Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
Ridvan 2001 159
Ridvan 2002 160
Ridvan 2003 161
Ridvan 2004 152
Ridvan 2005 163
Ridvan 2006 164
Ridvan 2007 164
Ridvan 2008 165
Ridvan 2009 166
Ridvan 2010 167
Ridvan 2011 168
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : 2009-166BE
The Universal House of Justice
Ridvan 2009 / 166BE
To the Bahá’ís of the World
Dearly loved Friends,
До бахаите по света
Многообични приятели,
СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА
Резван 2009

Само преди три години отправихме към всички бахаи по света призива за обстойно разработване и използване на рамката на действие, която се очерта с такава яснота при завършването на миналия глобален План. Както и очаквахме, откликът бе незабавен. С огромна енергия и жизненост приятелите навред започнаха да изпълняват целта за установяване на интензивни програми на растеж в не по-малко от 1 500 района и броят на подетите такива програми започна скоро да расте. Но тогава никой не можеше и да си представи колко дълбоко Господарят на Небесното войнство, в неразгадаемата Си мъдрост, е възнамерил да трансформира Своята общност за един така кратък период от време. Колко целеустремена, решителна и уверена бе общността, отбелязвайки и празнувайки своите постижения до средата на настоящия План, по време на тези четиридесет и една регионални конференция по цялото земно кълбо! Колко удивително контрастираше нейната сплотеност и енергия в сравнение с объркания и разстроен свят, обхванат от спиралата на кризата! Това наистина бе общността на блажените, за която говори Пазителят. Това бе една общност, усещаща необятните възможности и потенциал, с които е надарена, и съзнаваща ролята, която й е отредена да играе при новото изграждане на разпадащия се свят. Това бе общност във възход, подложена на жестоко потисничество в една част на света, но при все това издигаща се невъзпрепятствана и неустрашима като едно единно цяло и укрепваща способността си да постигне целта на Бахаулла за освобождаването на човечеството от игото на най-мъчителния гнет. И ние видяхме в близо осемдесетте хиляди участници в тези конференции как на историческата сцена се появява отделният вярващ – безпределно сигурен в ефикасността на методите и средствата на Плана, и удивително сръчен в тяхното владеене. Всяка една душа в този могъщ океан бе свидетелство за трансформиращата сила и могъщество на Вярата. Всеки бе доказателство за обещанието на Бахаулла да помага на всички, които се надигнат да Му служат с пълна непредубеденост и искреност. Всеки един показваше частица от представата за тази раса от същества – всецяло отдадени и смели, чисти и свети хора, предопределени да се развиват с всяко следващо поколение под непосредственото въздействие на Откровението на Бахаулла. В тях ние видяхме първите признаци за осъществяването на нашата надежда, която изразихме още в началото на Плана, че поучителното и възпитателното влияние на Вярата ще стигне до стотици хиляди хора чрез процеса на школата. По всичко личи, че до края на периода Резван, броят на интензивните програми за растеж по света ще премине ХИЛЯДНАТА цел. Какво повече бихме могли да направим в навечерието на този най-радостен Празник от това, да преклоним глави в смирение пред Бога и да Му отдадем благодарности за безграничната Му щедрост към общността на Най-великото Име.

Подпис: Световен дом на справедливостта
The Universal House of Justice

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :