щом познаете вашия Господар, Създателя и научете това, което Го е сполетяло и побързайте да Му помогнете. Развържете езика си и провъзгласявайте безспирно Неговото Дело. Това ще бъде по-добро за вас от всички съкровища на миналото и на бъдещето, ако сте в състояние да разберете тази истина.

Бахаулла
8 ноември

Сега е времето за растеж, сезонът за радостни събирания! Вземете в ръка чашата на Завета, скочете и танцувайте възторжено в тържественото шествие на Завета! Осланяйте се на непреходната благодат, обърнете се към присъствието на щедрия Бог, поискайте съдействие от Царството Абха, потърсете подкрепа от Висшия свят, обърнете очи към небосклона на вечното богатство и се молете за помощ от Източника на милосърдие!

Скоро ще видите как приятелите достигат мястото, за което са копнели и разпъват шатрите си, а ние сме едва в първия ден от нашето пътуване.

Абдул Баха
6 кодрат

Необходимо е хората на Баха да дарят Господа с победа чрез силата на своето слово и да поучават хората чрез добрите си дела и характер, тъй като делата оказват по-голямо въздействие от думите.

Бахаулла
9 ноември

Умолявам Бог милостиво да превърне твоя дом в център за разпръскване светлината на божественото ръководство, за разпространение на Божиите слова и за разпалване по всяко време на огъня на обичта в сърцата на Неговите верни слуги и слугини. Знай със сигурност, че всеки дом, където се издигат хвалебствени химни към Царството на славата в прослава на Божието име, е наистина божествен дом и една от градините на радостта в Божия рай.

Абдул Баха
7 кодрат

В тези дни най-важно от всичко е напътствието на народите и хората по света. Преподаването на Делото е от изключителна важност, тъй като то е главният крайъгълен камък на самата основа. Този клет слуга прекара дните и нощите си в утвърждаване на Делото и призоваваше хората към служба. Той не си отдъхна дори и за миг, докато славата на Божието Дело не бе разгласена из целия свят и божествените излияния не разбудиха Изтока и Запада. Божиите възлюбени също трябва да следват този пример.

Абдул Баха
10 ноември

Вярата на Свещената Красота призовава хората към любов и сигурност, към разбирателство и мир. Тя издигна своя храм на самия връх на земята и се обърна оттам към всички народи. Затова, о, вие, които обичате и следвате Бога, разберете стойността и значението на тази скъпоценна Вяра, подчинявайте се на нейното учение, следвайте предначертания є път и го покажете на хората.

Абдул Баха
8 кодрат

В този Ден дълг на всеки, който е отпил от Тайнственото Вино на вечния живот от Ръцете на любящата доброта на своя Господ Бог, Милостивия, е да пулсира като трептяща вена в тялото на човечеството, за да може чрез него да бъде съживен светът и всяка разпадаща се кост.

Бахаулла
11 ноември

Днес най-удивителната Божия подкрепа е съсредоточена върху съгласието и хармонията между бахаите, за да могат това единство и това съгласие да помогнат за изграждането на единството между всички хора на земята и да освободят света от непрогледния мрак на враждебността и на омразата, а Слънцето на Истината да заблести с пълната си сила и красота.

Абдул Баха
9 кодрат

Хвала на Този, Който даде на тази нова ера, на тази епоха на величие, облика на разгърнато шествие, където става видна същността на всички неща. Сега върху земята се излива дъжд от щедрост и даровете на любящия Бог са явни за всички; защото и видимият, и невидимият свят бяха осветени, а Обещаният дойде на земята и красотата на Обожаемия засия навред.

Абдул Баха
12 ноември

Нека нищо не те натъжава, о, Земя на Та*, защото Бог те избра да бъдеш източник на радост за цялото човечество. Ако това е волята Му, Той ще благослови престола ти с човек, който ще управлява справедливо, който ще събере в едно Божието паство, което вълците разпиляха. Този управник с радост и възторг ще обърне лицето си към хората на Баха и ще ги обсипе с благодеянията си. Над него завинаги ще бъде Божията слава и славата на всички, живеещи в царството на Неговото откровение.

Ликувай с безмерна радост, защото Бог те направи "зора на Неговата светлина", тъй като в теб се роди Проявлението на Неговата Слава. Бъди доволна от това име, което ти бе дадено - име, чрез което слънцето на милосърдието пръсна сиянието си, чрез което и земята, и небето бяха озарени.

10 кодрат

Светлината на хората е Справедливостта. Не я гасете с насрещните ветрове на потисничеството и тиранията.

Бахаулла
13 ноември

Ако обаче някой започне да говори добро за другиго и да го хвали, той ще докосне съответната струна у своите слушатели и те ще бъдат облъхнати от Божието дихание. Сърцата и душите им ще се зарадват да научат, че, хвала на Бога, в средите на вярата им има човек, който е истинско средоточие на човешки достойнства и олицетворение на Божиите щедри дарове, който говори убедително и красноречиво и чието лице сияе в усмивка, в каквото и обкръжение да се намира, някой, чието чело е винаги ведро и който е подкрепян от сладкото Божие ухание.

Абдул Баха
11 кодрат

Наистина, Бог даде на всяка душа задължението да разпространява Неговото Дело според възможностите й. Така заповедта бе записана от пръста на могъществото и силата върху Посланието на върховната власт и величието.

Бахаулла
14 ноември

Някои от обикновените хора, както и от тези с благородно потекло изтъкват довода, че този Неоправдан не е нито духовно лице, нито потомък на Пророка. Кажи: О, вие, които твърдите, че сте справедливи! Помислете малко и ще разберете, че настоящото Му положение е неизмеримо по-високо от онова, което вие смятате, че трябва да притежава. Волята на Всемогъщия е повелила, че Делото Му ще се зароди и ще се прояви в среда, напълно лишена от всичко онова, което духовниците, мъдреците, учените и образованите хора обикновено притежават.

Бахаулла
12 кодрат

Нека майките знаят, че всичко, което се отнася до възпитанието на децата, е от първостепенно значение. Нека положат всички усилия в тази насока, защото, когато клонът е млад и зелен, той ще расте в определената от вас посока. Затова дълг на майките е да отглеждат своите малки така, както градинарят отглежда младите си насаждения. Те трябва да се стремят денонощно да възпитат у децата си вяра и увереност, страх от Бога, любов към Възлюбения на всички светове и всички добри качества и черти.

Абдул Баха
15 ноември

В това Най-велико Откровение на добрите дела и похвалният характер се гледа като на силите Божии, както и на благословеното Му и свято Слово. Тези сили са магнитът на човешките сърца и ефикасни средства за отключване на врати. От всички оръжия по света, това е най-острото.

Бахаулла
13 кодрат

Причината, поради която въпросът за помощта и съдействието отново и отново изтичаше и ще продължи да изтича от Перото на Провидението, е да бъдат предупредени Божиите приятели да не се въвличат в дейности, които ще породят борби и вълнения. Техен дълг е всички до един усърдно да търсят пътища да помагат на Божието Дело по такъв начин, какъвто обяснихме. Това е просто знак на великодушието Му, с което специално са удостоени Неговите обични, та всеки един от тях да може стигне до положението, характеризирано от следните слова: "Който съживи една душа, наистина е съживил цялото човечество."

Бахаулла
16 ноември

Божията щедрост ще обгърне отвсякъде чистата и свята душа, така както слънчевата светлина обгръща луната и звездите, и ти трябва да бъдеш уверена в това.

Абдул Баха
14 кодрат
Бъди сред хората от пъкления огън,
Но не бъди лицемер.
Бъди неверник,
Но не и заговорник.
Не излизай от кръчмите,
Но не върви по пътеката на злосторниците.
Бой се от Бога,
А не от хората.
Дай на палача главата си,
Но не и своето сърце.
Нека убежището ти бъде под камък,
Но не търси подслона на свещениците.
Бахаулла
17 ноември

А сега, ако постъпвате в съзвучие с ученията на Бахаулла, бъдете уверени, че ще бъдете подпомогнати и подкрепени. Ще имате успех във всяко начинание и дори всички земни обитатели не ще ви устоят. Вие сте завоевателите, тъй като ваш помощник е силата на Светия дух. Самият този Свят дух ще ви помага много повече от всякакви материални и свръхестествени сили.

Абдул Баха
15 кодрат
О, Деца на Адам!

Свещени слова и чисти богоугодни дела се издигат към небесата на божествената слава. Постарайте се да се очистят вашите дела от праха на себелюбието и лицемерието и да намерят благоволение в двореца на славата. Защото близък е часът, когато съдниците на човечеството, в святото присъствие на Обожаемия, ще приемат само съвършената добродетел и делата с неопетнена чистота.

Бахаулла
18 ноември

В името на Господа на Царството! Ако човек се вдигне да разпространява Божието слово с чисто сърце, преливащ от обич към Бога и откъснат от света, Господът на силите ще му помогне с такава сила, която ще проникне в самата същност на всички същества.

Абдул Баха
16 кодрат

О, Божии люде! Онова, което може да осигури победата на Този, Който е Вечната Истина, на Неговите воини и помощници на земята, е набелязано в свещените Книги и Писания и то е ясно и неоспоримо като слънцето. Тези воини са онези праведни дела, онзи човешки характер и поведение, които са приемливи и желани в Неговите очи. Който в този Ден се вдигне, за да подпомогне Делото Ни и призове в своя подкрепа воините на достойния за похвала характер и праведното поведение, няма никакво съмнение, че ефектът от едно такова действие ще се разпростре из целия свят.

Бахаулла
19 ноември

Това Откровение е надарено с такава сила, че то ще бъде като магнит за всички народи и племена по земята. Ако човек се спре да помисли внимателно, той ще види, че няма нито пък може да има такова място, където някой да избяга.

Бахаулла
17 кодрат

Това е непогрешимата Везна, която държи Божията Ръка, на която се претеглят всички, които са на небето и всички, които са на земята и се определя тяхната съдба, ако сте от онези, които вярват и признават тази истина. Kажи: Това е Най-великото Свидетелство, чрез което се е установявала валидността на всяко доказателство през вековете, да бяхте само уверени в това. Kажи: Чрез нея бедните станаха богати, учените бяха просветени и търсещите получиха възможност да се издигнат до Божието присъствие. Внимавайте да не я превърнете в причина за вражда помежду си. Бъдете твърдо установени като непоклатима планина в Делото на своя Господ, Могъщия, Обичащия.

Бахаулла
20 ноември

Неделното училище за деца, в което се четат Посланията и Учението на Бахаулла и децата се запознават със Словото Божие, е наистина свещено. Ти непременно трябва да продължат тази организирана дейност и да є отдаваш необходимото значение, за да може тя да се развива с всеки изминал ден и да живее и напредва чрез диханието на Светия Дух. Ако тази дейност е добре организирана, бъди уверен, че ще даде прекрасен резултат.

Абдул Баха
18 кодрат

Докато са като млад и зелен клон, децата ще растат в посоката, в която насочите растежа им. Направете всичко, което е по силите ви, за да им дадете високи цели и идеали, така че когато станат пълнолетни, да осветяват с лъчите си, като искрящи свещи, целия свят и вместо да се подават на животински желания и страсти и да не виждат и не се интересуват от нищо, да се стремят с цялото си сърце към завоюването на непреходна почит и уважение и придобиването на всички човешки достойнства и добродетели.

Абдул Баха
21 ноември

Не гледай своята слабост и немощ, а по-скоро гледай могъществото на своя Господ, което се простира на всички посоки.

Абдул Баха
19 кодрат

Твой дълг е да се обърнеш изцяло към Божието Царство, да навлезеш напълно в това чудно Дело и да ограничиш мислите, спомените и усилията си до възпитанието на своя характер, просветата чрез светлината на Абха и да насочваш хората към източника на милостта на своя Господ, Благодушния, Милосърдния.

Абдул Баха
22 ноември

Ако търсиш работа, която да е по-бляскава и по-привлекателна, по-сладка и по-удовлетворителна от всички дела, това е робуването на прага на Всемогъщия и слугуването на Негово Височество Господа на могъществото.

Абдул Баха

Моля Бога, в безграничната Му щедрост, да бъдат провеждани много такива събирания, а също да бъде съблюдавано и празненството на деветнадесетия ден, та мъже и жени вярващи да отделят време и да споменуват Бога, да го възхваляват и прославят, и да водят хората по правия път.

Абдул Баха, Празникът на деветнадесетия ден, стр. 3

1 коул

Всички други освен Него са сътворени по Негова заповед, движат се и съществуват чрез Неговия закон. Той е Разкривателят на божествените тайни и Тълкувателят на скритата и предвечна мъдрост.

Бахаулла
23 ноември

Когато ... се вгледаш в дълбоката същност на нещата и в особеностите на всяко от тях, ти ще забележиш знаците на Божията милост навсякъде и ще видиш проникващите във всяко кътче на царството на живота лъчи на Неговите имена и атрибути, явители на доказателствата, които само опаките и ненавиждащите могат да отричат. И тогава ще разбереш, че вселената е свитък, който разгадава Неговите скрити тайни, съхранявани в добре пазените Послания. И няма атом в цялата природа, нито живо същество, които да не Го възхваляват и да не проявяват Неговата сила и да не водят към Неговото единство и Неговата милост; и никой, който има уши, за да чува, очи, за да вижда и здрав разум няма да отрече това.

Абдул Баха
2 коул
О, Сине човешки!

Възхвалявай Моето дело и Аз ще ти открия тайните на Моето величие и ще те озаря със светлината на вечността.

Бахаулла
24 ноември

Вдигнете се в името на Този, Който е Целта на всяко знание и напълно освободени от обикновената човешка ученост, издигнете глас и възвестете Неговото Дело. Кълна се в Слънцето на Божественото Откровение! В момента, в който се вдигнете, ще станете свидетели на това, как от сърцата ви ще избликне потокът на Божественото знание и ще видите пред очите си чудесата на небесната Му мъдрост, разкрити в цялото им великолепие. Ако можехте да усетите сладостта от словата на Всемилостивия, вие без всякакво колебание щяхте да се отречете от себе си и да пожертвате живота си заради Многообичания.

Бахаулла
3 коул
О, Сине на праха!

Всичко земно и небесно Аз отредих за тебе, освен човешкото сърце: него Аз направих обител на Моята красота и слава.

Бахаулла
25 ноември

Ако те се заемат с популяризирането на Моето Дело, трябва да се оставят да ги движи диханието на Този, Който е Неограниченият, трябва да го разпространяват надлъж и нашир по цялата земя с твърда решителност и със съзнание и ум, изцяло отдадени Нему, с напълно свободни и независими от всички неща сърца, и с души, пречистени от всяка земна суета. Техен дълг е да изберат за най-добра опора в пътя си към целта упованието в Бога и да засияят с любовта към техния Господар, Най-възвишения, Преславния. Ако постъпят така, думите им ще бъдат чути.

Бахаулла
4 коул

Днес движещата сила на света на битието е силата на Споразумението, която пулсира като артерия в тялото на този несигурен свят и защитава бахайското единство.

Абдул Баха
26 ноември

О, духовно събрание! О, Божия общност! Благословени сте вие и нека ви споходят радостни вести! Нека сияят от радост лицата ви и доброто настроение не ви напуска, защото сте верни на Споразумението на Възлюбения на всички светове и кръвта ви гори от виното на Неговия Завет. вие дадохте обет на Всевишния и пихте на големи глътки от чашата на предаността. Вие пазите и защитавате Божието Дело и не допуснахте Словото Му да бъде разединено; не унизихте Вярата Му, а се опитахте да възвеличите Свещеното Му Име и не позволихте Благословената Кауза да стане за присмех на простосмъртните. Вие не допуснахте определеното Високо Положение д бъде принизено и не поискахте да видите Центъра на всяка Власт поставен под съмнение или изложен на нападки и преследване. Вие преминахте през дверите на милосърдието и не оставихте Благословената Красота да се изплъзне от паметта ви и споменът за Нея да избледнее и изчезне.

Абдул Баха
5 коул

На преподаването на Делото трябва да се гледа според условията на епохата и времената, така че да се види кой подход е правилно да се приложи. И други въпроси трябва да се решават по същия начин. Те обаче трябва да внимават да не се случва нищо, противно на божествените стихове, изпратени в това славно Проявление, тъй като нищо друго, освен предписаното от Истинския - въздигната да бъде славата Му - не би служило на интересите на Неговите слуги. Той наистина е по-милостив към вас, отколкото вие сте към самите себе си. Той наистина е Този, Който знае и е осведомен за всичко.

Бахаулла
27 ноември

Онези души, които имат способността и възможностите да получават от излиянията на Царството и подкрепата на Светия дух, биват привлечени от едничко слово. А хората, които нямат способността -- колкото и човек да им разяснява божествените заповеди и съвети или да им вдъхва диханията на Светия дух, няма да има никакво въздействие, напротив - те ще стават още по-невъзприемчиви и няма да обръщат внимание.

Маслото загорява веднага, щом бъде докоснато от огъня, но и най-буйният огън не ще въздейства на черния камък.

Абдул Баха
6 коул

Не спорете с никого и избягвайте препирните. Говорете истината. Ако слушателят ви приеме, целта ви е постигната. Ако е неотстъпчив, оставете го и се доверете на Бога. Такива са качествата на онези, които са непоколебими в Завета.

Абдул Баха
28 ноември

Ако знаеше само какво високо положение е отредено за онези, които са се откъснали от света, които изпитват могъщо влечение към Вярата и посвещават хората в нея, под закрилящата сянка на Бахаулла! Колко би се радвала и с какво опиянение и възторг би разперила криле и би се издигнала към небето ¦ защото следваш такъв път и пътуваш към такова Царство.

Абдул Баха
7 коул

Нека ваша главна грижа бъде да спасявате пропадналия от блатото на грозящата го гибел и да му помагате да прегърне древната Божия Вяра. Поведението ви към вашия съсед трябва да бъде такова, че да проявява ясно знаците на единия истински Бог, тъй като вие сте първите измежду хората, претворени от Светия дух, първите, които благоговеят и се прекланят пред Него, първите, които кръжат около Неговия престол на славата.

Бахаулла
29 ноември

О, вие, приятели на Бога! Истинските приятели са како изкусни лекари, а Божието Учение е като лечебен балсам, лекарство за човешкото съзнание. То прочиства ума и позволява на човека да вдъхне и се наслади на сладкото му ухание. То събужда спящите, изтръгва безучастните от вцепенението им и дава на отхвърлените техния дял, а на отчаяните ¦ надежда.

Абдул Баха
8 коул

Ако ... всеки от вярващите стане истински приятел с един от тези, които са непричастни и от позициите на абсолютна почтеност общува с него и се отнася изключително доброжелателно към него, показвайки с държанието си божествените напътствия, които е получил, добрите качества и образците на поведение и винаги постъпва в съгласие с Божиите съвети и предписания - то е сигурно, че малко по малко той ще успее да раздвижи съзнанието на този дотогава нехаещ за нищо човек и да превърне невежеството му в познание на истината.

Абдул Баха
30 ноември

Набожността и необвързаността са като двете най-велики светила в небето на преподаването. Благословен е онзи, който е достигнал до това възвишено положение, тази обител на неземна святост и възвишеност.

Бахаулла
9 коул

Всяко слово е надарено с дух, затова говорещият или разяснителят трябва внимателно да казва словата си в подходящото време и място, защото впечатлението, което създава всяко слово е ясно очевидно и доловимо. Великото Същество казва: Едно слово може да бъде оприличено на огън, друго на светлина, и въздействието, което и двете оказват, се проявява в света. Затова един просветлен мъдър човек трябва да говори предимно със слова, меки като мляко, та човешките чеда да могат да бъдат отхранвани и отглеждани с тях и да могат да достигнат крайната цел на човешкото съществувание, което е състоянието на истинското проникновение и благородство.

Бахаулла
1 декември

В Свещеното Було, готови за служба на Бога, са скрити Неговите избраници, които ще бъдат явени на хората и ще подпомогнат Делото Му и няма да се страхуват от никого, дори и ако цялото човечество се вдигне на война срещу тях. Това са тези, които пред погледа на жителите на земята и обитателите на небето ще станат и с пълен глас ще приветстват името на Всемогъщия и ще призоват човешките чеда да поемат пътя на Бога, Всеславния, Превъзхваления. Тръгни и ти по техния път и не позволявай никой да те обезсърчи или уплаши.

Бахаулла
10 коул

Ако задачата им се ограничи до даването на добър пример и добри съвети, няма да се постигне нищо. Те трябва да говорят открито и без колебание и страх, да тълкуват доказателствата, да излагат ясни и категорични аргументи и да извличат неоспорими заключения, потвърждавайки истинността на проявлението на Слънцето на Реалността.

Абдул Баха
2 декември

През последните дни от живота Си Бахаулла - дано животът, душата ми и моят дух бъдат пожертвани за Неговите смирени служители - даде категоричното обещание, че благодарение на щедрата Божия милост, на помощта и подкрепата, идващи от Неговото Царство горе в небето, ще се появят хора и свещени души, които, като звезди, ще украсят небосвода на божественото ръководство; които ще разпръснат светлина върху извора на любящата доброжелателност и щедрост и ще ни явят знаците на Божието единство; които ще засияят със светлината на чистотата и на светостта и ще получат необходимото им божествено вдъхновение; които ще издигнат високо свещения факел на вярата, ще бъдат твърди като скала и непоклатими като планина и ще станат светила в небето на Неговото Откровение, могъщи проводници на Неговата благодат, средства за раздаването на щедрата Божия грижа, вестители, провъзгласяващи навред името на Единствения истински Бог, и създатели на основите, върху които се гради светът. ...

Аз с нетърпение очаквам появата на тези свети люде и се питам колко още ще отлагат идването си.

Абдул Баха
11 коул

Възвестявай Делото на твоя Господ Бог на всички, които са на небето и на земята. И ако някой откликне на призива ти, разкрий му бисерите на мъдростта на Господа, твоя Бог, които Неговият Дух ти изпрати и бъди от онези, които истински вярват. А ако някой отхвърли предложението ти, отвърни се от него и се уповавай всецяло на твоя Господ Бог, Господаря на всички светове.

Бахаулла
3 декември

Господ позволи на всеки, който желае това, да изучава различните езици на света, за да може да предава Посланието на Божието Дело на Изток и на Запад, да Го споменава сред племената и народите по света по такъв начин, че сърцата да се възраждат, а гниещите кости да получават нов живот.

Бахаулла
12 коул

... говори открито и смело на всяка среща. Преди да започнеш изложението си, обърни се най-напред към Бахаулла и поискай одобрението на Светия Дух, а след това устата си и кажи онова, което ти подсказва сърцето; направи го обаче с възможно най-голяма смелост, достойнство и убедителност. Аз се надявам, че от ден на ден събранията ви ще стават все по-многолюдни и интересни и че тези, които търсят истината, ще могат да чуят на тях убедителни аргументи и доказателства. Бъдете уверени, че аз с цялото си сърце присъствам на всяка ваша среща.

Абдул Баха
4 декември

Недей да скърбиш заради онези, които се занимават с нещата на този свят и забравят Бога, Най-великия. Кълна се в Този, Който е Вечната Истина! Наближава денят, когато яростният гняв на Всемогъщия ще се стовари върху им. Той наистина е Всесилният, Всепокоряващият, Най-могъщият. Той ще изчисти земята от заразата на тяхната поквара и ще я даде в наследство на близкостоящите до Него Свои слуги.

Бахаулла
13 коул

Мечът на мъдростта е по-горещ от летния зной и е по-остър от стоманена сабя, ако само можехте да разберете това. Изтеглете го в Мое име и чрез силата на Моето могъщество, и след туй завладейте с него градовете-сърца на онези, които са се уединили в крепостта на своите покварени желания.

Бахаулла
5 декември

Обещаният Ден настъпи и Господът на Силите се появи. Ликувайте с огромна радост поради това върховно щастие. Помогнете Му тогава чрез силата на мъдростта и речта. Така ви нарежда Този, Който винаги е обявявал: "Наистина няма друг Бог освен Мен, Всезнаещия, Премъдрия."

Нека славата Му простре крилете си над теб и над онези, които са с теб, както и над онези, които те любят и се вслушват в словата, дето изговаряш в прослава на това могъщо, това неземно Откровение.

Бахаулла
14 коул

Очисти сърцето си, та да можем да накараме извори на мъдростта и речта да бликнат от него, като по този начин ти дадем възможност да издигнеш гласа си сред цялото човечество. Развържи езика си и провъзгласявай истината заради поменуването на твоя милостив Господ. Не се страхувай от никого, уповавай се изцяло на Бога, Всемогъщия, Всезнаещия.

Бахаулла
6 декември

Обзети от опиянението на покварените си наклонности, хората на земята се намират в състояние на вцепененост. Затова те не са допуснати до чудните Божии знамения, не им е позволено да достигнат крайната цел и са лишени от щедрите излияния на божественото великодушие.

Необходимо е Божиите хора да бъдат търпеливи. Те трябва да предават Божието Слово според съответната мярка за разбиране и възможности на слушателя, та дано чедата човешки се разбудят от нехайството и насочат лицата си към този Небосклон, който е неизмеримо въздигнат над всеки небосклон.

Бахаулла
15 коул

Не тъжи заради неспособността на хората да проумеят Истината. Не след дълго ще ги видиш да се обръщат към Бога, Господа на цялото човечество.

Бахаулла
7 декември

Няма съмнение, че духовността ще удържи победа над материализма, че небесното ще вземе превес над земното и че с помощта на божественото знание по-голямата част от човечеството ще осъществи голям прогрес на всички равнища на живота ¦ с изключение на онези, които са слепи и глухи, неми и мъртви. Как могат такива хора да разберат светлината? Въпреки че слънчевите лъчи огряват и най-тъмното кътче на света, слепият не може да получи своя дял от техния блясък и красота и въпреки че потокът от небесна милост се излива като порой над цялата земя, от безплодната почва няма да разцъфне нито храст, нито цвете.

Абдул Баха
16 коул

Необходимо е всеки в този Божи Ден да се посвети на преподаването на Делото с върховно благоразумие и непоколебимост. Ако открие чиста почва, нека посее семенцето на Божието Слово, ако ли не, за предпочитане е да премълчи.

Бахаулла
8 декември

Бъди волен и неудържим като вятъра, когато разнасяш Посланието на Този, Който запали Зората на Божественото Ръководство. Виж как вятърът, верен на Божията повеля, духа над всички области на земята, независимо от това дали те са пусти или обитавани и както гледката на опустошение не може да му причини болка, така и доказателствата за благополучие не могат да го зарадват. Той вее във всички посоки, както е заповядал неговият Създател. Така трябва да постъпва и всеки, който претендира, че е поклонник на единствения истински Бог.

Бахаулла
17 коул

Впрегни всичките си усилия, за да успееш да привлечеш ближния си към закона на Бога, Най-милостивия. Такова дело превъзхожда наистина всички други в очите на Бога, Всеимащия, Всевишния.

Бахаулла
9 декември
О, вие, близки и скъпи приятели на Абдул Баха!
Над Изтока спуснете аромати
И Запада облейте в светлина.
До българите знанието доведете
И на славяните живот дарете.

Година след възнесението на Бахаулла този стих излезе от устата на Центъра на Споразумението. Заветонарушителите го намериха за твърде странен и му се подиграха. Но, хвала на Бога, сега въздействието му е явно, силата му - очевидна, а смисълът и значението му - ясни за всички; защото, с Божията милост, днес и Изтокът и Западът ликуват от радост, а от носещия се навсякъде полъх на святост цялата земя ухае на мускус.

Абдул Баха
18 коул

Когато говори за Вярата, учителят трябва цял да гори от въодушевление, за да може словото му да има въздействие и пламъкът му да погълне булото на себичността и човешките страсти. Той трябва да бъде и изключително въздържан и скромен, за да има правото да поучава другите, както и абсолютно смирен и лишен от всякакво високомерие, за да може да учи и да възпитава с гласа на Множеството във висините - в противен случай просветителската му дейност няма да има никакъв ефект.

Абдул Баха
10 декември

С Божията Воля може би ще изпиташ радост и лъчезарност, веселие и възторг в който и да е град или страна, където се случи да пребиваваш.

Бахаулла
19 коул

Речта непременно трябва да притежава проникваща сила. Защото ако бъде лишена от това качество, тя ще престане да оказва въздействие. А проникващото въздействие зависи от това, духът да е чист, а сърцето неопетнено. По същия начин тя се нуждае от умереност, без която слушателят не ще бъде в състояние да я понесе, а по-скоро ще се възпротиви от самото начало. А умереността ще бъде постигната, като се примеси речта с белезите на божествената мъдрост, които са записани в свещените Книги и Послания. Така, когато същността на речта на човек е надарена с тези две предпоставки, тя се окаже силно ефективна и ще бъде главният фактор в преобразяването на човешките души. Това е състоянието на върховна победа и небесно господство. Който достигне до него, е облечен със силата да преподава Божието Дело и да надмогва над сърцата и умовете на хората.

Бахаулла
11 декември

Ако Бог възнамери, от горите на небесното могъщество ще се появи лъвът с несломима сила, чийто рев е като гърма на светкавица, ехтящ в планините. Тъй като обаче Нашето любящо провидение обгръща всички неща, Ние повелихме пълната победа да бъде постигната чрез речта и словото, за да могат чрез това рабите Ни по земята да станат получатели на божествено благо.

Бахаулла

Що се отнася до празненството на деветнадесетия ден, от изключителна важност е приятелите да се събират на среща, където в пълно съзвучие и обич, те трябва да поменуват Бога и да Го възхваляват, да разговарят за радостните Божии вести и за доказателствата за Пришествието на Бахаулла, да си разказват за възвишените дела и саможертвата на възлюбените от Бога в Персия и да говорят за откъснатостта на мъчениците от този свят, както и за това, как вярващите там се държаха един за друг и се отказаха от всичко, що притежаваха.

Поради тази причина празненството на деветнадесетия ден е от изключителна важност.

Абдул Баха, Празникът на деветнадесетия ден, стр. 3

1 масаел

Човешката реч е нещо, което се стреми да окаже своето въздействие и изисква умереност. Колкото до въздействието є, то е свързано с пречистването, зависещо от своя страна от сърцата, които са необвързани и чисти. Колкото до нейната умереност, тя трябва да бъде съчетана с тактичност и мъдрост, както е предписано в свещените Писания и Послания.

Бахаулла
12 ноември

Във връзка с въпроса ти за произхода на сътворението: Знай с положителност, че Божието сътворение е съществувало от вечността и ще продължи винаги да съществува. Началото му не е имало начало и краят му няма да има край. Самото Му име, Творецът, предполага сътворение, точно както и званието Му, Господарят на човеците, означава наличието на слуга.

Бахаулла
2 масаел

Искрено се надяваме чрез усилията ти човешките криле да бъдат очистени от калта на себичността и сладострастието и да станат достойни да се издигнат в небесата на Божията обич. Криле, омърсени с кал не могат никога да полетят.

Бахаулла
13 декември

Колкото до твоите твърдения за началото на сътворението, това е въпрос, по който схващанията се разминават поради различията в човешките мисли и мнения. Ако ти заявеше, че то винаги е съществувало и ще продължи да съществува, това би било вярно; а ако потвърдеше същото схващане, което е споменато в свещените Писания, не би имало никакво съмнение в това, тъй като то е разкрито от Бога, Господа на световете. Наистина Той бе скрито съкровище. Това е ниво, което нито може да бъде описано, нито дори да бъде загатнато за него. И на нивото на "Аз наистина пожелах да известя Себе Си", Бог бе, и сътворението Му винаги е съществувало под Неговия подслон от началото, което няма начало, без да смятаме, че то е било предхождано от Първичност, на която не може да се гледа като на първичност и произлиза от Дело, което е неразгадаемо дори и за всички учени мъже.

Бахаулла
3 масаел

Прикови погледа си към мъдростта във всички неща, защото тя е непогрешима противоотрова. Колко често е превръщала тя неверникът във вярващ или пък врагът в приятел?

Бахаулла
14 декември

Божиите приятели трябва да тъкат връзки на дружелюбие с другите и да показват абсолютна обич и грижа към тях. Тези връзки имат силно влияние върху хората и тогава те ще се вслушват. Когато приятелите почувстват възприемчивост към Божието слово, те трябва да предадат Посланието с мъдрост. Първо те трябва да се опитат да премахнат всякакви опасения у хората, на които преподават. Всъщност, всеки един от вярващите трябва да избира по един човек всяка година и да се старае да създаде приятелски отношения с него, така че у този човек да изчезне всякакъв страх. Едва тогава, и то постепенно, той трябва да му преподава. Това е най-добрият метод.

Абдул Баха
4 масаел

Хвала и слава на Бога, който със Своята сила и могъщество освободи сътворението Си от голотата на несъществуванието и го облече с мантията на живота.

Бахаулла
15 декември

Това, което е съществувало, е съществувало и преди, но не във формата, в която го виждаш днес. Светът на сътвореното се роди чрез топлината, породена от взаимодействието на действената сила и онова, което е неин приемник. Те и двете са едни и същи, но са и различни. Така те уведомява Великото Обявление за тази сияйна постройка. Онези, които предават пораждащото влияние и онези, които приемат неговото въздействие, наистина са сътворени чрез всепобедното Божие Слово, което е Причината за цялото сътворение, докато всички други, освен Словото Му, са просто негови създания и резултат от него. Наистина твоят Господ е Тълкувателят, Премъдрият.

Бахаулла
5 масаел

Ако вярващият прояви доброжелателност към безучастния и с голяма любов постепенно му помогне да разбере стойността и значението на светото Дело, така че той да се запознае с основните принципи на Божията Вяра и произтичащите от тях изводи и заключения - то е сигурно, че този човек ще се промени, изключение в подобни случаи могат да бъдат само онези рядко срещани индивиди, чиито сърца са като пепелище, "твърди като камък или по-твърди и от камък".

Абдул Баха
16 декември

Що се отнася до твоя въпрос дали материалният свят е подвластен на ограничения, трябва да знаеш, че отговорът зависи от това, кой как гледа на нещата. В известен смисъл светът е ограничен, но от друга страна, той е над всякакви ограничения. Единственият истински Бог е съществувал винаги и ще продължи винаги да съществува. Също така и Неговото сътворение не е имало начало и няма да има край. Всичко сътворено обаче е предхождано от причина и този факт сам по себе си недвусмислено доказва единството на Създателя.

Бахаулла
6 масаел

"Не всичко, което човек знае, може да бъде показано, и не всичко, което той може да покаже, трябва да се счита за уместно, нито пък всяко уместно и навременно слово може да се счита за подходящо за възможностите на тези, които го слушат." Такава е висшата мъдрост, която трябва да съблюдаваш в работата си. Затова никога не я забравяй, ако искаш при всички обстоятелства да бъдеш човек на действието.

Абдул Баха
17 декември

... езикът е тлеещ огън, а излишните слова са смъртна отрова. Материалният огън изгаря тялото, но езикът унищожава както сърцето, така и душата. Силата на първия трае определено време, докато последствията на втория траят цял век.

Бахаулла
7 масаел
Освен ако не си принуден,
Змия дори в прахта избягвай да настъпиш,
А камо ли човек да нараниш.
И ако можеш ти,
Опитай се дори и мравка да не обезпокоиш,
А камо ли на своя брат да навредиш.
Абдул Баха
18 декември

Капка от носещите се като талази вълни на океана на Неговата безпределна милост украси цялото сътворение с накита на съществуванието, а дихание, долетяло от Неговия с нищо несравним Рай, обгърна всички създания с мантията на Неговата святост и великолепие. Частица от неразгаданата бездна на Неговата върховна и всепроникваща Воля създаде от абсолютното небитие сътворение, необятно по своя обхват и безсмъртно по своята продължителност. Чудесата на Неговата щедрост няма никога да престанат, а потокът на милостивата Му благодат няма никога да бъде спрян. Процесът на Неговото сътворение не е имал начало и няма да има край.

Бахаулла
8 масаел

Следвай пътя на твоя Господар и не говори това, което човешкото ухо не може да разбере, защото такава реч е като прекалено сладката храна за малките деца. Колкото и вкусна и съдържателна да е храната, тя не може да бъде асимилирана от храносмилателните органи на кърмачето. Затова нека на всеки, който има право на това, бъде дадено според възможностите.

Абдул Баха
19 декември

Толкова съвършено и многолико е Неговото сътворение, че и най-острият ум и най-чистото сърце няма никога да проумеят природата и на най-незначителното от Неговите създания, а камо ли да разгадаят тайната на Този, Който е Слънцето на Истината, невидимата и непознаваема Същност.

Бахаулла
9 масаел

В съответствие с божественото учение на това удивително откровение, ние няма да подценяваме и да наричаме невежа никого, заявявайки: "Ти не знаеш, но аз знам". Напротив, ние трябва да гледаме с уважение на другите и когато се опитваме да обясним или докажем нещо, да говорим така, като че ли в момента търсим истината, например: "И така, нещата са пред нас. Нека потърсим решението на въпроса къде и под каква форма може да бъде открита истината." Учителят не бива да счита себе си за образован, а другите за невежи. Подобна мисъл ражда високомерие, а високомерието е враг на въздействието. Учителят не трябва да вижда у себе си каквото и да е превъзходство. Той трябва да говори с пределна доброта, скромност и смирение, защото такава именно реч упражнява въздействие и възпитава хората.

Абдул Баха
20 декември

Погледни света и размисли за малко над него. Той разбулва книгата на собствената си същност пред очите ти и разкрива онова, което Перото на твоя Господ, Ваятеля, Всеведущия, е записало в нея. Тя ще те запознае с онова, което е в нея и на нея и ще ти даде такива ясни обяснения, че да те направи независим от всеки красноречив тълкувател.

Бахаулла
10 масаел

Гледайте следователно собствената си работа - ръководете хората и ги възпитавайте според изискванията на Абдул Баха. Предайте на човечеството радостното послание от Преславното Царство. Работете неуморно ден и нощ и не търсете нито миг покой. Направете всичко, което е по силите ви, за да чуят хората тези щастливи вести.

Абдул Баха
21 декември

Онези, които са отрекли Бога и здраво се придържат към Природата такава, каквато е по самата си същност, са наистина лишени от знание и мъдрост. Те са наистина от онези, които са се отклонили надалеч. Те не са успели да стигнат до високия връх и не са стигнали до крайната цел ...

Бахаулла
11 масаел

Знай, о, плод на Моето Дърво, че законите на Върховния Повелител, що се отнася до съдбата и предопределението, са два вида и че на всичките трябва да се подчиняваме и да ги признаваме. Законите от първия вид са неотменими, а от втория, както ги наричат хората, належащи. На първите всички трябва безрезервно да се подчиняват, тъй като те са точно определени и твърдо установени. Бог обаче може да ги променя или отменя. Но тъй като вредата от една такава промяна ще бъде по-голяма, отколкото ако законът си остане непроменен, всички трябва охотно да приемат онова, което Бог е повелил и последователно и уверено да се придържат към него.

Законът, който е належащ обаче, е от такъв характер, че настоятелната молба или молитвата могат да успеят да го отклонят.

Бахаулла
22 декември

Едно слово е като пролетта, каращо фиданките в розовата градина на знанието да се раззеленяват и да процъфтяват, докато друго слово е като смъртоносна отрова. Необходимо е благоразумният и мъдър човек да говори с пълна мекота и търпение, та сладостта на неговите слова да може да накара всеки да стигне до онова, което подобава на положението на човека.

Бахаулла
12 масаел

Проявявайте търпимост, доброжелателство и обич едни към други. Ако някой не е в състояние да възприеме дадена истина или се мъчи да я разбере, бъдете в разговора си с него изключително внимателни и добронамерени. Помогнете му да стигне до нея, без при това ни най-малко да смятате, че го превъзхождате или че притежавате по-големи способности от него.

Бахаулла
23 декември

А сега относно словата Му, че Синът Човешки ще дойде "в небесните облаци". Чрез понятието "облаци" се имат предвид онези неща, които са противни на навиците и желанията на хората. Така, както Той е разкрил във вече споменатия стих: "Винаги, когато при вас дойде Апостол с онова, което душите ви не желаят, вие се надувате от гордост, като едни обвинявате че са лъжепророци, а други убивате жестоко."2 Тези "облаци" означават в определен смисъл отменянето на закони, замяната на предишните Изповедания, отхвърлянето на ритуали и обичаи, разпространени сред хората, издигането на неграмотния вярващ над учените противници на Вярата. В друг смисъл те означават появата на онази безсмъртна Красота в образа на смъртен с такива човешки ограничения като ядене и пиене, бедност и богатство, слава и падение, сън и събуждане, и други такива неща, които хвърлят съмнение в умовете на хората и ги карат да се отвръщат. Всички такива завеси са наречени символично "облаци".

Бахаулла
13 масаел

Застани в подкрепа на твоя Господ Бог винаги и при всички обстоятелства и бъди един от Неговите помощници.

Бахаулла
24 декември

Ние потвърждаваме, че когато дойде на земята, Той разпръсна сиянието на Своето величие и красота над всички Божии създания. С Неговата помощ прокаженият се изцери от заразата на заблуждението и невежеството, а неверникът и нечестивият бяха излекувани. Чрез Неговата сила, дадена Му от Всемогъщия Бог, очите на слепия се отвориха и душата на грешника се пречисти.

14 масаел

Витлеем е раздвижен от Ветреца Божий. Чуваме гласът му да казва: "О, прещедри Господи! Къде е установена огромната Ти слава? Сладкият мирис на Твоето присъствие ме съживи, след като линеех в раздялата си с Теб. Възхвален да си за това, че повдигна завесите и дойде със сила в явна слава." Ние извикахме към него иззад Скинията на великолепието и величието: "О, Витлеем! Тази Светлина изгря в ориента и се запъти на запад, докато стигна до теб в залеза на своя живот. Кажи ми тогава: Разпознават ли синовете Отца и признават ли Го или пък отричат Го така, както хората преди отрекоха Него?" Тогава той извика като каза: "Ти си наистина Всезнаещият, Всеведущият."

Бахаулла
25 декември

Отсъди право - ако пророчествата, записани в Евангелието бяха изпълнени буквално, ако Исус, Синът на Мария, се бе спуснал, съпровождан от ангели, от видимото небе възседнал облаците, кой би се осмелил да не повярва, кой би се осмелил да отрече истината и да не й обърне внимание? Не, такъв ужас би обхванал незабавно всички земни обитатели, че никоя душа не би се почувствала в състояние да промълви и дума, да не говорим да отрече или приеме истината.

Бахаулла
15 масаел

Ако, подобно на Аврам, аз в пламъците трябва да се хвърля,

Или като Йоан да тичам по окървавения друм,

Ако, както направи с Йосиф, Ти ме хвърлиш в вир дълбок,

Или ме приковеш в тъмничната килия -
Или бедняк ме ти направиш като Сина на Мария -
Аз пак от Теб не ще си тръгна
И винаги, със тяло и душа,
Пред заповедите Ти на колене ще стоя.
Абдул Баха
26 декември

О, вие, възлюбени на Бога! Постарайте се да станете проявленията на Божията обич, светлината на божественото ръководство, разпръскващи сред родовете на земята светлината на любовта и на съгласието.

Най-сърдечни поздравления за носителите на тази прекрасна светлина!

Абдул Баха
16 масаел

Когато съобщаваш радостните вести, говори високо и кажи така: Обещаният на всички народи на света се яви. Защото всеки народ и всяка религия очакват Обещания, а Бахаулла е Този, когото всички очакват; следователно Делото на Бахаулла ще осъществи обединението на човечеството, храмът на единството ще бъде издигнат върху най-високата точка на света и знамената на всеобщността на целия човешки род ще се развеят по върховете на земята. Когато дадеш воля на езика си, за да съобщиш тези удивителни вести, това ще стане средството за приобщаване на хората към Вярата.

Абдул Баха
27 декевмри

Издигнете гласовете си и запейте песента на царството. Разпространявайте надлъж и нашир предписанията и съветите на любещия Бог, за да може светът да стане друг и тази потънала в мрак земя да бъде обляна със светлина, а мъртвото тяло на човешкия род да се вдигне за живот и всяка душа да се устреми към безсмъртието с помощта на святото Божие дихание.

Абдул Баха
17 масаел

Има много неща, които ако бъдат пренебрегнати, ще се пропилеят и ще изчезнат.

Абдул Баха
28 декември

А сега по въпроса, който поставяш за същността на религията. Знай, че истински мъдрите сравняват света със създадените от човека храмове. Както тялото на човека се нуждае от облекло, така и тялото на човечеството се нуждае от украсата на мантията на справедливостта и на мъдростта, а тя е Откровението, с което го е удостоил Бог. Когато това одеяние изпълни целта си, Всевишният ще го смени с ново; защото всяка епоха изисква нова мярка на Божията светлина.

Бахаулла
18 масаел

Той е цялото сътворение и властта над него. Пред Него всичко се разкрива и всичко е записано в Неговите свещени и скрити Послания. Това предхождащо знание за Бога обаче не трябва да се смята за двигател на човешките действия, така както и собственото ви предварително знание, че дадено събитие ще се случи или желанието ви то да се случи, не е и не може никога да бъде причината за неговото осъществяване.

Бахаулла
29 декември

В миналото духовниците бяха озадачени от следния въпрос ¦ въпрос, дето Този, Който е Върховната Истина, в ранните години от Своя живот Сам ги чуваше да задават непрекъснато: "Кое е това Слово, което ще произнесе Каем, от което религиозните водачи се разбягват?" Кажи, това Слово сега е проявено и вие се разбягахте, преди да чуете то да бъде изречено, въпреки че не разбирате това. А това благословено, това скрито, това скътано и пазено Слово е следното: "ТОЙ" се появи сега в одеянието на "АЗ." Този, Който бе скрит от очите на смъртните, възкликва: Виж! Аз съм Всепроявеният." Това е Словото, което накара крайниците на неверниците да се разтреперят.

Бахаулла
19 масаел
О, Приятели!

Наистина ви казвам: каквото и да криете в сърцата си, за Нас то е като явен ден; неговото скриване е по Наша милост и благоволение, а не по ваше желание.

Бахаулла
30 декември

Погледни удивителните доказателства на Божието дело и помисли за неговия обхват и характер. Този, Който е Печатът на Пророците, е казал: "Умножи възхищението и удивлението ми от Теб, о, Боже!"

Бахаулла

Надявам се празникът на деветнадесетия ден да се превърне в твърдо установена и организирана практика, така че светите души, които участват в това събиране, да забравят всякакви предубеждения и неразбирателства и да превърнат сърцата си в хранилища на обичта. Ако съществува дори и най-малка враждебност между някои хора - липса на обич - тя трябва да изчезне напълно. Трябва да има пълна прозрачност и чистота на подбудите.

Абдул Баха, Празникът на деветнадесетия ден, стр. 6

1 шараф

Ако в собствения си дом човек не се отнася с роднините и приятелите си с пълна благонадеждност и честност, то връзките му с останалите хора - колкото и благонадеждност и честност да им показва - ще останат безплодни и безрезултатни. Човек трябва първо да оправи взаимоотношенията си в своя дом, а след това да се грижи за работата си с обществото. Несъмнено човек не може да твърди, че на приятелите не трябва се оказва излишно внимание или че не е необходимо да се придава твърде голямо значение на проявената благонадеждност във взаимоотношенията помежду им, а че по-важно е правилното поведение във връзките им с непознати. Подобни приказки са пълна заблуда и биха нанесли вреда и загуба. Благословена да е душата, която грее със светлината на благонадеждността сред хората и се превръща в знак на съвършенство сред цялото човечество.

Абдул Баха
31 декември

Това е Откровение, при което, ако човек пролее заради него едничка капка кръв, той ще бъде възнаграден стократно.

Бахаулла
2 шараф

Бахаулла се яви на цялото човечество и покани всички хора на Божията маса, на празничната трапеза на Божествената щедрост. Днес обаче повечето от тези, които седят на нея, са бедни и затова и Христос е казал, че блажени са бедните, защото богатството пречи на богатия да влезе в Царството. Пак Той е казал: "По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богатият да влезе в Божието Царство." Ако обаче богатствата на този свят и земните почести и слава не се изпречат на пътя му, богатият ще бъде добре дошъл пред Свещеният Праг и приет с одобрение от Господаря на Царството.

Бахаулла
1 януари

О, слуги Мои! Недейте да скърбите, ако в дните на земния ви живот Бог ви е предопределил и изпратил неща, противни на желанията ви, защото ви предстоят без съмнение дни на блажена радост и божествена наслада. Свети и духовно прекрасни светове ще се разкрият пред очите ви. Вие сте определени от Бога в този свят и за в бъдеще да вкусите от техните предимства, да вземете участие в радостите им и да получите дял от укрепителната им благодат. И няма никакво съмнение, че ще достигнете до всеки един от тях.

Бахаулла
3 шараф

Наредихме всички хора да се заемат с някаква търговия или професия и смятаме подобно занятие за акт на богослужение. Преди всичко обаче, в знак на Божието одобрение, ти трябва да приемеш мантията на благонадеждността от ръцете на божествената благодат, тъй като благонадеждността е главното средство за привличане на подкрепа и благополучие. Умоляваме Бога да я превърне в лъчезарен и милостиво леещ се дъждовен облак, който да донесе успех и благословия на твоите дела. Той наистина е Прещедрият, Милосърдният.

Бахаулла
2 януари

Слънцето на увереността грее лъчезарно, но хората по света се държат здраво за безсмислени въображения. Океанът на божественото знание се надигна високо, докато чедата човешки са се вкопчили в крайчеца на одеждата на глупците. Ако не бе непогрешимото великодушие на Бога ¦ въздигната да е славата Му ¦ никоя противоотрова не би могла някога да излекува тези упорити болести.

Бахаулла
4 шараф

Тези, които обитават Божия храм и са се настанили на места с непреходна красота и слава, никога, дори и да умират от глад, няма да посегнат и да присвоят незаконно собствеността на ближния, колкото и той да е нечестен и презрян.

Бахаулла
3 януари

Наближава денят, когато облаците, разделящи земята от небето, ще се разпръснат като дим и светлината на думите "Всяка чест принадлежи на Бога и на онези, които Го обичат" ще блесне ярко като слънцето на хоризонта на Волята на Всемогъщия.

Бахаулла
5 шараф

... ограничи мислите си в разпространението на Вярата. И ден, и нощ постъпвай в съответствие с учението, съветите и предписанията на Бахаулла. Това не изключва женитбата. Ти можеш да си вземеш съпруг и в същото време да служиш на Божието Дело; едното не изключва другото. Осъзнай стойността и значението на тези дни и не изпускай предоставената ти възможност. Моли се на Бога да те направи запалена свещ, за да поведеш множеството през този потънал в мрак свят.

Абдул Баха
4 януари

О, ти, който си плод от Моето Дърво и негов лист! За теб са Моята слава и милостта Ми. Нека сърцето ти не се опечалява от това, което те сполетя. Ако разгледаш внимателно страниците на Книгата на Живота, непременно ще намериш в тях онова, което ще разсее болката ти и ще стопи мъката ти.

Бахаулла
6 шараф

О, слуги Мои! Бъдете смирени и покорни като земята, за да разцъфнат от почвата на самата ви същност уханните, свещени и многоцветни хиацинти на познанието за Мен. Пламтете като огън, за да изгорите прикритията на нехайството и с живителната сила на любовта към Бога възпламенете всяко сурово и непокорно сърце. Бъдете леки и волни като вятъра, за да получите достъп в пределите на Моя палат, Моето неприкосновено Светилище.

Бахаулла
5 януари

В тези дни хората се лишиха от излиянията на божественото великодушие, като следваха стъпките на всеки невежа, който се е отклонил. Те отхвърлиха зад гърба си Океана на божественото знание и приковаха своя взор в такива глупави хора, които твърдят, че добре владеят знанието, без да са подкрепени от каквото и да е доказателство от Бога, Господа на човечеството.

Блазе ти, тъй като си изоставил безсмислените въображения и здраво си се хванал за Божието Въже, което никой човек не може да разкъса.

Бахаулла
7 шараф

Колко много са душите, които с върховни старания и усилия събират шепа земни стоки и силно се радват на това си действие, а всъщност Перото на Всевишния е отредило това богатство за други; т.е. то не е предопределено за тях или дори би могло да отиде в ръцете на техните врагове! Ние търсим подслон в Бога от такава явна загуба. Човешкият живот се пропилява; ден и нощ се изпитват неприятности и богатството става източник на нещастие. Повечето от състоянието на хората не е чисто. Ако следват това, което е разкрито от Бога, те със сигурност не биха били лишени от Неговото милосърдие и при всякакви обстоятелства биха били закриляни под Неговата щедрост и благословени от Неговата милост.

Бахаулла
6 януари

Тази бедност и това богатство, това унижение и слава, това владичество, могъщество и тем подобни, към които са насочени очите и сърцата на тези безполезни и глупави души - всички тези неща се превръщат в пълно нищожество в този Двор! Така, както Той е казал: "О, хора! Вие сте просто бедняци, които се нуждаят от Бога, а Бог е Богатият, Самозадоволяващият."1 Чрез "богатства" следователно се има предвид независимост от всичко друго, освен от Бога, а чрез "бедност" - липсата на неща, които са от Бога.

Бахаулла
8 шараф

Нищо на този сътворен свят не е заслужавало, нито някога ще заслужава да бъде споменато. Ако обаче човек бъде милостиво облагодетелстван да предостави стотинка, дори по-малко, в Божията пътека, в Неговите очи това ще бъде за предпочитане и по-ценно от всички земни богатства. По тази причина единият истински Бог - възвеличена да е славата Му - във всичките Свои божествени Послания възхвалява тези, които съблюдават Неговите наставления и даряват богатството си за Него.

Бахаулла
7 януари

В този ден не се обръща внимание на високопоставеност или нископоставеност, на бедност или богатство, на благородство и потекло, на немощ или могъщество. Всеки, който приеме несравнимия Възлюбен, е притежател на истинско богатство и заема божествено положение.

Бахаулла
9 шараф

Когато майката види, че детето и е постъпило добре, нека го похвали и насърчи; а при проявата и на най-незначителната неприятна черта на характера, нека го смъмри и накаже, като при това винаги използва разумни средства, а ако е необходимо дори и лек словесен "бой". Недопустимо е обаче да се бие наистина или да се хули детето, защото характерът му напълно ще се изврати, ако то бъде подложено на удари или на словесно малтретиране.

Абдул Баха
8 януари

Колко много са царете и цариците по земята, които въпреки големия копнеж, предчувствие и очакване, не бяха допуснати до Този, Който е Желанието на света, докато ти достигна до Него. Ако е рекъл Бог, ти можеш да извършиш дело, което ще остане дотогава, докато Имената на Бога ¦ въздигната да е славата Му ¦ ще останат.

Бахаулла
10 шараф

Целта на консултацията е да покаже, че мненията на няколко човека със сигурност са за предпочитане пред това на един, така както разбира се и силата на няколко човека е по-голяма от силата на един човек. Затова консултацията е приемлива в присъствието на Всемогъщия и е предписана на вярващите, за да могат те да разискват обикновени и лични въпроси, както и дела, които са общи по своя характер и засягат всички.

Абдул Баха
9 януари

Търговията, земеделието и промишлеността наистина не трябва да бъдат преграда пред службата на Единия истински Бог. Наистина, подобни занятия представляват най-могъщи средства и ясни доказателства за проявените от човека свидетелства за набожност, за неговата благонадеждност и добродетелите на Премилостивия Господ.

Абдул Баха
11 шараф

Относно твоя въпрос за консултацията на баща със своя син, или на сина с неговия баща - по въпросите на производството и търговията, консултацията е един от съществените елементи на основата на Божия закон. Такава консултация несъмнено е приемлива, била тя между баща и син, или с други хора. Няма нищо по-хубаво от това. Човек трябва да се консултира във всичко, тъй като това ще го отведе до същината на всеки проблем и ще му даде възможност да открие правилното решение.

Абдул Баха
10 януари

В това най-велико изповедание, изкуството (или професията) се равняват на акт на богослужение и това е ясно записано от Благословеното съвършенство. Затова трябва да бъдат полагани изключителни усилия в областта на изкуството и това няма да попречи на преподаването на хората в този регион. Напротив - всеки трябва да помага на другия в изкуството и ръководството. Например, когато изучаването на изкуството е с намерението човек да се подчинява на Божиите заповеди, това учение несъмнено ще се отдаде лесно и скоро ще бъде осъществен голям напредък в него. А когато и други хора открият това благоухание на духовността в самото действие, и те ще се осъзнаят. По същия начин, използването на изкуството с благоприличие ще се превърне в средство за общителност и привличане, а общителността и привличането сами по себе си имат свойството да напътват другите хора към Истината.

Абдул Баха
12 шараф

Внимавайте да не вършите онова, което ще натъжи сърцата на бащите и майките ви. Следвайте пътеката на Истината, която наистина е права пътека. Ако някой ви предостави избора между възможността да служите на Мен или да служите на тях, изберете да служите на тях и нека тази служба бъде пътека, водеща ви към Мен. Това е моят призив и заповед към вас. Следвайте тогава онова, което ви предписа вашият Господ, Могъщият, Великодушният.

Бахаулла
11 януари

Предписваме на всички хора онова, което ще доведе до въздигане на Божието слово сред Неговите слуги, а също така и за напредъка в света на съществуванието и възвисяването на душите. За тази цел най-важното средство е образованието на детето.

Бахаулла
13 шараф

Трябва да обръщаш изключително внимание на образованието на децата, тъй като то представлява същността на Божия закон и здравата основа на зданието на Неговата Вяра. Ако се знаеше колко радост си дарила, чрез стореното за децата, вярващите несъмнено биха възпитавали всички свои деца по същия начин.

Абдул Баха
12 януари

Благословена си ти и благословена е майката, която те е откърмила. Оцени стойността на това положение и вдигни се да служиш на Неговото Дело по такъв начин, че налудничавите приумици и внушения на съмняващите се да не те откажат от твърдата ти решимост.

Бахаулла
14 шараф

Бъдете убежище за боязливия, дайте мир и покой на неуравновесения и препитание на бедстващия; бъдете съкровищница на богатства за бедния, целебно лекарство за страдащия, лекар и болногледач за болния; защитавайте и насърчавайте дружбата, честността, разбирателството и привързаността към Бога в този недействителен свят.

Абдул Баха
13 януари

Благословен е домът, докоснал се до нежното Ми милосърдие, в който Ме споменават и който е облагороден от присъствието на Моите възлюбени, отдали се да Ме възхваляват и хванали се здраво за въжето на Моето великодушие, и който е почетен от напева на Моите стихове.

Бахаулла
15 шараф
О, Мои служители!

Вие сте дърветата на Моята градина; трябва да давате добри и чудни плодове, за да можете и вие, и други да ги ползвате. Затова всеки е длъжен да има занаят или професия, защото в това е тайната на благополучието, о, разумни хора! Защото резултатите зависят от средствата и Божията благодат ще ви възнагради.

Бахаулла
14 януари

... човек трябва да познава себе си и да разпознава онова, което води до възвишеност или падение, слава или унижение, богатство или бедност. Когато достигне състояние на завършеност и достигне своята зрелост, човек се нуждае от богатство, а такова богатство, което той постига чрез занаят или професия, е достойно за одобрение и похвала в оценката на мъдрите хора и особено в очите на раби, които се посвещават на възпитанието на света и на наставлението на неговите народи.

Бахаулла
16 шараф
О, Мои приятели!

Вървете по пътищата на благоволението Господне и знайте, че Неговото удоволствие е в удоволствието на създанията Му. Това значи: никой да не влиза в къщата на приятеля си без неговата воля, нито да слага ръка на съкровищата му, нито да предпочита собствената си воля пред тази на приятелите си и в никакъв случай да не търси предимства пред него.Размислете вие, които имате проникновение.

Бахаулла
15 януари

Освободете душите си, о, хора, от оковите на собственото си аз и ги изчистете от всяка привързаност, която не е към Мен. Споменът за Мен премахна грозотата и мръсотията от всяко нещо, стига да можете да разберете това.

Бахаулла
17 шараф

Когато се натъкнете на жестокост и потисничество от страна на някого, не отстъпвайте от дадената дума; а ако на пътя ви се изпречи зложелателство, отговорете му с добросърдечие. На изсипващите се върху ви копия и стрели подложете блестящата като огледална повърхност мишена на собствената си гръд, а на грубостта, подигравките и обидните думи отвърнете с любвеобилност. Така всички народи ще видят с очите си силата на Най-великото Име и всяко племе ще признае могъществото на Древната Красота, като види как Той събори цитаделата на несъгласието и с каква увереност поведе всички народи на земята към единство; как запали света на хората и накара тази земя от прах и пепел да изпусне потоци от светлина.

Абдул Баха
16 януари

Благословено е мястото и домът, и местността, и градът, и сърцето, и планината, и убежището, и пещерата, и долината, и земята, и морето, и островът, и поляната, където е бил споменат Бог и Му е била отдадена възхвала.

Бахаулла
18 шараф

Ако човек търси да се отличи, той трябва да се задоволява с малко, да се стреми да подобрява участта на бедните в царството, да избере пътя на справедливостта и непредубедеността и да крачи по пътеката на възвишената служба. Такъв човек, колкото и беден да е той, ще спечели непреходни богатства и ще постигне вечна почит.

Абдул Баха
17 януари

Що се отнася до онези хора, които се родили чисти и възвишени, но поради несгоди и изпитания се оказват лишени от големи и действителни предимства, и си отиват от света, без да са изживели пълноценно живота си, това наистина е достойно за съжаление. Заради това именно всемирните Божии Проявления разкриват лика Си на хората, понасят търпеливо всяко бедствие и жестоко страдание, и принасят живота Си в изкупление ¦ за да направят от същите тези хора, които са готови за това и имат необходимите способности, точки на изгрева на светлината и да ги дарят с живот, който никога не угасва. Това е истинската саможертва ¦ да дадеш живота си, както направи Христос, в името на живота на света.

Абдул Баха
19 шараф

... някои са невежи и те трябва да бъдат просветени; други са болни и трябва да бъдат изцелени, а трети са още невръстни и трябва да им се помогне да достигнат своята зрялост ¦ към тях трябва да проявявате изключителна доброта. Такова е поведението на хората на Баха.

Абдул Баха
18 януари

Една от отличителните характеристики на това най-велико Изповедание е, че роднините на онези, които са признали и прегърнали истината на това Откровение и в прослава на Неговото име, Върховния Господ, са отпили от избраното запечатано вино от потира на обичта към Единия истински Бог, след смъртта си, ако външно не са вярващи, ще бъдат милосърдно дарени с божествена прошка и ще получат дял от океана на Неговата милост.

С тази благодат обаче, ще бъдат удостоени единствено онези души, които не са сторили никаква лошо на Този, Който е Върховната истина, нито на Неговите възлюбени.

Бахаулла

О, ти, който си непоколебим в Завета! ... Питаш за празника през всеки бахайски месец. Този празник се провежда, за да подхранва дружелюбието и обичта, да си припомняме Бог, да Го умоляваме с разкаяни сърца и да се насърчават доброжелателните начинания. Тоест, там приятелите трябва да говорят за Бога и да Го прославят, да четат молитви и светите стихове и да се отнасят един към друг с изключителна привързаност и обич. Ако възникнат недоразумения между двама приятели, нека и двамата бъдат поканени и бъдат положени усилия да се изгладят противоречията им. Нека всички обсъждания бъдат насочени към извършването на благотворителни постъпки и свети дела, та те да родят похвални резултати.

Абдул Баха, Празникът на деветнадесетия ден, стр. 3

1 солтан

Повечето хора вече осъзнават какво огромно бедствие е войната и как тя прави от човека хищно животно, кара процъфтяващи градове и села да бъдат превърнати в руини и подкопава основите на човешкото общество. Сега, когато всички хора са разбудени и се вслушват, е настъпило времето за провъзгласяването на световен мир - мир, основан на праведността и справедливостта, за да не бъде излагано човечеството на нови опасности в бъдеще.

Абдул Баха
19 януари

Ти лесно ще видиш, че понятията господство, богатство, живот, смърт, съд и възкресение, за които се говори в свещените писания на миналото, не са онова, което разбира и напразно си въобразява това поколение. Не, чрез господство се има предвид онова господство, което във всяко изповедание е въплътено и се упражнява от личността на Проявлението, Слънцето на истината. Това господство е духовното влияние, което Той упражнява в пълна степен над всичко, което е в небето и на земята и когато настъпи времето, се разкрива на света в пряка зависимост от неговите възможности и духовна възприемчивост.

Бахаулла
2 солтан

Единственият истински Бог, хвала на великолепието Му, винаги е имал и ще продължава да смята човешките сърца за Свое собствено и изключително притежание. Всичко друго, свързано със земята или с морето, с богатствата или славата, Той е предоставил на Царете и на управниците на света.

Бахаулла
20 януари

Милостиви Боже! Кога това опустошаващо света лукавство ще бъде превърнато в чистосърдечност? Призивите на Бога, Истинския, обгърнаха света, но досега тяхното влияние не бе разкрито. Непристойните дела на хората не им позволиха да достигнат до Него. Умоляваме Бога ¦ въздигнат и прославен е Той ¦ да излее от облаците на божественото великодушие преливащия дъжд на своята благодат над всички Свои раби. Наистина властва Той над всички неща.

Бахаулла
3 солтан

О, Божии последователи! Светът е като болен и изнемощял човек, чиито очи са престанали да виждат, а ушите му да чуват, и всичките си на когото са разядени и изразходвани. Затова Божиите приятели трябва да бъдат способни и компетентни лекари, които, следвайки светото Учение, ще излекуват с грижите си този пациент. И може би, ако е рекъл Бог, светът ще се оправи и ще се запази завинаги здрав и невредим, изтощените му способности ще се възстановят и той ще придобие такава сила, жизненост и свежест, че цял ще заблести в изящество и красота.

Абдул Баха
21 януари

Днес на този свят има много хора, които са за мир и помирение и копнеят за осъществяване неделимостта и единството на човешкия род, но това намерение се нуждае от енергична сила, за да се прояви в действителност. В този ден божествените наставления и господните призиви способстват тази най-велика цел, а подкрепата на Царството също съдейства и помага за осъществяването на това намерение. Следователно, макар че съчетани силите и волята на народите по света не могат сами да постигнат тази възвишена цел, могъществото на Божието слово е всепокоряващо, а съдействието на божественото Царство е непрестанно.

Абдул Баха
4 солтан

Освен с добра дума, не споменавай изобщо царете на земята, нито правителствата.

Абдул Баха
22 януари

Ветровете на отчаянието, уви, духат от всички посоки, а враждата, която разделя и измъчва човешкия род, нараства с всеки изминал ден. Признаците за надвисналите конвулсии и хаос могат вече да бъдат съзрени, тъй като господстващият ред изглежда е отчайващо неизправен. Умолявам Бога, въздигната да е славата Му, великодушно да разбуди народите по земята, да направи така, щото резултатът от тяхното поведение да им бъде от полза и да им помогне да извършат онова, което подобава на тяхното положение.

Бахаулла
5 солтан

В тези дни верността и честността жестоко страдат в ноктите на лъжовността, а справедливостта е подложена на мъчения с бича на несправедливостта. Димът на покварата обгърна целия свят така, че нищо не може да бъде съзряно в никоя посока освен полкове войници и нищо не се чува от никоя страна, освен звъна на мечове. Умоляваме Бога, Истинския, да упражни Своето могъщество за това, което ще възстанови света и ще донесе спокойствие на народите.

Бахаулла
23 януари

Онези, които Бог е надарил с прозрение, с готовност ще признаят, че наставленията, изложени от Бога, са най-висшето средство за поддържането на ред в света и за сигурността на неговите народи.

Бахаулла
6 солтан

Когато дойдохме в Града, Ние видяхме неговите управители и старейшини струпани като деца да си играят с пепел и глина. Нито един от тях не беше достатъчно зрял, за да приеме от Нас истините, на които Ни беше научил Бог, нито беше подготвен за необикновените Ни мъдри думи. Нашето вътрешно око горчиво ги оплака ¦ тях и техните престъпления, както и пълната им незаинтересованост от това, заради което са били създадени. Това е, което видяхме в този Град и това решихме да отбележим в Книгата Си, за да послужи като предупреждение за тях и за останалите хора.

Бахаулла
24 януари

Мъдростта е Божи Емисар и Разкривател на Неговото Име, Всеведущия. Чрез нея се проявява и става явна висотата на човешкото положение. Тя е всезнаещ и виден Учител в училището на съществуванието. Тя е Водителят и е надарена с високо отличие. Благодарение на нейното възпитателно влияние на земните създания бе вдъхнат драгоценен дух, който свети по-силно от небесата. В града на справедливостта тя е безподобният Говорител, Който в годината девета озари света с радостните вести за това Откровение. И тя бе онзи несравним Извор на мъдростта, който в началото на създаването на света се изкачи по стълбицата на скрития смисъл и когато зае престола на амвона на речта, посредством божествената Воля, провъзгласи две думи. Първата предвестяваше обещанието за отплата, докато втората огласи зловещото предупреждение за наказание. Обещанието предизвика надежда, а предупреждението роди страх. Така основите на световния ред бяха здраво положени върху тези неразделни принципи. Възвишен е Господът на Мъдростта, Притежателят на огромна благодат.

Бахаулла
7 солтан
О, Сине човешки!

Не престъпвай границите си и не посягай към онова, което не ти подхожда. Преклони се пред образа на своя Бог, Всемогъщия Господ.

Бахаулла
25 януари

Помисли само: биха ли могли тези пламъци на война и на омраза, на смъртна обида и на зложелателство, които са обхванали народите, тази трескава възбуда в света на духа и тази враждебност между хората, които унищожават мира и спокойствието на земята, да бъдат някога усмирени по друг начин освен чрез живите води на Божието учение? Не, никога!

Абдул Баха
8 солтан

Наистина религията е сияйна светлина и непревземаема твърдина за закрилата и благоденствието на народите по света, тъй като страхът от Бога кара човека да се придържа към онова, което е добро и да избягва всяко зло. Ако светилникът на религията бъде затъмнен, ще последва хаос и объркване; и светлините на честността и справедливостта, на спокойствието и мира, ще престанат да светят. За това ще свидетелства всеки човек с истинско проникновение.

Бахаулла
26 януари

Не се втренчвайте в настоящето, а отправете поглед в бъдещето. В началото е семето, което е безкрайно малко, но накрая от него израства могъщо дърво. Не гледайте семето, а погледнете дървото и вижте неговите цветове, листа и плодове. Помислете за времето на Христос, когато само малка група хора са Го последвали и вижте какво голямо и силно дърво израсна от това семе; погледнете плодовете му. А сега ще се случат още по-велики неща, защото това е призивът на Господаря на Небесното войнство, това е тръбният зов на живия Бог, химнът на световния мир и знамето на справедливостта, надеждата и разбирателството, което се вее над цялото разнообразие от народи на земята; това е сиянието на Слънцето на Истината и свещеният дух на Самия Бог. Тази най-могъщата религия ще обхване цялата земя и под знамето є ще се приютят всички народи.

Абдул Баха
9 солтан
О, Сине на битието!

Ако сърцето ти клони към вечното, непреходното господство и този древен вековечен живот, откажи се от това тленно и бързопреходно владичество.

Бахаулла
27 януари

Сега, когато всички хора са разбудени и се вслушват, е настъпило времето за провъзгласяването на световен мир - мир, основан на праведността и справедливостта, за да не бъде излагано човечеството на нови опасности в бъдеще.

Сега е зората на световния мир и първите проблясъци на светлината му започват да се появяват. Искрено се надяваме яркото му слънце да изгрее и да потопи в блясъка си изтока и запада. Установяването на световен мир е невъзможно, освен чрез силата на Божието слово ...

Абдул Баха
10 солтан

Нареждаме на тези, които са символи на Неговите имена и присъщи качества, да се придържат здраво отсега нататък към онова, което бе изложено в това Най-велико Откровение, да не си позволяват да се превръщат в причина за вражди и до края, който не знае край, да държат погледа си насочен към изгрева на тези сияйни слова, записани в това Послание. Враждите водят до кръвопролития и предизвикват вълнения сред хората. Вслушайте се в Гласа на този Онеправдан и не се отклонявайте от него.

Бахаулла
28 януари

О, вие, които обърнахте лицата си към Възвишената Красота! И ден, и нощ, при изгрев и при залез слънце, когато пада мрак и когато се пука зората, аз нося и винаги съм носил в ума и в сърцето си спомена за възлюбените на Бога. Аз Го умолявам да удостои с одобрението Си многообичаните от него в тази чиста и свята страна и да им помогне да успеят във всичко: да ги накара да се отличат сред всички хора със своя характер, поведение и думи, с начина си на живот и с всичко, което представляват и което вършат; и да ги обедини в една световна общност, със сърца пълни с жар, въодушевление и неудържима любов, знаещи и уверени, непоколебими и единни, с красиви и открити лица.

Абдул Баха
11 солтан

Таим надеждата, че чрез чистосърдечните усилия на такива, които са носители на могъществото на Бога ¦ възвишена да е славата Му ¦ оръжията по света да могат да бъдат превърнати в инструменти за възстановяването, а враждите и конфликтите сред хората да бъдат отстранени.

Бахаулла
29 януари

Божествената цивилизация ... възпитава по такъв начин всеки член на обществото, че никой, с малки изключения, няма да предприеме извършването на престъпление. Съществува голяма разлика между предотвратяването на престъплението с насилствени и репресивни мерки и това хората да се възпитават, просвещават и одухотворяват така, че без страх от наказание или отмъщение да избягват всяко престъпно деяние. Нещо повече, те дори ще гледат на извършването на престъпление като на голям позор и само по себе си най-суровото от всички наказания, ще се прекланят пред човешките добродетели и ще посветят живота си на това, което ще донесе светлина на света и ще помага за развитието на онези качества, които са желани пред Свещения Божи Праг.

Абдул Баха
12 солтан

Дълг на всеки човек в този Ден е да се придържа здраво към всичко, което ще помогне за интересите и ще издигне положението на всички народи и справедливи правителства.

Бахаулла
30 януари

Бъдете уверена, че в тази ера на духа Царството на Мира ще издигне своя храм върху най-високата част на света и заповедите на Господаря на Мира ще упражнят такава власт върху кръвоносната и нервна система на всички хора, че всички народи на земята ще дойдат да се приютят в защитната Му сянка. И тогава истинският Пастир ще напои Своето паство от изворите на любовта, на истината и единството.

Абдул Баха
13 солтан

Онези личности, които са избрани да служат на обществото или са назначени на административни постове, трябва да изпълняват своите задължения в дух на истинско служение и с готовност да оказват съдействие. Тоест те трябва да се отличават с благоразположението си и добродетелния си характер, да се задоволяват с определеното им възнаграждение и да бъдат благонадеждни във всичко, което вършат. Те трябва да стоят настрана от дребнави подбуди и да са надалеч от користни замисли, тъй като чистосърдечието, честността и праведността са сред най-могъщите средства за привличане на Божията благодат и осигуряване благоденствието на страната и добруването на народа.

Абдул Баха
31 януари

... мир трябва да се установи първо между отделните хора и той в края на краищата ще доведе до мир между народите. Затова, о, бахаи, стремете се с всички сили да създадете, с помощта на Божието Слово, истинска любов, духовно съпричастие и трайни връзки между хората. Това е вашата задача.

Абдул Баха
14 солтан

Противопоставянето и раздорите са категорично забранени в Неговата Книга. Това е Божия наредба в това Най-велико Откровение. Тя е божествено предпазена от анулиране и е облечена от Него с блясъка на потвърждението Му. Наистина Той е Всезнаещият, Премъдрият.

Бахаулла
1 февруари

Знай, че и всичките сили на земята да се обединят, няма да успеят да установят всеобщ мир, нито да се противопоставят на неумолимото и непрекъсващо превъзходство на небето ¦ владението на Светия Дух ¦ ще издигнат по високите върхове на земята знамената на любовта и на мира и тези знамена ще се развяват върху величествените и мощни крепостни замъци под напора на вятъра, развихрил се от порива на любещото Божие милосърдие.

Бахаулла
15 солтан
Четвъртият Тараз

се отнася до благонадеждността. Наистина това е вратата на сигурността за всички, които живеят на земята и знак на слава от страна на Премилостивия. Онзи, който е получил от нея, наистина е получил от съкровищниците на богатството и благосъстоянието. Благонадеждността е най-огромната порта, водеща към спокойствието и сигурността на хората. Наистина, здравината на всяко дело е зависила и сега зависи от нея. Всички владения на могъществото, на величието и на богатството са озарени от нейната светлина.

Бахаулла
2 февруари

... Бахаулла преди петдесет години изложи и разтълкува въпроса за световния мир по времето, когато беше интерниран в крепостта Ака и беше само един онеправдан затворник. Той писа по този толкова важен проблем за световния мир до всички велики владетели на света и го постави пред Своите приятели в Изтока. Хоризонтът на Изтока беше потънал в пълен мрак, народите проявяваха дълбока омраза и враждебност едни към други, религиите бяха в кървава разпра помежду си и навсякъде цареше непрогледна тъмнина. Такова беше времето, когато Бахаулла изгря като слънце на източния хоризонт и озари цяла Персия със светлината на Своето учение.

Абдул Баха
16 солтан

О, приятели, направете усилие! Всеки разход се нуждае от приход. Днес хората непрекъснато изразходват, защото войната не е нищо друго освен разход на хора и на богатство. Най-малкото, което можете да направите, е да се заемете с дейност, която ще бъде от полза за човечеството и така да компенсирате отчасти загубите му.

Абдул Баха
3 февруари

от всекиго се изисква да проявява послушание, подчинение и лоялност към собственото си правителство. Днес никоя държава в света не се радва на мир или спокойствие, защото сигурността и доверието са си отишли от хората. И управлявани и управляващи са еднакво застрашени от опасност. Единствената група хора, които са еднакво застрашени от опасност. Единствената група хора, които в днешно време се подчиняват мирно и лоялно на законите и на правителствените наредби и се отнасят искрено и почтено с всички, са членовете на тази онеправдана общност. Защото ... бахаите са истински доброжелатели на правителството, подчиняват се на законите и питаят любов към всички народи.

Абдул Баха
17 солтан

Единственият истински Бог, хвала на великолепието Му, е поверил управлението на земята на царете. Никой няма правото да постъпва по начин, който противоречи на добре обмислените възгледи и идеи на властващите.

Бахаулла
4 февруари

Вие сте просто васали, о, царе по света! Този, Kойто е Царят на царете, се появи, нагизден в най-чудната Си слава и ви призовава към Себе Си, Помощта в беда, Себесъщния. ...

... В името на Божията праведност! Желанието Ни не е да слагаме ръка върху царствата ви. Нашата мисия е да завладеем и да притежаваме сърцата на хората. В тях са приковани очите на Баха. За това свидетелства Царството на имената, ако само можехте да разберете това.

Бахаулла
18 солтан

О, вие, обични и довереници на Бога! Царете са проявления на могъществото и изгреви на силата и богатството на Бога. Молете се от тяхно име. Той ги облече с управничеството на земята и отдели човешките сърца за Свое собствено владение.

Бахаулла
5 февруари

Началото на Мъдростта и неин произход е да се признае всичко, което Бог ясно е изложил, защото чрез неговата сила бяха здраво положени основите на държавничеството, което е щит за опазване тялото на човечеството. Размислете за миг, за да можете да схванете онова, което Най-възвишеното Ми Перо провъзгласи в това чудно Послание. Кажи, всеки въпрос, отнасящ се до държавните дела, който повдигате за обсъждане, попада в сянката на едно от словата, спуснати от небето на Неговата славна и възвишена реч.

Бахаулла
19 солтан

Дълг на тези, които са на власт, е да упражняват умереност във всички неща. Всичко, което излезе от границите на умереността ще престане да оказва благотворното си въздействие. Помисли например за такива неща като свободата, цивилизацията и тем подобни. Колкото и благосклонно да се отнасят към тях проникновените люде, ако бъдат доведени до крайност, те ще окажат пагубно влияние върху хората.

Бахаулла
6 февруари

Такива призиви към единство и съгласие, каквито са записани в Книгите на Пророците от Перото на Всевишния, се отнасят до точно определени въпроси; не единство, което ще доведе до разединение, или съгласие, което ще създаде несъгласие. Това е състоянието, където са определени мерки за всичко, състояние, където на всяка заслужила душа ще бъде дадено това, което є се полага. Блазе на онези, които оценяват смисъла и схващат значението на тези слова и горко на нехаещите.

Бахаулла

О, Боже! Разсей всичко онова, което причинява несъгласие и приготви за нас всички неща, които водят до единство и разбирателство! О, Боже! Спусни над нас Божествените благоухания и направи от това събрание Небесно събрание! Дай ни всичко полезно и всяка храна. Приготви ни Храната на обичта! Дай ни Храната на познанието! Удостои ни с Храната на Божествената просвета!

Помнете в сърцата си тези неща и тогава влизайте на Празника на единството.

Абдул Баха, Празникът на деветнадесетия ден, стр. 5

1 молк

Човек не трябва да пренебрегва истината по който и да е въпрос, а по-скоро да даде израз на това, което е право и истинно. Хората на Баха не трябва да отричат никому полагащото се възнаграждение, трябва да се отнасят към занаятчиите с уважение и за разлика от хората преди, не трябва да мърсят езика си с ругатни.

Бахаулла
7 февруари

Как мога да претендирам, че Те познавам, когато цялото сътворение тръпне в недоумение пред Твоята тайна и как мога да не призная, че не Те познавам, когато цялата вселена доказва Твоето Присъствие и потвърждава Твоята истина?

Бахаулла
2 молк

О, любими приятели! Положете всички усилия да усвоите различните клонове на познанието и истинското проникновение. Напрегнете се всецяло, за да постигнете както материални, така и духовни завоевания.

Насърчавайте децата от най-ранна възраст да изучават всяка наука и ги карайте да желаят уменията във всяко изкуство - целта на това е чрез благодатното Божие милосърдие сърцето на всеки да се превърне в огледало, разкриващо тайните на вселената и проникващо в най-съкровената същност на всяко нещо, както и всеки да придобие световна известност във всички клонове на познанието, науката и изкуствата.

Абдул Баха
8 февруари

... за Перото на славата тиранията в света никога не е била, нито някога ще представлява пречка. В изобилието на Нашето милосърдие и любяща доброта Ние разкрихме специално за управниците и министрите по света онова, което води до безопасност и закрила, спокойствие и мир, та дано човешките чеда да почиват в сигурност от злините на потисничеството. Той наистина е Закрилникът, Помощникът, Дарителят на победа.

Бахаулла
3 молк

Ако нямаше просветители, хората щяха да си останат диваци и ако не бяха учителите, децата щяха да бъдат невежи създания.

Именно поради тази причина, в този нов времеви цикъл просветата и образованието са отбелязани в Божията Книга като задължителни, а не доброволни. Това означава, че бащата и майката са длъжни да положат всички усилия за образованието на своите синове и дъщери, да ги откърмят на гърдите на познанието и да ги отгледат в лоното на науките и изкуствата. Ако те пренебрегнат това свое задължение, ще трябва да понесат съответната отговорност и порицание в присъствието на строгия и неумолим Господ Бог.

Абдул Баха
9 февруари

Всички удивителни творения, които виждате на този свят, са се появили в резултат от действието на Неговата върховна и най-благородно Воля, на Неговата чудесна и несломима Цел. С единствената дума "Творец", излязла от устата Му и известила това Негово качество на хората, се освобождава такава енергия, която може да даде живот през последователните епохи на всички онези многобройни и най-разнообразни творения, които човешките ръце са в състояние да създадат. И това е несъмнената истина. Веднага щом това сияйно слово бъде произнесено, неговата живителна енергия, проникнала във всичко сътворено, осигурява онези начини и средства, с помощта на които такива творения могат да бъдат създадени и усъвършенствани. Всички удивителни постижения, на които сега сте свидетели, са пряко последствие от Откровението на това Име.

Бахаулла
4 молк

Внимавайте, о, обични Мои, да не презирате заслугите на Моите учени раби, които Бог милостиво избра да бъдат символи на Неговото Име "Оформителя" сред човечеството. Положете всички усилия да развиете такива умения и начинания, че всеки ¦ млад и стар, да извлече полза от това.

Бахаулла
10 февруари

О, вие, мъдри хора сред народите! Затворете очите си за отчуждението и след туй приковете погледа си в единството. Придържайте се упорито към онова, което води към благоденствие и спокойствие на цялото човечество. Това късче земя е просто една родина и една обител. Необходимо е да оставите суетата, която причинява отчуждение и да свържете сърцата си с всичко, което ще осигури хармония. В очите на хората на Баха славата на човека лежи в неговото знание, праведното му поведение, похвалния му характер, мъдростта му, а не в неговата народност или ранг.

Бахаулла
5 молк

Да се захванеш с някаква професия е силно препоръчително, тъй като когато човек е зает с работа, по-малко вероятно е да се спира на неприятните страни на живота.

Бахаулла
11 февруари

Учените на днешния ден трябва да напътстват хората да придобиват тези клонове от знанието, които са полезни, та както самите учени, така и цялото човечество да могат да извлекат полза от тях. Такива академични занимания, които започват и завършват само с думи, никога не са имали и не ще имат каквато и да е стойност. Повечето от учените хора в Персия посвещават целия си живот на изучаване на една философия, крайният резултат от която не е нищо освен думи.

Бахаулла
6 молк

Може ли да има по-голяма благодат от тази на науката да се гледа като на молитвен акт, а на изкуството ¦ като на служба в името на Божието Царство.

Абдул Баха
12 февруари

Истинският философ никога не ще отрече Бога, нито Неговите свидетелства, а по-скоро ще признае Неговата слава и всепокоряващо великолепие, което хвърля сянката си над всички сътворени неща. Наистина Ние обичаме онези хора на знанието, които изкараха на светлина такива неща, каквито отговарят на висшите интереси на човечеството и им помогнахме чрез силата на Нашето повеление, защото лесно сме в състояние да постигнем целта Си.

Бахаулла
7 молк

О, приятелю мой! При всякакви обстоятелства човек трябва да се възползва от всички средства, които ще допринесат за сигурността и спокойствието сред народите по света. Великото Същество казва: В този славен Ден всичко, което ще ви пречисти от поквара и ще ви поведе към мир и спокойствие, наистина е Правата пътека.

Бахаулла
13 февруари

Наистина философите не са отричали Предвечния. Повечето са се поминали, оплаквайки неспособността си да схванат Неговата тайна, така както някои от тях свидетелстват. Наистина твоят Господ е Съветникът, Всеосведоменият.

Бахаулла
8 молк

Този Онеправдан неизменно се отнасяше към мъдрите с обич. За мъдри се имат предвид хората, чието знание не е ограничено до простите слова и чийто живот е бил плодотворен и е дал трайни резултати. Дълг на всеки е да почита тези благословени души. Щастливи са онези, които съблюдават Божиите предписания, щастливи са онези, които са разпознали Истината, щастливи са онези, които съдят безпристрастно по всички дела и се държат здраво за Въжето на Моята ненакърнима Справедливост.

Бахаулла
14 февруари

Божествената Същност, пречистена от всяко сравнение и подобие, е установена в Пророка, а съкровената Божия Действителност, въздигната над всеки равен или съдружник, се проявява в Него. Това е състоянието на истинско единство и същинска единственост.

Бахаулла
9 молк

Известно е, че мъдрият лечител може да постави диагноза според нуждите на своя пациент по всяко време и да приложи необходимото лечение. Затова свързвай учението на Красотата на Абха с належащите потребности на днешния ден и ще видиш, че то осигурява незабавното лечение за страдащото тяло на света. Нещо повече, то е вълшебното питие, което дава вечно здраве.

Абдул Баха
15 февруари

Когато очите на хората от Изтока бяха запленени от изкуствата и чудесата на Запада, те се лутаха обезумели в пустинята на материалните дела, забравили за Първопричината на всички дела и техен Поддръжник, докато онези хора, които бяха източник и извор на Мъдростта, никога не отричаха движещия Импулс зад тези дела, нито пък техния Творец или Начало. Твоят Господ знае, но повечето хора не знаят.

Бахаулла
10 молк

Онези, които са справедливи и непредубедени в своята преценка заемат върховно място и притежават възвишен ранг. Светлината на набожността и праведността свети сияйно от тези души. Искрено се надяваме народите и страните по света да не бъдат лишени от блясъка на тези две светила.

Бахаулла
16 февруари

О, хора на Баха! Източникът на занаятите, науките и изкуствата е силата на размисъла. Положете всички усилия от този съвършен залеж да пробляснат такива бисери на мъдростта и речта, каквито ще допринесат за благоденствието и хармонията на всички племена по света.

Бахаулла
11 молк

Закърмете децата си с небесна благодат, залюлейте ги в люлката на добродетелта и ги отгледайте в прегръдката на божията щедрост. Дайте им възможност да овладеят всяко полезно знание и да се докоснат до всяка нова и необичайна професия и до всяко прекрасно и необикновено изкуство. Възпитавайте ги в труд и борбеност и ги приучете на издръжливост в трудности и изпитания. Внушете им да посветят живота си на изключително значими неща и ги насърчете да се отдадат на учение, което ще бъде от полза за човечеството.

Бахаулла
17 февруари

В този Ден слънцето на занаятчийството сияе на небосклона на запада, а реката на изкуствата изтича от морето на тази област. Човек трябва да говори със справедливост и да цени такава благодат.

Бахаулла
12 молк

Най-нисши измежду хората са тези, които не дават плод на земята. Такива хора се смятат наистина за мъртви; нещо повече: мъртвите стоят пред Бога по-високо от тези лениви и недостойни души.

Бахаулла
18 февруари

Позволено е да се изучават науки и изкуства, но такива науки, които са полезни и ще допринесат за прогреса и напредъка на хората. Така бе повелено от Този, Който е Повелителят, Премъдрият.

Бахаулла
13 молк

О, верни приятели! Стремете се с цялото си сърце и душа да превърнете този свят в огледален образ на Царството, за да може той да се изпълни с благодатта на Божия свят и гласовете на Множеството във висините да изразят бурно одобрението си, а знаците и символите на щедростта и даровете на Бахаулла да станат видни по цялата земя.

Бахаулла
19 февруари

Новото време дойде и сътворението се роди отново. Човечеството се роди за нов живот. Есента отмина и отстъпи място на живителната пролет. Всичко се обновява. По новому се разкриват промишлеността и изкуството, има много нови открития в науката, нови изобретения и даже такива подробности от живота на човека, каквито са облеклото и личните вещи, а даже и оръжията - всичко това също се обновява. Променят се и законите, и начините на действие на правителствата. Обновлението е повелята на деня.

А двигател на целия този процес е изпратената ни от Господаря на Царството нова вълна на удивителна милост и благодат, които възродиха света. Затова хората трябва да се освободят напълно от стария си начин на мислене, за да могат да съсредоточат цялото си внимание върху новите принципи, защото те са светлината и самата същност на нашето време.

Абдул Баха
14 молк

Велико е положението на човека. Велики трябва да са и усилията му за възстановяване на света и благоденствието на народите. Умолявам Единия истински Бог великодушно да те укрепи в това, което подобава на положението на човека.

Бахаулла
20 февруари

Преди време хората приписваха съдружници на Бога, въпреки че изповядваха вяра в Неговото единство и въпреки че бяха най-невежите сред хората, те смятаха себе си за най-съвършените. Но в знак на божественото възмездие за тези нехаещи хора, техните погрешни вярвания и стремления бяха направени в Деня на Възкресението явни и очевидни за всеки човек с прозрение и проникновение.

Бахаулла
15 молк

... най-важно от всичко е образованието на момиченцата, тъй като един ден те ще станат майки, а майката е първият учител на децата. Така, както тя отгледа детето, такова ще стане то, резултатите от това първо възпитание ще останат за човека през целия му живот и ще бъде изключително трудно те да бъдат променени. А как би могла една майка, при условие че самата тя е невежа и необразована, да образова своето дете? Затова е ясно, че образованието на момичетата има далеч по-важни последствия от това, на момчетата. Този факт е от изключителна важност и по въпроса трябва да се отделя огромна енергия и внимание.

Абдул Баха
21 февруари

В самото начало на всяко начинание задължително е да се погледне към неговия завършек. От всички изкуства и науки насочете децата да изучават онези, които ще донесат полза на човека, ще осигурят неговия напредък и ще издигнат неговия ранг. Така ще бъдат разпръснати противните зловония на беззаконието и така чрез върховните усилия на ръководителите на народите всички ще заживеят под непрестанни грижи, в сигурност и мир.

Бахаулла
16 молк

Дръжте се, о, хора на Баха, за въжето на службата на Бога, Истинския, защото чрез нея мястото ви ще бъде изявено, имената ви ще бъдат записани и съхранени, рангът ви ще бъде издигнат и паметта ви възвисена в Съкровеното Послание. Внимавайте земните обитатели да не ви попречат да стигнете до това славно и възвишено място.

Бахаулла
22 февруари

Знанието е един от чудните дарове на Бога. Дълг на всеки е да го придобие. Такива изкуства и материални средства, каквито има сега, са придобити чрез Неговото знание и мъдрост, които са били разкрити в Писма и Послания чрез Най-възвишеното Му Перо ¦ Перо, от чиято съкровищница излязоха на бял свят бисери на мъдростта и речта, както и изкуствата и занаятите по света.

Бахаулла
17 молк

О, хора на Бога! Праведните мъже на познанието, които се посвещават на напътствието на другите и са освободени и добре защитени от подбудите на първичната и завистлива същност, са в очите на Онзи, Който е Желанието на света, звезди в небето на истинското знание. Съществено важно е да се отнасяме към тях с уважение. Те наистина са извори на спокойно течаща вода, звезди, които сияят ослепително, плодове на благословеното Дърво, носители на небесно могъщество и океани на божествена мъдрост. Щастлив е онзи, който ги следва. Наистина такава душа се причислява в Книгата на Бога, Господа на Могъщия престол, сред онези, които ще благоденстват.

Бахаулла
23 февруари

О, слуга на Единствения истински Бог! При това всемирно откровение удивителното художествено майсторство на човека се счита за култ към Сияйната Красота. Помисли каква щедрост и благодат е това, че на майсторството се гледа като на молитвен акт. В миналото се е смятало, че подобни умения са равносилни на невежество и дори на нещастие, пречещо на човека да се доближи до Бога. А погледни сега как Неговите безгранични дарове и щедрата Му благосклонност превърнаха адските мъки в райско блаженство, а купчината черен прах ¦ в сияйна градина.

Абдул Баха
18 молк

Твое задължение и дълг на всички последователи на Този, Който е Вечната Истина, е да призовавате хората да се придържат към онова, което ще ги освободи от всяка привързаност към земните неща и ще ги пречисти от тяхната поквара, за да може сладкото ухание на дрехата на Преславния да достигне до всички, които Го обичат.

Бахаулла
24 февруари

В някои страни на Изтока на музиката се гледаше с неодобрение, но в тази нова ера Явната Светлина недвусмислено провъзгласи в Своите свещени Послания, че музиката, във вокално или инструментално изпълнение, е духовна храна за сърцето и душата.

Абдул Баха
19 молк

Опитай, ако можеш, да използваш духовните мелодии, песни и звуци, и да приведеш земната музика в съзвучие с небесната мелодия. Тогава ще забележиш какво огромно въздействие притежава музиката и каква божествена радост и живот придава тя. Засвири такава мелодия и звуци, каквито ще накарат славеите на божествените тайни да се изпълнят с радост и възторг.

Абдул Баха
25 февруари

... макар че звуците са само въздушни вибрации, които въздействат върху намиращия се в ухото слухов нерв, а тези вибрации са само едно природно явление и се пренасят по въздуха, вижте как те вълнуват сърцето. Прекрасната мелодия е като криле за духа и кара душата да тръпне от радост.

Абдул Баха

Прибавените дни, от 26 февруари до 1 март включително, трябва да бъдат дни за подготовка за Поста, дни за гостоприемство, благотворителност и за даване на подаръци.

Боже мой, мой Огън и моя светлина! Започнаха дните, които Ти нарече в Своята Книга Айям-е-Ха, о, Ти, Който си Царят на имената, и наближава постът, който Твоето най-възвишено Перо нареди на всички в царството на Твоето творение да спазват. Умолявам Те, о, Господарю мой, в името на тези дни и в името на всички, които през този период са се държали за въжето на Твоите заповеди и са се придържали към Твоите напътствия, да позволиш на всяка душа да бъде отредено кътче в подстъпите на Твоя двор и място до разкритието на блясъка на светлината на Твоя лик.

Бахаулла
1 Айям-е-Ха

Ако верните Му слуги можеха да разберат колко похвални са благотворителните дела в тези дни, те всички с готовност биха направили това, което е подобаващо и пристойно. В негови ръце е източникът на властта и Той повелява това, което пожелае. Той е Върховният Управник, Щедрият, Безпристрастният, Разкривателят, Всемъдрият.

Бахаулла
2 Айям-е-Ха
О, Сине човешки!

Дарявай щедро бедните с Моето богатство, за да получиш на небето несметните съкровища на славата и пълна вечна благодат. Заклевам те! Да Ми пожертваш душата си, това е най-славното нещо, което би могъл да види Моят взор.

Бахаулла
2 Айям-е-Ха

Днес Божиите последователи трябва да изпълнят тези Негови предписания: нека те бъдат любящи бащи за чедата на човешкия род, съчувстващи братя за младите и самопожертвувателни деца за превилите се под тежестта на годините. Това означава, че трябва да проявявате нежност и любов към всеки човек, дори и към неприятелите си, и да ги посрещате с искрено приятелство, добро разположение на духа и любяща доброжелателност. Когато се натъкнете на жестокост и потисничество от страна на някого, не отстъпвайте от дадената дума; а ако на пътя ви се изпречи зложелателство, отговорете му с добросърдечие.

Абдул Баха
27 февруари

Ако по пътя си срещнете потиснатите и унизените, не ги отминавайте с пренебрежение, защото Царят на Славата бди над тях и ги обгражда с такава обич и топлота, които могат да проумеят и почувстват само онези, които са позволили желанията и мечтите им да се слеят в едно с Волята на вашия Господар, Милостивия и Премъдрия.

Бахаулла
3 Айям-е-Ха

О, вие, които сте във владението на богатства! Внимавайте да не би външният вид да ви попречи да извършите благодеяния по пътеката на Бога, Господа на цялото човечество.

Бахаулла
28 февруари

Службата на приятелите е служба на Божието Царство, а проявеното към бедните внимание е една от най-големите Божии мъдрости и основно Негово изискване.

Абдул Баха
4 Айям-е-Ха

Хората, чиито души принадлежат на Царството, горят от желание да помогнат на бедните, да им засвидетелстват своето съчувствие, да бъдат добри към нещастните и да направят живота им достоен и плодотворен. Честит си ти с това твое желание.

Абдул Баха
29 февруари

Винаги и при всички обстоятелства Перото на Всевишния е споменавало с радост и топлота Неговите възлюбени и ги е съветвало да следват Неговия път. Добре ще е за онзи, комуто промените и превратностите на този свят не са успели да попречат да разпознае Извора на Божието единство и който е изпил с непоколебима решителност и в името на Самосъществуващия, запечатаното вино на Неговото Откровение. Такъв човек ще бъде причислен към обитателите на Рая, в Книгата на Бога, Господаря на всички светове.

Бахаулла
5 Айям-е-Ха

Нека мъдростта ви ръководи във всичките ви дела и се придържайте неотстъпно към нея. Да даде Бог да имате сили да осъществите онова, което е Волята Божия и дано Той милостиво ви помогне да оцените по достойнство високия ранг, с който са удостоени онези от Неговите възлюбени, вдигнали се да Му служат и да славят името Му.

Бахаулла
1 март

Това е Книгата на великодушието, която бе разкрита от Царя на вечността. Който се окичи с тази добродетел, отличава себе си и ще бъде благословен от Премилостивия, от Неговото Царство на славата. Ако обаче независимо от високия си ранг и почетно място, прекрачи границата, той ще бъде считан за един от прахосниците от Всезнаещия, Премъдрия. Придържайте се към умереността. Това е заповедта, която Той, Който е Всеимащият, Всевишният ви е наложил в Своята Великодушна книга.

Бахаулла

Вие трябва да продължите да съблюдавате Празника на деветнадесетия ден. Той е нещо много важно, нещо много хубаво. Но когато отивате на събиранията, преди да влезете, освободете се от всичко, що е в сърцето ви, освободете мислите и ума си от всичко друго освен от Бога и поговорете със сърцето си. Та всички да изпълнят това събиране с обич, да го превърнат в източник на просветление, да го направят събиране за привличане на сърцата, да го обгърнат със Светлината на Върховното множество, за да можете да сте заедно в атмосфера на изключителна обич.

Абдул Баха, Празникът на деветнадесетия ден, стр. 5

1 ала
О, Деца на желанието!

Снемете покривалото на славолюбието и свалете дрехата на високомерието.

Бахаулла
2 март
О, сине на Моята слугиня!

Ако бе видял безсмъртното царство, ти би се стремил да напуснеш този тленен свят. Но в скриването на единия и в разкриването на другия има тайна, разбираема само за този, който има чисто сърце.

Бахаулла
2 ала

В пълно единение и в дух на съвършено разбирателство, напрегнете силите си, за да можете да постигнете онова, което приляга на този Божи Ден. Истина ви казвам: несъгласието и раздорът, и всичко, което е ненавистно на човешкия ум, са абсолютно недостойни за неговия ранг. Съсредоточете цялата си енергия за разпространението на Божията Вяра.

Бахаулла
3 март

Що се отнася до въпроса, че светите и духовни души въздействат, помагат и напътстват земните създания след като са свалили тленната си обвивка - за бахаите това е несъмнена истина.

Абдул Баха
3 ала
О, Братя!

Живейте в съгласие с другите и не се привързвайте към светски неща. Не се гордейте със славата си и не се срамувайте от унижението. Кълна се в Моята красота! Всичко сътворих от прах и всичко ще превърна в прах.

Бахаулла
4 март

Божествените религии трябва да бъдат причина за единение между хората и път към единство и любовта. Те трябва да работят в полза на световния мир и доволство, да учат хората на доброта и да премахват всички различия и несъгласия. Точно както Бахаулла е казал, обръщайки се към хората: "О, люде! Вие всички сте плодовете на едно дърво и листата на един и същи клон."

Абдул Баха
4 ала

Решавайте всички неща, и малки, и големи, чрез консултация. Без предварителна консултация, не предприемайте никакви важни стъпки в личните си дела. Проявявайте грижа един към друг. Помагайте си взаимно в своите начинания и планове. Тъжете един за друг. Нека никой в цялата страна не изпада в нужда. Сприятелявайте се, докато станете всички до един като едно тяло.

Абдул Баха
5 март

Дойде времето последователите на Бога да издигнат високо знамената на единението, да подхванат пред лицето на обединилия се свят песните на разбирателството и любовта и да покажат на всички, че Божията милост е единна и неделима. Така храмовете на светостта ще бъдат издигнати върху най-високите точки на земята и ще съберат всички народи в сянката-закрилница на Словото на единството. Този велик дар ще с изсипе над света в часа, когато Божиите последователи се вдигнат, за да приложат надлъж и шир свежото и сладко ухание на всемирната любов.

Абдул Баха
5 ала

Тези, които Ме следват, трябва да се стремят да допринасят при всички обстоятелства за благополучието на всеки, който ще се вдигне в името на тържеството на Моето Дело и трябва по всяко време да му доказват своята вярност и преданост. Честит е този, който се вслушва в Моя съвет и го съблюдава. Горко на онзи, който не е изпълнил желанието Ми.

Бахаулла
6 март

И скоро ти ще видиш сиянието на зората да се разпръсква от висинето на Най-възвишеното Царство и утрото да изгрява над всички страни. То ще прогони тъмнината и нощният мрак ще избледнее и ще изчезне; ясното чело на Вярата ще засияе, а Зорницата ще изгрее и ще озари със светлината си света. В този ден преданият ще се радва и непоколебимият ще бъде щастлив; а клеветниците ще си отидат и нерешителните ще се изпокрият, така както изчезват и най-дълбоките сенки при първите лъчи на зората.

Абдул Баха
6 ала

Истина ви казвам, езикът е за споменаване на това, което е добро, не го замърсявайте с непристойни разговори. Бог е простил това, което е минало. Отсега нататък всеки трябва да произнася това, което е подобаващо и пристойно и да се въздържа от клевета, нагрубяване и всичко, що причинява тъга в човека.

Бахаулла
7 март

... онези, които напяват благозвучно стиховете на Милостивия, ще достигнат по този начин до онова, с което земното и небесното царство не могат да се сравняват. И от там те ще вдъхнат благоуханията на Моите владения, които в този ден никой не може да съзре, освен онези, бяха надарени с прозрение от тази най-възвишена Красота. Кажи, наистина Божиите стихове въздигат непорочните сърца до онези владения на духа, които не могат да бъдат описани с думи или изразени символично. Блажени са онези, които се вслушват.

Бахаулла
7 ала

Общувайте с всички религии в дух на приятелство и разбирателство, за да могат те да вдъхнат от вас сладкото благоухание на Бога.

Бахаулла
8 март

Ликувай с огромна радост за това, че те поменувахме както сега, така и в миналото. Наистина благоуханията на това поменуване ще траят и не ще се променят през вечността на имената на Бога, Господа на човечеството. Ние великодушно приехме твоите молитви, възхвалата ти, преподавателската ти работа и служенията, които отдаде за това могъщо Обявление. Вслушахме се също в това, което изговори езика ти по време на срещите и събиранията. Наистина твоят Господ чува и наблюдава всички неща. Пременихме те в одеянието на Моето благоразположение в небесното Си Царство и от Божественото Лотосово Дърво, което е отгледано в покрайнините на долината на сигурността и покоя, намираща се в сияйното Място зад славния Град, Ние викаме към теб на висок глас, като казваме: Наистина няма друг Бог освен Мен, Всезнаещия, Премъдрия. Ние ти вдъхнахме живот, за да Ми служиш, да прославяш Моето Слово и да провъзгласяваш Делото Ми. Насочи енергията си към това, за което ти бе сътворен по силата на Волята на върховния Повелител, Предвечния.

Бахаулла
8 ала

При бахаите обаче бракът трябва да бъде съюз не само телесен, но и на духа, защото при тях и мъжът и жената са опиянени от едно и също вино, и двамата са очаровани от едно и също неповторимо Лице, и двамата живеят и действат, движени от едно и също духовно начало, и двамата са озарени от един и същи блясък. Затова те се радват на здрав и траен съюз и в земния живот, защото ако бракът се гради едновременно върху духовна и телесна връзка, той ще бъде истински и следователно ще просъществува.

Абдул Баха
9 март

С извънредна радост и от цялото си сърце тези потискани и гонени заради Теб люде се жертват за цялото човечество във всяка страна. Ти ги виждаш, о, Господарю мой, да окайват сълзите, които Твоите чеда проливат и да тъгуват с мъката и горестта им, да споделят скръбта на цялото човечество и да страдат заради бедствията, които се стоварват върху всички земни обитатели. О, Господи, окрили ги с победа, за да достигнат спасение, укрепи слабините им в служба на Твоите чеда и гърбовете им в покорство и смирение пред Твоя Праг на Святост.

Абдул Баха
9 ала

О, Божии последователи! Бъдете добри към всички народи и обичайте всеки човек; направете всичко, което е по силите ви, за да пречистите сърцата и умовете на хората, и се старайте да дарите с радост всекиго. Бъдете благодатен дъжд за всяка лъка и живителна влага за всяко дърво, упойващ мускус за човешките сетива и свеж целебен полъх за страдащия. Бъдете скъпоценна вода за всички, които са жадни и грижовен водач за всички, загубили пътя си, бъдете баща и майка за сираците, любящи синове и дъщери за старите хора, и истинско богатство за бедните. Мислете за любовта и искреното приятелство като за небесни наслади, а за враждата и омразата - като за адски мъки.

Абдул Баха
10 март

О, Божии хора! Вие сте пастирите на света. Пазете стадата си неомърсени от калта на злите страсти и желания и накичете всеки с украсата на боязънта от Бога. Това е твърдата заповед, която днес излезе изпод перото на Всевечния. Кълна се в Божията праведност! Мечът на благоприличното поведение и добрия характер е по-остър от острието на сабя.

Бахаулла
10 ала

Този раб призовава всяка прилежна и енергична душа да положи върховни усилия и да се вдигне да възстанови условията във всички страни и да съживи мъртвите с животворните води на мъдростта и речта по силата на обичта, която храни към Бога, Единия, Безподобния, Всемогъщия, Благодетелния.

Бахаулла
11 март

От началото на сътворението до Обещания ден мъжете държаха връх над жените във всяко отношение. В Корана е разкрито: "Мъжете стоят над жените". Но в това чудно Изповедание, върховното излияние на Славния Господ стана причина за явни постижения на жените. Родиха се Божии слугини, които превъзхождаха мъжете в областта на познанието. Те се надигнаха с такава обич и одухотвореност, че станаха източник на благодатните излияния на Върховния Господ за човечеството и със своята святост, възвишеност и духовни качества поведоха много хора към бреговете на единството. Те станаха ръководни светлини за бродещите в пустинята на объркването и разпалиха потъпканите в този долен свят с пламъка на обичта към Господ. Това е благодатна характеристика на тази чудна Епоха, която даде мощ нежния пол и дари жените с мъжка сила.

Абдул Баха
11 ала

Всички вие живеете в един свят и сте сътворени от една Воля. Благословен е този, който общува с всички хора в дух на най-голяма любов и доброта.

Бахаулла
12 март

О, Божия рабиньо! В това чудно изповедание, в което Предвечната красота и Явната светлина - нека душата ми бъде пожертвана за Неговите възлюбени - изгря на небосклона на вековните надежди, жените придобиха мъжки качества в предаността на Божието Дело и разкриха героизма и силата на безстрашни мъже. Те навлязоха в полето на мистичното познание и издигнаха флага на висотите на увереността. Ти също трябва да полагаш големи усилия и да показваш изключително безстрашие. Напрегни се и вкуси от сладостта на божествения повей, тъй като сладкият вкус на обичта към Бога ще трае во веки веков.

Абдул Баха
12 ала

Поведението на човека трябва да бъде като това на Павел, а вярата му като тази на Петър. Ухаещият на мускус бриз ще дари с наслада хората по света и повеят му ще възкреси мъртвите.

Абдул Баха
13 март

Кълна се в живота Си! Имената на преданите Божии рабини са изписани и изложени от Перото на Всевишния в Пурпурната книга. Те стоят по-високо от мъжете в Божиите очи.

Бахаулла
13 ала

Не ридайте в часове на изпитание, нито пък се радвайте тогава; търсете Средния път, който е възпоменанието Ми в бедите ви и размисълът върху това, което ще ви сполети в бъдеще. Така ви уведомява Този, Kойто е Всеведущият, Този, Kойто знае.

Бахаулла
14 март

Огромно е наистина блаженството, което те очаква, тъй като ти загърби собствените си дела в полза на това ненарушимо, това могъществено и озарено Дело. Умоляваме Бога да превърне призива ти в магнит, който ще привлича въплъщенията на имената в света на съществуванието, за да могат всички хора спонтанно да се забързат да го чуят.

Бахаулла
14 ала
О, Същност на страстта!

Отхвърли алчността и се стреми към удовлетвореност, защото ненаситният винаги се чувства ощетен, а доволният е винаги обичан и ценен.

Бахаулла
15 март

Макар че през следващите столетия Божието Дело ще набере сила и ще се разрасне стократно, а сянката на Садратул Мунтаха ще приюти цялото човечество, този век ще остане ненадминат, защото беше свидетел на раждането на Утрото и на изгрева на Слънцето. Този век е наистина изворът на Неговата Светлина и източникът на Неговото Откровение. Бъдещите епохи и поколения ще могат да видят разпространението на нейното сияние и проявлението на неговите знаци.

Затова старайте се и може би ще получите пълния дял от Неговите дарове.

Абдул Баха
15 ала

Доверете се на Бога, работете и спестявайте. Божията подкрепа несъмнено ще се спусне и ще ви даде възможност да изплатите своите дългове. Винаги споменавайте Бахаулла и не търсете друга надежда или желание освен Него.

Абдул Баха
16 март

О, Божие множество! Баб, Превъзнесеният, даде живота Си. С всяко Свое дихание Свещеното Съвършенство жертваше сто живота. Той понесе нещастия, изтърпя страдания, лежа в затвора и беше окован във вериги; остана без дом и живя като изгнаник в далечни страни. Накрая завърши дните Си в Най-големия затвор. По същия начин, множество Божии последователи, поели по същия път, вкусиха от меда на мъченичеството и пожертваха всичко ¦ живот, род и имущество ¦ всичко, което имаха. Колко домове бяха разрушени, колко жилища бяха разбити и ограбени, колко чудесни сгради бяха сринати до основи, колко дворци бяха съсипани и унищожени. И всичко това, за да може човечеството да се просвети, невежеството да отстъпи пред знанието, земните хора да се превърнат в небесни хора, несъгласието и раздорът да бъдат изтръгнати от корен и Царството на Мира да се установи в целия свят. Положете всички усилия, за да стане тази благодат явна и тази най-скъпа от всички надежди да се осъществи бляскаво за цялата човешка общност.

Абдул Баха
16 ала

Негов дълг е да отправи взор към принципите на Божията Вяра и да работи усърдно за нейното разпространение. Единствено заради Бога той трябва да възвестява Неговото Послание и пак в Негово име да приема всяка реакция, която думите му могат да предизвикат у слушателите. Този, който се съгласи с него и повярва, ще получи наградата му; а който се отвърне от него, ще получи само собственото си наказание.

Бахаулла
17 март

Знайте несъмнено, че силите от Царството Абха са с вас. ... Дори и за миг не сте сами. Дори и за секунда не сте изоставени. Красотата на Абха е с вас. Славният Господ е с вас. Царят на царете е с вас.

Абдул Баха
17 ала

В ръцете си нося светилник и търся из земи и морета да открия души, които могат да станат вестители на Делото. Ден и нощ съм зает с тази работа. Всякакви други обсъждания по време на събирания са безсмислени и безплодни. Предавайте посланието! Привличайте сърцата! Сейте семената! Преподавайте Делото на онези, които не знаят.

Когато най-важната работа е пред очите ви, трябва да оставим настрана важната.

Абдул Баха
18 март

Още веднъж призоваваме всички вярващи да съблюдават справедливостта и честността и да показват обич и смирение. Те наистина са хората на Баха, сподвижниците на Пурпурния Ковчег. Нека над тях простре криле покоят на Бога, Господа на всички имена, Творецът на небесата.

Бахаулла
18 ала

Бъдете Божии проявления на благонадеждността във всяка страна. Толкова съвършено трябва да отразявате това качество, че дори да пътувате през градове, отрупани със злато, погледът ви дори и за миг да не бъде изкушен от неговата съблазън. Това е образецът, който се изисква от вас, о, истински вярващи. Помагайте на милосърдния си Господ със своето богатство и състояние, така че във всички Божии светове Неговите раби да могат да доловят от вас сладките благоухания на Единия истински Бог.

Бахаулла
19 март

О, вие, обичани от Бога! Хвала на Него, невидимия: бликащата щедрост на Слънцето на Истината ви заобикаля отвсякъде и накъдето и да се обърнете, дверите на Неговото милосърдие са отворени за вас. Сега е времето да се възползвате от тези дарове и да получите помощ от тях. Оценете този момент и не позволявайте да ви се изплъзне щастливата възможност. Откъснете се напълно от проблемите на този безрадостен свят и приемете в себе си атрибутите на онези същности, които са се приютили в Царството. И тогава ще видите колко силен е блясъкът на небесната Зорница и как ослепително сияят символите на щедростта, идващи от невидимото царство.

Абдул Баха
19 ала

Ние помним всеки един от вас ¦ мъже и жени, и от това Място ¦ Гледката на несравнима слава, гледаме на всички вас като на една душа и ви изпращаме радостните вести за божествени блага, които стоят над всичко сътворено и за Моето поменуване, което обхваща всеки, бил той млад или стар. Славата на Бога да простре крилете си над вас, о, хора на Баха. Ликувайте с преливаща радост чрез Моето поменуване, защото Той е наистина с вас по всяко време.

Бахаулла
20 март

Ако има някаква надежда, то тя е единствено в Божиите щедри дарове: да получим Неговата даваща сила благодат, борбите и споровете да престанат и жестоката захапка на окървавената стомана да бъде заменена от нектара на приятелството, почтеността и взаимното доверие. Колко сладък би бил вкусът на този ден и колко уханен неговият аромат.

Бог ни дарява възможността новата година да дойде с обещанието за нов мир.

Абдул Баха
Съблюдаването на бахайските свещени дни

Съветът трябва да помага на вярващите да гледат на Свещените дни като на най-важните дни от годината. Те трябва да планират живота си според формата и ритъма на тези дни, като всяка година се стараят да откриват начини да ги отбелязват по-подобаващо.

Абдул Баха казва, че цикъл и изповедание има своите Свещени дни, когато работата се преустановява и времето се отделя за изразяване на "неделимост, единство и разбирателство". Той напомня на приятелите, че тези дни не трябва никога да бъдат прахосвани и да бъдат отдадени на проста почивка от работа или безцелни удоволствия.

"Несъмнено на такъв един ден Божиите приятели трябва да оставят осезаеми филантропични или духовни следи, които касаят цялото човечество, а не да се отнасят единствено до бахаите."

Абдул Баха, "Звезда на Запада", том 9, бр. 1, стр. 9

Съветът трябва да помага на своята общност, както на отделните й членове, така и като цяло, все повече да осъзнава важността на Свещените дни. На тези дни хората не трябва да работят, а да използват времето ползотворно, като наблягат на личните си молитви и преподавателски усилия, а също и като участват от все сърце в тържествените възпоменания, организирани от техния съвет. Тези възпоменания не се свеждат единствено до провеждането на молитвени събирания, но могат, а и трябва, да включват инициирането на проекти и служба, които ще окажат благотворно въздействие върху бахайската общност.

Национален духовен съвет на бахаите в Обединеното кралство, "Напътствени бележки за местните духовни съвети", раздел 5, стр. 1

Ноу-Руз, 21 март

Този свят ден, когато слънцето огрява еднакво цялата земя, се нарича равноденствие, а равноденствието е символ на Божието Проявление. Слънцето на истината изгрява на небосклона на Божествената милост и хвърля своите лъчи. Този ден е посветен за възпоменание. Той е началото на Пролетта. Когато слънцето изгрее по време на равноденствието, то раздвижва всички живи твари. Неорганичният свят се променя, растенията започват да покълват, пустинята се превръща в поле, дръвчетата разцъфтяват и всяко живо същество реагира, включително и телата на животните и хората.

Изгревът на слънцето по време на равноденствие е символ на живота, а също е символ и на Божието Проявление, тъй като изгревът на Слънцето на истината в небето на Божествената благодат даде сигнал за Живот на света. Човешката същност започва да живее, мислите ни са преобразени и разумът ни се събужда. Слънцето на истината дарява Вечен живот, така както материалното слънце е източникът на земния живот.

Абдул Баха, "Звезда на Запада", том 5, бр. 1, стр. 4

Първи ден на Резван, 21 април

Напускайки за последен път, сред ридания и плач, Своята "Най-свята обител", от която "излезе дъхът на Преславния" и от която се изляха в "безспирни потоци" "мелодиите на Премилостивия", раздавайки по пътя Си с щедра ръка последна милостиня на бедните, на които бе станал верен приятел и изричайки утешителни слова на неутешимите, които го бяха обградили от всички страни, Той най-сетне достигна бреговете на реката и бе превозен, заедно със синовете Си и Неговия писар, до градината Наджибийе, разположена на отсрещната страна. "О, спътници Мои - обърнал се Той към вярната дружина, която била край Него преди да слезе, -- поверявам на вашите грижи този град Багдад в състоянието, в което го виждате сега, когато от очите и на приятели, и на непознати, скупчили се по покривите на къщите, по улици и площади, се леят сълзи подобно на пролетен дъжд, и си тръгвам. Ваша грижа е сега да внимавате да не би делата и поведението ви да помрачат пламъка на обичта, искрящ в гърдите на неговите жители."

Мюезинът тъкмо отправил призива за молитва, когато Бахаулла влязъл в градината Наджибийе, където останал дванадесет дни преди окончателно да напусне града.

Шоги Ефенди, "Бог минава", стр. 149-51
Девети ден на Резван, 29 април

Една нощ, деветата нощ след новолуние, случайно бях сред онези, които бдяха край благословената Му шатра. Когато наближи полунощ, Го видях как излиза от шатрата, мина покрай мястото, където спяха някои от Неговите придружители и започна да крачи нагоре-надолу из осветените от лунната светлина и оградени от цветя алеи на градината. Толкова силни бяха отвсякъде песните на славеите, че само онези, които бяха близко до Него, можеха ясно да чуят Неговия глас. Той продължи да се разхожда, когато се спря сред една от тези алеи и отбеляза: "Вижте тези славеи. Толкова силна е обичта им към тези рози, че будни от здрач до ранни зори, те изливат своите мелодии и с изгаряща страст общуват с предмета на своето обожание. Как тогава могат онези, които твърдят, че изгарят от обич към розоподобната красота на възлюбения, да предпочитат да спят?"

Набил, цитиран в "Бог минава", стр. 153
Дванадесети ден на Резван, 2 май

Отпътуването на Бахаулла от градината Резван ... предизвикало моменти на объркващ ентусиазъм, не по-малко впечатляващи и дори по-трогателни от миговете, предшестващи Неговото напускане на Най-великия дом в Багдад. "Станахме свидетели - пише един от очевидците на събитието - на голямото объркване, свързвано в съзнанието ни с Деня на събирането, с Деня на Страшния съд. И вярващи, и невярващи ронеха сълзи и ридаеха. Властващите и големците, които се бяха насъбрали, бяха онемели от почуда. Вълнението беше толкова дълбоко, че ничий език не може да го опише, нито пък някой от присъстващите можеше да го убегне."

Възседнал коня Си - червеникавокафяв жребец от най-изящна порода, най-хубавия, който Неговите възлюбени могли да Му купят, и оставящ зад Себе Си прекланящата се тълпа от горещи почитатели, Той поел началото на едно пътуване, което трябвало да Го отведе в Константинопол. "Многобройни бяха главите - разказва Набил, самият свидетел на тази паметна сцена - които от всички страни се прекланяха в прахта в нозете на коня Му и целуваха копитата му, и безброй бяха онези, които се втурваха да целунат Неговите стремена." ... "Бог е Този - заявява самият Бахаулла, -- Който Ми даде възможност да отпътувам от града, облечен в такова великолепие, каквото никой освен отрицателите и зложелателите не може да не признае."

Шоги Ефенди, "Бог минава", стр. 155

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :