Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
Ridvan 2001 159
Ridvan 2002 160
Ridvan 2003 161
Ridvan 2004 152
Ridvan 2005 163
Ridvan 2006 164
Ridvan 2007 164
Ridvan 2008 165
Ridvan 2009 166
Ridvan 2010 167
Ridvan 2011 168
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : Ridvan 2001 159
СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА
Резван 2001 г.
До бахаите по света
Многообични приятели,

С огромна радост в сърцата си и с голямо очакване стигаме до този период Резван във време на промяна, когато сред всички нас се забелязва един нов начин на мислене. Навред в световната ни общност е засилено съзнанието за стойността на процеса, за необходимостта от планиране и ефикасността на систематичните действия за подхранване растежа и в развитието на човешките ресурси, чрез които може да бъде поддържано разрастването и да бъде осигурено укрепването. Не можем да надценим единното мнение за тези предпоставки за напредък, нито да преувеличим важността от неговото утвърждаване чрез добре организираното обучение. Затова достигането на общността ни до един такъв момент на осъзнаване представлява за нас значимо събитие. Дълбоко благодарни сме на Благословената красота за това, че сме свидетели и можем да приветстваме това събитие в самото начало на световното начинание, което започва през тези празнични дни.

Силата на волята, породена от това осъзнаване характеризираше конференцията на континенталните съветници и на членовете на техните спомагателни тела, които се събраха в Светата земя през миналия януари. Това събитие породи просветляващо преживяване, което бележи навлизането на Вярата в една нова епоха – петата от нейната Съзидателна ера. Подобна крепка жизненост, каквато бе показана по време на това историческо събиране, бе изтълкувана като проява на повишеното качество на дейностите из цялата общност. Стремежът през изминалата година за достигане на съществено важните елементи за подпомагане процеса на навлизане на групи потвърди това наблюдение. По този начин бе подготвена почвата за Петгодишния план – първото начинание, в което навлизаме през Петата епоха.

Като увеличи огромните усилия от предходния Четиригодишен план, довел до създаването на повече от 300 образователни школи, Дванадесетмесечният план постигна своята цел. Той засили своето значение посредством забележителния отклик на институциите и отделните вярващи на призива за по-голямо съсредоточаване върху духовното подхранване на децата и в участието на по-малките сред младежите в живота на бахайската общност. Обучението на преподаватели за занятия с деца и включването на по-малките сред младежите в процеса на школите се превърнаха в редовна част от бахайските дейности в редица страни. Въпреки своята краткост, Дванадесетмесечният план придоби важност, излизаща извън рамките на специално определените цели. Планът представляваше динамична връзка между една изпълнена със събития епоха от бахайската история и изключително обещаващите перспективи на друга една епоха, за която нейните постижения подготвиха толкова добре общността. Тя бе гравирана в нашите летописи също така и заради трайното въздействие на дейността на Вярата в края на двадесети век – век, над който си струва да се замисли всеки бахай, желаещ да разбере бушуващите сили, въздействали на живота на планетата и на процесите на самото Дело в едно тъй критично време в социалната и духовна еволюция на човечеството. За да се подпомогне едно толкова достойно усилие, по наша молба и под наше наблюдение бе изготвен един обзор – “Век на светлина”.

В много случаи по време на това едногодишно усилие особено забележителни бяха дейностите на Вярата в областта на връзките с обществеността. Да вземем например случаите, когато бахайски представители взеха видно участие в събитията по случай настъпването на новото хилядолетие, провели се през май, август и септември по инициатива на генералния секретар на Обединените нации. За да бъде разбрано правилно значението на едно толкова тясно и забележително участие на Бахайската международна общност в процесите на По-малкия мир, е необходимо да измине време. Сред другите по важни събития бе континенталният колоквиум, организиран в Индия от Института за изследване на световното благоденствие – нова институция, действаща под егидата на Бахайската международна общност. Конференцията, приела темата за “науката, религията и развитието” се отличи с участието на водещи неправителствени организации от Индия, както и на такива реномирани институции като ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, Световната здравна организация и Световната банка. През октомври в интернет беше открита Бахайската световна новинарска служба (БСНС) с идеята тя да достигне бахайската и небахайската общественост с новини за събития от бахайските общности по света.

Интензивните дейности в Бахайския световен център през изминалата година в по-голямата си част станаха известни на приятелите чрез предишните отчети, в които ставаше дума за такива постижения като заемането от Международния учебен център на неговото постоянно седалище на планината Кармел, конференцията на континенталните съветници и членовете на техните спомагателни тела, проведена в Светата земя през миналия януари, както и завършването на проектите на планината Кармел, където сега се извършват последни приготовления за тържествените събития през месец май. През октомври миналата година за първи път поклонници и посетители бяха приети в новия Приемен център в Хайфа, който вече е напълно функционален. В Бахджи продължаваше непрекъснато разкрасяването на светото място чрез разработването на неговите градини, като това усилие придоби тласък чрез започнатия миналата година нов проект за изграждането на Център за посетители в северната част на имението зад портата “Колинс”. Предвидената да бъде завършена през следващите няколко месеца сграда вече се издига на своето място и дейността напредва във всички области, включително довършителна работа и озеленяване. Новите съоръжения ще дадат по-добра възможност на Световния център да посреща нарастващ брой поклонници, краткосрочни посетители бахаи и специални гости.

За да завършим този годишен обзор, с голяма радост ви съобщаваме, че след изминаването на почти три десетилетия, по време на национален събор, проведен в Джакарта през миналия Резван бе възстановен Националният духовен съвет на бахаите в Индонезия. Забрана, наложена върху бахайските дейности през август 1962 г. строго ограничи действията на индонезийските бахаи през целия този период, но те останаха непоколебими и мъдри в многострадалството си до момента, в който променените обстоятелства в страната доведоха до отмяна на тази забрана. Не можем ли тогава да смеем да се надяваме, че не е толкова далеч времето, когато ще бъде получена също толкова радостна вест и за нашите потиснати съвярващи в Иран, Египет и други страни? Скъпи приятели, след две десетилетия бахаите по света ще честват стогодишнината от започването на Съзидателната ера. Поглеждаме назад към зората на тази ера от гледна точка на постиженията, които трудно някой би си представил в самото начало. Високо пред нас са хоризонти, които настоятелно призовават общността към още по-велики постижения през краткия период, отделящ ни от тази стогодишнина. Тези висоти могат и трябва да бъдат достигнати. Петгодишният план, към който ние приканваме неотложното и постоянно внимание на приятелите по света, е предназначен да посрещне това предизвикателство. Той представлява първата от поредицата кампании, които ще бъдат подети през тези двадесет години. Този план бележи следващия етап в целта да бъде постигнат значителен напредък в процеса на навлизане на групи. Той налага ускоряване на този жизненоважен процес, а освен това изисква приемственост в систематичните усилия от страна на неговите трима неразделни участници – отделният вярващ, институциите и общността.

Няма нужда да се спираме подробно на изискванията на плана, тъй като те бяха изложени в посланието ни до събраните в Светата земя съветници и впоследствие споделени с всички национални духовни съвети. Скоро след тяхната конференция съветниците започнаха консултации с националните съвети за изпълнението на плана в съответните им области на юрисдикция. Затова насоките на плана са известни на приятелите навсякъде с извършването на регионална и местна подготовка за преследване на неговата главна цел. Вече съществува общото разбиране, че ще бъдат положени усилия за постигането на по-дълбоко проникване на Вярата във все повече и повече региони в различните страни. Например там където обстоятелствата позволяват това, местните общности, които съществуват близо една до друга ще бъдат мобилизирани да участват в интензивни програми за растеж. Други подходи ще изискват методично откриване на нови области, за които пионери на домашния фронт трябва да се надигнат в същия самопожертвователен дух, подтикнал онези, пръснали се навред в предишни времена да открият недостигани територии из континенти и морета. Достатъчно е да кажем, че процесът, даващ живот на това божествено задвижвано начинание в крайна сметка ще се разшири с постепенното въвеждане и систематичното интегриране на сродни характеристики в неговото действие.

Характерна особеност на Петата епоха ще бъде обогатяването на молитвения живот на общността чрез издигането на национални молитвени домове, с оглед онова, което позволяват обстоятелствата в националните общности. Планирането на тези проекти ще бъде определено от Световния дом на справедливостта във връзка с напредъка на процеса на навлизане на групи в отделните страни. Това развитие ще се разгърне през последователните етапи на Божествения план на Абдул Баха. При завършването на Храма-майка на Запада Пазителят започна програма за изграждането на национални храмове. Първите от тях бяха машрикул-азкарите в Кампала, Сидни и Франкфурт, които бяха изградени в отговор на целите на Десетгодишния план. Световният дом на справедливостта продължи в същата насока с изграждането на храмовете в Панама сити, Апиа и Ню Делхи. Този континентален етап обаче още предстои да бъде завършен – остава да бъде построено още едно здание. С дълбока благодарност и радост обявяваме в този благоприятен момент решението да продължим с този последен проект. По време на Петгодишния план в Сантяго, Чили ще започне издигането на Храма-майка в Южна Америка, като по този начин бъде изпълнено ясно изразеното от Шоги Ефенди желание.

Едновременно с това времето благоприятства и предприемането на по-нататъшни стъпки за развитие функциите на институциите, заемащи новите здания на Арката. След като Международният учебен център напредна значително в своята работа, ще бъде отделено особено внимание за организиране работата на Центъра за изучаване на текстовете. Обогатяването на преводите на английски език от Свещените текстове ще представлява специален обект на това внимание. Целта на тази институция е да подпомага Световния дом на справедливостта в консултациите със Свещените писания и да подготвя преводи и коментари на правомощните текстове на Вярата. Освен това, в Светата земя ще бъдат полагани постоянни усилия за предприемането на мерки, правещи възможно още по-голямо нарастване в броя на поклонниците и посетителите на Бахайския световен център. В нашето послание по случай Резван преди пет години обявихме провеждането на голямо събитие в Световния център, което да отбележи завършването на проектите на планината Кармел и откриването на Терасите на Свещената гробница на Баб за обществеността. Този момент настъпи и ние ликуваме в очакване да посрещнем приятели от практически всички страни за програмите, които покриват петдневен период – от 21 до 25 май. Щастливи сме също така да кажем, че са предприети стъпки бахаите по света да бъдат свързани с провежданите събития посредством предавания на живо в интернет и чрез сателит, за което ще бъде предоставена допълнителна информация. В същото време, когато Световният център се е съсредоточил в подготовката, нараства вълнението сред обществеността в Хайфа, където градските власти се заеха с издаването на книга, озаглавена “Бахайска светиня и градини на планината Кармел, Хайфа, Израел – едно визуално пътешествие”, което ще съвпадне със събитието. Освен това Израелските пощенски власти следват своето решение да пуснат в обръщение възпоменателна марка с изображение на Терасите. Значението на случая лежи главно в паузата, която ще позволи един обзор на забележителното разстояние, изминато от Делото в неговото развитие през двадесети век. Това ще бъде също така време за размисъл над бъдещото влияние на феноменалните постижения, символизирани от издигането на монументалните структури на свещената Божия планина – издигане, което разкрива духовните и административни центрове на Вярата пред очите на света.

Сега, когато общността ни ликува от тези трепетни мисли, нека всеки член помни, че няма време да лежим на своите лаври. Сегашното влошено положение на човечеството е твърде отчайващо, за да позволи дори и миг колебание в споделянето на Животворния хляб, който бе спуснат от небесата в наши дни. Затова нека няма отлагане в подпомагане процеса, който всячески обещава да доведе до празничната трапеза на Господа на силите душите, които гладуват за истината.

Нека Този, Който се грижи за съдбата на божествената Му Система, да напътства, води и укрепва всяко усилие, което полагате за осъществяването на неотложните задачи, пред които сте изправени.

[Подпис: Световен дом на справедливостта]

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :