Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Baha'u'llah

Baha'i Prayers
Gleanings from the Writings of Baha'u'llah
Huququ'llah
Tablets of Baha'u'llah
The Four Valleys
The Hidden Words
The Kitab-i-Aqdas
The Kitab-i-Iqan
The Seven Valleys
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Baha'u'llah : Tablets of Baha'u'llah
1
ЛОУ-Е-КАРМЕЛ
(Послание до Кармел)

сеславен да е този Ден, Денят, в който благоуханията на милостта бяха повети над всички създания, Ден толкова благословен, че изминалите епохи и векове никога не могат да се надяват да му съперничат, Ден в който ликът на Предвечния се обърна към Неговия свят престол. В този миг бяха чути гласовете на всички създания и зад тях, на онези от Множеството във висините, да зоват на висок глас: “Побързай, о, Кармел, че виж, светлината на лика Божи, на Владетеля на Царството на имената и Творец на небесата, бе издигната над теб.”

Обхваната от безгранична радост и издигайки високо гласа си, тя така възкликнала: “Нека животът ми бъде принесен в жертва на Теб, тъй като Ти прикова взора си в мен, удостои ме с щедростта Си и насочи към мен Своите стъпки. Раздялата с Теб, о, Ти, Източник на вечен живот, почти ме погълна и отдалечеността ми от Твоето присъствие изгори душата ми. Всевъзхвален да Си за това, че ми даде възможност да се вслушам в Твоя зов, че ме удостои със стъпките Си и че съживи душата ми чрез животворните благоухания на Своя Ден и чрез пронизителния глас на Перото Си ¦ глас, който Ти отреди за Свой тръбен зов сред хората Си. И когато наистина настъпи часът, в който Твоята всепобедна Вяра трябваше да бъде изявена, Ти наистина вдъхна дихание от Своя дух в Перото Си и виж, цялото сътворение се разтърси из основи, разбулвайки за човечеството такива тайни, каквито лежат скрити в съкровищниците на Онзи, Който е Притежателят на всички сътворени неща.”

Веднага щом гласът є достигна това най-възвишено Място, Ние є отговорихме: “Благодари на своя Господ, о, Кармел. Огънят на твоята раздяла с Мен бързо те поглъщаше, когато океанът на Моето присъствие се разбушува пред лицето ти, зарадва твоите очи и тези на всичко сътворено и изпълни с наслада всички неща ¦ зрими и незрими. Ликувай, тъй като в този ден Бог установи върху теб Своя престол, направи те местоизгрев на знаците Си и зора на свидетелствата на Своето Откровение. Блазе на онзи, който кръжи около теб, който провъзгласява откровението на твоята слава и изброява онова, с което щедростта на Господа, твоя Бог, те обсипа. Хвани Потира на безсмъртието в името на твоя Господ, Всеславния, и Му благодари, тъй като в знак на Своята милост към теб Той превърна тъгата ти във веселие и преобразува скръбта ти в блажена радост. Той наистина обича мястото, което е направено седалище на Неговия престол, по което са минали Неговите стъпки, което е било почетено от присъствието Му, от което Той издигна Своя зов и върху което Той проля сълзите Си.

“Провикни се към Цион, о, Кармел, и обяви радостните вести: Онзи, Който бе скрит от очите на смъртните, дойде! Всепобедната Му власт е проявена; всеобхватният Му блясък е разкрит. Внимавай да не се поколебаеш или спреш. Побързай и обиколи Божия Град, който се спусна от небето ¦ небесното Каабе, около което обикаляха в преклонение Божиите любимци, чистосърдечните и дружината на най-възвисените ангели. О, как копнея да обявя на всяко местенце по лицето на земята и да отнеса до всеки един от нейните градове радостните вести на това Откровение ¦ Откровение, към което бе привлечено сърцето на Синай и в чието име Горящият храст зове: “На Бог, Господа Господен, принадлежат царствата на земята и на небето.” Наистина това е Денят, в който и земята и морето ликуват от това обявление, Денят, за който са били положени онези неща, които Бог, чрез щедрост, която е извън възможностите на ума или сърцето на смъртен, е отредил за разкриване. Не след дълго Бог ще установи Своя Ковчег на спасението върху ти и ще прояви хората на Баха, които са били споменати в Книгата на имената.”

Пресвят да бъде Господът на цялото човечество, при споменаването на Чието име всички частици по земята бяха накарани да затрептят, а Езикът на величието бе принуден да разкрие онова, което бе загърнато в Неговото знание и лежи скрито в съкровищницата на Неговото могъщество. Той, наистина, чрез силата на Своето име, Могъщият, Всесилният, Всевишният, е управникът на всичко, що е в небесата и всичко, що е на земята.

2
ЛОУ-Е-АКДАС
(Най-святото Послание)

Това е Най-святото Послание, изпратено от святото царство до онзи, който е обърнал лицето си към Предмета на преклонение на света, Този, Който дойде от небето на вечността, облечен в неземна слава.

В името на Господа, Господа с огромна слава.

ова е Послание от Нашето присъствие до онзи, когото завесите на имената не успяха да задържат от Бога, Твореца на земята и на небето, та очите му да бъдат зарадвани в дните на неговия Господ, Помощта в беда, Себесъщния.

Кажи, о, последователи на Сина! Заради Името Ми ли се откъснахтеот Мен? Защо не размислите в сърцата си? Ден и нощ вие призовавахте своя Господ, Всемогъщия, но когато Той дойде от небето на вечността в Своята огромна слава, вие се отвърнахте от Него и останахте потопени в нехайство.

Помислете за онези, които отхвърлиха Духа, когато Той дойде при тях с явно господство. Колко много бяха фарисеите, които се бяха усамотили в синагоги в Негово име, оплаквайки раздялата си от Него, и въпреки това, когато портите на единението се отвориха широко и божественото Светило засвети сияйно от Изгрева на красотата, те не повярваха в Бога, Възвишения, Могъщия. Те не съумяха да достигнат до Неговото присъствие, независимо че пришествието Му им бе обещано в книгата на Исая, както и в Книгите на Пророците и Пратениците. Никой от не обърна лицето си към Изгрева на божествената благодат, освен такива, които бяха лишени от каквато и да е сила сред хората. И въпреки това, днес всеки човек, удостоен със сила и дарен с власт, се гордее с Неговото Име. Освен това, припомнете си онзи, който осъди Иисус на смърт. Той бе най-ученият на своето време в страната си, докато онзи, който бе просто рибар, повярва в Него. Внимавайте добре и бъдете от онези, които съблюдават предупреждението.

Помислете също колко много в това време са монасите, които са се уединили в своите църкви, призовавайки Духа, но когато Той се появи чрез силата на Истината, те не съумяха да се приближат до Него и се причисляват към онези, които са се отклонили надалеч. Щастливи са тези, които са ги напуснали и са обърнали лицата си към Този, Който е Желанието на всички, които са в небесата и на всички, които са на земята.

Те четат Евангелието и все пак отказват да признаят Всеславния Господ, независимо от това, че Той е дошъл чрез силата на Своето възвишено, Своето могъщо и милосърдно господство. Ние наистина дойдохме заради вас и понесохме несгодите на света за вашето спасение. Ще избягате ли от Този, Който пожертва живота Си, за да можете вие да бъдете съживени? Бойте се от Бога, о, вие, последователи на Духа и не вървете по стъпките на всеки духовник, който се е отклонил надалеч. Въобразявате ли си, че Той търси собствените си интереси, когато Той винаги е бил заплашван от мечовете на враговете, или че търси светските суети, след като бе затворен в най-запустелия град? Бъдете справедливи в преценката си и не следвайте стъпките на несправедливите.

Отворете вратите на своите сърца. Този, Който е Духът, наистина стои пред тях. Защо тогава страните от Този, Който цели да ви приближи до едно сияйно Място? Кажи: Ние наистина отворихме за вас вратите на Царството. Ще залостите ли вратите на своите домове пред лицето Ми? Това наистина не е нищо освен жестока грешка. Той наистина дойде отново от Небето, точно така, както дойде и първия път. Внимавайте да не оспорвате онова, което Той провъзгласява така, както хората преди вас оспориха казаното от Него. Така ви нарежда Истинският, само да можехте да схванете това.

Реката Йордан е свързана с Най-великия Океан и Синът в свещената долина вика: “Ето ме, ето ме, о, Господи, Боже мой!”, докато в същото време Синай кръжи около Къщата, а Горящият храст зове на висок глас: “Този, Който е Желаният, дойде в Своето неземно величие.” Кажи, о, Отецът дойде, и това, което ви бе обещано в Царството, се изпълни! Това е Словото, което Синът скри, когато на онези около Него Той каза: “Сега не можете да го понесете.” И когато се изпълни предопределеното време и настъпи Часът, Словото засия на небосклона на Божията Воля. Внимавайте, о, последователи на Сина, да не го захвърлите зад гърба си. Здраво за него се хванете. По-добро е то за вас от всичко, което притежавате. Наистина Той близо е до онези, които вършат добро. Часът, който скрихме от знанието на народите по земята и на облагодетелстваните ангели, настъпи. Кажи, наистина Той свидетелства за Мен и Аз наистина свидетелствам за Него. Наистина Той нямаше предвид другиго освен Мен. За това свидетелства всяка непредубедена и проникновена душа.

Въпреки и заобиколен от безброй беди, Ние призоваваме хората към Бога, Господа на имената. Кажи, постарайте се да достигнете до онова, което ви бе обещано в Божиите Книги и не вървете по пътеките на невежите. Тялото Ми изтърпя затворничество, за да бъде освободено от връзката на себичността. Обърнете лицата си тогава към Неговия лик и не следвайте стъпките на всеки враждебен потисник. Наистина Той се съгласи да бъде жестоко унижаван, за да можете да постигнете слава и въпреки това вие се забавлявате в долината на нехайството. Той наистина живее заради вас в най-запустялото жилище, докато вие обитавате дворците си.

Кажи, не се ли вслушахте в Гласа на Глашатая, призоваващ на висок глас в пустинята на Баяна, носещ ви радостните вести за пришествието на вашия Господ, Премилостивия? Виж! Той дойде в подслоняващата сянка на Показанието, надарен с убедително доказателство и свидетелство и онези, които истински вярват в Него, виждат в присъствието Му въплъщението на Царството Божие. Благословен е човекът, който се обръща към Него, и горко на такива, които Го отричат или се съмняват в Него.

Обяви на свещениците: Вижте! Този, Който е Управникът дойде. Пристъпете иззад завесата в името на вашия Господ, Този, Който прекланя ниско вратовете на всички хора. Възвестете тогава на цялото човечество радостните вести на това могъщо, това славно Откровение. Наистина Този, Който е Духът на истината, дойде да ви напътва към всяка истина. Той говори не както му подсказва собствената Му същност, а така, както Му е повелено от Онзи, Който е Всезнаещият, Премъдрият.

Кажи, това е Този, Който прослави Сина и въздигна Делото Му. Захвърлете, о, народи по света онова, което имате и хванете се здраво за това, което ви се нарежда от Всемогъщия, Този, Който е Носител на повереното от Бога. Очистете ушите си и обърнете сърцата си към Него, за да се вслушате в най-чудния Зов, който бе издигнат от Синай ¦ обителта на вашия Господ, Всеславния. Това наистина ще ви приближи до Мястото, където ще съзрете блясъка на светлината на Неговия лик, който грее на този сияен Небосклон.

О, сбор от свещеници! Оставете камбаните и излезте тогава от своите църкви. В този ден ви подобава да провъзгласявате високо сред народите Най-великото име. Предпочитате ли да останете безмълвни, докато в същото време всеки камък и всяко дърво викат на висок глас: “Господът дойде в Своята огромна слава!”? Блазе на човека, който побърза към Него. Наистина той се причислява сред онези, чиито имена ще бъдат завинаги записани и които ще бъдат споменавани от Множеството във висините. Така бе повелено от Духа в това чудно Послание. Този, Който призовава хората в Моето име, наистина е от Мен и той ще покаже това, което е извън силите на всички, които са на земята. Следвайте Пътя Господен и не вървете по стъпките на онези, които са затънали в нехайство. Блазе на заспалия, който е раздвижен от Ветреца Божий и се надига измежду мъртвите, насочвайки стъпките си към Пътя Господен. Наистина такъв човек в очите на Бога, Истинския, е като скъпоценен камък сред хората и той се числи към блажените.

Кажи: На Изток пукна Светлината на Неговото Откровение; на Запад се появиха знаците на Неговото господство. Размислете над това в сърцата си, о, хора, и не бъдете от онези, които сгрешиха жестоко когато Споменът за Мен дойде при тях по повеля на Всемогъщия, Всевъзхвалявания. Нека Ветрецът Божий ви разбуди. Наистина той повя над света. Блазе на оногова, който е открил неговото благоухание и е причислен сред изпълнените с увереност.

О, сбор от епископи! Вие сте звездите на небето на Моето знание. Милосърдието Ми не желае да паднете на земята. Справедливостта Ми обаче заявява: “Това е което Синът повели.” И всичко, което произлезе от неопетнената Му, говореща истината, достоверна уста, не може никога да бъде променено. Камбаните наистина ехтят с Моето Име и Ме оплакват, но духът Ми ликува с очевидна радост. Тялото на Обичания жадува за кръста и главата Му с нетърпение очаква копието в пътеката на Премилостивия. Възходът на потисниците не може по никакъв начин да Го отклони от целта Му. Призовахме всички създания да достигнат до присъствието на вашия Господ, Царя на всички имена. Благословен е човекът, който е насочил лицето си към Бога, Господа на Деня на равносметката.

О, сбор от монаси! Ако решите да Ме последвате, Аз ще ви направя наследници на Моето Царство, а ако съгрешите спрямо Мен, Аз в дългото си страдание ще изтърпя търпеливо това и Аз наистина съм Всеопрощаващият, Премилостивият.

О, земя на Сирия! Какво стана с твоята праведност? Ти си наистина облагородена от стъпките на твоя Господ. Долови ли благоуханието на небесното единение или следва да бъдеш причислена към нехаещите?

Витлеем е раздвижен от Ветреца Божий. Чуваме гласът му да казва: “О, прещедри Господи! Къде е установена огромната Ти слава? Сладкият мирис на Твоето присъствие ме съживи, след като линеех в раздялата си с Теб. Възхвален да си за това, че повдигна завесите и дойде със сила в явна слава.” Ние извикахме към него иззад Скинията на великолепието и величието: “О, Витлеем! Тази Светлина изгря в ориента и се запъти на запад, докато стигна до теб в залеза на своя живот. Кажи ми тогава: Разпознават ли синовете Отца и признават ли Го или пък отричат Го така, както хората преди отрекоха Него?” Тогава той извика като каза: “Ти си наистина Всезнаещият, Всеведущият.” Наистина Ние виждаме, че всички създания са подтикнати да свидетелстват за Нас. Някои Ни познават и свидетелстват, докато повечето свидетелстват и въпреки това не Ни познават.

Синайската планина се вълнува от радост, че зърна Нашия лик. Тя надигна завладяващия си глас в прослава на своя Господ, като каза: “О, Господи! Долавям благоуханието на Твоята одежда. Струва ми се, че си близо, облечен в Божиите знаци. Ти облагороди тези области със стъпките Си. Огромна е благословията на Твоите хора, само да можеха да Те познаят и да вдъхнат сладкия Ти мирис, а горко на онези, които са дълбоко заспали.”

Щастлив си ти, който си обърнал лицето си към Моя лик, тъй като си разкъсал надве завесите, разбил си идолите и си признал вечния си Господ. Хората на Корана се надигнаха срещу Нас, без каквото и да е ясно доказателство или свидетелство, като всеки миг ни измъчваха с ново мъчение. Те налудничаво си представят, че злочестините могат да осуетят Целта Ни. Безсмислено е наистина това, което си представяха. Наистина твоят Господ е Онзи, Който повелява, каквото пожелае.

Не подминавах никога дърво, без сърцето Ми да се обръщаше към него и да казваше: “О, да беше отсечено в Мое име и тялото Ми да можеше да бъде разпънато на теб.” Разкрихме този откъс в послание до шаха, та да може да послужи като предупреждение за последователите на религии. Наистина твоят Господ е Всезнаещият, Премъдрият.

Нека нещата, които сториха, не те наскърбяват. Наистина те са просто като мъртви, а не живи. Остави ги на мъртвите, след туй обърни лицето си към Онзи, Който е Даряващият живот за света. Внимавай казаното от нехаещите да не те натъжи. Бъди непоколебим в Делото и учи хората с върховна мъдрост. Така ти нарежда Управникът на земята и небето. Той наистина е Всемогъщият, Прещедрият. Не след дълго Бог ще въздигне спомена за теб и ще запише с Перото на славата това, което ти каза заради Неговата обич. Той наистина е Закрилникът на вършещите добро.

Предай моите чувства на този, когото наричат Мурад и кажи: “Благословен си, о, Мурад, тъй като ти наистина отхвърли подбудите на собственото си желание и последва Този, Който е Желанието на цялото човечество.”

Кажи: Благословен е спящият, който е разбуден от Моя Ветрец. Благословен е безжизненият, който е съживен чрез възраждащи дихания. Благословено е окото, което е намерило утеха, зървайки красотата Ми. Благословен е пътникът, който направлява стъпките си към Скинията на Моя блясък и великолепие. Благословен е злочестият, който търси убежище под сянката на Моя покров. Благословени са измъчваният от жажда, които се е забързал към спокойните води на любящата Ми доброта. Благословена е ненаситната душа, която захвърля себичните си желания заради обичта си към Мен и заема мястото си на празничната трапеза, която съм изпратил за Моите избраници от небето на божествената щедрост. Благословен е униженият, който се е вкопчил здраво във въжето на славата Ми, както и нуждаещият се, който влиза под сянката на Скинията на Моето богатство. Благословен е невежият, който търси извора на Моето знание, както и нехаещият, който се е вкопчил във въжето на спомена за Мен. Благословена е душата, която е била върната в живота чрез съживяващото Ми дихание и е получила достъп в небесното Ми Царство. Благословен е човекът, който сладкият мирис на единението с Мен е раздвижил и е накарал да се приближи до Изгрева на Моето Откровение. Благословено е ухото, което е чуло и езикът, който е свидетелствал и окото, което е видяло и е разпознало самия Господ в огромната Му слава и великолепие, облечен във величие и господство. Благословени са онези, които са достигнали до Неговото присъствие. Благословен е човекът, който е потърсил просветление от Слънцето на Моето Слово. Благословен е онзи, който е украсил главата си с диадемата на Моята обич. Благословен е онзи, който е чул за скръбта Ми и се е надигнал да Ми помага сред Моя народ. Благословен е онзи, който е положил живота си в Моята пътека и е изтърпял многообразни трудности заради Моето Име. Благословен е човекът, който, получил увереност от Моето Слово, се е надигнал от мъртвите, за да отпразнува възхвалата Ми. Благословен е онзи, който се е запленил от чудните Ми мелодии и е разкъсал надве завесите чрез силата на Моето могъщество. Благословен е онзи, който е останал верен на Завета Ми и комуто нещата на света не са попречили да стигне до Моя Двор на святостта. Благословен е човекът, който се е откъснал от всичко друго освен от Мен зареял се е в необятната шир на обичта Ми, получил е достъп в Царството Ми, взрял се е във владенията Ми на славата, отпил е от животворните води на щедростта Ми, погълнал е своя дял от божествената река на любящото Ми провидение, запознал се е с Делото Ми, разбрал е онова, което скрих в съкровищницата на Словата Си и е изгрял на небосклона на божественото знание, зает с възхвалата и прославата Ми. Наистина той е от Мен. Над него са прострели крила Моята милост, любящата Ми доброта, щедростта Ми и Моята слава.

3
БИШАРАТ
(Радостни вести)

Това е Зовът на Всеславния, който е провъзгласен от Върховния Небосклон в затвора на Ака.

Той е Тълкувателят, Всезнаещият, Всеведущият.

ог, Истинският, свидетелства и Разкривателите на Не говите имена и качества потвърждават, че едничката Ни цел при издигането на Зова и провъзгласяването на върховното Му Слово е ухото на цялото сътворение да може чрез животворните води на божествената реч да бъде очистено от лъжливи разкази и да се настрои на святото, славното и възвишено Слово, което излезе от хранилището на знанието на Твореца на небесата и Създателя на имената. Щастливи са онези, които отсъждат справедливо.

О, хора по света!
Първата Радостна вест,

която в това Най-велико Откровение Книгата майка предаде на народите по света е, че законът за свещената война бе заличен от Книгата. Прославен да е Премилосърдният, Господът на преизобилната милост, чрез Когото вратата на небесната благодат бе широко отворена пред лицата на всички, които са на небето и на земята.

Втората Радостна вест

Разрешено е народите и племената по света да общуват един с друг в радост и приветливост. О, хора! Общувайте с последователите на всички религии в дух на приятелство и дружелюбност. Така слънцето на Неговата присъда и власт изгря на небосклона на повелята на Бога, Господа на всички светове.

Третата Радостна вест

се отнася до изучаването на различни езици. Следната повеля излезе преди време от Перото на Всевишния: Необходимо е владетелите по света ¦ нека Бог им помага ¦ или министрите на земята да се посъветват и да приемат един от съществуващите езици или пък един нов такъв, който да бъде преподаван на децата в училищата по целия свят, а по същия начин и една писменост. Така на цялата земя ще започне да се гледа като на една страна. Блазе на оногова, който се вслушва в Неговия Зов и съблюдава онова, което му е заповядал Бог, Господът на Могъщия престол.

Четвъртата Радостна вест

Ако някой от царете ¦ нека Бог им помага ¦ се надигне, за да защити и да помогне на тези потиснати люде, всички трябва да се надпреварват да го обичат и да му служат. Това е дълг на всеки. Блазе на онези, които постъпват в съответствие с това.

Петата Радостна вест

Във всяка страна, където живеят от тези хора, те трябва да се отнасят към правителството на тази страна с вярност, честност и правдивост. Това е, което бе разкрито по повеление на Онзи, Който е Повелителят, Предвечният.

Неотменен дълг на народите по света всички до един, е да оказват подкрепа на това важно Дело, дошло от небето на Волята на вечния Бог, та дано огънят на враждебността, който пламти в сърцата на някои от народите по света, да може чрез животворните води на божествената мъдрост и посредством небесни съвети и призиви да бъде погасен и светлината на единството и съгласието да може да заблести и пръсне сиянието си над света.

Таим надеждата, че чрез чистосърдечните усилия на такива, които са носители на могъществото на Бога ¦ възвишена да е славата Му ¦ оръжията по света да могат да бъдат превърнати в инструменти за възстановяването, а враждите и конфликтите сред хората да бъдат отстранени.

Шестата Радостна вест

е установяването на По-малкия мир, подробности за който бяха разкрити преди време от Най-възвишеното Ни Перо. Огромна е благословията над онзи, който го поддържа и съблюдава всичко, което бе повелено от Бога, Всезнаещият, Премъдрият.

Седмата Радостна вест

Изборът на дрехи и подстригването на брадата, както и подредбата є се оставят на избора на мъжете. Но внимавайте о, хора, да не се превърнете в играчка на невежите.

Осмата Радостна вест

Благочестивите дела на монасите и духовниците сред последователите на Духа ¦ над Него да е мирът Божи ¦ се помнят в Негово присъствие. В този Ден обаче нека те оставят живота в уединение, да насочат стъпките си към широкия свят и да се захванат с онова, което ще е от полза за самите тях и за другите. Дадохме им разрешение да сключват брак, за да могат да дадат един, който ще споменава Бога, Господа на зримото и незримото, Господа на Възвишения престол.

Деветата Радостна вест

Когато грешникът се намери напълно откъснат и освободен от всичко друго, освен от Бога, той трябва да поиска опрощение и прошка от Него. Изповядването на греховете и прегрешенията пред човешки същества е недопустимо, тъй като никога не е, нито някога ще доведе до божествено опрощение. Освен това такова изповядване пред хора води до принизяване и унижение на човека, а Бог ¦ възвишена да е славата Му ¦ не желае унижението на Своите раби. Той наистина е Състрадателният, Милосърдният. Грешникът трябва, между самия себе си и Бога, да моли милост от Океана на милостта, да проси опрощение от Небето на щедростта и да каже:

О, Боже, мой Боже! Моля те в името на кръвта на истински обичащите Те, които бяха толкова завладени от сладката Ти реч, че се забързаха към Върха на славата, мястото на най-славната саможертва и умолявам Те в името на тайните, които лежат въплътени в Твоето знание и на бисерите, които се съхраняват в океана на Твоята щедрост, да дариш опрощение на мен, на моя баща и на моята майка. От онези, които показват милосърдие, Ти наистина си Най-милосърдният. Няма друг Бог освен Теб, Всеопрощаващия, Прещедрия.

О, Господи! Ти виждаш тази същност на грешността да се обръща към океана на Твоята благосклонност и този немощен да търси царството на Твоята божествена сила и това бедно създание да се излага на слънцето на Твоето богатство. В името на милосърдието и милостта Ти, не го разочаровай, о, Господи, не го лишавай от откровенията на щедростта Си в Твоите дни, нито го отпращай от вратата Си, която си отворил широко за всички, които обитават в Твоето небе и на Твоята земя.

Уви! Уви! Греховете ми ми попречиха да се доближа до Двора на Твоята святост и прегрешенията ми ме накараха да се отклоня надалеч от Скинията на Твоето великолепие. Аз сторих онова, което Ти ми забрани да върша и пренебрегнах онова, което Ти ми нареди да съблюдавам.

Моля Ти се в името на Този, Който е върховният Господ на Имената, да запишеш за мен с Перото на Своята щедрост онова, което ще ми даде възможност да се доближа до Теб и ще ме пречисти от прегрешенията ми, които застанаха между мен и Твоето опрощение и Твоята прошка.

Наистина, Ти си Могъщият, Щедрият. Няма друг Бог, освен Теб, Силния, Милостивия.

Десетата Радостна вест

В знак на милост от Бога, Разкривателя на това Най-велико Обявление, Ние премахнахме от светите Писания и Послания закона, предписващ унищожението на книги.

Единадесетата Радостна вест

Позволено е да се изучават науки и изкуства, но такива науки, които са полезни и ще допринесат за прогреса и напредъка на хората. Така бе повелено от Този, Който е Повелителят, Премъдрият.

Дванадесетата Радостна вест

Дълг на всеки един от вас е да се заеме с някаква професия, като например занаяти, търговия и тем подобни. Ние милостиво въздигнахме занятието ви в такава работа до ранг на преклонение пред Бога, Истинския. Размислете в сърцата си над милостта и благодеянията Божии и Му благодарете в късен час и в ранни зори. Не прахосвайте времето си в безделие и леност. Заемете се с това, което ще е от полза за вас и за другите. Така бе повелено в това Послание, от чийто небосклон грее сияйно слънцето на мъдростта и речта.

Най-презрените сред хората в очите на Бога са онези, които безделничат и просят. Дръжте се здраво за въжето на материалните средства, като се доверявате изцяло на Бога, Осигурителя на всички средства. Когато някой се занимава със занаят или търговия, такова занятие само по себе си се смята по Божия преценка като акт на преклонение и това не е нищо друго освен белег за Неговата безгранична и всепроникваща щедрост.

Тринадесетата Радостна вест

Мъжете от Божия Дом на справедливостта са натоварени с грижата по делата на хората. Те наистина са доврениците Божии сред Неговите раби и източниците на власт в Неговите страни.

О, хора на Бога! Това, което възпитава света е Справедливостта, тъй като се крепи на два стълба ¦ възнаграждение и наказание. Тези два стълба са източници на живот за света. Тъй като за всеки ден има нов проблем и за всеки проблем целесъобразно решение, такива въпроси трябва да бъдат отправяни към министрите от Дома на справедливостта, за да могат те да постъпят в съответствие с нуждите и изискванията на времето. Тези, които заради Бога се надигнат да служат на Неговото Дело, са получатели на божествено вдъхновение от незримото Царство. Дълг на всички е да им се подчиняват. Всички държавни въпроси трябва да бъдат отправяни до Дома на справедливостта, но богослужебните дела трябва да бъдат съблюдавани според онова, което Бог е разкрил в Своята Книга.

О, хора на Баха! Вие сте местоизгревите на обичта на Бога и изворите на любящата Му доброта. Не омърсявайте езика си с проклятия и ругатни към нечия душа и пазете очите си от онова, което е непристойно. Изложете онова, което притежавате. Ако бъде прието благосклонно, целта ви е постигната; ако ли пък не, да се възразява е безсмислено. Оставете тази душа на мира и се обърнете към Господа, Закрилника, Себесъщния. Не бъдете причина за скръб, да не говорим за несъгласие и вражда. Таи се надеждата вие да придобиете истинско възпитание под подслона на дървото на Неговата нежна благодат и да постъпвате в съзвучие с това, което Бог желае. Вие всички сте листата на едно дърво и капките на един океан.

Четиринадесетата Радостна вест

Не е необходимо да се предприемат специални пътувания, за да се посещават местата за вечен покой на мъртвите. Ако материално подсигурени и богати хора предложат стойността на такова пътуване на Дома на справедливостта, това ще бъде радващо и приемливо в Божието присъствие. Щастливи са онези, които съблюдават Неговите предписания.

Петнадесетата Радостна вест

Въпреки че републиканската форма на управление е от полза за всички народи по света, все пак великолепието на царуването е един от знаците Божии. Ние не желаем страните по света да остават лишени от него. Ако мъдрите съчетаят двете форми в една, голямо ще бъде тяхното възнаграждение в Божието присъствие.

В предишните религии бяха положени и утвърдени според изискванията на времето такива наредби като свещената война, унищожаването на книги, забраната за общуване и другаруване с други народи или за четенето на определени книги. В това могъщо Откровение обаче, в това важно Обявление, многообразните дарове и Божия благодат се разпростряха над всички хора и от небосклона на Волята на Вечносъществуващия Господ Неговата непогрешима наредба предписа онова, което изложихме по-горе.

Отдаваме възхвала на Бога ¦ пресвят и прославен да е Той ¦ за всичко, което Той милостиво разкри в този благословен, този славен и несравним Ден. Наистина, ако някой на земята бе надарен с безброй езици и непрекъснато възхваляваше Бога и прославяше Неговото Име до края, който няма край, тяхната благодарност не би се оказала достатъчна дори и за едно от милостивите благодеяния, които споменахме в това Послание. За това свидетелства всеки човек, надарен с мъдрост и прозорливост, с проникновение и знание.

Искрено умоляваме Бога ¦ възвишена да е славата Му ¦ да подпомогне управниците и владетелите, които са носители на силата и извори на славата, да наложи Неговите закони и наредби. Той наистина е Всесилният, Всемогъщият, Този, който е навикнал да откликва на зова на хората.

4
ТАРАЗАТ
(Украшения)
В Моето Име, което стои върховно над всики имена.

ъзхвала и слава подобават на Господа на имената и Творец на небесата, Той, вълните на Чийто океан на Откровение бушуват пред очите на народите по света. Слънцето на Неговото Дело свети през всяка завеса и потвърждаващото Му слово е далеч от всякакво отрицание. Нито възходът на потисниците, нито жестокостта на злонамерените бяха в състояние да осуетят Неговата цел. Колко прославено е Неговото господство, колко възвишено е владичеството Му!

Велики Боже! Въпреки че знаците Му обгърнаха света и доказателствата и показанията Му сияят и са явни като светлината, невежите изглежда нехаят, дори по-скоро непокорстват. Да можеха да се задоволят с противопоставянето. Но те постоянно заговорничат да отсекат свещеното Лотосово Дърво. От изгрева на това Откровение, като прибягнаха до жестокостта и потисничеството, въплъщенията на себичността се помъчиха да угасят Светлината на божественото проявление. Но като спря ръцете им, Бог разкри тази Светлина чрез върховната Си власт и я защити чрез силата на Своето могъщество, докато земята и небето бяха озарени от нейното сияние и блясък. Хвала Нему, при всякакви обстоятелства.

Слава Тебе, о, Господи на света и Желание на народите, о, Ти, Който се прояви в Най-великото име, чрез което бисерите на мъдростта и речта се появиха от черупките на огромното море на Твоето знание и небесата на божественото откровение бяха украсени със светлината от появата на Слънцето на Твоя лик.

Смирено Те моля в името на онова Слово, чрез което доказателството Ти бе усъвършенствано сред Твоите създания и показанието Ти се изпълни сред Твоите раби, да укрепиш Своите хора в това, чрез което лицето на Делото ще засияе в Твоето владение, знамената на Твоето могъщество ще бъдат побити сред Твоите раби и хоругвите на Твоето напътствие ще бъдат издигнати из Твоите владения.

О, Господи мой! Ти ги виждаш как са се вкопчили във въжето на Твоята милост и здраво се държат за крайчеца на наметалото на Твоята благотворителност. Отреди за тях онова, което би могло да ги приближи до Теб и отдалечи ги от всичко друго, освен от Себе Си. Смирено Те моля, о, Царю на съществуванието и Закрилник на зримото и незримото, да направиш всеки, който се вдигне да служи на Делото Ти, като море, което се вълнува по Твое желание, като някой, който е възпламенен от огъня на Свещеното Ти Дърво, сияещ на небосклона на небето на Твоята воля. Наистина Ти си Могъщият, Който нито могъществото на целия свят, нито силата на народите може да отслаби. Няма друг Бог освен Теб, Едничкия, Несравнимия, Закрилника, Себесъщния.

О, ти, който си отпил от виното на Моята реч, от потира на Моето знание! Тези възвишени слова бяха чути днес от шепота на Лотосовото Дърво, което Господът на имената посади с ръката на небесното могъщество във всевишния Рай.

Първият Тараз

и първото излияние, което изгря на небосклона на Книгата майка е, че човек трябва да познава себе си и да разпознава онова, което води до възвишеност или падение, слава или унижение, богатство или бедност. Когато достигне състояние на завършеност и достигне своята зрелост, човек се нуждае от богатство, а такова богатство, което той постига чрез занаят или професия, е достойно за одобрение и похвала в оценката на мъдрите хора и особено в очите на раби, които се посвещават на възпитанието на света и на наставлението на неговите народи. Те наистина са носители на животворната вода на знанието и водачи към съвършения път. Те насочват народите по света към правата пътека и ги запознават с това, което води до издигане на човека и възвисяване. Правата пътека е онази, която упътва човека към извора на възприятието и към местоизгрева на истинското проникновение и го води към онова, което ще доведе до слава, чест и величие.

Таим надеждата, че чрез любящата доброта на Премъдрия, Всезнаещия, замъгляващият прах ще може да бъде разпръснат и силата на възприятието ще изпъкне, за да могат хората да открият целта, заради която са били създадени. В този Ден е добре да бъде обърнато внимание на всичко, което служи да се намали слепотата и да се засили зрението. Това зрение служи като средство и напътствие за истинското знание. Наистина по преценката на мъдрите хора остротата на проникновението се дължи на остротата на зрението. Хората на Баха трябва при всички обстоятелства да съблюдават онова, което е подобаващо и пристойно и да съветват хората в съответствие с него.

Вторият Тараз

е да се общува с последователите на всички религии в дух на приятелство и дружелюбност, да се провъзгласява онова, което Говорещият на Синай изложи и да се съблюдава честност във всички въпроси.

Онези, които са надарени с искреност и вярност, трябва да общуват с всички народи и племена по света с радост и приветливост, тъй като общуването с хората допринася и ще продължи да допринася за единство и съгласие, които от своя страна водят до поддържането на ред в света, и за възраждането на народите. Благословени са онези, които се придържат към въжето на добротата и нежното милосърдие и са свободни от враждебност и омраза.

Този Онеправдан призовава народите по света да съблюдават търпимост и праведност, които са две светлини сред мрака на света и двама възпитатели за напътствието на човечеството. Щастливи са онези, които са стигнали до това и горко на нехаещите.

Третият Тараз

се отнася до добрия характер. Добрият характер наистина е най-доброто наметало за хората от Бога. С него Той украсява храмовете на Своите обични. В името на живота Ми! Светлината на добрия характер превъзхожда светлината на слънцето и неговия блясък. Който достигне до нея, се смята за скъпоценност сред хората. Славата и издигането на света непременно зависят от него. Добрият характер е средство, чрез което хората са напътвани към Правата пътека и се водят към Великото Обявление. Блазе на оногова, който е украсен със светите качества и с характера на Множеството във висините.

Подобава ти да приковеш погледа си при всякакви обстоятелства в справедливостта и честността. В Скритите слова бе разкрита от Нашето Най-величествено Перо следната възвишена реч:

“О, сине на духа! Най-обичното от всички неща в Моите очи е Справедливостта; не се отвръщай от нея, ако Ме желаеш и не я пренебрегвай, за да мога да ти се доверя. С нейна помощ ти ще виждаш със собствените си очи, а не с очите на другите и ще знаеш чрез собственото си знание, не чрез знанието на съседа си. Размисли над това в сърцето си, какво ти приляга да бъдеш. Наистина справедливостта е Мой дар за теб и знак за любящата Ми доброта. Дръж я тогава пред очите си.”

Онези, които са справедливи и непредубедени в своята преценка заемат върховно място и притежават възвишен ранг. Светлината на набожността и праведността свети сияйно от тези души. Искрено се надяваме народите и страните по света да не бъдат лишени от блясъка на тези две светила.

Четвъртият Тараз

се отнася до благонадеждността. Наистина това е вратата на сигурността за всички, които живеят на земята и знак на слава от страна на Премилостивия. Онзи, който е получил от нея, наистина е получил от съкровищниците на богатството и благосъстоянието. Благонадеждността е най-огромната порта, водеща към спокойствието и сигурността на хората. Наистина, здравината на всяко дело е зависила и сега зависи от нея. Всички владения на могъществото, на величието и на богатството са озарени от нейната светлина.

Неотдавна следните възвишени слова бяха разкрити от Перото на Всевишния:

“Сега ще ти споменем Благонадеждността и нейното място в преценката на Бога, твоя Господ, Господа на Могъщия престол. Един ден от дните Ние се оттеглихме на Нашия Зелен остров. При пристигането Ни видяхме потоците му да текат, дърветата избуяли и слънцето играещо между тях. Като обърнахме лицето Си надясно, Ние съзряхме онова, което перото е безсилно да опише, нито може да изложи онова, което окото на Господа на човечеството видя на това пресвято, това най-върховно, това благословено и най-възвишено Място. Като се обърнахме тогава наляво, Ние се взряхме в една от Красотите на Най-възвишения Рай, която стоеше върху стълб от светлина и зовеше на висок глас като казваше: “О, живеещи на земята и на небето! Вижте Моята красота, Моята лъчезарност, Моето откровение и Моето сияние. В името на Бога, Истинския! Аз съм Благонадеждността и нейното откровение, и нейната красота. Аз ще се отплатя на всеки, който се придържа към Мен, признава Моя ранг и място и здраво се държи за крайчеца на одеждата Ми. Аз съм най-великото украшение на хората на Баха, одеянието на славата за всички, които са в царството на сътвореното. Аз съм върховното средство за благоденствието на света и небосклона на увереността за всички създания.” Така изпратихме за теб онова, което ще приближи хората до Господа на сътвореното.”

О, хора на Баха! Благонадеждността е наистина най-доброто одеяние за вашите храмове и най-славната корона за вашите глави. Дръжте се здраво за нея по заповед на Онзи, Който е Повелителят, Всеведущият.

Петият Тараз

се отнася до закрилата и опазването на мястото на Божиите раби. Човек не трябва да пренебрегва истината по който и да е въпрос, а по-скоро да даде израз на това, което е право и истинно. Хората на Баха не трябва да отричат никому полагащото се възнаграждение, трябва да се отнасят към занаятчиите с уважение и за разлика от хората преди, не трябва да мърсят езика си с ругатни.

В този Ден слънцето на занаятчийството сияе на небосклона на запада, а реката на изкуствата изтича от морето на тази област. Човек трябва да говори със справедливост и да цени такава благодат. В името на живота Господен! Думата “Справедливост” сияе ярко и ослепително като слънцето. Молим се Бог милостиво да пръсне лъчите є над всеки. Той наистина има могъщество над всички неща; Той, Който е навикнал да отговаря на молитвите на всички хора.

В тези дни верността и честността жестоко страдат в ноктите на лъжовността, а справедливостта е подложена на мъчения с бича на несправедливостта. Димът на покварата обгърна целия свят така, че нищо не може да бъде съзряно в никоя посока освен полкове войници и нищо не се чува от никоя страна, освен звъна на мечове. Умоляваме Бога, Истинския, да упражни Своето могъщество за това, което ще възстанови света и ще донесе спокойствие на народите.

Шестият Тараз

Знанието е един от чудните дарове на Бога. Дълг на всеки е да го придобие. Такива изкуства и материални средства, каквито има сега, са придобити чрез Неговото знание и мъдрост, които са били разкрити в Писма и Послания чрез Най-възвишеното Му Перо ¦ Перо, от чиято съкровищница излязоха на бял свят бисери на мъдростта и речта, както и изкуствата и занаятите по света.

В този Ден тайните на земята се разкриват пред очите на хората. Страниците на бързо появяващите се вестници са наистина огледалото на света. Те отразяват делата и стремленията на различните народи и племена. Те, както ги отразяват, така и ги разгласяват. Те са огледало, надарено със слух, зрение и говор. Това е едно поразително и могъществено явление. Необходимо е обаче списателите му да бъдат пречистени от подбудите на злите страсти и желания и да бъдат облечени с одеянието на справедливостта и безпристрастността. Те трябва да проучват обстоятелствата колкото се може повече и да установяват фактите, след това да ги излагат писмено.

Повечето от нещата за този Онеправдан, съобщени във вестниците, са лишени от истината. Безпристрастната реч и достоверността, поради своя висок ранг и място, се смятат за слънце, светещо на небосклона на знанието. Лъчите, издигащи се от този Океан, са очевидни явен пред очите на народите по света, а излиянията на Перото на мъдростта и речта са явни навсякъде.

В пресата се съобщава, че този Раб е избягал от земята на Та (Техеран) и е отишъл в Ирак. Милостиви Боже! Нито дори за единствен миг този Онеправдан не се е крил. По-скоро Той винаги е бил непоколебим и пред очите на всички хора. Никога не сме се укривали, нито някога ще помислим за бягство. Наистина глупците са тези, които бягат от Нашето присъствие. Напуснахме родината Си, придружавани от двама придружители на коне, представляващи двете почитаеми правителства на Персия и Русия, докато пристигнахме в Ирак, облени в сила и могъщество. Хвала Богу! Делото, Носител на което е този Онеправдан, стои високо като небето и свети сияйно като слънцето. Прикриването няма достъп до това положение, нито пък има повод за страх или мълчание.

Тайните на Възкресението и събитията от Последния час са явно проявени, но хората са потънали в нехайство и предпочитат да останат обвити в завеси. “И когато моретата закипят ... И когато Писанията бъдат разгънати.”1 В името на Божията праведност! Утрото наистина се разведели и светлината засвети, и нощта се оттегли. Щастливи са онези, които разбират. Щастливи са онези, които са достигнали до това.

Прославен да е Бог! Перото е объркано какво да пише, а езикът се чуди какво да изрече. Въпреки нечуваните трудности и изтърпените години на затворничество, пленничество и злочести изпитания Ние виждаме сега, че са се появили завеси, по-плътни от онези, които вече разкъсахме надве, които затрудняват зрението и замъгляват светлината на проникновението. Освен това забелязваме, че новите клевети, които се носят сега, са далеч по-злобни от тези в предишните дни.

О, хора на Баяна! Бойте се от милостивия Бог. Помислете за хората от отминалите дни. Какви бяха делата им и какви плодове събраха те? Всяко нещо, което изричаха, бе просто измама и каквото и да стореха, от него нямаше полза, освен за тези, които Бог милостиво защити чрез Своето могъщество.

Кълна се в живота на Онзи, Който е Желанието на света! Ако човек размислеше в сърцето си, той, освободен от всяка привързаност към света, щеше да се забърза към Най-великата Светлина и щеше да се очисти и пречисти от праха на безсмислените въображения и от дима на налудничавите идеи. Какво ли ще е подбудило хората от миналото да се заблудят и от кого ли са били подведени? Те все още отричат истината и са се обърнали към собствените си себични желания. Този Онеправдан призовава на висок глас заради Бога. Който желае, нека се обърне натам, който желае, нека се отвърне. Наистина, Бог спокойно може да си позволи да остане без всички неща, били те от миналото или от бъдещето.

О, хора на Баяна! Хора като Хади Доулат-Абади1, които с тюрбан и жезъл2 бяха източник на противопоставяне и пречки, толкова жестоко претовариха хората със суеверия, че дори и сега, те все още очакват появата на една измислена личност от измислено място. Нека това бъде предупреждение за вас, о, хора на проникновението.

О, Хади! Вслушай се в Гласа на този благонадежден Съветник ¦ насочи стъпките си отляво надясно, т. е. отвърни се от налудничавите идеи към увереността. Не вкарвай хората в заблуда. Божественото Светило блести, Неговото Дело е проявено и знаците Му са всеобхватни. Насочи лицето си към Бога, Помощта в беда, Себесъщния. Отречи се от водачеството си заради Бога и остави хората на мира. Ти си невеж по отношение на съществената истина, ти не си запознат с нея.

О, Хади! Не бъди лицемерен по Божията пътека. Когато си с неверниците, ти си неверник, а когато си с набожните, ти си набожен. Помисли си за такива души, които дадоха живота си и всичко от себе си в тази земя, та дано бъдеш посъветван и изкаран от съня. Помисли: кой трябва да бъде предпочетен ¦ онзи, който запазва тялото си, живота и имуществото си, или онзи, който предава всичко, което притежава в пътеката Божия? Отсъди право и не бъди от несправедливите. Хвани се здраво за справедливостта и се придържай към безпристрастността, та дано не използваш от себични подбуди религията като капан, нито да пренебрегваш истината заради златото. Наистина твоята несправедливост и несправедливостта на хора като теб стана толкова жестока, че Перото на славата бе подтикнато да отбележи тези неща. Бой се от Бога. Този, Който предвести това Откровение, заяви: “Той ще провъзгласява при всички обстоятелства: “Наистина, наистина, Аз съм Бог, няма друг Бог освен Мен, Помощта в беда, Себесъщният.”

О, хора на Баяна! На вас ви бе забранено да общувате с обичните на Бога. Защо бе наложена тази забрана и с каква цел? Бъдете справедливи, заклевам ви в името на Бога и не бъдете от нехаещите. За онези, които са надарени с прозрение и са пред Най-великата Красота, целта на тази забрана е известна и очевидна, това е за да не може никой да узнае неговите (на Хади) тайни и дела.

О, Хади! Ти не си бил с Нас, затова не знаеш за Делото. Не постъпвай според налудничавите си въображения. Освен тези неща изучи Писанията със собствените си очи и размисли над онова, което се случи. Имай милост към себе си и към рабите Божии и не бъди причина за своенравие като хората от миналото. Пътеката не може да бъде сгрешена и доказателството е явно. Промени несправедливостта в справедливост. Таим надежда диханията на божественото вдъхновение да могат да те укрепят и на вътрешното ти ухо да бъде дадена възможност да чуе благословените слова: “Кажи, туй Бог е, след туй остави ги с техните безсмислени препирни.”1 Ти си бил там (в Кипър) и си се виждал с него (Мирза Яхия). Сега кажи безпристрастно. Не изопачавай нещата, нито за самия себе си, нито за хората. Ти си както невеж, така и неосведомен. Вслушай се в гласа на този Онеправдан и се забързай към океана на божественото знание, та дано бъдеш окичен с украшението на разбирането и да отречеш всичко освен Бога. Вслушай се в гласа на този доброжелателен Съветник, призоваващ на висок глас, разбулен и явен пред лицата на царе и техните поданици, и призови хората по света, всички до един, към Този, Който е Господа на вечността. Това е Словото, от Чийто небосклон свети сияйно слънцето на непогрешимата милост.

О, Хади! Този Онеправдан, освободен от всяка обвързаност със света, се постара с върховни усилия да потуши огъня на враждебността и омразата, който гори буйно в сърцата на народите по света. Необходимо е всеки справедлив и непредубеден човек да благодари на Бога ¦ възвишена да е славата Му ¦ и да се вдигне да подпомага това изтъкнато Дело, та огънят да се превърне в светлина и омразата да отстъпи на дружелюбността и обичта. Кълна се в Божията праведност! Това е единствената цел на този Онеправдан. Наистина при провъзгласяването на това важно Дело и при показването на неговата Истина Ние изтърпяхме многообразни страдания, трудности и беди. Ти самият ще свидетелстваш за това, което споменахме, само да можеше да говориш безпристрастно. Наистина Бог говори истината и показва Пътя. Той е Могъщият, Силният, Милосърдният.

Нека славата Ни обгърне хората на Баха, които нито тиранията на потисника, нито възхода на нападателите бяха в състояние да задържат далеч от Бога, Господа на световете.

5
ТАДЖАЛИЯТ
(Отблясъци)

Това е Послание на Бога, Помощта в беда, Себесъщния

Той е Онзи, Който чува от Своето Царство на славата.

ог свидетелства, че няма друг Бог освен Него и че Този, Който се появи, е Скритата тайна, Пазеният символ, Най-великата Книга за всички народи и Небето на щедростта за целия свят. Той е Най-могъщият знак сред хората и Извор на най-величествените качества в царството на сътворението. Чрез Него се появи онова, което бе скрито от незапомнени времена и бе забулено за човешкия поглед. Той е Онзи, Чието Проявление бе обявено от небесните Писания в отминалите времена, а също и не толкова отдавна. Който приеме вярата в Него и в Неговите знаци и свидетелства, наистина е приел онова, което Езикът на величието изрече преди сътворението на земята и небето и преди разкриването на Царството на имената. Чрез Него океанът на знанието се разля сред хората и реката на божествената мъдрост бликна по повеление на Бога, Господа на дните.

Блазе на човека с прозрение, който разпозна и съзря Истината, и онзи, притежаващ чуващо ухо, който се вслуша в сладкия Му Глас, и ръката, която получи Неговата Книга с такава решимост, която е родена от Бога, Господа на този и на следващия свят, и искрения пътник, който се забърза към сияйния Му Небосклон, и онзи, надарен със сила, който нито непреодолимата мощ на управниците, нито врявата, вдигната от религиозните водачи, не успя да разколебае. И горко на онзи, който отрече Божията милост и Неговата щедрост, отказа нежната Му благодат и власт ¦ такъв човек наистина се причислява към онези, които през вечността са отхвърляли свидетелството на Бога и Неговото доказателство.

Огромна е благословеността на онзи, който в този Ден отхвърли неща, разпространени сред хората и се вкопчи в това, което е повелено от Бога, Господа на имената и Твореца на всичко сътворено, Този, Който дойде от небето на вечността чрез силата на Най-великото име, облечен в такава непобедима власт, че всички сили на земята не могат да Му устоят. За това свидетелства Книгата майка, зовяща от Най-възвишеното място.

О, Али Акбар!1 Многократно чувахме гласа ти и ти отговорихме с това, с което възхвалата на цялото човечество не може да се мери; от което искрените вдъхват сладкия мирис на казаното от Премилостивия и истински обичащите Го долавят благоуханието на божественото единение, и умиращите от жажда откриват ромона на водата, която е самия живот. Благословен е човекът, който е достигнал до него и е приел това, което в този миг се разлива от Перото на Бога, Помощта в беда, Всемогъщия, Прещедрия.

Свидетелстваме, че ти си обърнал лицето си към Бога и си пътувал надалеч, докато наистина достигна до Неговото присъствие и се вслушваш в Гласа на този Онеправдан, хвърлен в затвора поради злодеянията на онези, които не повярваха в знаците и свидетелствата на Бога и отрекоха тази небесна благодат, чрез която целият свят бе накаран да засияе. Благословено е лицето ти, защото то се обърна към Него, ухото ти, защото то чу Неговия Глас, и езика ти, защото той отбеляза възхвалата на Бога, Господа господен. Молим се Бог милостиво да ти помогне да се превърнеш в пример за издигане на Неговото Дело и да ти даде възможност да се приближаваш към Него винаги и при всички обстоятелства.

Божиите избраници и Неговите обични в тази страна се помнят от Нас и Ние им даваме радостната вест за това, което бе изпратено в тяхна чест от Царството на речта на техния Господ, върховния Управник в Деня на равносметката. Спомени Ме пред тях и озари ги със сияйния блясък на Моята реч. Наистина твоят Господ е Милостивият, Щедрият.

О, ти, който Ме възхваляваш! Вслушай се в онова, което хората на тиранията Ми приписват в Моите дни. Някои от тях казват: “Той си приписва божественост”; други казват: “Той е измислил лъжа срещу Бога”; трети: “Той е дошъл, за да подстрекава към раздор.” Низки и нищожни са те. Виж! Те наистина са роби на налудничави въображения.

Сега ще престанем да използваме красноречивия език.1 Наистина твоят Господ е Могъщият, Неограниченият. С готовност ще говорим на персийски, та дано хората на Персия, всички до един, да могат да узнаят казаното от милостивия Господ и да пристъпят към откриване на Истината.

Първият Таджали,

който се появи от Слънцето на Истината, е знанието за Бога ¦ възвишена да е славата Му. А до знанието за Царя на вечните дни не може да се достигне по никакъв начин, освен чрез признаването на Онзи, Който е Носител на Най-великото име. Той наистина е Говорещият на Синай, Който сега е седнал на престола на Откровението. Той е Скритата тайна и Пазеният символ. Всички предходни и следващи Божии Книги са украсени с Неговата възхвала и величаят Неговата слава. Чрез Него знамето на знанието бе побито в света и флагът на единствеността на Бога бе развят сред хората. Достигането до Божественото Присъствие може да бъде осъществено единствено чрез достигането до Неговото присъствие. Чрез силата Му всичко, което от незапомнени времена бе забулено и скрито, сега е разкрито. Той е проявен чрез силата на Истината и изрече Слово, чрез което всички, които са в небесата и на земята онемяха, освен онези, които Всемогъщият благоволи да облекчи. Истинската вяра в Бога и признаването Му не могат да бъдат пълни освен чрез приемането на онова, което Той разкри и чрез съблюдаването на всичко, което бе повелено от Него и бе изложено в Книгата от Перото на славата.

Онези, които се потопяват в океана на Неговите слова, трябва винаги да оказват изключително внимание на божествено разкритите наредби и забрани. Наистина Неговите наредби съставляват най-здравата твърдина за закрилата на света и за предпазването на неговите народи ¦ светлина за онези, които приемат и признават истината и огън за онези, които се отвръщат и отричат.

Вторият Таджали

е човек да остане непоколебим в Божието Дело ¦ възвишена да е славата Му ¦ и да бъде твърд в Неговата обич. А това не може да бъде постигнато по никакъв начин освен чрез пълното Му признаване, а пълното Му признаване не може да бъде постигнато освен чрез вяра в благословените слова: “Той върши туй, що благоволи.” Който упорито се придържа към това върховно слово и пие дълбоко от животворните води на речта, които са въплътени в него, ще бъде надарен с такава твърдост, че всички книги по света не ще бъдат в състояние да го отклонят от Книгата майка. О, колко славно е това върховно място, този възвишен ранг, тази крайна цел!

О, Али Акбар! Помисли колко жалко е състоянието на неверниците. Те всички изговарят словата: “Наистина Той трябва да бъде възхваляван за Неговите дела и трябва да се подчиняваме на повелението Му.” Независимо от това, ако Ние разкрием нещо друго, което дори и до степен на иглено ухо да противоречи на себичния им характер и желания, те надменно биха го отрекли. Кажи, никой никога не може да обхване многобройните изисквания на върховната Божия мъдрост. Наистина, ако трябваше Той да обяви земята за небе, никой няма право да оспорва Неговата власт. Това е за което Точката на Баяна свидетелства във всичко, което Му бе истинно изпратено по повеление на Бога, Този, Който накара Утрото да пукне.

Третият Таджали

се отнася до изкуствата, занаятите и науките. Знанието е като криле за живота на човека и стълбица за неговото издигане. Придобиването му е дълг на всеки. Трябва да бъде придобивано знание в такива науки, които могат да бъдат от полза за народите по света, а не в онези, които започват с думи и завършват с думи. Огромни са наистина заслугите на учените и занаятчиите пред народите по света. За това свидетелства Книгата майка в деня на Неговото второ пришествие. Щастливи са онези, които притежават чуващо ухо. Наистина знанието е същинско богатство за човека и източник на слава, благодат, радост, възвишеност, жизнерадостност и веселие за него. Така рече Езикът на величието в този Най-велик затвор.

Четвъртият Таджали

се отнася до Божествеността, Божеството и тем подобни. Ако проницателният човек насочеше взора си към благословеното, изявеното Лотосово Дърво и към неговите плодове, той би бил толкова обогатен от тях, че би станал независим от всичко друго и би признал вярата си в това, което Говорещият на Синай рече от престола на Откровението.

О, Али Акбар! Запознай хората със свещените стихове на своя Господ и извести им Неговата права Пътека, Неговото могъщо Обявление.

Кажи, о, хора, ако съдите справедливо и безпристрастно, вие ще свидетелствате за истината на всичко, което бликна от Най-възвишеното Перо. Ако сте от хората на Баяна, Персийският Баян ще напътва право и ще бъде достатъчно показание за вас, а ако сте от хората на Корана, размислете за Откровението на Синай и за Гласа от Храста, който дойде към Сина на Имран.

Милостиви Боже! По времето на проявлението на Единия истински Бог способността Той да бъде разпознат трябваше да се е развила и узряла и да е достигнала своя връх. Сега обаче ясно се вижджа, че у неверниците тази способност е останала недоразвита и наистина е закърняла.

О, Али! Онова, което приеха от Храста, те сега отказват да приемат от Този, Който е Дървото на света на съществуванието. Кажи, о, хора на Баяна, не говорете според продиктуваното от страстите и себичните желания. Повечето от народите по света потвърждават истината на благословеното Слово, което излезе от Храста.

В името на Божията праведност! Ако не бе заради химна на прослава, издигнат от Онзи, Който предвести божественото Откровение, този Онеправдан не би промълвил и едничко слово, което би могло да всели ужас в сърцата на невежите и да ги накара да погинат. Като се спира на прославата на Този, Който Бог ще прояви ¦ възвишено да е Неговото Проявление ¦ Баб казва в началото на Баяна: “Той е Онзи, Който ще провъзгласи при всякакви обстоятелства “Наистина, наистина, Аз съм Бог, няма друг Бог, освен Мен, Господа на всички сътворени неща. Наистина всички други, освен Мен са Мои създания. О, Мои създания! Само на Мен се прекланяйте.” Също така на друго място Той, като величае Името на Този, Който ще бъде проявен, казва: “Аз ще бъда първият, който ще го почитам.” Сега подобава човек да се замисли върху значението на “Почитателя” и “Почитания”, та дано хората по света да могат да получат капчица от океана на божественото знание и да им бъде дадена възможност да схванат величието на това Откровение. Наистина, Той се появи и развърза езика Си, за да провъзгласи Истината. Блазе на оногова, който наистина приема и разпознава истината, и горко на вироглавите и непокорните.

О, племена по света! Вслушайте се в Гласа от божественото Лотосово Дърво, което е хвърлило сянката си над света и не бъдете от хората на своеволието на земята ¦ хора, които са отрекли Божието Проявление и Неговата всепобедна власт и са отказали Неговите благодеяния ¦ те наистина се причисляват към презрените в Книгата на Бог, Господа на цялото човечество.

Блясъкът, който изгря на небосклона на нежното Ми милосърдие, се простира над теб и над всеки, който е с теб и се вслушва в словата ти за Делото на Бога, Всемогъщия, Всевъзхвалявания.

6
КАЛЕМАТ-Е-ФЕРДОУСИЙЕ
(Райски слова)

Той е Онзи, Който говори чрез силата на Истината в Царството на речта.

Вие, въплъщения на справедливостта и безпристрастността и проявления на правдивостта и на божествените дарове! Облян в сълзи и ридаещ, този Онеправдан зове на висок глас и казва: “О, Боже, Боже мой! Украси главите на Своите обични с короната на необвързаността и премени техните храмове с одеянието на праведността.

Необходимо е хората на Баха да дарят Господа с победа чрез силата на своето слово и да поучават хората чрез добрите си дела и характер, тъй като делата оказват по-голямо въздействие от думите.

О, Хейдар Али!1 Божията възхвала и слава да прострат криле върху ти. Кажи: Честността, добродетелността, мъдростта и светият характер спомагат за издигането на човека, докато безчестието, измамата, невежеството и лицемерието водят до неговото принизяване. Кълна се в живота Си! Отличието на човека лежи не в украшенията или богатството, а по-скоро в добродетелния характер и в истинското проникновение. Повечето от хората в Персия са потънали в измама и налудничави идеи. Колко огромна е разликата между състоянието на тези хора и положението на такива храбри души, които са прекосили морето на имената и са опънали шатрите си на бреговете на океана на необвързаността. Наистина никой, освен малцина от сегашното поколение все още не е заслужил да се вслуша в гукането на гълъбите на всевишния Рай. “Малцина от Моите раби са наистина благодарни.”1 Повечето хора се отдават на суеверията. Те гледат на едничката капка от морето на заблудата като на нещо за предпочитане пред океана на увереността. Като се придържат здраво към имена, те се лишават от съкровената същност и като са се вкопчили в безсмислени въображения, те са държани надалеко от Изгрева на божествените знаци. Да даде Бог да ти бъде милостиво помогнато при всякакви обстоятелства да разбиваш идолите на суеверията и да разкъсваш завесите на човешкото въображение. Властта е в ръцете на Бога, Първоизточника на откровение и вдъхновение и Господ на Деня на Възкресението.

Чухме онова, което въпросният човек е споменал за някои учители на Вярата. Наистина той е говорил вярно. Някои нехаещи души скитат из страната в името Божие, дейно заети с рушенето на Неговото Дело, като наричат това издигане и проповядване на Словото Божие, въпреки че качествата на учителите на Вярата блестят сияйно като звезди из небесата на божествените Послания. Всеки непредубеден човек свидетелства и всеки, надарен с прозрение, добре знае, че Единият истински Бог ¦ възвишена да е славата Му ¦ непрестанно е излагал и тълкувал онова, което ще издигне мястото и ще възвиси ранга на децата човешки.

Хората на Баха горят ярко като свещ сред събранията и здраво се придържат към онова, което Бог е възнамерил. Това място стои върховно над всички места. Блазе на оногова, който е отхвърлил нещата, които притежават хората по света, копнеейки за онова, което е свързано с Бога, Върховния Господар на вечността.

Кажи: О, Боже, Боже мой! Ти ме виждаш да кръжа около Твоята Воля с очи, обърнати към небосклона на Твоята щедрост, очаквайки с копнеж откровението на сияйните блясъци на слънцето на Твоите благодеяния. Смирено Те моля, о, Възлюбени на всяко проникновено сърце и Желание на онези, които са приближени до Теб, да направиш така, че Твоите обични да се откъснат изцяло от собствените си влечения, да се придържат здраво за това, което Те радва. Премени ги, о, Господи, с одеждата на праведността и озари ги с блясъците на светлината на необвързаността. Призови тогава да им се притекат на помощ силите на мъдростта и речта, за да могат да величаят Словото Ти сред Твоите създания и да провъзгласяват Делото Ти сред Твоите раби. Наистина, могъщ си Ти да вършиш туй, що благоволиш и в ръцете ти лежат юздите на всички дела. Няма друг Бог освен Теб, Силния, Всеопрощаващия.

О, ти, който си обърнал взора си към Моето лице! Тези дни се случи това, което Ме потопи в ужасна тъга. Някои злосторници, които се кълнат във вярност на Божието Дело, сториха такива дела, които накараха крайниците на искреността, на честността, на справедливостта и на безпристрастността да потреперят. Една известна личност, на когото бяха оказани безпределна доброта и благосклонност, извърши такива дела, които изпълниха със сълзи Божието око. Първоначално изрекохме слова на предупреждение и предизвестие, след туй в продължение на години държахме въпроса в тайна, с надежда той да обърне внимание и да се разкае. Но безполезно. Накрая той насочи енергията си към оклеветяване на Божието Дело пред очите на всички хора. Разкъса надве завесата на безпристрастността и не почувства състрадание нито към себе си, нито към Божието Дело. Сега обаче делата на отделни хора ни наскърбиха много по-жестоко от неговите дела. Умолявай Бога, Истинския, милостиво да даде възможност на нехаещите да се отдръпнат и да се покаят. Наистина Той е Прощаващият, Благодетелният, Прещедрият.

В тези дни дълг на всеки е да се придържа упорито към единството и съгласието и да работи прилежно за издигането на Божието Дело, та дано своенравните души да могат да стигнат до онова, което ще доведе до вечно благоденствие.

Накратко, раздорите сред различните секти отвориха пътя към безсилието. Всяка секта си избра свой път и се придържа към определена нишка. Въпреки очевидната слепота и невежество те се гордеят със своето прозрение и знание. Сред тях са мистици, които се кълнат във вярност към Вярата на исляма, някои се отдават на това, което води към безделие и уединение. Кълна се в Бога! Това принизява мястото на човека и го кара да се надува от гордост. Човек трябва да ражда плодове. Този, който не ражда плодове, е по думите на Духа1 като безплодно дърво, а безплодното дърво става единствено за огъня.

Това, което гореказаните люде са споменали за състоянията на Божественото Единство, ще доведе в немалка степен до безделие и безсмислени въображения. Тези смъртни мъже очевидно са оставили настрана разликите в състоянието и са започнали да смятат самите себе си за Бог, докато Бог е неизмеримо възвисен над всички неща. Всяко сътворено създание обаче разкрива Неговите знаци, които са просто излияния от самия Него, а не е самата Му Същност. Всички тези знаци се отразяват и могат да бъдат видени в книгата на съществуванието, а свитъците, които описват формата и структурата на вселената, са наистина една най-велика книга. В нея всеки човек с прозрение може да схване онова, което води към Правата пътека и което ще му даде възможност да достигне до Великото Обявление. Помисли за лъчите на слънцето, чиято светлина е обгърнала света. Лъчите излизат от слънцето и разкриват своята същност, но не са самото слънце. Това, което може да бъде съзряно на земята, показва в достатъчна степен силата на Бога, Неговото знание и излиянията на Неговата благодат, докато Той Самият е неизмеримо възвисен над всички твари.

Христос казва: “Ти дари децата с онова, от което са лишени учените и мъдрите.” Мъдрецът от Сабзивар1 е казал: “Уви! Липсват уши, които да се вслушат, иначе шепотът на синайския храст би могъл да бъде чут от всяко дърво.” В Послание до един мъдър човек, който отправи запитване за значението на Елементарната действителност, Ние се обърнахме към този прочут мъдрец със следните слова: “Ако казаното е наистина от теб, как тогава не си успял да се вслушаш в Зова, което издигна Дървото човешко от най-издигнатите висини на света? Ако пък чул си Зова, но се боиш и желанието ти да запазиш своя живот те е накарало да останеш безразличен към него, ти си такъв човек, какъвто никога не е заслужавало, нито ще заслужава да бъде споменат; ако не си го чул, тогава лишен си от слух.” Накратко такива хора са онези, чиито слова са гордостта на света и чиито дела са срамът на народите.

Наистина Ние прогърмяхме с Тръбата, която не е нищо друго освен Моето Перо на славата и, виж, човечеството замира пред нея, освен онези, които Бог пожелае да избави в знак на Своето милосърдие. Той е Господът на щедростта, Предвечният.

Кажи: О, сбор от духовници! Произнасяте ли присъда срещу това Перо, в което, веднага щом надигна пронизителния си глас, се приготви да се вслуша царството на речта и пред чиято могъща и славна тема всяка тема избледня в нищожност? Бойте се от Бога и не следвайте налудничавите идеи и покварените помисли, а по-скоро следвайте Онзи, Който е дошъл при вас, облечен с неопровержимо знание и непоклатима увереност.

Прославен да е Бог! Съкровището на човека е неговата реч, въпреки това този Онеправдан задържа Езика Си, тъй като неверниците лежат в засада; обаче закрилата е осигурена от Бога, Господа на всички светове. Наистина на Него сме се доверили и на Него сме предоставили всички дела. Предостатъчен е Той за Нас и за всички сътворени неща. Той е Онзи, с Чието позволение и по силата на Чиято заповед Слънцето на върховното могъщество изгря сияйно на небосклона на света. Блазе на онзи, който схваща и разпознава Истината и горко на вироглавите и неверниците.

Този Онеправдан неизменно се отнасяше към мъдрите с обич. За мъдри се имат предвид хората, чието знание не е ограничено до простите слова и чийто живот е бил плодотворен и е дал трайни резултати. Дълг на всеки е да почита тези благословени души. Щастливи са онези, които съблюдават Божиите предписания, щастливи са онези, които са разпознали Истината, щастливи са онези, които съдят безпристрастно по всички дела и се държат здраво за Въжето на Моята ненакърнима Справедливост.

Хората на Персия се отвърнаха от Онзи, Които е Закрилникът и Помощникът. Те са се вкопчили и са се впримчили в безсмислените идеи на глупците. Толкова здраво се придържат към суеверията, че нищо не може да ги откъсне оттам освен могъщата Божия ръка ¦ възвишена е славата Му. Умолявай Всемогъщия да отмести с пръстите на божествената сила завесите, които са откъснали различните народи и племена, за да могат те да достигнат до нещата, които допринасят за сигурност, прогрес и напредък и да могат те да се забързат напред към несравнимия Приятел.

Словото Божие, което Перото Абха разкри и записа на

първия лист

на Най-възвишения Рай, е следното: Наистина Аз казвам: Боязънта пред Бога винаги е била сигурна защита и безопасна твърдина за всички народи по света. Тя е главната причина за закрилата на човечеството и върховното средство за неговото запазване. Наистина в човека съществува способност, която го държи настрана и го предпазва от всичко, което е недостойно и непристойно и което е известно като неговото чувство за срам. То обаче е ограничено до малцина, не всички са го притежавали, нито го притежават.

Словото Божие, което Върховното Перо записа на
втория лист

на Най-възвишения Рай, е следното: Перото на Всевишния призовава в този миг проявленията на властта и изворите на силата, а именно царете, владетелите, президентите, управниците, духовниците и мъдрите и им нарежда да поддържат делото на религията и да се придържат към него. Религията наистина е главното средство за установяването на ред в света и на спокойствие сред неговите народи. Отслабването на стълбовете на религията укрепи глупците, засили смелостта им и ги направи нагли. Наистина Аз казвам: Колкото по-голям е упадъкът на религията, толкова по-жестоко е своенравието на безбожниците. Това не може просто да не доведе в крайна сметка до хаос и объркване. Чуйте Ме, о, хора с прозрение и бъдете предупредени, вие, които сте надарени с проницателност!

Словото Божие, което Върховното Перо записа на
третия лист

на Най-възвишения Рай, е следното: О, сине човешки! Ако очите ти са обърнати към милосърдието, остави нещата, които са от полза за теб и се вкопчи в онова, което ще бъде от полза за човечеството. И ако очите ти са обърнати към справедливостта, избери за своя съсед онова, което избираш за самия себе си. Скромността издига човека до небето на славата и силата, докато гордостта го принизява до бездната на покварата и моралното падение.

О, хора на Бога! Велик е Денят и могъщ е Зовът! В едно от Нашите Послания Ние разкрихме следните възвишени слова: “Ако светът на духа бъдеше напълно превърнат в чувството на слуха, той тогава би могъл да твърди, че заслужава да се вслуша в Гласа, който зове от Върховния Небосклон, защото иначе тези уши, които са омърсени с лъжливи разкази, никога не са били, нито пък са и сега достойни да го чуят.” Блазе на онези, които се вслушват и горко на своенравните.

Словото Божие, което Върховното Перо записа на
четвъртия лист

на Най-възвишения Рай, е следното: О, хора на Бога! Умолявайте Истинския ¦ прославено да е Неговото Име ¦ милостиво да предпази проявленията на господството и силата от подбудите на себичността и желанието, и да пръсне сиянието на справедливостта и напътствието над тях.

Негово превъзходителство Мохамед Шах, въпреки висотата на своя ранг, извърши две ужасни дела. Едното бе заповедта да бъде прокуден Господа на Царствата на милостта и щедростта ¦ Първичната точка, а другото ¦ убийството на Княза на Града на държавничеството и литературните постижения.1

Грешките на царете, както и техните благодеяния, могат да бъдат огромни. Един цар, комуто суетата на могъществото и властта не пречат да съблюдава справедливостта, нито пък е лишен от блясъка на слънцето на безпристрастността чрез охолството, богатствата, славата или безбройните редици на армиите и легионите, ще заема висок ранг и върховно място сред Множеството във висините. Дълг на всеки е да окаже подкрепа и да прояви доброта към една такава толкова благородна душа. Блазе на царя, който здраво държи юздите на своите страсти, въздържа гнева си и предпочита справедливостта и безпристрастността пред несправедливостта и своеволието.

Словото Божие, което Върховното Перо записа на
петия лист

на Най-възвишения Рай, е следното: Над всичко друго най-великият дар и най-чудната благодат винаги е била и ще продължи да бъде Мъдростта. Тя е непогрешимият Закрилник за човека. Тя му помага и го укрепва. Мъдростта е Божи Емисар и Разкривател на Неговото Име, Всеведущия. Чрез нея се проявява и става явна висотата на човешкото положение. Тя е всезнаещ и виден Учител в училището на съществуванието. Тя е Водителят и е надарена с високо отличие. Благодарение на нейното възпитателно влияние на земните създания бе вдъхнат драгоценен дух, който свети по-силно от небесата. В града на справедливостта тя е безподобният Говорител, Който в годината девета озари света с радостните вести за това Откровение. И тя бе онзи несравним Извор на мъдростта, който в началото на създаването на света се изкачи по стълбицата на скрития смисъл и когато зае престола на амвона на речта, посредством божествената Воля, провъзгласи две думи. Първата предвестяваше обещанието за отплата, докато втората огласи зловещото предупреждение за наказание. Обещанието предизвика надежда, а предупреждението роди страх. Така основите на световния ред бяха здраво положени върху тези неразделни принципи. Възвишен е Господът на Мъдростта, Притежателят на огромна благодат.

Словото Божие, което Върховното Перо записа на
шестия лист

на Най-възвишения Рай, е следното: Светлината на хората е Справедливостта. Не я гасете с насрещните ветрове на потисничеството и тиранията. Целта на Справедливостта е появата на единството сред хората. Океанът на божествената мъдрост бушува в това възвишено слово, докато книгите на света не могат да съдържат нейното вътрешно значение. Ако хората бъдеха нагиздени с това одеяние, те биха съзрели слънцето на казаното “В този ден Бог ще задоволи всеки чрез Своето изобилие”1, което свети сияйно на небосклона на света. Оценете стойността на тези слова, те са благороден плод, който роди Дървото на Перото на славата. Щастлив е човекът, който се вслушва в тях и съблюдава техните предписания. Истина Аз казвам, всичко, което е изпратено от небето на Божията Воля представлява средство за установяването на ред в света и инструмент за утвърждаването на единство и дружелюбност сред народите. Така рече Езикът на този Онеправдан от Неговия Най-велик затвор.

Словото Божие, което Върховното Перо записа на
седмия лист
на Най-възвишения Рай,

е следното: О, вие, мъдри хора сред народите! Затворете очите си за отчуждението и след туй приковете погледа си в единството. Придържайте се упорито към онова, което води към благоденствие и спокойствие на цялото човечество. Това късче земя е просто една родина и една обител. Необходимо е да оставите суетата, която причинява отчуждение и да свържете сърцата си с всичко, което ще осигури хармония. В очите на хората на Баха славата на човека лежи в неговото знание, праведното му поведение, похвалния му характер, мъдростта му, а не в неговата народност или ранг. О, хора по света! Оценете стойността на това небесно слово. Наистина то може да бъде оприличено на кораб в океана на знанието и на сияйно светило в царството на проникновението.

Словото Божие, което Върховното Перо записа на
осмия лист

на Най-възвишения Рай, е следното: Училищата трябва първо да образоват децата в принципите на религията, за да може Обещанието и Заплахата, записани в Книгите Божии да ги предпазят от забранените неща и да ги нагиздят с наметалото на заповедите, но това трябва да става с такава мярка, че да не нарани децата като причини невеж фанатизъм и сляпа нетърпимост.

Дълг на доврениците от Дома на справедливостта е да се съветват за онези неща, които не са разкрити явно в Книгата и да налагат това, върху което са се съгласили. Бог наистина ще ги вдъхнови, с каквото благоволи и Той наистина е Снабдителят, Всеведущият.

Преди бяхме повелили хората да говорят на два езика, но въпреки това трябва да бъдат положени усилия те да бъдат сведени до един, също така и писменостите в света, за да не бъде животът на хората пропиляван и прахосван в изучаването на различни езици. Така цялата земя ще започне да бъде смятана като един град и една страна.

Словото Божие, което Върховното Перо записа на
деветия лист

на Най-възвишения Рай, е следното: Във всички дела е желателна умереността. Ако едно нещо бъде доведено до прекомерност, то ще се окаже източник на зло. Помислете за западната цивилизация, как тя развълнува и разтревожи народите по света. Измислен бе един пъклен двигател, който се оказа толкова жестоко оръжие за разрушение, че подобно нему никой не е виждал или пък чувал. Пречистването от такава толкова дълбоко вкоренена и завладяваща поквара не може да се осъществи, освен ако народите по света не се обединят в преследването на една обща цел и не прегърнат една всеобща вяра. Вслушайте се в зова на този Онеправдан и придържайте се здраво към По-малкия мир.

Странни и удивителни неща съществуват по земята, но те са скрити от умовете и проникновението на хората. Тези неща са в състояние да променят цялата атмосфера на земята, а замърсяването им ще се окаже фатално. Велики Боже! Наблюдавахме поразително нещо. Светкавица или подобна на нея сила се управлява от някой и се движи по негова заповед. Неизмеримо възвисен е Господът на Могъществото, Който разголи онова, което възнамери чрез силата на Своята тежка и необорима заповед.

О, хора на Баха! Всяка една от наредбите, които разкрихме, е могъща основа за запазването на света на битието. Наистина този Онеправдан не желае нищо друго освен вашата сигурност и издигане.

Призоваваме мъжете от Дома на справедливостта и им заповядваме да осигурят закрилата и опазването на мъжете, жените и децата. Техен дълг е да оказват изключително внимание на интересите на хората винаги и при всякакви обстоятелства. Благословен е управникът, който помага на пленника, богатият, който се грижи за бедния и справедливият, който опазва от злосторника правата на потъпканите и щастлив е довереникът, който съблюдава онова, което Повелителят, Предвечният му е предписал.

О, Хейдар Али! Възхвалата и славата Ми да прострат криле върху ти. Съветите и призивите Ми обгърнаха света. Въпреки това, вместо да дарят радост и веселие, те причиниха скръб, защото някои от онези, които твърдят, че Ме обичат, се възгордяха и Ми причиниха такива горести, каквито нито последователите на предишните религии, нито духовниците на Персия някога са причинявали.

Казахме: “Затворничеството никак не Ми вреди, нито пък нещата, които Ме сполетяха от ръцете на Моите врагове. Това, което Ми вреди, е поведението на Моите обични, които макар и да носят Моето име, вършат това, което кара сърцето и перото Ми да стенат.” Такива слова отново и отново биваха разкривани, но въпреки това нехаещите не се възползваха от тях, тъй като те са пленници на собствените си зли страсти и покварени желания. Умолявай Единия истински Бог да даде възможност на всеки да се разкае и да се върне при Него. Докато природата на човек ражда зли страсти, ще преобладават престъпленията и прегрешенията. Таим надежда ръката на божественото могъщество и излиянията на небесни благодеяния да подкрепят всички хора, да ги пременят в одеждата на опрощението и преизобилието и да ги предпазят от онова, което ще навреди на Делото Му сред Неговите раби. Той наистина е Силният, Всемогъщият и Той е Всеопрощаващият, Милостивият.

Словото Божие, което Върховното Перо записа на
десетия лист

на Най-възвишения Рай, е следното: О, хора по света! Животът в уединение или практикуването на аскетизъм не е приемливо в Божието присъствие. Необходимо е онези, които са дарени с прозрение и проникновение, да съблюдават онова, което ще донесе радост и лъчезарност. Такива практики, каквито са се появили от слабините на налудничавите идеи или са родени от утробата на суеверието, никак не подобават на хората на знанието. В предишните времена и не толкова отдавна някои хора се заселваха в планинските пещери, докато други търсеха убежище нощем в гробищата. Кажи, вслушайте се в съветите на този Онеправдан. Оставете разпространените сред вас неща и приемете онова, което правоверният Съветник ви повелява. Не се лишавайте от благините, които бяха създадени заради вас.

Благотворителността радва и е достойна за похвала в Божиите очи и на нея се гледа като на княз сред добрите дела. Помислете и си припомнете онова, което Премилостивият разкри в Корана: “Те ги предпочитат пред самите себе си, въпреки че бедността е тяхната съдба. И добре ще са онези, които са предпазени от собствения си ламтеж.”1 Погледнато в тази светлина, горните благословени слова са наистина слънцето на словата. Благословен е онзи, който предпочита своя брат пред себе си. Наистина такъв човек се числи, според Волята на Бога, Всезнаещия, Премъдрия, към хората на Баха, които обитават Пурпурния Ковчег.

Словото Божие, което Върховното Перо записа на
единадесетия лист

на Най-възвишения Рай, е следното: Нареждаме на тези, които са символи на Неговите имена и присъщи качества, да се придържат здраво отсега нататък към онова, което бе изложено в това Най-велико Откровение, да не си позволяват да се превръщат в причина за вражди и до края, който не знае край, да държат погледа си насочен към изгрева на тези сияйни слова, записани в това Послание. Враждите водят до кръвопролития и предизвикват вълнения сред хората. Вслушайте се в Гласа на този Онеправдан и не се отклонявайте от него.

Ако някой се замислеше в сърцето си за онова, което в това Откровение се изля от Перото на славата, той би се уверил, че с всичко, което този Онеправдан е потвърдил, Той е нямал никакво намерение да придобие за Себе Си каквото и да е място или отличие. По-скоро целта бе да се привлекат душите чрез възвишеността на Неговите слова към висините на неземната слава и да им бъде дарена способност да съзрат онова, което ще пречисти и освети народите по света от враждите и раздорите, предизвикани от религиозните различия. За това свидетелстват сърцето Ми, перото Ми, вътрешната и външната Ми Същност. Дай Боже всички хора да могат да се обърнат към съкровищата, скрити в собствената им същност.

О, хора на Баха! Източникът на занаятите, науките и изкуствата е силата на размисъла. Положете всички усилия от този съвършен залеж да пробляснат такива бисери на мъдростта и речта, каквито ще допринесат за благоденствието и хармонията на всички племена по света.

При всякакви обстоятелства, било то при несгода или покой, почитан или сполетян от беди, този Онеправдан напътваше всички хора да показват обич, нежност, състрадание и съгласие. И въпреки това винаги, когато имаше и най-малко доказателство за прогрес и напредък, онези, скрити зад завесата, се втурваха и изричаха клевети, по-нараняващи от меч. Те са се вкопчили в подвеждащи и осъдителни слова и жестоко лишиха себе си от океана на стиховете, разкрити от Бога.

Ако тези затрудняващи завеси не се бяха появили, Персия щеше за около две години да бъде подчинена чрез силата на речта, положението както на правителството, така и на народа щеше да бъде подобрено и Върховната цел, разбулена и неприкрита, щеше да се появи в преизобилна слава. Накратко, понякога изрично, друг път със загатване, Ние казахме онова, което трябваше да бъде казано. Така, след като Персия бъдеше възстановена, сладкият мирис на Божието Слово щеше да повее над всички страни, тъй като онова, което излезе изпод Най-възвишеното Перо води до славата, напредъка и възпитанието на всички народи и племена по света. Наистина то е върховният лек за всяка болест, само да можеха те да разберат и да схванат това.

Наскоро Афнаните и Амин ¦ славата и любящата Ми доброта да прострат криле върху тях ¦ достигнаха до Нашето присъствие и зърнаха Нашия лик, също така Набил, синът на Набил и синът на Самандар ¦ славата на Бога и любящата Му доброта да прострат криле върху тях ¦ са тук и изпиха чашата на единението. Умоляваме Бога милостиво да отреди за тях доброто на този свят и на следващия и излиянията на Неговата благодат и милост да се спуснат над тях от небето на Неговата щедрост и от облаците на нежното Му състрадание. Наистина от онези, които показват милост, Той е Най-милостивият и Той е Милосърдният, Благодетелният.

О, Хейдар Али! Другото ти писмо, което изпрати по онзи, който носи титлата Джуд1(Щедрост), достигна Нашия свят двор. Хвала на Бога! То бе украсено със светлината на божественото единство и необвързаността и пламтеше с огъня на обичта и нежността. Моли се на Бога да изостри очите и да ги озари с една нова светлина, та дано те да могат да съзрат онова, което няма ни равно, ни себеподобно.

В този ден стиховете на Книгата Майка са сияйни и очевидни като слънцето. Те не могат по никакъв начин да бъдат сбъркани с които и да е от словата на миналото и на по-неотдавнашните дни. Наистина този Онеправдан не желае да демонстрира собственото Си Дело с доказателства, дадени от други. Той е Онзи, Който обгръща всички неща, докато всички други покрай Него са обгърнати. Кажи, о, хора, прегледайте това, което е разпространено сред вас и ще прегледате онова, което се отнася до Нас. Кълна се в Бога! Нито възхвалата на народите по света, нито нещата, които племената на земята притежават, е достойно за споменаване пред спомена за Неговото Име. За това свидетелства Онзи, Който при всички обстоятелства провъзгласява: “Наистина Той е Бог, върховния Управник на Деня на равносметката и Господ на Могъщия престол.”

Прославен да е Бог! Човек се чуди поради какво доказателство или причина неверниците сред хората на Баяна са се отвърнали от Господа на битието. Наистина мястото на това Откровение превъзхожда мястото на всичко, което е било проявено в миналото или ще бъде проявено в бъдещето.

Ако Точката на Баяна беше тук в този ден, и ако Той, не дай си Боже, се поколебаеше да приеме това Дело, тогава самите благословени слова на Баяна щяха да се отнасят до Него. Той казва и истина е словото Му: “Законно е Този, Който Бог ще прояви, да отрече онзи, който е най-велик на земята.” Кажи, о, вие, които сте лишени от проникновение! Днес това най-велико Същество обявява: “Наистина, наистина, Аз съм първият, който ще Му се преклони.” Колко плитки са възможностите на човешкото знание и колко незначителна е силата за възприемане на хората. Нашето Перо на славата свидетелства за тяхната крайна бедност и богатството на Бога, Господа на всички светове.

Възхваляван и прославян е Той, Който сътвори вселената. Той е върховната Истина, Знаещият незримите неща. Книгата майка е разкрита и Господът на Щедростта се възкачи на най-благословения престол на славата. Утрото пукна и това хората не разбират. Знаците бяха дадени, докато Този, Който ги разкри, е обзет от явна скръб. Наистина Аз изтърпях това, което накара света на съществуванието да ридае.

Кажи: О, Яхия (Азал), разкрий едничък стих, ако наистина притежаваш божествено вдъхнато знание. Тези слова бяха изречени преди от Вестителя Ми, Който в този час провъзгласява: “Наистина, наистина, аз съм първият, който ще Му се преклони.” Бъди справедлив, о, братко Мой. В състояние ли си да се изразиш, когато си изправен лице в лице с вълнуващия се океан на Моята реч? Можеш ли да развържеш езика си, когато насреща ти е пронизителният глас на Моето Перо? Притежаваш ли каквато и да е сила пред откровенията на Моето всемогъщество? Отсъди право, призовавам те в името на Бога и си припомни времето, когато стоеше в присъствието на този Онеправдан и ти диктувахме стиховете на Бога, Помощта в беда, Себесъщния. Внимавай източникът на лъжовността да не ти попречи да стигнеш до явната Истина.

О, ти, който си приковал своя взор в Моя лик! Кажи: О, вие, нехаещи! Поради едничка капчица се лишихте от океана на божествените стихове и заради незначителна частица се скрихте от блясъците на Слънцето на Истината. Кой друг, освен Баха има силата да проговори пред лицето на човечеството? Отсъдете право и не бъдете от несправедливите. Чрез Него се изляха океаните, тайните бяха разгласени и дърветата надигнаха своя глас, възкликвайки: Царствата на земята и на небесата са на Бога, Разкривателя на знаци, Първоизточникът на ясни белези. Разлистете персийския Баян, разкрит от Този, Който предвести това Откровение и погледнете в него с очите на безпристрастността. Наистина Той ще ви упъти право към Своята Пътека. В този миг Той провъзгласява онова, което Езикът Му преди това произнесе, когато заемаше престола на Своето най-възвишено Име.

Ти споменаваш обичните в онези области. Хвала на Бога, всеки един от тях получи честта да бъде споменаван от Истинския ¦ възвишена да е славата Му ¦ и техните имена, всички до едно, излязоха от Езика на величието в царството на речта. Огромни са наистина благословеността и щастието им, тъй като отпиха от избраното вино на откровението и вдъхновението от ръката на техния Господ, Състрадателния, Милостивия. Умоляваме Бога да им даде сили да проявят твърдо постоянство и да призове за тяхна помощ силите на мъдростта и речта. Той наистина е Силният, Всемогъщият. Предай им Моите поздрави и занеси им радостната вест, че Слънцето на спомена е изгряло и пръсна сиянието си от небосклона на щедрите благодеяния на техния Господ, Всеопрощаващия, Премилостивия.

Споменаваш Хусейн. Ние нагиздихме неговия храм с одеждата на опрощението и украсихме главата му с короната на прошката. Подобава му да се гордее сред всички хора с тази сияйна, тази лъчезарна и явна благодат. Кажи: Не бъдете унили. След разкриването на този благословен стих все едно, че сте родени отново от майчината си утроба. Кажи: Свободни сте от грях и прегрешения. Наистина Бог ви пречисти с животворните води на речта Си в Своя Най-велик затвор. Молим Го настойчиво ¦ благословен и възвишен е Той ¦ милостиво да те подкрепи, когато Го възнасяш и величаеш славата Му, и да те подсили чрез могъществото на Неговите незрими сили. Наистина Той е Всесилният, Всемогъщият.

Споменаваш хората на Тар1. Ние обърнахме лицето Си към рабите Божи там и ги съветваме първо да помислят за това, което Точката на Баяна разкри за това Откровение, чрез което всички имена и титли бяха разклатени, идолите на празното въображение се срутиха и Езикът на славата възкликна от царството на славата: В името на Божията праведност! Скритото съкровище, Непроницаемата тайна, бе разкрита за човешките очи, карайки всички неща, както от миналото, така и от бъдещето да се възрадват. Той каза и истина е словото Му: “От всяка възхвала, която съм отдавал на Този, Който ще дойде след Мен, най-великата е тази ¦ писменото Ми признание, че никакви Мои слова не могат да Го опишат както подобава, нито пък каквото и да се споменава за Него в Моята Книга ¦ Баяна, е достойно за Неговото Дело.”

Освен това, съветваме ги да съблюдават справедливостта, безпристрастността, честността, набожността и онова, чрез което както Божието Слово, така и собственото им място ще бъдат въздигнати сред хората. Наистина, Аз съм Този, Който предупреждава справедливо. За това свидетелства Този, от Чието Перо изтекоха реки на милостта и от Чието слово бликнаха извори от животворна вода за всички сътворени неща. Неизмеримо възвишено е безграничното му милосърдие, безкрайно благословена е тази благодат.

О, хора на Тар! Вслушайте се в Зова на Този, Който върши туй, що благоволи. Наистина Той ви напомня за това, което ще ви приближи до Бога, Господа на световете. Той обърна лицето Си към вас от Затвора в Ака и разкри заради самите вас онова, което ще обезсмърти паметта ви и имената ви в Книгата, която не може да бъде заличена и не ще се повлияе от съмненията на вироглавите. Отхвърлете разпространените сред хората неща и здраво се хванете за онова, което ви е наредено по Волята на Повелителя, Предвечния. Това е Денят, в който Лотосовото Дърво зове на висок глас, казвайки: “О, хора! Вижте плодовете Ми и листата Ми, вслушайте се тогава в Моето шумолене.” Внимавайте съмненията на хората да не ви лишат от светлината на увереността. Океанът на речта възкликва и казва: “О, вие земни обитатели! Вижте развълнуваните ми води и перлите на мъдростта и речта, които Аз излях. Бойте се от Бога и не бъдете от нехаещите.”

В този Ден има голям празник в Царството във висините, тъй като всичко, което бе обещано в светите Писания, бе изпълнено. Това е Денят на огромно възрадване. Необходимо е всеки да се забърза към двора на Неговата близост с преизобилна радост, веселие, тържествуване и наслада и да се избави от огъня на отдалечеността.

О, хора на Тар! Чрез укрепващата сила на Моето Име вземете потира на знанието и отпийте след това своя дял противно на хората по света, които нарушиха Договора Божи и Неговия Завет, отхвърлиха доказателствата Му и ясните Му белези и оклеветиха знаците Му, които проникнаха във всички, които са в небето и на земята.

Неверниците сред хората на Баяна са като последователите на шиитската секта и следват стъпките им. Оставете ги на собствените им налудничави идеи и празни въображения. Те наистина се причисляват към загубените в Книгата на Бога, Всезнаещия, Премъдрия. Шиитските духовници, всички до един, сега са заети с ругаенето и отричането на Истинския от своите амвони. Милостиви Боже! Доулат-Абади1 също следва примера им. Той се изкачи на амвона и огласи онова, което накара Посланието да извика от мъка и Перото да заридае. Размислете върху неговото поведение и върху поведението на Ашраф2 ¦ славата и нежното Ми милосърдие да прострат криле върху му ¦ и помислете също така за онези обични, които се забързаха към мястото на мъченичеството в Моето Име и дадоха живота си в пътеката на Онзи, Който е Желанието на света.

Делото е проявено, то сияе ослепително като слънцето, но хората се превърнаха в завеси за самите себе си. Умоляваме Бога милостиво да им помогне да се върнат при Него. Той наистина е Прощаващият, Милостивият.

О, хора на Тар! Изпращаме ви поздрави от това Място и молим настоятелно Бог ¦ благословен и възвишен е Той ¦ да ви даде да отпиете от избраното вино на постоянството от ръката на Неговата благодетел. Наистина Той е Господът на Щедростта, Милосърдният, Всевъзхваляваният. Оставете на мира незрелите души по света ¦ онези, които са движени от себичните си желания и са се вкопчили в символите на налудничавите идеи. Наистина Той е вашият Помощник и Подкрепител. Той наистина има сили да извърши туй, що благоволи. Няма друг Бог освен Него, Единия, Безподобния, Силния, Най-великия.

Нека славата от Нашето присъствие да простре крилете си над онези, които са насочили лицата си към Изгрева на Неговото Откровение и са приели и признали онова, което Езикът на словото изрече в царството на знанието в този благословен, този славен и несравним Ден.

7
ЛОУ-Е-ДУНИЯ
(Послание до света)

В Моето Име, зовящо на висок глас от Царството на речта

ъзхвала и благодарности подобават на Господа на проявеното господство, Който украси могъщия затвор с при съствието на почитаемите Али Акбар и Амин и го озари със светлината на увереността, постоянството и сигурността.1 Славата на Бога и славата на всички, които са в небесата и на земята да прострат крилете си над тях.

Светлина и слава, поздрави и хвала на Ръцете на Неговото Дело, чрез които светлината на твърдостта изгря и бе установена истината, че властта за избор е в ръцете на Бога, Могъщия, Силния, Неограничения, чрез които океанът на благодатта се разля и благоуханията на милосърдните благодеяния на Бога, Господа на човечеството бяха разпръснати. Умоляваме Го ¦ възвишен да е Той ¦ да ги опазва чрез могъществото на Своите войски, да ги закриля чрез мощта на Своето господство и да им помага чрез всепобедната Си сила, която се простира над всички сътворени неща. Върховенството е на Бога, Твореца на небесата и Господ на Царството на имената.

Великото Обявление провъзгласява: О, хора на Персия! В предишните времена вие бяхте символи на милосърдието и въплъщения на обичта и добротата. Страните по света бяха озарени и разкрасени от яркостта на светлината на вашето знание и от пламъка на вашата ученост. Как стана така, че се вдигнахте да унищожите самите себе си и своите приятели със собствените си ръце?

О, Афнан, о, ти, който се разклони от Древното Ми Стъбло! Славата и любящата Ми доброта да прострат криле над теб. Колко необятна е скинията на Божието Дело! Тя хвърли сянката си над всички народи и племена по света, и не след дълго ще събере в едно цялото човечество под своя покров. Твоят ден на служба настъпи. Безброй Послания дават показания за благодеянията, които ти бяха оказани. Вдигни се за тържеството на Моето Дело, и чрез силата на твоето слово, покори сърцата на хората. Ти трябва да показваш онова, което ще осигури мира и благоденствието на бедните и потъпканите. Напрегни усилия, та дано съумееш да освободиш пленника от неговите вериги и да му дадеш възможност да постигне истинска свобода.

Справедливостта в този ден оплаква окаяното си положение, а Безпристрастността стене под хомота на потисничеството. Гъстите облаци на своеволието затъмниха лицето на земята и обгърнаха нейните народи. Чрез движението на Нашето Перо на славата Ние вдъхнахме, по нареждане на всемогъщия Повелител, един нов живот във всяко човешко тяло и вляхме във всяко слово крепка сила. Всички сътворени неща обявяват свидетелствата на това обхващащо света възраждане. Това е най-великата, най-радостната вест, предадена на човечеството от Перото на този Онеправдан. Защо тогава се боите, о, Мои превъзлюбени? Кой е този, който може да ви хвърли в смут? Допирът на влагата е достатъчен, за да разтвори втвърдената глина, от която е изваяно това покварено поколение. Самото ваше събиране заедно е достатъчно, за да разпръсне силите на тези налудничави и нищожни хора.

Враждите и противопоставянето подобават на дивите зверове. Чрез Божията милост и с помощта на благопристойни слова и похвални дела голите мечове на бабистката общност бяха прибрани в техните ножници. Наистина чрез силата на добрите слова, праведните винаги успявали да завладеят ливадите на човешките сърца. Кажи, о, вие, обични! Не изоставяйте благоразумието. Накарайте сърцата си да се вслушат в съветите, дадени от Най-възвишеното Перо и внимавайте ръцете и езиците ви да не нараняват никого сред хората.

Говорейки за земята Та, Ние разкрихме в Кетаб-е-Акдас онова, което ще предупреди цялото човечество. Тези, които извършват жестокост в света, са обсебили правата на народите и племената по света и усърдно следват собствените си себични наклонности. Тиранинът на земята на Я стори това, което накара Множеството във висините да пролее кървави сълзи.

О, ти, който си отпил от виното на Моята реч и си приковал своя взор към небосклона на Моето Откровение! Колко странно, че хората на Персия, които бяха ненадминати в науките и изкуствата, потънаха до най-ниското ниво на моралното падение сред племената по земята. О, хора! В този благословен, този славен Ден, не се лишавайте от преливащите излияния на щедростта, с които ви дари Господът на преизобилното милосърдие. В този Ден порои от мъдрост и слово се изливат от облаците на божествената милост. Блазе на онези, които съдят Делото Му честно и горко на несправедливите.

Всеки проницателен човек с готовност ще признае в този ден, че съветите, които разкри Перото на този Онеправдан, са върховната движеща сила за напредъка на света и издигането на неговите народи. Вдигнете се, о, хора, и чрез силата на Божията мощ се решете да спечелите победа над самите себе си, та дано цялата земя бъде освободена и пречистена от слугуването на боговете на налудничавите є идеи ¦ богове, които причиниха такива загуби и са отговорни за нищетата на нещастните им поклонници. Тези идоли са пречката, която спъва човека в неговите усилия по пътеката на усъвършенстването. Таим надежда Ръката на божественото могъщество да окаже помощта си на човечеството и да го избави от състоянието на жестоко падение.

В едно от Посланията бяха разкрити следните слова: О, хора на Бога! Не се занимавайте със собствените си грижи, нека мислите ви бъдат насочени към това, което ще възстанови съдбините на човечеството и ще пречисти сърцата и душите на хората. Това може най-добре да бъде постигнато чрез чисти и свети дела, чрез добродетелен живот и добро поведение. Смелите дела ще осигурят тържеството на това Дело, а светият характер ще засили неговата мощ. Придържайте се към праведността, о, хора на Баха! Това наистина е нареждането, което този Онеправдан ви е дал и е първият избор от Неговата неограничена Воля за всеки един от вас.

О, приятели! Необходимо е да ободрите и да съживите душите си чрез милосърдните благодеяния, които в тази Божествена, тази вълнуваща душата Пролет се изливат върху ви. Слънцето на огромната Му слава е пръснало сиянието си над вас, а облаците на безграничната му милост хвърлят сянката си върху вас. Колко високо е възнаграждението на онзи, който не се е лишил от такава огромна благодат, нито е бил затруднен да съзре красотата на своя Превъзлюбен в тази нова Негова премяна. Пазете се, защото Злият лежи в засада, готов да ви плени. Стегнете се срещу злонамерените му средства и водени от светлината на името на Всевиждащия Бог, избягайте от мрака, който ви заобикаля. Нека разбирането ви обхваща света, а не да е ограничено до самите вас. Злият е онзи, който затруднява възхода и затруднява духовния напредък на човешките рожби.

Дълг на всеки човек в този Ден е да се придържа здраво към всичко, което ще помогне за интересите и ще издигне положението на всички народи и справедливи правителства. Чрез всеки един от стиховете, които разкри Перото на Всевишния, вратите на обичта и единството бяха отключени и широко отворени пред лицата на хората. Неотдавна обявихме ¦ и истина е Словото Ни ¦ “Общувайте с последователите на всички религии в дух на приятелство и дружелюбност.” Всичко, което е карало човешките рожби да се отбягват един от друг и е причинявало раздори и разделения сред тях, бе унищожено и премахнато чрез разкриването на тези слова. От небето на Божията Воля, с цел облагородяването на света на битието и издигането на умовете и душите на хората, бе изпратено онова, което е най-ефикасното средство за възпитанието на целия човешки род. Най-възвишената същност и най-съвършен израз на всичко, което хората от миналото или са казали, или са написали, бе изпратено, чрез това най-могъщо Откровение, от небето на Волята на Всепритежаващия, Вечноживия Бог. В миналото бе разкрито: “Обичта към родината е част от Божията Вяра.” В деня на Своето проявление обаче Езикът на величието провъзгласява: “Не трябва да се гордее онзи, който обича своята страна, а онзи, който обича света.” Чрез силата, освободена от тези възвишени слова, Той придаде нов тласък и даде нова посока за птиците на човешките сърца и заличи всяка следа на забрана и ограничение от святата Божия Книга.

Този Онеправдан забрани на Божиите хора да се въвличат в спорове и противоречия и ги призова към праведни дела и заслужаващ похвала характер. В този ден силите, които могат да осигурят победата на Делото са доброто поведение и светия характер. Благословени са онези, които се придържат здраво към тях и горко на такива, които се отвръщат от тях.

О, Божии хора! Призовавам ви да съблюдавате вежливост, тъй като над всичко друго тя е князът на добродетелите. Блазе на онзи, който е озарен от светлината на вежливостта и е нагизден с одеянието на праведността. Който е надарен с вежливост, наистина е достигнал върховно положение. Надеждата е този Онеправдан и всеки друг да може да я придобие, здраво да се придържа към нея, да я съблюдава и да прикове погледа си в нея. Това е задължителна заповед, която изтече от Перото на Най-великото име.

Това е денят, когато скъпоценните камъни на постоянството, които лежат скрити в залежите на човешката съкровена същност, трябва да бъдат проявени. О, хора на Справедливостта! Бъдете сияйни като светлината и блестящи като огъня, който пламтеше в Горящия храст. Яркостта на огъня на вашата обич без съмнение ще се съедини и обедини враждуващите народи и племена по света, докато яростта на пламъка на враждебността и омразата не може да доведе до друго, освен до раздори и разрушения. Умоляваме Бога да предпази Своите създания от злите кроежи на враговете Си. Той наистина има власт над всички неща.

Превъзхвален да е единият истински Бог ¦ възвишена да е Неговата слава ¦ тъй като Той отключи чрез Перото на Всевишния вратите на човешките сърца. Всеки стих, който това Перо разкри, е ярка и сияйна порта, разкриваща величието на светия и набожен живот, на чистите и неопетнени дела. Призивите и посланието, които отправихме, никога не са били предназначени да стигнат или да облагодетелстват само една страна или само един народ. Човечеството като цяло трябва здраво да се придържа към всичко, което бе разкрито и му бе дарено. Тогава и единствено тогава то ще достигне до истинската свобода. Цялата земя е озарена от сияйния блясък на Божието Откровение. В годината шестдесета Този, Който предвести светлината на Божественото Ръководство ¦ нека всичко сътворено да бъде принесено в жертва на Него ¦ се надигна, за да обяви едно ново откровение на Божествения Дух и двадесет години по-късно бе последван от Онзи, чрез Чието пришествие светът стана получател на тази обещана слава, това чудно благодеяние. Виж как на по-голямата част от човечеството бе вдъхната способността да се вслуша в най-възвишеното Божие Слово ¦ Словото, от което трябва да зависи събирането в едно и духовното възкресение на всички хора.

Докато бяхме в Затвора на Ака, Ние разкрихме в Пурпурната Книга онова, което спомага за напредъка на човечеството и за преобразяването на света. Словата, изложени там от Перото на Господа на сътворението, включват следното, което съставлява основните принципи за управлението на делата на хората:

Първо: Дълг на министрите от Дома на справедливостта е да помогнат за установяването на По-малкия мир, та хората по земята да могат да бъдат облекчени от бремето на прекомерните разходи. Този въпрос е наложителен и абсолютно съществен, тъй като враждебните действия и противопоставянето лежат в основата на страданията и бедствията.

Второ: Езиците трябва да бъдат сведени до един общ език, който да бъде преподаван във всички училища по света.

Трето: Необходимо е човек да се придържа упорито към онова, което ще помогне за установяването на дружелюбност, доброта и единство.

Четвърто: Всеки, бил той мъж или жена, трябва да предаде на доверен човек част от онова, което той или тя припечелват чрез търговия, земеделие или друго занимание, за образованието и възпитанието на децата, което да бъде изразходвано със знанието на доврениците от Дома на справедливостта.

Пето: Специално внимание трябва да бъде отделяно на земеделието. Въпреки че се споменава пето по ред, то несъмнено предхожда другите. Земеделието е силно развито в други страни, но в Персия досега то бе жестоко пренебрегвано. Надеждата е Негово превъзходителство шахът ¦ нека Бог му помага чрез Своята милост ¦ да обърне своето внимание към този жизненоважен въпрос.

Ако хората строго съблюдаваха онова, което Перото на Всевишния разкри в Пурпурната Книга, те биха могли спокойно да минат и без разпоредбите, които са разпространени из света. Някои призиви многократно бликаха от Перото на Всевишния, та дано проявленията на могъществото и изгреви на силата някога бъдат в състояние да ги приложат. Наистина, ако бяха открити искрени търсещи, всяко излияние на всепроникващата и несломима Божия Воля биха били разкрити заради Неговата обич. Но къде да бъдат открити чистосърдечни търсещи и проучващи умове? Къде отидоха безпристрастните и непредубедените? Понастоящем не минава ден, без огънят на ново жестоко своеволие яростно да запламти или да не бъде изваден мечът на новото посегателство. Милостиви Боже! Великите и благородните в Персия се гордеят с такива зверски постъпки, че човек е поразен от описанията за тях.

Ден и нощ този Онеправдан отправя благодарности и възхвала на Господа човешки, защото се видя, че съветите и призивите, които произнесохме, дадоха резултат и че тези хора показаха такъв характер и поведение, които са приемливи в Нашите очи. Това се потвърждава от събитието, което наистина зарадва очите на света и не е нищо друго, освен застъпничеството на приятелите пред висшите власти в полза на техните врагове. Наистина праведните дела на човека свидетелстват за истината на неговите слова. Таим надежда благочестиви хора да могат да озарят света чрез сияйната светлина на своето поведение и умоляваме настойчиво Всемогъщия ¦ прославен и възвишен да е Той ¦ всеки един да може да остане в този Ден непоколебим в обичта си към Него и да остане твърд в Неговото Дело. Той наистина е Закрилникът на онези, които са Му напълно предани и съблюдават Неговите предписания.

О, хора на Бога! Безброй са царствата, които Нашето Перо на славата разкри и многобройни са очите, на които то дари истинско просветление. Въпреки това повечето хора в Персия продължават да бъдат лишени от благотворното влияние на полезните съвети и остават напълно откъснати от полезните науки и изкуства. Преди време следните възвишени слова бяха специално разкрити от Перото на славатав чест на един от правоверните, та дано тези, които са се отклонили, да могат да прегърнат Истината и да се запознаят с тънкостите на Божия Закон.

Неверниците и хората без вяра са насочили умовете си към четири неща: първо, към проливането на кръв; второ, към изгарянето на книги; трето, към отбягването на хората с друга религия; четвърто, към унищожаването на други общности и групи. Сега обаче, чрез укрепващото милосърдие и силата на Божието Слово, тези четири прегради бяха повалени, тези ясни разпоредби бяха заличени от Посланието и животинските нрави бяха превърнати в духовни качества. Възвишена е Неговата цел; прославена е Неговата мощ, възвеличено е Неговото господство! Нека сега да помолим настойчиво Бог ¦ възхвалена да е славата Му ¦ милостиво да напъти право последователите на шиитската секта и да ги пречисти от непристойното поведение. От устата на членовете на тази секта се сипят зловонни проклятия, като мълвят думата Мал’ун (проклет) ¦ произнесена с гърления звук на буквата ейн (’) ¦ за свое всекидневно удоволствие.

О, Боже, Боже Мой! Ти чуваш въздишките на Този, Който е Твоя Светлина (Баха), вслушваш се денем и нощем в Неговите вопли и знаеш, че Той не желае нищо за Себе Си, а по-скоро се стреми да пречисти душите на Твоите раби и да ги избави от огъня на който са подложени по всяко време. О, Господи! Ръцете на Твоите облагодетелствани раби са вдигнати към небето на Твоята благодат, а тези които искрено Те обичат, са издигнати до върховните висини на Твоята щедрост. Не ги разочаровай, умолявам Те, в онова, което те търсят от океана на Твоята благодетелност, от небето на Твоята милост и от слънцето на Твоята благодат. Помогни им, о, Господи, да придобият такива добродетели, каквито ще издигнат тяхното положение сред народите по света. Наистина, Ти си Силният, Могъщият, Прещедрият.

О, хора на Бога! Вслушайте се в онова, на което, ако бъде обърнато внимание, ще осигури свободата, благоденствието, спокойствието, издигането и напредъка на всички хора. Определени закони и принципи са необходими и належащи за Персия. Подобава обаче тези мерки да бъдат взети в съгласие с обмислените мнения на Негово превъзходителство ¦ нека Бог му помага чрез Своята милост ¦ и на учените духовници и високопоставени управници. С тяхно одобрение трябва да бъде определено място, където те да се срещнат. Там те трябва здраво да се придържат към въжето на съветването и да приемат и приложат това, което води до сигурност, разцвет, благосъстояние и спокойствие на народа. Защото ако бъде приета някаква друга мярка, тя не би могла да даде друг резултат, освен безредици и вълнения.

Според основните закони, които разкрихме преди време в Кетаб-е-Акдас и в други Послания, всички дела се поверяват на грижите на справедливите царе и президенти, както и на доврениците от Дома на справедливостта. Като размисли над това, което изложихме, всеки безпристрастен и проницателен човек с готовност ще види както с вътрешните, така и с външните си очи, блясъците на слънцето на справедливостта, които сияят оттам.

Системата на управление, която е приел британският народ в Лондон, изглежда добра, защото тя е украсена със светлината както на царствеността, така и на съветването между хората.

При формулирането на принципите и законите бе отделено място за наказанията, които съставляват ефикасно средство за сигурността и закрилата на човешкия род. Страхът от наказание обаче кара хората да се въздържат само външно от извършването на безчестни и отвратителни дела, докато това, което предпазва и въздържа човека както външно, така и вътрешно, е било, а и сега е, страхът от Бога. Това е истинският закрилник на човека и негов духовен пазител. Необходимо е той да се придържа упорито към онова, което ще доведе до появата на тази върховна благодат. Блазе на онзи, който се вслушва във всичко, което Моето Перо на славата провъзгласи и съблюдава онова, което му нарежда Повелителят, Предвечният.

Насочете сърцата си, о, хора на Бога, към съветите на вашия истински, вашия несравним Приятел. Словото Божие може да бъде оприличено на фиданка, чиито корени са били засадени в човешките сърца. Ваш дълг е да помагате за нейния растеж чрез животворните води на мъдростта, на пречистените и свети слова, та корените му да могат здраво да се хванат и клоните му да се разпрострат нависоко до небесата и над тях.

О, вие, които обитавате земята! Отличителната черта, която бележи изтъкнатия характер на това Върховно Откровение, се състои в това, че Ние, от една страна, заличихме от страниците на свещената Божия Книга всичко, което бе причина за раздори, на омраза и злини сред човешките рожби, а от друга, изложихме съществените предпоставки за съгласие, разбирателство, за пълно и трайно единство. Блазе на онези, които спазват Моите закони.

Отново и отново предупреждавахме нашите възлюбени да отбягват, та дори да бягат от всичко, от което може да се долови миризмата на злите намерения. Светът се намира в огромно вълнение и умовете на хората са в състояние на пълно объркване. Умоляваме настоятелно Всемогъщия милостиво да ги озари с блясъка на Своята Справедливост и им даде възможност да открият онова, което ще им бъде от полза по всяко време и при всякакви обстоятелства. Той наистина е Всепритежаващият, Всевишният.

Преди това бяхме изрекли тези възвишени слова: Нека онези, които се кълнат във вярност на този Онеправдан, да бъдат като изливащ се облак в мигове на благотворителност и благодетелност и като пламтящ огън във въздържането на своята първична и ламтяща същност.

Милостиви Боже! Наскоро се случи нещо, което предизвика огромно удивление. Казва се, че един човек отишъл при царския престол на Персия и успял да спечели благоволението на някои от благородниците чрез подмазващото си поведение. Колко жалко наистина, колко възмутително! Да се чуди човек защо онези, които бяха символи на най-висшата слава, трябва сега да изпадат в безграничен позор. Какво стана с огромната им решителност? Къде отиде чувството им за достойнство и чест? Слънцето на славата и мъдростта непрестанно светеше на небосклона на Персия, но днес то слезе на такова ниско ниво, че някои почитани люде си позволиха с тях да се отнасят като с играчки в ръцете на глупците. Гореспоменатият човек написал такива неща относно тези хора в египетската преса и в Бейрутската енциклопедия, че добре осведомените и учените са почудени. Той отишъл след това в Париж, където издавал вестник, наречен Урватул Вуска (Сигурната Дръжка) и оттам изпращал броеве по целия свят. Той изпрати също и един брой до затвора в Ака, и като направи това, искаше до покаже обич и да поправи предишните си действия. Накратко, този Онеправдан запази мълчание относно него. Умоляваме настойчиво Бог, Истинския, да го закриля и да хвърли над него светлината на справедливостта и честността. Подобава му да каже:

О, Боже, Боже мой! Ти ме виждаш изправен пред вратата на Твоето опрощение и благотворителност, обърнал погледа си към небосклона на преизобилната Ти благодат и многобройни благодеяния. Прося от Теб в името на сладкия ти говор и пронизителния глас на Перото Ти, О, Господи на цялото човечество, милостиво да помогнеш на Своите раби както приляга на Твоите дни и подобава на славата на проявлението и великолепието Ти. Наистина могъщ си Ти да вършиш туй, що благоволиш. Всички онези, които обитават небето и земята свидетелстват за Твоята мощ и Твоята сила, за Твоята слава и Твоята щедрост. Хвала Тебе, о, Господи на световете и Превъзлюбен на сърцето на всеки проникновен човек!

Ти виждаш, о, Боже мой, как същността на бедността търси океана на Твоето богатство и въплъщението на несправедливостта копнее за водите на Твоето опрощение и нежното Ти милосърдие. Дай, о Боже мой, онова, което подобава на огромната Ти слава и приляга на възвишеността на безграничната Ти милост. Ти наистина си Прещедрият, Господът на преизобилната милост, Повелителят, Премъдрият. Няма друг Бог освен Теб, Най-силния, Всепокоряващия, Всемогъщия.

О, хора на Бога! В този ден всеки трябва да прикове погледа си в небосклона на следните благословени слова: “Сам и без чужда помощ Той върши туй, що пожелае.” Който достигне това положение, наистина е достигнал до светлината на същественото единство на Бога и е просветлен от нея, докато всички други се причисляват в Божията Книга сред последователите на налудничавите идеи и празните въображения. Вслушайте се в Гласа на този Онеправдан и запазете почтеността на своето положение. Силно необходимо и наложително е всеки да съблюдава това.

Разбулен и неприкрит, този Онеправдан по всяко време провъзгласяваше пред лицето на всички народи по света онова, което ще послужи като ключ за отваряне на вратите на науките, на изкуствата, на знанието, на благоденствието, на процъфтяването и благосъстоянието. Нито злините, причинени от потисниците, успяха да задушат пронизителния глас на Най-възвишеното Перо, нито съмненията на покварените или на бунтуващите се бяха в състояние да Му попречат да разкрие Най-възвишеното Слово. Горещо умолявам Бог да закриля и пречисти хората на Баха от налудничавите идеи и покварените въображения на последователите на предходната Вяра.

О, хора на Бога! Праведните мъже на познанието, които се посвещават на напътствието на другите и са освободени и добре защитени от подбудите на първичната и завистлива същност, са в очите на Онзи, Който е Желанието на света, звезди в небето на истинското знание. Съществено важно е да се отнасяме към тях с уважение. Те наистина са извори на спокойно течаща вода, звезди, които сияят ослепително, плодове на благословеното Дърво, носители на небесно могъщество и океани на божествена мъдрост. Щастлив е онзи, който ги следва. Наистина такава душа се причислява в Книгата на Бога, Господа на Могъщия престол, сред онези, които ще благоденстват.

Славата, която идва от Бога, Господа на Престола във висините и на земята, която е отдолу, да простре криле над вас, о, хора на Баха, о, вие, сподвижници на Пурпурния Ковчег, както и над такива, които са се вслушали в сладките ви гласове и са съблюдавали онова, което им е било наредено в това могъщо и чудно Послание.

8
Ишракат
(Блясъци)

Това е Посланието на Бога, Помощта в беда, Себесъщния

Той е Бог, възвишен е Той, Господа на мъдростта и речта.

вала на Бога, несравним във великолепие, могъщество и красота, безподобен в слава, сила и величие; твърде извисен е Той за човешкото въображение да Го разбере или да Му бъде приписан подобен или равен Нему. Той изложи ясно правата Си Пътека в слова и речи с най-висше красноречие. Наистина Той е Всепритежаващият, Най-възвишеният. Когато възнамери да вдъхне живот на новото творение, Той изпрати Проявената и Сияйна Точка от небосклона на Своята Воля; тя премина през всеки знак и се прояви във всяка форма, докато достигна зенита, както бе повелено от Бога, Господа на всички хора.

Тази Точка е съсредоточието на кръга на имената и отбелязва кулминацията на проявленията на Буквите в света на сътвореното. Чрез нея се появиха признаци на непроницаемата Тайна, украсения Символ, Този, Който стои разкрит в Най-великото име ¦ име, което е записано в сияйното Послание и е вписано в свещения, благословения, снежнобелия Свитък. А когато Точката бе присъединена към втората Буква,1 която се появява в началото на Масани, тя прекоси небесата на изложението и речта. Тогава вечната Божия Светлина пръсна сиянието си, пламна в самото сърце на твърдината на показанието и роди две Светила. Прославен да е Милостивият, за Когото не може да бъде направено никакво загатване, Когото никакъв израз не може да определи, никакво твърдение да разкрие, нито някакво свидетелство да опише. Той наистина е Повелителят, Прещедрият, както в началото, така и в края. И Той им осигури покровители и защитници измежду войските на могъществото и силата. Наистина Той е Помощта в беда, Силният, Неограниченият.

Встъплението на това Послание се разкрива двукратно, така както бе Масани.1

Хвала на Бога, Който прояви Точката, разбули чрез това знанието за всички неща както от миналото, така и от бъдещето ¦ Точка, която Той избра да бъде Вестител на Неговото Име и Предвестник на Неговото велико Откровение, което накара крайниците на цялото човечество да потреперят и блясъка на Неговата светлина да изгрее на небосклона на света. Наистина това е Точката, която Бог отреди да бъде океан от светлина за чистосърдечните сред Неговите раби и огнен пламък за своенравните сред Неговите твари и безбожните сред Неговия народ ¦ онези, които размениха Божия дар за неверието и небесната храна за лицемерие, и поведоха своите съратници към злочеста обител. Това са хората, които проявиха разкол по света и нарушиха Неговия Завет в Деня, когато безсмъртното Същество се възкачи на Своя престол и Глашатаят издигна Своя Глас от убежището на сигурността и покоя в свещената Долина.

О, последователи на Баяна! Бойте се от Премилостивия. Това е Този, Който бе прославян от Мохамед, Божия Апостол, и преди Него от Духа,1 и още по-преди от Онзи, Който разговаряше с Бога.2 Това е Точката на Баяна, зовяща на висок глас пред Престола, която казва: “В името на Божията праведност, вие бяхте сътворени, за да прославяте това най-велико Обявление, този съвършен Път, който лежи скрит в душите на Пророците, който бе пазен в сърцата на Божиите избраници и бе записан от славното Перо на вашия Господ, Притежателя на имена.”

Кажи: Умрете в яростта си, о, вие, злонамерени! Наистина Този, от Чието знание нищо не убягва, се появи. Този, Който накара лика на божественото знание да се покрие с усмивка, дойде. Чрез Него царството на речта се разкрасява, всяка възприемчива душа обърна лицето си към Господа на Откровенията, всеки отмарящ с превити колене се изправи и всеки ленивец се втурна да стигне до Синай на увереността. Това е Денят, който Бог отреди да бъде благословия за праведните, възмездие за грешниците, благодат за правоверните и ярост от гнева Му за неверниците и своенравните. Наистина Той бе проявен, надарен от Бога с всепобедна власт. Той разкри онова, с което нищо на земята или в небесата не може да се сравнява.

Бойте се от Премилостивия, о, хора на Баяна, и не вършете онова, което сториха последователите на Корана ¦ онези, които денем и нощем се кълняха, че вярват в Божията Вяра, и въпреки това, когато Господът на всички хора наистина се появи, се отвърнаха от Него и произнесоха толкова жестока присъда срещу Него, че в Деня на Второто пришествие, Книгата майка жестоко оплака злочестината Му. Припомнете си и размислете върху техните дела и слова, положението и заслугите им и нещата, случили се заради тях, когато Този, Който разговаря на Синай, развърза езика Си, когато прозвуча зова на Тръбата, при което всички, които са на небето и на земята паднаха в несвяст освен онези, причислени към буквите на потвърждението.

О, хора на Баяна! Оставете налудничавите си идеи и безсмислени въображения и след туй с окото на безпристрастността погледнете Изгревите на Неговото Откровение и помислете за нещата, които Той прояви; словата, които Той божествено разкри и страданията, които Го сполетяха от ръцете на Неговите врагове. Той е Онзи, Който доброволно прие всяко възможно изпитание за провъзгласяването на Неговото Дело и въздигането на Неговото Слово. Веднъж Той изпита затворничеството в страната на Та, друг път в страната на Мим, после още веднъж в първата страна, заради Делото на Бога, Твореца на небесата. В обичта Си към Делото на Бога, Всемогъщия, Прещедрия Той бе привързан с вериги и окови.

О, хора на Баяна! Забравихте ли Моите призиви, които Перото Ми разкри и езикът Ми произнесе? Разменихте ли увереността Ми за своите налудничави идеи и Пътя Ми за собствените си себични желания? Отхвърлихте ли Божиите предписания и спомена за Него и изоставихте ли законите и повеленията Му? Бойте се от Бога, захвърлете безсмислените въображения на онези, които са ги родили, оставете суеверията на онези, които са ги измислили и опасенията на онези, които ги предизвикват. Продължете тогава с лъчезарни лица и неопетнени сърца към небосклона във висините, който Слънцето на увереността огрява сияйно по повеля на Бога, Господа на Откровенията.

Хвала на Бога, Който направи Най-великата Непогрешимост щит за храма на Неговото Дело в царството на сътвореното, и на никого не определи дял от това високо и възвишено положение ¦ положение, което е одеяние, изплетено от пръстите на неземното могъщество за Неговата славна Същност. То не подобава на никой друг, освен на Този, Който е седнал върху могъщия престол на “Той върши туй, що пожелае.” Всеки, който приеме и признае онова, което е записано в този миг от Перото на славата, наистина се причислява в Книгата на Бога, Господа на началото и на края, сред символите на божественото единство ¦ онези, които поддържат схващането за единствеността на Бога.

Когато потокът от слова достигна този етап, сладките благоухания на истинското знание бяха пръснати навред и слънцето на божественото единство изгря на небосклона на Неговата свята реч. Благословен е онзи, когото Неговият Зов привлече към върховете на славата, който се доближи до крайната цел и който разпозна чрез пронизителния глас на Моето Перо на славата онова, което Господът на този и на следващия свят повели. Който не съумее да отпие от отбраното вино, което разпечатахме чрез силата на Нашето Име, Всепокоряващия, не ще бъде в състояние да съзре блясъците на светлината на божественото единство или да схване съществената цел, лежаща в основата на свещените Писания на Бога, Господа на небето и земята, върховния Управник на този и на следващия свят. Такъв човек ще бъде причислен към неверниците в Книгата на Бога, Всезнаещия, Всеведущия.

О, ти, почитаеми проучвателю!1 Свидетелстваме, че ти твърдо се придържаше към благопристойното търпение през дните, когато на Перото не бе позволявано да се движи и Езикът се колебаеше да изложи обяснение относно чудното знамение ¦ Най-великата Непогрешимост. Ти помоли този Онеправдан да премахне за теб нейните завеси и покривала, да изясни нейната тайна и характер, нейното положение и място, нейното превъзходство, възвишеност и въздигнатост. В името на живота Божий! Ако разбулехме бисерите на показанието, които лежат скрити в черупките на океана на знанието и увереността, или позволяхме на красотите на божествената тайна, които са скрити в чертозите на речта в Рая на истинското проникновение, да пристъпят извън своята обител, тогаз от всички страни щяха да възникнат вълнения сред религиозните водачи и ти щеше да видиш хората Божии да се придържат към зъбите на такива вълци, каквито са се отрекли от Бога както в началото, така и в края. Затова въздържахме Перото за значителен период от време в съответствие с божествената мъдрост и за да предпазим правоверните от онези, които са разменили божествените благодеяния за неверието и са избрали за своя народ обителта на вечната гибел.1

О, ти, търсачо, който си надарен с остро прозрение! Кълна се в Онзи, Който привлече Множеството във висините чрез силата на Своето най-възвишено Слово! Наистина птиците, живеещи във владенията на Моето Царство и гълъбите, обитаващи розовата градина на Моята мъдрост леят такива мелодии и трели, които са непонятни за никого, освен за Бога, Господа на царствата на земята и небето; и ако тези мелодии бъдеха разкрити дори и до степен, по-малка от иглено ухо, хората на тиранията биха изрекли такива клевети, каквито никой сред предишните поколения никога не е произнасял, и биха сторили такива дела, каквито никой в отминалите епохи и векове никога не е извършвал. Те отрекоха Божията благодат и Неговите доказателства и отхвърлиха показанието на Бога и Неговите знамения. Отклониха се надалеч и накараха хората да се отклонят надалеч и въпреки това не го схващат. Кланят се на безсмислици, но не съзнават това. Приеха налудничави образи за свои господари и пренебрегнаха Бога, но въпреки това не го разбират. Напуснаха най-огромния Океан и са се забързали към локвата, но не проумяват. Следват собствените си налудничави идеи, като в същото време се отвръщат от Бога, Помощта в беда, Себесъщния.

Кажи, в името на Божията праведност! Премилостивият дойде, надарен с могъщество и власт. Чрез неговото могъщество основите на религиите се разтърсиха и Славеят на Речта изпя своята мелодия на най-високия клон на истинското проникновение. Наистина Този, Който бе скрит в знанието на Бога и е споменат в светите Писания, се появи. Кажи, това е Денят, в който Говорещият на Синай се възкачи на престола на Откровението и хората застанаха пред Господа на световете. Това е Денят, в който земята изказа своите вести и разкри своите богатства; в който океаните родиха своите бисери, а божественото Лотосово Дърво ¦ своя плод; в който Слънцето простря своето сияние, Луните пръснаха светлината си, Небесата разкриха звездите си, Часът ¦ своите знамения, а Възкресението ¦ своето страхотно великолепие; в който перата освободиха своите излияния и духовете разбулиха своите тайни. Благословен е човекът, който Го признава и достига до Неговото присъствие, и горко на такива, които Го отричат и се отвръщат от Него. Умолявам Бога да помогне на Своите раби да се върнат при Него. Наистина Той е Снизходителният, Прощаващият, Милостивият.

О, ти, който си насочил лицето си към Царството във висините и си отпил от запечатаното Ми вино от ръката на щедростта! Знай, че понятието “Непогрешимост” има многобройни значения и различни нива. В един смисъл то е приложимо към Този, Който Бог направи защитен от грешки. Също така то се отнася до всяка душа, която Бог е предпазил от грях, прегрешение, възроптаване, безбожност, неверие и тем подобни. Най-великата Непогрешимост обаче е ограничена до Този, Чието място е неизмеримо въздигнато над нарежданията или забраните и е пречистен от грешки и пропуски. Наистина Той е Светлина, която не е последвана от мрак и е Истина, незавладяна от заблуда. Ако Той обявеше водата за вино, небето за земя, или светлината за огън, Той казва истината и не би имало никакво съмнение в това; и на никого не е дадено право да поставя под съмнение властта Му или да пита защо и как така. Който издигне възражения, ще бъде причислен към своенравните в Книгата на Бога, Господа на световете. “Наистина, Той не ще бъде питан за делата Си, а всички други ще бъдат питани за техните дела.”1 Той дойде от невидимото небе, носейки хоругвата “Той върши туй, що благоволи” и е съпътстван от сили на могъществото и властта, докато дълг на всички освен на Него е да съблюдават строго всички закони и нареждания, които са им наложени, и ако някой се отклони дори и на косъм от тях, делата му ще бъдат приравнени на нула.

Помисли и си припомни времето, когато се появи Мохамед. Той каза и истина е словото Му: “Поклонничеството до Дома2 е служба, дължима на Бога.”3 Също такива са и ежедневната молитва, постенето и законите, които изгряха на небосклона на Книгата на Бога, Господа на Света и истинския Възпитател на народите и племената по земята. Дълг на всеки е да Му се подчинява във всичко, което Бог е отредил; и който Го отрече, е проявил неверие в Бога, в Неговите стихове, в Неговите Пратеници и в Неговите Книги. Ако Той провъзгласеше правото за криво или отричането за вяра, Той казва истината така, както е повелено от Бога. Това е състояние, в което грехове и прегрешения нито съществуват, нито биват споменавани. Помисли за благословения, божествено разкрития стих, в който поклонничеството до Дома се изисква от всеки. На тези, надарени с власт след Него,1 се падна да съблюдават всичко, което им бе предписано в Книгата. Никому не е дадено правото да се отклонява от законите и нарежданията на Бога. Който се отклони от тях, се причислява към прегрешилите в Книгата на Бога, Господа на Могъщия престол.

О, ти, който прикова своя взор в Местоизгрева на Божието Дело! Знай със сигурност, че Волята Божия не е ограничена от критериите на хората и Бог не върви по техните пътища. По-скоро дълг на всеки е да се придържа твърдо към правата Божия Пътека. Ако той провъзгласеше дясното за ляво или юга за север, Той казва истината и няма никакво съмнение в това. Наистина, Той трябва да бъде възхваляван в действията Му и да се подчиняваме на Неговите повеления. Той няма другар в Своето отсъждане, нито помощник в Своята власт. Той върши туй, що благоволи и повелява туй, що пожелае. Знай освен това, че всички други освен Него са били сътворени чрез силата на едничко слово от Неговото присъствие, докато по собствена воля те нито се движат, нито застиват, освен по Негова повеля и с Негово позволение.

О, ти, който се рееш в атмосферата на обич и дружелюбност, и си приковал своя взор в светлината на лика на своя Господ, Царя на сътворението! Благодари на Бога, тъй като Той разкри за теб онова, което бе скрито и въплътено в Неговото знание така, че всеки да разбере, че в Неговото царство на върховна непогрешимост Той не е взел ни съдружник, ни съветник за Себе Си. Той наистина е Изгревът на божествените предписания и заповеди и главният Извор на знание, докато всички други, освен Него са просто Негови подвластни и под Негово управление, и Той наистина е върховният Управник, Повелителят, Всезнаещият, Всеведущият.

Колкото до самия теб, винаги когато си обзет от живителните дихания на разкритите стихове и си отнесен от чистата, животодаряваща вода, предлагана от ръката на щедростта на твоя Господ, върховния Управник на Деня на Възкресението, издигни своя глас и кажи:

О, Боже мой! О, Боже мой! Отправям Ти благодарности, че ме насочи към Себе Си, напъти ме към Твоя небосклон, изложи ясно за мен Своята Пътека, разкри ми Своето показание и ми даде възможност да насоча лицето си към Теб, докато повечето от учените и духовниците сред Твоите раби, заедно с тези, които ги следват, без да си им дал каквото и да е доказателство или свидетелство от Теб, се отвърнаха от Теб. Благословен да си, о, Господи на имената, и слава Тебе, о, Творецо на небесата, тъй като чрез силата на Своето Име, Себесъщния, Ти ми даде да отпия от Своето запечатано вино, накара ме да се приближа към Теб и ми даде възможност да разпозная Изгрева на Твоята реч, Проявлението на Твоите знаци, главния Извор на Твоите закони и заповеди, и Източника на Твоята мъдрост и дарове. Благословена е земята, която бе облагородена чрез Твоите стъпки, в която е установен престолът на Твоето господство и се носи благоуханието на Твоята одежда. В името на Твоята слава и величие, Твоето могъщество и сила, не желая зрението си за друго, освен за да зърна Твоята красота, нито слуха си, освен за да се вслушам в Твоя зов и в Твоите стихове.

О, Боже мой! О, Боже мой! Не лишавай очите от онова, за което си ги създал, нито лицата от това да се обърнат към Твоя небосклон, или да окажат почитта си пред портите на Твоето великолепие, или от появата пред Твоя престол, или от прекланянето пред блясъците на Слънцето на Твоята щедрост.

Аз съм този, о, Господи, чието сърце и душа, чиито крайници, чийто вътрешен и външен език потвърждават Твоето единство и Твоята единственост и свидетелстват, че Ти си Бог и че няма друг Бог, освен Теб. Ти създаде човечеството, за да те познае и да служи на Твоето Дело, та да може чрез това тяхното положение да бъде издигнато на земята Ти и душите им да бъдат възвисени посредством нещата, които си разкрил в Своите свещени Писания, Своите Книги и Послания. Въпреки това, веднага щом се прояви и разкри Своите знаци, те се отвърнаха от Теб, отхвърлиха Те и отрекоха онова, което Ти разбули пред очите им чрез мощта на Своята сила и Своето могъщество. Те се надигнаха, за да Ти причинят вреда, да угасят светлината Ти и да потушат пламъка, който блести в Горящия Ти храст. Несправедливостта им стана толкова жестока, че те заговорничеха да пролеят кръвта Ти и да потъпчат Твоята чест. По същия начин постъпи и той,1 който Ти хранеше с ръката на любящата Си доброта, когото закриляше от злодеянията на опърничавите сред Твоите твари и своенравните сред Твоите раби, и комуто Ти бе поставил за задача да записва свещените Ти стихове пред Твоя престол.

Жалко! Жалко за нещата, които той стори в Твоите дни до такава степен, че наруши Твоя Договор и Завета Ти, отрече светото Ти Писание, разбунтува се и извърши това, което накара населяващите Твоето царство да заридаят. След туй, веднага щом видя надеждите си разбити и долови зловонието на пълния провал, той надигна глас и изрече това, което накара Твоите избраници, които са приближени до Теб, както и обитателите на шатрата на Твоята слава, да изпаднат в объркване.

Ти ме виждаш, о, Боже мой, как като риба се гърча от болка в праха. Избави ме, имай милост към мен, о, Ти, Чиято помощ се призовава от всички хора, о, Ти, в Чиито ръце лежат поводите на властта над всички мъже и жени. Винаги, когато мисля за жестоките си недостатъци и огромните си прегрешения, отчаяние ме напада от всички страни, и винаги, когато се спра, за да размишлявам над океана на Твоята щедрост, небето на Твоето милосърдие и слънцето на Твоята нежна състрадателност, аз вдъхвам благоуханието на надеждата, пръскано отдясно и отляво, от север и от юг, сякаш всичко сътворено ми предава радостните вести, че облаците на небето на Твоята милост ще излеят дъжда си над мен. В името на Твоето могъщество, о, Ти, Който си Опора на чистосърдечните и Желание на онези, които се радват на близък достъп до Теб! Многобройните Ти благодеяния и благодат и откровенията на Твоето милосърдие и любяща доброта наистина ме насърчиха. Как иначе би могло пълното нищожество да възвеличи Името на Този, Който чрез едничко слово роди сътворението, и как би могло едно мимолетно създание да величае Този, Който показа, че никакво описание не може никога да Го изрази и никакви слова на възхвала да възвеличат славата Му? От незапомнени времена Той е бил неизмеримо въздигнат над проникновението на Своите твари и пречистен от схващанията на Своите раби.

О, Господи! Ти съзираш пред лицето Си този безжизнен; позволи му, чрез щедростта и изобилната Си благодат, да не бъде лишен от потира на безсмъртния живот. И Ти виждаш този сполетян да стои пред Твоя престол, не го отвръщай от океана на Своето лечение. Умолявам те да ми дадеш сили по всяко време и при всякакви обстоятелства да Те поменувам, да величая Името Ти и да служа на Делото Ти, въпреки че добре съзнавам, че каквото и да излезе от един раб, не може да премине границите на собствената му душа, нито да подобава на Твоето Господство, нито да бъде достойно за двора на Твоята слава и Твоето величие.

Могъществото Ти ми е свидетел! Ако не бе за да ознаменува Твоята възхвала, моят език не би ми бил от никаква полза, и ако не бе за да ти отдавам служба, съществуването ми не би имало стойност. Освен заради насладата да съзра блясъците на Твоето царство на славата, защо да ценя зрението? И освен заради радостта да се вслушам в Твоя най-сладък глас, от каква полза е слухът?

Жалко! Жалко! Не зная, о, Боже мой, моя Опора, Желание на моето сърце, дали си ми отредил онова, което ще донесе утеха за моите очи, ще зарадва гръдта ми и ще накара сърцето ми да ликува или неотменимата Ти повеля, о, Царю на вечността и върховен Господар на всички народи, ще ми попречи да се представя пред Твоя престол. Кълна се в славата и великолепието Ти и във владичеството и могъществото Ти, че тъмата на отдалечеността ми от Теб ме унищожи. Какво стана със светлината на Твоята близост, о, Желание на всяко проникновено сърце? Мъчителната агония на раздялата с Теб ме погълна. Къде е сияйната светлина на единението с Теб, о, Превъзлюбен на онези, които са отдадени напълно на Теб?

Ти виждаш, о, Боже мой, какво ме сполетя по Твоята Пътека от ръката на онези, които отрекоха Истината Ти, нарушиха Твоя Завет, упорстваха срещу знаменията Ти, отхвърлиха благодеянията, които Ти оказа, показаха неверие в стиховете, които Ти изпрати и отказаха да признаят показанието, което Ти изпълни.

О, Господи! Езикът на моя език, сърцето на моето сърце, духът на моя дух, както и външната и съкровената ми същност свидетелстват за Твоето единство и единствеността Ти, за Твоята сила и всемогъществото Ти, за Твоето величие и господството Ти, и потвърждават Твоята слава, възвишеност и власт. Свидетелствам, че Ти си Бог и че няма друг Бог освен Теб. От незапомнени времена Ти си бил съкровище, скрито от очите и умовете на хората и ще продължиш да бъдеш същия во веки веков. Силите на света никога не могат да Те съкрушат, нито могъществото на народите може да Те обезпокои. Ти си Този, Който отключи вратата на знанието пред лицата на Своите раби, за да могат те да разпознаят Онзи, Който е Светилото на Твоето Откровение, Местоизгрева на Твоите знаци, Небето на Твоето проявление и Слънцето на божествената Ти красота. В Своите свети Книги, Писанията и Свитъците Си, Ти обеща на всички народи по света, че сам ще се появиш и ще премахнеш завесите на славата от лицето Си така, както провъзгласи в словата Си към Твоя Приятел,1 чрез Който Слънцето на Откровението изгря ярко на небосклона на Хеджаз и утринната светлина на божествената Истина пръсна сиянието си сред всички хора, като обяви: “Денят, когато човечеството ще се изправи пред Господа на световете.”1 И преди Мохамед Ти предаде тази радостна вест на Този, Който беседва с Теб,2 като каза: “Изведи хората си от мрака на светло и напомни им за Божиите дни.”3 Освен това Ти провъзгласи тази истина на Духа4 и на Твоите Пророци и Твоите Пратеници както от далечното, така и от по-близкото минало. Ако всичко онова, което Ти изпрати в прослава на този най-велик Спомен, това велико Обявление трябваше да бликне от извора на най-славното Ти Перо, обитателите на градовете на знанието и проникновението биха онемели с изключение на онези, които Ти би избавил чрез силата на могъществото Си и би закрилял в знак на щедрата Си благосклонност и милостта Си. Свидетелствам, че Ти наистина изпълни обещанието Си и прояви Този, Чието пришествие бе предречено от Твоите Пророци, Твоите избраници и от онези, които Ти служат. Той дойде от небето на славата и могъществото, носещ хоругвите на Твоите знаци и знамената на Твоите показания. Чрез силата на всепобедното Си могъщество и сила Той се изправи пред лицата на всички хора и призова цялото човечество към върха на неземната слава и към всевишния Небосклон така, че нито потисничеството на духовниците, нито нападението на управниците бяха в състояние да Го спрат. Той се надигна с твърда решимост и като развърза езика Си, обяви със звънтящ глас: “Този, Който е Прещедрият, дойде, възседнал облаците във висините. Пристъпете, о, хора по света, със сияещи лица и лъчезарни сърца!”

Огромна наистина е благословеността на онзи, който достигне Твоето присъствие, отпие от виното на единението, предложено от ръката на Твоята щедрост, вдъхне благоуханието на Твоите знаци, развърже езика си в отбелязване на Твоята възхвала, възвиси се в Твоите небеса, увлече се от сладостта на Твоя Глас, получи достъп в най-възвишения Рай и достигне мястото на откровение и видение пред престола на Твоето величие.

Моля Те смирено в името на Най-великата Непогрешимост, която Ти избра да бъде изгрев на Твоето Откровение и на най-възвишеното Ти Слово, чрез чиято сила Ти роди сътворението и разкри Своето Дело, и на онова Име, което накара всички други имена да стенат на висок глас и крайниците на мъдреците да треперят, моля Те смирено да ме направиш откъснат от всичко друго освен от Теб така, че да не мога да се движа, без това да е в съзвучие с благоразположението на Твоята Воля, да не говоря освен по повеление на Твоето Предопределение и да не чувам нищо освен словата на Твоята възхвала и прослава.

Величая Името Ти, о, Боже мой и Ти отправям благодарности, о, Желание мое, тъй като Ти ми даде възможност да видя ясно правата Ти Пътека, разбули пред очите ми Великото Си Обявление и ми помогна да насоча лицето си към Изгрева на Твоето Откровение и главния Извор на Твоето Дело, докато в същото време Твоите раби и народът Ти се отвърнаха от Теб. Умолявам Те, о, Господи на Царството на вечността, в името на пронизителния глас на Перото на славата и на Горящия огън, който зове на висок глас от цъфтящото Дърво, и на Ковчега, който Ти специално си избрал за хората на Баха, да направиш така, че да остана непоколебим в обичта си към Теб, да бъда презадоволен с всичко, което си отредил за мен в Своята Книга и да остана твърд в служба на Теб и в служба на Твоите обични. Милостиво помогни тогава на Своите раби, о, Боже мой, да правят това, което ще послужи да въздигне Делото Ти и ще им даде възможност да съблюдават всичко, което си разкрил в Своята Книга.

Наистина Ти си Господът на Силата, Ти имаш мощ да отредиш всичко, що благоволиш и в ръцете Си държиш поводите на всички сътворени същества. Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Всезнаещия, Премъдрия.

О, Джалил! Разкрихме пред очите ти морето и неговите вълни, слънцето и неговото сияние, небесата и техните звезди, черупките и техните бисери. Благодари на Бога за такава огромна благодат, такова милосърдно благодеяние, което проникна в целия свят.

О, Ти, Който насочи лицето си към блясъците на Моя Лик! Смътни представи обгърнаха обитателите на земята и им попречиха да се обърнат към Небосклона на увереността, неговата яркост, проявленията му и неговите светлини. Безсмислени въображения ги държаха настрана от Този, Който е Себесъщният. Те говорят така, както са подтикнати от собствените си капризи и не разбират това. Сред тях са онези, които казваха: “Изпратени ли бяха стиховете?” Кажи “Да, в името на Онзи, Който е Господът на небесата!” “Настъпи ли часа?” “Нещо повече ¦ отмина, в името на Онзи, Който е Разкривателят на ясни знаци! Наистина неизбежното настъпи и Той, Истинският, се появи с доказателство и показание. Понятното е разкрито и човечеството е жестоко обезпокоено и обзето от страх. Освободиха се земетресения и племената застенаха поради страх от Бога, Господа на силата, Всепокоряващия.” Кажи: “Потресаващият зов на тръбата бе издигнат високо и Денят принадлежи на Бога, Единия, Неограничения.” И казват те: “Случи ли се Катастрофата?” Кажи: “Да, в името на Господа Господен!” “Дойде ли Възкресението?” “Нещо повече ¦ Този, Който е Себесъщният, се появи с Царството на Своите знамения.” “Виждаш ли повалени хора?” “Да, в името на моя Господ, Всевишния, Преславния!” “Изкоренени ли бяха дънерите?” “Нещо повече, планините бяха пръснати на прах, в името на Онзи, Господа на качествата!” Казват те: “Къде е Раят, и къде Адът?” Кажи: “Едното е единението с Мен, другото ¦ собствената ти същност, о, ти, който приписваш съдружник на Бога и се съмняваш.” Казват те: “Не виждаме Везната.” Кажи: “Наистина, в името на моя Господ, Бога на Милосърдието! Никой не може да я види, освен онези, които са надарени с прозрение.” Казват те: “Паднаха ли звездите?” Кажи: “Да, когато Този, Който е Себесъщният, обитаваше Страната на тайните.1 Внимавайте, вие, които сте надарени с прозрение.” Всички знамения се появиха, когато Ние изкарахме Ръката на могъществото от пазвата на величието и силата. Наистина Глашатаят се провикна, когато настъпи обещаното време, и онези, които разпознаха блясъците на Синай, паднаха в несвяст в пустинята на колебанието пред страхотното великолепие на твоя Господ, Господа на сътворението. Тръбата пита: “Прозвуча ли Рога?” Кажи: “Да, в името на Царя на Откровението, когато Той се възкачи на престола на Своето Име, Премилостивия.” Мракът бе пропъден от утринната светлина на милостта на твоя Господ, Източника на всяка светлина. Ветрецът на Премилостивия повя и душите бяха съживени в гробниците на техните тела. Така повелята бе изпълнена от Бога, Силния, Благодетелния. Тези, които отричат истината казаха: “Кога небесата бяха разцепени надве?” Кажи: “Докато лежахте в гробовете на своенравието и заблудата.” Сред неверниците е онзи, който търка очи и се оглежда наляво и надясно. Кажи: “Заслепен си ти. Няма убежище, до което да прибегнеш.” И сред тях е онзи, който казва: “Бяха ли хората събрани заедно?” Кажи: “Да, в името на Моя Господ, докато ти лежеше в люлката на налудничавите идеи!” И сред тях е онзи, който казва: “Беше ли Книгата изпратена чрез силата на истинската Вяра?” Кажи: “Самата истинска Вяра е поразена. Бойте се, о, хора с проникновени сърца!” И сред тях е онзи, който казва: “Бях ли събран с други, слепи?” Кажи: “Да, в името на Онзи, Който се носи в облаците!” Раят е обсипан с тайнствени рози, а адът бе накаран да пламти с огъня на безбожните. Кажи: “Светлината изгря на небосклона на Откровението и цялата земя бе озарена при пришествието на Този, Който е Господът на Деня на Завета!” Съмняващите се погинаха, докато онзи, който се обърна, воден от светлината на убеждението, към Изгрева на увереността, достигна благоденствие. Благословен си ти, който си приковал своя взор към Мен, заради това Послание, което бе изпратено за теб ¦ Послание, което кара душите на хората да се извисяват. Запомни го наизуст и го казвай. В името на Моя живот! То е врата към милостта на твоя Господ. Блазе на онзи, който го казва в късен здрач и в ранно утро. Ние наистина чухме за възхвалата ти на това Дело, чрез което планината на знанието бе сравнена със земята и нозете на хората се подхлъзнаха. Славата ми да простре крилете си над теб и над всеки, който се е обърнал към Всемогъщия, Прещедрия. Посланието е завършено, но темата не е изчерпана. Бъди търпелив, защото твоят Господ е търпелив.

Това са стихове, които изпратихме преди това, и ти ги изпратихме, за да можеш да се запознаеш с онова, което изрекоха лъжливите им езици, когато Бог дойде при тях с могъщество и власт. Основите на налудничавите идеи потрепериха и небето на безсмислените въображения бе разцепено надве, но въпреки това хората се съмняват и спорят с Него. Те отрекоха показанието на Бога и Неговото доказателство след като Той дойде от небето на могъществото с царството на Своите знамения. Отхвърлиха онова, което бе предписано и сториха онова, което им бе забранено в Книгата. Изоставиха своя Бог и се вкопчиха в собствените си желания. Наистина се отклониха и са в заблуда. Четат стиховете и ги отричат. Съзират ясните белези и се отвръщат настрана. Те наистина са загубени в странно съмнение.

Призовахме Нашите обични да се боят от Бога ¦ боязън, която е главният извор на всички благопристойни дела и добродетели. Тя е военачалникът на силите на справедливостта в града на Баха. Щастлив е човекът, който е влязъл под сянката на сияйното му знаме и здраво се е хванал за него. Той наистина е един от Сподвижниците на Пурпурния Ковчег, които бяха споменати в Кайюм-е-Асма.

Кажи: О, хора на Бога! Украсете своите храмове с украсата на благонадеждността и набожността. Помогнете тогава на своя Господ със силите на благопристойните дела и похвалния характер. Ние ви забранихме враждите и споровете в Моите Книги, в Моите Писания, в Моите Свитъци и в Моите Послания, и чрез това не искахме нищо друго, освен вашето възвисяване и напредък. За това свидетелстват небесата и техните звезди, слънцето и неговият блясък, дърветата и техните листа, моретата и техните вълни, земята и нейните богатства. Молим се на Бога да помогне на Своите обични, и да ги подкрепи в онова, което им подобава в това благословено, това могъществено и чудно състояние. Освен това умоляваме Го милостиво да даде възможност на онези, които Ме заобикалят, да съблюдават онова, което Моето Перо на славата им нареди.

О, Джалил! Славата и любящето Ми провидение да прострат крилете си над теб. Наистина Ние наредихме на хората да вършат онова, което е подобаващо и пристойно и въпреки това те сториха такива неща, които накараха Моето сърце и Перото Ми да ридаят. Вслушай се в това, което е изпратено от небето на Моята Воля и царството на Моето благоразположение. Не тъжа за Своето пленничество, нито за нещата, които Ме сполетяха от ръцете на враговете Ми. Не, мъката Ми е причинена от онези, които твърдят, че са свързани с Мен и въпреки това вършат това, което кара гласа на риданията Ми да бъде издигнат и сълзите Ми да потекат. Надълго ги увещавахме в различни Послания и умоляваме Бога милостиво да ги подпомогне, да им даде възможност да се доближат до Него и да ги укрепи в онова, което ще донесе покой за сърцата и спокойствие на душите и ще спре ръцете им от всичко, което не подобава на Неговите дни.

Кажи, о, обични Мои в Моите земи! Вслушайте се в съветите на Този, Който ви увещава заради Бога. Той наистина ви създаде, разкри пред очите ви онова, което ви извисява и отговаря на вашите интереси. Той ви извести Своята права Пътека и ви запозна със Своето Велико Обявление.

О, Джалил! Увещавай хората да се боят от Бога. В името на Бога! Тази боязън е главният военачалник на войската на твоя Господ. Нейните сили са похвалният характер и благопристойните дела. Чрез нея градовете на човешките сърца биваха отваряни през епохите и вековете и флаговете на възкачването и тържеството бяха издигани над всички други флагове.

Сега ще ти споменем Благонадеждността и нейното място в преценката на Бога, твоя Господ, Господа на Могъщия престол. Един ден от дните Ние се оттеглихме на Нашия Зелен остров. При пристигането Ни видяхме потоците му да текат, дърветата избуяли и слънцето играещо между тях. Като обърнахме лицето Си надясно, Ние съзряхме онова, което перото е безсилно да опише, нито може да изложи онова, което окото на Господа на човечеството видя на това пресвято, това най-върховно, това благословено и най-възвишено Място. Като се обърнахме тогава наляво, Ние се взряхме в една от Красотите на Най-възвишения Рай, която стоеше върху стълб от светлина и зовеше на висок глас, като казваше: “О, живеещи на земята и небето! Вижте Моята красота, Моята лъчезарност, Моето откровение и Моето сияние. В името на Бога, Истинския! Аз съм Благонадеждността и нейното откровение, и нейната красота. Аз ще се отплатя на всеки, който се придържа към Мен, признава Моя ранг и място, и здраво се държи за крайчеца на одеждата Ми. Аз съм най-великото украшение на хората на Баха, одеянието на славата за всички, които са в царството на сътвореното. Аз съм върховното средство за благоденствието на света и небосклона на увереността за всички създания.” Така изпратихме за теб онова, което ще приближи хората до Господа на сътвореното.

Перото на Всевишния преминава от красноречивия1 към сияйния език,2 за да можеш, о, Джалил, да оцениш нежното милосърдие на своя Господ, Несравнимия, и да можеш да бъдеш от онези, които са истински благодарни.

О, ти, който си приковал своя взор към всеславния Небосклон! Призивът е издигнат, но чуващи уши се броят на пръсти, че дори и не съществуват. Този Онеправдан се намира в стомаха на ламята, но въпреки това не пропуска до поменува обичните на Бога. Толкова жестоки бяха страданията Ни през тези дни, че Множеството във висините е принудено да лее сълзи и да ридае. Нито нещастията на света, нито вредата, нанесена от неговите народи, могат да попречат на Този, Който е Царят на вечността, да издигне призивите Си или пък да съкрушат намеренията Му. Когато онези, които в продължение на години се криха зад завеси, съзряха, че небосклонът на Делото е сияещ и че Словото Божие бе всепроникващо, те се втурнаха напред и с мечовете на злобата нанесоха такава вреда, каквато ничие перо не може да обрисува, нито нечий език да опише.

Тези, които съдят справедливо, свидетелстват, че от първите дни на Делото, този Онеправдан се надигна, разбулен и сияен пред лицата на царе и благородници, пред управниците и духовниците, и със звънтящ глас призова всички хора към правата Пътека. Той нямаше никакъв помощник освен Перото Си, нито някакъв облекчител, освен самия Себе Си.

Онези, които са невежи или нехаят за подбуждащата цел на Божието Дело, въстанаха срещу Него. Такива хора са въплъщение на злото, които Бог е споменал в Книгата Си и в Своите Послания, и срещу чието влияние, шумни протести и измами Той предупреди Своя народ. Блазе на онези, които пред лицето на помена на Господа на вечността, се отнасят към народите по света като към пълно нищожество, като към нещо забравено и здраво се придържат към непоклатимата дръжка на Бога така, че нито съмнения, нито намеци, нито мечове, нито топове можаха да ги задържат или да ги лишат от Неговото присъствие. Благословени са непоколебимите, благословени са онези, които остават твърди в Неговата Вяра.

В отговор на молбата ти Перото на славата милостиво описа нивата и степените на Най-великата Непогрешимост. Целта е всички да знаят със сигурност, че Печатът на Пророците1 ¦ нека душите на всички други, освен Него бъдат принесени в жертва заради Него ¦ няма подобен на Себе Си, равен или съдружник в собственото Си положение. Светиите2 ¦ нека благословиите Божии прострат криле над тях ¦ бяха сътворени чрез силата на Неговото Слово и след Него те бяха най-учените и най-изтъкнатите сред хората и живеят в най-възвишеното състояние на служене. Божествената Същност, пречистена от всяко сравнение и подобие, е установена в Пророка, а съкровената Божия Действителност, въздигната над всеки равен или съдружник, се проявява в Него. Това е състоянието на истинско единство и същинска единственост. Последователите на предходното Изповедание за жалост не съумяха да придобият подходящо проникновение за това състояние. Първичната Точка2 ¦ нека животът на всички други, освен Него бъде принесен в жертва заради Него ¦ казва: “Ако Печатът на Пророците не бе произнесъл думата “Унаследяване”, такова положение не би било създадено.”

Преди време хората приписваха съдружници на Бога, въпреки че изповядваха вяра в Неговото единство и въпреки че бяха най-невежите сред хората, те смятаха себе си за най-съвършените. Но в знак на божественото възмездие за тези нехаещи хора, техните погрешни вярвания и стремления бяха направени в Деня на Възкресението явни и очевидни за всеки човек с прозрение и проникновение.

Умолявай Бога, Истинския, милостиво да защити последователите на това Откровение от налудничавите идеи и покварените въображения на онези, които принадлежат към предишната Вяра и да не ги лишава от сияйните блясъци на слънцето на истинското единство.

О, Джалил! Този, Който светът онеправда, сега провъзгласява: Светлината на Справедливостта е помрачена и Слънцето на Правосъдието се скри от погледа. Грабителят заема престола на закрилника и пазителя и мястото на правоверния е заето от изменника. Преди година един потисник властваше в този град и във всеки миг причиняваше нова вреда. В името на праведността Господня! Той стори това, което всели ужас в сърцата на хората. Но за Перото на славата тиранията в света никога не е била, нито някога ще представлява пречка. В изобилието на Нашето милосърдие и любяща доброта Ние разкрихме специално за управниците и министрите по света онова, което води до безопасност и закрила, спокойствие и мир, та дано човешките чеда да почиват в сигурност от злините на потисничеството. Той наистина е Закрилникът, Помощникът, Дарителят на победа. Дълг на мъжете от Божия Дом на справедливостта е да приковат своя взор денем и нощем в онова, което изгря от Перото на славата за възпитанието на хората, развитието на народите, закрилата на човека и опазването на неговата чест.

Първият Ишрак

Когато Слънцето на мъдростта се издигна над небосклона на святото Божие Изповедание, то произнесе тази преславна реч: Тези, които притежават богатство и са надарени с власт и могъщество, трябва да проявят най-дълбока загриженост за религията. Наистина религията е сияйна светлина и непревземаема твърдина за закрилата и благоденствието на народите по света, тъй като страхът от Бога кара човека да се придържа към онова, което е добро и да избягва всяко зло. Ако светилникът на религията бъде затъмнен, ще последва хаос и объркване; и светлините на честността и справедливостта, на спокойствието и мира, ще престанат да светят. За това ще свидетелства всеки човек с истинско проникновение.

Вторият Ишрак

Възложихме на цялото човечество да установи Най-великия мир ¦ най-сигурното от всички средства за закрилата на човешкия род. Владетелите по света трябва в единно съгласие да се придържат строго към него, защото това е върховният инструмент, който може да осигури безопасността и благоденствието на всички народи и държави. Те наистина са проявления на могъществото на Бога и изгреви на Неговата власт. Умоляваме Всемогъщия милостиво да ги подпомогне в онова, което допринася за благосъстоянието на техните поданици. Пълно обяснение относно този въпрос бе преди време изложено от Перото на славата; блазе на онези, които действат в съответствие с него.

Третият Ишрак

Дълг на всеки е да съблюдава свещените Божи заповеди, тъй като те са животворни извори за света. Небето на божествената мъдрост е озарено от двете светила на съветването и състраданието, а покровът на световния ред е издигнат на двата стълба на възнаграждението и наказанието.

Четвъртият Ишрак

В това Откровение силите, които могат да го дарят с победа, са силите на похвалните дела и праведния характер. Водач и военачалник на тези сили винаги е била боязънта от Бога ¦ боязън, която обгръща всички неща и властва над всички неща.

Петият Ишрак

Правителствата трябва да се запознаят напълно с положението на тези, които те управляват и да им раздават длъжности според заслугите и достойнствата. На всеки управник и владетел е възложено да разгледа този въпрос с изключително внимание, та изменникът да не може да заема мястото на правоверния, нито пък грабителят да властва на мястото на благонадеждния. Някои измежду длъжностните лица, които в миналото управляваха в този Най-велик затвор, хвала на Бога, бяха украсени със Справедливостта, но пък други ¦ Бог да ни е на помощ. Умоляваме Единия истински Бог да ги напъти всички до един, та дано не бъдат лишени от плода на вярата и благонадеждността, нито пък да бъдат държани настрана от светлината на правосъдието и справедливостта.

Шестият Ишрак

е единство и съгласие сред човешките чеда. От незапомнени времена светлината на единството пръскаше божественото си сияние над света, а най-великото средство за утвърждаването на това единство е народите по света да разбират взаимно своите писмености и реч. В предишни Послания Ние възложихме на доврениците от Дома на справедливостта или да изберат един език измежду онези, които съществуват сега, или да приемат един нов такъв, а по същия начин да изберат и една обща писменост, които да бъдат преподавани във всички училища по света. Така на земята ще се гледа като на една страна и един дом. Най-славният плод от дървото на знанието е следното възвишено слово: На едно дърво сте всички вие плода, и на един клон листата. Нека човек не се слави с това, че обича собствената си страна, нека по-скоро се слави с това, че обича своя род. Във връзка с това преди време разкрихме средството за възстановяването на света и единството на народите. Благословени са онези, които достигнат до него. Благословени са онези, които действат в съответствие с него.

Седмият Ишрак

Перото на славата съветва всекиго за възпитанието и образованието на децата. Виж това, което Божията Воля разкри при пристигането Ни в Града-затвор и записа в Най-святата Книга.1 На всеки баща е възложено образованието на неговия син и дъщеря в изкуството на четмо и писмо и на всичко, което бе изложено в Свещеното Послание. Този, който пренебрегне заповяданото му, доверениците трябва тогава да вземат от него онова, което се изисква за тяхното образование, ако той е състоятелен, а ако не е ¦ въпросът се прехвърля на Дома на справедливостта. Наистина Ние направихме от него подслон за бедните и нуждаещите се. Този, който отглежда своя син или сина на другиго, все едно че е отгледал Мой син ¦ славата Ми, любящата Ми доброта, милостта Ми, които са обгърнали света, са прострели крилете си над него.

Осмият Ишрак

Този откъс, записван сега от Перото на славата, се смята за част от Най-святата Книга: Мъжете от Божия Дом на справедливостта са натоварени с грижата по делата на хората. Те наистина са доврениците Божии сред Неговите раби и източниците на власт в Неговите страни.

О, хора на Бога! Това, което възпитава света е Справедливостта, тъй като се крепи на два стълба ¦ възнаграждение и наказание. Тези два стълба са източници на живот за света. Тъй като за всеки ден има нов проблем и за всеки проблем целесъобразно решение, такива въпроси трябва да бъдат отправяни към министрите от Дома на справедливостта, за да могат те да постъпят в съответствие с нуждите и изискванията на времето. Тези, които заради Бога се надигнат да служат на Неговото Дело, са получатели на божествено вдъхновение от незримото Царство. Дълг на всички е да им се подчиняват. Всички държавни въпроси трябва да бъдат отправяни до Дома на справедливостта, но богослужебните дела трябва да бъдат съблюдавани според онова, което Бог е разкрил в Своята Книга.

О, хора на Баха! Вие сте местоизгревите на обичта на Бога и изворите на любящата Му доброта. Не омърсявайте езика си с проклятия и ругатни към нечия душа и пазете очите си от онова, което е непристойно. Говорете за онова, което носите у себе си. Ако бъде прието благосклонно, целта ви е постигната; ако ли пък не, да се възразява е безсмислено. Оставете тази душа на мира и се обърнете към Господа, Закрилника, Себесъщния. Не бъдете причина за скръб, да не говорим за несъгласие и вражда. Таи се надеждата вие да придобиете истинско възпитание под подслона на дървото на Неговата нежна благодат и да постъпвате в съзвучие с това, което Бог желае. Вие всички сте листата на едно дърво и капките на един океан.

Деветият Ишрак

Целта на религията, така, както е разкрита от святата Божия Воля, е да установи единство и съгласие сред народите по света; не правете от нея причина за раздори и вражди. Божията религия и Неговият божествен закон са най-могъщите инструменти и най-сигурните средства за изгряването на светлината на единството сред хората. Напредъкът на света, развитието на държавите, спокойствието на народите и мирът на всички, които живеят на земята, са сред принципите и повеленията на Бога. Религията поднася на човека най-ценния от всички дарове, предлага чашата на благоденствието, придава вечен живот и излива нетленни облаги над човечеството. Необходимо е началниците и управниците по света, и особено доврениците от Божия Дом на справедливостта, да се постараят с всички сили да опазят нейното положение, да прокарват нейните интереси и да издигат мястото є в очите на света. По същия начин техен дълг е да се интересуват от положението на своите поданици и да се запознават с делата и дейностите на различните общности в техните владения. Призоваваме проявленията на могъществото на Бога ¦ владетелите и управниците по света ¦ да се напрегнат и да направят всичко, което е по силите им, та дано пропъдят несъгласието от този свят и да го озарят със светлината на разбирателството.

Дълг на всеки е здраво да се придържа и да съблюдава онова, което бликна от Нашето най-възвишено Перо. Бог, Истинският, Ми е свидетел и всяка съществуваща частица е принудена да признае, че такива средства, които водят до издигането, напредъка, възпитанието, закрилата и възраждането на народите по света, бяха ясно изложени от Нас и са разкрити в най-светите Книги и Послания от Перото на славата.

Настоятелно молим Бог милостиво да помогне на Своите раби. Това, което този Онеправдан очаква от всеки, е справедливост и правосъдие. Нека никой не се задоволява с просто чуване, по-скоро подобава на всеки да размисли над онова, което този Онеправдан разкри. Кълна се в Слънцето на речта, сияещо на небосклона на Царството на Премилостивия, че, ако можеше да бъде съзрян някой тълкувател или говорител, Ние нямаше да направим Себе Си предмет на осъждането, присмеха и клеветата на хората.

При Нашето пристигане в Ирак Ние намерихме Божието Дело потънало в дълбоко безразличие, а ветрецът на божественото откровение бе стихнал. Повечето от вярващите бяха обезкуражени и унили духом, че дори напълно загубени и погинали. Затова Тръбата прозвуча за втори път, при което Езикът на величието произнесе следните благословени слова: “Надухме Тръбата за втори път.” Така целият свят бе съживен чрез животворните дихания на божественото откровение и вдъхновение.

Определени души сега се втурнаха иззад завесите, решени да причинят вреда на този Онеправдан. Те затрудняваха и отричаха излиянието на тази безценна благодат.

О, вие, които съдите справедливо! Ако това Дело трябва да бъде отречено, тогава кое друго дело в този свят би могло да бъде отстоявано или смятано за достойно да бъде прието?

Онези, които са се отвърнали от Божието Дело, усърдно се стремят да съберат свещените Писания на това Откровение и вече чрез жестове на приятелство съумяха да си осигурят някои от тези Писания от онези, които ги държаха като свое притежание. Освен това, когато срещнат последователи на някоя религия, те се държат като вярващи в нея. Кажи, умрете в яростта си! Наистина Той се появи с такава огромна власт, че никой човек, радващ се на зрение, слух, прозрение, справедливост или правосъдие не може някога да Го отрече. За това свидетелства в този сияен Час Перото на Този, Който е Предвечният.

О, Джалил! Славата Ми да простре крилете си над теб. Призоваваме обичните на Бога да вършат добри дела, та дано милостиво да им бъде помогнато и да могат здраво да се придържат към онова, което бе изпратено от небето на Неговото Откровение. Облагите, произлизащи от тази божествена реч, ще се паднат на онези, които съблюдават Неговите предписания. Умоляваме Бога да им даде възможност да вършат онова, което Го радва и е приемливо за Него, да направи така, че те да постъпват безпристрастно и да могат да съблюдават справедливостта в това всепокоряващо Дело, да ги запознае със Своите свещени Писания и да насочи стъпките им към Своята права Пътека.

Нашият възвишен Предвестник ¦ нека животът на всички други, освен Него бъде принесен в жертва заради Него ¦ разкри определени закони. В царството на Неговото Откровение обаче тези закони бяха подложени на Нашето потвърждение, затова този Онеправдан приложи някои от тях, като ги въплъти в Кетаб-е-Акдас в различни слова. Други оставихме настрана. Той държи властта в Своите ръце. Той върши туй, що благоволи и повелява туй, що пожелае. Той е Всемогъщият, Всевъзхваляваният. Има също така новоразкрити наредби. Благословени са онези, които ги достигнат. Благословени са онези, които съблюдават Неговите предписания.

Хората на Бога трябва да положат върховни усилия, та дано огънят на омразата и злобата, който тлее в гърдите на племената и народите да може чрез животворните води на речта и призивите на Този, Който е Желанието на света, да бъде угасен и дърветата на човешкото съществувание да могат да бъдат украсени с чудни и превъзходни плодове. Той наистина е Увещателят, Състрадателният, Прещедрият.

Нека яркостта на блясъка Му, светещ на небосклона на щедростта, простре крилете си над вас, о, хора на Баха, над всеки, който остава твърд и непоколебим и над онези, които имат добри знания за Вярата и са надарени с истинско проникновение.

Колкото до твоя въпрос, относно лихвата и печалбата от злато и сребро, преди няколко години следният откъс бе разкрит от небето на Премилостивия в чест на един, който носи името на Бога, наречен Зейнул-Мукаррабин1 ¦ славата на Преславния да простре крилете си над него. Той ¦ възвишено да е Словото Му ¦ казва: Много хора се нуждаят от това. Защото ако не съществуваха никакви изгледи за получаването на лихва, делата на хората биха претърпели пълен срив или объркване. Рядко може да се срещне човек, който би проявил такова разбиране към своя ближен, земляк или към собствения си брат, че да бъде толкова благоразположен да му даде заем на благотворителни начала.2 Затова в знак на благодетелност към хората Ние предписахме лихвата върху парите да бъде разглеждана като всяка друга търговска сделка, разпространена сред хората. По този начин сега, когато тази ясна заповед се спусна от небето на Волята Божия, е законно и правилно да се начислява лихва върху парите, та хората по света да могат в дух на приятелство и дружелюбност и с радост и веселие, всеотдайно да се заемат с величаенето на Името на Този, Който е Превъзлюбеният на цялото човечество. Наистина Той повелява според Собствения Си избор. Сега Той направи лихвата върху парите законна така, както я направи незаконна в миналото. В здравите си ръце Той държи царството на властта. Той върши и повелява. Той наистина е Повелителят, Всезнаещият.

Благодари на своя Господ, о, Зейнул-Мукаррабин, за тази явна благодат.

Много духовници в Персия, чрез безброй замисли и способи, се изхранваха с незаконни печалби, получени от лихварство. Те измисляха начини да му придадат привидна форма на благоприличие и законност. Играят си със законите и предписанията Божии, но не разбират това.

Това обаче е нещо, което трябва да бъде практикувано с умереност и честност. Нашето Перо на славата в знак на мъдрост и за удобство на хората се въздържа да сложи граници за него. Независимо от това Ние призоваваме обичните на Бога да съблюдават справедливостта и честността и да вършат това, което ще накара приятелите на Бога да проявяват нежно милосърдие и състрадание един към друг. Той наистина е Съветникът, Състрадателният, Прещедрият. Да даде Бог всички да бъдат милостиво подпомогнати да съблюдават онова, което изрече Езикът на Единия истински Бог. И ако те прилагат това, което изложихме, Бог ¦ възвишена да е славата Му ¦ със сигурност ще удвои техния дял чрез небето на Неговата благодат. Наистина Той е Щедрият, Прощаващият, Състрадателният. Хвала на Бога, Всевишния, Най-великия.

Независимо от това ръководството на тези дела бе поверено на мъжете от Дома на справедливостта, за да могат те да ги прилагат според изискванията на времето и според продиктуваното от мъдростта.

Още веднъж призоваваме всички вярващи да съблюдават справедливостта и честността и да показват обич и смирение. Те наистина са хората на Баха, сподвижниците на Пурпурния Ковчег. Нека над тях простре криле покоят на Бога, Господа на всички имена, Творецът на небесата.

9
Лоу-е-Хекмат
(Послание на мъдростта)

Това послание било отправено до Ага Мохамед ¦ изтъкнат вярващ от град Каен, наричан Набил-е-Акбар. Друг изтъкнат вярващ от Каен, Молла Мохамед-Али, бил известен като Набил-е-Каени. По абджадската система името “Мохамед” има същата числена стойност като “Набил”.

ова е Послание, което Премилостиви

ят изпрати от Цар ството на Речта. То наистина е животворно дихание за онези, които обитават царството на сътворението. Прославен да бъде Господът на всички светове! В това Послание се споменава за онзи, който величае Името на Бога, неговия Господ, и който е наречен Набил в едно важно Послание.

О, Мохамед! Вслушай се в Гласа, излизащ от Царството на Славата, зовящ на висок глас от небесното Дърво, което се издигна над земята на Зафаран1: Наистина, няма друг Бог освен Мен, Всеведущия, Мъдрия. Бъди като повеите на Премилостивия за дърветата на царството на съществуванието и помагай за растежа им чрез силата на Името на твоя Господ, Справедливия, Всеосведомения. Желаем да те запознаем с това, което ще послужи да напомня на хората, та да могат те да оставят настрана разпространените сред тях неща и да обърнат лицата си към Бога, Господа на чистосърдечните.

Призоваваме човечеството в тези дни, когато ликът на Справедливостта е покрит с прах, когато пламъците на неверието горят нависоко и одеждата на мъдростта е разкъсана на две, когато спокойствието и верността са се отдръпнали, а изпитанията и нещастията станаха жестоки, когато се нарушават договори и връзки се разкъсват, когато никой човек не знае как да съзре светлината и мрака или да различи напътствието от заблудата.

О, народи по света! Оставете всяко зло, дръжте здраво онова, което е добро. Постарайте се да бъдете сияен пример за цялото човечество и истински да напомняте за Божиите добродетели сред хората. Този, който се вдигне да служи на Делото Ми, трябва да проявява Моята мъдрост и да полага всички усилия да прогони невежеството от земята. Бъдете обединени в съвета, бъдете единни в мисълта. Нека всяко утро бъде по-добро от предходната вечер и всяка сутрин по-богата от вчерашния ден. Заслугите на човека лежат в служенето и добродетелите, а не в блясъка на състоянието и богатството. Внимавайте думите ви да бъдат очистени от налудничави приумици и светски желания и делата ви да бъдат пречистени от лукавство и съмнение. Не прахосвайте богатството на ценния си живот в преследването на зли и покварени стремежи, нито позволявайте усилията ви да бъдат изразходвани за прокарването на собствените ви интереси. Бъдете щедри в дните си на охолство и търпеливи в часа на загуба. Злополучието е последвано от успех, а радостите следват горестта. Пазете се от безделие и леност и придържайте се към това, което е от полза за хората, било те млади или стари, високопоставени или от низините. Внимавайте да не посявате плевелите на враждата сред хората или да засаждате тръните на съмнението в чисти и лъчезарни сърца.

О, вие, възлюбени на Господа! Не вършете онова, което замърсява бистрите ручеи на обичта или руши сладкото благоухание на приятелството. В името на праведността Господня! Вие бяхте създадени за да проявявате обич един към друг, а не поквара и ненавист. Не се гордейте с обичта към самите себе си, а с обичта към ближните ви създания. Не се славете с обичта към своята страна, а с обичта към цялото човечество. Нека окото ви бъде целомъдрено, ръката ви вярна, езикът ви истинен и сърцето ви просветлено. Не принизявайте мястото на учените на Баха и не омаловажавайте ранга на такива управници, които раздават справедливост сред вас. Уповавайте се на войнството на справедливостта, сложете си ризницата на мъдростта, нека ваша украса бъде прошката и милостта и онова, което радва сърцата на преоблагодетелстваните от Бога.

В името на Моя живот! Твоите горести Ме потопиха в скръб. Не обръщай внимание на чедата на света и на всичките им постъпки, а прикови своя взор в Бога и Неговата безкрайна власт. Наистина Той те призовава да си припомниш онова, което е източник на радост за цялото човечество. Отпий от животворната вода на блажена радост от потира на речта, предложен от Извора на божественото Откровение ¦ Този, Който те спомена в тази могъща твърдина. Постарай се с всички сили да установиш истинното слово с красноречие и мъдрост и да разпръснеш лъжовността от лицето на земята. Така те насочва Изгревът на божественото знание от този сияен небосклон.

О, ти, който говориш в Мое Име! Помисли за хората и за нещата, които те сториха в Моите дни. Ние разкрихме на един от управниците онова, което е по-могъщо от всички обитатели на земята и поискахме от него да Ни срещне лице в лице с учените мъже на тази епоха, за да можем да изложим на него показанието на Бога, Неговите доказателства, Неговата слава и великолепието Му; и нищо друго не възнамерявахме чрез това, освен най-висшето добро. Той стори обаче това, което накара обитателите на градовете на справедливостта и безпристрастието да заридаят. Така бе раздадено правосъдие между Мен и него. Наистина твоят Господ е Повелителят, Всеосведоменият. При такива обстоятелства, каквито виждаш, как би могла Небесната Птица да се издигне във висините на божествените тайни, когато крилете є бяха удряни с камъните на налудничавите приумици и жестоката омраза и тя е хвърлена в затвор, изграден от неразрушим камък? В името на Божията праведност! Хората извършиха жестока несправедливост.

Колкото до твоите твърдения за началото на сътворението, това е въпрос, по който схващанията се разминават поради различията в човешките мисли и мнения. Ако ти заявеше, че то винаги е съществувало и ще продължи да съществува, това би било вярно; а ако потвърдеше същото схващане, което е споменато в свещените Писания, не би имало никакво съмнение в това, тъй като то е разкрито от Бога, Господа на световете. Наистина Той бе скрито съкровище. Това е ниво, което нито може да бъде описано, нито дори да бъде загатнато за него. И на нивото на “Аз наистина пожелах да известя Себе Си”, Бог бе, и сътворението Му винаги е съществувало под Неговия подслон от началото, което няма начало, без да смятаме, че то е било предхождано от Първичност, на която не може да се гледа като на първичност и произлиза от Дело, което е неразгадаемо дори и за всички учени мъже.

Това, което е съществувало, е съществувало и преди, но не във формата, в която го виждаш днес. Светът на сътвореното се роди чрез топлината, породена от взаимодействието на действената сила и онова, което е неин приемник. Те и двете са едни и същи, но са и различни. Така те уведомява Великото Обявление за тази сияйна постройка. Онези, които предават пораждащото влияние и онези, които приемат неговото въздействие, наистина са сътворени чрез всепобедното Божие Слово, което е Причината за цялото сътворение, докато всички други, освен Словото Му, са просто негови създания и резултат от него. Наистина твоят Господ е Тълкувателят, Премъдрият.

Знай освен това, че Словото на Бога ¦ въздигната да е славата Му ¦ стои по-високо и далеч превъзхожда онова, което могат да доловят чувствата, тъй като то е пречистено от всякакви свойства или вещественост. То надхвърля ограниченията на познатите елементи и се въздига над всички съществени и познати вещества. То бе проявено без нито една сричка или звук и не е нищо друго освен от Божията Заповед, която прониква във всички сътворени неща. То никога не е било държано настрана от света на битието. То представлява всепроникващата Божия милост, от която произлиза всяка милост. То е едно цяло, далеч над всичко, което е било или ще бъде.

Не желаем да се впускаме в този въпрос, тъй като неверниците се вслушаха в Нас, за да чуят онова, което би могло да им даде възможност да възразяват срещу Бога, Помощта в беда, Себесъщния. И тъй като не са в състояние да стигнат до тайните на знанието и мъдростта от това, което бе разкрито от Източника на божествен блясък, те възнегодуват и надигат вой. Но би било право да се каже, че те възразяват на онова, което проумяват, не на изложенията, дадени от Тълкувателя, нито на истините, предадени от Единия истински Бог, Знаещия невиждани неща. Техните възражения, всички до едно, се обръщат срещу тях и кълна се в живота ти, че те са лишени от проникновение.

Всяко нещо по необходимост си има своя произход и всяко здание свой строител. Наистина Божието Слово е причината, която предхожда условния свят ¦ свят, който е украсен с блясъците на Предвечния и въпреки това бива обновяван и възраждан по всяко време. Неизмеримо издигнат е Богът на мъдростта, Който съгради тази възвишена постройка.

Погледни света и размисли за малко над него. Той разбулва книгата на собствената си същност пред очите ти и разкрива онова, което Перото на твоя Господ, Ваятеля, Всеведущия, е записало в нея. Тя ще те запознае с онова, което е в нея и на нея и ще ти даде такива ясни обяснения, че да те направи независим от всеки красноречив тълкувател.

Кажи: Природата по своята същност е въплъщение на Моето Име, Създателя, Твореца. Проявленията се разнообразяват от различни причини и в това многообразие има знамения за проницателните люде. Природата е Божията Воля и е неин израз в условния свят и чрез него. Тя е повеля на Съдбата, отредена от Повелителя, Премъдрия. Ако някой заяви, че тя е Божията Воля, проявена в света на битието, никой не трябва да подлага на съмнение това твърдение. Тя е надарена със сила, чиято същност учените хора не съумяват да проумеят. Наистина човек с прозрение не може да долови в нея нищо освен сияйния блясък на Нашето Име, Твореца. Кажи: Това е съществувание, което не знае развала и самата Природа е напълно объркана пред неговите откровения, съкрушаващите му свидетелства и сияйната му слава, която обгърна вселената.

Никак не ти подобава да обръщаш поглед към отминалите и по-близки времена. Поменувай този Ден и величай онова, което се появи в него. То наистина ще е достатъчно за цялото човечество. Наистина изложения и беседи, разясняващи такива неща, карат духовете да потръпнат. Подобава ти да говориш така, че да възпламеняваш сърцата на истинските вярващи и да караш телата им да се възвисяват.

Всеки, който твърдо вярва в прераждането на човека и напълно съзнава, че Бог, Най-въздигнатият, притежава върховно влияние и пълна власт над това ново сътворение, наистина се числи към онези, които са надарени с прозрение в това най-велико Откровение. За това свидетелства всеки проницателен вярващ.

Върви ти високо над света на битието чрез силата на Най-великото име, за да можеш да узнаеш незапомнените тайни и да се запознаеш с онова, с което никой не е запознат. Наистина твоят Господ е Помощникът, Всезнаещият, Всеосведоменият. Бъди като туптяща артерия, пулсираща в тялото на цялото сътворение, та чрез топлината, породена от това движение, да може да се появи онова, което ще съживи сърцата на онези, които се колебаят.

По времето, когато бяхме скрити зад безброй завеси от светлина, ти общуваше с Мен и бе свидетел на светилата в небето на Моята мъдрост и на вълните на океана на Моята реч. Наистина твоят Господ е Истинният, Верният. Огромна наистина е благословеността на онзи, който е достигнал изобилните излияния на този океан в дните на своя Господ, Най-щедрия, Премъдрия.

По време на пребиваването Ни в Ирак, когато бяхме в къщата на един човек, наречен Маджид, Ние ти изложихме ясно тайните на сътворението, както и неговото начало и първопричина. От Нашето отпътуване насам обаче Ние се ограничавахме със следното твръдение: “Наистина, няма друг Бог освен Мен, Всеопрощаващия, Щедрия.”

Преподавай Божието Дело с реч, ко

ято ще накара храстите да бъдат възпламенени, и викът “Наистина, няма друг Бог освен Мен, Всемогъщия, Неограничения” да се издигне от тях. Кажи: Човешката реч е нещо, което се стреми да окаже своето въздействие и изисква умереност. Колкото до въздействието є, то е свързано с пречистването, зависещо от своя страна от сърцата, които са необвързани и чисти. Колкото до нейната умереност, тя трябва да бъде съчетана с тактичност и мъдрост, както е предписано в свещените Писания и Послания. Размисли над това, което бликна от небето на Волята на твоя Господ, Този, Който е Източник на всяка милост, за да можеш да схванеш определения смисъл, който е въплътен в свещените дълбини на светите Писания.

Онези, които са отрекли Бога и здраво се придържат към Природата такава, каквато е по самата си същност, са наистина лишени от знание и мъдрост. Те са наистина от онези, които са се отклонили надалеч. Те не са успели да стигнат до високия връх и не са стигнали до крайната цел; затова очите им бяха затворени и мислите им се различаваха, докато водещите сред тях вярваха в Бога и в несъкрушимата Му власт. За това свидетелства твоят Господ, Помощта в беда, Себесъщният.

Когато очите на хората от Изтока бяха запленени от изкуствата и чудесата на Запада, те се лутаха обезумели в пустинята на материалните дела, забравили за Първопричината на всички дела и техен Поддръжник, докато онези хора, които бяха източник и извор на Мъдростта, никога не отричаха движещия Импулс зад тези дела, нито пък техния Творец или Начало. Твоят Господ знае, но повечето хора не знаят.

Сега заради Бога, Господа на имената, Си поставихме задачата да споменем в това Послание някои разкази за мъдреците1, та да могат чрез това очите на хората да бъдат отворени и те да станат напълно уверени, че Той е наистина Създателят, Всесилният, Творецът, Родоначалникът, Всезнаещият, Премъдрият.

Макар и да е признато, че съвременните учени са с високи способности във философията, изкуствата и занаятите, ако някой погледнеше с вещо око, той лесно би разбрал, че повечето от това знание е било придобито от мъдреците на миналото, защото те са тези, които положиха основите на философията, издигнаха нейната постройка и заздравиха нейните опори. Така те осведомява твоят Господ, Предвечният. Мъдреците преди време придобиваха знанието си от Пророците, тъй като последните бяха Тълкувателите на божествената философия и Разкривателите на божествени тайни. Хората отпиваха от бистрите животворни води на Тяхната реч, докато други се задоволяваха с утайката. Всеки получава дял в съответствие със своята мярка. Наистина Той е Справедливият, Мъдрият.

Емпедокъл, който се изявил във философията, бил съвременник на Давид, докато Питагор живял в дните на Соломон, син на Давид и придобил Мъдрост от съкровищницата на пророчеството. Той е този, който твърдял, че е чул шепотния звук на небесата и е достигнал нивото на ангелите. Наистина твоят Господ ясно ще изложи всички неща, ако пожелае. Наистина Той е Мъдрият, Всепроникващият.

Същността и основата на философията произлязоха от Пророците. Това, че хората се различават по отношение на скритите значения и техните тайни, трябва да бъде отдадено на различията в техните възгледи и умове. С готовност ще ти разкажем следното: Един от Пророците предавал веднъж на своя народ онова, с което Го бил вдъхновил Всемогъщият Господ. Наистина твоят Господ е Вдъхновителят, Великодушният, Въздигнатият. Когато изворът на мъдростта и красноречието бликнал от източника на Неговата реч и виното на божественото знание опиянило онези, които потърсили Неговия праг, Той възкликнал: “Виж! Всички са изпълнени с Духа.” Сред неговия народ бил онзи, който се хванал за това изявление и подбуден от собствените си приумици, родил идеята, че духът буквално прониква или влиза в тялото, и чрез обширни изложения давал доказателства, за да отстоява това схващане; и групи от хора последвали стъпките му. Да бъдат споменати техните имена в този момент или да ти даваме подробно описание за това, би било отегчително и би се отклонило от главната тема. Настина твоят Господ е Премъдрият, Всезнаещият. Там бил и онзи, който отпил от избраното вино, чийто печат бил премахнат от Ключа на Езика на Този, Който е Разкривателят на стиховете на твоя Господ, Великодушния, Най-щедрия.

Наистина философите не са отричали Предвечния. Повечето са се поминали, оплаквайки неспособността си да схванат Неговата тайна, така както някои от тях свидетелстват. Наистина твоят Господ е Съветникът, Всеосведоменият.

Помисли за Хипократ ¦ лечителят. Той бил един от видните философи, който вярвал в Бога и признавал Неговото господство. След него дошъл Сократ, който бил наистина мъдър, съвършен и праведен. Той показвал себеотрицание, потискал стремежа си към себични желания и се отвърнал от материалните удоволствия. Оттеглил се в планините, където обитавал една пещера. Разубеждавал хората от прекланянето пред идоли и ги учел за пътя към Бога, Господа на Милостта, докато невежите се надигнали срещу него. Арестували го и го умъртвили в затвора. Така ти разказва това бързо движещо се Перо. Какво проникновено виждане във философията имал този виден човек! Той е най-изтъкнатият от всички философи и добре владеел мъдростта. Свидетелстваме, че той е един от героите в тази област и виден поборник, посветен на нея. Той имал дълбоки познания в областта на такива науки, каквито били разпространени сред хората, както и в такива, каквито били непознати за техните умове. Струва Ми се той отпи една глътка, когато Най-великият Океан преливаше с искрящи и животворни води. Той е онзи, който съзрял в нещата една неповторима, своенравна и проникваща природа, която най-близко наподобява човешкия дух и открил, че тази природа е различна от същността на нещата в най-чистата им форма. Той специално се произнесъл по тази важна тема. Ако попиташ светските учени от сегашното поколение за това изложение, ще видиш неспособността им да го схванат. Наистина твоят Господ говори истината, но повечето хора не я проумяват.

След Сократ дошъл божественият Платон, който бил ученик на Сократ и заел престола на философията като негов наследник. Той признал вярата си в Бога и в Неговите знамения, проникващи във всичко, което е било и ще бъде. След това дошъл Аристотел, добре известният човек на знанието. Именно той открил силата на газовата материя. Тези хора, които изпъкват като водачи на хората и са изтъкнати сред тях, всички до един признавали своята вяра в безсмъртното Същество, Което държи в ръцете Си поводите на всички науки.

Ще спомена също така за теб призива, издигнат от Балинус, който бил запознат с теориите, изложени от Бащата на философията за тайните на сътворението така, както са дадени в хризолитните скрижали, та всеки да бъде напълно уверен в нещата, изяснени за теб в това проявено Послание, което, ако бъде притиснато с ръката на честността и знанието, ще роди духа на живот за разбуждането на всички сътворени неща. Огромна е благословеността на онзи, който плува в този океан и отбелязва възхвалата на своя Господ, Великодушния, Превъзлюбения. Наистина повеите на божественото откровение се носят от стиховете на твоя Господ така, че никой не може да оспори тяхната истина, освен онези, които са лишени от слух, от зрение, от проникновение и от всяка човешка способност. Наистина твоят Господ свидетелства за това, и въпреки всичко хората не разбират.

Този човек казал: “Аз съм Балинус, мъдрият, извършващият чудеса, правещият талисмани.” Той превъзхождал всеки друг в разпространението на изкуства и науки и се извисил до най-големите висини на скромността и смиреността. Вслушай се в онова, което той казал, умолявайки Всепритежаващия, Най-въздигнатия: “Изправен съм в присъствието на моя Господ, величаейки даровете и благата Му и възхваляващ Го с онова, с което Той възхвалява Самия Себе Си, за да мога да се превърна в източник на благословия и напътствие за такива хора, които приемат словата ми.” И по-нататък той казва: “О, Господи! Ти си Бог и няма друг Бог освен Теб. Ти си Творецът и няма друг творец освен Теб. Помогни ми чрез великодушието Си и укрепи ме. Сърцето ми е обхванато от безпокойство, крайниците ми треперят, загубих разума си и умът ми не ме слуша. Дари ме със сила и накарай езика ми да говори мъдро.” И още по-нататък той казва: “Ти наистина Си Знаещият, Мъдрият, Могъщият, Състрадателният.” Именно този мъдър човек бил осведомен за тайните на сътворението и видял труднодоловимите неща, които лежат въплътени в Хермесовите писания.1

Нямаме никакво желание да споменаваме нещо повече, но ще изречем онова, което Духът вдъхна в Моето сърце. Наистина няма друг Бог освен Него, Знаещия, Могъщия, Помощта в беда, Най-превъзходния, Всевъзхвалявания. В името на Моя живот! В този Ден небесното Дърво не желае да провъзгласява нищо друго на света освен следното твърдение: “Наистина няма друг Бог освен Мен, Безподобния, Всеосведомения.”

Ако не бе заради обичта, която тая към теб, нямаше да пророня и едничко слово от това, което бе споменато. Оцени стойността на това положение и пази го както би пазил собственото си око и бъди от онези, които са истински благодарни.

Ти знаеш съвсем добре, че Ние не сме разлиствали книгите, които притежават хората и не сме получили знанията, разпространени сред тях и въпреки това винаги, когато пожелаем да цитираме казаното от учените и мъдрите,1 веднага пред очите на твоя Господ се появява във формата на послание всичко онова, което се е появило на света и е разкрито в Свещените Книги и Писания. Така писмено полагаме онова, което окото съзира. Наистина Неговото знание обгръща земята и небесата.

Това е Послание, в което Перото на Незримия вписа знанието за всичко, което е било и ще бъде ¦ знание, което никой друг освен чудният Ми Език може да тълкува. Наистина сърцето Ми само по себе си бе очистено от Бога, от схващанията на учените и е пречистено от казаното от мъдрите. Наистина нищо то не отразява, освен откровенията на Бога. За това свидетелства Езикът на величието в тази ясна Книга.

Кажи, о, хора по света! Пазете се да не би някакво позоваване на мъдростта да ви попречи да стигнете до нейния Източник или да ви държи настрана от Нейния Местоизгрев. Приковете сърцата си към вашия Господ, Възпитателя, Премъдрия.

За всяка страна сме предписали една част, за всеки случай ¦ определен дял, за всяко произнасяне ¦ отредено време и за всяко положение ¦ уместна забележка. Помисли за Гърция. Направихме я за дълго време Седалище на мъдростта. Когато обаче настъпи отредения час, нейният престол бе катурнат, езикът є престана да говори, светлината є притъмня и флагът є бе спуснат. Така наистина даряваме и отнемаме. Наистина твоят Господ е Този, Който дава и лишава, Силния, Могъщия.

Във всяка страна поставихме едно светило на знанието и когато наближи предопределеното време, то ще засвети сияйно на нейния небосклон, както е повелено от Бога, Всезнаещия, Премъдрия. Ако това е волята Ни, Ние сме напълно в състояние да ти опишем всичко, което съществува във всяка страна или се е случило в нея. Наистина знанието на твоя Господ се простира в небесата и на земята.

Знай освен това, че хората преди са произвеждали неща, които съвременните учени не бяха в състояние да произведат. Припомняме ти Муртос, който бе един сред учените. Той изобрети апарат, който пренасяше звука на разстояние повече от шестдесет мили. Други освен него също откриваха неща, които никой в тази епоха не е виждал. Наистина твоят Господ разкрива във всяка епоха онова, което пожелае в знак на мъдрост от Негова страна. Той наистина е върховният Повелител, Премъдрият.

Истинският философ никога не ще отрече Бога, нито Неговите свидетелства, а по-скоро ще признае Неговата слава и всепокоряващо великолепие, което хвърля сянката си над всички сътворени неща. Наистина Ние обичаме онези хора на знанието, които изкараха на светлина такива неща, каквито отговарят на висшите интереси на човечеството и им помогнахме чрез силата на Нашето повеление, защото лесно сме в състояние да постигнем целта Си.

Внимавайте, о, обични Мои, да не презирате заслугите на Моите учени раби, които Бог милостиво избра да бъдат символи на Неговото Име “Оформителя” сред човечеството. Положете всички усилия да развиете такива умения и начинания, че всеки ¦ млад и стар, да извлече полза от това. Ние сме се отървали от онези невежи, които наивно си въобразяват, че Мъдростта означава човек да даде свобода на налудничавите си представи и да отрече Бога, Господа на всички хора, така както и чуваме някои своенравни хора да твърдят днес.

Кажи: Началото на Мъдростта и неин произход е да се признае всичко, което Бог ясно е изложил, защото чрез неговата сила бяха здраво положени основите на държавничеството, което е щит за опазване тялото на човечеството. Размислете за миг, за да можете да схванете онова, което Най-възвишеното Ми Перо провъзгласи в това чудно Послание. Кажи, всеки въпрос, отнасящ се до държавните дела, който повдигате за обсъждане, попада в сянката на едно от словата, спуснати от небето на Неговата славна и възвишена реч. Така ти изброихме онова, което ще ободри сърцето ти, ще донесе утеха на очите ти и ще ти даде възможност да се вдигнеш за разпространението на Неговото Дело сред всички народи.

О, мой Набиле! Нека нищо не те наскърбява, по-скоро ликувай с преливаща радост, тъй като споменах името ти, обърнах сърцето и лицето Си към теб и разговарях с теб чрез това необоримо и важно изложение. Размисли в сърцето си над нещастията, които претърпях, затворничеството и пленничеството, които изтраях, страданията, които Ме сполетяха и обвиненията, които хората издигнаха срещу Мен. Виж, те наистина са обгърнати в жестока завеса.

Когато беседата достигна този етап, утрото на божествените тайни се появи и светлината на речта бе угасена. Нека славата Му простре крилете си над мъдрите хора така, както е повелено от Един, Който е Всемогъщият, Всевъзхваляваният.

Кажи: Възвеличено да е Името Ти, О, Господи, Боже Мой! Умолявам Те в Името Ти, чрез което блясъкът на светлината на мъдростта засвети сияйно, когато небесата на божествената реч бяха задвижени сред човечеството, великодушно да ми помогнеш чрез небесните Си потвърждения и да ми дадеш възможност да величая Името Ти сред Твоите раби.

О, Господи! Към Теб съм обърнал лицето си, откъснат от всичко друго освен от Теб и здраво държащ се за крайчеца на одеждата на многобройните Ти благодеяния. Развържи езика ми тогава да провъзглася онова, което ще заплени умовете на хората и ще възрадва душите и духовете им. Укрепи ме тогава в Делото Си така, че да не ми бъде попречено от влиянието на потисниците сред Твоите твари, нито да бъда държан настрана от нападението на неверниците сред онези, които обитават Твоето царство. Направи ме като светилник, светещ из Твоите страни, та онези, в чиито сърца пламти светлината на Твоето знание и се таи копнежът за Твоята обич, да могат да бъдат водени от неговото сияние.

Наистина, могъщ си Ти да вършиш туй, що благоволиш и в ръцете Си Ти държиш царството на сътворението. Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Премъдрия.

10
Асл-е-Куллул-ХЕЙр
(Мъдри слова)
В името на Бога, Въздигнатия, Всевишния.

зточникът на всичко добро е доверието в Бога, подчинението на Неговата заповед и задоволяването с Него вата свята воля и благоволение.

Същността на мъдростта е боязънта от Бога, страха от Неговия бич и наказание и разбирането на Неговата справедливост и повеля.

Същността на религията е да свидетелстваме за онова, което Господ е разкрил, и да следваме онова, което Той е отредил в Своята могъща Книга.

Източникът на всяка слава е приемането на всичко, което Господ е дарил и задоволяването с онова, което Бог е отредил.

Същността на обичта е човек да обърне сърцето си към Възлюбения, да се откъсне от всичко друго освен от Него и да не желае нищо освен онова, което е желанието на неговия Господ.

Истинският помен е да се споменава Господа, Всевъзхвалявания и да се забрави всичко друго освен Него.

Истинско уповаване е рабът да следва своята професия и призвание в този свят, да се придържа здраво към Господа, да търси единствено Неговото великодушие, тъй като в Негови Ръце е съдбата на всички Негови раби.

Същността на необвързаността е човек да обърне лицето си към дворовете на Господа, да влезе в Неговото присъствие, да съзре Лика Му и да застане като свидетел пред Него.

Същността на проникновението е човек да свидетелства за своята бедност и да се подчини на Волята на Господа, Върховния, Великодушния, Всемогъщия.

Източникът на безстрашие и сила е разпространението на Божието Слово и постоянство в обичта към Него.

Същността на благотворителността е рабът да изброява благодеянията на неговия Господ и да Му отправя благодарности по всяко време и при всякакви обстоятелства.

Същността на вярата е оскъдица от слова и изобилие от дела; онзи, чиито слова превишават делата му, знай със сигурност, че смъртта му е по-добра от неговия живот.

Същността на истинската безопасност е да се съблюдава мълчание, да се гледа на завършека на нещата и да се отхвърли света.

Началото на великодушието е, когато човек изразходва състоянието си за себе си, за семейството си и за бедните сред неговите братя по Вяра.

Същността на благосъстоянието е обичта към Мен; който Ме обича, е притежател на всички неща, а онзи, който не Ме обича, е наистина от бедните и нуждаещите се. Това е, което разкри Пръстът на Славата и Блясъка.

Източник на всяко зло е човек да се отвърне от своя Господ и да насочи сърцето си към безбожни неща.

Най-горящият огън е човек да се съмнява в Божиите знамения, да оспорва безсмислено това, което Той е разкрил, да Го отрича и да се държи гордо пред Него.

Източникът на всяко познание е знанието за Бога, въздигната да е Славата Му, а това не може да бъде постигнато освен чрез знанието за Неговото Божествено Проявление.

Същността на унижението е да се излезе изпод сянката на Милостивия и да се потърси подслона на Злия.

Източникът на заблуда е да се прояви неверие в Единия истински Бог, да се разчита на нещо друго освен на Него и да се бяга от Неговата Повеля.

Истинска загуба е за онзи, чиито дни са били прекарани в пълно невежество относно собствената му същност.

Същността на всичко, което разкрихме за теб, е Справедливостта, човек да освободи себе си от налудничави приумици и подражание, да съзре с окото на единствеността Неговото славно ръкоделие и да гледа на всички неща с търсещо око.

Така те поучихме, проявихме ти мъдри слова, за да можеш да бъдеш благодарен на Господа, твоя Бог и да се гордееш с това сред всички хора.

11
Лоу-е-Максуд
(Послание до Максуд)

От уважение бахаите, вместо да се обръщат направо към Бахаулла, пишели на Неговия писар ¦ Мирза Ага Джан, наричан “Раб Божи” и “Раб на разположение.” Отговорът идвал във формата на писмо от Мирза Ага Джан, в което се цитирали думи на Бахаулла, но всъщност те били изцяло продиктувани от Бахаулла. Така всички части на Посланието, дори тези, които привидно са думи на самия Мирза Ага Джан, представляват свещено Писание, разкрито от Бахаулла. Посланието до Максуд е в тази форма. То било отправено до Мирза Максуд, един от първите вярващи, живеещ по това време в Дамаск и Йерусалим.

Той е Бог, въздигнат е Той,Господът на Великолепието и Силата.

ъзхвала, която е възвишена над всяко поменуване или описание, подобава на Обожаемия, Притежателя на всички неща, зрими и незрими, Който даде възможност на Първичната Точка да разкрие безброй Книги и Послания и Който чрез силата на Своето възвишено Слово вдъхна живот на всичко сътворено, както на предишните, така и на по-близките поколения. Освен това във всяка епоха и цикъл в съответствие с неземната Си мъдрост Той изпращаше един божествен Пратеник, за да съживи обезсърчените и унилите души с животворните води на Неговата реч, Който наистина е Разяснителят, истинският Тълкувател, тъй като човек не е в състояние да разбере онова, което бликна от Перото на славата и е записано в божествените Му Книги. Хората по всяко време и при всякакви обстоятелства имат нужда от някой, който да ги предупреждава, да ги напътства и да ги възпитава и учи. Затова Той изпрати Своите Пратеници, Своите Пророци и избраници, за да могат те да запознаят хората с божествената цел, лежаща в основата на откровението на Книги и издигането на Пратеници и всеки да узнае за повереното от Бога, което е заложено в същността на всяка душа.

Човекът е върховният Талисман. Липсата на подходящо възпитание обаче го е лишило от онова, което той притежава по рождение. Чрез едничко слово, излязло от Божията уста, на него му бе вдъхнат живот; чрез друго едно слово той бе напътен да узнае Източника на своето възпитание; чрез още едно слово бяха запазени неговото положение и съдба. Великото Същество казва: Гледайте на човека като на залеж, богат на скъпоценни камъни с неизчислима стойност. Единствено възпитанието може да го накара да разкрие своите богатства и да даде възможност на човечеството да се възползва от тях. Ако някой се замислеше над онова, което разкриха Писанията, изпратени от небето на свещената Божия Воля, той лесно би разбрал, че целта им е на всички хора да се гледа като на една душа, така че печатът, носещ словата “Царството ще бъде Божие” да може да бъде сложен на всяко сърце, а светлината на Божествената благодат, на великодушието и милостта да обгърне човечеството. Единият истински Бог, въздигната да е славата Му, не пожела нищо за Себе Си. Верността на човечеството не Му е от полза, нито неговата поквара Му наврежда. Птицата от Царството на Речта непрестанно отправя този зов: “Всички неща благоволих за теб и теб също, заради самия теб.” Ако учените и мъдрите сред хората в тази епоха позволеха на човечеството да вдъхне благоуханието на дружелюбността и обичта, всяко проникновено сърце би разбрало смисъла на истинската свобода и би открило тайната на непрестанния покой и пълното спокойствие. Ако земята достигнеше до това състояние и бъдеше озарена от неговата светлина, тогава за нея наистина би могло да се каже: “Не ще видиш в нея ни падини, ни извисяващи се хълмове.”1

Благодат и покой на Този1, чрез Чиято поява усмивка се разлива по лицето на Батха2 и сладкият мирис на Чиито одежди пръсна благоуханието си над човечеството ¦ Този, Който дойде да закриля хората от това, което би им нанесло вреда в света отдолу. Въздигнато, безкрайно въздигнато е Неговото място над прославата на всички същества и пречистено от възхвалата на цялото сътворение. Чрез Неговата поява из целия свят бе издигната скинията на устойчивостта и реда и флагът на знанието бе издигнат сред народите. Благодат също на рода Му и сподвижниците Му, чрез които знамето на единството на Бога и Неговата единственост бе издигнато и бяха разгърнати хоругвите на небесното тържество. Чрез тях религията Божия бе твърдо установена сред Неговите твари и Името Му бе възвеличено сред Неговите раби. Умолявам Го ¦ възвишен е Той ¦ да защити Своята Вяра от злодеянията на враговете Си, които раздраха завесите, разкъсаха ги на парчета и накрая накараха хоругвата на исляма да бъде обърната наопаки сред всички народи.

Писмото ти, от което бе вдъхнато благоуханието на единението, бе получено. Хвала на Бога, че след твърдата заповед за раздяла, полъхна повеят на близостта и общуването и почвата на сърцето е освежена с водите на радостта и веселието. Благодарим на Бога при всички обстоятелства и храним надеждата, че Той - въздигната да е славата Му ¦ чрез милостивото си провидение ще напътва всички, които обитават земята към онова, което е приемливо за Него и Го радва.

Виж вълненията, които в продължение на дълги години сполитаха земята и размириците, които обхващаха нейните народи. Тя или бе опустошавана от война, или бе измъчвана от внезапни и непредвидени бедствия. Въпреки че светът е обгърнат от несгоди и страдания, никой не се спря да помисли какво би могло да бъде причина или източник за това. Винаги, когато Истинският Съветник промълвеше слово на увещание, виж, те всички Го отхвърляха като подбудител на пакости и отричаха твърдението Му. Колко озадачаващо, колко объркващо е такова поведение! Не могат да бъдат открити и двама човека, за които да може да се каже, че са привидно и вътрешно единни. Свидетелствата за несъгласие и злоба са очевидни навсякъде, въпреки че всички бяха създадени за съгласие и единство. Великото Същество казва: О, превъзлюбени! Скинията на единството бе издигната, не се отнасяйте един към друг като към непознати. Вие сте плодовете на едно дърво и листата на един клон. Храним надежда светлината на справедливостта да изгрее над света и да го пречисти от тиранията. Ако управниците и царете по света, символите на могъществото на Бога, въздигната да е славата Му, се вдигнат и решат да се посветят на това, което ще прокарва висшите интереси на цялото човечество, господството на справедливостта със сигурност ще бъде установено сред човешките чеда и сиянието на светлината му ще обгърне цялата земя. Великото Същество казва: Постройката на устойчивостта и реда в света е издигната и ще продължи да бъде поддържана от двата стълба на възнаграждението и наказанието. И в друга връзка Той изрече следното на красноречивия език1: Справедливостта притежава могъща сила под своя заповед. Тя не е нищо друго освен възнаграждение и наказание за делата на хората. Чрез могъществото на тази сила скинията на реда е установена из целия свят и кара злонамерените да въздържат своите наклонности пред страха от наказание.

В друг един откъс Той написа: Внимавайте, о, множество на управниците по света! Няма сила на света, която да е равна по завладяващата си мощ на силата на справедливостта и мъдростта. Аз наистина потвърждавам, че няма и никога не е имало по-могъща войска от тази на справедливостта и мъдростта. Благословен е царят, който настъпва със знамето на мъдростта, развяно пред него и дружините на справедливостта, струпани зад гърба му. Той наистина е украшението, което гизди челото на мира и лика на сигурността. Не може да съществува никакво съмнение, че ако слънцето на справедливостта, което облаците на тиранията затъмниха, хвърлеше светлината си над хората, лицето на земята би било напълно преобразено.

Великото Същество, като желаеше да разкрие предпоставките за мира и спокойствието по света и напредъка на неговите народи, написа: Ще настъпи време, когато наложителната нужда от провеждането на едно огромно, всеобхватно събрание на хората ще бъде осъзната от всички. Управниците и царете по земята трябва задължително да присъстват и като участват в неговите обсъждания, трябва да обсъдят такива начини и средства, които ще положат основите на Великия световен мир сред хората. Такъв един мир изисква Великите сили да се решат в името на спокойствието на народите по земята напълно да се помирят помежду си. Ако някой цар вдигне оръжие срещу друг, всички трябва да се вдигнат единно и да му попречат. Ако това бъде направено, народите по света няма повече да се нуждаят от каквито и да е въоръжения, освен такива за запазването на сигурността на техните владения и поддържането на вътрешен ред в техните територии. Това ще осигури мира и спокойствието на всеки народ, правителство и страна. Искрено ще се надяваме царете и управниците по земята ¦ огледалата на великодушното и всемогъщо Божие име да достигнат до това положение и да защитават човечеството от пристъпите на тиранията.

Той казва също така: Сред нещата, които допринасят за единството и съгласието и ще направят така че на цялата земя да се гледа като на една страна, е различните езици да бъдат сведени до един език и по същия начин писменостите, използвани в света, да бъдат ограничени до една писменост. Дълг на всички народи е да назначат хора с проникновение и ерудиция да проведат едно събрание и чрез съвместна консултация да изберат един измежду различните съществуващи езици или пък да създадат един нов такъв, който да бъде преподаван на децата във всички училища по света.

Наближава денят, когато всички народи по света ще са приели един всеобщ език и една обща писменост. Когато бъде постигнато това, до който и град да пътува човек, ще бъде сякаш той влиза в собствения си дом. Тези неща са задължителни и напълно съществени. Дълг на всеки прозорлив и проникновен човек е да се постарае да превърне онова, което бе написано, в действителност и действие.

В тези дни скинията на справедливостта попадна в лапите на тиранията и потисничеството. Умолявайте Единия истински Бог ¦ въздигната да е славата Му ¦ да не лишава човечеството от океана на истинското проникновение, защото ако само обърнеха внимание, те с готовност биха оценили, че всичко, което изтече и бе изложено от Перото на славата е като слънцето за целия свят и че в него лежат благоденствието, сигурността и истинските интереси на всички хора; иначе земята ще бъде измъчвана всеки ден от нови бедствия и ще избухнат невиждани вълнения. Дай Боже на хората по света да бъдат милостиво подкрепени да опазят светлината на любящите Му съвети в стъкленицата на мъдростта. Храним надежда всеки да бъде пременен с одеждата на истинската мъдрост ¦ основа на управлението на света.

Великото Същество казва: Небето на държавничеството е направено сияйно и блестящо от яркостта на светлината на следните благословени слова, които изгряха от зората на Божията Воля: Необходимо е всеки управник да претегля собствената си същност всеки ден на везната на правосъдието и справедливостта и след това да отсъжда между хората и да ги съветва да вършат това, което ще насочи стъпките им в пътеката на мъдростта и проникновението. Това е крайъгълният камък на държавничеството и неговата същност. От тези слова всеки просветлен мъдър човек лесно ще схване онова, което ще допринесе за такива цели като благоденствието, сигурността и закрилата на човечеството и безопасността на човешкия живот. Ако хората с прозрение изпиеха своя дял от океана на скритите значения, които лежат въплътени в тези слова и се запознаят с тях, те ще свидетелстват за възвишеността и отличието на тази реч. Ако този смирен трябваше да изложи това, което долавя, всички щяха да свидетелстват за върховната Божия мъдрост. Тайните на държавничеството и на това, от което се нуждаят хората, лежи обвито в тези слова. Този смирен раб настойчиво умолява Единия истински Бог ¦ въздигната да е славата Му ¦ да озари очите на хората по света с блясъка на светлината на мъдростта, за да могат те всички до един да разпознаят това, което е належащо в този ден.

Наистина човек е онзи, който днес се посвещава на служба на целия човешки род. Великото Същество казва: Благословен и щастлив е онзи, който се вдига да прокарва най-висшите интереси на народите и племената по земята. В друг един откъс Той провъзгласи: Не трябва да се гордее онзи, който обича собствената си страна, а по-скоро онзи, който обича целия свят. Земята е просто една страна, а всички хора ¦ нейни граждани.

Такива призиви към единство и съгласие, каквито са записани в Книгите на Пророците от Перото на Всевишния, се отнасят до точно определени въпроси; не единство, което ще доведе до разединение, или съгласие, което ще създаде несъгласие. Това е състоянието, където са определени мерки за всичко, състояние, където на всяка заслужила душа ще бъде дадено това, което є се полага. Блазе на онези, които оценяват смисъла и схващат значението на тези слова и горко на нехаещите. За това дават обширно показание в самата си същност всички свидетелства на природата. Всеки мъдър човек с прозрение е добре запознат с това, което споменахме, но не и онези, които са се отклонили надалеч от животворния извор на безпристрастността и се лутат обезумели в пустинята на невежеството и слепия фанатизъм.

Великото Същество казва: О, вие, човешки чеда! Основната цел, вдъхваща живот на Божията Вяра и Неговата религия е да бъдат опазвани интересите и да се подкрепя единството на човешкия род, както и да се укрепва духа на обич и дружелюбност сред хората. Не я карайте да се превръща в източник на несъгласие, омраза и враждебност. Това е правата Пътека, установената и непоклатима основа. Каквото и да бъде издигнато на тази основа, промените и превратностите в света никога не биха могли да накърнят силата му, нито претъркулването на безброй векове може да подкопае постройката му. Надеждата ни е религиозните водачи и управници по света да се вдигнат като един за преобразуването на тази епоха и за възстановяването на съдбините є. Нека след като размислят над нейните нужди те се посъветват заедно и чрез грижливо и пълно обсъждане, да приложат на заболелия и жестоко страдащ свят лека, от който се нуждае.

Великото Същество казва: Небето на божествената мъдрост е озарено от двете светила на съветването и състраданието. Съветвайте се заедно по всички въпроси, тъй като съветването е светилник на напътствие, който показва пътя и е дарителят на проникновение.

В самото начало на всяко начинание задължително е да се погледне към неговия завършек. От всички изкуства и науки насочете децата да изучават онези, които ще донесат полза на човека, ще осигурят неговия напредък и ще издигнат неговия ранг. Така ще бъдат разпръснати противните зловония на беззаконието и така чрез върховните усилия на ръководителите на народите всички ще заживеят под непрестанни грижи, в сигурност и мир.

Върховното Същество казва: Учените на днешния ден трябва да напътстват хората да придобиват тези клонове от знанието, които са полезни, та както самите учени, така и цялото човечество да могат да извлекат полза от тях. Такива академични занимания, които започват и завършват само с думи, никога не са имали и не ще имат каквато и да е стойност. Повечето от учените хора в Персия посвещават целия си живот на изучаване на една философия, крайният резултат от която не е нищо освен думи.

Дълг на тези, които са на власт, е да упражняват умереност във всички неща. Всичко, което излезе от границите на умереността ще престане да оказва благотворното си въздействие. Помисли например за такива неща като свободата, цивилизацията и тем подобни. Колкото и благосклонно да се отнасят към тях проникновените люде, ако бъдат доведени до крайност, те ще окажат пагубно влияние върху хората.

Ако този въпрос трябва да се разтълкува, щеше да бъде необходимо подробно обяснение, което страхувам се би могло да стане скучно. Пламенната надежда на този смирен е Бог ¦ въздигната да е славата Му ¦ да даде на всички хора онова, което е добро. Защото онзи, който бъде надарен с това, е притежател на всички неща. Великото Същество казва: Езикът на величието заявява: Този, който не ме притежава, е лишен от всички неща. Отвърнете се от всичко, що е на земята и не търсете другиго освен Мен. Аз съм Слънцето на мъдростта и Океанът на знанието. Аз ободрявам изнемощелите и съживявам мъртвите. Аз съм пътеводната Светлина, която озарява пътя. Аз съм царският Сокол на ръката на Всемогъщия. Аз разпервам отпадналите криле на всяка наранена птица и я карам да се отправи в своя полет.

Също така Той казва: Небето на истинското проникновение грее сияйно с блясъка на две светила ¦ толерантността и праведността.

О, приятелю мой! Необятни океани лежат вътре в тези кратки слова. Благословени са онези, които оценяват тяхната стойност, отпиват дълбоко от тях и схващат техния смисъл и горко на нехаещите. Този смирен умолява хората по света да спазват безпристрастността, за да може нежният им, изтънчен и ценен слух, който бе сътворен, за да се вслушва в мъдрите слова, да бъде освободен от спънките и от такива намеци, налудничави приумици или безсмислени въображения, които “нито могат тялото да укрепят, нито глада да уталожат”, така че истинският Съветник великодушно да благоволи да изложи онова, което е източник на благодеяние за човечеството и за висшето добро на народите.

В наши дни светлината на помирението е затъмнена в повечето страни и блясъкът є е угаснал, докато в същото време огънят на враждите и безредиците бе запален и пламти жестоко. Две велики сили, които смятат себе си за основатели и водачи на цивилизацията и създатели на конституции, се вдигнаха срещу последователите на Вярата, свързана с Този, Който разговаря с Бога.1 Чуйте предупреждението, о, проникновени люде. Никак не подобава на положението на човека да извършва жестокости, по-скоро той следва да съблюдава правосъдието и да бъде пременен с одеждата на справедливостта при всякакви обстоятелства. Умолявайте Единия истински Бог чрез силата на ръката на любящата доброта и духовното възпитание да освободи и пречисти някои души от замърсяванията на злите страсти и покварените желания, за да могат те да се вдигнат и да развържат езика си заради Бога, та дано свидетелствата за несправедливостта да бъдат заличени и блясъкът на светлината на справедливостта да може да пръсне сиянието си над целия свят. Хората са невежи и те изпитват нужда от онези, които ще разтълкуват истината.

Великото Същество казва: Човекът с върховно познание и мъдрецът, надарен с проникновена мъдрост, са двете очи на тялото на човечеството. С Божията воля земята никога не ще бъде лишена от тези два най-велики дара. Това, което бе изложено и ще бъде разкрито в бъдеще, е просто в знак на пламенното желание на този Раб да се посвети в служба на всички племена по земята.

О, приятелю мой! При всякакви обстоятелства човек трябва да се възползва от всички средства, които ще допринесат за сигурността и спокойствието сред народите по света. Великото Същество казва: В този славен Ден всичко, което ще ви пречисти от поквара и ще ви поведе към мир и спокойствие, наистина е Правата пътека.

Ако е рекъл Бог, в резултат от върховните усилия, положени от управниците, от мъдрите и учените сред хората, народите по света могат да бъдат насочени в разпознаването на най-висшите си интереси. Колко дълго човечеството ще упорства в своето своенравие? Колко дълго ще трае несправедливостта? Колко дълго сред хората ще властват хаоса и объркването? Колко дълго несъгласието ще помрачава лицето на обществото?

Този смирен раб е изпълнен с почуда, тъй като всички хора са надарени със способността да виждат и да чуват и все пак виждаме, че те не се възползват от предимствата при употребата на тези качества. Този раб бе подтикнат да запише тези редове поради нежната обич, която храни към теб. Ветровете на отчаянието, уви, духат от всички посоки, а враждата, която разделя и измъчва човешкия род, нараства с всеки изминал ден. Признаците за надвисналите конвулсии и хаос могат вече да бъдат съзрени, тъй като господстващият ред изглежда е отчайващо неизправен. Умолявам Бога, въздигната да е славата Му, великодушно да разбуди народите по земята, да направи така, щото резултатът от тяхното поведение да им бъде от полза и да им помогне да извършат онова, което подобава на тяхното положение.

Ако човек оценеше величието на своето положение и възвишеността на своята съдба, той не би проявил нищо друго, освен добродетелен характер, чисти дела и подобаващо и похвално поведение. Ако мъдрите и учените хора с добра воля дадяха напътствие на хората, цялата земя би била смятана за една страна. Наистина това е несъмнената истина. Този раб призовава всяка прилежна и енергична душа да положи върховни усилия и да се вдигне да възстанови условията във всички страни и да съживи мъртвите с животворните води на мъдростта и речта по силата на обичта, която храни към Бога, Единия, Безподобния, Всемогъщия, Благодетелния.

Никой мъдър човек не може да покаже знанието си по друг начин освен чрез словата. Това показва значението на Словото, потвърдено във всички Писания, както от далечните, така и от по-скорошните времена. Защото именно чрез силата му и живителния му дух хората по света стигнаха до такова издигнато положение. Освен това словата и речта трябва да бъдат както впечатляващи, така и проницателни. Никое слово обаче не ще бъде вдъхнато с тези две качества, ако не е изречено изцяло в името на Бога и с подобаващо внимание към изискванията на случая и хората.

Великото Същество казва: Човешката реч е същност, която се стреми да окаже своето въздействие и изисква умереност. Колкото до въздействието є, то е свързано с пречистеността, зависеща от своя страна от сърцата, които са необвързани и чисти. Колкото до нейната умереност, тя трябва да бъде съчетана с тактичност и мъдрост, както е предписано в свещените Писания и Послания.

Всяко слово е надарено с дух, затова говорещият или разяснителят трябва внимателно да казва словата си в подходящото време и място, защото впечатлението, което създава всяко слово е ясно очевидно и доловимо. Великото Същество казва: Едно слово може да бъде оприличено на огън, друго на светлина, и въздействието, което и двете оказват, се проявява в света. Затова един просветлен мъдър човек трябва да говори предимно със слова, меки като мляко, та човешките чеда да могат да бъдат отхранвани и отглеждани с тях и да могат да достигнат крайната цел на човешкото съществувание, което е състоянието на истинското проникновение и благородство. И също така Той казва: Едно слово е като пролетта, каращо фиданките в розовата градина на знанието да се раззеленяват и да процъфтяват, докато друго слово е като смъртоносна отрова. Необходимо е благоразумният и мъдър човек да говори с пълна мекота и търпение, та сладостта на неговите слова да може да накара всеки да стигне до онова, което подобава на положението на човека.

О, приятелю мой! Словото Божие е царят на словата и проникващото му влияние е неизмеримо. То винаги е господствало и ще продължи да господства над царството на битието. Великото Същество казва: Словото е вълшебният ключ за целия свят, тъй като чрез неговата сила се отключват вратите на човешките сърца, които всъщност са вратите на небето. Веднага щом лъч от сияйния му блясък изгря върху огледалото на обичта, благословеното слово “Аз съм Превъзлюбеният”, бе отразено в него. Това е океан с неизчерпаеми богатства, който обхваща всички неща. Всяко нещо, което може да бъде разбрано, е просто излияние от него. Високо, неизмеримо високо е това възвишено място, в чиято сянка трепти същността на възвишеността и величието, заобиколена от прослава и преклонение.

Струва ми се, че чувството на вкус у хората, уви, е жестоко повлияно от треската на невежеството и глупостта, тъй като се вижда, че те са напълно в безсъзнание и лишени от сладостта на Неговата реч. Колко жалко наистина, че човек трябва да се държи настрана от плодовете на дървото на мъдростта, докато дните и часовете му бързо отминават. Ако е рекъл Бог, ръката на божественото могъщество може да предпази цялото човечество и да насочи неговите стъпки към небосклона на истинското проникновение.

Наистина нашият Господ на Милосърдието е Помощникът, Знаещият, Мъдрият.

Бих желал да прибавя, че второто ти писмо, което бе изпратено от Йерусалим, бе получено и онова, което си написал и си изложил в него, бе прелистено и прочетено в Негово присъствие. Той ми нареди да напиша, както следва:

О, Максуд! Чухме гласа ти и доловихме въздишките и воплите ти, които се изтръгнаха от теб в копнежа и нетърпението ти. Хвала на Бога! Сладкият мирис на обичта може да бъде вдъхнат от всяко тяхно слово. Ако е рекъл Бог, тази благодат ще трае вечно. Рабът на разположение прочете стиховете, които си съчинил. Твоето име често се споменава в присъствието на този Онеправдан и погледите на любящата ни доброта и състрадание са насочени към теб.

Велико е положението на човека. Велики трябва да са и усилията му за възстановяване на света и благоденствието на народите. Умолявам Единия истински Бог великодушно да те укрепи в това, което подобава на положението на човека.

Ръководи се от мъдростта при всякакви обстоятелства, тъй като хора, които таят зли подбуди, бяха и все още са усърдно заети със сплетни. Милостиви Боже! На това неизмеримо въздигнато Същество, Което не се стреми към нищо друго освен да подхранва духа на обич и дружелюбност сред хората, да възроди света и да облагороди неговия живот, те отправиха такива обвинения, каквито езикът и перото се срамуват да изброят.

Ние те помнехме и те споменаваме и сега. Умоляваме Го ¦ въздигната е славата Му ¦ да те закриля с ръцете на силата и могъществото и да ти даде възможност да разпознаеш онова, което ще служи на най-висшите ти интереси както в този, така и в следващия свят. Той е Господът на човечеството, Притежателят на Трона във висините и на света под тях. Няма друг Бог освен Него, Всесилния, Могъщия. Дай Боже този Онеправдан да съблюдава верността. Той не те е забравил, нито някога ще те забрави.

Ти споменаваш намерението си да останеш в Дамаск до пролетта, след това да продължиш към Мосул, ако се намерят средства. Този смирен раб умолява Бога ¦ въздигната е славата Му ¦ да осигури такива средства, каквито бъдат сметнати за целесъобразни и да ти помага. Той е Силен и Могъщ.

Въпреки че към всички обитатели на тази област се отнасяхме с върховна любезност, никакво свидетелство за дружелюбност не може да се долови от тях. Ти трябва да проявяваш много такт и мъдрост, защото те по всяко време се стремят да се заяждат и да отричат Делото. Дано Единият истински Бог да ги дари със справедливост.

Относно твоите собствени д

ела, ако се задоволиш с каквото и да се случи, това би било похвално. Да се захванеш с някаква професия е силно препоръчително, тъй като когато човек е зает с работа, по-малко вероятно е да се спира на неприятните страни на живота. С Божията Воля може би ще изпиташ радост и лъчезарност, веселие и възторг в който и да е град или страна, където се случи да пребиваваш. Този смирен раб никога не ще забрави този изтъкнат и любезен приятел. Той те помнеше и ще продължи да те помни. Повелята е в ръцете на Бога, Господа на всички светове. Искрено ще се надявам Той да окаже божествена подкрепа и да даде потвърждение в това, което е радващо и приемливо за Него.

Всяка дума от твоята поезия е наистина като огледало, в което се отразяват свидетелствата на предаността и обичта, които храниш към Бога и Неговите избраници. Блазе на тебе, който си отпил от отбраното вино на речта и си вкусил от пълноводния поток на истинското знание. Щастлив е онзи, който е изпил своя дял и е достигнал до Него и горко на нехаещите. Прелистването на твоята поезия наистина се оказа силно впечатляващо, тъй като говореше както за светлината на единението, така и за огъня на разлъката.

И дума да не става някога да губим надежда за неизчислимите благодеяния на Бога, тъй като, ако това бе желанието Му, Той би могъл да накара една проста частица да бъде превърната в слънце и едничка капка в океан. Той отключва хиляди врати, докато човек не е в състояние да съзре дори и една единствена.

Този раб толкова не обръща внимание, че с думи като тези се стреми да отстоява върховната власт на Бога ¦ въздигната да е Неговата слава. Моля прошка от Бога, Най-великия, за тези изявления и потвърждавам, че този раб по всяко време съзнава своите жестоки прегрешения и грешки. Той моли настойчиво за опрощение на своите грехове от океана на прощаването на неговия Господ, Най-въздигнатия и проси онова, което ще го направи изцяло посветен на Бога и ще му даде възможност да Му отдаде възхвала, да се обърне към Него и изцяло да Му се довери. Наистина Той е Силният, Прощаващият, Милостивият. Хвала на Бога, Всемогъщия, Всезнаещия.

Този смирен прочете описанието на разговора с пътника, което правиш в своето писмо до моя Господ, нека животът ми бъде принесен в жертва заради Него. Обясненията, които са изложени, пробуждат хората от дълбокия сън на нехайството. Наистина самите действия на човека пораждат изблик на сатанинска сила. Защото ако хората се подчиняваха и спазваха божествените учения, всяка следа от зло би била изтрита от лицето на земята. Широкоразпространените различия, които съществуват сред хората обаче и господството на разделението, враждите, противоречията и тем подобни са главните фактори, които предизвикват появата на сатанинския дух. Въпреки това Светият Дух винаги е стоял настрана от подобни неща. Един свят, в който нищо друго не може да се види освен вражда, кавги и поквара, неизбежно ще се превърне в седалище на престола, в самия главен град, на Сатаната.

Колко огромен е броят на обичните и избраниците на Бога, които ридаеха и стенеха ден и нощ, та дано един сладък и благоухаен ветрец повее от двора на Неговото благоразположение и наведнъж да разпръсне отвратителните и зловонните миризми от света. Тази върховна цел обаче не можа да бъде достигната и хората бяха лишени от това поради техните злодеяния, които им донесоха Божието възмездие в съответствие с основните принципи на Божественото Му правило. Наше е задължението да останем търпеливи при тези обстоятелства, докато не дойде облекчение от Бога, Прощаващия, Щедрия.

Възвеличено да е Името Ти, о, Господи на всички същества и Желание на всичко сътворено! Умолявам Те, в името на Словото, което накара Горящия храст да издигне Гласа си и Скалата да извика, чрез което преоблагодетелстваните побързаха да стигнат двора на Твоето присъствие и чистосърдечните ¦ изгрева на светлината на Твоя лик и в името на въздишките на истински обичащите Те в раздялата им от Твоите избрани и на риданията на онези, които копнеят да зърнат лицето Ти пред утринния блясък на светлината на Твоето Откровение, великодушно да дадеш възможност на Своите раби да разпознаят онова, което си отредил за тях чрез Своята щедрост и Своето великодушие. Предпиши за тях тогава с Перото на славата онова, което ще насочи стъпките им към океана на Твоята щедрост и ще ги отведе към животворните води на божественото единение с Теб.

О, Господи! Не гледай на нещата, които те сториха, по-скоро погледни на висотата на небесната Ти щедрост, която е над всичко сътворено, зримо и незримо. О, Господи! Озари сърцата им със сияйната светлина на Твоето знание и просветли очите им със сияйния блясък на слънцето на Твоите благодеяния.

Умолявам Те, о, Господи на имената и Творец на небесата в името на кръвта, пролята по Твоята Пътека и на главите, носени високо на копия заради обичта към Теб, в името на душите, които линееха в разлъката с Твоите обични и на сърцата, разбити за въздигането на Твоето Слово, да направиш така, щото обитателите на Твоето царство да се обединят заедно във верността си към Твоето несравнимо Слово, та да могат всички те да признаят Твоето единство и Твоята цялост. Няма друг Бог освен Теб, Всесилния, Най-въздигнатия, Знаещия, Мъдрия.

Искрено ще се надявам Този, Който е Всеудовлетворяващият, Недостъпният, да се вслуша в настоятелната молба на този смирен раб, да премени хората по света с одеждата на добрите дела и да ги очисти от зли намерения. Той е Силният, Могъщият, Премъдрият, Вседолавящият. Той чува и вижда, Той е Всечуващият, Всевиждащият.

12
Сурей-е-Вафа1
(Послание до Вафа)
Той е Всезнаещият.

Вафа! Въздай благодарности на своя Господ за това, че ти помогна да прегърнеш Неговото Дело, даде ти възможност да разпознаеш Проявлението на Неговата Собствена Същност и те въздигна да величаеш Този, Който е Най-великият Спомен в това славно Обявление.

Благословен си ти, о, Вафа, тъй като ти бе верен на Божия Договор и Неговия Завет във време, когато всички хора го нарушиха и отрекоха Този, в Който бяха повярвали и това при все че Той се появи покрит с всяко показание и изгря от небосклона на Откровението, облечен в неоспорима власт.

Необходимо е обаче ти да положиш върховни усилия, за да достигнеш до самата същност на верността. Това предполага да бъдеш напълно уверен в сърцето си и да свидетелстваш с езика си за онова, за което Бог е свидетелствал за Своята възвишена Същност, провъзгласявайки: “Наистина себесъщен съм аз в Царството на Славата.” Всеки, комуто е дадена възможност в тези дни тържествено да потвърди тази истина, е достигнал до всичко добро и небесният Дух ще се спуска над него денем и нощем, великодушно ще му помага да прославя Името на своя Господ и ще го накара да развърже езика си и да подкрепя със словата си Делото на неговия Господ, Милостивия, Състрадателния. И никой не може никога да достигне това освен онзи, който е очистил сърцето си от всичко, що е сътворено между небето и земята и напълно се е откъснал от всичко освен от Бога, върховния Господ, Всемогъщия, Милосърдния.

Вдигни се да служиш на Делото и кажи: Кълна се в праведността на Бога! Наистина това е Първичната Точка, нагизден в новата Си премяна и проявен в Своето славно Име. В този момент Той съзира всичко от този Небосклон. Наистина Той е върховен над всички неща. Сред Множеството във висините Той е известен като Най-великото Обявление, в Царствата на вечността като Предвечната Хубост и пред Престола с това Име1, накарало стъпалата на онези, които са надарени с проникновение, да се подхлъзнат.

Кажи, кълна се в Бога! В това Откровение дори и преди да бе изпратен и единствен стих от царството на светостта и възвишеността, върховното показание на Бога бе изпълнено за всички жители на небето и обитателите на земята; освен това Ние разкрихме равностойността на всичко, което бе изпратено в Изповеданието на Баяна. Бойте се от Бога и не правете така, че делата ви да бъдат смятани за напразни и не бъдете от онези, които са потънали в нехайство. Отворете очите си, за да можете да съзрете Предвечната Хубост от това сияйно и бляскаво място.

Кажи, Бог ми е свидетел! Самият Обещан се спусна от небето, възседнал пурпурния облак със силите на откровението, от дясната Му страна и ангелите на вдъхновението, от лявата и Наредбата бе изпълнена по повеление на Бог, Всесилния, Всемогъщия. В този момент стъпалата на всички се подхлъзнаха освен на онези, които Бог закриляше чрез нежното Си милосърдие, причислени към онези, които са Го разпознали чрез Собствената Му Същност и са се откъснали от всичко, принадлежащо на света.

Вслушай се в Словата на своя Господ и пречисти сърцето си от всякаква самоизмама, така че бляскавата светлина на поменуването на твоя Господ да може да простре сиянието си над него и да може то да стигне до състоянието на увереност.

Знай освен това, че писмото ти стигна до Нашето присъствие и се запознахме и прегледахме неговото съдържание. Забелязахме въпросите, които задаваш и незабавно ще ти отговорим. На всеки подобава в този Ден да пита Бог туй, що пожелае и твоят Господ ще отвърне на неговата молба с чудни и неоспорими стихове.

Питаш по въпроса за връщането. Знай, че краят е като началото. Така, както гледаш на началото, по подобен начин трябва да гледаш и на края, и да бъдеш от онези, които истински разбират. Нещо повече, гледай на началото като на самия край и обратно, та да можеш да придобиеш ясно виждане. Знай освен това, че всяка сътворена твар непрестанно бива раждана и връщана по повеля на твоя Господ, Господа на могъществото и силата.

Колкото до Връщането, така както Бог е предопределил в Своите свещени и възвишени Скрижали, където е разяснил тази тема на Своите раби, чрез него се има предвид връщането на всички сътворени твари в Деня на Възкресението и това е наистина същността на Връщането така както си свидетел в самите Божии дни и си от онези, които потвърждават тази истина.

Наистина Бог напълно е в състояние да накара всички имена да се появят в едно име и всички души в една душа. Несъмнено могъщ и силен е Той. И това Връщане се осъществява по Негово повеление в каквато форма Той благоволи. Наистина Той е Този, Който върши и повелява всички неща. Освен това ти не трябва да виждащ изпълнението на Връщането и на Възкресението другаде освен в Словото на твоя Господ, Всемогъщия, Всезнаещия. Например ако Той вземеше шепа пръст и я обявеше за Онзи, Който следвахте в миналото, това несъмнено би било справедливо и истинно, така както и действителната Му Личност и никому не е дадено правото да подлага на съмнение Неговата власт. Той върши туй, що благоволи и повелява туй, що пожелае. Освен това в това състояние внимавай да не обърнеш взора си към ограничения и метафори, а по-скоро към онова, чрез което самото Откровение бе изпълнено и бъди от онези, които съзират. Така обясняваме за теб на ясен и изричен език, та да можеш да разбереш онова, което търсиш от своя предвечен Господ.

Помисли за Деня на Възкресението. Ако Бог провъзгласеше и най-скромното създание измежду правоверните за Първи, който е повярвал в Баяна, ти не трябва да имаш никакви съмнения за това и трябва да бъдеш от онези, които наистина вярват. В това състояние не гледай на човешките ограничения и имена, а по-скоро на онова, чрез което рангът на Първия, който е повярвал бива отстояван, което е вярата в Бога и признаването на Неговата Същност и увереност в изпълнението на Неговата категорична и задължителна заповед.

Помисли за Откровението на Точката на Баяна ¦ въздигната да е славата Му. Той обяви Първия1, който повярва в Него за Мохамед ¦ Пратеникът Божий. Подобава ли на човек да спори с Него, че този човек е от Персия, а Другият от Арабия, или че този се нарича Хусейн, докато Другият носеше името Мохамед? Не, кълна се в името на свещеното Божие Същество, Въздигнатия, Най-великия. Несъмнено никой интелигентен и прозорлив човек не би обърнал никога внимание на ограничения или имена, а по-скоро на онова, с което бе надарен Мохамед и което не е нищо друго, а Божието Дело. Такъв един прозорлив човек би гледал също така на Хусейн и на мястото, което той заема в Делото на Бога, Всесилния, Въздигнатия, Знаещия, Мъдрия. И тъй като Първият, който повярва в Бога в Изповеданието на Баяна, бе облечен със заповед, подобна на тази, с която бе облечен Мохамед, Пратеникът Божий, Баб го обяви за последния, а именно за Неговото връщане и възкресение. Това състояние е пречистено от всякакво ограничение или име, и нищо не може да бъде съзряно в него освен Бога, Единия, Безподобния, Всезнаещия.

Знай освен това, че ако в Деня на Откровението Той провъзгласеше едно от листата за проявление на всички Негови великолепни наименования, никому не е дадено право да се пита защо и как така, а ако някой направи това, на него ще се гледа като на проявил неверие в Бога и ще бъде причислен към онези, които са отрекли Неговата Истина.

Внимавай, внимавай да не се държиш като хората на Баяна, защото наистина те съгрешиха жестоко, заблудиха хората, пренебрегнаха Договора Божий и Неговия Завет и приписаха Му съдружници на Него, Единия, Несравнимия, Всезнаещия. Наистина те не съумяха да разпознаят Точката на Баяна, тъй като ако Го бяха разпознали, нямаше да отхвърлят Неговото проявление в това блестящо и сияйно Същество. И понеже впериха очи в имена, когато Той смени Своето Име “Всевишния” с “Всеславния”, очите им бяха замъглени. Те не съумяха да Го разпознаят в тези дни и се числят към онези, които погиват. Наистина, ако Го познаваха чрез собствената Му Същност или поради онова, което Той разкри, те нямаше да Го отрекат, когато Той се появи в това славно и несравнимо Име, което Бог отреди да бъде Мечът на Неговото Откровение между небето и земята, и чрез който истината се разделя от заблудата отсега, та чак до Деня, когато човечеството ще застане пред Господа на световете.

Знай освен това, че в Деня на Неговото Откровение всички сътворени твари освен Бога ще бъдат изведени и сложени наравно независимо дали техният ранг е висок или нисък. Денят на Връщането е неведом за всички хора до времето след като божественото Откровение бъде изпълнено. Той наистина е Този, Който повелява туй, що благоволи. Когато Божието Слово бъде разкрито на всичко сътворено, всеки, който тогава нададе ухо и обърне внимание на Призива, наистина се причислява сред най-изтъкнатите души, та дори и да е боклукчия. А онзи, който се отвърне, се смята за най-нископоставения от Неговите раби, та дори и да е управник сред хората и притежател на всички книги, които са на небето и на земята.

Необходимо е да погледнеш с божествено прозрение на нещата, които разкрихме и ти изпратихме, а не на хората и на това, което е разпространено сред тях. Те са в този ден като слепец, който докато се движи на слънце, повтаря: Къде е слънцето? Грее ли то? Той би отрекъл и оспорил истината и не би бил от онези, които схващат. Никога не би бил той в състояние да съзре слънцето или да разбере онова, което е застанало помежду им. Той би възразявал в самия себе си, би надигал протести и би бил сред опърничавите. Такова е положението на тези хора. Остави ги на мира, като им кажеш: Да ви се даде туй, що желаете, а нас туй, що ние желаем: Окаяно наистина е положението на безбожниците.

Знай освен това, че предходното Проявление потвърди, че връщането и възкресението на духовете ще се случи в Деня на Възкресението, докато наистина съществува връщане и възкресение за всичко сътворено. Ние обаче не желаем да споменаваме нищо, което не е изложено в Баяна, та да не би злобните хора да надигнат голяма врява. О, да можеше онова, което е застанало между чедата човешки и техния Създател, да бъде премахнато, за да може да им бъде дадена възможност да съзрат необоримата Божия власт и господство, да отпият жадно от извора на Неговите небесни потоци, да бъдат напръскани с излиянията на океана на истинското проникновение и да бъдат очистени от замърсяванията на безбожните и проявяващите съмнение.

Колкото до твоя въпрос за световете Божии. Знай наистина, че световете Божии са неизчислими по брой и безкрайни по своя обхват. Никой не може да ги преброи или да ги проумее освен Бога, Всезнаещия, Премъдрия. Помисли за състоянието си, когато спиш. Истина ти казвам, това явление е най-тайнственото от знаменията на Бога сред хората, ако те размислеха над него в сърцата си. Виж как нещо, което си видял в съня си, след значителен период от време напълно се осъществява. Ако светът в който се намираш в съня си, бе същият свят в който живееш, щеше да е необходимо събитието, което се случва в този сън да е протекло в този свят в самия миг на неговата поява. Ако беше така, ти сам щеше да си бил свидетел. Тъй като обаче това не е така, то по необходимост следва, че светът, в който живееш, е различен и отделен от този, в който си бил в съня си. Последният свят няма нито начало, нито край. Би било истина, ако твърдиш, че същият този свят е, както е повелено от Всеславния и Всемогъщ Бог, вътре в самия теб и е събран в теб. Също толкова истина би било да поддържаш, че духът ти, като е преодолял ограниченията на съня и като се е освободил от всяка земна обвързаност, по Божия повеля, е накаран да прекоси едно царство, което лежи скрито в най-съкровената същност на този свят. Истина ти казвам, сътворението Божие обхваща светове извън този свят и твари, различни от тези твари. Във всеки от тези светове Той е постановил неща, които никой не може да проучи освен самия Той, Всепроучващия, Премъдрия. Размишлявай над това, което ти разкрихме, за да можеш да откриеш целта на Бога, твоя Господ и Господ на всички светове. В тези слова са съхранени тайните на Божествената Мъдрост. Въздържахме се от по-подробно спиране на тази тема поради мъката, която Ни обзе от постъпките на онези, които бяха сътворени чрез Нашите слова, ако си от онези, които ще се вслушат в Нашия Глас.

Къде е този, който ще Ми помогне и ще Ме защити от мечовете на тези безверни души? Къде е прозорливият човек, който ще съзре Словата Божии със собствените си очи и ще се отърси от мненията и представите на народите по земята?

О, служителю! Предупреди Божиите раби да не отричат това, което не разбират. Кажи, молете Бога да отвори за сърцата ви портите на истинското проникновение, та да можете да бъдете известени за това, за което никой не е известен. Наистина Той е Даващият, Прощаващият, Състрадателният.

Освен това Ме питаш за наредбите Божии. Знай наистина, че всичко, което е било предписано в Книгата, е самата истина, няма никакво съмнение в това и дълг на всеки е да съблюдава онова, което е било изпратено от Този, Който е Разкривателят, Всезнаещият. Ако човек ги пренебрегне, въпреки че съзнава това, Бог наистина ще стои настрана от него и Ние също ще стоим настрана от него, тъй като Неговите наредби са плодовете на божественото Дърво и никой друг освен нехаещите и своенравните не би се отклонил от тях.

Колкото до Рая: Той представлява една реалност и не може да има никакво съмнение в това и сега в този свят той се осъзнава чрез обичта към Мен и Моето благоразположение. Който достигне до тях, Бог ще му помага в този свят долу и след смъртта Той ще му даде възможност да получи достъп до Рая, чиято необятност е като тази на небето и земята. В него Девиците на славата и светостта ще му прислужват ден и нощ, докато слънцето на неувяхващата красота на неговия Господ по всяко време ще пръска сиянието си върху му и той ще блести толкова ярко, че никой не ще издържи да се взре в него. Такова е предопределението на Съдбата и все пак хората са откъснати с жестока завеса. По същия начин проумей същността на пъкления огън и бъди от онези, които истински вярват. За всяка извършена постъпка ще има отплата според Божията преценка и за това ясно свидетелстват самите наредби и забрани, предписани от Всемогъщия. Защото несъмнено ако делата не получаваха възнаграждение и не даваха плод, тогава Делото на Бога ¦ въздигнат е Той ¦ би се оказало безсмислено. Неизмеримо високо е въздигнат Той над такива богохулства! За тези, които са освободени от всяка обвързаност обаче делото наистина е награда за самото себе си. Ако трябваше да се спрем по-подробно на тази тема, щеше да е необходимо да бъдат написани безброй Послания.

Кълна се в праведността на Единия истински Бог! Перото не е в състояние да се движи поради това, което сполетя неговия Господ, и то жално плаче, както плача и Аз и по същия начин плаче и окото на Този, Който е Същност на величието зад Скинията на имената, докато е заел Престола на Неговото славно Име.

Очисти сърцето си, та да можем да накараме извори на мъдростта и речта да бликнат от него, като по този начин ти дадем възможност да издигнеш гласа си сред цялото човечество. Развържи езика си и провъзгласявай истината заради поменуването на твоя милостив Господ. Не се страхувай от никого, уповавай се изцяло на Бога, Всемогъщия, Всезнаещия. Кажи, о, хора, изпълнявайте всичко, което разбирате от персийския Баян, а каквото не разбирате, питайте този непогрешим Спомен, та да може Той да изложи ясно онова, което Бог е имал предвид в Своята Книга, защото наистина Той знае онова, което е въплътено в Баяна по силата на Волята на Този, Който е Всесилният, Могъщият.

Ти се интересуваш от предупреждението, което отправихме към хората по време на Нашето отпътуване от Ирак за това, че когато Слънцето изчезне от погледа, ще се раздвижат птици на мрака и знамената на Самери1 ще бъдат издигнати високо. Кълна се в Бога! Тези птици се размърдаха в тези дни и Самери нададе своя вой. Блазе на онзи, който разпознава и се причислява към проникновените люде. Ние също така ги предупредихме срещу появата на телето. Бог Ми е свидетел! Предупрежденията Ни се сбъднаха така, както наистина и трябваше, тъй като те излязоха от пръстите на славата и могъществото. Умолявай Бога да те закриля от злодеянията на тези хора и да те пречисти от внушенията на вироглавите. Напрегни усилия тогава за напредъка на Делото и не обръщай никакво внимание на думите, изказани от хората на Баяна, тъй като те наистина не са в състояние да разберат и не съумяха да проумеят същността на Делото така, както е разкрито в това величествено, това Най-велико Обявление. Така те вдъхновихме и изпълнихме сърцето ти с онова, което ще те направи независим от метафорите на човечеството.

Славата на Бога да бъде над теб и над онези, вслушващи се в словата, които изричаш заради обичта към Бога, твоя Господ и остани непоколебим в Неговото Дело. Всевъзхвален да е Бог, Господа на световете.

13
Лоу-е-Сейед-Мехдий-е-Дахаджи
(Послание до Сейед Мехдий-е-Дахаджи)

Той е Най-светият, Най-великият, Най-въздигнатият, Всевишният.

Име Мое!1 Отдай възхвала на Бога за това, че велико душно те избра да бъдеш благодатен порой за онова, което посяхме в чистата и благословена почва и ти дадохме възможност да послужиш като пролет на нежно милосърдие за чудните и възвишени дръвчета, които посадихме. Наистина толкова велико е това благодеяние, че от всичко сътворено в света на съществуванието, нищо не може някога да се надява да му съперничи. Освен това Ние ти дадохме да отпиеш от отбраното вино на речта от потира на небесните дарове на твоя милостив Господ, което не е нищо друго освен този Език на светостта ¦ Език, който веднага щом бе развързан, съживи цялото сътворение, задвижи всички същества и накара Славея да излее своите мелодии. Това е Изворът на животворна вода за всички, които обитават царството на битието.

Често пъти повявахме над теб сладкия мирис на Всемилостивия от този Клон, който се движи над Скрижалите на твоя Господ, Силния, Неограничения. В името на праведността на Единия истински Бог! Ако всички сътворени неща, зрими и незрими, се насочеха към Него, ти щеше да ги видиш да се отправят в своя полет към Върховната цел, Мястото, където божественото Лотосово Дърво възкликва: Наистина няма друг Бог освен Мен, Всемогъщия, Прещедрия.

Огромна е благословеността ти, тъй като ти пътуваше из Божиите земи и бе въплъщение на радостта и увереността за хората на Баха, които се отрекоха от всичко друго освен от Него и насочиха сърцата си към този Двор, който пръсна сиянието си над всички царства и ги напръска с бушуващите води на този Океан, с които ти самият бе напръскан ¦ Океан, който обгърна всички сътворени неща.

Наистина ти схвана значението да се оказва съдействие на Бога и се надигна да постигнеш това чрез силата на мъдростта и речта. Кажи: Да Ми се съдейства, означава да се преподава Моето Дело. Това е тема, с която са пропити цели Послания. Това е неотменната Божия заповед, вечна в миналото, вечна в бъдещето. Проумейте това, о, проницателни люде. Тези, които прекрачиха границите на мъдростта, не съумяват да разберат смисъла на съдействането на Бога така, както е изложено в Книгата. Кажи: Бойте се от Бога и не посявайте семената на раздора сред хората. Съблюдавайте онова, което изиска от вас вашият Господ, Всемогъщият, Всезнаещият. Той познава същността на победата и ви запозна с нея чрез реч, която безсмислените въображения на блуждаещите в пустинята на съмнението никога не могат да изопачат.

О, Име Мое! Направи така, че всички сътворени неща да отпият жадно още веднъж от този потир, който накара моретата да се надигнат. Разпали тогава в сърцата пламтящия огън, който това Пурпурно Дърво запали, за да могат те да се надигнат да въздигат и да величаят Неговото Име сред привържениците на всички Вери.

Многобройни твои писма бяха представени пред Нашия Престол. Прегледахме ги в знак на милосърдие от Наша страна и за всяко име, което споменаваш в тях, Ние разкрихме това, което ще разбуди умовете на хората и ще накара духовете да се възвисят. Освен това многократно ти давахме възможност да се вслушаш в чуруликането на небесните птици и да насочиш слуха си към песните на славеите, които леят песните си в клоните на дърветата. Така Перото Божие бе приведено в движение, поменувайки те, за да можеш да увещаваш хората чрез силата на тази реч, която е божествено отредена да бъде разкривателят на знаменията на Неговата слава.

Благословено е мястото, където се издига химнът в Негова възхвала и благословено е ухото, което се вслушва в онова, което бе изпратено от небето на любящата доброта на твоя Господ, Всемилостивия.

Призовавай рабите Божии към онова, към което Ние те призовахме, за да могат те да се въздържат от всичко, което им е забранено в Книгата майка. Онези, които вършат дела, причиняващи объркване сред хората, наистина се отклониха надалеч от помощта към Бога и Неговото Дело и се причисляват към злосторниците в Посланието, което Бог е определил да бъде местоизгрев на всички Послания.

Кажи: Ако благоволим, ще дарим Делото с победа чрез силата на едничко слово от Нашето присъствие. Той наистина е Всесилният, Всепокоряващият. Ако Бог възнамери, от горите на небесното могъщество ще се появи лъвът с несломима сила, чийто рев е като гърма на светкавица, ехтящ в планините. Тъй като обаче Нашето любящо провидение обгръща всички неща, Ние повелихме пълната победа да бъде постигната чрез речта и словото, за да могат чрез това рабите Ни по земята да станат получатели на божествено благо. Това е просто знак на Божията благодат, с която те са удостоени. Наистина твоят Господ е Всеудовлетворяващият, Най-въздигнатият.

Кажи: Бойте се от Бога и не вършете такива дела, които биха накарали Моите обични на земята да ридаят. Така ти нарежда това Перо, което приведе в движение Перото на славата в полето на мъдростта и истинското проникновение.

Предай Моите поздрави на онези, чиито лица отразяват сиянието на Баха, след туй спомени им тази реч, която радва очите на праведните. Славата на Бога да простре крилете си над теб и над онези, които твърдо са се вкопчили във Въжето на Бога, Разкривателя на стихове. ...

Въздържай обитателите на тези райони от предизвикателни действия, от борби, вражди или всичко друго, което ще създаде неприятности. Това, което е похвално в тези дни, е подпомагането на Делото. Например ако онези хора, които преследват определени цели, се посветяха на преподаването на Делото, всички обитатели на тези райони щяха не след дълго да бъдат облечени с наметалото на вярата.

Ако някой долови сладостта на следния откъс в Посланието, разкрито в чест на Набил от Каен1, той лесно би проумял значението на съдействането: Човешката реч е същност, която се стреми да окаже своето въздействие и изисква умереност. Колкото до въздействието є, то е свързано с пречистването, зависещо, от своя страна, от сърцата, които са необвързани и чисти. Колкото до нейната умереност, тя трябва да бъде съчетана с тактичност и мъдрост както е предписано в свещените Писания и Послания.

О, Име Мое! Речта непременно трябва да притежава проникваща сила. Защото ако бъде лишена от това качество, тя ще престане да оказва въздействие. А проникващото въздействие зависи от това, духът да е чист, а сърцето неопетнено. По същия начин тя се нуждае от умереност, без която слушателят не ще бъде в състояние да я понесе, а по-скоро ще се възпротиви от самото начало. А умереността ще бъде постигната, като се примеси речта с белезите на божествената мъдрост, които са записани в свещените Книги и Послания. Така, когато същността на речта на човек е надарена с тези две предпоставки, тя се окаже силно ефективна и ще бъде главният фактор в преобразяването на човешките души. Това е състоянието на върховна победа и небесно господство. Който достигне до него, е облечен със силата да преподава Божието Дело и да надмогва над сърцата и умовете на хората.

О, Име Мое! Слънцето на речта, греещо сияйно от изгрева на божественото Откровение, толкова озари Свитъците и Посланията, че царството на речта и въздигнатото владение на проникновението трептят от радост и възторг и светят с блясъка на Неговата светлина, но въпреки това по-голямата част от човечеството не проумява.

Причината, поради която въпросът за помощта и съдействието отново и отново изтичаше и ще продължи да изтича от Перото на Провидението, е да бъдат предупредени Божиите приятели да не се въвличат в дейности, които ще породят борби и вълнения. Техен дълг е всички до един усърдно да търсят пътища да помагат на Божието Дело по такъв начин, какъвто обяснихме. Това е просто знак на великодушието Му, с което специално са удостоени Неговите обични, та всеки един от тях да може стигне до положението, характеризирано от следните слова: “Който съживи една душа, наистина е съживил цялото човечество.”

Временното издигане винаги е било и ще продължи да бъде в сянката на това положение. Назначеният му час е предопределен в Божията Книга. Той наистина е запознат с това и то ще бъде проявено чрез силата на Неговото могъщество. Наистина Той е Могъщият, Всепокоряващият, Всесилният, Всезнаещият, Премъдрият.

Пресветите души трябва да се спрат и да размислят в сърцата си за методите на преподаване. От текста на чудните, небесни Писания те трябва да запаметяват отделни фрази и откъси, имащи отношение по различни въпроси, така че по време на своята реч те да могат да цитират божествените стихове винаги когато случаят го изисква, тъй като тези свещени стихове са най-могъщият елексир, най-великият и най-силният талисман. Толкова силно е въздействието им, че слушателят не ще има причина за колебание. Кълна се в живота Си! Това Откровение е надарено с такава сила, че то ще бъде като магнит за всички народи и племена по земята. Ако човек се спре да помисли внимателно, той ще види, че няма нито пък може да има такова място, където някой да избяга.

По такъв начин бе разкрита Кетаб-е-Акдас, че тя привлича и обгръща всички божествено назначени Изповедания. Благословени са онези, които я прелистват. Благословени са онези, които я разбират. Благословени са онези, които размишляват над нея. Благословени са онези, които разсъждават върху нейния смисъл. Толкова необятен е нейният обхват, че тя обгърна всички хора, преди те да я признаят. Не след дълго върховната є власт, нейното проникващо влияние и величието на нейното могъщество ще бъдат проявени на земята. Наистина твоят Бог е Всезнаещият, Всеосведоменият.

О, Име Мое! Вслушай се в Гласа Ми, идващ откъм Престола Ми. Той желае да спомене името ти, тъй като ти доказа, че си непоколебим в издигането на Неговите добродетели сред хората. Наистина твоят Господ обича верността такава, каквато я намираме в царството на сътвореното и Той я поставя над повечето от достойните за похвала качества. Наистина Той е Силен и Могъщ.

Знай освен това, че Ние чухме възхвалата, която ти отдаде в общуването си с Бога, твоя Господ, Въздигнатия, Милосърдния. Огромно е наистина блаженството, което те очаква, тъй като ти загърби собствените си дела в полза на това ненарушимо, това могъществено и озарено Дело. Умоляваме Бога да превърне призива ти в магнит, който ще привлича въплъщенията на имената в света на съществуванието, за да могат всички хора спонтанно да се забързат да го чуят. Няма друг Бог освен Него, Въздигнатия, Превъзходния, Винаги Благословения, Възвишения, Най-величествения, Преславния, Прещедрия, Всезнаещия, Всеосведомения.

14
Лоу-е-Бурхан
(Послание на доказателството)

Това послание е било разкрито след мъченическата смърт на Царя на мъчениците и на Възлюбения на мъчениците и било отправено до Шейх Мохамед Бакер, наречен от Бахаулла “Вълкът.” В това послание Бахаулла споменава Мир Мохамед Хусейн ¦ имам-джумия на Исфахан, наричан “Змията”, който бил съучастник на Шейх Мохамед Бакер в гоненията на бахаите. “Послание до сина на Вълка” е било отправено до Шейх Мохамед Такии-е-Наджафи, син на Шейх Мохамед Бакер.

ой е Всемогъщият, Всезнаещият, Премъдрият! Ветрове те на омразата обгърнаха Ковчега на Батха1 поради оно ва, което сториха ръцете на потисниците. О, Бакер! Ти произнесе присъда срещу онези, за които книгите на света ридаеха и на чиято страна свидетелстваха писанията на всички религии. Ти, който си се отклонил надалеч, наистина си обгърнат в плътна завеса. В името на самия Бог! Ти произнесе решение срещу онези, чрез които небосклонът на вярата бе озарен. За това свидетелстват Тези, Които са Местоизгреви на Откровение и Проявления на Делото на твоя Господ, Най-милостивия, Които жертваха Своите души и всичко, което притежаваха в правата Му Пътека. Вярата Божия проплака навсякъде поради жестокостта ти и въпреки това ти се забавляваш и си от онези, които ликуват. В сърцето Ми няма никаква омраза към теб или към когото и да било. Всеки учен човек те вижда, както и тези като теб, потънал в явна глупост. Ако беше осъзнал това, което стори, ти щеше да се хвърлиш в огъня, да напуснеш дома си и да избягаш в планините, или да стенеш, докато се върнеш в мястото, определено за теб от Този, Който е Господът на силата и могъществото. О, ти, който си просто едно нищо! Разкъсай завесите на налудничавите приумици и безсмислените въображения, за да можеш да съзреш Слънцето на знанието, греещо от този сияен Небосклон. Ти разкъса на парчета една останка от Самия Пророк и си въобрази, че си помогнал на Божията Вяра. Така те подтикна душата ти и ти наистина си един от нехаещите. Постъпката ти изгори сърцата на Множеството във висините и на тези, които кръжаха около Делото на Бога, Господа на световете. Душата на Целомъдрената1 се стопи поради твоята жестокост, а обитателите на Рая заплакаха жално в това благословено Място.

Отсъди справедливо, призовавам те в името на Бога. Какво доказателство приведоха еврейските учени, с което да заклеймят Този, Който бе Духа Божий2, когато Той дойде при тях с истината? Какво би могло да бъде свидетелството на фарисеите и идолопокланящите се свещеници, което да оправдае отричането на Мохамед, Божия Апостол, когато Той дойде при тях с Книга, отсъждаща между правдата и лъжата със справедливост, която превърна в светлина мрака на земята и заплени сърцата на онези, които Го познаха? Наистина ти приведе в този ден същите доказателства, които глупавите духовници представиха в онова време. За това свидетелства Този, Който е Царят на царството на великодушието в този велик Затвор. Ти наистина тръгна по техните пътища, та дори ги надмина в жестокостта им и смяташе, че помагаш на Вярата и защитаваш Закона на Бога, Всезнаещия, Премъдрия. В името на Този, Който е Истината! Несправедливостта ти накара Гавриил да простене и извлече сълзи от Закона Божий, чрез който ветровете на справедливостта бяха повети над всички на небето и на земята. Да не би наивно да си мислел, че присъдата, която произнесе, ти е донесла полза? Не, в името на Този, Който е Царят на всички Имена! За твоята загуба свидетелства Този, с Който е знанието за всички неща, както е записано в запазените Скрижали. Когато написа присъдата си, ти бе обвинен от собственото си перо. За това свидетелства Перото на Бога, Всевишния, в Своето недостъпно състояние.

О, ти, който си се отклонил! Ти нито си Ме виждал, нито си общувал с Мен, нито си бил Мой събеседник дори и за част от мига. Как така тогава си нареждал на хората да Ме проклинат? Следваше ли в това подтиците на собствените си желания или се подчиняваше на своя Господ? Приведи едничък знак, ако си един от верните. Свидетелстваме, че ти си хвърлил зад гърба си Закона Божий и се придържаш към продиктуваното от своите страсти. Нищо наистина не убягва от Неговото знание, Той наистина е Несравнимият, Всеосведоменият. О, нехайнико! Вслушай се в това, което Милостивият разкри в Корана: “Не казвай на всеки, който те среща с поздрав, “Ти не си вярващ.”1 Така нареди Този, в Чиито ръце са царствата на Откровението и на сътворението, ако си от тези, които се вслушват. Ти остави настрана заповедта на Бога и се придържаш към продиктуваното от собственото си желание. Горко ти тогава, о, безгрижнико, който се съмняваш! Ако Ме отричаш, чрез какво доказателство би могъл да отстояваш истината на това, което притежаваш? Приведи го тогава, о, ти, който си приписал съдружници на Бога и си се отвърнал от Неговата власт, която е обгърнала световете!

О, глупецо! Знай, че наистина учен е онзи, който е приел Моето Откровение, отпил е от Океана на Моето знание, зареял се е във висините на Моята обич, отхвърлил е всички други освен Мен и здраво се е вкопчил за това, което бе изпратено от Царството на чудната Ми реч. Той наистина е като око за човечеството и като дух на живота за тялото на цялото сътворение. Прославен да е Всемилостивият, Който го просветли и го накара да се вдигне и да служи на Неговото велико и могъщо Дело. Наистина такъв човек е благословен от Множеството във висините и от онези, които живеят в Скинията на величието, които са отпили жадно от запечатаното Ми вино в Мое Име, Всесилния, Всемогъщия. О, Бакер! Ако си от онези, които заемат такова възвишено положение, приведи знак от Бога, Твореца на небесата. А ако признаеш безсилието си, въздържай се в страстите си и върни се при своя Господ, та дано Той ти прости твоите грехове, които накараха листата на Божественото Лотосово Дърво да изгорят, Скалата да извика и очите на проникновените люде да проплачат. Заради теб Завесата на Божествеността бе разкъсана, Ковчегът потъна, Камилата осакатя и Духът1 застена във възвишените Си покои. Спориш ли ти с Този, Който дойде при теб с показанията на Бога и Неговите знамения, които притежаваш и които са притежание на обитателите на земята? Отвори очите си, за да можеш да съзреш този Онеправдан, греещ на небосклона на волята на Бога, Върховния, Истината, Бляскавия. Отпуши тогава ухото на своето сърце, та да можеш да се вслушаш в речта на Божественото Лотосово Дърво, което бе отгледано наистина от Бога, Всемогъщия, Благодетелния. Наистина това Дърво, независимо от нещата, които го сполетяха поради твоята жестокост и прегрешенията на такива като теб, зове на висок глас и призовава всички хора към Садратул Мунтаха и Върховния Небосклон. Благословена е душата, която се е взряла в Най-могъщото Знамение, ухото, което е чуло най-сладкия Му Глас и горко на всеки, който се е отвърнал и е постъпил злонамерено.

О, ти, който си се отвърнал от Бога! Ако погледнеше на Божественото Лотосово Дърво с окото на непредубедеността, ти щеше да съзреш следите от своя меч върху неговите стволове, клоните и листата му, независимо че Бог те създаде с целта да го разпознаеш и да му служиш. Размисли, та дано осъзнаеш своята несправедливост и да бъдеш причислен към онези, които са се разкаяли. Мислиш ли си, че се боим от твоята жестокост? Знай и бъди уверен, че от първия ден, в който гласът на Най-възвишеното Перо бе издигнат между земята и небето, Ние отдадохме душите Си, телата Си, синовете Си и имуществото Си в пътеката на Бога, Въздигнатия, Великия, и се гордеем с това сред всички сътворени неща и Множеството във висините. За това свидетелстват нещата, които Ни сполетяха в тази права Пътека. За Бога! Сърцата Ни бяха изгорени, телата Ни бяха разпънати, кръвта Ни бе пролята, докато очите Ни бяха приковани в небосклона на любящата доброта на техния Господ, Свидетеля, Всевиждащия. Колкото по-жестоки бяха злочестините им, толкова по-огромна ставаше обичта на хората на Баха. За тяхната искреност свидетелства онова, което Премилостивият изпрати в Корана. Той казва: “Пожелайте тогава смъртта, ако сте искрени.”1 Кой е за предпочитане ¦ онзи, който се е подслонил зад завеси или този, който е отдал себе си в пътеката Божия? Отсъди справедливо и не бъди от онези, които се лутат обезумели в пустинята на лъжовността. Толкова пленени бяха те от животворните води на обичта към Най-милостивия, че нито оръжията на света, нито мечовете на народите им попречиха да обърнат лицата си към океана на благодатта на техния Господ, Даващия, Щедрия.

За Бога! Бедите не съумяха да Ме обезкуражат, а отричането на духовниците нямаше сили да Ме отслаби. Аз говорех, и все още говоря пред лицата на хората: “Вратата на великодушието бе отключена и Този, Който е Изгревът на Справедливостта, дойде с явни знамения и очевидни доказателства от Бога, Господа на силата и на могъществото!” Представи се пред Мен, за да можеш да чуеш тайните, които бяха чути от Сина на Имран1 на Синай на Мъдростта. Така ти заповядва Този, Който е Местоизгрев на Откровението на твоя Господ, Бога на Милостта, от Своя велик Затвор.

Водачеството ли те накара да се възгордееш? Прелисти онова, което Бог разкри на Върховния управник ¦ султана на Турция, който ме хвърли в тази укрепена крепост, та да можеш да се осведомиш за състоянието на този Онеправдан, както бе отредено от Бога, Единия, Единствения, Всеосведомения. Щастлив ли си да видиш низвергнатите и нищожните за свои последователи? Те те поддържат така, както един народ преди тях ¦ онези, последвали Анна, който без ясно доказателство и свидетелство произнесе присъда срещу Духа.2

Разлисти Кетаб-е-Икан и онова, което Всемилостивият изпрати на Царя на Париж3 и на такива като него, за да узнаеш нещата, случили се в миналото и за да се убедиш, че Ние не сме се стремили да разпространяваме безредици в страната, след като тя бе благоустроена. Ние поучаваме изцяло заради Бога, Неговите раби. Нека този, който желае, се обърне към Него, а който желае, нека се отвърне. Нашият Господ, Милостивият, е наистина Всеудовлетворяващият, Всевъзхваляваният. О, множество от духовници! Това е денят, в който нищо от всички неща, нито някое име от всички имена не може да ви бъде от полза освен чрез това Име, което Бог направи Проявление на Своето Дело и Изгрев на Най-превъзходните Си Титли за всички в царството на сътворението. Благословен е онзи човек, който е различил благоуханието на Всемилостивия и е причислен към непоколебимите. Вашите науки не ще ви бъдат от полза в този ден, нито изкуствата ви, нито богатствата ви, нито славата ви. Захвърлете ги всички зад гърба си и насочете лицата си към Най-възвишеното Слово, чрез което Писанията, Книгите и това ясно Послание бяха отчетливо изложени. Отхвърлете, о, множество от духовници, нещата, които съставихте с перата на налудничавите си приумици и безсмислени въображения. За Бога! Слънцето на Знанието изгря на небосклона на увереността.

О, Бакер! Прочети и си припомни онова, което бе казано за миналото от един вярващ от твоя род: “Ще убиете ли човек, защото казва “Моят Господ е Бог”, когато Той вече е дошъл при вас със знамения от вашия Господ? Ако той е лъжец, нему ще тежи лъжата, но ако е човек на истината, тогава част от това, с което заплашва, ще падне върху ви. Наистина Бог не напътва онзи, който е престъпник и лъжец.”1

О, ти, който си се отклонил! Ако имаш някакво съмнение за Нашето поведение, знай, че Ние свидетелстваме за това, за което свидетелства самият Бог преди сътворението на небесата и на земята, че няма друг Бог освен Него, Всемогъщия, Всещедрия. Свидетелстваме, че Той е Един по Своята Същност, Един по Своите качества. Той няма равен на Себе Си в цялата вселена, нито съдружник в цялото сътворение. Той изпрати Своите Пратеници и спусна Своите Книги, за да могат те да обявят на Неговите твари Правата пътека.

Уведомен ли бе шахът и избра ли той да затвори очите си за твоите постъпки? Или бе той обзет от страх при воя на глутница вълци, които са захвърлили Божията Пътека зад гърба си и последваха по твоя път без никакво ясно доказателство или Книга? Чухме, че провинциите на Персия са били накичени с украшенията на справедливостта. Когато ги наблюдавахме по-отблизо обаче, видяхме, че те са местоизгреви на жестокостта и първоизточници на несправедливостта. Съзираме справедливостта в лапите на жестокостта. Умоляваме Бога да я освободи чрез силата на Своето могъщество и власт. Той наистина стои над всичко, което е в небесата и на земята. Никому не е дадено правото да възроптава срещу някого за това, което сполетя Божието Дело. Необходимо е всеки, който е обърнал лицето си към Най-възвишения Небосклон да се държи здраво за въжето на търпението и да се довери на Бога, Помощта в беда, Неограничения. О, вие, любимци на Бога! Изпийте своя дял от извора на мъдростта, разхождайте се в градината на мъдростта, извисете се във висините на мъдростта и говорете с мъдрост и красноречие. Така ви нарежда вашият Господ, Всемогъщият, Всезнаещият.

О, Бакер! Не разчитай на славата и могъществото си. Ти си също като последната следа на слънчевата светлина по билата на планините. Скоро тя ще изчезне, както е постановено от Бога, Всепритежаващия, Всевишния. Твоята слава и славата на такива, които са като теб, бе отнета, и това наистина е отреденото от Онзи, с Когото е Посланието-майка. Къде да бъде намерен този, който се препираше с Бога и къде изчезна онзи, който оспорваше Неговите знамения и се отвърна от Неговата власт? Къде са онези, които посякоха Неговите избраници и проляха кръвта на Неговите светци? Размисли, та дано доловиш дъха на своите постъпки, о, глупави невернико! Заради теб Апостолът1 зарида, Целомъдрената2 извика, страните бяха опустошени и мрак се спусна над цялата земя. О, множество от духовници! Заради вас хората бяха унизени, знамето на исляма бе спуснато и могъщият му престол бе катурнат. Всеки път, когато един проницателен човек се постараеше да се придържа към това, което ще издигне исляма, вие надигахте врява и с това нему не бе позволявано да постигне своята цел, докато в същото време страната оставаше потънала в явна разруха.

Помисли за султана на Турция! Той не искаше война, но такива като теб я желаеха. Когато бяха запалени огньовете є и пламъците им се разгоряха, правителството и народът изнемощяха. За това свидетелства всеки справедлив и разбиращ човек. Бедствията є станаха толкова огромни, че пушекът от тях обгърна Страната на тайните3 и нейните околности и това, което бе разкрито в Посланието до султана, бе проявено. Така бе постановено в Книгата по повеление на Бога, Помощта в беда, Себесъщния.

О, Мое Върховно Перо! Остави споменаването на Вълка и припомни си Змията4, чиято жестокост накара всички сътворени неща да стенат и крайниците на светците да се разтреперят. Така ти нарежда Господът на всички имена в това славно положение. Целомъдрената5 извика поради твоята несправедливост и въпреки това ти си въобразяваш, че си от семейството на Божия Апостол! Така те подтикна душата ти, о, ти, който се отдръпна от Бога, Господа на всичко, което е било и ще бъде. Отсъди право, о, Змийо! За какво престъпление ухапа ти чедата1 на Божия Апостол и плячкоса тяхното имущество? Отрече ли ти Този, Който те създаде чрез заповедта си “бъди, и то бе”? Ти се отнесе към чедата на Божия Апостол така, както нито Ад се отнесе с Худ, нито Тамуд със Салех, нито евреите с Духа на Бога2, Господа на цялото битие. Оспорваш ли знаменията на своя Господ, които веднага щом бяха спуснати от небето на Неговата Дело, всички книги на света се преклониха пред тях? Размисли, за да осъзнаеш постъпката си, о, нехаещи изгнанико! Не след дълго диханието на наказанието ще те обземе, както обзе други преди теб. Почакай, о, ти, който приписа съдружници на Бога, Господа на зримото и незримото. Това е денят, който Бог обяви чрез езика на Своя Апостол. Размисли, за да можеш да проумееш какво е изпратил Всемилостивият в Корана и във вдълбаните Скрижали. Това е денят, в който Този, Който е Изгревът на Откровението, дойде с ясни белези, които никой не може да изброи. Това е денят, в който всеки човек, надарен с обоняние, откри благоуханието на ветреца на Всемилостивия в света на сътворението и всеки проницателен човек се забърза към животворните води на милостта на своя Господ, Царя на царете. О, нехайнико! Разказът за Жертвата3 бе разказан отново, онзи, който трябваше да бъде принесен, насочи стъпките си към жертвеното място и не се върна поради това, което стори ръката ти, о, покварени мразителю! Да не би да си въобразяваше, че мъченичеството би могло да принизи туй Дело? Не, в името на Този, Който Бог направи да бъде Хранилище на Своето Откровение, ако си от онези, които проумяват. Горко ти, о, ти, който приписа съдружници на Бога и горко на онези, които имат те за свой водач без ясен белег и явна Книга. Колко многобройни са потисниците преди теб, които се вдигнаха да загасят светлината на Бога и колко много са безбожниците, които убиваха и плячкосваха, докато сърцата и душите на хората стенеха поради тяхната жестокост! Слънцето на справедливостта бе затъмнено, тъй като въплъщението на жестокостта бе установена на престола на омразата, и въпреки това хората не разбират. Чедата на Апостола бяха посечени и тяхното имущество плячкосано. Кажи: По твоя преценка тяхното имущество или те самите отрекоха Бога? Отсъди справедливо, о, невежа, който си бил откъснат като със завеса от Бога. Ти се придържаше към жестокостта и отхвърли справедливостта, при което всички сътворени неща проплакаха, а ти все още си сред своенравните. Ти умъртви възрастните и ограби младите. Мислиш ли си, че ще използваш онова, което несправедливостта ти натрупа? Не, кълна се в Себе Си! Така те уведомява Този, Който е запознат с всичко. За Бога! Нещата, които притежаваш, не ще ти бъдат от полза, нито пък онова, което си натрупал чрез жестокостта си. За това свидетелства твоят Господ, Всезнаещият. Ти се вдигна да загасиш светлината на това Дело, не след дълго собственият ти огън ще бъде угасен по Негово повеление. Той наистина е Господът на силата и на могъществото. Промените и превратностите на света, както и могъществото на народите, не могат да Го съкрушат. Той върши туй, що пожелае и повелява туй, що благоволи чрез силата на Своята власт. Помисли за камилата. Въпреки че е просто едно добиче, Всемилостивият я е издигнал до такова високо положение, че езиците по земята я поменуваха и є отдаваха възхвала. Той наистина стои над всичко, което е в небесата и на земята. Няма друг бог освен Него, Всемогъщия, Великия. Така украсихме небето на Нашето Послание със слънцата на Нашите слова. Благословен е човекът, който достигна до тях и бе озарен от тяхната светлина и горко на онези, които се отвърнаха, отрекоха Го и се отдалечиха от Него. Хвала на Бога, Господа на световете!

15
Кетаб-е-Ахд
(Книга на Завета)

ъпреки че Царството на Славата няма никоя от земни те суети, в съкровищницата на доверието и смирението Ние завещахме на Нашите наследници едно превъзходно и безценно наследство. Земни съкровища Ние не завещахме, нито прибавихме грижите, които те водят след себе си. За Бога! В земните богатства страх е скрит и беда е стаена. Помислете вий и припомнете си онова, което Всемилостивият разкри в Корана: “Горко на клеветника и позорящия ¦ онзи, който трупа богатства и ги изчислява.”1 Мимолетни са богатствата на света; всичко, което погива и се променя не е, и никога не е било достойно за внимание, освен в определена мярка.

Целта на този Онеправдан в понасянето на злочестини и скърби, в разкриването на Свещени стихове и в представянето на доказателства не бе друга, а да угаси пламъците на омразата и неприязънта, за да може небосклонът на човешките сърца да бъде озарен със светлината на съгласието и да постигне истински мир и спокойствие. От местоизгрева на божественото Послание слънцето на следните слова грее лъчезарно и е необходимо всеки да прикове погледа си в него: Призоваваме ви, о, народи по света, да съблюдавате това, което ще издигне вашето положение. Дръжте се крепко за боязънта от Бога и здраво се придържайте към това, което е право. Истина ви казвам, езикът е за споменаване на това, което е добро, не го замърсявайте с непристойни разговори. Бог е простил това, което е минало. Отсега нататък всеки трябва да произнася това, което е подобаващо и пристойно и да се въздържа от клевета, нагрубяване и всичко, що причинява тъга в човека. Високо е положението на човека! Неотдавна следното възвишено Слово излезе от съкровищницата на Нашето Перо на славата: Велик и благословен е този Ден ¦ Денят, в който всичко, което е заложено в човека, бе и ще бъде проявено. Високо е положението на човека, ако се държи здраво за праведността и истината и остане твърд и непоколебим в Делото. В очите на Всемилостивия истинският човек се явява като небесна твърд; нейните слънце и луна са зрението и слуха му, а сияйният му и лъчезарен характер ¦ нейните звезди. Негово е високото положение и влиянието му възпитава света на битието.

Всяка възприемчива душа, която в този Ден е вдъхнала благоуханието на Неговата одежда и с чисто сърце е обърнала лицето си към всеславния Небосклон, се причислява сред хората на Баха в Пурпурната Книга. Грабнете в Мое Име потира на любящата Ми доброта и изпийте тогава своя дял за Моето славно и чудно поменуване.

О, вие, които обитавате земята! Религията на Бога е за обич и единство, не я правете причина за враждебност и раздор. В очите на проницателните люде и съзиращите Най-възвишеното Видение всичко, което представлява ефикасно средство за запазване и поддържане на щастието и благото на чедата човешки, бе вече разкрито от Перото на славата. Но глупците по земята, подхранвани от злите страсти и желания, продължиха да нехаят за върховната мъдрост на Този, Който е наистина Премъдрият, като в същото време словата и делата им биват подбуждани от налудничави приумици и безсмислени въображения.

О, вие, обични и довереници на Бога! Царете са проявления на могъществото и изгреви на силата и богатството на Бога. Молете се от тяхно име. Той ги облече с управничеството на земята и отдели човешките сърца за Свое собствено владение.

Противопоставянето и раздорите са категорично забранени в Неговата Книга. Това е Божия наредба в това Най-велико Откровение. Тя е божествено предпазена от анулиране и е облечена от Него с блясъка на потвърждението Му. Наистина Той е Всезнаещият, Премъдрият.

Дълг на всеки е да помага на тези изгреви на властта и източници на заповедта, които са нагиздени с украшението на правосъдието и справедливостта. Благословени са управниците и учените сред хората на Баха. Те са Мои довереници сред рабите Ми и проявления на Моите заповеди сред Моя народ. Над тях са прострели криле славата Ми, благословията Ми и Моето милосърдие, които обхванаха света на битието. Във връзка с това речите, разкрити в Кетаб-е-Акдас, са такива, че от небосклона на техните слова светлината на божественото великодушие грее сияйна и лъчезарна.

О, вие, Клони Мои! Една могъща сила, върховна мощ лежи скрита в света на битието. Приковете погледа си в нея и в обединяващото є влияние, а не в различията, които произлизат от нея.

Волята на божествения Завещател е следната: Дълг на Агсан, на Афнан и на Моите роднини е да обърнат всички до един лицата си към Най-могъщия Клон. Помислете за това, което разкрихме в Нашата Най-свята Книга: “Когато океанът на Моето присъствие се отдръпне и свърши Книгата на Моето Откровение, обърнете лицата си към Онзи, Който Бог предопредели, Който се разклони от този Предвечен Корен.” Предмет на този свещен стих не е никой друг освен Най-могъщия Клон [Абдул-Баха]. Така милостиво ви разкрихме крепката Си Воля, и Аз наистина съм Великодушният, Всемогъщият. Наистина Бог повели мястото на По-големия Клон [Мохамед Али] да бъде под това на Най-големия Клон [Абдул-Баха]. Той наистина е Повелителят, Премъдрият. Ние избрахме “По-големия” след “Най-големия”, както бе постановено от Този, Който е Всезнаещият, Всеосведоменият.

Дълг на всеки е да проявява обич към Агсан, но Бог не им е дал никакво право над имуществото на другите.

О, вие, Мои Агсан, Мои Афнан и роднини Мои! Призоваваме ви да се боите от Бога, да вършите достойни за похвала дела и да правите това, което е подобаващо и пристойно и служи да издигне вашето положение. Истина ви казвам, боязънта от Бога е най-великият военачалник, който може да дари с победа Божието Дело и силите, които най-добре подобават на този военачалник, винаги са били и са праведният характер и чистите и добри дела.

Кажи: О, раби! Не позволявайте средствата за ред да бъдат превръщани в причина за смут и инструментът за единство в повод за разединение. Искрено се надяваме хората на Баха да бъдат напътвани от благословените слова: “Кажи: всички неща са от Бога.” Тази възвишена реч е като вода за погасяването на огъня на омразата и враждебността, който тлее в сърцата и гърдите на хората. Чрез тази едничка реч враждуващите народи и племена ще стигнат до светлината на истинското единство. Наистина Той говори истината и показва пътя. Той е Всемогъщият, Въздигнатият, Великодушният.

Дълг на всеки е да показва вежливост и уважение към Агсан, та да може чрез това Божието Дело да бъде прославено и Словото Му въздигнато. Това предписание отново и отново бе споменавано и записвано в Светото Писание. Блазе на оногова, който има възможност да достигне онова, което Повелителят, Предвечният му е предписал. Нарежда ви се освен това да почитате членовете на Светото Семейство, Афнан и роднините. Призоваваме ви още да служите на всички народи и да полагате усилия за подобряването на света.

Това, което води до възраждане на света и до спасението на народите и племената по земята, бе изпратено от небето на речта на Този, Който е Желанието на света. Надайте чуващо ухо за съветите на Перото на славата. По-добро е това за вас от всичко, що е на земята. За това свидетелства Моята славна и чудна Книга.

16
Лоу-е-Ард-е-Ба
(Послание до страната на Ба)

вала на Онзи, Който почете Страната на Ба1 чрез присъствието на Този, около Когото кръжат всички имена. Всички земни частици обявиха на всичко сътворено, че иззад Портата на Града-затвор се появи и на небосклона му изгря Светилото на хубостта на великия, Най-могъщия Клон на Бога ¦ Негова предвечна и неотменима Тайна ¦ по своя път към друга страна. Поради това скръб обзе този Град-затвор, докато друга страна ликува. Въздигнат, неизмеримо въздигнат е нашият Господ, Оформителят на небесата и Творецът на всички неща, Този, чрез Чиято власт бяха отворени вратите на затвора, като по този начин накара онова, което бе обещано преди време в Посланията, да се изпълни. Той наистина има сила над туй, що благоволи и в Неговите ръце е властта над цялото сътворение. Той е Всемогъщият, Всезнаещият, Премъдрият.

Благословени, двойно благословени са земята, по която са преминали Неговите стъпки, окото, което е било зарадвано от хубостта на Неговия лик, ухото, което е било почетено да чуе Неговия зов, сърцето, което е вкусило от сладостта на Неговата обич, гръдта, която се е разширила чрез помена за Него, перото, което е изразило възхвала на Него, свитъка, който носи свидетелството на Неговите писания. Умоляваме Бога ¦ благословен и въздигнат да е Той ¦ да ни почете, като Го срещнем скоро. Той е наистина Всечуващият, Всемогъщият, Този, Който е готов да отговори.

17
Откъси от други посланиЯ

ог свидетелства, че няма друг Бог освен Него и че Този, Който дойде от небето на божественото откровение е Скритата тайна, Непроницаемото Тайнство, Чието Пришествие бе предречено в Книгата на Бога и бе предвестено от Неговите Пророци и Пратеници. Чрез Него бяха разкрити тайните, завесите бяха разкъсани на две и знаменията и свидетелствата бяха изкарани наяве. Виж! Той сега бе проявен. Изкарва на бял свят, каквото благоволи и броди по високите места на земята, облечен с неземно великолепие и сила.

Благословен е силният, който ще пръсне на парчета боговете на безсмислените въображения чрез силата на Името на неговия Господ ¦ Този, Който властва над всички хора.

О, Мой Афнан! С радост ще споменем твоето име в знак на милост от Наша страна, та сладкият мирис на Моето поменуване да може да те привлече към Царството Ми и да те приближи до Скинията на Моето великолепие, която бе издигната чрез силата на това Име ¦ Име, което накара всяка основа да потрепери.

Кажи: О, народи по земята! В името на Божията праведност! Всичко онова, което ви бе обещано в Книгите на вашия Господ, Управителя на Деня на Връщането, се появи и бе проявено. Внимавайте да не би промените и превратностите на света да ви задържат от Този, Който е Върховната Истина. Не след дълго всичко зримо ще погине и само онова, което е разкрито от Бога, Господа господен, ще оцелее.

Кажи: Това е Денят на похвалните дела, само да знаехте това. Това е Денят на прославата на Бога и на изявата на Неговото Слово, само да можехте да схванете това. Оставете нещата, разпространени сред хората и дръжте се здраво за онова, което Бог, Помощта в беда, Себесъщният изисква от вас. Наближава бързо денят, когато всички съкровища по земята не ще ви бъдат никак от полза. За това свидетелства Господът на имената, Този, Който провъзгласява: Наистина, няма друг Бог освен Него, Върховната Истина, Знаещия незрими неща.

Блазе ти, о, Мой Афнан, тъй като ти бе почетен да получиш светите Ми Стихове, вдъхна сладкия мирис на Откровението Ми и отвърна на Моя Зов във време, когато Моите раби и Моите твари, като захвърлиха Книгата майка зад гърба си и придържайки се към продиктуваното от изразителите на налудничавите приумици и безсмислените въображения, Ме отрекоха. Така изрече Езикът на величието в царството на речта по нареждане на Бога, Господа на Сътворението.

Упорствай добросъвестно в служене на Делото и чрез силата на Името на своя Господ, Притежателя на всички неща, зрими и незрими, запази положението, с което си удостоен. Кълна се в праведността на Бога! Ако някой бъдеше известен за онова, което е забулено за човешките очи, той толкова би се захласнал, че би отлетял към Бога, Господа на всичко, което е било или ще бъде.

Нека славата Му простре крилете си над теб и над онези, които са се доближили до Него и са разбрали смисъла на онова, което въздигнатото Перо на Бога, Всемогъщия, Вселюбещия, записа в това Послание.

Всевъзхвален да си, о, Боже мой, тъй като украси света с блясъка на утрото след нощта, в която бе роден Този, Който предвести Проявлението на неземната Ти власт, Изгрева на Твоята божествена Същност и Откровението на Твоето върховно Господство. Умолявам Те, о, Творецо на небесата и Ваятелю на имена, великодушно да помогнеш на онези, които са се подслонили под сянката на преизобилната Ти милост и са надигнали гласа си сред народите по света за прославата на Твоето Име.

О, Боже мой! Ти виждаш как Господът на цялото човечество, затворен в Най-великия Си затвор, зове на висок глас Твоето Име, взира се в лицето Ти, провъзгласява това, което заплени обитателите на Твоите царства на откровението и на сътворението. О, Боже мой! Аз виждам самия Себе Си пленник в ръцете на Твоите раби и все пак светлината на Твоето господство и откровенията на необоримото Ти могъщество сияят лъчезарно от Неговото лице, като дават възможност на всички да разберат със сигурност, че Ти си Бог и че няма друг Бог освен Теб. Нито могъществото на могъщите може да Те съкруши, нито господството на управниците има връх над Теб. Ти вършиш туй, що благоволиш поради Своята върховна власт, която обгръща всички сътворени неща и нареждаш онова, което пожелаеш чрез силата на Своето повеление, което прониква в цялото сътворение.

Моля те в името на славата на Твоето Проявление и чрез силата на Твоето могъщество, върховната Ти власт и издигнатостта Ти да дариш с победа онези, които са се вдигнали да Ти служат, които помагаха на Твоето Дело и наведоха глава пред блясъка на светлината на Твоето лице. Направи тогава така, че те да тържествуват над враговете Ти и накарай ги да бъдат непоколебими в служенето на Теб, за да могат чрез тях свидетелствата за Твоето владичество да бъдат установени из Твоите царства и белезите на необоримото Ти могъщество да бъдат проявени из Твоите земи. Наистина Ти имаш сили да вършиш туй, що благоволиш; няма друг Бог освен Теб, Помощта в беда, Себесъщния.

Това славно Послание бе разкрито по време на Годишнината от Рождението [на Баб], за да можеш да го прочетеш в дух на смирение и умоление и да отправиш благодарности към своя Господ, Всезнаещия, Всеосведомения. Положи всички усилия да отдадеш служене на Бога, за да може от теб да излезе това, което ще обезсмърти паметта ти в Неговото славно и въздигнато небе.

Кажи: Прославен си Ти, о, Боже мой! Моля Те в името на Местоизгрева на Твоите знамения и на Разкривателя на явните Ти белези да направиш така, щото да мога при всякакви обстоятелства да се държа здраво за въжето на любящото Ти провидение и да се вкопча крепко в крайчеца на Твоята щедрост. Причисли ме тогава към онези, на които промените и превратностите в света не са успели да попречат да Ти служат и да са Ти верни, които атаките на хората бяха безпомощни да затруднят да величаят Твоето Име и да ти отдават възхвала. Великодушно помогни ми, о, Господи мой, да върша това, което Ти любиш и желаеш. Дай ми възможност тогава да изпълня това, което ще въздигне Името Ти и ще възпламени огъня на обичта към Теб.

Ти си наистина Прощаващият, Благодетелният.

О, Хусейн! Да даде Бог да си винаги приветлив и лъчезарен, сияещ със светлината на Слънцето на Истината и да развържеш езика си във величаене на Името Божие, което е най-похвално от всички дела.

Помисли за множеството души, които изглеждаха изгарящи от копнеж и жажда и въпреки това, когато Океанът от животворна вода наистина се вля в света на битието, те останаха лишени от него, тъй като не съумяха да се откажат от налудничавите приумици и съзнателно да узнаят за Този, Който е Предмет на всяко познание. Този провал е отплата за делата, които ръцете им сториха преди това.

Въздай благодарности на Възлюбения на света за това, че великодушно ти помогна да получиш потвърждение в туй славно Дело. Умолявай Го също така да направи непоколебими в него Своите обични, тъй като подстрекателските писания на злонамерените са широко разпространени и врявата на вещателите на злото се издига нависоко. Щастливи са онези, които са захвърлили зад гърба си всичко друго освен Бога и са се хванали здраво за това, което Господът на силата и могъществото изисква от тях.

Нека славата Му простре крилете си над теб и над онези, на които е дадена възможност да разпознаят и да прегърнат това могъщо Дело.

Това е едно Послание, което Господът на цялото битие изпрати от Своето славно място в чест на този, който повярва в Бога, Всемогъщия, Вселюбещия.

Благословен е пътникът, който разпозна Желания и търсещият, който се вслуша в Зова на Този, Който е предначертаната цел на цялото човечество, и ученият, който повярва в Бога, Помощта в беда, Себесъщния.

Колко огромен е броят на учените, които са се отвърнали от пътя Божий и колко много са хората, лишени от образование, които проумяха истината и се забързаха към Него, казвайки: “Хвала Тебе, о, Господи на всички неща, зрими и незрими.”

В името на праведността на Бога! Небосклонът на света сияе със светлината на Най-великото Светило, но въпреки това по-голямата част от човечеството не го съзира. Наистина Този, Който е Върховната Истина, се движи пред очите на всички хора. За това свидетелства Този, Който провъзгласява в самото сърце на света: “Наистина няма друг Бог освен Мен, Всесилен над всички неща, били те от миналото или от бъдещето.”

Огромна е благословеността на вярващия, който се е запътил към Него и е получил достъп до Неговото присъствие, и горко на всеки неверник, който се е отвърнал от Бога и е последвал своенравните и низвергнатите.

О, приятелю! В Баяна Ние насочихме всеки в това Най-велико Откровение да гледа със собствените си очи и да чува със собствените си уши. Когато обаче небосклонът на света бе озарен с бляскавата светлина на това Откровение, много хора забравиха тази божествена заповед, загубиха от погледа си този небесен призив и се потопиха в безсмислените въображения, които сътвориха умовете им. Наистина лицето на слънцето на справедливостта и безпристрастността е скрито зад облаците на налудничавите приумици, които родиха глупците. Затова не е за чудене, че движенията на птиците на мрака привличат вниманието. Чрез силата на Името на Превъзлюбения приканвай възприемчивите души към свещения Божи двор, та дано те не останат лишени от небесния Извор на животворна вода. Той е наистина Великодушният, Прощаващият.

Взорът на любящата доброта на Бога ¦ въздигнат и прославен е Той ¦ е била насочена от незапомнени времена към възлюбените Му приятели; наистина Той е Този, Който знае и помни.

О, Джавад! Такова е величието на този Ден, че самият Час е обхванат от вълнение и всички божествени Писания свидетелстват за съкрушителното му великолепие. В този Ден Книгата искрено потвърждава славата Му и Везната е подтикната да издигне своя глас. Това е Денят в който Серат зове на висок глас: “Аз съм правата Пътека” и Синайската планина възкликва: “Наистина Господът на Откровението дойде.”

Обзети от опиянението на покварените си наклонности, хората на земята се намират в състояние на вцепененост. Затова те не са допуснати до чудните Божии знамения, не им е позволено да достигнат крайната цел и са лишени от щедрите излияния на божественото великодушие.

Необходимо е Божиите хора да бъдат търпеливи. Те трябва да предават Божието Слово според съответната мярка за разбиране и възможности на слушателя, та дано чедата човешки се разбудят от нехайството и насочат лицата си към този Небосклон, който е неизмеримо въздигнат над всеки небосклон.

О, Джавад! Ти винаги си бил и ще продължиш да бъдеш удостояван с многообразните Божии блага. Възхвален да е Бог! Ти бе защитен от най-големия ужас и успя да се доближиш до Най-огромната благодат във време, когато на всички хора не бе позволено да разпознаят вечния Цар поради завесите на привидната слава, а именно духовниците на деня. Цени толкова скъпо, колкото собствения си живот това показание, произнесено от Всеславното Перо и стреми се с всички сили да го опазиш чрез могъществото на Името на Този, Който е Възлюбеният на цялото сътворение, та тази върховна почит да може да бъде доказателство срещу очите и ръцете на грабителите. Наистина твоят Господ е Тълкувателят, Всезнаещият.

Предай поздравите на този Онеправдан на всички възлюбени приятели в тази област и припомни им чудните и въздигнатите Ни поменувания, та дано те да изоставят нещата, разпространени сред тях, да насочат сърцата си към онова, което принадлежи на Бога и да останат пречистени от непристойни дела и стремления.

Нека славата на Всемогъщия, Премъдрия, простре крилете си над теб и над онези, които са ти близки.

Споменаваме онзи, който бе привлечен от Нашия Зов, когато той бе издигнат от висините на неземната слава и насочи лицето си към Бога, Господа на сътворението. Той се причислява към онези, които чуха и отвърнаха на призивите на техния Господ по време, когато народите по света са обгърнати в явни завеси. Той потвърди това, което Бог потвърди и признава вярата си в онова, което изрече Езикът на величието. За това свидетелства Господът на имената в туй чудно Послание.

О, Мое въздигнато Перо! Отнеси му от Мое име радостните вести за нещата, които Бог, Могъщият, Всесилният е запазил за него. Наистина през повечето време той бе обзет от различни мъки и наистина неговият милостив Господ е Този, Който вижда и знае всички неща. Тържествувай с преливаща радост, тъй като този Онеправдан обърна лицето Си към теб, спомена името ти преди време и го споменава в самия този миг.

На обичните Ми приятели предай поздрави от Мое Име и донеси им вестта за великодушните благодеяния на техния Господ, Даващия, Всещедрия. От това въздигнато място изпращаме Своя привет на онези вярващи, които здраво са се хванали за Сигурната Дръжка и са отпили жадно от отбраното вино на постоянството от ръката на благоволението на техния Господ, Всемогъщия, Всевъзхвалявания.

В този Ден слухът възкликва: “Това е моят Ден, в който се вслушвам в чудния Глас, идващ от околностите на Затвора на моя Господ, Понятния, Чуващия.” И зрението вика на висок глас: “Наистина това е моят Ден, защото съзирам Изгрева на славата да свети лъчезарно по нареждане на Този, Който е Повелителят, Всемогъщият.” Благословено е ухото, което е чуло зова “Погледни и ще Ме видиш”1 и щастливо е окото, което се е взряло в най-чудното Знамение, изгряващо на този сияен небосклон.

Кажи: О, сбор от управници, от учени и от мъдреци! Обещаният Ден настъпи и Господът на Силите се появи. Ликувайте с огромна радост поради това върховно щастие. Помогнете Му тогава чрез силата на мъдростта и речта. Така ви нарежда Този, Който винаги е обявявал: “Наистина няма друг Бог освен Мен, Всезнаещия, Премъдрия.”

Нека славата Му простре крилете си над теб и над онези, които са с теб, както и над онези, които те любят и се вслушват в словата, дето изговаряш в прослава на това могъщо, това неземно Откровение.

О, ти, който носиш Моето Име, Джуд1 [Щедрост]! Над теб да бъде славата Ми. Вслушай се в това, което чу преди време, когато Слънцето на свидетелството грееше лъчезарно на небосклона на Ирак, когато Багдад служеше като Седалище на Престола на твоя Господ, Въздигнатия, Могъщия.

Свидетелствам, че ти се вслуша в мелодията на Бога и в сладкия Му говор, насочи ухото си към гукането на Гълъба на божественото Откровение и чу как Славеят на верността лееше своите звуци върху Клона на Славата: Наистина няма никой друг Бог освен Мен, Несравнимия, Всеосведомения.

О, ти, който носиш Моето Име! Погледите на любящата доброта на Бога бяха и продължават да бъдат насочени към теб. Когато бе в присъствието Му, ти чу Гласа на Единия истински Бог ¦ въздигната да е славата Му ¦ и съзря незабуления блясък на Светлината на божественото знание. Помисли за миг! Колко възвишена е Речта на Този, Който е Върховната Истина и колко долни са налудничавите препирни на хората! Натрупването на безсмислени представи затрудниха човешките уши и ги спряха да чуят Гласа Божий, а завесите на човешкото познание и лъжливи въображения не позволиха на очите им да съзрат блясъка на светлината на Неговия лик. С ръката на силата и могъществото Ние спасихме доста души от блатото на надвисналото измиране и им дадохме възможност да достигнат до Изгрева на славата. Освен това Ние разголихме божествените тайни и на най-ясен език предвещахме бъдещи събития, та нито съмненията на неверниците, нито отрицанията на непокорните, нито шепота на нехаещите да могат да задържат търсещите истината от Източника на светлината на Единия истински Бог. Въпреки това някои хора изглежда са лишени от разум, други са изкоренени като изгнили дървесни пънове. Те изоставят Бога, Най-въздигнатия ¦ Този, пред Чието откровение на един единствен стих всички Писания от миналото и на по-близки времена бледнеят в смирение и нищожност, насочват сърцата си към лъжливи разкази и следват безсмислени слова.

Ти несъмнено си отпил жадно от океана на Моята реч и си бил свидетел на лъчезарния блясък на светилото на Моята мъдрост. Чул си също така казваното от неверниците, които нито са запознати с основите на Вярата, нито са опитали това отбрано Вино, чийто печат бе разчупен чрез силата на Моето Име, Помощта в беда, Себесъщния. Умолявай Бога на вярващите, които са надарени с истинско проникновение, да бъде великодушно дадена възможност да вършат онова, което е радващо за Него.

Колко странно, че въпреки този звън

тящ Зов, въпреки появата на това най-чудно Откровение, Ние забелязваме, че хората в по-голямата си част са приковали сърцата си към суетностите на този свят и са жестоко ужасени и обезпокоени от преобладаващите съмнения и зли предположения. Кажи: Това е Денят на Самия Бог; бойте се от Бога и не бъдете от онези, които проявиха неверие в Него. Захвърлете налудничавите разкази зад гърба си и вижте Откровението Ми с Моите очи. В това бивате увещавани в божествените Книги и Писания, в Свитъците и Посланията.

Вдигни се да служиш на Делото на своя Господ, предай след това на хората радостните вести за тази бляскава Светлина, чието откровение бе обявено от Бог чрез Неговите Пророци и Пратеници. Увещавай освен това всеки да съблюдава благоразумие, както е наредено от Него и в Името Божие съветвай ги, като казваш: Необходимо е всеки в този Божи Ден да се посвети на преподаването на Делото с върховно благоразумие и непоколебимост. Ако открие чиста почва, нека посее семенцето на Божието Слово, ако ли не, за предпочитане е да премълчи.

Неотдавна следното най-възвишено Слово бе разкрито в Пурпурната Книга от Всеславното Перо: “Небето на божествената мъдрост е озарено от две светила ¦ съветването и състраданието.” Ако е рекъл Бог, всекиму ще бъде дадена възможност да съблюдава това важно и благословено слово.

Някои хора изглежда изцяло са лишени от проникновение. Като са се вкопчили във въжето на налудничавите приумици, те на са допуснали себе си до Сигурната Дръжка. Кълна се в живота Си. Ако размислеха непредубедено за миг върху онова, което спусна Всемилостивият, те всички до един спонтанно биха изрекли следните слова: “Наистина, Ти си Истината, явната Истина.”

Необходимо е да обръщаш своя взор при всички обстоятелства към Единия истински Бог и да се стараеш усърдно да служиш на Неговото Дело. Спомни си, когато бе при Мен, вътре в Скинията на Славата и наистина чу от Мен това, което Този, Който беседва с Бога [Моисей] чу на Синай на божественото знание. Така великодушно ти помогнахме, дадохме ти възможност да разпознаеш истината и те предупредихме, та да можеш да отправиш благодарности към своя щедър Господ. Ти трябва да запазиш това възвишено място чрез силата на Моето Име, Всесилния, Верния.

Предай от Мое Име поздрави на обичаните от Мен и накарай ги да се вслушат в сладкия Ми Глас. Така ти нарежда Този, Който ти нареждаше в миналото; Аз съм наистина Повелителят, Всеосведоменият. Славата да простре крилете си над теб и над онези, които се вслушат в твоите слова за това важно Дело и които те обичат заради Бога, Господа на световете.

О, Хейдар!1 Този Онеправдан чу гласа ти, издигнат в служене на Делото и добре съзнава чувството на радост, което обичта Му породи в твоето сърце и пристъпите на силна болка от това, което сполетя Неговите обични. Кълна се в името на Господа на милостта! Целият свят е обзет от мъка, докато в същото време човечеството е объркано от съмнения и разногласия. Хората на Бога, Господа на имената, са толкова жестоко нападани от врагове, че върховният Рай зарида и обитателите на най-висшето Небе, както и онези, които денем и нощем кръжат около Престола, застенаха на висок глас.

О, Али! Злочестините и мъките са безсилни да попречат на твоя Господ, Всемилостивия. Наистина Той се надигна да защитава Божието Дело по такъв начин, че нито съкрушителната сила на света, нито жестокостта на народите могат някога да Го обезпокоят. Той зове на висок глас между земята и небето, казвайки: Обещаният Ден настъпи. Господът на сътворението провъзгласява, Наистина, няма друг Бог освен Мен, Всемогъщия, Всещедрия.

О, Али! Недозрелите желаят да угасят светлината Божия с устата си и да потушат чрез постъпките си пламъка в Горящия храст. Кажи, окаяно е наистина положението ви, о, вие, въплъщения на заблудата. Бойте се от Бога и не отричайте божественото великодушие, което пръсна сиянието си във всички посоки. Кажи, Този, Който е Носителят на скритото Име се появи, само да знаехте това. Този, Чието Пришествие бе предвещано в небесните Писания, дойде, само да можехте да го проумеете. Небосклонът на света е озарен от блясъците на това Най-велико Откровение. Побързайте с лъчезарни сърца и не бъдете от онези, които са лишени от проникновение. Определеният Час удари и човечеството е повалено. За това свидетелстват почетните Божи раби.

О, Хейдар Али! Кълна се в праведността на Бога! Звукът прозвуча от Тръбата на Баяна, както бе повелено от Господа, Милостивия и всички, които са в небесата и на земята, паднаха в несвяст с изключение на онези, които са се откъснали от света, като са се хванали здраво за Въжето на Бога, Господа на човечеството. Това е Денят, в който земята блести с лъчезарната светлина на твоя Господ, но хората са изпаднали в заблуда и бяха откъснати като със завеса. Ние желаем да възродим света, въпреки това те се решиха да сложат край на живота Ми. Така ги подтикнаха сърцата им в този Ден ¦ Ден, който бе направен светъл от лъчезарното сияние на лика на неговия Господ, Всесилния, Всемогъщия, Неограничения. Книгата майка издигна своя Глас, но хората са лишени от слух. Запазените Скрижалли бяха разкрити с истина, въпреки това повечето хора не ги преглеждат. Те отрекоха великодушното Божие благодеяние, след като то им бе спуснато и се отвърнаха от Бога, Знаещия невиждани неща. Те здраво се държат за крайчеца на налудничавите приумици, като обръщат гръб на Скритото Име на Всемогъщия.

Кажи, о, сбор от духовници! Бъдете справедливи в отсъжданията си, призовавам ви в името на Бога. Изложете каквито доказателства и показания имате, ако трябва да бъдете причислени сред населяващите тази славна обител. Насочете сърцата си към Изгрева на божественото Откровение, та да можем да разкрием пред вашите очи равностойността на всички такива стихове, доказателства, показания, потвърждения и свидетелства, каквито притежавате вие и други племена по земята. Бойте се от Бога и не бъдете от онези, които напълно заслужават наказанието на Бога, Господа на сътворението.

Това е Денят, в който Океанът на знанието издигна Гласа си и роди своите бисери. Само да знаехте това! Небето на Баяна бе издигнато наистина по повеление на Бога, Помощта в беда, Себесъщния. Кълна се в Бога! Същността на знанието възкликва: Виж! Този, Който е Предмет на всяко познание, дойде и чрез Неговото пришествие свещените Книги на Бога, Великодушния, Любящия бяха разкрасени. Всяко откровение на великодушие, всяко свидетелство за дарове добри произлиза от Него и при Него то се връща.

Бойте се от Бога, о, множество на глупците, и не причинявайте скърби на тези, които не желаеха нищо освен това, което Бог пожела. Освен това, ако обърнете внимание на Моя зов, не следвайте собствените си себични желания. Наближава денят, когато всичко, което е видно сега, ще е избледняло и вие ще плачете, че не сте изпълнили задължението си към Бога. За това свидетелства туй вписано Послание.

Ликувай с огромна радост за това, че те поменувахме както сега, така и в миналото. Наистина благоуханията на това поменуване ще траят и не ще се променят през вечността на имената на Бога, Господа на човечеството. Ние великодушно приехме твоите молитви, възхвалата ти, преподавателската ти работа и служенията, които отдаде за това могъщо Обявление. Вслушахме се също в това, което изговори езика ти по време на срещите и събиранията. Наистина твоят Господ чува и наблюдава всички неща. Пременихме те в одеянието на Моето благоразположение в небесното Си Царство и от Божественото Лотосово Дърво, което е отгледано в покрайнините на долината на сигурността и покоя, намираща се в сияйното Място зад славния Град, Ние викаме към теб на висок глас, като казваме: Наистина няма друг Бог освен Мен, Всезнаещия, Премъдрия. Ние ти вдъхнахме живот, за да Ми служиш, да прославяш Моето Слово и да провъзгласяваш Делото Ми. Насочи енергията си към това, за което ти бе сътворен по силата на Волята на върховния Повелител, Предвечния.

В този миг Ние си спомняме Своите обични и им носим радостните вести за неизчерпаемото Божие великодушие и за нещата, които са осигурени за тях в светлата Ми Книга. Вие понесохте присъдата на враговете заради Моята обич и непоколебимо търпяхте в Моята Пътека ужасните жестокости, които безбожниците стовариха върху вас. За това свидетелствам Самият Аз, а Аз съм Всезнаещият. Колко огромен е броят на местата, които бяха облагородени от кръвта ви заради Бога. Колко многобройни градовете, в които бе издиган гласът на вашето ридание и се възнасяха стоновете на страданието ви. Колко много са затворите, в които бяхте хвърляни от силите на жестокостта. Знайте със сигурност, че Той ще ви дари с победа, ще ви издигне сред хората по света и ще покаже високия ви ранг пред взора на всички народи. Със сигурност Той не ще допусне наградата на Неговите любимци да бъде загубена.

Внимавайте делата, извършени от въплъщенията на налудничавите приумици да не ви натъжат или постъпките, сторени от всеки своенравен потисник, да не ви наскърбят. Грабнете потира на постоянството чрез могъществото на Неговото Име, след туй отпийте жадно от него по силата на властта на Бога, Могъщия, Всесилния. Така Слънцето на нежното Ми състрадание и любяща доброта изгря над небосклона на това Послание, за да можете да отправите благодарности към своя Господ, Всемогъщия, Всещедрия.

Славата, която изгря лъчезарна от небето на Моята реч, простира крилете си над теб и над онези, които са се насочили към теб и се вслушаха в словата, която устата ти изрече относно това славно, това величествено Откровение.

В името на праведността на Бога! Книгата майка е проявена, призоваваща човечеството към Бога, Господа на световете, докато в същото време моретата обявяват: Появи се Най-великият Океан, от чиито вълни човек може да чуе прогърмяващия вик: “Наистина няма друг Бог освен Мен, Безподобния, Всезнаещия.” А дърветата като надигат своя вой, възклицават: О, хора по света! Гласът на Божественото Лотосово Дърво звучи ясно и пронизителният вик на Перото на славата звънти високо: Вслушайте се и не бъдете от нехаещите. Слънцето се провиква: О, множество на духовниците! Небето на религиите е разделено, а луната е разцепена на две, и народите на земята са събрани в едно ново възкресение. Бойте се от Бога и не следвайте подтиците на своите страсти, по-скоро следвайте Този, за Когото свидетелстваха Писанията на Бога, Всезнаещия, Премъдрия.

Случилото се на Синай се разигра отново в това Откровение и Този, Който беседва на Планината, призовава на висок глас: Наистина Обещаният дойде, седнал на престола на увереността, само да можехте да доловите това. Той увещаваше всички хора да съблюдават това, което води до извисяването на Божието Дело и ще напъти човечеството към Неговата Права Пътека.

Колко огромен е броят на потъпканите, които бяха запленени от Божия Зов! Колко многобройни владетелите, вдигнали се да извършат посегателства, които накараха населяващите всевишния Рай да заридаят и живеещите в тази славна обител да застенат от мъка! Колко огромна е тълпата от бедни, които отпиха жадно от отбраното вино на божественото откровение и колко много са богатите, които се отвърнаха, отхвърлиха истината и изразиха неверието си в Бога, Господа на този благословен и чуден Ден!

Кажи: Бойте се от Бога, след туй съблюдавайте справедливостта в отсъждането си за това велико Обявление, пред което, веднага, щом то изгря, всяко важно обявление се преклони с благоговение. Кажи: О, множество на глупците! Ако отричате Него, с какво свидетелство можете да докажете верността си към предишните Божи Пратеници или да отстоите вярата си в онова, което Той спусна от Своето могъщо и въздигнато Царство? Каква полза ви носи имуществото ви? Каква закрила могат да ви осигурят вашите богатства? Никаква, кълна се в Духа Божи, който прониква във всички, които са в небесата и на земята. Захвърлете това, което сте събрали с ръцете на налудничавите приумици и безсмислените въображения и хванете се здраво за Книгата Божия, която бе спусната по силата на Неговата всепокоряваща и неприкосновена власт.

Писмото ти бе представено пред този Онеправдан и в твоя чест разкрихме Ние това Послание, от което се носи благоуханието на великодушната благосклонност на твоя Господ, Състрадателния, Щедрия. Умоляваме Бога да те направи като флаг, издигнат в града на Неговото поменуване и да въздигне положението ти в това Дело ¦ Дело, под чиято сянка чистосърдечните към Бога ще съзрат народите и племената на земята да търсят подслон. Наистина твоят Господ знае и известява. Освен това молим Го настойчиво да те отхранва с най-доброто от онова, което бе съхранявано в Неговата Книга. Той е наистина Онзи, Който наистина чува и отвръща на зова.

Бъди упорит в помощта към Неговото Дело чрез укрепващото могъщество на силите на мъдростта и речта. Така бе постановено от Бога, Великодушния, Всевъзхвалявания. Благословен е вярващият, който в този Ден е прегърнал Истината и човекът с твърда решимост, когото силите на жестокостта бяха безсилни да изплашат.

Нека славата, която изгря над небосклона на речта, простре крилете си над теб и над онези вярващи, които са грабнали потира на запечатаното Му вино чрез силата на Неговото Име, Себесъщния и са отпили въпреки онези, които отрекоха Този, в Когото преди това се кълняха, че вярват ¦ онези, които оспориха истината на това велико Обявление, за което Бог свидетелства в Неговата скъпоценна и предвечна Книга.

О, Мохамед Хусейн! Бъди готов да приемеш излиянията на любящата доброта на Бога, Господа на световете. Всемилостивият възнамери да те дари с бисерите на знанието от Океана на великодушието на Бога, Всемогъщия, Най-въздигнатия.

Къде е проницателният човек, който ще разпознае и ще долови истината? Къде да бъде намерен чуващият, който ще се вслуша в чудния Ми Глас, зовящ от царството на славата? Къде е душата, която ще обърне лицето си към Божественото Лотосово Дърво по такъв начин, че нито съкрушителната сила на царете, нито вълните от насилие на техните поданици биха могли да я сразят, която да надигне гласа си сред цялото сътворение чрез силата на мъдростта и речта и да свидетелства за онова, за което свидетелства Бог, че няма друг Бог освен Него, Могъщия, Необоримия, Всесилния, Знаещия, Мъдрия.

О, Хусейн! Името ти бе споменато в Най-великия затвор пред този Онеправдан и Ние разкрихме за теб това, с което никоя от книгите по света не може да се сравнява. За това свидетелства Царят на вечността, въпреки това по-голямата част от човечеството се числи към нехаещите. От местоизгрева на показанието Ние издигнахме Зова за всички, които обитават царството на сътворението. Сред хората има такива, които са увлечени от благоуханието на речта на техния Господ по такъв начин, че са изоставили всичко, което принадлежи на хората в копнежа си да достигнат до двора на присъствието на Бога, Господа на Могъщия престол. Има и такива, които са жестоко объркани и се колебаят. Други побързаха, полетяха по пътя си да отвърнат на зова на техния Господ, Предвечния. Други се отвърнаха, отрекоха истината и накрая проявиха неверие в Бога, Всемогъщия, Всевъзхвалявания. А има и други, които произнесоха присъда срещу Него с такава жестокост, че всяка мъдра и проницателна душа бе принудена да заридае. Ние великодушно ги призовахме към реката, която е самият живот, докато те с явна несправедливост постановиха проливането на Моята кръв. Така Слънцето на мъдростта изгря над небосклона на речта на твоя Господ, Всемилостивия. Ако достигнеш до неговата светлина, следва да възвеличаеш възхвалата на твоя Господ и да кажеш “Отправям Ти благодарности, о, Боже на световете.”

Благословен си ти и онези, които светът и неговата суета не съумяха да задържат далеч от този сияен Небосклон.

Предай поздрави от Мое Име на обичните Ми. Призоваваме ги да съблюдават мъдростта, както е постановено в Моята чудна Книга.

O, прислужнице Моя и Мой лист! Ликувай с огромна радост, тъй като твоят зов се издигна до Божественото Лотосово Дърво и намери отговор от всеславния Небосклон. Наистина няма друг Бог освен Мен, Онеправдания, Изгнаника.

Ние разкрихме Себе Си на хората, разбулихме Делото, напътихме цялото човечество към Правата Божия Пътека, обявихме законите и изискахме от всеки онова, което наистина ще му е от полза, както в този, така и в следващия свят; въпреки това те произнесоха присъда да пролеят кръвта Ми, при което Небесната Девица заплака жестоко, Синай зарида, а Верният Дух бе накаран да стене от мъка.

В тези дни хората се лишиха от излиянията на божественото великодушие, като следваха стъпките на всеки невежа, който се е отклонил. Те отхвърлиха зад гърба си Океана на божественото знание и приковаха своя взор в такива глупави хора, които твърдят, че добре владеят знанието, без да са подкрепени от каквото и да е доказателство от Бога, Господа на човечеството.

Блазе ти, тъй като си изоставил безсмислените въображения и здраво си се хванал за Божието Въже, което никой човек не може да разкъса. Помисли за великодушната благодат на Бога ¦ въздигната да е славата Му. Колко много са царете и цариците по земята, които въпреки големия копнеж, предчувствие и очакване, не бяха допуснати до Този, Който е Желанието на света, докато ти достигна до Него. Ако е рекъл Бог, ти можеш да извършиш дело, което ще остане дотогава, докато Имената на Бога ¦ въздигната да е славата Му ¦ ще останат. В името на праведността на Бога! Титлата “О, прислужнице Моя” далеч превъзхожда всичко друго, което може да бъде видяно в света. Не след дълго очите на човечеството ще бъдат просветлени и зарадвани от разпознаването на това, което Нашето Перо на славата разкри.

Благословена си ти и благословена е майката, която те е откърмила. Оцени стойността на това положение и вдигни се да служиш на Неговото Дело по такъв начин, че налудничавите приумици и внушения на съмняващите се да не те откажат от твърдата ти решимост. Слънцето на увереността грее лъчезарно, но хората по света се държат здраво за безсмислени въображения. Океанът на божественото знание се надигна високо, докато чедата човешки са се вкопчили в крайчеца на одеждата на глупците. Ако не бе непогрешимото великодушие на Бога ¦ въздигната да е славата Му ¦ никоя противоотрова не би могла някога да излекува тези упорити болести.

Предай поздравите Ми на прислужниците Божии по тези места и предай им радостните вести, че са удостоени с любящата Му милост и великодушие. Високо наистина е мястото, което сме предопределили за теб. Приляга ти да възхваляваш и да отправяш благодарности към Господа, Благодетелния, Прещедрия. Прославен да е Бог, Въздигнатият, Великият.

Веднъж следното възвишено Слово бе чуто от Езика на Този, Който е Притежателят на цялото битие и Господ на престола във висините и на земята долу ¦ въздигната е славата на Неговата реч: Набожността и необвързаността са като двете най-велики светила в небето на преподаването. Благословен е онзи, който е достигнал до това възвишено положение, тази обител на неземна святост и възвишеност.

Това е послание, изпратено от Всемилостивия от Царството на речта, на всички, които обитават земята. Щастлив е човекът, който се вслуша и обърне внимание и горко на онзи, който се е заблудил и е проявил съмнение. Това е Денят, който бе озарен от лъчезарната светлина на Божия Лик ¦ Денят, в който Езикът на величието казва на висок глас: Царството е на Бога, Господа на Деня на Възкресението.

Името ти бе споменато в Наше присъствие и Ние благоволихме да разкрием за теб това, което ничий език сред народите по света не би могъл да изкаже. Ликувай с преливаща радост, тъй като ти не бе забравен в Най-великия затвор и Ликът на Предвечния се обърна към теб от тази възвишена обител.

Ние наистина разкрихме знаменията, представихме неопровержими доказателства и призовахме всички хора към правата Пътека. Сред хората има такива, които се отвърнаха и отрекоха истината, други произнесоха присъда срещу Нас без всякакво доказателство или свидетелство. Първите, които се отвърнаха от Нас, бяха духовните водачи на света в тази епоха ¦ онези, които Ни зоват денем и нощем и споменават Името Ми, докато си почиват на своите високи престоли. Когато обаче се разкрих на хората, те се надигнаха срещу Мен по такъв начин, че дори камъните застенаха и заридаха горчиво.

Огромна е благословеността ти, тъй като се вслуша в Гласа Му, насочи лицето си към Него и обърна внимание на Зова на своя Господ, когато Той дойде облечен в несъкрушимо могъщество и власт.

О, прислужнице Моя, о, Мой лист! Отправяй благодарности към Превъзлюбения на света за това, че си достигнала до това безгранично великодушие във време, когато учените по света и най-видните хора останаха лишени от него. Нарекохме те “лист”, за да можеш като листата да потрепваш от нежния ветрец на Волята на Бога ¦ въздигната да е славата Му ¦ така, както листата на дърветата потрепват от напористите ветрове. Отправяй благодарности на своя Господ по силата на тази блестяща реч. Ако можеше да доловиш сладостта на обръщението “О, прислужнице Моя”, ти щеше да се видиш откъсната от цялото човечество, заета ден и нощ да общуваш с Този, Който е единственото Желание на света.

В слова с несравнима красота Ние споменахме както подобава онези листа и прислужници, които отпиха от животворните води на небесното великодушие и държаха очите си насочени към Бога. Щастливи и благословени са те наистина. Не след дълго Бог ще разкрие тяхното място, чиято възвишеност никое слово не може подобаващо да изрази, нито някое описание да предаде както трябва.

Призоваваме те да вършиш онова, което ще служи на интересите на Божието Дело сред мъжете и жените. Той наистина чува зова на приятелите и съзира техните постъпки. Наистина Той е Чуващият и Виждащият.

Над теб и над тях да простре крилете си славата на Бога, Всезнаещия, Премъдрия.

О, Прислужнице Божия! Вслушай се в Гласа на Господа на имената, Който от Затвора Си насочи Своя взор към теб и те споменава.

Той оказа помощ на всеки пътник, великодушно се отзова на всеки молещ и даде достъп на всеки, който търси истината. В този Ден Правата пътека е проявена, Везната на божествената справедливост е установена и светлината на слънцето на Неговата щедрост е лъчезарна. Въпреки това потискащият мрак на хората на жестокостта застана като облак и причини жестоко препятствие между Слънцето на божественото великодушие и хората по света. Благословен е онзи, който е разкъсал на две изпречилите се завеси и е озарен от бляскавата светлина на божественото Откровение. Помисли колко многобройни бяха онези, които числяха себе си сред мъдрите и учените и въпреки това в Божия Ден бяха лишени от излиянията на небесните блага.

О, лист Мой, о, Моя прислужнице! Оцени стойността на тази благословия и на това нежно милосърдие, които те обгърнаха и напътиха стъпките ти към Изгрева на славата.

Предай поздрави от името на този Онеправдан на онези прислужници, които се кланят на Бога и зарадвай сърцата им с уверението на любящото Му провидение.

Прикови погледа си към мъдростта във всички неща, защото тя е непогрешима противоотрова. Колко често е превръщала тя неверникът във вярващ или пък врагът в приятел? Съблюдаването є е крайно съществено, тъй като тази тема бе изложена в многобройни Послания, разкрити от небесната твърд на Волята на Този, Който е Проявлението на светлината на божественото единство. Блазе на онези, които постъпват в съответствие с нея.

Насочвай вниманието си непрестанно към това, което ще накара Словото Божие да бъде издигнато. В това Най-велико Откровение на добрите дела и похвалният характер се гледа като на силите Божии, както и на благословеното Му и свято Слово. Тези сили са магнитът на човешките сърца и ефикасни средства за отключване на врати. От всички оръжия по света, това е най-острото.

Умолявай Бога великодушно да помогне на всички хора да съблюдават онова, което всеславното Му Перо записа в свещените Книги и Послания.

Този Онеправдан споменава онзи, който е насочил лицето си към Несравнимия, Всезнаещия, онзи, който свидетелства за Неговото единство така, както Всеславното Перо свидетелства, като се движи бързо в полето на речта. Благословена е душата, която е разпознала своя Господ и горко на онзи, който се е заблудил и е проявил съмнение.

Човекът е като дърво. Ако бъде украсен с плодове, той е бил и винаги ще бъде достоен за възхвала и одобрение. Иначе безплодното дърво става само за огъня. Плодовете на човешкото дърво са изящни, силно желани и скъпо ценени. Сред тях са праведният характер, целомъдрените дела и красивата реч. Пролетта за земните дървета идва веднъж в годината, докато тази за човешките дървета идва в Дните Божии ¦ въздигната да е славата Му. Ако човешките дървета бъдеха украсени през тази божествена Пролет с плодовете, които бяха споменати, блясъкът на светлината на Справедливостта със сигурност би озарила всички земни обитатели и всеки би заживял в спокойствие и доволство под подслоняващата сянка на Този, Който е цел на цялото човечество. Водата за тези дървета е животворната вода на свещените Слова, изречени от Възлюбения на света. В един миг тези дървета биват посадени, а в следващия ¦ клоните им чрез излиянията на пороите на божествената милост, достигат небесата. Изсъхналото дърво обаче никога не е било, нито ще бъде достойно въобще да бъде споменавано.

Щастлив е верният, който е пременен в одеждата на благородните усилия и се е надигнал да служи на това Дело. Такава душа наистина е достигнала желаната цел и е проумяла Причината, поради която е била сътворена. Но безброй пъти уви за своенравните, които са като изсъхнали листа, паднали в праха. Не след дълго смъртните повеи ще ги отведат в мястото, предопределено за тях. Невежи пристигнаха те, невежи си останаха и невежи се оттеглиха в своите обители.

Светът непрестанно провъзгласява следните слова: Внимавайте, аз съм мимолетен, както са и външният ми вид и цветове. Обърнете внимание на промените и превратностите, заложени в мен и събдудете се от дълбокия си сън. Въпреки това няма проницателно око да види, нито чуващо ухо да чуе.

В този Ден вътрешното ухо възкликва и казва: Наистина блазе ми, днес е моят ден, тъй като Божият Глас зове високо. А същността на зрението вика: Благословена съм, това е моят ден, защото Предвечната Хубост грее лъчезарно от най-въздигнатия Небосклон.

Хората на Баха следва да призоват и умоляват Господа на имената, та дано хората по света не бъдат лишени от излиянията на великодушие в Неговите дни.

В миналото духовниците бяха озадачени от следния въпрос ¦ въпрос, дето Този, Който е Върховната Истина, в ранните години от Своя живот Сам ги чуваше да задават непрекъснато: “Кое е това Слово, което ще произнесе Каем, от което религиозните водачи се разбягват?” Кажи, това Слово сега е проявено и вие се разбягахте, преди да чуете то да бъде изречено, въпреки че не разбирате това. А това благословено, това скрито, това скътано и пазено Слово е следното: “ТОЙ” се появи сега в одеянието на “АЗ.” Този, Който бе скрит от очите на смъртните, възкликва: Виж! Аз съм Всепроявеният.” Това е Словото, което накара крайниците на неверниците да се разтреперят. Прославен да е Бог! Всички божествени Писания от миналото свидетелстват за величието на този Ден, величието на това Проявление, величието на Неговите знамения, величието на Неговото Слово, величието на Неговото постоянство, величието на Неговото видно място. И въпреки всичко това хората продължиха да нехаят и са откъснати като със завеса. Наистина всички Пророци копнееха да присъстват в този Ден. Давид казва: “Кой ще ме въведе в Укрепения Град?”1 С “Укрепения Град” се има предвид Ака. Укрепленията му са много здрави, и този Онеправдан е затворен вътре зад неговите стени. Също така в Корана е разкрито: “Изведи народа си от тъмнината в светлина и обяви му Божиите дни.”2

Славата, с която е облечен този Ден, е изрично спомената и е ясно изложена в повечето божествени Книги и Писания. Духовниците на епохата обаче попречиха на хората да стигнат до това неземно състояние и ги задържаха от този Връх на Славата, тази Върховна цел.

Благословен си ти, тъй като мракът на безсмислените въображения бе безсилен да ти попречи да стигнеш до светлината на увереността и пристъпите на хората не съумяха да те задържат настрана от Господа на човечеството. Оцени стойността на това високо положение и умолявай Бога ¦ въздигната е Неговата слава ¦ великодушно да ти даде възможност да го запазиш. Незагиващата власт е принадлежала изключително на Единия истински Бог и на Неговите обични и ще продължи да им принадлежи во веки веков.

Славата, която изгря от небосклона на вечността, простира крилете си над теб и над онези, които са се хванали здраво за Божието Въже, което никой човек не може да разкъса.

Този, Който води към истинска победа, дойде. В името на праведността на Бога! Той напълно е в състояние да преобрази света чрез силата на едничко Слово. Като изиска от всички хора да съблюдават мъдростта, Той самият се придържаше за въжето на търпението и смирението.

Глинените буци на света се запътиха да посетят украсения, сияйния, пурпурния Божи Град, а някой емисари от Персия тайно подклаждат сплетни, въпреки че на пръв поглед те се правят на любезни и добродушни. Милостиви Боже! Кога това опустошаващо света лукавство ще бъде превърнато в чистосърдечност? Призивите на Бога, Истинския, обгърнаха света, но досега тяхното влияние не бе разкрито. Непристойните дела на хората не им позволиха да достигнат до Него. Умоляваме Бога ¦ въздигнат и прославен е Той ¦ да излее от облаците на божественото великодушие преливащия дъжд на своята благодат над всички Свои раби. Наистина властва Той над всички неща.

О, Али Хейдар! О, ти, който си се надигнал да служиш на Моето Дело и си зает да величаеш възхвалата на Бога, Господа на Могъщия престол! За символите на справедливостта и въплъщенията на безпристрастността е несъмнено ясно и очевидно, че този Онеправдан, подкрепен от неземната сила на Царството се стреми да заличи сред народите и племената по земята всяка следа от безредие, несъгласие, вражда, различия и разделения; и не поради друга причина, а заради тази велика, тази важна цел Той бе отново и отново хвърлян в затвори, и много дни и нощи бе вързан с вериги и окови. Благословени са онези, които съдят това необоримо Дело, това славно Обявление, справедливо и безпристрастно.

Това е Послание, изпратено от Господа на милостта, за да може да бъде дадена възможност на хората по света да се приближат до този Океан, който се разбушува чрез могъществото на Неговото величествено Име. Сред хората има такива, които се отвърнаха от Него и оспориха Неговото свидетелство, докато други отпиха жадно от виното на увереността за славата на Неговото Име, която прониква във всички неща. Жестока загуба наистина претърпяха онези, които дадоха ухо на граченето на гарвана и отказаха да се вслушат в сладкото чуруликане на Небесната Птица, пееща в клонките на Дървото на вечността: Наистина няма друг Бог освен Мен, Всезнаещия, Премъдрия. Това е Денят, който бе озарен от блясъка на светлината на лика Ни ¦ Денят, около който всички дни и нощи кръжат в благоговение. Благословен е проницателният човек, който е съзрял, и умиращият от жажда, който е отпил от този лъчист Извор. Благословен е човекът, който признава истината, като искрено полага усилия да служи на Делото на своя Господ, Силния, Всемогъщия.

О, служителю, ти, който си приковал своя взор в Моето лице! Вслушай се в Гласа на своя Господ, Всеславния, зовящ високо от изгрева на величието и великолепието. Наистина този Зов ще те доближи до царството на славата и ще те подтикне да издигнеш възхвалата Му така, че всичко сътворено ще бъде запленено и да възвеличаеш славата Му по такъв начин, че да въздействаш на цялото сътворение. Наистина твоят Господ е Закрилникът, Великодушният, Всеосведоменият.

Събирай на едно Божиите приятели в тази страна и запознавай ги с Моето несравнимо поменуване. Ние разкрихме за тях едно Послание, от което благоуханието на Всемилостивия бе повято над царството на съществуванието, та да могат те да ликуват с преизобилна радост и да останат непоколебими в това чудно Дело.

Докато бяхме в затвора, Ние разкрихме една Книга, която озаглавихме “Най-святата Книга.” В нея постановихме закони и я украсихме със заповедите на твоя Господ, Който упражнява власт над всички, що са в небесата и на земята. Кажи: Дръжте се за нея, о, хора, и съблюдавайте онова, което бе спуснато в нея от чудните предписания на вашия Господ, Прощаващия, Щедрия. Тя наистина ще ви донесе благоденствие както в този, така и в следващия свят и ще ви пречисти от всичко, което зле ви подобава. Той наистина е Повелителят, Тълкувателят, Даващият, Щедрият, Великодушният, Всевъзхваляваният.

Огромна е благословията ти, тъй като бе верен на Божия Договор и Неговия Завет и затова, че бе почетен с това Послание, чрез което името ти е записано в Пазените Ми Скрижали. Посвети се на служенето на Делото на своя Господ, пази спомена за Него в сърцето си и възхвалявай Го така, че да може чрез това всяка своенравна и нехаеща душа да бъде разбудена от съня си.

Така благоволихме да те дарим в знак на благосклонност от Нашето присъствие, и наистина Аз съм Прощаващият, Всемилостивият.

Желаем да споменем този, който отправи лицето си към Нас и да му позволим още веднъж да отпие дълбоко от животворните води на великодушното Ни провидение, за да може да му бъде дадена възможност да се доближи до Моя Небосклон, да бъде украсен с Моите качества, да се извиси в Моите висини, да се ограничава в това, което ще накара светостта на Делото Ми да бъде проявено сред Моя народ и да Ме възхвалява по начин, който ще накара всяка колебаеща се душа да се забърза, всяка неподвижна твар да полети, всяка тленна обвивка да бъде изгорена, всяко премръзнало сърце да бъде разбудено за живот и всеки унил дух да се надигне от възторг. Така подобава на онзи, който е обърнал лицето си към Моето, навлязъл е под сянката на любящата Ми доброта и е получил Моите стихове, които проникнаха в целия свят.

О, Али! Този, Който е Изгревът на божественото Откровение те зове чрез тази най-чудна реч. В името на праведността на Бога! Ако застанеше пред Моя Престол и се вслушаше в Езика на могъществото и величието, ти щеше да пожертваш тялото си, душата си, цялото си същество в знак на обичта ти към Бога, Върховния, Закрилника, Всезнаещия, Премъдрия и така би се развълнувал от обаянието на Неговия Глас, че всяко перо би било безсилно да обрисува състоянието ти и всеки красноречив човек би бил смутен в опита си да го опише. Помисли за малко върху това Откровение и необоримата му власт; помогни му след това както подобава на твоя Господ, Великодушния, Всещедрия. Напътвай хората към Изгрева на славата. Наистина това е самият Той, Който е установен на Своя могъщ Престол. Чрез Него небосклонът на този Затвор бе накаран да заблести и чрез Него всички, които са в небесата и на земята, бяха просветлени.

Ние благоволихме да споменем името ти преди, както и в това великодушно Послание, за да можеш още веднъж да вдъхнеш сладкото благоухание на Всемилостивия. Това е просто знак за Моята благосклонност към теб. Отправяй благодарности към своя Господ, Всещедрия, Всевиждащия.

Не тъжи заради неспособността на хората да проумеят Истината. Не след дълго ще ги видиш да се обръщат към Бога, Господа на цялото човечество. Наистина чрез силата на Най-възвишеното Слово Ние обгърнахме целия свят и наближава времето, когато Бог ще е покорил сърцата на всички, които обитават земята. Той е наистина Всесилният, Всемогъщият.

Ние също помним твоя брат от тази страна, та да може той да се зарадва от това, че го споменаваме и да бъде от онези, които разсъждават.

О, приятелю! Превъзлюбеният те зове от Своя Най-велик затвор и те призовава да съблюдаваш онова, което Моето въздигнато Перо разкри в Най-святата Ми Книга, за да можеш здраво да се придържаш към него с такава решимост и сила, каквито са родени от Мен, а Аз наистина съм Повелителят, Премъдрият.

Огромна е наистина благословеността ви, тъй като бяхте удостоени с непогрешимото Му великодушие и ви бе помогнато да признаете това Дело ¦ Дело, чрез чиято мощ небесата бяха сгънати на две и всяка величествена и издигната планина бе пръсната на прах.

Освен това чрез безграничното Си великодушие Ние споменаваме твоята майка, която бе облагодетелствана да разпознае Бога. Изпращаме є Нашите поздрави от това славно място. Ние помним всеки един от вас ¦ мъже и жени, и от това Място ¦ Гледката на несравнима слава, гледаме на всички вас като на една душа и ви изпращаме радостните вести за божествени блага, които стоят над всичко сътворено и за Моето поменуване, което обхваща всеки, бил той млад или стар. Славата на Бога да простре крилете си над вас, о, хора на Баха. Ликувайте с преливаща радост чрез Моето поменуване, защото Той е наистина с вас по всяко време.

Вслушай се в онова, което Духът ти съобщава в дните на Бога, Помощта в беда, Себесъщния, за да може Призивът Му да те привлече към Върха на неземната слава и да те приближи до Състоянието, където ще виждаш цялото си същество възпламенено с огъня на обичта към Бога така, че нито върховенството на управниците, нито шепотът на техните подвластни да могат да го угасят и ще се вдигнеш сред народите по света да възхваляваш своя Господ, Притежателя на Имена. Това е, което добре ти приляга в този Ден.

Ще изброим за теб нещата, които се случиха в миналото, за да доловиш сладостта на тази реч и да се запознаеш с такива събития, които са станали в миналото. Наистина твоят Господ е Увещателят, Великодушният, Превъзлюбеният.

Припомни си дните, когато Този, Който беседва с Бога, пасеше в пустинята овцете на тъста си Йотора. Той се вслушал в Гласа на Господа на човечеството, идващ от Горящия храст, който се издигал над Святата Земя, възкликвайки: “О, Мойсее! Наистина Аз съм Бог, твоят Господ и Господът на твоите предци Авраам, Исаак и Яков.” Той бил толкова унесен от запленяващия звук на Гласа, че се откъснал от света и се запътил към Фараона и неговите хора, облечен в могъществото на твоя Господ, Който упражнява власт над всички, дето са били или ще бъдат. Хората по света сега чуват това, което чу Моисей, но не разбират.

Кажи, кълна се в праведността на Бога! Не след дълго великолепието на държавните министри и върховенството на управниците ще премине, дворците на владетелите ще бъдат опустошени и величествените постройки на императорите ще бъдат превърнати в прах, но това, което ще остане, е онова, дето сме отредили за теб в Царството. Необходимо е, о, хора, да положите върховни усилия, за да могат имената ви да бъдат споменати пред Престола и да можете да родите онова, което ще обезсмърти паметта ви през вечността на Бога, Господа на цялото битие.

Поменувай от Мое Име обичните в тази страна, предай им Моите поздрави и зарадвай сърцата им с вестта за това, което бе разкрито за тях от това славно място.

Кажи, внимавайте съкрушителната сила на потисниците да не ви обезпокои. Наближава денят, когато всеки символ на тщеславието ще бъде сведен до нищото; тогава ще съзрете несъкрушимото могъщество на своя Господ да властва над всички неща, зрими и незрими.

Внимавайте да не би завесите да ви отделят от излиянията на Неговата щедрост в този Ден. Отхвърлете нещата, които ви задържат от Бога и бъдете упорити по този простиращ се надалеч Път. Ние не желаем за вас нищо освен онова, което ви е от полза, както е записано в Неговите Пазени Скрижали. Ние често си спомняме нашите обични; видяхме обаче, че им липсва това, което им подобава в Двора на благосклонността на техния Господ, Великодушния, Прощаващия, освен на онези, които Бог желае да облекчи. Наистина има Той сили да върши туй, що благоволи. Той дава и отказва. Той е наистина Вечната Истина, Знаещият невиждани неща.

Грабнете, о, вие, обични на Всемилостивия, потира на вечния живот, поднесен от ръката на щедрите благодеяния на вашия Господ, Притежателя на цялото сътворение, след туй отпийте дълбоко от него. Кълна се в Бога, това така ще ви заплени, че ще се надигнете да величаете Името Му и да провъзгласявате казаното от Него сред народите по земята и ще завладеете градовете на сърцата на хората в името на вашия Господ, Всемогъщия, Всевъзхвалявания.

Освен това обявяваме на всеки радостните вести за онова, което разкрихме в Нашата Най-свята Книга ¦ Книга, над чийто небосклон слънцето на Моите заповеди свети над всеки наблюдаващ и всеки наблюдаван. Дръжте се здраво за нея и изпълнявайте това, което е разкрито там. Наистина по-добро е това за вас от всичко сътворено в този свят, само да знаехте това. Внимавайте да не би мимолетните неща на човешкия живот да ви попречат да се обърнете към Бога, Истинския. Размислете в сърцата си над света и над неговите противоречия и промени, за да можете да съзрете достойнствата му и мястото на онези, които са обърнали сърцата си към него и са се отвърнали от онова, което бе изпратено в Нашите Пазени Скрижали.

Така разкрихме тези свещени стихове и ти ги изпратихме, за да можеш да се вдигнеш да прославяш Името на Бога, Помощта в беда, Себесъщния. Славата на Бога да простре крилете си над теб и над онези, които са опитали от това отбрано, запечатано Вино.

Този Онеправдан прегледа писмото ти в Най-великия затвор и е осведомен за твоето запитване за Божиите заповеди по въпроса за възкресението и средствата за препитание. Добре е, че задаваш тези въпроси, защото ползата от тях ще бъде за теб и за други Божи раби както на външен вид, така и вътре в душата ви. Наистина твоят Господ знае всички неща и с готовност отвръща на призива.

Върховната причина за сътворяването на света и всичко в него е човек да опознае Бога. В този Ден всеки, който бива напътен от благоуханието на одеянието на Неговата милост да получи достъп до древната Обител, която е състоянието на разпознаване на Източника на божествените заповеди и Изгрева на Неговото Откровение, е достигнал завинаги до всичко добро. След като достигне до това възвишено състояние, върху всяка душа лежи едно двойно задължение. Едното е да бъде непоколебима в Делото с такава непоколебимост, че ако всички народи по света се опитаха да є попречат да се обърне към Източника на Откровение, те бъдат безсилни да сторят това. Другото е съблюдаването на божествените наредби, които изтекоха от извора на божествено задвижваното Му Перо. Защото човешкото знание не може да се развие напълно и както трябва освен чрез съблюдаването на всичко, което е било отредено от Него и е изложено в небесната Му Книга.

Преди година Най-святата Книга бе изпратена от небето на щедростта на Господа на имената. Ако е рекъл Бог, на теб великодушно ще ти бъде дадена възможност да изпълниш онова, което бе разкрито там.

Относно средствата за препитание, ти трябва, като се довериш изцяло на Бога, да се заемеш с някаква професия. Той със сигурност ще ти изпрати от небето на Своята благосклонност онова, което е предопределено за теб. Той е наистина Богът на силата и могъществото.

Отправяй благодарности към Бога за това, че писмото ти достигна до този Затворник и че от Седалището на божествената власт отговорът бе разкрит и ти бе изпратен. Това е неизмерима благословия, дарена от Бога. Въпреки че не е очевидна в този момент, скоро ще бъде. Подобава ти да речеш:

Възвеличено да е Името Ти, о, Господи, Боже мой! Аз съм този, който е обърнал лицето си към Теб и изцяло се уповава на Теб. Моля Те в Името Ти, чрез което океанът на Твоята реч се разбушува и повяха ветровете на Твоето знание, да дадеш, щото да бъда милостиво подпомогнат да служа на Делото Ти и да бъда вдъхновен да Те поменувам и да Те възхвалявам. Изпрати ми тогава от небето на Своята щедрост онова, което ще ме опази от всеки освен от Теб и ще ми бъде от полза във всички Твои светове.

Наистина Ти си Могъщият, Недостъпният, Върховният, Знаещият, Мъдрият.


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :