Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Baha'u'llah

Baha'i Prayers
Gleanings from the Writings of Baha'u'llah
Huququ'llah
Tablets of Baha'u'llah
The Four Valleys
The Hidden Words
The Kitab-i-Aqdas
The Kitab-i-Iqan
The Seven Valleys
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Baha'u'llah : The Hidden Words
The Hidden Words
Arabic
1. О, СИНЕ НА ДУХА!

Първият Ми съвет е този: имай чисто, добро и лъчезарно сърце, за да бъде властта ти крепка, нетленна и непреходна.

-~-
2. О, СИНЕ НА ДУХА!

От всичко за Мен най-обична е справедливостта; не се отклонявай от нея, ако ме желаеш, и не я пренебрегвай, за да мога да ти се доверя. С нейна помощ ще виждаш със своите очи, не с очите на другите, и ще познаваш със собственото си познание, не с познанието на съседа си. Претегли в сърцето си какво ти приляга да бъдеш. Истина ти казвам: справедливостта е Моят дар за теб и знак на Моето благоволение. Затова я дръж пред очите си.

-~-
3. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Съкровена в Моето предвечно съществуване и в древната вечност на Моята същност бе Моята любов към теб, затова Аз те сътворих, дадох ти Моя образ и подобие и ти открих благолепието на Моята Красота.

-~-
4. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Аз възлюбих твоето сътворение и затова те създадох. Възлюби и ти Мен, за да спомена името ти и да изпълня душата ти с духа на живота.

-~-
5. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Обикни Ме, за да мога и Аз да те обичам. Ако ти не Ме обикнеш, Моята любов никога не ще стигне до теб. Знай това, о, служителю.

-~-
6. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Твоят Рай е Моята любов, твоят небесен дом е единението с Мен. Влез, без да се бавиш. Това бе предназначено за теб в Нашето небесно царство и Нашето възвишено владение.

-~-
7. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ако ти Ме обичаш, отвърни се от себе си; ако търсиш Моята воля, забрави за своята. Така ти ще умреш в Мен, а Аз вечно ще живея в теб.

-~-
8. О, СИНЕ НА ДУХА!

Няма покой за теб, докато не се отречеш от себе си и не се приближиш до Мен; за да се прославиш с Моето име, а не с твоето; да се довериш на Мен, а не на себе си, да обичаш само Мен, единствено и над всичко.

-~-
9. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Моята любов е Моята Крепост; който влезе вътре е защитен и живее в безопасност, а онзи, който се отвърне от нея, ще се заблуди и ще загине.

-~-
10. О, СИНЕ НА СЛОВОТО!

Ти си Моята крепост; влез вътре, за да живееш защитен и в безопасност. Моята любов живее в теб, знай това, за да Ме намериш до себе си.

-~-
11. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Ти си Моят светлик и Моята светлина е в тебе, черпи сиянието си от нея и не търси друг, освен Мен, защото Аз те сътворих богат и щедро те направих.

-~-
12. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

С мощните Си ръце Аз те сътворих, а със силните Си пръсти те създадох; в теб Аз вложих същността на Моята светлина. Бъди доволен от това и не търси нищо друго, защото Моето дело е съвършено, а Моята повеля е задължителна. Не питай за това и не се съмнявай.

-~-
13. О, СИНЕ НА ДУХА!

Създадох те богат, защо сам се превърна в бедняк? Направих те благороден, защо сам се унижаваш? От същността на познанието Си ти дадох живот, защо търсиш просвета от другиго освен от Мен? Изваях те от глината на любовта, как можеш да се занимаваш с другиго? Обърни погледа си към себе си, за да можеш да Ме намериш в себе си мощен, властен и самотворен.

-~-
14. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ти си Мое владение, а Моето владение не изчезва; тогава защо се страхуваш от преходността му? Ти си Моята светлина, а Моята светлина няма да угасне; защо тогава се страхуваш от изчезване? Ти си Моята слава, а Моята слава не избледнява; ти си Моята одежда, а Моята одежда никога не ще се износи. Така че остани в любовта си към Мен, за да Ме намериш в Царството на славата.

-~-
15. О, СИНЕ НА СЛОВОТО!

Обърни своя взор към Мен и се откажи от всичко, освен от Мен, защото Моето Царство е трайно, а Моето господство е непреходно. Ако търсиш друг освен Мен, да, дори и да преровиш цялата вселена, търсенето ти ще е напразно.

-~-
16. О, СИНЕ НА СВЕТЛИНАТА!

Забрави всичко, освен Мен и общувай с Моя дух. Това е същността на Моята заповед, затова изпълни я.

-~-
17. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Бъди доволен с Мен и не търси друг да ти помага. Никой друг освен Мен, не може да те удовлетвори.

-~-
18. О, СИНЕ НА ДУХА!

Не искай от Мен, което Ние не желаем за теб, а бъди доволен от онова, което Ние сме ти отредили, защото ще ти бъде от полза, ако се задоволиш с него.

-~-
19. О, СИНЕ НА ЧУДНОТО ВИДЕНИЕ!

Аз ти вдъхнах Моя Дух, за да Ме възлюбиш. Защо ти Ме изостави и потърси друг любим?

-~-
20. О, СИНЕ НА ДУХА!

Велико е Моето право върху теб, то не може да те забрави. Моята милост към теб е изобилна, тя не може да се прикрие. Моята любов живее в теб, тя не може да се скрие. Моята светлина свети за теб и нищо не може да я затъмни.

-~-
21. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

За тебе Аз избрах най-чистите плодове от дървото на славата, защо ти се отвърна от тях и се задоволи с онова, което не е по-добро? Върни се към онова, което е най-хубаво за теб в царството небесно.

-~-
22. О, СИНЕ НА ДУХА!

Създадох те благороден, но ти сам се унижи. Затова се извиси до онова, за което бе създаден.

-~-
23. О, СИНЕ НА НАЙ-ВИСШИЯ!

Аз те зова към вечното, но ти търсиш онова, което е преходно. Какво те кара да пренебрегваш Моята воля и да следваш своето желание?

-~-
24. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Не престъпвай границите си и не посягай към онова, което не ти подхожда. Преклони се пред образа на своя Бог, Всемогъщия Господ.

-~-
25. О, СИНЕ НА ДУХА!

Не се въздигай над бедния, защото Аз го водя по своя път и ще те видя в твоето заблуждение и навеки ще те осъдя.

-~-
26. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Как можеш да забравиш своите грехове и да се занимаваш с греховете на другите? Който прави това, той е прокълнат от Мен.

-~-
27. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Не одумвай греховете на другите, докато сам си греховен. Ако престъпиш тази заповед, ще бъдеш прокълнат и Аз ще засвидетелствам проклятието.

-~-
28. О, СИНЕ НА ДУХА!

Знай, че това е истина: този, който призовава другите към справедливост, а той самият не е справедлив, той не е изпратен от Мен, дори и да носи Моето име.

-~-
29. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Не приписвай никому това, което сам на себе си не би приписал и не говори за онова, което не правиш. Това е Моята воля, спазвай я.

-~-
30. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Не отблъсквай Моя слуга, ако поиска нещо от теб, защото неговото лице е Моето лице; затова бъди смирен пред Мен.

-~-
31. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Проверявай всеки ден делата си, преди да бъдеш призован да дадеш сметка за тях; защото смъртта ще дойде без предупреждение и ти ще бъдеш повикан, за да отговаряш за делата си.

-~-
32. О, СИНЕ НА ВСЕВИШНИЯ!

Аз направих от смъртта вестител на радост за теб. Защо тогава скърбиш? Аз направих светлината да излее великолепието си над теб. Защо се криеш от това?

-~-
33. О, СИНЕ НА ДУХА!

С радостния прилив на светлината Аз те приветствам: ликувай! В двора на светостта те каня: остани там, за да живееш в мир завинаги.

-~-
34. О, СИНЕ НА ДУХА!

Светият дух ти носи радостната вест на обединението, защо тъжиш тогава? Духът на могъществото те подкрепя в истината, защо се криеш от него? Светлината на Моя лик озарява твоя път, как можеш да блуждаеш в тъмнината?

-~-
35. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Не тъжи за нищо, освен за това, че си далече от Нас и не се радвай на нищо, освен ако се връщаш и приближаваш към Нас.

-~-
36. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ликувай с цялото си сърце, за да си достоен да Ме видиш и да отразиш Моята красота.

-~-
37. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Не снемай от себе си хитона, с който Аз съм те облякъл, и не забулвай себе си от Моя животворен извор, за да не бъдеш вечно жаден.

-~-
38. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Живей по Моя закон в любов към Мен и се откажи от собствените си желания, ако търсиш Моето благоволение.

-~-
39. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Не пренебрегвай заповедите Ми, ако обичаш красотата Ми, и не забравяй съветите Ми, ако искаш да спечелиш благоволението Ми.

-~-
40. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Дори да прелетиш през необятната вселена и да прекосиш безкрайността на простора, ти не ще намериш покой, освен в подчинение на Нашата заповед и в смирение пред Моя Лик.

-~-
41. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Възхвалявай Моето дело и Аз ще ти открия тайните на Моето величие и ще те озаря със светлината на вечността.

-~-
42. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Смири се пред Мен, за да те приветствам. Възкръсни за триумфа на Моето дело, за да победиш още на земята.

-~-
43. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Споменавай Ме на земята, за да те споменавам Аз на небето. Така ще се възрадват Моите очи, а също и твоите.

-~-
44. О, СИНЕ НА ПРЕСТОЛА!

Твоят слух е Мой слух, слушай с него; твоето зрение е Мое зрение, гледай с него, за да можеш да свидетелстваш в глъбините на душата си за Моята висша святост, а Аз да мога да свидетелствам в Себе Си за твоето висше стъпало.

-~-
45. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Търси мъченичеството по Моя път с радост и бъди благодарен на Моята заповед, за да се успокоиш с Мен под свода на величието, под покрива на Моята слава.

-~-
46. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

прецени своето състояние и претегли своите постъпки: искаш ли да умреш в своето ложе или ще приемеш мъченичеството в праха на Моя път, за да станеш вестител на Моята воля и светилник на Моята светлина във великия рай? Бъди проницателен, о, раб Божи!

-~-
47. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Кълна се в Моята красота! Ако кръв обагри косите ти, в Моите очи това е по-висше творение от създаването на вселената и светлината в двата свята - видимия и невидимия. Стреми се да го постигнеш, о, раб Божи!

-~-
48. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Всяко нещо носи своя знак, знакът на любовта е душевната устойчивост при изпълнение на Моите повеления и търпение в изпитанията, които Аз ти изпращам.

-~-
49. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Този, който истински обича, търси изпитанията, както бунтовникът - милост, а грешникът - милосърдие.

-~-
50. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ако неволя те сполети по Моя път, как можеш да вървиш по пътищата на онези, които са доволни от Моята воля? Ако над теб не се стоварят беди в стремежа ти да Ме срещнеш, как ще достигнеш светлината в любовта си към Моята красота?

-~-
51. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Бедните са Моето провидение, външно те са като палещ огън, но същността им е светлина и милосърдие. Стреми се към тях, за да се превърнеш във вечна светлина и безсмъртен дух. Това е Моята заповед, изпълнявай я.

-~-
52. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ако те постигне благополучие, не ликувай, и ако те достигне несполука, не тъжи, защото и двете ще отминат, без да оставят следа.

-~-
53. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Ако бедност те сполети, не унивай; защото рано или късно Богът на богатството ще те посети. Не се плаши от унижението, защото един ден ще те увенчае славата.

-~-
54. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Ако сърцето ти клони към вечното, непреходното господство и този вековечен живот, откажи се от това тленно и бързопреходно владичество.

-~-
55. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Не се занимавай с този свят, защото златото изпитваме с огън, а слугите си изпитваме със злато.

-~-
56. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ти ламтиш за злато, а Аз желая да те освободя от него. Ти се смяташ за богат като го имаш, а Аз виждам твоето богатство в святото ти отричане от него. Заклевам те! Това е Моето знание, а онова твоето въображение; как може Моят път да съвпадне с твоя.

-~-
57. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Дарявай щедро на бедните с Моето богатство, за да получиш на небето несметните съкровища на славата и пълна вечна благодат. Заклевам те! Да Ми пожертваш душата си, това е най-славното нещо, което би могъл да види Моят взор.

-~-
58. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Храмът на битието е Моят трон; очисти го от всичко, за да вляза в него и да остана там.

-~-
59. О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Сърцето е Моят дом. Придай му святост за Моето слизане. Духът ти е Моето място за откровение; пречисти го за Моята поява.

-~-
60. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Сложи ръката си на Моята пазва, за да мога да се извися над теб, сияен и лъчезарен.

-~-
61. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Издигни се в Моите небеса, за да получиш радостта от вечното единение и да пиеш превъзходната напитка от чашата на вечната слава.

-~-
62. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Твоите дни отминават, а ти все си зает с безполезните плодове на твоето въображение. Докога ще спиш на своето ложе? Вдигни глава от дрямката, защото Слънцето стои вече в зенита; нека то да озари и теб с лъчите на своята красота.

-~-
63. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ти бе озарен от светлината на свещената планина и духът на просвещението проникна в Синая на твоето сърце. Освободи се от покрова на тщеславното си въображение и влез в Моята Обител, за да получиш вечния живот и достойно да Ме срещнеш. Там не ще те стигне нито смърт, нито слабост, нито тревога.

-~-
64. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Вечността е Мое творение; Аз я сътворих за теб, Моето великолепие е знак на Моята милост към теб. Това, което Ми подхожда, не може нито да се разбере, нито да се опише. Наистина Аз съхраних това в съкровищницата на Моите тайни и в хранилището на Моите заповеди в знак на милост към Моите служители и в знак на милосърдие към Моя народ.

-~-
65. О, ДЕЦА НА БОЖЕСТВЕНАТА НЕВИДИМА СЪЩНОСТ!

На вас ви пречат да ме обичате и душите ви настава смут щом Ме споменете, защото разумът е безсилен да Ме разбере, а сърцето ¦ да Ме приеме.

-~-
66. O SON OF MAN!

My majesty is My gift to thee, and My grandeur the token of My mercy unto thee. That which beseemeth Me none shall understand, nor can anyone recount. Verily, I have preserved it in My hidden storehouses and in the treasuries of My command, as a sign of My loving-kindness unto My servants and My mercy unto My people.

-~-
67. О, СИНЕ НА ПРЕКРАСНОТО!

В името на Духа на Моята благосклонност, в името на милосърдието и Моето благоволение! Всичко, което Аз ти открих ясно и силно и го записах за теб с перото на могъществото, беше в съответствие с твоите възможности и разбиране, а не с Моето великолепие и мелодията на Моя глас.

-~-
68. О, ДЕЦА ЧОВЕШКИ!

Знаете ли защо Аз ви създадох от праха? За да не се величае никой от вас над другите. Помнете винаги със сърцето си как бяхте създадени. Тъй като Ние ви създадохме от една субстанция, вие всички трябва да сте като една душа, да вървите в крак, да се храните като от една уста и да живеете в едно отечество, за да можете с цялото си същество и с всичките си дела да проявите духа на единството и същността на отречението. Това е Моят съвет, о, събрание на светлите! Четете го, за да получите плодовете на светостта от дървото на недостижимата слава.

-~-
69. О, ДЕЦА НА ДУХА!

Вие сте Моето богатство, защото във вас Аз вложих прелите на Моето тайнство и скъпоценните дарове на Моето познание. Пазете ги от чуждите сред хората и от безбожниците сред Моите създания.

-~-

70. О, СИНЕ НА ОНЗИ, КОЙТО Е СЪЩЕСТВУВАЛ ЧРЕЗ СЪЩНОСТТА СИ В СЪЗДАДЕНОТО ОТ НЕГО ЦАРСТВО!

Знай, че в теб Аз вдъхнах всичките благоухания на светостта, напълно ти открих Моето слово и чрез теб завърших Моята благодат. За теб Аз определих това, което поисках за самия Себе Си. Бъди доволен от Моята милост и Ми благодари.

-~-
71. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Запиши с перото на светлината върху скрижалите на своя дух всичко, което Ние ти открихме. Ако това не е по силите ти, то нека написаното от теб блика от същината на твоето сърце. Ако и това не е по твоите сили, то пиши тогава с кръвта, пролята по Моята пътека. Наистина, за Мен това е най-скъпо от всичко, защото тази светлина ще свети навеки.

-~-
=============================
Persian
Bahá'u'lláh

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :