Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Baha'u'llah

Baha'i Prayers
Gleanings from the Writings of Baha'u'llah
Huququ'llah
Tablets of Baha'u'llah
The Four Valleys
The Hidden Words
The Kitab-i-Aqdas
The Kitab-i-Iqan
The Seven Valleys
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Baha'u'llah : Gleanings from the Writings of Baha'u'llah
Въведение

Настоящата книга представлява подбрани текстове от някои от главните писания на Бахаулла, Основателя на бахайската Вяра. В буквалния смисъл това са подбрани откъси, чиято цел е да предадат духа на живота и учението на Бахаулла, а не да съчетаят в едно многообразието на всичките Му писания.

Някои ключови сентенции могат веднага да ни въведат в общия дух на книгата: “Нека погледът ви бъде всеобхватен, а не да се ограничава единствено до самите вас.”; “Всички хора са били създавани, за да продължават вечно развиващата се цивилизация”; “Истински човек е този, който днес е посветил себе си в служба на целия човешки род.”

1.

Религията, за чиито универсални цели ни дават представа тези сентенции, се е родила в Персия през миналото столетие. Бахаулла е роден през 1817 г. и е починал през 1892 г. Той бил син на персийски благородник, роден е в богатство и разкош. По-голямата част от живота Му обаче преминала в затворничество и изгнание. Той до край познал мъките на затвора и на изтезанията, на глада и човешкото презрение, на нищетата и предателството. Историята на Неговия живот и на Вярата, която носи Неговото име (защото “бахай” означава “последовател на Баха”), е дълбоко драматична. Доскоро обаче тя бе почти непозната в страните от Запад.

Някъде през първата половина на деветнадесетото столетие християнският свят бил раздвижен от надеждата за завръщането на Христос. Това очакване, съдържащо се в учението на Новия Завет, намерило най-ярката си изява в средите на милеритите. То обаче не било характерно само за смирените християни, нито пък останало затворено в границите на американския континент. Европа също била възбудена от това явление. Една група от немски тамплиери напуснали родната си страна и се заселили в подножието на планината Кармел, за да чакат там своя Господ.

Онова, което повечето западняци изобщо не знаят, е, че по същото това време подобна вълна на очакване заляла и страните, изповядващи исляма. Един Емерсон очевидно разбрал това, но малцина американци по онова време били склонни да проявят и най-малката търпимост по отношение на която и да е друга световна религия. Неоспорим факт е обаче, че значителен брой учени хора и теолози в страните на исляма смятали, че според ислямските пророчества настъпва краят на господството на законите на Корана и началото на една нова духовна ера. Тези теолози предвещавали появата на “Господа на епохата”, според ислямския израз.

През 1844 г. един млад търговец от Шираз, на име Сейед Али Мохамед, внезапно започнал да проповядва нова Вяра в Персия. Той приел прозвището Баб, което означава буквално “Вратата”. Силата на личността и на словото на Баб били неотразими в тази изостанала и подвластна на духовенството страна, доставящите наслада академични спорове за смисъла и значението на ислямските традиции били вече на доизживяване. Възторжен интерес и преклонение Го съпътствали навсякъде. Сащисаните духовници реагирали на това с истинско настървение. Те хвърлили Баб в затвор и предприели методично изтребване на последователите Му.

Баб учел, че наближава нова духовна ера. Той яростно критикувал лицемерието и мисловната непочтеност на мюсюлманското духовенство. Баб призовавал към най-възвишени норми на поведение. Той също така обещавал, че в рамките на деветнадесет години време “Този, Когото Бог ще ни яви”, ще разкрие учението си и ще даде на хората основните закони и принципи, необходими за новото време. Дегенериралото духовенство, трайно корумпирано от всемогъществото си в подчинената на исляма Персия, се страхувало и ненавиждало създаденото от Баб движение. Като че ли силен свеж вятър внезапно нахлул в душната атмосфера на отдавна затворена стая. Кланетата на бабистите могат да бъдат сравнени с кървавите вакханалии в древния Рим. Лицемерие и деспотизъм в едно се опитали да унищожат Вярата с меч. Скоро Баб бил арестуван и затворен в далечно планинско село. На 9 юли 1850 г. омразата достигнала връхната си точка и Баб бил публично екзекутиран на казармения площад в Табриз. Последвал опит за пълното изкореняване на новата Вяра в Персия. Сцени на кървава разправа се разразили навсякъде из страната и оцелелите бабисти преминали в нелегалност.

2.

Преживеният през тези години от духовенството стрес бил толкова по-ужасен поради факта, че много от неговите собствени най-видни представители приели учението на Баб. Изтъкнати личности и в други сфери на живота също станали Негови последователи. Сред тях бил и Мирза Хусейн Али, младеж от известно и състоятелно семейство. Пренебрегвайки презрителните насмешки на семейното си и съсловно обкръжение, Мирза Хусейн Али, Който става известен в историята като Бахаулла (“Божията слава”), открито се обявил в защита на Баб. Благодарение на общественото Си положение по времето на повсеместната кампания за унищожаване на Вярата Бахаулла бил пощаден. Но през 1852 г., когато двама млади умопомрачени бабисти направили опит да убият шаха, Бахаулла бил затворен за четири месеца в Сия Чал, ужасна подземна тъмница в Техеран. В съда невинността на Бахаулла била напълно доказана. Този инцидент има голямо историческо значение, защото по време на затворничеството си Бахаулла разбрал, че Той е Обещаният, предречен от Баб.

Веднага след освобождаването Му от затвора Бахаулла бил изпратен на заточение в Багдад. С това персийското правителство се опитало да изгони от страната последния действащ водач на ненавистната нова религия. Бахаулла живял като изгнаник в Ирак в продължение на около десет години. През това време Той преобразил схващанията и облика на последователите на Баб. Славата Му нараснала толкова много, че все по-голям брой учени и именити личности отивали да се срещнат с Него.

Към този първи период от изгнаничеството принадлежат две от най-известните произведения на Бахаулла. Първото от тях е малка книжка с проникновени размисли, озаглавена “Скритите слова”. Със сентенции в епиграмен стил, всяка от които започва с обръщение, Бахаулла излагал основните духовни истини, проповядвани от Създателите на всички световни религии. Никаква усложнена теология не помрачава прекия характер на изложението. Това е гласът на самия Бог, който отива направо в човешкото сърце:

“О, Сине на Духа!

От всичко за Мен най-обична е справедливостта. Не се отклонявай от нея, ако Ме желаеш, и не я пренебрегвай, за да мога да ти се доверя. С нейна помощ ще виждаш със своите очи, а не с очите на другите и ще познаваш със собственото си познание, а не с познанието на съседа си. Претегли в сърцето си какво ти приляга да бъдеш. Истина ти казвам: справедливостта е Моят дар за теб и знак за Моето благоволение. Затова я дръж пред очите си.”

Другото забележително произведение от този период е “Кетаб-е-Икан” (“Книга на увереността”). Тази книга е един от главните ключове към разбирането на учението на Бахаулла. Основната му тема е следната: във всяка епоха Бог разкрива Своята воля и цел за човешките съдбини посредством един избраник или Проявление. По този начин религията непрекъснато се развива. Духовните аспекти на връзката на човека с Бога не се променят, а само отново се формулират и изясняват. Социалната страна на религията търпи промени във всяка епоха, тъй като се променят условията на живот. Така например Моисей създал определени закони, които впоследствие Иисус променил или пренебрегнал за ужас на духовниците и правоверните. Принципът на еволюцията в световната религия е първият предизвикателен принос на Бахаулла за духовното единство на човечеството. Богат избор на текстове от “Икан”, отнасящи се до “Градът на увереността”, ще намерите на стр. 264-270. Други цитати от “Икан” ще намерите на стр.: 17-27, 46-49, 50-56, 177 и 179.

Мюсюлманското духовенство, както и турското и персийското правителство, в качеството им на изцяло доминирани от исляма структури, не можели да допуснат възраждането на новата Вяра под въздействието на Бахаулла. Затова било решено Бахаулла да бъде преместен от Багдад в Константинопол ¦ голямото разстояние трябвало да унищожи влиянието Му ¦ една мярка, която винаги била прилагана и непрекъснато давала обратни резултати. През 1863 г. решението влязло в сила. През тези малко дни, в които се подготвял керван за дългото пътуване, Бахаулла известил на Своите последователи, че Той е Онзи, Чиято поява предрекъл Баб.

След като прекарал четири месеца в Константинопол, Бахаулла бил изпратен в изгнание в Адрианопол (Одрин). Там Той открито обявил Своето послание, обръщайки се едновременно към светските и към духовните водачи по света. Бахаулла написал първите писма от една поредица, известна под общото наименование “Послания към царете”. Те били адресирани до турския султан, персийския шах и Наполеон III, император на Франция. Една от темите на тези писма бил призивът към владетелите “да бъдат бдителни и справедливи, да изгладят разногласията си и да намалят въоръженията си.” По-късно Той изпратил такива писма и до кралица Виктория, руския цар Александър II, папа Пий IX, германския император Вилхелм I и императора на Австрия Франц Йосиф. В Своята книга със закони “Кетаб-е-Акдас” Бахаулла се обръща към “управниците на Америка и президентите на тамошните републики” с молба “да увенчаят храма на господството с украсата на справедливостта” и ги приканва “да скрепят счупеното с ръцете на справедливостта”. Откъси от тези послания ще намерите на стр.: 122-125, 210-212, 219-232, 232-240 и 246-249 на настоящото издание. (За пълния текст вж.: “Световната бахайска Вяра” ¦ глава първа, и “Обещаният ден настъпи” от Шоги Ефенди.)

Последвалото четвърто и последно изгнание ¦ този път (1868 г.) в града затвор Ака, в залива на Хайфа в Палестина. Бахаулла живял като заточеник в Ака и околностите му до края на дните Си през 1892 г. Тук Той разкрил основната част на Своето учение и въпреки всевъзможните ограничения влиянието Му непрекъснато се засилвало. Най-значителните книги, които написал през този период, били “Кетаб-е-Акдас”, в която изложил законите и повелите на новото изповедание и “Послание към сина на Вълка” ¦ кратък обзор и защита на учението Му, адресирано до сина на един фанатизиран мюсюлмански духовник, когото бахаите наричали “Вълка”.

3.

В учението на Бахаулла откриваме, че Той “премахва институцията на духовенството; запрещава робството, аскетизма, просията, монашеството, изповядването на грехове, проповедите, целуването на ръка; предписва еднобрачието; осъжда жестокостта към животните, безделието и леността, злословието и клеветата; не одобрява развода; забранява хазарта, употребата на опиати, вино и други упойващи напитки ... подчертава значението на брака и посочва предпоставките за него; налага като задължително упражняването на определено занятие или професия, издигайки тази дейност до ранга на молитвен акт; подчертава необходимостта от осигуряването на средства за образованието и възпитанието на децата...”

Главният принцип в учението на Бахаулла е “единството и неделимостта на човечеството”. Това е сърцевината на цялото Му учение. Целта на бахайската Вяра е да обедини целия свят в една обща Вяра и в един общ социален ред. Може би имаме основанието да твърдим, че вторият революционен принос на Бахаулла за единството на човечеството са този комплект от принципи и тази социална структура, чието предназначение е да пораждат справедливост. Бахаулла наричал справедливостта “най-любимото от всички неща” в очите на Бога. Той призовавал към умереност и предупреждавал за опасността от фанатизма и ексцесиите от всякакъв вид. Придобиването на образование е необходимост за всеки човек. Истинската религия и науката вървят ръка за ръка. Консултацията е основният метод за разрешаването на всеки спор и за разработването на планове и политика в служба на общото благо. Осъществяването на единството на човечеството било най-важната цел в живота на Бахаулла.

Целта на религията е да изгради силните и неразрушими връзки на единението. Бахаулла обяснява историческото развитие на религията като еволюция на една единствена Вяра, която служи на различните нужди в различните епохи. Авраам, Моисей, Буда, Заратустра, Кришна, Иисус, Мохамед, Баб и Бахаулла са последователните Проявления, посредством Които Бог постепенно разкрива целта на религията. Поради своето невежество последователите на тези Проявления често влизат в разпри помежду си, но непредубеденият човек не може да не види в учението на тези най-висши Учители образци на съгласието и на еволюцията. Освободени от многобройните теологически и обредни пластове, различните световни религии се намират в равностойна взаимовръзка, като всяка от тях води до другата в хода на историческото развитие, така както се следват брънките на една верига. Никой от великите Основатели на религиите в света не е твърдял някога, че Той е единственият или пък последният Носител на божественото учение. Точно обратното, всеки един от тях е възхвалявал Пророка, живял и учил хората преди самия Него и е говорел, че в бъдещето ще се появи друг такъв Учител или “Дух на Истината”, както го е наричал Христос.

Бахаулла твърдял, че е носител на същата божествена власт, каквато са притежавали Моисей, Исус и Мохамед. Той учел, че е дошло времето на ерата на човечеството и началото на неговото съзнателно единство.

За да бъде постигнато това, Той призовавал към преодоляване на расовите, религиозните, политическите и икономическите предразсъдъци, приемането на международен спомагателен език, равни възможности и права на мъжете и жените, всеобща образователна система, самостоятелно търсене на истината, приемането на международен кодекс на човешките права и задължения и създаването на световно федеративно правителство. Бахаулла учел, че всяка общност ще има свой Дом на справедливостта и че от тях накрая ще се роди Световният дом на справедливостта.

4.

Бахаулла предприел решителни действия за предотвратяване на разпадането на Неговата Вяра на секти. Той изложил учението Си в писмена форма, с което на устната традиция бил нанесен удар; премахнал властта на духовенството и забранил религиозните обреди. Той също така определил своя най-голям син Абдул Баха за център на Своето Споразумение ¦ обединяващата фигура, към която следва да се отправят всички въпроси, свързани с тълкуванието на бахайското учение.

Абдул Баха се родил през 1844 г. и споделил многобройните изгнания на Своя баща. Самият Той бил затворник до 1908 г., когато Младотурската революция пуснала на свобода всички задържани по религиозни причини. През 1910 г. Абдул Баха предприел редица мисионерски обиколки, които продължили повече от три години. За това време Той посетил Египет, Европа, Съединените щати и Канада. Навсякъде бил приветстван с уважение; учени и видни личности отивали да се срещнат с Него. В църкви, синагоги и колежи Той открито оповестявал Вярата на Своя баща. В резултат от всичко това немногочислената група хора на Баха в страните от Запад значително укрепнала.

Със смъртта на Абдул Баха през 1921 г. бахайската Вяра навлязла в нов период от своето развитие. Абдул Баха оставил Своето завещание, в което посочил най-големия Си внук Шоги Ефенди Рабани за Пазител на Вярата. Този забележителен документ не само определял Шоги Ефенди като тълкувател на бахайското учение, но и призовавал неговите последователи да работят за разпространението на Вярата и изграждането на Световния ред на Бахаулла.

Под ръководството на Шоги Ефенди бахаите организират местни духовни съвети, които са първообразите на бъдещите домове на справедливостта. В тях се изгражда умението за колективен труд и съвместно обсъждане ¦ методите, които се прилагат при разрешаването на проблемите на бързо развиващата се световна религия. В Уилмет, щата Илинойс, е построен красив Молитвен дом, като първа стъпка за обявяване на разбирането на Бахаулла за богослужението и единството на религията. Избрани са единадесет национални духовни съвети, някои от които по същество регионални и те опасват като лента земята: в Канада, Съединените щати, Централна Америка, Южна Америка, Великобритания, Германия и Австрия, Египет и Судан, Ирак, Персия, Индия, Пакистан и Бирма, Австралия и Нова Зеландия. Бахайската Вяра се разпространява и в много други страни, където все още няма още достатъчно бахаи за учредяването на национален съвет.

Домовете и градините, свързани със затворническите и изгнанически години на Бахаулла в Ака и съседната му Хайфа, сега са поклоннически центрове. На планината Кармел се строи красив храм гробница, за да приюти достойно останките на Баб, тайно съхранявани от последователите Му и пренесени най-после в Палестина след десетилетия укриване. Пазителят на Вярата живее в Хайфа, нейния световен център, където в негова помощ работи Международният бахайски съвет.

От 1921 г. насам работата по превода и публикуването на учението на Бахаулла върви с бързи темпове. Настоящата книга е пример за превъзходните преводи, направени на английски език от Шоги Ефенди. От този език учението на Бахаулла е преведено на повече от осемдесет различни езици.

5.

Казаното дотук резюмира съвсем накратко историята на събитията, така тясно свързани с духа на “Подбраните откъси”. Читателят ще може да бъде допълнително улеснен от факта, че съдържанието на книгата може да бъде разделено на пет отделни части. Част първа, от стр. 1 до стр. 34, обявява настоящата епоха за “Божия Ден”: “Появата на това Откровение е била възвестена във всички Свещени книги.” Това е кулминационната епоха, в която всички минали изповедания ще дадат плод и когато мъже и жени от целия свят ще се обединят в една обща Вяра. Част втора, от стр. 34 до стр. 105, се отнася до Божието Проявление и неговото значение като носител на присъщите на Бога качества. Част трета, от стр. 105 до стр. 155, включва основни въпроси, свързани с душата и нейното безсмъртие. Част четвърта, от стр. 155 до стр. 202, разглежда духовните аспекти на Световния ред и на Най-големия мир. Част пета, от стр. 202 до стр. 271, е посветена на задълженията на човека и духовния смисъл на живота. С учението на Бахаулла можете да се запознаете по-подробно от “Световната бахайска Вяра” и други преводи на Негови произведения. Най-подробната история на Вярата е книгата на Шоги Ефенди “Бог е край нас”.

“Подбрани откъси” е книга за размисъл, книга на любовта и духовната сила, а не описание на исторически факти. Никой не може да почувства вярата на хилядите мъченически загинали последователи на Баб, докато не се проникне от духа на тази книга; никой не може да разбере защо хиляди бахаи напускат уютните си домове и отиват да живеят в чужди страни, за да разказват на хората за Бахаулла, ако не съпреживее нейното внушение.

Бахаулла създава една непрекъснато множаща се общност от свои последователи в петте континента на света. Това са хора с различна расова и религиозна принадлежност, които се обединяват в една обща Вяра и за общо действие. Докато на земята бушуват войни и моралните устои на съвременната цивилизация продължават да се рушат, бахаите неуморно говорят за живота на Бахаулла и за събуждането на хората на нашето време за Божия зов. Защото за тях дословно “Това е неизменната Божия Вяра, вечна в миналото, вечна и в бъдещето.” Докато ръждата на съвременния материализъм върши смъртоносната си работа, бахаите безкористно и търпеливо се трудят за изграждането на онова колективно съзнание и на онези обществени институции, които, както им е обещал това Бахаулла, с времето ще дадат живот на една нова световна цивилизация. “Всички хора са били създавани, за да продължават вечно развиващата се цивилизация.”

“Земята е само една страна и всички хора ¦ нейни граждани.”

В. Кенет Кристиян
1952 г.

Бележка на издателя: Преди смъртта си през 1957 г. Шоги Ефенди назначил двадесет и седем Ръце на Божието дело, които да отговарят за разпространението и защитата на Вярата. През април 1963 г. те организирали провеждането на избори за първия Световен дом на справедливостта. Тази върховна институция на бахайската Вяра била избрана тогава от петдесет и шестте съществуващи национални административни органи (национални духовни съвети) в съответствие със съдържащите се в писанията на Бахаулла указания. Чрез поредицата от глобални просветителски планове, започващи от 1953 г., Вярата се разпространила в 165 независими държави и 44 подвластни територии, в които са създадени 135 национални духовни съвета. (1983 г.)

ПОДБРАНИ ОТКЪСИ ОТ ПИСАНИЯТА НА БАХАУЛЛА

I. Възхвален и прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Как мога да говоря за Теб, когато знам, че и най-мъдрият език не е в състояние да славослови, както се подобава името Ти и че птицата на човешкото сърце, колкото и силно да е стремлението є към Теб, не може никога да се надява, че ще се издигне до небесата на Твоето величие и знание.

Ако Те опиша, о, Господи, като Всеразбиращия, принуден съм да призная, че Тези, Които са най-висшето Въплъщение на разбирането, са създадени по силата на Твоята повеля. И ако Те възвелича като Премъдрия, отново трябва да призная, че Изворите на мъдростта са бликнали под действието на Твоята Воля. Ако Те проглася за Несравнимия, веднага откривам, че Онези, които са самата неповторимост, са изпратени на земята от Теб и са само дело на Твоите ръце. А ако Те прославя като Всезнаещия, трябва да призная, че Тези, Които са самата Същност на познанието, са само творение и оръдия на Твоята Цел.

Високо, неизмеримо високо си Ти над всички стремления на простосмъртните да разгадаят Твоята тайна, да опишат величието Ти или дори само да се докоснат до Твоята Същност. Защото докъдето и да доведат тези стремления, няма никаква надежда те да прехвърлят наложените над Твоите създания ограничения, тъй като техните усилия са задвижени по Твоята повеля и са плод на Твоята изобретателност. И най-възвишените чувства, които най-светият от светците е в състояние да изрази във възхвалата си към Теб, и най-дълбоките мъдрости, които най-учените измежду човеците могат за изрекат в опитите си да разберат Твоята същност ¦ всичко се върти около онзи Център, Който е изцяло подчинен на Твоята върховна власт, прекланя се пред Твоята красота и се задвижва чрез движението на Твоето Перо.

Нещо повече, не ми позволявай, о, Господи, да произнасям думи, които предполагат съществуването на каквато и да било пряка връзка между Перото на Твоето Откровение и природата на всички сътворени неща. Далече, далече са Тези, Които са свързани с Теб отвъд представата за такава връзка! Никакви сравнения и оприличавания не могат да отдадат дължимото на Дървото на Твоето Откровение и затворен е всеки път към разбирането на Проявлението на Тебе Самия и на Зората на Твоята Красота.

Далече, далече от Твоето великолепие е онова, което простосмъртният може да твърди за Теб или да Ти припише, както и думите, с които може да Те възхвалява! Каквото и задължение да си поставил на Твоите слуги, за да прославят с най-силни думи Твоето величие и красота, то е само знак на благоволението Ти към тях, за да могат те да се извисят до състоянието, с което е била удостоена най-съкровената им същност ¦ състоянието на познание на самите себе си.

Никога никой, освен теб Самия, не е могъл да проникне в Твоята тайна, нито да прослави както се подобава величието Ти. Ти винаги ще останеш недостижим и високо над всяко човешко славословие. Няма друг Бог освен Теб, Недостижимия, Всемогъщия, Всезнаещия, Пресветия.

II. Началото на всички неща е познанието за Бога, а краят на всички неща е точното съблюдаване на всичко, изпратено на земята от висините на Божествената Воля, която прониква във всичко, което е на небето и всичко, което е на земята.

III. Откровението, което откакто свят светува, е приветствано като Цел и Обещание на всички Божии Пророци и най-въжделеното Желание на Божиите Пратеници, се разкри сега за хората благодарение на всепроникващата Воля на Всевишния и по Неговата неотменима повеля. Появата на това Откровение е била възвестена във всички Свещени книги. Но вижте как въпреки това обстоятелство хората се отклониха от пътя му и лишиха самите себе си от красотата му.

Кажи: О, вие, които обичате Единствения истински Бог! Постарайте се да Го откриете и опознаете и следвайте както подобава Неговите предписания. Това е Откровение, при което, ако човек пролее заради него едничка капка кръв, той ще бъде възнаграден стократно. Внимавайте, о, приятели, да не пропуснете тази безцененна възможност или да пренебрегнете нейното неземно положение. Помислете за многобройните жертви, които светът е дал и продължава да дава в плен на една измамна илюзия, родена от безплодната фантазия на населяващите го народи. Благодарете на Бога за това, че достигнахте Желанието на сърцето си и намерихте единение с Този, Който е Обещанието на всички народи. Съхранете с помощта на единствения истински Бог ¦ да се слави името Му ¦ висотата на положението, което сте достигнали и се придържайте ревностно към всичко, което ще подпомогне Неговото Дело. Истина ви казвам: Той ви налага това, което е правилно и помага за възвисяването на човека. Слава на Всемилостивия, Който ни разкри това удивително Послание.

IV. Това е Денят, в който най-прекрасното Божие благоволение се е изсипало над хората, Денят, в който Неговата най-голяма благодат се е вляла във всички сътворени неща. Дълг на всички народи на земята е да изгладят разногласията си и да заживеят в дух на съвършено единение и мир под сянката на Дървото на Неговата грижа и нежна обич. Те трябва да се придържат към това, което в този Ден ще помогне за тяхното извисяване и за защитата на най-съкровените им интереси. Честити са онези, чиито имена всеславното Перо ни припомни; благословени са и тези, които по силата на Нашата неразгадаема повеля, предпочетохме да не назовем.

Молете се на единствения истински Бог да подкрепи милостиво всички хора, за да изпълнят онова, което е желано за очите Ни. Скоро свитъкът на сега съществуващия ред ще бъде прибран и на негово място ще бъде разгънат нов. Знай, че твоят Господ говори истината и познава незримите неща.

V. Това е Денят, когато Океанът на Божията милост се разкри за хората, Денят, в който Зорницата на неговата любов разля сиянието си над тях, Денят, в който облаците на щедрото Му благоволение разпростряха сянката си над цялото човечество. Дойде времето да бъде ободрен и зарадван падналият духом с живителния полъх на любовта и разбирателството, с животворните води на доброжелателството и милосърдието.

Където и с когото и да се събират, възлюбените на Бога трябва да проявяват в отношението си към Него и в начина на прославата Му такова смирение и покорство, че и най-малката частица от прахта под краката им да може да свидетелства за дълбочината на тяхната преданост. Разговорите, които тези свети хора водят, трябва да бъдат заредени с такава сила, че същите частици прах да потреперят под въздействието им. Те трябва да се държат така, че земята, по която стъпват, никога да не може да им отправи думи като тези: “Аз трябва да се ползвам с предпочитание пред теб. Доказателство за това е търпението, с което нося товара, дето земеделецът е положил върху ми. Аз неспирно предавам на всички създания благослова, който ми е поверил Този, Който е Изворът на всяка благодат. Но въпреки отредената ми чест и безбройните доказателства за моето богатство ¦ богатство, което задоволява нуждите на цялото сътворение ¦ виж колко голямо е смирението ми, доказателство за което е абсолютното покорство, с което се оставям да бъда тъпкана от човешките нозе ...”

Проявявайте търпимост, доброжелателство и обич едни към други. Ако някой не е в състояние да възприеме дадена истина или се мъчи да я разбере, бъдете в разговора си с него изключително внимателни и добронамерени. Помогнете му да стигне до нея, без при това ни най-малко да смятате, че го превъзхождате или че притежавате по-големи способности от него.

Единственото задължение на всеки човек в този Ден е да получи онази част от потока благодат, която Бог е излъчил за него. И затова нека никой не мисли за това колко голям или малък е съдът. Делът на един може да се вмести в дланта на ръката му, на друг да се събере в чаша, а на трети ¦ да изпълни дори ведро.

Очите на всекиго в този Ден трябва да търсят онова, което ще помогне най-много за възхода на Божието Дело. Този, Който е Вечната Истина Ми е свидетел! Нищо в този Ден не може да нанесе по-голяма вреда на Делото от несъгласието и раздора, свадата, отчуждението и равнодушието сред възлюбените на Бога. Освободете се от тях, и се опитайте да обедините сърцата на хората в името на Бога, Обединителя, Всезнаещия, Премъдрия.

Молете се на единствения истински Бог да ви позволи да усетите вкуса на онези дела, които се вършат по Неговия път и да опитате сладостта на онова смирение и покорство, които се проявяват в Неговото име. Забравете за себе си и обърнете поглед към съседа си. Съсредоточете енергията си в служба на хората. Нищо не остава и не може да остане скрито от Бога. Ако вървите по Неговия път, над вас ще се излее необятната и нескончаема Божия благословия. Това е сияйното Послание, чиито строфи са бликнали като поток изпод движещото се Перо на Този, Който е Господарят на всички светове. Премислете го в сърцата си и бъдете от тези, които съблюдават предписанията му.

VI. Вижте как различните народи и родове на земята винаги са очаквали идването на Обещания. Но едва появил се Този, Който е Слънцето на Истината, и ето че всички се отвръщат от Него с изключение на онези, които Бог благоволява да води. Ние не се осмеляваме в този Ден да вдигнем булото, покриващо възвишеното положение, което всеки истински вярващ може да достигне, защото предизвиканата от едно такова разкритие радост може да накара някого да изгуби съзнание и да умре.

Ето какво е писал Този, Който е Сърцето и Душата на Баяна: “Зародишът, който съдържа в себе си заложбите на Откровението, което ще дойде, е надарен със сила, превъзхождаща обединените сили на всички онези, които Ме следват.” Пак Той е казал следното: “Най-голямата почит, която съм отдал на Този, Който ще дойде след Мен, е тази Моя писмена изповед, че думите Ми не са в състояние да Го опишат и че казаното за Него в Моята книга “Баян”, не може да отдаде дължимото на Неговото Дело.”

Можем да кажем, че всеки, който е проникнал до скритите глъбини на тези възвишени слова и е разбрал тяхното значение, се е докоснал до неизразимата красота и величие на това могъщо, това несравнимо и най-свещено Откровение. Като изхождаме от превъзходството на това удивително Откровение, лесно можем да си представим достойнствата, които несъмнено притежават неговите предани последователи. Кълна се в справедливостта на единия истински Бог! Дори дъхът на тези хора сам по себе си е по-богат от всички съкровища на земята. Честит е онзи, който се е издигнал дотам и горко на неосъзналия се.

VII. Истина ви казвам, това е Денят, в който човечеството може да види Лицето и да чуе Гласа на Обещания. Божият Зов прозвуча и светлината на Неговия лик се издигна над хората. Дълг на всеки човек е да заличи от сърцето си следите на всяка празна и ненужна дума и да съзерцава с открито и непредубедено съзнание знаците на Неговото Откровение, доказателствата за Неговата Мисия и символите на Неговото величие и красота.

Велик наистина е този Ден! Споменаването му във всички Свещени книги като Божия Ден е свидетелство за неговото величие. Душата на всеки Пророк, на всеки Божи Пратеник, е жадувала за този удивителен Ден. Всички хора на земята също са копнеели за него. Щом обаче Слънцето на Неговото Откровение се е появявало на небето на Божията Воля, всички с изключение на онези, които Всевишният благоволява да напъти, са недоумявали и нехаели.

О, ти, който Ме споменаваш в молитвите си! Най-тежкото було скри от очите на народите на света Неговата красота и величие и им попречи да чуят Неговия зов. Дай Боже светлината на единението да обгърне цялата земя и печатът “Царството е на Бога” да бъде положен върху челата на всички народи.

VIII. В името на Божията справедливост! Това са дните, в които Бог подложи на изпитание душите на всички Свои Пратеници и Пророци и на онези, които са над тях и стоят на стража пред Неговия свят и неприкосновен Храм ¦ обитателите на небесната Шатра и жителите на Дома на славата. На колко ли сурово изпитание тогава ще бъдат подложени тези, които приписват равноподобни на Бога!

IX. О, Хусейн! Виж с какво нетърпение някои народи очакват завръщането на имам Хусейн, чието идване, след появата на Каем, е било предсказано в миналото от избраниците на Бога, да бъде славно Неговото величие. Тези свети люде са възвестили освен това, че когато Този, Който е Изворът на многоликата Божия благодат, се яви, всички Пророци и Пратеници заедно с Каем ще се съберат под сянката на свещеното Знаме, което Обещаният ще издигне. Този час настъпи. Светът е озарен от сияйната красота на Неговия лик. Но виж колко далече от Неговия път са се отклонили народите! Никой не вярва в Него освен тези, които с помощта на силата на Господаря на всички имена са отхвърлили заблудите на безплодните си фантазии и нечисти желания, и са влезли в града на увереността. В този Ден и в Негово име, на Самосъществуващия, печатът на отбраното Вино на Неговото Откровение е бил счупен и неговата благодат се излива над хората. Напълни чашата си и пий от нея в името на Пресветия, на Всеславния.

X. Предопределеното за всички народи на земята време настъпи. Всички описани в Свещените книги Божии обещания са изпълнени. Божият Закон пое своя път от Цион и Ерусалим, неговите хълмове и землища се изпълниха с красотата на Неговото Откровение. Честит е онзи, който премисля в сърцето си разкритото в Книгите на Бога, Избавителя в беда, Самосъществуващия. Помислете върху това, о, вие, възлюбени на Бога и се вслушайте в Словото Му, за да можете с Неговата благосклонност и снизхождение да пиете до насита от кристалните води на верността и да станете твърди и непоклатими като планина в Неговото Дело.

В Книгата на Исаия пише така: “Влез в скалата и скрий се в пръстта поради страх от Господа и поради славата на Неговото величие.” Никой, който помисли върху казаното, не може да не разбере величието на това Дело или да се усъмни във възвишената същност на този Ден ¦ Денят на Самия Бог. После следват тези думи: “И само Бог ще се възвиси в оня Ден.” Това е Денят, който Перото на Всевишния е прославило във всички Свещени книги. Всеки стих в тях говори за великолепието на свещеното Му Име и всяка от тях свидетелства за висотата на тази най-благородна тема. Ако трябваше да споменем всичко написано в тези божествени Книги и Свещени писания, настоящото Послание щеше да придобие невъобразим обем. Дълг на всеки човек в този Ден е да вложи цялото си упование в многоликата Божия щедрост, както и цялата си мъдрост и проникновение за разпространяването на истините на Неговото Дело. Тогава и само тогава утринната светлина на Неговото Откровение ще обгърне цялата земя.

XI. Преславен да е този Ден ¦ Денят, в който благоуханията на милосърдието се разнесоха над всички сътворени неща; Ден толкова благословен, че отминалите времена и столетия не могат въобще да се сравняват с него; Ден, в който ликът на Всевишния се обърна към свещения Му престол. И тогава се чуха гласовете на всички създания и отвъд тях на тези от Множеството във висините, които призоваваха на висок глас: “Побързай, о, Кармел, защото ¦ ето светлината на Божия лик, на Владетеля на Царството на Имената и Създателя на небесата, се издигна над теб.”

Обзета от бурна радост и издигайки високо гласа си, тя възкликна така: “Нека животът ми бъде пожертван за Теб, защото Ти спря погледа си върху мен, дари ме с Твоята щедрост и отправи стъпките Си към мен. Раздялата с Теб, о, Ти, който си Извор на вечен живот, едва не ме унищожи, а отдалечеността от Твоето присъствие изгори душата ми. Хвала на Теб, задето ми помогна да се вслушам в Твоя зов, удостои ме с Твоите стъпки и съживи душата ми с живителното ухание на Твоя Ден и с призивния глас на Твоето Перо ¦ глас, който Ти определи да бъде Твоя тръбен зов сред Твоя народ. И в часа, когато Твоята всепобеждаваща Вяра се разкри за хората, Ти вдъхна Твоя Дух в Перото Си и ето че цялото сътворение се разтърси до самите си основи, откривайки на човечеството тайните, скрити в съкровищниците на Този, Който е Владетелят на всички неща.”

Едва що гласът є беше достигнал това най-високо Място и Ние отговорихме така: “Благодари на твоя Господар, о, Кармел. Огънят на раздялата ти от Мен бързо те унищожаваше, когато океанът на Моето присъствие се надигна пред лицето ти, радвайки очите ти и очите на цялото сътворение, и изпълвайки с блаженство всичко зримо и незримо. Ликувай, защото Бог в този Ден положи престола Си на теб, направи те местоизгрев на символите Си и извор на доказателствата за Своето Откровение. Честит е всеки, който е бил в близост до теб, възвестил е часът на твоето величие и слава и е разказал за онова, което щедростта на твоя Господ Бог е изляла над теб. Вземи чашата на Безсмъртието в името на твоя Господ, Всеславния и Му благодари, задето Той в знак на Своето благоволение към теб превърна страданието ти в радост и мъката ти в блаженство. Той наистина обикна мястото, което стана седалище на престола Му, по което стъпваха нозете Му, което бе почетено от присъствието Му, от което Той отправи Своя зов и над което проля сълзите Си.

“Провикни се към Цион, о, Кармел, и съобщи радостната вест: Този, Който беше скрит от очите на простосмъртните, дойде! Разкри се Неговата всепобедна власт и безграничното Му великолепие. Внимавай да не се поколебаеш или спреш. Побързай и обиколи Божия Град, който се спусна от небето, прекрасната Кааба, около която сноват в преклонение богоизбраните, невинните и най-въздигнатите ангели. О, как копнея да разглася във всяко кътче на земята, във всички нейни градове радостната вест за това Откровение ¦ Откровение, което беше привлякло любовта на Синай и в името на което Горящият храст надигна глас: “На Бог, Господът Господен, принадлежи царството на земята и на небето.” Истина ви казвам: това е Денят, в който земята и морето ще възликуват при това известие, Денят, за който са отредени онези неща, които Бог със Своята щедрост, непозната за ума и сърцето на простосмъртните, е предопределил да бъдат разкрити. Скоро Бог ще спре спасителния Си Ковчег над теб и ще яви народа на Баха, за когото се говори в Книгата на Имената.

Да бъде свято името на Господаря на цялото човечество, Чието споменаване кара всяка земна частица да потрепери, а Езикът на Величието да разкрие това, което е заложено в Неговото познание и лежи скрито в съкровищницата на Неговата мощ. Чрез силата на Своето име ¦ Могъщия, Всесилния и Всевишния, Той наистина е владетелят на всичко, което е на небето и всичко, което е на земята.

XII. Събудете се, о, хора, в очакване на дните на Божествената справедливост, защото обещаният час настъпи. Внимавайте да не пропуснете да разберете неговото значение и да бъдете причислени заради това към заблудените.

XIII. Вгледайте се в миналото. Колко много хора ¦ и високопоставени, и обикновени ¦ нетърпеливо са очаквали през всички времена и епохи идването на Божиите Проявления в пресветите личности на Неговите Избраници. Колко често те са се надявали на тяхната поява, колко пъти са се молили, за да повее полъхът на Божественото милосърдие и обещаната Красота да пристъпи иззад булото на прикритието си и да се покаже пред лицето на целия свят. Но всеки път, когато портите на Божията благодат са се разтваряли и облаците на небесната щедрост са изливали Своя дъжд над хората, а светлината на Невидимия е изгрявала над хоризонта на божествената мощ, те всички са се отричали от Него и са отвръщали очи от лицето Му, което е лицето на Самия Бог. ...

Помислете каква ли може да е причината за едни такива действия? Какво ли би могло да предизвика подобно поведение спрямо Проявителите на красотата на Всеславния? Каквато и да е била в миналото причината за отказа и противопоставянето на тогавашните хора, тя е довела до покварата на хората днес. Да се твърди, че свидетелството на Провидението е било несъвършено и затова е предизвикало отвръщането на хората, е просто богохулство. Колко далеч от милосърдието на Всещедрия и от любещото му благоразумие и благоволение е да отличи едного сред всички хора за техен водач и след това, от една страна, да Му откаже напълно божествения Си дар, а от друга, да наложи сурово наказание на Своя народ за това, че се е отвърнал от Неговия избраник! Нещо повече, многоликата щедрост на Господаря на всички живи същества винаги се е простирала чрез Проявленията на Неговата Божествена същност върху цялата земя и всичко, което живее на нея. Нито за миг Той не е отказал милостта Си на хората и потоците на любящото Му благоволение не са престанали да се изсипват върху тях. Следователно подобно поведение може да се отдаде само на ограничеността на хора, които кръстосват долината на надменността и високомерието, безпомощно се лутат в своето усамотение, бродят по пътищата на безполезните си блянове и следват заповедите на религиозните си водачи. Тяхното главно занимание е обикновеното противопоставяне; единственото им желание е да пренебрегнат истината. За всеки проницателен наблюдател е пределно ясно, че ако по времето на всяко от Проявленията на Слънцето на Истината тези хора бяха пречистили очите, ушите и сърцата си от всичко видяно, чуто и преживяно, те с положителност нямаше да бъдат лишени от гледката на Божията красота, нито изгубени за обителта на славата. Но тъй като претегляли Божието доказателство с мерилото на собственото си познание, натрупано от учението на водачите на собствената им вяра и установили, че се различава от представата на ограничените им разбирания, те се надигнали, за да извършат такива недостойни дела. ...

Погледнете Моисей! Въоръжен с жезъла на небесната власт, украсен с бялата ръка на божественото познание и излязъл от Паран по силата на Божията любов, владеещ дракона на силата и на вечната царственост, Той заблестял със светлината на Синай по целия свят. Моисей призовал всички народи и племена на земята да влязат в царството на вечността и ги приканил да вкусят от плодовете на дървото на предаността. Вие разбира се знаете за свирепата съпротива на фараона и неговия народ и за камъните, които ръцете на езичниците запратили по това благословено Дърво. И накрая фараонът и неговият народ се вдигнали и напрегнали всичките си сили, за да угасят с водите на отричането и на лъжата огъня на това свещено Дърво, забравяйки за истината, че нито земната вода може да потуши пламъците на Божествената мъдрост, нито пристъпите на земния вятър могат да угасят лампата на непреходната власт. Нещо повече, такава вода може само да засили пламъка, а вятърът да предпази лампата, ако гледате на нещата с проникновение и следвате пътя на Божията свещена воля и желание. ...

Когато дните на Моисей свършили и светлината на Иисус, бликнала от Извора на Духа, се разпростряла над света, целият народ на Израел се вдигнал срещу Него. Те протестирали, че Онзи, Чието идване било предречено в Библията, непременно трябва да прокарва и изпълнява законите на Моисей, докато този млад назарянин, който претендирал, че е небесният Месия, отменил законите за развода и за съботния ден ¦ най-важните от всички Моисееви закони. И освен това, къде са знаците на Проявлението, което все пак трябва да дойде? Народът на Израел и до ден днешен очаква предреченото от Библията Проявление! Колко Проявления на Светостта, колко Носители на вечната светлина са се появили от времето на Моисей насам, но Израел, загърнат в плътното було на сатанинското въображение и фалшиви представи, все още е в очакване на идола, който сам си е създал и който трябва да се появи с предрешените от него знаци. Затова Бог ги разтърси заради греховете им, угаси в тях духа на вярата и ги предаде на мъките на пламъците на най-долния огън. И всичко това поради единствената причина, че Израел отказал да разбере значението на думите, с които в Библията са описани знаците на бъдещото Откровение. Тъй като никога не схванал техния истински смисъл, а в буквалния подобни събития никога не настъпили, Той се лишил от познанието на красотата на Иисус и от съзерцанието на Божия лик. Евреите все още очакват Неговото идване! От незапомнени времена и до ден днешен, всички племена и народи на земята са се придържали към такива неправдоподобни и недостойни идеи, и по този начин са се лишавали от бистрите води, бликащи от изворите на чистотата и на светостта. ...

За надарените с разум е съвършено ясно, че когато пламъкът на любовта на Иисус унищожил булото на еврейските заблуди и Неговата власт станала явна и частично се наложила, Той, Проявителят на невидимата Красота, обръщайки се един ден към Своите ученици, заговорил за Своята смърт и изгаряйки сърцата им с палещата болка по предстоящата тежка загуба, им казал: “Аз ще си отида и ще се върна отново при вас.” Друг път им казал: “Аз си отивам, но ще дойде друг, Който ще ви каже всичко онова, което Аз не ви казах, и ще изпълни всичко, което съм казал.” И двете изречения имат един и същи смисъл, стига да мислите за Проявленията на Единия Бог с Божествено проникновение.

Всеки проницателен наблюдател ще признае, че в Откровението на Корана се потвърждават и Библията, и Христовото Дело. Що се отнася до имената, Самият Мохамед е заявил: “Аз съм Иисус.” Той признал истинността на знаците, на пророчествата и на словата на Иисус, и потвърдил, че те всички са от Бога. В този смисъл нито личността на Иисус, нито писаното от Него се различават от Мохамед и Неговата свещена Книга, тъй като и двамата са защитавали Божието Дело, славили са Бога и са разгласявали Неговите заповеди. Самият Иисус е казал: “Аз ще си отида и ще се върна отново при вас.” Вижте слънцето. Ако то сега кажеше “Аз съм вчерашното слънце”, то би говорило истината. Но ако, имайки предвид движението на времето, претендираше, че е друго слънце, пак би говорило истината. По същия начин, ако кажем, че всички дни са едни и същи, това е точно и вярно. Но ако кажем, отчитайки отделните им наименования и предназначения, че са различни, това също ще бъде вярно. Защото въпреки че са еднакви, ние виждаме във всеки от тях специално предназначение, специфични белези и точно определено качество. Представете си съответно особеностите, различията и общите белези на отделните Проявления на светостта, за да можете да разберете смисъла на загатнатото от Създателя на всички имена и качества за тайнствата на общото и обособеното и да откриете отговора на въпроса защо тази вечна Красота е трябвало да носи в различните времена различни имена и титли. ...

Когато Невидимата, Вечната и Божествена Същност накарала Зорницата на Мохамед да изгрее на хоризонта на знанието, сред възраженията на еврейските свещенослужители срещу Него било и това, че след Моисей Бог няма да изпраща друг Пророк. Наистина в Светото писание се споменава за един Човек, Който непременно ще се появи, ще придвижи Вярата и ще защити интересите на народа на Моисей, така че Законът на Неговото Откровение да се разпростре по цялата земя. Ето как Царят на вечната красота и слава говори в Своята Книга за думите на тези скиталци в долината на усамотението и заблудата: “Божията ръка ¦ казват евреите ¦ е прикована.” Приковани са техните собствени ръце. И заради тези си думи те бяха прокълнати. Нещо повече, протегнати са двете Му ръце!” “Божията ръка е над техните собствени ръце.” Въпреки че тълкувателите на Корана описват по различен начин обстоятелствата, свързани с обяснението на тези редове, вие трябва да се опитате да разберете вложения в тях замисъл. Той казал: Колко погрешно е това, което си представят евреите! Как е възможно ръката на Този, Който е Царят на истината и по чиято воля се е появил Моисей и е бил облечен в мантията на Пророчеството, как е възможно Неговата ръка да бъде окована? Как може Той да бъде смятан за безпомощен да създаде друг Пратеник след Моисей? Вижте абсурдността на твърдението им ¦ колко далеч е то от пътя на разума и на познанието! Погледнете как в този Ден всички тези хора пак се занимават с подобни нелепости. В продължение на повече от хилядолетие те повтарят тези думи и неволно произнасят присъдата си срещу евреите, без да осъзнават изобщо, че и явно, и тайно сами стават изразители на чувствата и убежденията на еврейския народ! Вие сигурно си давате сметка за неоснователното им твърдение, че вече няма да има друго Откровение, че дверите на Божественото милосърдие са затворени, че от извора на вечната святост няма да изгрее друго Слънце, че Океанът на неизчерпаемата щедрост е замлъкнал завинаги и че от Шатрата на прастарата красота и слава вече няма да се явяват Божиите Пратеници. Дотам стига разумът на тези дребнави и презрени люде. Те си мислят, че потокът на Божията всеобхватна благодат и милосърдие, чийто край никой не може да види, е прекъснал. И се надигат от всички страни, и се приготвят за трагична война, и напрягат всичките си сили, за да угасят с горчивите води на безплодното си въображение пламъка на Горящия Божи храст, забравяйки че кълбото на могъществото ще защити в масивната си твърдина Божията Лампа. ...

Вижте как днес върховната власт на Мохамед, Божия Пратеник, е очевидна за хората. Вие добре знаете какво се е случило с Вярата Му в първите дни на Неговото Откровение. Колко горчиви страдания е понесъл този най-чист и свят Човек, тази духовна Същност от ръката на неверниците и на заблудените, от духовенството и от неговите съидейници! С колко тръни са обсипали те пътя Му! Очевидно това жалко поколение в плен на порочните си и сатанински представи е гледало на всяко оскърбление на този безсмъртен Човек като на средство за постигането на вечно блаженство; например Абдулла-е-Убаи, Абу Амир ¦ отшелникът, Каб-ибн-е-Ашраф и Назр-ибн-е-Харет го третирали като измамник и Го обявявали за луд и клеветник. Те Му отправили такива тежки обвинения, че когато поискахме да ги преразкажем, Бог забрани на мастилото да се лее, на перото Ни да се движи и на листа да ги приеме. Тези злокобни нападки накарали хората да се вдигнат срещу Него. И колко жестоки били мъките Му, защото духовниците били главните подбудители, те го разобличавали пред последователите си, изхвърлили Го от средата си и Го обявили за еретик! Нима същото не се е случило и на този Божи слуга и нима всички не са били свидетели на случилото се?

Затова Мохамед извикал така: “Никой Божи Пророк не е понесъл толкова злини, колкото Аз понесох.” В Корана са описани всички клевети и упреци, отправени срещу Него, както и всички понесени от Него страдания. Потърсете там и може би ще научите какво се е случило с Неговото Откровение. Толкова голямо било злощастието Му, че известно време никой не искал да общува с Него и с другарите Му. Който го направел, ставал жертва на неумолимата жестокост на враговете Му. ...

Виж колко различно е всичко днес! Колко владетели се прекланят пред името Му! Колко много са народите и царствата, които са потърсили убежището на Неговата закрила, следват предано Вярата Му и се гордеят с нея! От високия амвон се издигат днес думите на възхвала, които със съвършено смирение прославят свещеното Му име, а от върха на минаретата звучи призивът, който приканва събралото се множество на Неговия народ да Му се поклони. Даже онези владетели, които са отказали да приемат Вярата Му и да снемат одеждите на неверието, даже и те признават и потвърждават величието и всепобеждаващата власт на тази Зорница на любовта и добротата. Такава е днес Неговата земна власт и доказателствата за това се виждат навсякъде. Тази власт неизменно се проявява и се установява или приживе на всяко Божие Проявление, или след издигането Му в Неговата истинска обител в небесното царство. ...

Пределно ясно е, че извършващите се при всяко Откровение промени представляват тъмните облаци, които се намират между очите на човешкия разум и Божественото Светило, засияло от извора на Божествената Същност. Вижте колко поколения наред подражават сляпо на бащите си и се възпитават според установените от предписанията на Вярата им правила и нрави. Затова, ако такива хора внезапно открият, че един Човек, който е живял сред тях и който, имайки предвид ограничените човешки възможности, е бил равен на тях, се е вдигнал, за да унищожи установените принципи, наложени от изповядваната от тях религия ¦ принципи, които са възпитавали векове наред и всеки, който им се е противопоставял или ги е отричал, е бил неверник, безпътник и порочен човек ¦ тези хора със сигурност ще бъдат възпрепятствани да приемат Неговата истина. Подобни неща са като “облаци”, които покриват очите на тези, чието вътрешно аз не е вкусило от Салсабила на себеотричането и не е пило от Коусара на познанието за Бога. Когато се сблъскат с обстоятелства като тези, такива хора стават толкова затворени за всеки разум, че без каквито и да е въпроси обвиняват Божието Проявление за неверник и Го осъждат на смърт. Вие сигурно сте чували за подобни неща, които са се случвали във всички времена, а и сега също можете да ги наблюдавате.

Длъжни сме, следователно, да напрегнем всичките си сили, за да не позволим с Божията невидима помощ на това тъмно було, на тези облаци на изпратените ни от Небето изпитания да ни попречат да видим красотата на сияйния Му Образ и да можем да Го познаем чрез Самия Него.

XIV. Божествената Пролет дойде, о, Най-славно Перо, защото Празникът на Всемилостивия бързо наближава. Побързай и възвеличи пред цялото сътворение името Божие и Му служи така, че всичко сътворено да се възроди и обнови. Говори, недей да мълчиш. Утринната звезда на блаженството заблестя на хоризонта на Нашето име, името на Блажения, защото царството на Божието име беше увенчано с украсата на името на твоя Господар, Създателя на небесата. Застани пред народите на земята и се въоръжи със силата на това Най-велико Име и не бъди от онези, които изчакват.

Струва ми се, че си се спрял и не придвижваш Моето Послание. Сиянието на Божествения лик ли те смути, или празните приказки на недостойните те наскърбиха и сковаха движенията ти? Внимавай да не се разколебаеш и да престанеш да възхваляваш величието на този Ден ¦ Денят, в който Пръстът на силата и на властта счупи печата на Виното на Единението и призова всички, които са на небето и всички, които са на земята. Нима предпочиташ да чакаш, когато зефирът, известяващ Божия Ден, вече е повял над теб; или може би си от онези, които са разделени като с було от Него?

На никое було не съм позволил, о, Господарю на всички имена и Създателю на небесата, да ми попречи да позная красотите на Твоя Ден ¦ Денят, който е пътеводна светлина за цялата земя и знакът на Предвечния за всички, които живеят на нея. Мълчанието ми се дължи на булото, което прави слепи очите на Твоите създания за Теб, а причина за безмълвието ми са препятствията, които попречиха на Твоя народ да познае истината Ти. Ти знаеш какво има в мен, но аз не зная какво има в Теб. Ти си Всезнаещият, Всеведущият. Чрез Твоето име блестят всички други имена! Ако Твоята върховна и всепокоряваща повеля достигне някога до мен, тя би ми дала сили да съживя душите на всички хора чрез Твоето най-възвишено Слово, което съм чул от Твоя могъщ Език в Твоето Царство на красотата и на славата. То би ми помогнало да възвестя появата на Твоя лъчезарен образ, чрез който онова, което е скрито за очите на хората, се разкри в Твоето име ¦ Проницателния, върховния Защитник, Самосъществуващия.

Можеш ли, о, ти Перо, да намериш някой друг освен Мен в този Ден? Какво стана със сътворението и неговите проявления? Какво се случи с имената и тяхното царство? Къде отиде всичко сътворено ¦ зримо и незримо? Какво стана със скритите тайни на вселената и нейните откровения? Нима цялото сътворение е изчезнало?! Останало е само Моето Лице, лицето на Вечния, на Великолепния, на Всеславния.

Това е Денят, в който не може да се види нищо друго освен блясъкът на Светлината, която струи от лицето на Твоя Бог ¦ Всеблагия, Всещедрия. Истина ви казвам: с Нашата неотразима и всепокоряваща власт Ние предизвикахме гибелта на всяко живо същество. И тогава в знак на милостта Ни към хората създадохме ново сътворение. Аз съм наистина Всещедрият, Всевишният.

Това е Денят, в който невидимият свят се провикна: “Честита си ти, о, земя, защото стана столче за нозете на Твоя Бог и бе избрана за седалище на величавия Му престол.” А царството на красотата възкликна: “Да можеше животът ми да бъде пожертван за теб, защото Възлюбеният на Всемилостивия установи властта Си над теб чрез силата на Своето име, което беше обещано на всички неща и в миналото, и в бъдещето. “Това е Денят, в който всяко благоухание получи аромата си от уханието на Моята одежда, което се разпръсна върху цялото сътворение. Това е Денят, в който стремителните води на вечния живот избликнаха от Волята на Всемилостивия. Побързайте с всички сили и пийте до насита, о, Души на царството небесно!

Кажи: Той е Проявлението на Този, който е Непознаваемият, Най-незримият сред Незримите, стига да можете да разберете това. Той е Този, който разкри пред вас скрития и пазен скъпоценен камък ¦ дано го потърсите. Той е единственият Възлюбен на всички неща и в миналото, и в бъдещето. Дано Той бъде вашето упование и надежда!

Чухме гласа на твоята защита, о, Перо и оправдаваме мълчанието ти. Какво така дълбоко те смути?

Опиянението от Твоето присъствие, о, Любими на всички светове, ме завладя.

Стани и извести на цялото сътворение, че Този, който е Всемилостивият, отправи стъпките Си към Резван и влезе в него и поведи тогава хората към градината на блаженството, която Бог направи Престол на Своя Рай. Ние те избрахме да бъдеш най-мощната ни Тръба, чийто звук ще възвести възкресението на цялото човечество.

Кажи: Това е Раят, върху чиито листа виното на словото е отпечатало следното свидетелство: “Този, който беше скрит от очите на хората, се яви, облечен във власт и сила! Това е Раят и шумоленето на листата му възвестява: “О, вие, обитатели на небето и на земята! Появи се това, което никога преди не се е появявало. Този, Който, откакто свят светува, е крил Лицето Си от очите на сътворението, дойде.” От шепнещия зефир, който повява в клоните на райските дръвчета, долетя викът: “Този, който е върховният Господар на всички, се яви. Царството е на Бога”, а от обилно течащите води се дочува шепотът: “Очите на всички вярващи се възрадваха, защото този, който още никой не беше видял и чиято тайна никой не беше разгадал, повдигна булото на славата и откри лика на Красотата.”

В този Рай от висините на най-въздигнатите селения, се чу гласът на Небесните девици: “Радвайте се, о, вие, обитатели на царството небесно, защото ръката на Всевишния заудря в името на Всеславния и в самия център на небето Най-голямата Камбана. Пръстите на щедростта разнесоха навсякъде чашата на вечния живот. Приближете се и пийте до насита. Пийте с охота, о, вие, които сте самото въплъщение на копнежа, вие, които сте олицетворението на страстното желание!”

Това е Денят, в който Този, който е Носителят на Божиите имена, излезе от Шатрата на славата и възвести на всички, които са на небето и на всички, които са на земята: “Приберете чашите на Рая и всички животворни води в тях, защото народът на Баха влезе в блажената обител на Божественото Присъствие и изпи от чашата на красотата на Своя Господар, Всевластния и Всевишния, виното на единението.”

Забрави света на сътворението, о, Перо и се обърни към лицето на твоя Господ, Господаря на всички имена. И украси света с накита на любовта и благосклонността на твоя Бог, Царят на вечните дни. Защото Ние усещаме уханието на Деня, в който Този, който е Въжделението на всички народи, разпръсна над царството на зримото и царството на незримото блясъка на светлината на Своите най-прекрасни имена и ги обви със сиянието на най-благодатните Си милости ¦ милости, които никой друг освен Него, всемогъщия Покровител на цялото сътворение, не може да изброи.

Гледай на Божиите създания само с добри и милосърдни очи, защото Нашето любящо провидение е проникнало във всичко сътворено, а милостта Ни е обхванала земята и небето. Това е Денят, в който истинските Божии слуги вкусват от животворната вода на единението, Денят, в който близкостоящите до Бога могат да пият от тихата река на безсмъртието, а тези, които вярват в Неговото единство, от виното на Неговото Присъствие ¦ поради това, че са признали Този, който е Върховният и Окончателен Завършек на всичко, Този, чрез когото Езикът на Величието и на Славата е извикал: “Царството е Мое и Аз Самият, по силата на Моето собствено право, съм неговият Владетел.”

Привлечи сърцата на хората със зова на единствения Възлюбен. Кажи: Това е Божият глас, ако можете да го чуете. Това е Изворът на Божието Откровение, стига да знаете за него. Това е Местоизгревът на Божието Дело, ако можете да го разпознаете. Това е Източникът на Божията заповед, стига да съдите безпристрастно. Това е явното и скритото Тайнство ¦ дано можете да го разберете. О, народи на света! Откажете се заради името Ми, което стои над всички други имена, от онова, което притежавате и се гмурнете в този Океан, в чиито дълбини са скрити бисерите на мъдростта и на словото, океанът, който се издигна в прослава на Моето име ¦ Всемилостивия. Така ви учи Този, у когото е Книгата Майка.

Най-желаният дойде. В дясната Му ръка е запечатаното Вино на Неговото име. Честит е онзи, който се е обърнал към Него и е пил до насита, и е възкликнал: “Хвала на Тебе, о, Разкривателю на Божиите знаци!” В името на справедливостта на Всевишния! Всяко скрито нещо излезе наяве чрез силата на истината. Всички Божии милости бяха изпратени на земята в знак на Неговото благоволение. Водите на вечния живот бяха изцяло предоставени на хората. Всяка чаша беше разнесена от ръката на Многообичания. Приближете се и не се бавете нито за миг.

Блажени са тези, които се издигнаха на крилете на себеотрицанието и достигнаха положението, което, както е повелил Бог, е най-високо в цялото сътворение и които нито безплодните фантазии на учените, нито тълпите на простолюдието успяха да отклонят от Неговото Дело. Кой измежду вас, о, хора, ще се отрече от света и ще се доближи до Бога, Господаря на всички имена? Къде може да се намери онзи, който, чрез силата на Моето име, което е над всичко сътворено, ще се откаже от онова, което е притежание на човека и ще се привърже с цялото си сърце към това, което Бог, Владетелят на зримото и незримото, му е наредил да съблюдава? Така Неговата щедрост достигна до хората на земята, обещанието Му се изпълни и доказателството за Него заблестя на хоризонта на милосърдието. Голяма е наградата, която ще спечели онзи, който е повярвал и е извикал: “Хвала на Тебе, о, Възлюбени на всички светове! Да бъде славно името Ти, о, Въжделение на всяко отзивчиво сърце!”

Ликувай, о, народе на Баха, защото си припомняш Деня на върховно щастие, Деня, в който Езикът на Предвечния проговори, когато Той напусна Своя Дом и се упъти към Мястото, от което разпръсна над цялото сътворение блясъка на Своето име ¦ Всемилостивия. Бог Ни е свидетел: Ако бяхме разкрили скритите тайни на този Ден, всичките обитатели на земята и на небето щяха да изгубят съзнание и да умрат, освен онези, които ще запази Бог ¦ Всемогъщият, Всезнаещият, Премъдрият.

Толкова силно е опияняващото въздействие на Божиите думи върху този, който е Носителят на Божиите несъмнени доказателства, че Перото Му не може повече да се движи. И Той приключи Посланието Си с тези думи: “Няма друг Бог освен Мен, Всеславния, Всесилния, Великодушния, Всезнаещия.”

XV. Перото на Откровението възкликва: “В този Ден Царството е на Бога!” Езикът на Силата зове: “В този Ден цялата власт е наистина на Бога!” Фениксът от царството небесно вика от безсмъртния Клон: “Славата на всяко величие принадлежи на Бога, Несравнимия, Всеподчиняващия!” Тайнственият Гълъб прогласи от блаженото си убежище там, във вечния Рай: “Изворът на всяка щедрост води началото си в този Ден от Бога, Единствения, Всеопрощаващия!” Птицата от Престола изчурулика песента си в свещения си прислон: “В този Ден върховната власт е само на Бога, Който няма равен на Себе Си, Който е Всемогъщият, Всепокоряващият!” Най-дълбоката същност на всички неща засвидетелства в тях: “Всяко опрощение в този Ден идва от Бога, с Когото никой не може да се сравни и с Когото никой не може да бъде равен, Върховния Закрилник на всички хора и Опростителя на греховете им!” Самата същност на Славата и Красотата издигна гласа си над главата Ми и се провиква от такива висоти, които нито перо, нито език не могат и да се опитат да опишат: “Бог ми е свидетел! Той, Господарят на вечните дни дойде, облечен в сила и във власт. Няма друг Бог освен Него, Всеславния, Всемогъщия, Всевишния, Премъдрия, Всепроникващия, Всевиждащия, Всезнаещия, Върховния Закрилник, Изворът на вечната светлина!”

О, служителю Мой, ти, който потърси Божието благоразположение и не измени на любовта Му в Деня, в който всички освен малцината надарени с прозрение Го напуснаха! Нека Бог със Своята милост ти отреди щедра, нетленна и непреходна награда, защото ти се обърна към Него в деня, когато очите на другите бяха слепи. Знай, че ако ти разкрием макар и само частица от потоците, които по Божията повеля се изляха над Нас от страна на злобните и завистливите, ти горчиво би заплакал и би окайвал ден и нощ злощастието Ни. О, да можеше да се намери прозорлива и справедлива душа, която да признае чудесата на това Откровение ¦ чудеса, които прогласяват върховната власт на Бога и необятността на нейната сила. Дано да може да се появи такъв човек и изцяло от любов към Бога да призовава и тайно, и открито хората, така че те да се стреснат и да помогнат на Оклеветения, когото злосторниците така жестоко оскърбиха.

Струва ми се, че чувам зовящия Ме отзад Глас на Светия Дух, който казва: “Смени темата и промени тона Си, за да не се натъжи сърцето на този, който е вперил поглед в лицето Ти. Кажи: Благодарение на Божията сила и милосърдие не съм молил за помощ никого в миналото, нито пък ще търся нечия помощ в бъдещето. Той е, Който Ми помогна със силата на истината по време на изгнанието Ми в Ирак. Той Ме прислони под закрилата Си, когато всички спореха с Мен. Благодарение на Него можах да напусна града, облечен в такава власт, която никой освен неверника и злонамерения не може да не признае.

Кажи: Моята войска е упованието Ми в Бога; Моят народ ¦ силата на доверието Ми в Него. Любовта Ми е Моето знаме, а другар Ми е споменът за Бога ¦ Върховния Господар на всичко, Всесилния, Всеславния, Абсолютния.

Стани, о, пътнико по стъпките на любовта към Бога и подкрепи Неговото Дело. Кажи: Не разменяйте този Младеж, о, хора заради суетата на този свят или за насладите на отвъдния. Кълна се в името на справедливостта на единия истински Бог! Един единствен Негов косъм превъзхожда всичко, което е на небето и всичко, което е на земята. Внимавайте, о, хора, да не се изкушите да се откажете от него заради златото и среброто, което притежавате. Нека любовта Му бъде съкровищница за вашите души в Деня, когато нищо освен Него няма да ви бъде от полза, Деня, в който всяка опора ще се разклати, а хората ще потреперят от страх и очите им ще изскочат от ужас. Кажи: О, хора! Бойте се от Бога и не се отвръщайте с презрение от Неговото Откровение. Проснете се по лице пред Бога и Го възхвалявайте и през деня, и през нощта.

Нека душата ти гори с пламъка на този неугасващ Огън, който пламна в самото сърце на света така, че всичките води на вселената ще се окажат безсилни да охладят жарта му. И спомени тогава твоя Повелител, за да се почувстват неосъзналите се сред Нашите слуги порицани от думите ти, а сърцата на праведните да се възрадват.

XVI. Кажи: О, хора! Това е неповторим Ден. Също така неповторим трябва да бъде и езикът, който възхвалява Въжделението на всички народи; ненадминати трябва да са и делата, които се стремят да бъдат желани за очите Му. Цялото човечество е копняло за този Ден, в който може би ще успее да изпълни това, което най-добре подхожда на положението му и е достойно за неговото предопределение. Честит е онзи, комуто земните дела не са попречили да познае Господаря на всички неща.

Човешкото сърце е станало толкова сляпо, че нито разрушаването на цял град, нито превръщането на планината в прах, нито даже разтварянето на земята не могат да го извадят от вцепенението му. Загатнатото в Светото писание беше разбрано и описаните там знаци се разкриха за хората, а пророческият зов не престава да звучи и въпреки това всички, освен онези, които Бог пожела да ръководи, остават в плен на опиянението от собствените си заблуди!

Вижте как върху света непрестанно се струпват все нови бедствия и страданията му стават все по-големи. От деня, в който е бил прогласен Сурей-е-Раис (Послание до Раис) и до днес, нито светът се е усмирил, нито сърцата на народите в него са намерили покой. Той или е бил раздиран от спорове и противоречия, или е бил разтърсван от войни, или е ставал жертва на неизлечими болести. Състоянието му навлиза в стадия на пълна безнадеждност, защото истинският Лекар е лишен от правото да предписва нужните лекарства, докато на разни невежи лечители се гледа с благосклонност и им се дава пълна свобода на действие.

... Прахта на неподчинението обви в облак сърцата на хората и заслепи очите им. Скоро те ще усетят последиците от това, което са сътворили ръцете им в Божия ден. Това е предупреждението на Този, който е Всезнаещият, според както е заповядано от Всесилния, от Всемогъщия.

XVII. В името на Великия Вестител! Всемилостивият дойде, облечен във върховна власт. Везната беше нагласена и всички, които живеят на земята, са събрани в едно. Тръбата затръби и всички очи се впериха с ужас нагоре, а сърцата на всички обитатели на небето и на земята потрепериха с изключение на онези, които диханието на Божиите стихове беше съживило и които се бяха отказали от земните неща.

Това е Денят, в който земята ще съобщи вестите си. Вършителите на неправда са нейното бреме, стига да можехте да разберете това. Луната на празните желания се разцепи и небето изпусна гъст дим. Хората се проснаха наземи, изпълнени със страх от Господа, Всемогъщия, Всесилния. Глашатаят извика и те бяха отхвърлени назад ¦ толкова голяма беше яростта на Неговия гняв. Хората отляво скърбят и се вайкат; тези отдясно обитават прекрасни домове ¦ те пият от Виното, което е самият живот, от ръцете на Всемилостивия и наистина са блажени.

Земята се разтресе, планините изчезнаха и ангелите се явиха в редици пред Нас. Повечето хора са смутени и объркани и по лицата им се чете страх. Така ние събрахме наедно вършителите на неправда, които виждаме да тичат към Своя идол. Кажи: Никой в този Ден няма да се опази от Божията присъда. Това наистина е страшен Ден. Ние им показваме тези, които ги отклониха от правия път ¦ те ги виждат, но не ги разпознават. Очите им са пияни; това наистина са слепци. Доказателства са им клеветите, които изричат, но клеветите им са осъдени от Бога, Избавителя в беда, Самосъществуващия. Нечестивият е събудил злото в сърцата им и те се измъчват от страдание, от което никой не може да ги спаси. Те бързат към грешния, носейки списъка на вършителите на неправда. Такива са делата им.

Кажи: Небето се прегъна и притисн

а земята в обятията си, а покварените се държат за кичурите на челата си, но пак не разбират. Те пият от заразената вода, без да си дават сметка за това. Кажи: Разнесе се вик и хората се надигнаха от гробовете си и възправяйки се, се взират наоколо си. Едни побързаха за съда на Бога на Милосърдието, други паднаха по очи в огъня на ада, а трети все още се лутат в безпътица. Божиите стихове се разкриха, но те се отвърнаха от тях. Доказателствата за Него станаха явни, но те не ги забелязват. И когато съзерцават лицето на Всемилостивия, собствените им лица са тъжни, макар че се забавляват. Те бързат към огъня на Ада и го вземат за светлина. Колко далече от Бога е това, което те в своето заблуждение си представят! Кажи: Дали се радвате или не сте на себе си от ярост, небето се разцепи на две и Бог слезе на земята, облечен в сияйна власт. И се чу гласът на всички сътворени неща: “Царството е на Бога, Всемогъщия, Всезнаещия, Премъдрия.”

Знай освен това, че Ние бяхме хвърлени в отвратителен затвор и че сме обкръжени отвсякъде с войските на тиранията в резултат на това, което сториха ръцете на неверниците. Радостта обаче, която вкуси Младенецът е такава, че никоя земна наслада не може да се сравни с нея. Кълна се в Господа! Злото, което Той изстрада в ръцете на потисниците, не може никога да опечали сърцето Му и Той няма да се натъжи поради надмощието на някой, който е отхвърлил истината Му.

Кажи: Изпитанието е хоризонт за Моето Откровение. Слънцето на божията милост изгря над него и разля светлината си, която не могат да затъмнят нито облаците на празните човешки желания, нито празното въображение на нападателя.

Следвай стъпките на твоя Господар и помни слугите Му, както Той помни теб, когото не обезсърчи нито воя на нехаещия, нито меча на неприятеля. ... Разпръсни надлъж и нашир сладкия мирис на твоя Повелител и не се колебай нито за миг да служиш на Делото Му. Наближава денят, когато ще бъде възвестена победата на твоя Бог, Вечноопрощаващия, Най-Щедрия.

XVIII. Кажи: Ние накарахме реките на Божественото слово да излязат от Нашия престол, за да могат нежните треви на разума и на мъдростта да избуят от почвата на вашите сърца. Не сте ли благодарни за това? Тези, които смятат под достойнството си да се преклонят пред Своя Господар, ще бъдат от низвергнатите. И всеки път, когато им повтаряме Нашите стихове, те упорстват във високомерното си пренебрежение към тях и в грубото нарушение на Неговия закон, като не разбират това. А онези, които не вярват в Него, ще се озоват в мрака на черен дим. “Часът” удари за тях, докато те се забавляват. Хванати са за перчемите си, но не го разбират.

Това, което трябваше да дойде, дойде внезапно. Вижте как те бягат от него! Неизбежното се случи; погледнете как го хвърлят зад гърба си! Това е Денят, в който всеки човек ще бяга от себе си и още повече от своя род, стига да можете да разберете това. Кажи: Кълна се в Бога! Тръбата изсвири силно и ето че хората притихнаха безпаметни пред нас! Вестителят извика, а Призоваващият изрече със силен глас: “Царството е на Бога, Всесилния, Избавителя в беда, Самосъщестуващия.”

Това е Денят, в който всички очи ще се взират с ужас, Денят, в който сърцата на обитателите на земята ще треперят с изключение на онези, които твоят Господар, Всезнаещият, Премъдрият е благоволил да освободи. Всички лица почерняха освен тези, които Богът на милосърдието беше удостоил с лъчезарна душа. Пияни са очите на онези, които открито са отказали да съзерцават лицето на Бога, Всеславния, Всевъзхваления.

Кажи: Не сте ли чели Корана? Прочетете го и може би ще откриете Истината, защото тази Книга е наистина Правият Път. Това е Божият Път за всички, които са на небето и към всички, които са на земята. Ако не сте се заинтересували от Корана, не може да се смята, че Баянът е останал далеч от вас. Разгърнете го пред очите си. Прочетете стиховете му и тогава може би ще се въздържите да правите неща, които биха накарали Божиите Пратеници да плачат и да ридаят.

Побързайте да излезете от гробовете си. Колко дълго ще спите? Тръбата изсвири за втори път. В кого се взирате? Това е вашият Господар, Богът на Милосърдието. Вижте как отрекохте Неговите знаци! Земята се разтърси от силен трус и се освободи от товара си. Няма ли да разберете това? Кажи: Няма ли да видите как планините станаха като валма от вълна, а хората са ужасно уплашени от страховитата власт на Божието Дело? Погледнете как къщите им се превърнаха в безлюдни руини, а те самите в удавници.

Това е Денят, в който Всемилостивият слезе на земята, обвит в облаците на знанието и облечен в неоспорима власт. Той познава добре делата на хората. Никой не може да не познае Неговото великолепие, стига да можете да осъзнаете това. Небето на всяка религия се разкъса, земята на човешкия разум се разцепи на две и всички видяха Божиите ангели да слизат. Кажи: Това е Денят на взаимоизмама; накъде бягате? Планините изчезнаха, а небето се прегъна на две и цялата земя е в плен на Неговата власт, стига да можете да разберете това. Кой би могъл да ви защити? Никой, кълна се в Него, Който е Всемилостивият! Никой освен Бог, Всемогъщия, Всеславния, Благотворния. Всяка жена, която носеше бреме в утробата си, пометна. Ние виждаме пияни мъже в този Ден ¦ Деня, в който хора и ангели се събраха.

Кажи: Има ли някакво съмнение по отношение на Бога? Вижте как Той слезе на земята от висините на Своето милосърдие, пълен със сила и облечен във власт. Има ли някакво съмнение по отношение на Неговите знаци? Отворете очите си и вижте явните доказателства за Него. Раят е от дясната ви страна и е съвсем близо до вас, докато Адът е създаден да гори. Погледнете опустошителните му пламъци. Побързайте и влезте в Рая в знак на Нашата милост към вас, и пийте от ръцете на Всемилостивия Виното, което е самият живот.

Пийте с охота, о, хора на Баха. Вие наистина сте тези, които ще бъдат блажени.. Това постигат тези, които са близо до Бога. Това е леещата се вода, която ви беше обещана в Корана, а после и в Баяна, като награда от вашия Господар, Бога на Милосърдието. Блажени са тези, които пият от нея.

О, служителю Мой, който обърна лицето си към Мен! Благодари на Бога, че ти изпрати това Послание в този Затвор, за да можеш да напомняш на хората за дните на твоя Господар, Всеславния, Всезнаещия. Така чрез водите на Нашата мъдрост и слово Ние поставихме основите на твоята вяра. Това наистина е водата, върху която е бил издигнат Престолът на твоя Господар. “Престолът Му се е възправил над водите.” Помисли върху това в сърцето си, за да можеш да разбереш значението му. Кажи: Хвала на Бога, Господаря на всички светове.

XIX. За всяко проницателно и просветлено сърце е пределно ясно, че Бог, непознаваемата Същност, Божественото Същество, стои неизмеримо високо над всяко присъщо на човека качество, като например телесно съществуване, възход и упадък, прогрес и регрес. Далече от Неговото великолепие са възможностите на човешкия език да Го възхвалява както се подобава, или човешкото сърце да разбере неразгадаемата Му тайна. Той е и винаги е бил непроницаем в прастарата вечност на Своята Същност и ще остане завинаги в Своята Реалност, скрит за очите на хората. “Ничия представа не можа да го обхване, но Той обхвана всяка представа; Той е Проницателният, Всеразбиращият.”...

И тъй като вратата на познанието на Всевишния е затворена така пред лицето на всички живи същества, Изворът на безгранична благодат, в съгласие с думите Му: “Неговата благодат превиши всички неща; Моята благодат ги обхвана всичките” накара тези сияйни Бисери на Светостта да излязат от царството на духа и в благородната форма на човешкия храм да се явят на всички хора, за да разкажат на света за тайните на неизменното Същество и неуловимостта на Неговата вечна Същност.

Тези свещени Огледала, тези Извори на древното великолепие, всички до един, са Представители на земята на Онзи, Който е Центърът на вселената, нейна Същност и крайна Цел. От Него идва тяхното познание и сила, от Него води началото си върховната им власт. Красотата на техния лик е само отражение на Неговия образ, а откровението им ¦ знак на Неговото безсмъртно великолепие. Те са Съкровищниците на Божественото познание и Хранилищата на небесната мъдрост. Чрез тях се получава благодат, която е безкрайна; чрез тях се разкрива Светлината, която никога не гасне. ... Тези Храмове на Светостта, тези Най-главни Огледала, които отразяват светлината на непомръкваща красота, са само изразът на Този, Който е Невидимият на Невидимите. Чрез откровението на тези Бисери на Божествената добродетел се проявяват всички имена и качества на Бога: знание и сила, независимост и върховна власт, милосърдие и мъдрост, величие, щедрост и състрадание.

Тези Божии качества не са и никога не са били давани специално на някои Пророци и отказвани на други. Нещо повече, всички Божии Пророци без изключение, тези великолепни, свещени и избрани Пратеници, са носители на Неговите имена и въплъщения на Неговите качества. Те се различават единствено по дълбочината на своето откровение и по силата на светлината, която разпръскват. Точно както Той го е казал: “Някои от Апостолите направихме да превъзхождат другите.”

Съвършено ясно е следователно, че в дарохранителниците на тези Пророци и Божии избраници се е отразявала светлината на всички Негови безчислени имена и възвишени качества, макар че лъчите на някои от тези качества не са стигали от тези сияйни Храмове до човешките очи. Това, че някое от присъщите на Бога качества не е било външно проявено от тези Образци на Безкористност, съвсем не означава, че те, които са Изворите на Божиите качества и Съкровищниците на Неговите свещени имена, в действителност не са го притежавали. Следователно абсолютно всички тези сияйни Души, тези прекрасни Образи са надарени с всички Божии качества ¦ независимост, суверенна власт, и т. н., даже ако, външно погледнато, са далеч от всяка земна власт. ...

XX. Знай с положителност, че Невидимият не може по никакъв начин да въплъти Своята Същност и да я разкрие на хората. Той е, и винаги е бил, неизмеримо високо над всичко онова, което може да се разкаже или да бъде разбрано. Гласът Му неизменно прогласява от лоното на величавото Му уединение: “Истина ви казвам, аз съм Бог; няма друг Бог извън Мен, Всезнаещия, Премъдрия. Аз се явих на хората и изпратих на земята Този, Който е Изворът на знаците на Моето Откровение. Чрез Него Аз накарах цялото сътворение да засвидетелства, че няма друг Бог освен Него, Несравнимия, Всеучения, Премъдрия.” Той, Който ще остане завинаги скрит от очите на хората, може да бъде опознат единствено чрез Своето Проявление и Неговото Проявление не може да даде по-голямо доказателство за истината на Своята мисия от доказателството на Собствената си Личност.

XXI. О, Салман! Вратата на познанието на Всевишния винаги е била и ще продължава да винаги да бъде затворена за хората. Никога човешкият разум няма да получи достъп до Неговия свещен палат. Като знак на Своята милост обаче и като доказателство за обичта Си към тях, Той е разкрил на Слънцата на Своето божествено ръководство и Символи на божественото Му единство, и е заповядал познанието за тези свети Създания да бъде равнозначно на познанието за Самия Него. Който е познал тях, е познал Бога. Който се е вслушал в техния зов, се е вслушал в Божия Глас и който е потвърдил истината на тяхното Откровение, е потвърдил истината на Самия Бог. Който се е отвърнал от тях, се е отвърнал от Бога и който не е повярвал в тях, не е повярвал в Бога. Всеки един от тях е Божият Път, който свързва този свят с небесното царство и Знамето на Божията Истина за всеки обитател на земното и небесното царство. Те са Проявленията на Бога сред хората, доказателствата на Неговата Истина и символите на Неговото великолепие и слава.

XXII. Носителите на повереното от Бога се явяват за народите на земята като Представители на ново Дело и вестители на ново Послание. И тъй като всички тези Птици на небесния Престол са изпратени на земята от небето на Божията Воля и всички те идват, за да възвестят Неговата всепокоряваща Вяра, на тях следователно трябва да се гледа като на една и съща личност. Защото те всичките пият от Чашата на любовта към Бога и ядат от плода на Дървото на Единството.

Всяко от тези Божии Проявления има двойна същност. Едната от тях е тази на чистата абстракция и абсолютното единство. В този смисъл, ако ги назовете всичките с едно и също име и им припишете едни и същи качества, няма да се отклоните от истината. Точно както Той е прогласил: “Ние не правим разлика между Неговите Пратеници.” Защото те всички до един призовават хората на земята да приемат Божието единство и им възвестяват Коусара на безгранично милосърдие и щедрост. Всички те са облечени с одеждата на пророчеството и са удостоени с мантията на славата. Така например Мохамед, Сърцето на Корана, е заявил: “Аз съм всички Пророци.” Пак Той е казал: “Аз съм първият Адам, Ной, Моисей и Иисус.” Подобни изявления са правени и от имам Али. Думи като тези, които посочват същностното единство на Проводниците на Божието безсмъртно слово и Съкровищници на бисерите на Божественото познание, са описани в Свещените книги. Тези Образи са съдовете на Божественото Господство и Изворите на Неговото Откровение. Това Откровение е над преградите на многочислеността и изискванията на количеството. Така Той е казал: “Нашето Дело е едно.” И щом като Делото е едно и също, то и неговите Представители трябва да бъдат едни и същи. В този смисъл имамите на мохамеданската Вяра, тези светила на увереността, казват: “Мохамед е нашият първи, Мохамед е нашият последен, Мохамед е нашият всеки.”

Повече от ясно е, че всички Пророци са Храмове на Божието Дело, които са се появили облечени в различни одежди. Ако гледате с проницателни очи, ще видите, че всички Те обитават един и същи храм, реят се в едно и също небе, седят на един и същи престол, говорят едни и същи думи и възвестяват една и съща Вяра. Такова е единството на тези Същности на Съществуванието, на тези Светила на вечно и безмерно величие! И затова, ако някой от тези Проявления на Светостта прогласи “Аз съм завръщането на всички Пророци”, Той ще е казал истината. По същия начин, във всяко следващо Откровение завръщането на предишното Откровение е факт, чиято истинност е твърдо установена. ...

Другото състояние е това на отделното съществувание и то е свързано със света на сътворението и присъщите за него ограничения. В този смисъл всяко Божие Проявление има отделна индивидуалност, ясно предначертана мисия, предопределено откровение и специално посочени ограничения. Всяко от тях е известно с различно име, отличава се със специфични качества, изпълнява точно определена мисия и е натоварено с особено Откровение. Точно както Той е казал: “Някои от Апостолите направихме да превъзхождат другите. На едни от тях Бог е говорил, други е възкресил и възвисил. А на Иисус, Сина на Мария, дадохме явен знак и Го подкрепихме със Светия Дух.”

Именно поради тази разлика в положението и мисията им, произлизащите от тези Извори на Божественото познание думи и повели на пръв поглед като че ли се различават. Всъщност в очите на посветените в тайните на Божествената мъдрост всичко казано от тях е само изразът на една и съща Истина. Но тъй като повечето хора не са успели да разберат състоянията, за които говорихме, то те следователно се чувстват объркани и обезсърчени от различията в изявленията на Божиите Проявления, които изявления в основата си са едни и същи.

Винаги е ставало ясно, че тези различия в изказа могат бъдат обяснени с разликите в положението. Следователно видени от гледището на тяхното единство и висша абстрактност, качествата Божественост, Върховна Неповторимост и Най-съкровена Същност са били и продължават да бъдат приложими към тези Субстанции на Съществуванието, защото всички те стоят на престола на Божественото Откровение и са настанени в центъра на Божественото Прикритие. Чрез тях се проявява Божието Откровение; чрез техния образ се разкрива Божията красота. И самата Божия реч се чува от устата на тези Проявления на Божествената Същност.

Погледнато в светлината на тяхното второ състояние ¦ това на отделното съществувание, на разграничението и на съществуващите във времето ограничения, характеристики и норми ¦ те проявяват абсолютно подчинение, пълно смирение и крайна скромност. Точно както Той казва: “Аз съм Божи слуга. Аз съм само човек като вас.” ...

Ако някой от всеобхватните Божии Проявления заяви: “Аз съм Бог”, Той всъщност казва истината и в това не може да има никакво съмнение. Защото многократно е било доказвано, че чрез тяхното Откровение, чрез техните качества и имена се проявяват за света Божието Откровение, Неговите имена и Неговите качества. Така, Той е прогласил: “Тези стрели бяха Божии стрели, а не Твои” и е казал също: “Наистина, които са дали обет за вярност към Теб, са дали всъщност обет за вярност към Бога.” А ако някой от тях изрази твърдението “Аз съм Божият Пратеник”, Той също казва истината, несъмнената истина. Точно както Той е казал: “Мохамед не е бащата на някого измежду вас, Той е Божият Пратеник.” Погледнато в тази светлина, те всички са само Пратеници на онзи идеален Властелин, на онази непроменяща се Същност. И ако всички те възвестят “Аз съм Печатът на Пророците”, те наистина ще изразят само истината, без ни най-малка сянка на съмнение в това. Защото те всичките са само едно лице, една душа, един дух, едно същество, едно откровение. Те всички са проявлението на “Началото” и на “Края”, на “Първия” и на “Последния”, на “Видимия” и на “Скрития” ¦ всичко свойствено на Онзи, Който е най-дълбокият Дух на Духовете и Вечната Същност на Същностите. А ако те кажат “Ние сме Божии слуги”, това също е явен и безспорен факт. Защото те ни се разкриват в състоянието на най-голямо подчинение, подчинение, което е недостижимо за човека. Следователно и когато тези Субстанции на Съществуванието са дълбоко потопени в океани от древна и непреходна святост, и когато се издигат до най-високите върхове на Божествените тайнства, те твърдят, че думите им са Гласът на Божествеността, Зовът на Самия Бог.

Ако гледаме с очите на проникновението, ще разберем, че точно в това си състояние те смятат себе си за напълно заличени и несъществуващи пред лицето на Този, Който е Всепроникващият, Нетленният. Струва ми се, че те гледат на себе си като на нещо абсолютно нищожно и смятат споменаването им в този Палат за богохулство. Защото и най-малкото прошепване на собственото аз в пределите на един такъв Палат е доказателство за самоизтъкване и самостоятелно съществуване. А в очите на тези, които са достигнали до този Палат, такава помисъл сама по себе си е тежко престъпление. А колко по-тежко би било то, ако нещо друго бъде споменато в това Присъствие, ако сърцето, езикът, съзнанието или душата на човека не бъдат заангажирани само с Многообичния, ако очите му не съзерцават само Неговата красота, ако ушите му не искат да слушат само мелодията на Неговия Глас, а краката му не стъпват само по Неговия път. ...

По силата на това свое положение те претендират, че са Гласът на Божествеността и т. н., а въз основа на положението Си на Пратеничество се обявяват за Божии Пратеници. Те винаги изразяват твърдение, което отговаря на изискванията на момента и приписват на Самите себе си всички тези изявления, които се движат от царството на Божественото Откровение до царството на сътворението и от сферата на Божественото до сферата на земното съществувание. И така, каквото и да кажат те, независимо дали то се отнася към сферата на Божествеността, на висшата Власт, на Пророчеството, на Пратеничеството, на Пазителството, на Апостолството или на Подчинението всичко е истина и стои извън всяко съмнение. И затова тези думи, които цитирахме в подкрепа на Нашето разсъждение, трябва да бъдат внимателно осмислени, за да престане казаното от онези, които са Проявленията на Невидимия и Извори на Святост да смущава душата и да обърква ума.

XXIII. Погледнете предишните поколения и ще видите как всеки път, когато Слънцето на Божествената щедрост е разпръсквало светлината на Своето Откровение над света, хората от Неговия Ден са се вдигали срещу Него и са отхвърляли истината Му. А онези, които са били смятани за водачи на хората, винаги са се стремели да попречат на последователите си да се обърнат към Този, Който е Океанът на безграничната Божия щедрост.

Вижте как заради произнесената от духовниците на Неговото време присъда, хората хвърлиха в огъня Авраам, Божият Приятел; как Моисей, Който разговаряше с Всемогъщия, беше отречен като лъжец и клеветник. Помислете за това как се отнесоха с Иисус, Божия Дух, Неговите врагове въпреки изключителната Му благост и необикновената Му доброта. Той, Който беше Същността на битието и Повелителят на зримото и незримото, беше изправен пред такова свирепо противодействие, че нямаше къде да подслони глава и се скиташе непрекъснато от място на място, лишен от постоянно убежище. Спомнете си какво връхлетя Мохамед, Печатът на Пророците, дано всеки живот бъде принесен в жертва за Него. Колко жестоки страдания причиниха водачите на еврейския народ и на идолопоклонниците на Него, Който е върховният Господар на всичко заради това, че провъзгласи Божието единство и истината на Неговото Послание! Кълна се в праведността на Моето Дело! Перото Ми стене, а всички Божии създания горчиво ридаят поради злочестините, които Той понесе от ръцете на тези, които нарушиха Божието Споразумение, престъпиха Неговия Завет, отхвърлиха доказателствата Му и оспориха символите Му. Затова ти разказваме какво се случи в миналото, за да можеш да разбереш.

Ти знаеш колко много са страдали Божиите Пророци, Негови Пратеници и Избраници. Помисли малко върху молитвите и причините за едно такова преследване. В никое време и в никое изповедание Божиите Пророци не са успели да се спасят от хулите на своите врагове, от жестокостта на потисниците си и от присъдата на учените на своето време, които са носели маската на праведността и благочестието. В продължение на дни и нощи те са преживели такива мъки, за които никой никога не може да добие реална преценка освен познанието на единствения истински Бог, да бъде славно името Му.

Погледнете този Онеправдан. Виж как Неговото поколение отхвърли властта Му и въстана срещу Него, въпреки че най-несъмнените доказателства потвърждават истината на Неговото Дело, въпреки че категоричните Му пророчества се изпълниха и въпреки че, макар и несмятан за учен, макар че беше неук и неопитен в обичайните спорове между духовниците, Той изля над хората потоците на Своето многостранно и вдъхновено от Бога познание. През по-голямата част от живота Си Той е търпял жестоки изпитания в лапите на Своите врагове. Сега страданията Му достигнаха връхната си точка в този отвратителен Затвор, в който тираните така несправедливо Го захвърлиха. Дано даде Бог да можеш, с проницателен поглед и просветлено сърце, да видиш нещата, които са станали и които стават сега и премисляйки ги в душата си, да разбереш това, което повечето хора в този Ден не успяха да разберат. Ако е рекъл Бог, Той ще ти позволи да вдъхнеш нежното ухание на Неговия Ден, да вкусиш от потока на безграничната Му благодат, да пиеш с милостивото Му благоволение до насита от най-големия Океан, който се надигна в този Ден в името на Всевишния и да останеш твърд и непоклатим като скала в Неговото Дело.

Кажи: Слава на Теб, Който накара всички свети Пратеници да признаят своята безпомощност пред лицето на многоликите откровения на Твоето могъщество и всеки Пророк да осъзнае Своята нищожност пред блясъка на Твоето безконечно великолепие. Умолявам Те, в Твоето име, което отключи вратите на Рая и изпълни с възторг Множеството във висините, да ми позволиш да Ти служа в този Ден и да ми дадеш сили, за да мога да съблюдавам това, което си предписал в Твоята Книга. Ти знаеш, о, Господарю мой, какво има у мен, но аз не зная какво има в Теб. Ти си Всезнаещият, Всеученият.

XXIV. Внимавайте, о, вярващи в Единството на Бога, да не се изкушите да правите каквато и да е разлика между които и да било от Проявленията на Неговото Дело или да се отнасяте нееднакво към символите, които съпътстват и обявяват тяхното Откровение. Това, всъщност, е истинското значение на Божественото Единство, ако сте от тези, които разбират и вярват в тази истина. Бъдете уверени освен това, че делата и постъпките на всички Божии Проявления, нещо повече, всичко, което е свързано с тях и всичките им прояви за в бъдеще са предопределени от Бога и представляват отражение на Неговата Воля и Цел. Който направи и най-малка разлика между техните личности, техните думи и послания, постъпките им и начина им на живот той всъщност е изразил неверие в Бога, отхвърлил е символите Му и е изменил на Делото на Неговите Пратеници.

XXV. Ясно е, че всяка епоха, в която е живяло дадено Божие Проявление, е божествено предопределена и може в известен смисъл да бъде характеризирана като определения от Бога Ден. Този Ден обаче е неповторим и трябва да бъде разграничен от предхождащите го. Наименованието “Печат на Пророците” най-пълно разкрива високото му положение. Пророческият Цикъл наистина приключи. Вечната Истина дойде. Той издигна Знамето на Властта и разпръсква сега над света непомрачения блясък на Своето Откровение.

XXVI. Хвала на Бога, Всевладелеца, Царя с несравнима слава. Всяка възхвала към Него е неизмеримо високо над представите на всички сътворени неща и превъзхожда възможностите на човешкия разум. Никога никой освен Него не Го е възхвалявал, както подобава и никой никога няма да успее да опише цялото Му великолепие. Кой може да претендира, че е достигнал висотите на Неговата възвишена Същност и чий разум е в състояние да измери дълбините на неразгадаемата Му тайна? От всяко произлизащо от Извора на Неговата слава откровение се явяват свещени и вечни доказателства за невъобразимо великолепие, а от всяко проявление на непобедимата Му власт се изливат океани от вечна светлина. Неизмеримо високо са необикновените доказателства на Неговата всемогъща власт, един единствен лъч от която само ако ги докосне, напълно би унищожил всички, които са на небето и на земята. Неизразимо възвишени са символите на ненадминатото Му могъщество, един единствен знак на което, макар и незначителен, е отвъд възможностите за възприемане на всичко, което е било създадено от началото, което няма начало, или ще бъде създадено в бъдеще до края, който няма край. Всички въплъщения на Неговите Имена се скитат в пустинята на търсенето, зажаднели и нетърпеливи да открият Същността Му, и всички Проявления на Неговите качества Го умоляват, от върха на Свещения Синай, да разкрие тайната Си.

Капка от носещите се като талази вълни на океана на Неговата безпределна милост украси цялото сътворение с накита на съществуванието, а дихание, долетяло от Неговия с нищо несравним Рай, обгърна всички създания с мантията на Неговата святост и великолепие. Частица от неразгаданата бездна на Неговата върховна и всепроникваща Воля създаде от абсолютното небитие сътворение, необятно по своя обхват и безсмъртно по своята продължителност. Чудесата на Неговата щедрост няма никога да престанат, а потокът на милостивата Му благодат няма никога да бъде спрян. Процесът на Неговото сътворение не е имал начало и няма да има край.

Във всяка епоха и цикъл Той чрез сияйната светлина, разпръсквана от Проявленията на Неговата необикновена Същност, е претворявал всички неща, така че това, което отразява в небето и на земята символите на Неговото величие и слава, не може да бъде лишено нито от потока на Неговото милосърдие, нито от даровете на благосклонността Му. Колко всеобхватни са чудесата на щедрата Му благодат! Виж как са проникнали в цялото сътворение. Силата им е такава, че в цялата вселена не може да се намери нито един атом, който да не потвърждава доказателствата за Неговото могъщество, да не прославя свещеното Му Име и да не излъчва сияйната светлина на Неговото единство. Толкова съвършено и многолико е Неговото сътворение, че и най-острият ум и най-чистото сърце няма никога да проумеят природата и на най-незначителното от Неговите създания, а камо ли да разгадаят тайната на Този, Който е Слънцето на Истината, невидимата и непознаваема Същност. И схващанията на най-благочестивите сред мистиците, и знанията на най-талантливите и образовани хора, и най-голямата възхвала, която човешкият език или перо може да изрази ¦ всички те са резултат от ограничения човешки ум и зависят от неговите предели. Десет хиляди Пророци, всичките от ранга на Моисей, стоят втрещени върху Синая на своето търсене пред заплашителния Му глас: “Ти никога няма да Ме видиш!”; безчислени Пратеници, всичките велики като Иисус, са уплашени и обезсърчени върху небесните си престоли от забраната: “Никога няма да разбереш Моята Същност!” Откакто свят светува, Той е забулен в недостижимата святост на Своето възвишено Аз и ще остане завинаги обгърнат в непроницаемата тайна на непознаваемата Си Същност. Всеки опит да бъде разбрана недостъпната Му Реалност, е завършвал с пълно поражение, а всяко усилие за доближаване до истинската Му Същност ¦ с безнадежден провал.

Колко непосилен за мен, незначителния, е опитът да разгадая свещените дълбини на Твоето знание! Колко безсмислени са усилията ми да си представя размерите на заложената в Твоето дело енергия ¦ изявата на Твоята съзидателна енергия! Как могат очите ми, които не притежават способността да видят себе си, да претендират, че са съзрели Твоята Същност и как може сърцето ми, безсилно да схване значимостта на собствените си възможности, да твърди, че е разбрало природата Ти? Как мога да претендирам, че Те познавам, когато цялото сътворение тръпне в недоумение пред Твоята тайна и как мога да не призная, че не Те познавам, когато цялата вселена доказва Твоето Присъствие и потвърждава Твоята истина? Дверите на Твоето милосърдие са били винаги отворени, средствата за достъп до Твоето Присъствие са били на разположение на всички, а откровенията на Твоята с нищо несравнима Красота са били във всички времена отпечатани върху същността на всички същества, видими и невидими. И все пак, въпреки това най-милостиво благоволение, този безусловен и ненадминат дар, длъжен съм да заявя, че Твоите палати на святост и великолепие са неизмеримо високо над всяко друго знание извън Твоето, а тайната на Твоето Присъствие е непроницаема за всеки ум извън Твоя. Никой освен Теб не може да разгадае тайната на Твоята природа и нищо друго освен Твоята трансцедентална Същност не може да разбере реалността на Твоето неразгадаемо същество. Колко много са онези чисти и прекрасни създания, които в немилостивата пустош на своята изолираност от Теб са се скитали без посока през целия си живот, без да успеят да Те открият! Неизброимо е множеството свети и безсмъртни души, които са се лутали в недоумение, напразно търсейки да съзрат лицето Ти. Безчислени са пламенните Ти привърженици, които унищожителният огън на отдалечеността им от Теб накара да залинеят и да умрат и нямат чет онези чисти и предани души, които с готовност пожертваха живота си заради надеждата да съзерцават светлината на Твоя образ. Въздишките и стенанията на тези бленуващи сърца, които жадуват за Теб, не могат никога да стигнат до Твоя свещен дворец, както и воплите на пътуващите към Теб, които копнеят да се явят пред лицето Ти, не могат да се издигнат до Твоя славен престол.

XXVII. Хвала на единия Бог и най-голяма почит на Него, върховния Господар, несравнимия и всеславен Властелин на света, Който от абсолютното небитие създаде реалността на всички неща, Който от нищото събуди за живот най-фините и сложни елементи на Своето сътворение и Който, спасявайки създанията Си от унижението на самотата и опасностите на безвъзвратното изчезване, ги прие в Своето царство на нетленната красота. Само Неговото всеобхватно милосърдие и Неговата всепроникваща благодат можеха да направят това. Как иначе би било възможно за абсолютното небитие да придобие от само себе си необходимите качества и способности, за да излезе от състоянието си на несъществуване и да премине в царството на битието?

След като сътворил света и всичко, което живее и се движи в него, Той (Бог) чрез непосредственото действие на Своята върховна и неограничена Воля решил да даде на човека уникалното качество и способност да Го познава и да Го обича ¦ способност, която трябва да бъде смятана за задвижващия импулс и главната цел, положени в основата на цялото сътворение. ... До най-дълбоката същност на всяко Свое творение Той е разпръснал светлината на едно от Своите имена и го е направил приемник на великолепието на едно от Своите качества. В същността на човека обаче Той е съсредоточил блясъка на всички Свои имена и качества и го е направил огледало на Самия Себе Си. Единствен сред всички Божии създания човекът е бил отличен с такова голямо благоволение, с толкова дълготрайна благодат.

Но тези сили, с които Слънцето на Божествената щедрост и Извор на небесно ръководство е надарила същността на човека, лежат скрити в него, така както пламъкът е скрит в свещта, а лъчите светлина скрито присъстват в лампата. Сиянието на тези сили може да бъде затъмнено от земни желания, така както слънчевата светлина може да бъде скрита под праха и мръсотията, които покриват огледалото. Нито свещта, нито лампата могат да бъдат запалени само чрез собствените им усилия, нито пък е възможно огледалото да се освободи само от мръсотията си. Повече от очевидно е, че докато не бъде запален огън в нея, лампата няма никога да светне и че ако мръсотията не бъде заличена от огледалото, то никога няма да може да покаже образа на слънцето, нито да отрази неговата светлина и красота.

И тъй като не може да има никакъв път за пряко общуване, който да свърже единствения истински Бог с Неговото сътворение и не може да съществува никаква прилика между преходното и Вечното, между условното и Абсолютното, Той е заповядал във всяка епоха и при всяко изповедание да се явява една чиста и неопетнена Душа в царството на земята и небето. Това възвишено, тайнствено и неосезаемо Същество Той е дарил с двойствена природа: физическа, която принадлежи към материалния свят, и духовна, която произхожда от субстанцията на Самия Бог. Освен това Той му е дал и двояко положение. В първото положение, което е свързано с най-съкровената Му същност, Той е Онзи, Чийто глас е гласът на Самия Бог. Това се потвърждава от преданието: “Многолика и загадъчна е връзката Ми с Бога. Аз съм Самият Той и Той е Самият Аз, освен че Аз съм това, което съм и Той е това, което е.” Подобен е и смисълът на думите: “Стани, о, Мохамед, защото Обичащият и Обичаният са обединени в едно Твое лице.” Той също така е казал: “Не съществува никаква разлика между Теб и Тях освен тази, че Те са Твои Слуги.” Другото положение е човешкото състояние, илюстрирано от следните думи: “ Аз съм само човек като вас” и “Кажи: Хвала на моя Господар! Не съм ли аз само един човек, един апостол?” Тези Същности на непредубедеността, тези сияйни Реалности са проводниците на Божията всепроникваща благодат. Водени от светлината на вечното и неизменно ръководство и удостоени с върховна власт, Те са упълномощени да използват вдъхновението на Своите слова, изблиците на непогрешимото Си благоволение и даряващия святост полъх на Своето Откровение за пречистването на всяко копнеещо сърце и отзивчив дух от мръсотията и праха на земните грижи и ограничения. Тогава и само тогава вярата в Бога, скрита в самата същност на човека, ще излезе наяве иззад булото на прикритието, сияйна като изгряващото Слънце на Божественото Откровение и знамето на нейната разкрила се красота ще увенчае човешките сърца.

От горните пасажи и алюзии става съвършено ясно, че в царството на земята и на небето непременно ще се появи едно Същество, една Същност, която ще действа като Проявление и Проводник на милостта на Самия Бог, Върховния Господар на всичко. С помощта на Учението на това Слънце на Истината всеки човек ще напредва и ще се усъвършенства, докато постигне онова състояние, позволяващо му да прояви всичките си скрити възможности, с които е била надарена най-съкровената му същност. С тази именно цел през всяка епоха и във всяко изповедание Божиите Пророци и Неговите избраници идват сред хората и проявяват способности, които могат да се родят само от Бога, и сила, каквато само Вековечният може да има.

Може ли един здравомислещ човек сериозно да вярва, че поради някои думи, чието значение той не може да разбере, дверите на Божието вековечно ръководство ще се затворят пред очите на хората? Може ли да си представи, че тези Божествени Светила, тези сияйни Светлини са имали някога начало или пък ще имат край? Кой порой би могъл да се сравни с потока на Неговата всеобхватна милост и кое благо превъзхожда доказателствата за една толкова голяма и всепроникваща благодат? Не може да има никакво съмнение, че ако приливът на Божието милосърдие и благодат секне макар и за миг, светът би загинал безвъзвратно. Ето защо от началото, което няма начало, дверите на Неговата милост са се разтворили за всички Божии създания, а облаците на Истината до края, който няма край, ще продължат да изливат своето благоволение и щедрост върху почвата на човешките способности, реалности и индивидуалности. Такъв е бил Божият ред от памтивека и такъв ще остане завинаги.

XXVIII. Честит е онзи, който ще се вдигне, за да служи на Моето Дело и да прославя Моето прекрасно Име. С помощта на Моята сила хвани здраво Моята Книга и се придържай неотстъпно към всяка повеля, която твоят Господар, Ръкополагащият, Премъдрият, е написал в нея. Погледни, о, Мохамед, как думите и делата на последователите на шиитския ислям накараха да помръкне радостта и въодушевлението на първите му дни и помрачиха чистия блясък на светлината му. В самото начало, когато те все още се придържаха към предписанията, свързвани с името на техния Пророк, Господаря на човечеството, жизненият им път е бил белязан с непрекъсната поредица от победи и тържествувания. Но тъй като постепенно се отклониха от пътя на своя съвършен Водач и Учител, отвърнаха се от Божията Светлина и изопачиха принципа на Божественото Му единство и тъй като все повече съсредоточаваха вниманието си върху тези, които бяха само носители на Неговото могъщо Слово, то силата им се превърна в слабост, славата им ¦ в позор, а смелостта им ¦ в страх. Ти си свидетел на това, в какво критично положение се намират те сега. Виж как се осмеляват да се равняват с Този, Който е Центърът на Божественото единство. Виж как злите им дела им попречиха да разпознаят в Деня на Възкресението Словото на Истината, да бъде славна красотата Му. Ние лелеем надеждата, че тези хора ще се предпазват занапред от празни надежди и безполезни фантазии и ще успеят да разберат истинското значение на Божественото единство.

Личността на Божието Проявление винаги е била представител и говорител на Бога. То наистина е Изворът на най-прекрасните Божии звания и Местоизгревът на Неговите възвишени качества. Ако някои Проявления бъдат поставени до Бога като равни Нему, ако те бъдат отъждествени с Него, как би могло тогава да се твърди, че Божественото Същество е Единствено и Несравнимо, че Неговата Същност е неделима и неповторима? Размислете върху това, което ви разкрихме със силата на истината и бъдете от тези, които разбират неговия смисъл.

XXIX. Създавайки човека, целта на Бога е била и винаги ще бъде да му даде възможност да опознае своя Създател и да досегне Неговото Присъствие. За този най-прекрасен стремеж, за тази най-висша цел недвусмислено свидетелстват всички божествени Книги и Божието откровение на Свещените писания. Всеки, който е признал Извора на Божественото ръководство и е влязъл в Неговия свещен дворец, се е доближил до Бога и се е докоснал до Неговото Присъствие ¦ Присъствие, което е самият Рай и на което и най-величествените небесни обители са само символ. Такъв човек е постигнал познание за състоянието на Този, Който е “на разстояние два поклона” и Който стои отвъд Садратул Мунтаха. Онзи, който не Го е познал, се е осъдил на мъките на усамотението ¦ а това е абсолютното небитие и същината на огъня в бездната. Такава ще бъде неговата зла участ, макар че привидно той може да се подвизава на нейния най-въздигнат престол.

Няма никакво съмнение, че Той, Който е Изворът на Истината, е в състояние да спаси от това усамотение заблудените души и да ги накара да се доближат до Неговия палат и да се докоснат до Неговото Присъствие. “Ако Бог беше поискал, Той несъмнено щеше да направи всички хора да бъдат еднакви.” Неговата цел обаче е да помогне на чистите по дух и на свободните по сърце да се издигнат чрез собствените си вродени способности до бреговете на Най-големия Океан, за да могат по този начин тези, които търсят Красотата на Всеславния, да бъдат разграничени и отделени от заблудените и покварените. Това е било предписано от всеславното и сияйно Перо. ...

Това, че когато са се явявали сред хората, тези Проявления на Божествената справедливост и Извори на небесна благодат винаги са били лишени от всяка земна власт и са били откъснати от средствата за светско господство, следва да бъде обяснено със същия този принцип на отделяне и разграничаване, който е двигател на Божията Цел. Ако Вечната Същност прояви всичко, което носи в Себе Си, ако заблести в пълното Си величие и красота, не би се намерил никой, който да оспори Нейната власт или да отхвърли истината є. Нещо повече, всички Божии създания щяха да бъдат така заслепени и поразени от Неговата светлина, че от тях не би останало абсолютно нищо. Как при тези обстоятелства преданият Богу би могъл да бъде разграничен от неверника?

Този принцип е действал при всяко едно от предходните изповедания, за което има предостатъчно доказателства. ... Поради тази именно причина всеки път, когато се е явявало ново Божие Проявление и хората са били удостоявани с нови доказателства за абсолютната и съвършена Божия власт, онези, които са били заблудени от появата на неповторимата и непреходна Красота в одеянието на простосмъртните, не са могли да Го познаят. Те са се отклонявали от Неговия път и са отбягвали близостта Му ¦ близостта на Този, Който е Символът на близостта до Бога. Те даже са се заемали да разредят редиците на вярващите и да унищожат последователите Му.

Вижте как при това Откровение безразсъдните и презрените наивно си въобразяват, че с такива средства като изгнанието, грабежа и убийството могат да угасят Лампата, която Ръката на Божествената власт е запалила, или да затъмнят Слънцето на непреходния блясък. Възможно ли е до такава степен да не съзнават истината, че едно такова нещастие е маслото, което поддържа пламъка на тази Лампа?! Такава е преобразяващата сила на Бога. Той променя всичко, което пожелае; Той наистина властва над всички неща. ...

Вижте господството, което е упражнявал през всички времена Съвършеният Господар на всичко, и доказателствата на Неговата сила и висша власт. Прочистете ушите си от празните думи на онези, които са символи на отрицанието и носители на насилието и гнева. Наближава часът, в който ще станете свидетели на това, как силата на единствения истински Бог тържествува над всички създания, а символите на Неговата абсолютна власт обхващат цялото сътворение. В този ден ще откриете как всичко друго извън Него ще бъде забравено и ще започне да се смята за абсолютно нищо.

Трябва обаче да не забравяте, че Бог и Неговото Проявление не могат никога да бъдат откъснати от възвишеността и величието, които са неделими от Тях. Нещо повече, самата възвишеност и самото величие са творения на Неговото Слово, ако пожелаете да гледате с Моите очи, а не с вашите.

XXX. Бог свидетелства, че няма друг Бог освен Него, Милостивия, Най-възлюбения. Всяка благодат и всяка щедрост идват от Него. На когото поиска, Той дава всичко каквото е пожелал за него. Той наистина е Всесилният, Всемогъщият, Избавителят в беда, Самосъществуващият. И наистина ние вярваме в Този, Който в личността на Баб беше изпратен на земята по Волята на единствения истински Бог, Царя на Царете, Всеславния. И освен това, се кълнем във вярност към Онзи, който е предопределен да се яви във времето на Мустагас, както и към онези, Които ще дойдат след Него до края, който няма край. В проявата на всеки един от тях Ние виждаме проявата на Самия Бог, ако сте от тези, които разбират това. Всеки от тях е огледало на Бога, което отразява единствено Неговата Същност, Неговата Красота, Неговото Могъщество и Величие, ако можехте да го разберете. Всички други извън тях трябва да бъдат смятани за огледала, годни да отразяват великолепието на тези Проявления, които сами представляват Първоначалните Огледала на Божественото Същество, ако не сте лишени от способността да разбирате- Никой никога не е могъл да ги пренебрегне и нищо не може да им попречи да изпълнят целта си. Тези Огледала вечно ще следват и ще продължават винаги да отразяват светлината на Предвечния. По същия начин и тези, които отразяват тяхното великолепие, ще продължат винаги да съществуват, защото Божията Благодат няма никога да спре. Това е истина, която никой не може да опровергае.

XXXI. Погледни с твоето вътрешно око на веригата от последователни Откровения, която свързва Проявлението Адам с Проявлението Баб. Свидетелствам пред Бога, че всяко едно от тези Проявления е било изпратено на земята чрез Божествената Воля и Цел, че всяко от тях е било носител на точно определено Послание и че на всяко от тях е била поверена една Божествена Книга и е било възложено да разгадае тайните на едно могъщо Послание. Мярката на Откровението, с което всеки от тях е бил отъждествяван, е изцяло предопределена. Това наистина е знак на Нашето благоволение към тях, ако сте в състояние да разберете тази истина. ... А когато този процес на постепенно Откровение достигна стадия, в който Неговият с нищо несравним най-свещен и възвишен Лик трябваше да се разкрие за очите на хората, Той реши да скрие Същността Си зад множеството прикрития, за да не могат очите на простосмъртните да открият Неговото величие и красота. И това Той направи в един момент, когато знаците и символите на повеленото от Бога Откровение се изливаха над Него ¦ знаци и символи, които не може да преброи никой освен Бог, твоя Господар, Властелина на всички светове. А когато определеното за прикритие време измина, Той изпрати, макар и все още обвит в безчислени була, един безкрайно малък лъч от Сиянието, обгръщащо Лицето на Младенеца и ето че всички обитатели на небесните селения бяха обхванати от бурно вълнение, а възлюбените от Бога се проснаха в преклонение пред Него. Той показа наистина такова великолепие, каквото никой в цялото сътворение не беше виждал, защото се вдигна, за да оповести лично възхода на Своето Дело на всички, които са на небето и на всички, които са на земята.

XXXII.Това, което си чул за Авраам, Приятеля на Всемилостивия, е истина и в това не може да има никакво съмнение. Гласът на Бога Му заповяда да принесе в жертва Ишмаел, за да покаже на хората непоколебимата си вяра и абсолютната си всеотдайност към Него. При това целта на Бога била той да бъде пожертван като изкупление за греховете и престъпленията на всички народи по света. Иисус, синът на Мария, молил единствения истински Бог, да бъде славно името Му, да Го удостои със същата чест. Поради тази причина Хусейн бил принесен в жертва на Мохамед, Божия Апостол.

Никой не може да твърди, че е разбрал същността на скритата и многолика Божия благодат и никой не може да измери дълбочината на Неговата всеобхватна милост. Човешката поквара и прегрешения са толкова големи, а изпитанията, които трябвало да понесат Божиите Пророци и техните избраници толкова тежки, че човечеството е заслужило и страданията, и гибелта си. Божието скрито и вселюбящо провидение обаче с видими и невидими средства го е защитавало и ще продължава да го защитава от възмездието за неговата греховност. Претегли това в сърцето си, за да може истината да ти се разкрие и върви непоколебимо по Неговия път.

XXXIII. Заповядахме Божието Слово и всички негови възможности да се разкрият за хората съобразно с условията, така както са предопределени от Този, Който е Всезнаещият, Премъдрият. Наредихме освен това за прикритие да му служи само неговата собствена Същност. Такава наистина е Нашата власт да изпълним Нашата цел. Ако на Словото бъде разрешено да освободи отведнъж цялата скрита в него енергия, никой не би могъл да понесе товара на едно толкова могъщо Откровение. Нещо повече, всичко, което е на небето и на земята, би побягнало в ужас пред него.

Помислете какво беше изпратено на Мохамед, Божия Апостол. Мярката на Откровението, чийто носител е бил Той, е била изцяло предопределена от Този, Който е Всесилният и Всемогъщият. Хората, които са Го слушали обаче, са могли да разберат целите Му само дотолкова, доколкото положението им и духовните им възможности са позволявали това. По същия начин и Той е разкривал Лицето на Мъдростта съобразно способността им да понесат товара на Неговото Послание. Но щом човечеството достигна своята зрялост, Словото разкри за хората скритите сили, с които е било надарено ¦ сили, които се проявиха в пълното си великолепие през годината шестдесета, когато Древната Красота се яви в лицето на Али Мохамед, наречен Баб.

XXXIV. Хвала и слава на Бога, който със Своята сила и могъщество освободи сътворението Си от голотата на несъществуванието и го облече с мантията на живота. Измежду всички Свои създания Той отличи със специално благоволение чистата и подобна на скъпоценен камък същност на човека и я дари с уникалната способност да Го разпознава и да отразява величието на Неговата красота и слава. Това двойно отличие, с което е бил удостоен човекът, изчисти сърцето му от ръждата на всяко празно желание и го направи достоен за дрехата, с която неговият Създател беше благоволил да го облече и която трябваше да спаси душата му от злощастието на невежеството.

Тази одежда, която украси тялото и душата на човека, е самата основа на неговото благополучие и напредък. Благословен е денят, в който, подпомогнат от милосърдието и могъществото на единствения истински Бог, човекът ще се освободи от оковите и покварата на света и от всичко, свързано с него и ще постигне истински и постоянен покой под сянката на Дървото на Познанието!

Песните, които птицата на твоето сърце изля, водена от силната си любов към своите приятели, достигнаха до ушите им и Ме подтикнаха да отговоря на въпросите ти и да ти открия тайни, които ми е позволено да разкрия. В твоето дълбокоуважаемо писмо ти питаш кой от Божиите Пророци трябва да се смята за превъзхождащ другите. Знай с положителност, че същността на всички Божии Пророци е една и съща, а единството им е пълно и несъмнено. Бог, Създателят, е казал: Не съществува никаква разлика между Носителите на Моето Послание. Всички те имат една цел, а тайната им е една и съща. В никакъв случай не трябва да се разрешава да се отдава по-голяма почит на някого от тях, или някои да се възхваляват повече от останалите. Всеки истински Пророк гледа на Своето Послание като на еднакво по същество с Откровението на всеки друг, дошъл преди Него Пророк. Затова, ако някой не е могъл да разбере тази истина и поради тази причина си позволява да държи безсмислен и непристоен език, никой с проницателен поглед и просветлен ум не бива никога да позволява подобни празни думи да го накарат да се разколебае във вярата му.

Мярката на откровението на Божиите Пророци на земята обаче е различна. Всеки от тях е бил Носител на отделно Послание и на всекиго е било наредено да се разкрие чрез точно определени действия. Поради тази именно причина те изглеждат различни в степента на Свето величие. Тяхното Откровение може да се сравни със светлината на луната, която разпръсква сиянието си над земята. Макар че всеки път, когато се появи, яркостта є е различна, свойственият є блясък не може да намалее, нито пък светлината є да угасне.

Съвършено ясно е следователно, че всяко външно различие в силата на тяхната светлина не е присъщо на самата светлина, а трябва да бъде обяснено с променящата се възприемчивост на един непрекъснато изменящ се свят. Всеки Пророк, който Всемогъщият и Несравним Създател е решил да изпрати при хората на земята, е бил натоварен с определено Послание и е бил задължен да действа по начин, който най-добре отговаря на изискванията на времето, в което се е появил. Изпращайки Своите Пророци при хората, Бог преследва две цели: първата е да освободи човешките чеда от мрака на невежеството и да ги поведе към светлината на истинското познание, а втората ¦ да осигури мира и спокойствието на човечеството, като при това осигури и средствата, с които те могат да бъдат постигнати.

На Божиите Пророци трябва да се гледа като на лекари, чиято задача е да се грижат за добруването на света и на неговите народи, за да могат да излекуват чрез духа на единството недъзите на разединеното човечество. Никой няма право да поставя под съмнение думите им, нито да хули поведението им, защото те единствени могат да твърдят, че са разбрали болния и са поставили правилна диагноза на заболяването му. Нито един човек, колкото и умен и схватлив да е той, не може да се надява, че ще достигне някога висините, до които са се издигнали мъдростта и проникновението на Божествения Лечител. Нищо чудно следователно, че лечението, предписано от лекаря днес, не е същото, което Той е предписал вчера. И как би могло да бъде другояче, когато страданията на болния изискват във всеки стадий на болестта му специално лекарство? По същия начин всеки път, когато Божиите Пророци озаряват света с бляскавото сияние на Слънцето на Божественото знание, те винаги призовават народите му да приемат Божията светлина с такива средства, които най-добре отговарят на изискванията на времето, в което са се появили. Така те са успявали да разпръснат мрака на невежеството и да разпространят над света сиянието на собственото си знание. Затова погледът на всеки разсъдлив и проницателен човек трябва да се насочи към най-съкровената същност на тези Пророци, защото тяхната единствена цел винаги е била да направляват заблудените и да успокояват страдащите. ... Съвремието ни не е време на тържество и на благополучие. Човечеството е в плен на всевъзможни злощастия. Затова опитайте се да спасите живота му с благотворното лекарство, което е приготвила всемогъщата ръка на непогрешимия Лечител.

А сега по въпроса, който поставяш за същността на религията. Знай, че истински мъдрите сравняват света със създадените от човека храмове. Както тялото на човека се нуждае от облекло, така и тялото на човечеството се нуждае от украсата на мантията на справедливостта и на мъдростта, а тя е Откровението, с което го е удостоил Бог. Когато това одеяние изпълни целта си, Всевишният ще го смени с ново; защото всяка епоха изисква нова мярка на Божията светлина. Всяко Божествено Откровение е било изпратено на земята по начин, който отговаря на условията на времето, в което се е появило.

Що се отнася до въпроса ти за казаното от водачите на някогашните религии. Няма съмнение, че всеки достоен и мъдър човек ще се въздържа от такива празни и безполезни приказки. Несравнимият Създател е сътворил всички хора от една и съща субстанция и ги е поставил по-високо от останалите Свои създания. Затова успехът или неуспехът, печалбата или загубата ще зависят от усилията на самия човек. Колкото повече той се старае, толкова повече ще напредва. Иска ни се да вярваме, че свежите пролетни дъждове на Божията щедрост ще накарат цветята на истинското проникновение да поникнат от почвата на човешките сърца и ще заличат от тях всяка земна поквара.

XXXV. Помислете малко. Кое е това, което при всяко Откровение кара народите на земята да отбягват Проявлението на Всемилостивия? Какво ги подтиква да се отвръщат от Него и да оспорват властта Му? Ако хората бяха се замислили върху думите, бликнали изпод Перото на Божествения Повелител, всички до един щяха да побързат да прегърнат истината на това дадено от Бога и никога непресекващо Откровение и щяха да потвърдят това, което Самият Той тържествено е заявил. Но винаги когато на земята се появяват Проявленията на Божието Единство и Извори на непреходната Му слава, между тях и останалите хора е заставало и ще продължава да застава булото на празните и лъжовни фантазии. Защото тогава Този, Който е Вечната Истина, разкрива Себе Си в съответствие със собствения Си промисъл, а не съобразно с човешките желания и очаквания. Точно както Той го е казал: “Затова всеки път, когато идва при вас Апостол с нежеланата от вас истина, вие се изпълвате с високомерие и се отнасяте с някои от тях като с измамници, а други убивате.”

Няма никакво съмнение, че ако тези Апостоли се бяха появили през миналите времена и цикли в съответствие с лъжовните представи, сътворени от човешкото въображение, никой нямаше да отхвърли носената от тези свети Същества истина. Но въпреки че тези хора денонощно споменавали в молитвите си единствения истински Бог и предано изпълнявали задълженията си на вярващи, те в крайна сметка не успели да разпознаят Изворите на Божиите знамения и Проявления на Неговите неопровержими доказателства, нито да вкусят от тяхната благодат. За това свидетелстват и Свещените книги, а и ти несъмнено си чувал за него.

Размисли върху Откровението на Иисус Христос. Виж как всички учени хора от Неговото поколение, въпреки че нетърпеливо очаквали идването на Обещания, се отрекли от Него. И Анна, най-ученият измежду духовниците на онова време, и Каяфа, първосвещеникът, Го предали и осъдили на смърт.

По същия начин, когато се появил Мохамед, Божият Пророк ¦ дано всички хора се жертват за Него ¦ учените от Мека и Медина се вдигнали още в първите дни на Неговото Откровение срещу Него и отхвърлили Посланието Му, докато лишените от всяка наука признали и прегърнали Вярата Му. Помислете малко върху това как Балал, Етиопецът, макар че бил неграмотен, се издигнал до висините на вярата и увереността, докато Абдулла Убейи, най-ученият сред учените, коварно се опитвал да Му се противопостави. Вижте как обикновеният пастир бил така завладян от възторг пред Божиите слова, че успял да получи достъп до обителта на своя Най-Възлюбен и намерил единение с Онзи, Който е Господарят на човечеството, а тези, които се гордеели със знанията и мъдростта си, се отклонили от пътя Му и били лишени от милостта Му. Поради това именно Той е написал: “Който се е издигнал, ще бъде унизен, а който се е унизил, ще бъде извисен.” На тази тема е писано в повечето божествени Книги; по нея са се произнесли и всички Божии Пратеници и Пророци.

Истина ви казвам: толкова е велико това Дело, че баща се разделя от сина си и синът от баща си. Не забравяйте историята на Ной и Ханаан. Да даде Бог в тези дни на небесна радост да не бъдете лишени от сладкото благоухание на Всеславния Бог и да можете да вкусите през тази духовна Пролет от изобилието на Неговата благодат. Вдигнете се в името на Този, Който е Целта на всяко знание и напълно освободени от обикновената човешка ученост, издигнете глас и възвестете Неговото Дело. Кълна се в Слънцето на Божественото Откровение! В момента, в който се вдигнете, ще станете свидетели на това, как от сърцата ви ще избликне потокът на Божественото знание и ще видите пред очите си чудесата на небесната Му мъдрост, разкрити в цялото им великолепие. Ако можехте да усетите сладостта от словата на Всемилостивия, вие без всякакво колебание щяхте да се отречете от себе си и да пожертвате живота си заради Многообичания.

Кой би повярвал, че този Божи Слуга е лелеял някога в сърцето Си желание за каквито и да е земни почести или облаги? Свързаното с Неговото Име Дело стои неизмеримо по-високо от всичко преходно в този свят. Вижте Него, изгнаника, жертва на деспотизма, в този Най-голям Затвор. Враговете Му Го нападат от всички страни и ще Го преследват така до края на живота Му. Всичко, което ви е казал, следователно, е единствено и изцяло в името на Бога, за да могат народите на земята да изчистят сърцата си от чернилката на нечестивите желания, да разкъсат булото, което покрива очите им и да достигнат до знанието за единствения истински Бог ¦ най-високото положение, към което може да се стреми един човек. Тяхната вяра или неверие в Моето Дело не може нито да Ми бъде от полза, нито да Ми навреди. Ние се обръщаме към тях само в името на Бога. Той наистина може да съществува сам без всички създания.

XXXVI. Знай, че когато Синът Человечески предаде Богу дух, цялото сътворение горчиво заплака. Неговата саможертва обаче вля във всички създания ново качество, доказателствата за което ¦ и за това свидетелстват всички народи на земята ¦ сега са очевидни за теб. И най-дълбоките мъдрости, изречени някога от мъдреците, и най-проникновената наука, създадена някога от човешкия ум, и най-талантливите произведения на изкуството, и влиянието, което е в състояние да упражни върху света най-авторитетният измежду държавниците, всичко това е само проявление на живителната сила, освободила се от Неговия съвършен, всепроникващ и сияен Дух.

Ние потвърждаваме, че когато дойде на земята, Той разпръсна сиянието на Своето величие и красота над всички Божии създания. С Неговата помощ прокаженият се изцери от заразата на заблуждението и невежеството, а неверникът и нечестивият бяха излекувани. Чрез Неговата сила, дадена Му от Всемогъщия Бог, очите на слепия се отвориха и душата на грешника се пречисти.

Проказата може да се тълкува като булото, което стои между човека и познанието за Господ, неговия Бог. Който си позволи да се крие от Него, е наистина прокажен и няма да бъде споменат в Царството на Бога, Могъщия, Всеславния. Ние свидетелстваме за това, че със силата на Божието Слово всеки прокажен се изчисти от язвите си, всяка болест беше излекувана и всеки човешки недъг ¦ отстранен. Той е Този, който пречисти света. Честит е онзи, който с озарено от светлината лице, се е обърнал към Него.

XXXVII. Благословен е този, който е потвърдил вярата си в Бога и в Неговите знаци и е признал, че “Никой не може да държи сметка за делата Му.” Това признание е според Бога украсата и самата основа за всяка вяра. От него зависи одобрението на всяко достойно деяние. Мислете винаги за това и тогава може би интригите на неверника няма да ви накарат да се подхлъзнете.

Ако Той обяви за законно нещо, което е било забранено, откакто свят светува и забрани това, което винаги се е смятало за законно, никой няма право да оспорва властта Му. Който прояви съмнение, макар и за по-малко от един миг, ще бъде смятан за грешник.

Онзи, Който не е признал тази върховна и основна истина, ще бъде винаги смущаван от ветровете на съмнението, а думите на неверника ще разкъсват душата му. Този, който е приел този принцип, ще бъде надарен със съвършено постоянство. Най-висока чест заслужава това преславно положение, споменаването на което краси всяко благородно Послание. Това е мъдростта, с която те дарява Бог, мъдрост, която ще те освободи от всяко съмнение и тревога и ще ти помогне да намериш спасение и на този, и на онзи свят. Той наистина е Вечнопрощаващият и Най-щедрият.

XXXVIII. Знай че, че във всяко изповедание хората са били удостоявани със светлината на Божественото Откровение в съответствие с духовните им способности. Погледнете слънцето. Вижте колко слаби са лъчите му, когато се появява на хоризонта; как постепенно с доближаването му до зенита топлината и енергията му се засилват, позволявайки междувременно на всички Божии създания да се приспособят към нарастващата сила на светлината му и как плавно се спуска надолу, докато постигне точката на залеза си. Ако проявеше отведнъж скритата в себе си мощ, то несъмнено би навредило на всички сътворени неща. ... По същия начин, ако Слънцето на Истината разкриеше внезапно още в началото пълната мяра на могъществото, с което го е дарила мъдростта на Всевишния, земята на човешкия разум би била унищожена и би изчезнала. Защото сърцата на хората не биха могли нито да понесат силата на неговата изява, нито да отразят сиянието на светлината му. Сломени и ужасени, те биха погинали.

XXXIX. Слава Тебе, о, Господи, Боже Мой, за удивителните откровения на Твоята неразгадаема повеля и за многобройните беди и изпитания, които Ми отреди. В един момент Ти Ме предаде в ръцете на Нимрод, а после позволи да бъда преследван от жезъла на Фараона. Единствено Ти, с Твоето всеобхватно знание и действието на Твоята Воля можеш да разбереш неизброимите страдания, които изтърпях в техните ръце. И пак Ти Ме хвърли в затворническата килия на безбожника само заради това, че бях подтикнат да прошепна в ушите на прекрасните обитатели на Твоето царство новината за откровението, с което Ти чрез Твоето знание Ме вдъхнови и чието значение Ми откри чрез действието на Твоята сила. И отново Ти заповяда да бъда обезглавен от меча на неверника. А после бях разпнат заради това, че показах на хората скритите бисери на Твоето славно и прекрасно единство и им разкрих удивителните символи на Твоята неограничена и непреходна власт. Колко горчиви бяха униженията, които се струпаха върху Ми през последващата епоха в равнината на Карбела! Колко самотен се чувствах сред Твоя народ там и до какво състояние на безпомощност бях доведен! Но незадоволени от всичко това, враговете Ми Ме обезглавиха и разнасяйки високо главата Ми от място на място, я излагаха на показ пред тълпите на неверниците и я поставяха да стои там, където са седели вероломните и нечестивите. В по-ново време, бях завързан и гърдите Ми станаха мишена за стрелите на коварната жестокост на неприятелите Ми. Крайниците Ми бяха надупчени с куршуми, а тялото Ми разкъсано. И накрая вижте как в този Ден Моите вероломни противници се съюзиха срещу Мен и непрекъснато заговорничат как да вкарат отровата на ненавистта и на коварството в душите на Твоите слуги. И те възнамеряват да постигнат целта си с всякакви средства, като влагат за това всичките си сили. ... Колкото и тежко да е положението Ми, о, Многообични Мой Боже, Аз Ти благодаря и Моят Дух Ти е признателен за всичко, което Ме сполетя по пътя на Твоето милостиво желание. Доволен съм от това, което си Ми предопределил, и с радост приемам мъките и страданията, които трябва да изтърпя, колкото и гибелни за Мен да са те.

XL. О, Многообични Мой! Ти вдъхна Твоето Дихание в Мен и Ме отдели от Моето собствено Аз. След това Ти повели за вероломния и завистливия да бъде предоставено само едно слабо отражение, един обикновен символ на Твоята Същност у Мен. Виж как, заблудени от този символ, те се вдигнаха срещу Мен и струпаха върху Ми своето отречение! Затова открий Се, о, Най-любими Мой, и Ме освободи от злощастието Ми.

Там се чу Глас: “Аз обичам и високо ценя този символ. Как мога да се съглася само Моите очи да го съзерцават и само Моето сърце да го познава? Кълна се в Красотата Си, която е и Твоя Красота! Моето желание е да Те скрия от Собствените Си очи и още повече, следователно, от очите на хората!”

Аз се готвех да отговоря, но ето че Посланието внезапно свърши, оставяйки темата Ми незавършена и бисерът на словото Ми неизречен.

XLI. О, хора, Бог Ми е свидетел! Бях заспал в ложето Си, но Божият Полъх ме извади от дрямката Ми. Живителният Му Дух Ме възроди, а езикът Ми беше развързан, за да издигне Неговия призив. Не Ме обвинявайте, че съм прегрешил спрямо Бога. Не ме гледайте с вашите очи, а с Моите. Така Ми повелява Този, Който е Милостивият и Всезнаещият. Нима мислите, о, хора, че в ръцете си държа юздите на Божията върховна Воля и Цел? И през ум не Ми минава да твърдя това. Заявявам го пред Бога ¦ Всемогъщия, Възвишения, Всезнаещия, Премъдрия. Ако съдбата на Божията Вяра беше в Моите ръце, Аз никога не бих се съгласил нито за миг дори да Се разкрия пред вас, нито пък бих допуснал и думичка да излезе от устата Ми. Сам Бог наистина е свидетел за това.

XLII. О, Сине на Справедливостта! В тъмната нощ прекрасното безсмъртно Същество се отправи от изумрудените висини на верността към Садратул Мунтаха и така горчиво заплака, че Множеството във висините и обитателите на небесните селения бяха съкрушени от мъката Му. Попитаха Го защо са тези вопли и ридания, а Той отговори: Както беше заповядано, Аз стоях в очакване на хълма на верността, но от тези, които живеят на земята, уханието на предаността не достигаше до Мен. Тогава, призован да се върна, погледнах и видях няколко свещени гълъба, смъртно изтерзани в лапите на земните кучета. След което Небесната Девица изтича с открито и сияйно лице от мистичната Си обител и попита за имената им, и є ги казаха всичките с изключение на едно. А когато настоя, чу първата буква, при което жителите на небесните палати напуснаха устремено прекрасния си дом. И докато се произнасяше втората буква, всички до един се проснаха наземи в прахта. В същия този миг от най-дълбоката гробница се чу глас: “ Дотук и нито крачка по-нататък.” Истина ви казвам, Ние свидетелстваме за това, което те направиха и правят и сега.

XLIII. О, Афнан, ти който си клон от древния Ми Ствол! Славата и любовта Ми ти принадлежат. Колко просторен е храмът на Божието Дело! Той хвърля сянката си над всички народи и родове на земята и скоро ще събере под подкрива си цялото човечество. Денят на службата дойде. Безчислени Послания свидетелстват за щедростта, с която си удостоен. Вдигни се в името на тържеството на Моето Дело и със силата на словото си покори сърцата на хората. Ти трябва да покажеш това, което ще осигури спокойствието и благополучието на нещастния и угнетения. Напрегни усилия, за да можеш да освободиш затворника от веригите му и да му помогнеш да извоюва истинска свобода.

Справедливостта днес оплаква злощастието си, а Безпристрастието стене под хомота на тиранията, чиито гъсти облаци помрачиха лицето на земята и покриха като с пелена народите є. Чрез движението на Нашето славно Перо и по заповед на всемогъщия Повелител Ние вдъхнахме нов живот във всяко човешко създание и вляхме свежа сила във всяко слово. Всичко сътворено прогласява доказателствата за това всемирно възрождение. Това е най-великата и най-радостна вест, която Перото на Онеправдания съобщи на хората. От какво се страхувате, о, многообични Мои? Кой може да ви смути или уплаши? Малко влага беше достатъчна, за да разтвори втвърдилата се глина, от която е изваяно това порочно поколение. Самото ви събиране заедно е достатъчно, за да омаломощи силите на тези празни и нищожни люде. ...

Всеки проницателен човек днес охотно ще приеме, че дадените от Перото на онеправдания съвети са основната и най-висша движеща сила за напредъка на света и за издигането на народите. Вдигнете се, о, хора, и с помощта на всемогъщия Бог извоювайте победа над самите себе си, за да може цялата земя да се пречисти и освободи от робуването си на кумирите на своите празни блянове ¦ кумири, които са причинили огромна вреда и които са отговорни за страданието на своите злочести поклонници. Тези идоли са препятствието, което спъва човека в усилията му да върви по пътя на съвършенството. Ние храним надежда, че Ръката на Божествената сила ще подкрепи човечеството и ще го освободи от мъките на унижението.

В едно от Посланията намираме следните думи: О, Божии люде! Не се отдавайте на собствените си грижи, а насочете мислите си към това, което ще подобри съдбините на човечеството и ще пречисти сърцата и душите на хората. Най-добре това може да бъде постигнато с чисти и свети дела, с добродетелен живот и достойно поведение. Доблестта на действията ще осигури тържеството на това Дело, а непорочността на характера ще затвърди силата му. Придържайте се към праведността, о, хора на Баха! Такава е заповедта, която ви даде Онеправданият и такова е главното изискване на неограничената Му Воля към всеки от вас.

О, приятели! Ваш дълг е да съживите и възродите душите си с милостивото благоволение, което в тази Божествена, тази трогателна Пролет, се изсипва над вас. Слънцето на Неговата необятна красота и слава разпръсна сиянието си върху ви, а облаците на безграничната Му благодат ви приютиха под сянката си. Богато ще бъде възнаграден този, който не е отхвърлил една толкова голяма щедрост и е разпознал красотата на своя Най-Възлюбен в новото Му одеяние. Внимавайте и се пазете, защото Нечестивият се е притаил в очакване, готов да ви улови в клопката си. Пригответе се за борба с лукавите му замисли и, водени от светлината на името на Всевиждащия Бог, се отърсете от заобикалящия ви мрак. Нека погледът ви бъде всеобхватен, а не да се ограничава единствено до самите вас. Сатаната е този, който пречи на издигането и спъва духовния напредък на човешките чеда.

Дълг на всеки човек в този Ден е да се придържа твърдо към онова, което ще защити интересите и ще подобри положението на всички народи и справедливи правителства в света. С помощта на стиховете, които Перото на Всевишния ни разкри, дверите на любовта и единението бяха отключени и широко разтворени за хората. Преди време прогласихме ¦ и Словото Ни е самата истина ¦ “Общувайте с последователите на всички религии в дух на разбирателство и доброжелателство.” Чрез откровението на тези думи беше обезсилено и унищожено всичко, което е карало човешките чеда да се отбягват едни други, създавало е раздори и е издигало прегради между тях. С цел да бъде облагороден светът на съществуванието и да бъдат възвисени умовете и душите на хората, от висините на Божията Воля на земята беше изпратено най-ефикасното средство за възпитанието и образованието на целия човешки род. Чрез това най-могъщо Откровение, от небето на Волята на Всевладелеца, Всевечния Господар, до земята достигна най-възвишената същност и най-съвършеният израз на всичко, което някогашните народи са казали или писали. Още от стари времена е известно, че “любовта към отечеството е елемент на вярата в Бога”. Езикът на Величието обаче провъзгласи в деня на Своето проявление: “Не трябва да се гордее онзи, който обича отечеството си, а този, който обича целия свят.” Със силата на тези възвишени думи Той даде нов тласък и насока на птиците на човешките сърца и заличи всяка следа на забрана и ограничение от Божията свещена Книга.

О, хора на Справедливостта! Бъдете сияйни като светлината и искрящи като огъня, който пламтеше в Горящия храст. Яркият пламък на вашата любов несъмнено ще обедини и слее в едно съперничещите си народи и родове на земята, докато свирепо бушуващият огън на враждата и на омразата може само да доведе до раздори и разруха. Ние молим Бога да защити създанията Си от пъклените замисли на Неговите противници. Той наистина властва над всички неща.

Хвала на единствения истински Бог ¦ да бъде славно величието Му ¦ защото с Перото на Всевишния Той отключи вратите на човешките сърца. Всеки стих, излязъл изпод това Перо, е облян в светлина портал, който разкрива красотите на един свят и благочестив живот, на чистите и непорочни дела. Нашите призиви и послание никога не са били предназначени да служат само на една страна или на един народ. Човечеството в своята цялост трябва решително да се приобщи към това, с което е било удостоено и което му е било разкрито. Тогава и само тогава то ще постигне истинска свобода. Цялата земя е озарена от сияйната красота на Божието Откровение. В година шестдесета Този, Който възвести светлината на Божието ръководство ¦ дано цялото сътворение се пожертва за Него ¦ се яви, за да съобщи за новото откровение на Божествения Дух и двадесет години по-късно бе последван от Него, Който с идването си направи света приемник на обещаната красота, на това удивително благоволение. Вижте как цялото човечество бе надарено със способността да се вслуша в най-възвишеното Божие Слово ¦ Словото, от което зависи обединяването и духовното възраждане на хората. ...

Отворете сърцата си, о, Божии люде, за съветите на вашия истински и с нищо несравним Приятел. Божието Слово може да бъде сравнено с фиданка, чиито корени са засадени в сърцата на хората. Ваш дълг е да подпомагате растежа є с живителните води на мъдростта и на чистите и свети думи, за да могат корените є да се хванат здраво в почвата, а клоните є да израстат високо до небето и още по-високо.

О, вие, обитатели на земята! Отличителната особеност, която определя превъзходството на това Върховно Откровение, се състои, от една страна, в това, че Ние заличихме от страниците на Божията свещена Книга онова, което е било причина за раздори, лоши чувства и пагубни действия сред човешките чеда, а от друга, формулирахме основните предпоставки на съгласието и на разбирателството, на пълното и трайно единство. Честити са онези, които спазват Моите закони.

Отново и отново напомняме на Нашите възлюбени да избягват, нещо повече, да стоят далеч от всичко, от което може да се долови зловонието на разрухата. Светът се намира в хаос, а умовете на хората ¦ в пълно объркване. Ние умоляваме Всемогъщия милостиво да ги просветли чрез красотата на Своята справедливост и да им помогне да открият това, което ще им бъде от полза във всички времена и при всички обстоятелства. Той наистина е Всевладелецът, Всевишният.

XLIV. Не пренебрегвайте страха от Бога, о, вие, учени хора на света, и съдете справедливо Делото на онзи Неук, за Когото свидетелстват всички Книги на Бога, Закрилника, Себесъщния. ... Няма ли да ви стресне ужасът на Божествения гняв, страхът от Него, Който няма равен на себе си? Този, Когото светът онеправда, никога не е общувал с вас, не е изучавал писанията ви, нито пък е участвал в споровете ви. Одеждата, която носи, падналите Му къдрици и украсилият главата Му тадж потвърждават истината на Неговите думи. Колко дълго ще упорствате в несправедливостта си? Погледнете жилището, в което Той, Който е самото въплъщение на справедливостта, е принуден да живее. Отворете очите си, вижте тежкото Му състояние и помислете сериозно върху това, което са сътворили ръцете ви и тогава може би няма да бъдете лишени от светлината на Неговото Божествено слово и ще получите вашия дял от океана на Неговото знание.

Някои от обикновените хора, както и от тези с благородно потекло изтъкват довода, че този Неоправдан не е нито духовно лице, нито потомък на Пророка. Кажи: О, вие, които твърдите, че сте справедливи! Помислете малко и ще разберете, че настоящото Му положение е неизмеримо по-високо от онова, което вие смятате, че трябва да притежава. Волята на Всемогъщия е повелила, че Делото Му ще се зароди и ще се прояви в среда, напълно лишена от всичко онова, което духовниците, мъдреците, учените и образованите хора обикновено притежават.

Диханието на Божествения Дух Го събуди и Му заповяда да се вдигне и да възвести Своето Откровение. Едва що излязъл от дрямката Си, Той издигна гласа Си и призова цялото човечество да се обърне към Бога, Господаря на всички светове. Ние бяхме принудени да разкрием тези думи предвид слабостта и уязвимостта на хората, но всъщност Делото, което възвестихме, е такова, че нито нечие перо е в състояние да опише, нито нечий ум да разбере величието му. За това свидетелства Този, у Когото е Книгата-Майка.

XLV. Предвечната Красота се съгласи да бъде окован във вериги, за да може човечеството да се освободи от робството си и прие да бъде затворен в тази най-здрава Крепост, за да може светът да постигне истинска свобода. Той изпи до дъно чашата на страданието, за да могат всички народи на земята да получат трайна радост и да се изпълнят с доволство. Това е по милостта на вашия Господар, Състрадателния, Най-милосърдния. Ние приехме да бъдем унизени, о, вярващи в Единството на Бога, за да можете да се възвисите вие и изтърпяхме неизброими страдания, за да можете да преуспеете и да благоденствате вие. Вижте как тези, които приписват равноподобни на Бога, принудиха Този, Който дойде, да изгради наново целия свят, да живее в най-пустия от всички градове!

XLVI. Аз не страдам от товара на Моето затворничество, нито пък скърбя поради унижението Си и мъките, които изтърпях в ръцете на Моите врагове. Кълна се в живота Си! Те са Моята слава ¦ славата, с която Бог е украсил собствената Си Същност. Би трябвало да знаете това!

Позорът, който трябваше да понеса, разкри великолепието, което е било дадено на цялото сътворение, а жестокостите, на които бях подложен, накараха Слънцето на справедливостта да се появи на небосклона и да разпръсне сиянието си над хората.

Аз скърбя заради тези, които се подават на нечистите си страсти и в същото време твърдят, че общуват с Вярата на Бога, Милостивия и Всеславния.

Дълг на хората на Баха е да станат независими от света и от всичко в него, и до такава степен да се откъснат от всичко земно, че обитателите на Рая да могат да вдъхнат от дрехите им сладкото благоухание на светостта, всички народи на земята да видят на лицата им сиянието на Премилостивия и чрез тях да бъдат разпространени навсякъде по света знаците и символите на Бога, Всемогъщия и Премъдрия. Тези, които петнят чистото име на Божието Дело, като следват плътските неща, изпадат в явен грях!

XLVII. О, евреи! Ако сте решили да разпънете повторно Иисуса, Божия Дух, убийте Ме, защото Той ви се яви отново в Моето лице. Постъпете с Мен, както ви е угодно, защото Аз се заклех да отдам живота Си в служба на Бога. Не се страхувам от никого, въпреки че земните и небесните сили се съюзиха срещу Ми. О, вие, последователи на Евангелието! Ако таите желанието да убиете Мохамед, Божия Апостол, хванете Ме и сложете край на живота Ми, защото Аз съм Той и Моята Същност е Негова Същност. Постъпете с Мен, както ви се харесва, защото най-страстният копнеж на Моето сърце е да отида при Моя Най-възлюбен в Царството Му на Красотата. Такава е Божествената повеля, ако знаете за нея. О, последователи на Мохамед! Ако желанието ви е да надупчите с куршумите си гърдите на Този, Който ви изпрати Своята Книга “Баяна”, хванете Ме и Ме подложете на мъчения, защото Аз съм Неговият Възлюбен и проявлението на Неговата същност, макар и името Ми да не е Неговото. Аз дойдох под закрилата на облаците на славата, надарен от Бога с непобедима власт. Той наистина е Истината и Познавачът на невидимото. Всъщност Аз очаквам от вас приема, който оказахте на Онзи, който дойде преди Мен. Всичко наистина свидетелства за това, ако сте от тези, които могат да слушат. О, хора на Баяна! Ако сте решили да пролеете кръвта на Този, Чието идване оповести Баб, Чиято поява предрече Мохамед и Чието Откровение обяви Самият Иисус Христос, тогава вижте Ме как стоя, готов на всичко и беззащитен пред вас и постъпете с Мен според желанието си.

XLVIII. Бог ми е свидетел! Ако не противоречеше на това, което повеляват Божиите Послания, Аз с радост бих целунал ръцете на всеки, който се опита да пролее кръвта ми по пътя на Многообичания. Нещо повече, бих го дарил и с част от онези земни блага, които Бог ми е позволил да притежавам, въпреки че който извърши такова дело, би предизвикал гнева на Всемогъщия, би си навлякъл Неговото проклятие и би заслужил вечни мъки от Бога, Всевладелеца, Справедливия, Премъдрия.

XLIX. Знайте наистина, че винаги когато този Младенец обърне очи към собственото Си аз, Той го намира за най-нищожното в цялото сътворение. Когато обаче съзерцава яркото сияние, което е овластен да разпространява, ето че това “аз” се превръща пред очите Му във висша Сила, проникваща в същността на всички зрими и незрими неща. Слава на Този, Който чрез силата на истината изпрати на земята Проявлението на Своето собствено Аз и Му повери Своето послание към цялото човечество.

L. Отърсете се, о, безгрижни люде, от дрямката на нехайството, за да видите блясъка, който Неговата красота и слава разпръснаха навсякъде по света. Колко безразсъдни са тези, които недоволстват от твърде ранното раждане на Неговата светлина. О, вие, които сте вътрешно слепи! Дали твърде рано или твърде късно, но доказателствата за Неговата сияйна красота са действително очевидни сега. Ваш дълг е да се уверите дали тази светлина се е появила или не. Не е нито във ваша власт, нито в моя да определяме времето на появата є; неразгадаемата Божия Мъдрост го е определила предварително. Бъдете доволни, о, хора, от това, което Бог е пожелал за вас и което ви е предопределил. ... О, вие, които Ми желаете злото! Слънцето на вечното Ръководство ми е свидетел: ако зависеше от мен, никога не бих се съгласил да се отлича сред останалите хора, защото Името, което нося, смята изцяло под достойнството си да бъде свързано с това поколение, което е омърсило езика си и е покварило сърцето си. Но всеки път, когато решавах да стоя настрана и да си мълча, ето че гласът на Светия Дух, застанал от дясната ми страна, ме събуждаше, Върховният Дух се явяваше пред очите ми, Гавриил ме подслоняваше в сянката си, а Духът на Славата нарушаваше покоя на душата ми, заповядвайки ми да се вдигна и да наруша мълчанието си. Ако ушите ви са прочистени и слушате внимателно, непременно ще забележите, че всяка част от тялото ми, нещо повече, всеки атом на моето същество издава и свидетелства за този повик: “Господ, извън Който няма друг Бог, и Този, Чиято красота сега е явна, е отражение на Неговата слава за всички, които са на небето и на земята.”

LI. О, хора! Заклевам се в единствения истински Бог! Това е Океанът, от който са произлезли всички морета и в който накрая ще се влее всяко едно от тях. От Него са излезли всички Слънца и всички ще се върнат при Него. Чрез Неговата сила Дърветата на Божественото Откровение родиха своите плодове, всеки от които беше изпратен на земята под формата на Пророк, носещ Послание за Божиите създания във всеки един от световете, които единствено Бог със Своето всеобхватно Знание може да преброи. И това Той изпълни само с една Буква от Своето Слово, разкрито от Перото Му ¦ Перо, движено от Неговия направляващ Пръст, а самият Му Пръст е подкрепян от силата на Божията Истина.

LII. Кажи: О, хора! Не се лишавайте сами от Божията благодат и от Неговата милост. Който се е лишил от тях, е претърпял наистина тежка загуба. О, хора! Нима се кланяте на прахта, а се отвръщате от вашия Господар, Милостивия и Прещедрия? Бойте се от Бога и не бъдете от тези, които умират завинаги. Кажи: Божията Книга беше изпратена на земята във формата на този Младенец. Да бъде свято затова името на Бога, най-съвършеният измежду творците! Внимавайте добре, о, народи на света, да не стоите далече от лицето Му. Нещо повече, побързайте да се докоснете до Неговото присъствие и бъдете от тези, които са се възвърнали към Него. Молете се да ви бъде простено, о, хора, затова, че не изпълнихте дълга си към Бога и прегрешихте спрямо Делото Му, а не бъдете неразумни. Та нали Той ви създаде и нахрани душите ви чрез Своето Дело и ви помогна да познаете Него ¦ Всемогъщия, Най-благородния, Всезнаещия. Нали Той разкри за очите ви съкровищата на Своето знание и ви накара да се издигнете до небето на увереността ¦ увереността в Неговата неопровержима, непобедима и най-възвишена Вяра. Внимавайте да не се лишите от Божията благодат, да не провалите делата си и не отхвърляйте истината на това неоспоримо, това благородно, сияйно и прекрасно Откровение. Съдете справедливо Делото на Бога, вашия Създател, вгледайте се в това, което беше изпратено на земята от Престола горе в небесата и размислете върху него с чисти и невинни сърца. Тогава истината на това Дело ще блесне пред очите ви с великолепието на обедното слънце. И тогава вие ще бъдете сред тези, които са повярвали в Него.

Кажи: Първото и най-важно доказателство за Неговата истинност е Самият Той. Непосредствено до това доказателство стои Неговото Откровение. За онзи, който не е успял да познае нито едното, нито другото, Той създаде словата, като доказателство за Своята същност и истинност. Това наистина е свидетелство за Неговата голяма милост към хората. Той е дарил всеки човек със способността да разпознава Божиите знаци. Как иначе би могъл да изпълни обещанието Си към хората, ако сте от тези, които премислят Делото Му в сърцата си. Той никога няма да постъпи несправедливо с някого, нито пък ще го подложи на изпитание, превишаващо силите и възможностите му. Той наистина е Състрадателният и Премилостивият.

Кажи: Толкова голяма е красотата на Божието Дело, че дори и слепият може да я забележи, камо ли пък тези, които имат остро зрение и чист поглед. Макар и неспособни да видят светлината на слънцето, слепците могат усетят непрекъснатата му топлина. Тези обаче измежду хората на Баяна, чиито сърца са слепи ¦ и Бог Ми е свидетел за това, ¦ не са в състояние, колкото и дълго да грее слънцето върху им, нито да видят сиянието на неговата красота, нито да се насладят на топлината на лъчите му.

Кажи: О, хора на Баяна! Ние ви избрахме сред всички, за да познаете и да признаете Нашата Същност. Ние ви накарахме да се доближите до дясната страна на Рая ¦ Мястото, от което вечният Огън провъзгласява по най-различни начини: “Няма друг Бог извън Мен, Всемогъщия, Всевишния!” Внимавайте да не допуснете от очите ви да бъде закрита, като с було Слънцето, което грее над извора на Волята на вашия Господ, Всемилостивия и чиято светлина блести еднакво и за обикновения човек, и за великия. Прочистете погледа си, за да можете да видите великолепието є със собствените си очи и да не зависите от ничий друг поглед, защото Бог не е натоварил никого отвъд възможностите му. Така е било повелено на някогашните Пророци и Пратеници на земята и така е записано във всички Свещени книги.

Постарайте се, о, хора, да получите достъп до тази безмерна Необятност, която Бог е предопределил да бъде без начало и без край, в която се е извисил гласът Му и над която се носи сладкото ухание на святост и на слава. Не отхвърляйте от себе си Мантията на величието и не позволявайте сърцата ви да бъдат лишени от спомена за вашия Господ, а ушите ви ¦ от нежната мелодия на Неговия прекрасен, Неговия чист, благороден, всепокоряващ и най-сладкодумен глас.

LIII. О, Насър, о, служителю Мой! Бог, който е Вечната Истина, Ми е свидетел. В този Ден Небесният Младенец вдигна високо над главите на хората прекрасния Потир на Безсмъртието и сега стои в очакване на мястото Си, питайки се чии очи ще разпознаят красотата Му и коя ръка ще се протегне без колебание, за да вземе Чашата от снежнобялата Му ръка и да я изпие до дъно. Само малцина досега са пили от тази несравнима и нежно лееща се благодат на Древния Властелин и те населяват най-величествените обители на Рая, като стоят здраво на столовете на властта. Кълна се в Божиите добродетели! Нито огледалата на Божието великолепие, нито носителите на Неговите имена, нито което и да е създание, което е било или ще бъде, могат да ги надминат някога, ако сте от тези, които разберат тази истина.

О, Насър! Съвършенството на този Ден е неизмеримо високо над разбирането на хората, колкото и обширно да е познанието им и дълбоко проникновението им. Но колко по-далече е то от представата на онези, които са се отклонили от светлината му и са били лишени от красотата му! Ако ти можеше да разкъсаш тежкото було, което заслепява очите ти, щеше да видиш такава благодат, с каквато нищо от самото начало, което няма начало и до самия край, който няма край, не може да наподобява, нито да се равнява. С какъв език трябва да си служи Този, Който е Божият Глашатай, за да могат онези, които са отделени като с було от Него, да разпознаят Неговата красота? Праведните, които обитават Царството горе в небесата, ще пият до насита от Виното на Светостта в името на Мен, всеславния. Никой друг освен тях не може да има такива привилегии.

LIV. Кълна се в добродетелите на Бога, моя Най-възлюбен, че никога не съм се стремил към ръководна роля на земята. Единствената Ми цел е била да предам на хората това, което Ми беше заповядано да им предам от Бога, Милостивия и Несравнимия, за да може то да ги откъсне от всичко, свързано с този свят и да ги накара да достигнат такива висоти, каквито нито безбожникът, нито непокорният могат да си представят.

LV. Припомни си, о, Земя на Та (Техеран), отминалите дни, когато твоят Господар направи от теб седалище на Своя престол и те обгърна с блясъка на славата Си. Неизброими са онези свети създания и символи на увереността, които, движени от голямата си любов към теб, пожертваха всичко, което притежават, и отдадоха живота си заради теб! Бъди щастлива ти и честити да са тези, които те обитават. Свидетелствам за това, че от теб се роди ¦ и всяко проникновено сърце знае това ¦ живителното дихание на Този, който е Въжделението на света. В теб се разкри Невидимият и от теб излезе това, което бе скрито за очите на хората. Кого да споменем от множеството твои обитатели, които искрено те обичаха и проляха кръвта си в твоите предели, а прахта им сега лежи под земята ти? Сладките Божии ухания непрекъснато се носят и ще продължават да се носят над теб. Перото Ни е движено от желанието да ти отдаде почит и да възвеличи жертвите на тиранията ¦ мъжете и жените, които спят вечния си сън под прахта ти.

Сред тях и Нашата собствена сестра, за която сега си спомняме в знак на Нашата преданост и като доказателство за любовта Ни към нея. Колко злочеста беше съдбата є и с какво смирение тя се отправи при своя Бог! Само Ние, благодарение на всеобхватното Ни знание, можахме да разберем това.

О, Земя на Та! С Божията милост ти продължаваш да бъдеш онзи център, около който се събират възлюбените на Бога. Честити са те; честит е и всеки бежанец, потърсил закрилата ти по пътя на страданията си в името на Бога, Господаря на този удивителен Ден! Блажени са тези, които не забравят единствения истински Бог, възхваляват Името Му и служат с усърдие на Делото Му. За тях именно се говори в някогашните свещени Книги; към тях е отправил щедрата си похвала и Предводителят на Правоверните, казвайки: “Блаженството, което ги очаква, превъзхожда блаженството, на което сега се радваме.” Той наистина е говорил истината и Ние свидетелстваме за това. Славата на тяхното положение обаче е все още неразкрита, но няма никакво съмнение, че Ръката на Божествената сила ще повдигне булото и ще открие на хората това, което ще зарадва и ще утеши света.

Благодарете на Бога, Който е Вечната Истина ¦ да бъде славно великолепието Му ¦ за това, че бяхте удостоени с едно толкова удивително благоволение и бяхте украсени с накита на Неговата възхвала. Оценете по достойнство значението на тези дни и се придържайте към всичко, което приляга на това Откровение. Той наистина е Съветникът, Състрадателният, Всезнаещият.

LVI. Нека нищо не те опечалява, о, Земя на Та (Техеран), защото Бог те определи да бъдеш извор на радост за цялото човечество. Ако такава е Волята Му, той ще благослови трона ти със справедлив властелин, който ще събере в едно разпръснатото от вълците стадо Божие. Един такъв владетел ще се обърне с радост към хората на Баха и ще ги удостои с благосклонността и покровителството си. В очите на Бога той наистина блести като скъпоценен камък сред останалите хора и Божията слава ще остане завинаги с него, както ще го славят и всички обитатели в царството на Неговото откровение.

Радвай се и ликувай, защото Бог те направи “Изворът на Своята светлина”, тъй като в теб се роди Проявлението на Неговото Великолепие. Радвай се заради името, което ти беше дадено ¦ име, чрез което Слънцето на божията благодат разпръсна сиянието си и озари земята и небето.

Много скоро положението на нещата в теб ще се промени и юздите на управлението ще бъдат поети от народа. Истина ти казвам: твоят Господар е Всезнаещият и властта Му обхваща всички неща. Бъди уверена в Неговата милостива благосклонност. Обичта и благостта Му ще бъдат винаги с теб. Близък е денят, в който тревогата и възбуждението ти ще бъдат заменени с мир и покой. Така е повелено в чудната и удивителна Книга.

LVII. Когато напуснеш Моето присъствие, о, Мохамед, отправи се към Моя Дом (в Багдад) и го посети от името на твоя Господар. Когато стигнеш до вратата му, застани пред нея и кажи: Къде отиде Древната Красота, о, най-велики измежду Божиите Домове, Този, чрез Който Бог те направи пътеводна звезда на един прекланящ се пред Него свят и прогласи да бъдеш символът на спомена за Него сред всички, които са на небето и всички, които са на земята? Къде са някогашните дни, когато Бог направи от теб, о, Божи Дом, столче за нозете Си, а песента на Премилостивия неспирно се лееше в простора. Какво стана със скъпоценния камък, чието великолепие озари цялото сътворение? Къде останаха дните, когато Той, Древният Цар, направи от теб престол за славата Си, избра те сред всички да бъдеш лампата на спасението между земята и небето и те накара да разпръскваш в зори и по здрач сладкото благоухание на Всеславния?

Къде, о, Божи Дом, е слънцето на величието и на силата, което те обгърна с блясъка на Своето присъствие? Къде е Той, Изворът на любещото милосърдие на Твоя Господар, Безпределния, Който установи седалището Си сред твоите стени? Какво е това, о, Божи престол, което промени лицето ти и накара да потреперят основите ти? Какво би могло да затвори вратите ти пред тези, които страстно се стремят към теб? Какво така те опечали? Може би ти казаха, че Възлюбеният на света е преследван от мечовете на Своите врагове? Господ Бог да те благослави, теб и предаността ти към Него, защото ти остана Негов верен другар при всичките Му скърби и страдания.

Свидетелствам, че ти си мястото на Неговата неземна красота и слава, Неговата най-свещена обител. От теб излезе Диханието на Всеславния ¦ Дихание, което облъхна всички Божии създания и изпълни с радост душите на праведните в райските дворци. Множеството във висините и обитателите на градовете на Божиите Имена горчиво ридаят и те оплакват за това, което те сполетя.

Ти все още си символът на имената и на качествате на Всемогъщия, Мястото, към което са отправени очите на Господаря на земята и на небето. Теб те сполетя това, което се случи със Спасителния ковчег, в който трябваше да живее Божият заложник за бъдещето на човечеството. Честит е онзи, който разбере смисъла на тези думи и целите на Този, Който е Господарят на цялото сътворение.

Щастливи са онези, които вдъхват от теб сладкото ухание на Милосърдния, признават величието ти, защитават светостта ти и благоговеят по всяко време пред положението ти. Ние молим Всемогъщия да позволи, щото очите на онези, които се отвърнаха от теб и не те оцениха по достойнство, да се отворят и те да могат истински да те познаят, теб и Този, Който със силата на истината те издигна високо горе в небесата. Те действително са слепи за теб и абсолютно не те забелязват сега. Твоят Господар наистина е Милостивият и Всеопрощаващият.

Свидетелствам за това, че чрез теб Бог постави на изпитание душите на Своите слуги. Благословен е този, който се отправи към теб и те посети. Горко на онзи, който отрича твоето предимство, отвръща се от теб, позори името ти и скверни светостта ти.

Не се опечалявай, о, Божи Дом, ако булото на твоята святост бъде разкъсано от неверниците. Бог те е украсил в света на сътворението със скъпоценния камък на спомена за Него, а тази украса никой никога не може да оскверни. Очите на твоя Господар ще бъдат винаги и при всички обстоятелства отправени към теб и Той ще се вслушва в молитвата на всеки, който те посети и който те обикаля благоговейно, и Го призовава в твое име. Той наистина е Всеопрощаващият, Премилостивият.

Аз Те умолявам, о, мой Боже, в името на този Дом, който претърпя такава промяна поради раздялата си с Теб, който оплаква отдалечеността си от Твоето присъствие и скърби заради Твоето нещастие, да ми простиш ¦ на мен и на моите родители, и на рода ми, и на братята ми по дух, които вярват в Теб. Направи така, че всичките ми нужди да бъдат задоволени чрез Твоята щедрост, о, Ти, Който си Царят на Имената. Ти си Най-щедрият от щедрите, Господарят на всички светове.

LVIII. Припомни си онова, което беше разкрито на Мехди, Нашия слуга, през първата година от изгнанието Ни в Земята на тайните (Одрин). Ние му предсказахме това, което ще сполети в бъдеще Дома Ни (в Багдад), за да не се опечалява от извършените срещу него действия на грабеж и насилие. Истината ви казвам: Господ Бог знае всичко, което е на небето и всичко, което е на земята.

Ние му писахме: Това не е първото унижение, нанесено на Моя Дом. В миналото от ръката на тиранина върху ми се струпаха безброй оскърбления. Истина ти казвам: в бъдеще той ще бъде толкова унизен, че ще накара да потекат сълзи от всяко око, което умее да вижда. Така Ние ти разкрихме неща, скрити зад булото и неразгадаеми за никого освен за Бога, Всемогъщия и Превъзхваления. Когато настъпи отреденото време, Той ще го издигне със силата на истината в очите на всички хора и ще направи от него Знаме на Своето царство, Светилище, около което ще обикалят благоговейно множеството от вярващи. Така каза Господ, твоят Бог, преди да дойде денят на скръбта. Това ти разкрихме и Ние в свещеното Си Послание, за да не тъгуваш поради онова, което причиниха на Дома Ни атаките на враговете Ни. Хвала на Бога, Всезнаещия, Премъдрия.

LIX. Всеки непредубеден наблюдател веднага ще признае, че още в зората на Своето Откровение Онеправданият призова всички хора да обърнат очи към Извора на Славата и забрани всяка поквара, омраза, потисничество и злонамереност. И все пак, вижте какво е сътворила ръката на тиранина! Ничие перо не дръзва да опише деянията му. И макар че целта на Този, Който е Вечната Истина, е била да дари с вечен живот всички хора и да осигури и спокойствието им, вие сте свидетели как те се вдигнаха, за да пролеят кръвта на обичаните от Него и Го осъдиха на смърт.

Подстрекателите на тази тирания са същите тези хора, които, макар и толкова безразсъдни, се смятат за най-мъдри сред мъдрите. Слепотата им е толкова голяма, че те с непресторена жестокост хвърлиха в непристъпен и мрачен Затвор Този, за служителите на Чийто Праг е бил създаден светът. Всемогъщият Бог обаче въпреки всичко и всички, които отхвърлиха истината на това “Велико известие”, превърна този Дом-затвор в Най-високопоставения Рай, Небето на всички Небеса.

Ние не се отказахме от всички материални блага, които биха могли да облекчат страданията Ни. Всеки от Нашите верни другари обаче ще потвърди, че в свещения Ни дворец няма и следа от такива материални блага. Но докато бяхме в този Затвор, Ние приемахме нещата, от които неверниците се мъчеха да Ни лишат. Ако се установи, че някой иска да построи в Наше име сграда от чисто злато или сребро, или пък къща, облицована с безценни камъни, такова желание несъмнено ще бъде задоволено. Той наистина прави каквото поиска и повелява, както намери за добре. Освен това разрешава се на всеки, който пожелае това, да издига надлъж и шир по тази земя красиви и внушителни постройки, да посвещава богатите и свещени места около река Йордан и в околностите є за преклонение и служба на единствения истински Бог ¦ да бъде славно великолепието Му ¦ за да могат да се изпълнят записаните от Перото на Всевишния в свещените Писания пророчества и да се разкрие онова, което Бог, Господарят на всички светове, е заложил в това най-възвишено, това най-свещено, това могъщо и прекрасно Откровение.

Преди изрекохме следните слова: Разпростри полите си, о, Йерусалим! Премислете това в сърцата си, о, хора на Баха, и благодарете на вашия Господ Бог, Тълкувателя и Най-явния.

Ако тайните, които са известни единствено на Бога, можеха да бъдат разгадани, цялото човечество щеше да види с очите си доказателствата за една съвършена и ненадмината справедливост. Всички хора щяха да се придържат с абсолютна и от никого неоспорима убеденост към Неговите заповеди и щяха най-добросъвестно да ги съблюдават. Ние наистина отсъдихме в Книгата Си достойна и щедра награда за всеки, който се отвърне от порока и води чист и благочестив живот. Бог действително е Великият Дарител, Прещедрият.

LX. Моят затвор не може да Ми донесе позор. Нещо повече, кълна се в живота Си, че той ще Ми даде слава. Това, което може да Ме накара да се срамувам, е поведението на онези Мои последователи, които твърдят, че Ме обичат, а всъщност вървят по стъпките на Нечестивия. Те действително са се погубили.

Когато дойде определеното за това Откровение време и Този, Който е Слънцето на света, се появи в Ирак, Той заповяда на привържениците Си да съблюдават онова, което ще ги пречисти от всяка земна поквара. Някои от тях предпочетоха да следват порочните си влечения, а други тръгнаха по пътя на праведността и на истината, и бяха правилно ръководени.

Кажи: Не може да бъде сред хората на Баха онзи, който следва земните си желания или мисли единствено за земните неща. Истински Мой последовател е този, който, попадайки в долина от чисто злато, ще премине през нея спокоен като облак и нито ще се обърне назад, нито ще се спре. Такъв човек несъмнено е от Мен. Множеството във висините ще усети уханието на святост, излъчвано от дрехите му. ... И ако той срещне най-прекрасната и най-миловидна измежду жените, в сърцето му няма да се прокрадне и следа от желание към нейната красота. Такъв човек наистина е модел за безукорна чистота. На това ви учи Перото на Предвечния, според както е заповядано от вашия Господар, Всемогъщия и Прещедрия.

LXI. Светът е в състояние на родилни мъки и тревогата и напрежението му нарастват от ден на ден. Лицето му е обърнато към неверието и своеволието. Толкова голяма ще бъде злочестината му, че не би било уместно, нито прилично да я разкрием сега. А когато уреченият час дойде, изневиделица ще се появи онова, което ще накара да се разтрепери всеки член от тялото на човечеството. Тогава, и само тогава, ще бъде развято Божественото знаме и Райският Славей ще запее песента си.

LXII. Припомни си отново Моите страдания, Моите тревоги и страхове, неволите и изпитанията Ми, сълзите, които пролях и горчивото Ми терзание, а сега и затворничеството Ми на тази далечна земя. О, Мустафа, Бог Ми е свидетел. Ако можеше да научиш какво сполетя Древната Красота, ти щеше да избягаш чак в пустинята и щеше горчиво да заридаеш; щеше да блъскаш в мъката си глава и щеше да виеш като ухапан от пепелянка. Благодари на Бога, че отказахме да ти разкрием тайните на неразгадаемите повели, изпратени Ни на земята от небето на Волята на Твоя Господар, Най-силния, Всемогъщия.

Кълна се в Божиите добродетели! Всяка сутрин, когато ставах от леглото Си, откривах купища злочестини, струпани зад вратата Ми; и всяка вечер, когато си лягах, сърцето Ми мъчително се разкъсваше от това, което беше изстрадало поради сатанинската жестокост на своите зложелатели. Всяко отчупено от Древната Красота парче хляб е съчетано с пристъпа на нова мъка и всяка изпита от Него капка е примесена с горчивината на най-тежкото изпитание. Всяка Негова стъпка е предхождана от множество непредвидими бедствия, а зад гърба Му Го следват неизброими мъчителни страдания.

Толкова е окаяно положението Ми, ако си в състояние да помислиш върху това в сърцето си. Нека обаче то не се опечалява поради това, което Бог изсипа върху Нас. Обедини в едно Твоето с Неговото желание, защото Ние никога не сме искали нищо друго освен да бъде Неговата Воля и сме приемали радушно всяка от Неговите неотменими повели. Нека сърцето ти бъде търпеливо и не се страхува от нищо. Не върви по стъпките на онези, които са крайно неспокойни.

LXIII. О, Ти, който си обърнал лицето си към Мен! Щом очите ти зърнат отдалеч родния Ми град (Техеран), спри се и кажи: Идвам при теб от Затвора, о, Земя на Та, с вести от Бога, Избавителя в беда, Самосъществуващия. Идвам да те известя, о, майко на света и извор на всички народи в него, за любещата милост на Твоя Господар и да те поздравя от името на Този, Който е Вечната Истина и Познавачът на незримото. Свидетелствам за това, че в твоите предели се яви Този, Който е Скритото Име, и пак там бе открито Невижданото Съкровище. Благодарение на теб, беше разгадана тайната на всички неща ¦ и минали, и бъдни.

О, Земя на Та! Той, Който е Господарят на Имената, не те забрави въпреки висотата на положението Си. Ти беше Изгревът на Божието Дело, изворът на Неговото Откровение и проявлението на Неговото Най-велико Име ¦ Име, което накара душите и сърцата на хората да потреперят. Неизброими са онези мъже и жени, жертви на тиранията, които тук, между твоите стени, отдадоха живота си в служба на Бога и бяха заровени в прахта ти с такава жестокост, която накара всеки достоен Божи слуга да оплаква злочестината им.

LXIV. Желанието Ни е да си припомним Обителта на висшето блаженство (Техеран), свещения и сияен град ¦ градът, в който бе разпръснато уханието на Многообичания, където се разпространиха Неговите символи и се разкриха доказателствата на великолепието Му, където бяха издигнати знамената Му и бе разположен храмът Му и където беше разкрита всяка от мъдрите Му повели.

Това е градът, в който се носи сладкият аромат на единението, който накара тези, които искрено обичат Бога, да се доближат до Него и да влязат в Обителта на светостта и красотата. Честит е пътникът, отправил стъпките си към този град, получил достъп до него и отпил жадно от виното на единението благодарение на леещата се благодат на неговия Господ, Милостивия и Превъзхваления.

Аз дойдох при теб, о, земя на сърдечните копнения, с вести от Бога, за да те известя за Неговото милостиво благоволение към теб и да те поздравя и възхваля от Негово име. Той наистина е безкрайно щедър и благ. Благословен е този, който е обърнал лицето си към теб и е усетил излъчващото ухание от Присъствието на Бога, Господаря на всички светове. За теб е славата Му и сиянието на светлината Му, защото Бог те направи рай за Своите слуги и те обяви за онази благословена и света земя, която Самият Той е упоменал в разкритите от Неговите Пророци и Пратеници Книги.

Благодарение на теб, о, земя на сияйна слава, беше разгърнат флагът “Няма друг Бог извън Него” и издигнато знамето “Аз съм Истината и Познавачът на незримото”. Дълг на всеки твой посетител е да се гордее с теб и с твоите обитатели, които са клони от Моето Дърво и листата върху тях, и символите на Моята красота и слава; които Ме следват и Ме обичат и които с най-твърда решителност гледат в посоката на Моето славно положение.

LXV. Спомни Си пристигането Ти в Града (Константинопол) и как султанските министри те мислеха за невежа, който не познава техните закони и наредби. Кажи: Да, кълна се в Бога! Аз не познавам нищо, освен това, на което Той с щедрата си благосклонност благоволи да Ме научи. За това Ние твърдо свидетелстваме и без колебание го заявяваме.

Кажи: Ако законите и наредбите, към които се придържате, са създадени от самите вас, Ние в никакъв случай няма да ги следваме. Така Ми е заповядано от Онзи, Който е Премъдрият и Всеученият. Така съм постъпвал в миналото, така ще постъпвам и в бъдеще, с помощта на Божията сила и мощ. Това наистина е верният и правилен път. А ако те са ви били повелени от Бога, представете тогава доказателствата за това, ако сте от тези, които говорят истината. Кажи: Ние записахме в една Книга, в която се отбелязват делата на всеки човек, бил той и най-незначителният, всичко онова, което те Ти приписаха, и всичко, което извършиха спрямо Теб.

Кажи: Ваш дълг е, о, държавни служители, да се придържате към Божиите предписания и да се откажете от собствените си закони и наредби, да бъдете от тези, които са правилно ръководени. Това е по-добро за вас от всичко, което притежавате, стига да го знаете. Ако вие нарушите Божиите заповеди, нищичко от делата ви няма да бъде приемливо в Неговите очи. Скоро вие ще видите последиците от това, което сте вършили в този празен и лъжовен ваш живот и ще получите своето възмездие. Това е самата истина и в нея не може да има никакво съмнение.

Колко много са онези, които през изминалите времена и епохи са вършили същото, дето вършите и вие сега и макар да са ви превъзхождали по ранг, са последвали неизбежната си участ и са намерили накрая гибелта си! Дано премислите в сърцето си Божието Дело! Ако следвате техния пример, ще се озовете там, където няма да се намери никой, който да се отнесе доброжелателно с вас и да ви помогне в нужда, и където ще трябва да отговаряте за делата си и да дадете сметка за това, че не изпълнихте дълга си по отношение на Божието Дело, като отхвърлихте с презрение възлюбените на Бога, дошли при вас със съвършено искрени подбуди.

Вие сте тези, които се съветвахте какво да правите с тях и които предпочетохте да следвате подбудите на собствените си желания и пренебрегнахте повелята на Бога, Избавителя в беда, Всемогъщия.

Кажи: Какво! Нима ще правите каквото си искате и ще обърнете гръб на Божиите предписания? Вие наистина пакостите и на себе си, и на другите. Дано можете да разберете това! Кажи: Ако правилата и принципите ви се основават върху справедливостта, защо тогава следвате онези, които приемат порочните ви наклонности, а отхвърляте тези, които не одобряват желанията и страстите ви? И с какво право твърдите, че съдите справедливо за хората? Нима правилата и принципите ви позволяват да преследвате Този, Който по ваша заповед сам се яви пред вас и да Го отхвърляте, и да Му нанасяте всеки ден тежки оскърбления? Случило ли се е някога, макар и за миг, Той да не ви се подчини? Всички жители на Ирак, а и всеки проницателен наблюдател ще потвърдят истинността на Моите думи.

Бъдете справедливи в присъдата си, о, вие, държавни служители! Кое Наше деяние би могло да оправдае изгонването Ни? Кое е престъплението, което дава основание да бъдем прокудени оттук? Та нали Ние сами дойдохме при вас, а вижте как отказвате да Ни приемете! Кълна се в Бога, че вършите голяма несправедливост ¦ и по-голяма от нея няма на земята. Сам Всевишният е свидетел на това. ...

Знайте, че светът с неговите труфила и суети ще изчезне и ще остане само Божието Царство, което принадлежи единствено на Него, Върховния Господар на всичко, Избавителя в беда, Всеславния, Всемогъщия. Дните на живота ви тук ще отминат и всичко, с което сега се занимавате и с което се гордеете, ще загине и вие неминуемо ще бъдете призовани от Неговите ангели да се явите там, където всяка частица от сътворението ще бъде разтърсена, а тръпки ще побият всеки потисник. Там вие ще трябва да отговаряте за това, което сте вършили в този ваш празен и лъжовен живот и ще бъдете наказани за деянията си. Този ден неизбежно ще настъпи за вас и никой не ще може да отложи часа на разплатата. Това е потвърдил Езикът на Този, който говори истината и познава всички неща.

LXVI. Бойте се от Бога, о, жители на Града (Константинопол) и не сейте семената на раздора сред хората. Не вървете по стъпките на Нечестивия, а следвайте през малкото оставащи дни от живота ви пътя на единствения истински Бог. Дните ви ще свършат така, както са свършили дните на онези, които са били тук преди вас и вие ще се превърнете на прах, както това е станало с праотците ви.

Знайте, че Аз не се страхувам от никого освен от Бога. В Него единствено е упованието Ми, на Него само ще бъда верен и няма да искам нищо извън това, което Той е пожелал за Мен. Това наистина е въжделението на сърцето Ми, ако го знаете. Аз принесох душата и тялото Си в жертва на Бога, Господаря на всички светове. Който е познал Бога, ще познава само Него и който се е боял от Бога, ще се страхува единствено от Него, дори и ако всички сили на земята се вдигнат насреща му. Аз говоря само това, което Той Ми е повелил и следвам с помощта на Божията сила и мощ само Неговата истина. И Той наистина ще възнагради праведния.

Разкажи, о, Божи слуга, за това, което видяха очите Ти при пристигането Ти в Града, за да може Твоето свидетелство да остане за хората и да бъде предупреждение за вярващите. Когато дойдохме в Града, Ние видяхме неговите управители и старейшини струпани като деца да си играят с пепел и глина. Нито един от тях не беше достатъчно зрял, за да приеме от Нас истините, на които Ни беше научил Бог, нито беше подготвен за необикновените Ни мъдри думи. Нашето вътрешно око горчиво ги оплака ¦ тях и техните престъпления, както и пълната им незаинтересованост от това, заради което са били създадени. Това е, което видяхме в този Град и това решихме да отбележим в Книгата Си, за да послужи като предупреждение за тях и за останалите хора.

Кажи: Ако се стремите към този живот и неговата суета, трябвало е да ги търсите, докато сте били затворени в утробите на майките си, защото тогава непрекъснато сте се приближавали към тях, ако можехте да разберете това. След раждането и зрелостта си вие през цялото време се отдалечавате от света и се доближавате до смъртта. Защо тогава трябва да проявявате такава алчност в трупането на земни богатства, щом дните ви са преброени и шансът ви нищожен? Няма ли, о, нехаещи люде, да се отърсите от дрямката си?

Вслушайте се в съветите, които този Слуга ви дава в името на Бога. Той наистина не иска никаква отплата от вас и ще приеме всичко, което Бог е предопределил за Него, и като се подчини изцяло на Божията Воля.

Дните на живота ви са почти преброени, о, хора, и краят ви бързо наближава. Затова откажете се от нещата, които сте сътворили и на които държите, а се заловете здраво за Божиите предписания, за да можете да постигнете това, което е Божията цел за вас и да бъдете от тези, които следват вярната посока. Не търсете наслада в нещата от този свят и в неговите безполезни труфила и не залагайте надеждите си върху тях. Уповавайте се на спомена за Бога, Най-възвишения, Най-великия. Скоро Той ще унищожи всичко, което притежавате. Бойте се от Него и не забравяйте споразумението Му с вас и не бъдете от тези, които са закрити като с було от Него.

Внимавайте да не се възгордявате прекомерно пред Бога и да не отхвърляте с презрение възлюбените от Него. Подчинете се със смирение на вярващите, на тези, които са повярвали в Бога и в Неговите знаци, чиито сърца потвърждават Неговото единство, а езиците им прогласяват Неговата единственост и неповторимост, които говорят само с Негово разрешение. Така ви съветваме справедливо и ви предупреждаваме искрено, та дано можете да се осъзнаете.

Не обременявайте никого с товар, с какъвто не бихте искали да бъдете обременени самите вие и не пожелавайте на никого това, което не бихте пожелали за себе си. Това е Моят най-добър съвет за вас и дано можете да го спазвате.

Почитайте духовниците и учените измежду вас, тези, чието поведение отговаря на онова, което изповядват, които не престъпват определените от Бога граници и чиито възгледи и преценки са в съответствие с Божиите заповеди, така както са разкрити в Книгата Му. Знайте, че те са ръководните светлини за всички, които са на небето и на земята. Тези, които не зачитат и пренебрегват живеещите сред тях духовници и учени, отклоняват от себе си благоволението, с което Бог ги е удостоил.

Кажи: Очаквайте Бог да оттегли благоволението Си от вас, защото нищо не Му се изплъзва и Той познава тайните и на небето, и на земята. Знанието Му обхваща всички неща. Не се радвайте на това, което правите или ще направите в бъдеще, нито на мъките, които Ни накарахте да изстрадаме, защото не можете по такъв начин да се възвисите, ако сте в състояние да съдите с проникновение за делата си. Не ще можете и да накърните висотата на Нашето положение ¦ нещо повече, Бог ще увеличи отплатата, с която ще ни възнагради за това, че понесохме с неуморимо търпение страданията, на които бяхме подложени. Той наистина ще увеличи наградата на тези, които понасят търпеливо.

Знайте, че откакто свят светува, несгодите и изпитанията са участта на Божиите Избраници и на възлюбените от Него, както и на онези Негови слуги, които са се откъснали от всичко извън Него и които нито стока, нито сделка могат да отвлекат от мисълта за Всемогъщия; които не говорят, докато не заговори Той и действат в съответствие със заповедите Му. Такъв е прилаганият в миналото Божи метод, такъв ще остане той и за в бъдеще. Блажени са тези, които твърдо и търпеливо понасят несгоди и страдания, не се оплакват, каквото и да им се случи и вървят по пътя на смирението. ...

Наближава денят, когато Бог ще е създал хора, които ще си припомнят Нашето време, ще разкажат за Нашите изпитания и ще поискат възстановяването на правата Ни от онези, които без ни най-малкото основание за това се отнесоха така несправедливо с Нас. Бог без всякакво съмнение властва над живота на онези, които Ни онеправдаха и добре познава делата им и непременно ще ги държи отговорни за греховете им. Той наистина е най-яростният отмъстител.

И така Ние ви разказахме за единствения истински Бог и ви изпратихме това, което Той беше предопределил да ви изпратим, за да можете да Му поискате прошка и да се възвърнете към Него, да можете искрено да се разкаете и да осъзнаете злодеянията си, да пропъдите от себе си дрямката и да се отърсите от нехайството, да изкупите по някакъв начин нещата, които са ви убегнали, за да бъдете от онези, които правят добро. Който иска, нека потвърди истинността на думите Ми, а който не иска да го направи, нека се отвърне от тях. Моето единствено задължение е да ви припомня, че не сте изпълнили дълга си по отношение на Божието Дело, ако сте от тези, които ще вземат под внимание предупреждението Ми. Затова вслушайте се в думите Ми и се върнете към Бога, покайте се и тогава Той със Своето състрадание ще се смили над вас и ще ви пречисти от греховете, ще прости провиненията ви. Неговото милосърдие е по-голямо от яростта на гнева Му, а милостта Му се простира над всички, които са създадени и облечени с мантията на живота ¦ както в миналото, така и в бъдещето.

LXVII. В това Откровение се разкри нещо, което не е разкривано никога преди това. Неверниците обаче, които го видяха с очите си, недоволстват и казват: “Това всъщност е магьосник, който е измислил лъжа срещу Бога.” Те наистина са отхвърлени от Бога хора.

Разкажи на народите, о, Перо на Предвечния, за това, което се случи в Ирак. Разкажи им за пратеника, когото съветът на духовниците в тази страна беше упълномощил да се срещне с Нас, който Ни зададе въпроси из областта на различни знания, а Ние му отговорихме въз основа на вроденото Ни познание. Твоят Господ е наистина Познавачът на невидимото. И тогава той каза: “Потвърждаваме, че знанието, което притежаваш, е такова, че нищо не може да се сравни с него. Това знание обаче е недостатъчно, за да потвърди високото положение, което хората Ти приписват. Представи, ако говориш истината, онова, което обединените сили на всички народи на земята са безсилни да представят.” Така беше неотменимо повелено в палата на присъствието на твоя Господар, Всеславния, Любящия.

“Погледни! Какво е това, което виждаш?” Той беше поразен. А когато дойде на себе си, каза: “Аз истински вярвам в Бога, Всеславния, Превъзхваления.” “Отиди при хората и им кажи: Поискайте каквото ви е угодно. Той е в състояние да направи, каквото поиска. Абсолютно нищо, било то от миналото или от бъдещето, не може да се възпротиви на Волята Му.” Кажи: О, събор на духовниците! Поставете какъвто и да е въпрос и помолете вашия Господар, Бога на милосърдието, да ви отговори. Ако Той изпълни желанието ви по силата на Своята върховна власт, повярвайте в Него и не бъдете от тези, които отхвърлят истината Му.” “Зората на разума пукна ¦ каза той ¦ и обещанието на Премилостивия се изпълни.” Той стана и се върна при тези, които го бяха изпратили по повелята на Бога, Всеславния, Многообичания.

Дните минаваха и той не успя да се върне отново при Нас. Накрая дойде друг пратеник, който Ни съобщи, че хората са се отказали от онова, което първоначално възнамеряваха да направят. Те наистина са достойни за презрение люде. Ето какво се случи в Ирак и Аз Самият съм свидетел на това, което ви разкрих. Случилото се беше разпространено навсякъде, но не се намери никой, който да разбере значението му. Така заповядахме Ние. Само да знаехте това!

Кълна се в Себе Си! Всеки, който в отминалите епохи е искал от Нас да представим Божиите знаци, веднага щом му ги откривахме, отхвърляше Божията истина. По-голямата част от хората обаче оставаха безучастни. Тези, чийто взор е озарен от светлината на разума, ще усетят сладкото ухание на Всемилостивия и ще прегърнат Неговата истина; и това са истински искрените.

LXVIII. О, ти, който си плод от Моето Дърво и негов лист! За теб са Моята слава и милостта Ми. Нека сърцето ти не се опечалява от това, което те сполетя. Ако разгледаш внимателно страниците на Книгата на Живота, непременно ще намериш в тях онова, което ще разсее болката ти и ще стопи мъката ти.

Знай, о, плод на Моето Дърво, че законите на Върховния Повелител, що се отнася до съдбата и предопределението, са два вида и че на всичките трябва да се подчиняваме и да ги признаваме. Законите от първия вид са неотменими, а от втория, както ги наричат хората, належащи. На първите всички трябва безрезервно да се подчиняват, тъй като те са точно определени и твърдо установени. Бог обаче може да ги променя или отменя. Но тъй като вредата от една такава промяна ще бъде по-голяма, отколкото ако законът си остане непроменен, всички трябва охотно да приемат онова, което Бог е повелил и последователно и уверено да се придържат към него.

Законът, който е належащ обаче, е от такъв характер, че настоятелната молба или молитвата могат да успеят да го отклонят.

Дано Бог даде на тебе, който си плод от Моето Дърво и тези, които са свързани с теб, да бъдете защитени от лошите му последствия.

Кажи: О, Господи Мой Боже! Ти повери в ръцете Ми един Твой дар, а сега по благоволението на Твоята Воля го взе обратно. Не аз, който съм Твоя слугиня, ще кажа как и защо се случи това, защото Ти си прославян във всичките Си действия и всички трябва да се подчиняват на Твоята повеля. Твоята слугиня, о, Господарю мой, възложи надеждите си на Твоето милосърдие и щедрост. Задоволи молбата є да получи това, което ще я доближи до Теб и ще є бъде от полза във всеки един от Твоите светове. Ти си Всеопрощаващият и Прещедрият. Няма друг Бог извън Теб, Повелителя, Предвечния.

Благослови, о, Господи мой Боже, тези, които изпиха виното на обичта към Теб пред очите на всички и които въпреки многобройните Ти врагове признаха Твоето единство, потвърдиха Твоята единственост и неповторимост и заявиха вярата си в онова, което накара всеки член от тялото на потисниците измежду Твоите създания да се разтрепери, а плътта на горделивците на земята да изтръпне от страх. Свидетелствам за това, че Твоята Върховна власт не може никога да бъде заличена, нито пък Волята Ти да бъде променена. Отреди за онези, които са обърнали очите си към Теб и за Твоите слугини, които се придържат здраво за Твоето въже, това, което приляга на Океана на Твоята щедрост и на Небето на милостта Ти.

Ти си Този, о, Боже, Който обяви Себе Си за Господаря на Благополучието и описа всички, които Му служат, като бедни и нуждаещи се. Така както Ти беше писал: “О, вие, вярващи! Вие сте бедняци, които се нуждаят от Бога, а Бог е Всеимащият, Всевъзхваленият.” И тъй като признах своята бедност и Твоето богатство, не позволявай да бъда лишен от великолепието на Твоите съкровища. Ти наистина си Върховният Закрилник, Всезнаещият, Премъдрият.

LXIX. Припомни си поведението на майката на Ашраф, чийто син даде живота си в Земята на За (Занджан). Той несъмнено се намира в лоното на истината в присъствието на Този, Който е Всесилният и Всемогъщият.

Когато неверниците съвършено несправедливо решиха да го убият, те изпратиха да доведат майка му с надеждата, че тя може да го посъветва и да го склони да се откаже от вярата си, като тръгне по стъпките на онези, които отхвърлиха истината на Бога, Господаря на всички светове.

Щом видя лицето на сина си, тя му заговори с такива думи, които накараха сърцата на възлюбените от Бога и отвъд тях ¦ тези на Множеството във висините ¦ да заплачат от болка и да се свият от неутешима мъка. Истина ти казвам, твоят Господ знае какво говори езикът Ми. Самият Той е свидетел на думите Ми.

Обръщайки се към него, тя каза: “Сине мой, ти роден мой! Не пропускай да се принесеш в жертва, служейки на твоя Бог. Внимавай да не измениш на вярата си в Този, пред Чийто образ се прекланят с благоговение всички, които са на небето и всички, които са на земята. Върви упорито и без колебание по пътя на Господа, твоя Бог, и побързай да стигнеш до присъствието на Този, Който е Възлюбеният на всички светове.”

За нея е Моят благослов и Моята милост, и Моята възхвала, и славата Ми. Аз ще я възмездя за загубата на нейния син ¦ този син, който сега обитава храма на Моето величие и слава и чието лице грее със светлина, която обгръща със сиянието на Небесните Девици в небесните им покои и отвъд тях обитателите на Моя Рай и жителите на Градовете на Светостта. Ако нечий поглед можеше да съзре лицето му, щеше да възкликне: “Виж, не е ли това един прекрасен ангел!”

LXX. Равновесието в света беше разклатено от разтърсващото въздействие на този най-чудесен, на този нов Световен ред. Подреденият живот на хората се измени коренно под действието на тази уникална, тази удивителна Система, подобна на която човешките очи не са виждали никога.

Потопете се в океана на думите Ми, за да можете да разгадаете техните тайни и да откриете всички бисери на мъдростта, които са скрити в дълбините им. Внимавайте да не се поколебаете в решимостта си да прегърнете истината на това Дело ¦ Дело, чрез което бяха разкрити възможностите на Божията сила и мощ и беше установена Неговата върховна власт. Побързайте към Него със сияещи от радост лица. Това е неизменната Божия Вяра, вечна в миналото, вечна и в бъдещето. Нека този, който търси, я намери; а що се отнася до онзи, който се е отказал да я търси ¦ Бог наистина е Самозадоволяващ Се и няма нужда от Своите създания.

Кажи: Това е непогрешимата Везна, която Бог държи в Ръката Си, на която се претеглят делата и се определя съдбата на всички, които са на небето и всички, които са на земята, ако сте от тези, дето вярват в тази истина и я признават. Кажи: Благодарение на нея бедният стана богат, ученият просветли ума си, а търсещите можаха да се издигнат до Божието присъствие. Внимавайте да не я превърнете в причина за раздори между вас. Бъдете спокойни и непоколебими като непоклатима планина в Делото на вашия Господ, Могъщия и Любящия.

LXXI. Не се плашете, о, народи на земята, когато слънцето на Моята красота залезе, а небето на Моята дарохранителница се скрие от очите ви. Вдигнете се, за да продължите Делото Ми и да възвеличите Словото Ми сред хората. Ние сме с вас по всяко време и ще ви подкрепим със силата на истината. Ние наистина сме всемогъщи. Този, който Ме е признал, ще се вдигне да Ми служи с такава решимост, че никакви земни и небесни сили няма да могат да го отклонят от целта му.

Народите на света са потънали в дълбок сън. Ако можеха да се събудят от дрямката си, те щяха да се втурнат нетърпеливо към Бога, Всезнаещия, Премъдрия и щяха да отхвърлят всичко, което притежават, било то и всичките съкровища на земята, за да ги спомене техният Господар, макар и само с една дума. Такова е указанието, дадено ви от Този, Който притежава знанието за скритите неща в едно Послание, каквото ничие око не е виждало и което е разбираемо само за Самия Него, всемогъщия закрилник на всички светове. Толкова объркани са те в безумството на пагубните си желания, че не могат да познаят Господаря на Битието, Чийто глас кънти отвсякъде: “Няма друг Бог извън Мен, Могъщия, Премъдрия.”

Кажи: Не се радвайте на нещата, които притежавате; днес те са ваши, утре ще бъдат на другиго. Така ви предупреждава Този, Който е Всезнаещият и Всеученият. Кажи: Можете ли да твърдите, че притежанията ви са трайни и сигурни? Не! Кълна се в Себе Си, Премилостивия. Дните на живота ви отминават като полъха на вятъра и целият ви разкош, и славата ви ще изчезнат, както е станало с разкоша и славата на тези, които са си отишли преди вас. Помислете, о, хора! Какво е станало с отминалите дни, с безвъзвратно отишлите си столетия? Честити са били дните, посветени на спомена за Бога и блажени часовете, прекарани във възхвала на Него, Премъдрия. Кълна се в живота Си! Нито великолепието на могъщия, нито състоянието на богатия, нито властването на безбожника ще устоят на времето. Всичко ще изчезне само от една Негова дума. Той наистина е Всесилният, Всепринуждаващият, Всемогъщият. Какво е предимството на земните неща, които хората притежават? А това, което ще им бъде от полза, те изцяло пренебрегнаха. Не след дълго те ще се събудят от дрямката си и ще разберат, че не могат да получат онова, което е убягнало от вниманието им в дните на техния Господар, Всемогъщия, Превъзхваления. Ако го знаеха, щяха да се откажат от всичко, за да бъдат споменати имената им пред Неговия престол. Те наистина са все едно мъртви.

LXXII. Нека сърцата ви не бъдат съкрушени, о, хора, когато великолепието на Моето присъствие помръкне, а океанът на Словото Ми укроти вълните си. В присъствието Ми сред вас има мъдрост, но и в отсъствието Ми има мъдрост, която е неразгадаема за никого извън Бога, Несравнимия, Всезнаещия. Ние ви гледаме от Нашето царство на красотата и ще помогнем на всеки, който се вдигне в името на тържеството на Нашето Дело с войнството на Множеството във висините и с най-любимите Ни ангели.

О, народи на земята! Бог, Вечната Истина, Ми е свидетел, че потоци от прохладна и тихо лееща се вода бликнаха от скалите благодарение на ласкавите думи, произнесени от вашия Господар, Непринудения. А вие продължавате да спите. Откажете се от това, което притежавате и понесени на крилете на себеотрицанието, се възвисете над всички сътворени неща. Така ви заповяда Господарят на сътворението, Чието движещо се Перо промени коренно душите на хората.

Знаете ли от какви висоти ви говори вашият Господ, Всеславният? Мислите ли, че сте познали Перото, с което вашият Господ, Господарят на всички имена, ви повелява? Не, заклевам се в живота Си! Ако го знаехте, щяхте да се откажете от света и да се устремите с цялото си сърце към присъствието на Многообичания. Духът ви щеше да бъде толкова опиянен от Словото Му, че би могъл да хвърли в хаос По-големия Свят, а какво остава за този малък и незначителен свят! Така дъждът на Моята щедрост се изля на земята от небето на любящата Ми доброжелателност в знак на Моята милост към вас и дано бъдете признателни за това. ...

Внимавайте желанията на плътта и на порочните наклонности да не предизвикат разделение помежду ви. Бъдете като пръстите на едната ръка и частите на едно тяло. Така ви съветва Перото на Откровението, ако сте от тези, които вярват.

Вижте Божията милост и даровете Му. Бог изисква от вас това, което ще ви е от полза, макар че Самият Той прекрасно може да мине без Своите създания. Вашите лоши деяния не могат никога да Ни навредят, както и добрите ви дела не могат да Ни бъдат от полза. Ние ви призоваваме изцяло и само в името на Бога и всеки разумен и проницателен човек ще потвърди това.

LXXIII. Съвършено ясно е, че когато булото, което скрива истинската същност на проявленията на Божиите имена и качества, а и на всички видими и невидими сътворени неща се разкъса, ще остане само Божият знак ¦ знакът, който Самият Той е поставил в тази същност. И този знак ще устои на времето толкова дълго, колкото пожелае твоят Господ Бог, Господарят на небето и на земята. Ако с такава благодат са удостоени всички Божии създания, то колко ли по-щастлива е съдбата на истински вярващите, чието съществувание и живот трябва да се смятат за първоначалната цел на сътворението. И както самата идея за вярата е съществувала от самото начало, което няма начало и ще пребъде до края, който няма край, така и истински вярващият ще живее и ще пребъде вечно. Неговият дух неспирно ще кръжи около Божията Воля и ще бъде жив, докато има Бог. Този дух се разкрива чрез Божието Откровение и бива скрит по Божията повеля. Очевидно е, че най-прекрасните палати в Царството на Безсмъртието са определени за обител на онези, които истински са повярвали в Бога и Неговите знаци. Смъртта не може никога да проникне в това свещено място. Затова Ние ти поверихме знаците на твоя Господар, за да постоянстваш в любовта си към Него и да бъдеш от тези, които разбират тази истина.

LXXIV. Всяка дума, която идва от устата на Бога, е надарена с такава сила, че може да вдъхне нов живот във всяко човешко тяло, ако сте от тези, които разбират тази истина. Всички удивителни творения, които виждате на този свят, са се появили в резултат от действието на Неговата върховна и най-благородно Воля, на Неговата чудесна и несломима Цел. С единствената дума “Творец”, излязла от устата Му и известила това Негово качество на хората, се освобождава такава енергия, която може да даде живот през последователните епохи на всички онези многобройни и най-разнообразни творения, които човешките ръце са в състояние да създадат. И това е несъмнената истина. Веднага щом това сияйно слово бъде произнесено, неговата живителна енергия, проникнала във всичко сътворено, осигурява онези начини и средства, с помощта на които такива творения могат да бъдат създадени и усъвършенствани. Всички удивителни постижения, на които сега сте свидетели, са пряко последствие от Откровението на това Име. В идните дни вие действително ще видите неща, за които не сте и чували. Така е повелено в Божиите Послания, но само тези, които притежават остър поглед, могат да го разберат. По същия начин веднага щом думичката, която отразява Моето качество на “Всезнаещ”, излезе от устата Ми, всяко Божие създание според възможностите и ограниченията си ще бъде дарено със способността да проникне в знанието на най-чудесните науки и ще получи възможността да ги прояви с течение на времето по заповед на Този, Който е Всемогъщият и Всезнаещият. Знай със сигурност, че Откровението на всяко Име се съпровожда от подобна проява на Божествената сила. Всяка буква, идваща от Божията уста, е наистина майка на всички букви и всяка дума, произнесена от Този, Който е Изворът на Божественото Откровение, е майка на всички думи, а Посланието Му е Посланието-Майка. Честити са тези, които разбират тази истина.

LXXV. Разкъсайте в Мое Име булото, което така ужасно ви ослепи и с помощта на силата, родена от вярата ви в единството на Бога, разбийте кумирите на празното подражание и влезте в свещения рай на благоволението на Всемилостивия. Пречистете душите си от всичко, което не е от Бога и вкусете сладостта на покоя в пределите на Неговото необятно и могъщо Откровение и под закрилата на Неговата върховна и непогрешима власт. Не допускайте да бъдете обвити в плътното було на егоистичните си желания, защото Аз усъвършенствах във всеки от вас Моето сътворение, за да може превъзходството на Моето дело да се разкрие без остатък на хората. От това следва, че всеки човек е бил и ще бъде винаги в състояние да разбере и оцени сам Красотата на Бога, на Преславния. Ако той не притежаваше тази способност, как би могло да му се иска сметка за това, че не го е направил? Ако в Деня, когато всички хора на земята се съберат в едно, и тогава някой човек бъде запитан в присъствието на Бога: “Защо не повярва в Красотата Ми и се отвърна от Мен?” и ако същият човек отговори така: “Тъй като всички бяха заблудени и не се намери никой, който да обърне лицето си към Истината, аз също, следвайки примера им, извърших страшната грешка и не разпознах Красотата на Вечния”, едно такова оправдание ще бъде несъмнено отхвърлено. Защото вярата на никой човек не може да се определя от когото и да било освен от самия него.

Това е една от истините, които се съхраняват в Моето Откровение ¦ истина, която съм разкрил във всички божествени Книги и която съм накарал Езикът на Величието да изрече, а Перото на Силата да запише. Помислете малко върху това, за да можете да разберете с помощта на вътрешното си и външното си зрение безкрайно фината и трудно доловима Божествена мъдрост и да откриете бисерите на небесното познание, които с ясни и убедителни думи ви разкрих в това благородно и нетленно Послание и за да не се скитате далеч от Най-въздигнатия Престол далеч от Дървото, отвъд което не може да се мине и от Обителта на вечната слава и могъщество.

Божиите знаци блестят така ярко и сияйно, както слънцето огрява творенията на Неговите създания. Всичко, което идва от Бога, е само за себе си и винаги ще се различава от това, което са измислили хората. От Извора на Неговото познание са изгрели безброй Светила на науката и на мъдростта, а от Рая на Перото Му към сърцата и душите на хората неспирно се носи диханието на Всемилостивия. Блажени са тези, които са разбрали тази истина.

LXXVI.Вслушай се, о, ти, Мой слуга, в това, което ти се изпраща тук на земята от Престола на твоя Господар, Недостижимия и Най-великия. Няма друг Бог извън Него и Той е сътворил Своите създания, за да Го познават ¦ Него, Състрадателния, Премилостивия. В градовете на всички народи Той е изпратил Своите Пратеници, Които е упълномощил да съобщят на хората вестите от Рая на Неговото благоволение и да ги приближат до Небето на трайната сигурност до Мястото на вечната святост и на неземната красота.

Някои последваха Божията Светлина, получиха достъп до палатите на Неговото присъствие и пиха от ръката на смирението водата на вечния живот; те бяха приети сред тези, които действително са Го признали и са повярвали в Него. Други обаче Му се противопоставиха и отхвърлиха знаците на Бога, Всесилния, Всемогъщия, Премъдрия.

Изминаха векове и накрая те стигнаха върха на деянията си в този Ден, Господаря на дните, Денят, в който Слънцето на Баяна се появи на хоризонта на милосърдието и Красотата на Всеславния засия в благородната личност на Али Мохамед, наречен Баб. Но едва Той се разкри и всички се вдигнаха срещу Него. Някои Го обвиняваха, че е злословил срещу Бога, Всемогъщия и Всевишния. Други Го смятаха за луд ¦ едно твърдение, което Аз лично чух от устата на едного от духовниците. Трети пък оспорваха твърдението Му, че е Божи Глашатай и Го заклеймяваха като крадец, който използва като свои думите на Всемогъщия и изопачава значението им, като ги примесва със свои собствени. Окото на Величието лее горчиви сълзи заради това, което устните им изрекоха, а те в това време продължават да се радват и веселят.

“Бог Ми е свидетел, о, хора! ¦ каза Той. ¦ Аз дойдох при вас с Откровение от Господа, вашия Бог, Господаря на прадедите ви. Не се вглеждайте, о, хора, в нещата, които притежавате, а гледайте това, което Бог ви е изпратил. То наистина е по-добро за вас от цялото сътворение, стига да можете да го разберете. Погледнете отново и помислете върху Божието свидетелството и доказателствата Му, които притежавате и ги сравнете с изпратеното ви в този Ден Откровение, за да може непогрешимата истина да ви се разкрие без остатък. Не вървете, о, хора, по стъпките на Нечестивия, а следвайте Вярата на Премилостивия и бъдете от тези, които вярват истински. Каква би била ползата за човека, ако не успее да разпознае Божието Откровение? Абсолютно никаква и затова ще свидетелствам Самият Аз, Всемогъщият, Всезнаещият, Премъдрият.”

Колкото повече Той ги убеждаваше, толкова по-силно те Го ненавиждаха, докато накрая Го умъртвиха с неописуема жестокост. Дано Божието проклятие се стовари върху тираните!

Неколцина повярваха в Него; малцина от Нашите слуги са признателни. Тях Той посъветва и ги предупреди във всички Свои Послания ¦ нещо повече, във всеки ред на удивителните Си писания, да не се посвещават на нищо друго в Деня на обещаното Откровение, било то на небето или на земята. “О, хора! ¦ казва Той ¦ Аз се разкрих като Негово Проявление и накарах Моята Книга, Баяна, да стигне до вас с едничката цел да бъде установена истината на Неговото Дело. Бойте се от Бога и не Му се противопоставяйте, както последователите на Корана се противопоставиха на Мен. Когато и да чуете нещо за Него, незабавно Го потърсете и се придържайте към всичко, което Той ви разкрие. Нищо извън Него не може да ви бъде от полза, даже и да представите от начало до край доказателствата на всички, живели преди вас.”

И когато след един промеждутък от няколко години, небето на Божествената повеля се разтвори и Красотата на Баб се появи в облаците на Божиите имена, облечена в нова одежда, същите тези хора коварно се вдигнаха срещу Този, Чиято светлина обгръщаше всички Божии създания. Те нарушиха Неговото Споразумение, отхвърлиха истината Му и Му се противопоставиха, дребнаво оспорваха знаците Му и обявиха доказателствата Му за лъжа и така минаха в лагера на неверниците. Накрая решиха да Го убият. Дотам стигат тези, които са изпаднали в дълбоко заблуждение!

Но когато разбраха, че са безсилни да постигнат целта си, те започнаха да заговорничат срещу Него. Вижте как ежеминутно измислят ново коварство, за да Му навредят и с това да засегнат и опозорят Божието дело. Кажи: Горко ви! Кълна се в Бога! Вашите интриги само ви позорят. Вашият Господар, Богът на милосърдието, чудесно може да мине без Своите създания. Нищо не може нито да увеличи, нито да намали това, което Той притежава. Ако вярвате, за ваше добро го правите; ако пък не вярвате, сами ще пострадате от това. Ръката на неверника никога не може да оскверни дори края на Неговата Мантия.

О, ти, Мой слуга, който вярваш в Бога! Кълна се в праведността на Всемогъщия! Ако ти разкажа за всичко онова, което Ме сполетя, умовете и сърцата на хората не биха били в състояние да понесат такъв товар. Сам Бог Ми е свидетел. Внимавай какво правиш и не следвай примера на тези хора. Размисли сериозно и задълбочено за Делото на твоя Господ и се помъчи да Го опознаеш чрез Самия Него, а не чрез други. Защото никой освен Него не може да ти бъде полезен. И за това ще свидетелстват всички Божии създания, стига да можеш да го разбереш.

Излез иззад завесата с позволението на твоя Господар, Всеславния и Всесилния и пред очите на тези, които са на небето, и на тези, които са на земята, вземи Потира на Безсмъртието в името на твоя Господ, Недостижимия и Всевишния и пий до насита, а не бъди от онези, които се маят. Кълна се в Бога! В момента, в който докоснеш Чашата с устните си, Множеството във висините ще те приветства с думите: “Пий с наслада, о, ти, който повярва истински в Бога!”; обитателите на Градовете на Безсмъртието ще извикат: “Радвай се, о, ти, който изпи до дъно Чашата на Неговата любов!”, а Езикът на Величието ще те поздрави така: “Голямо е блаженството, което те очаква, о, слуга Мой, защото ти се издигна до там, докъдето никой не е достигал освен онези, които се откъснаха от всичко, което е на небето, и всичко, което е на земята и които са символите на истинското себеотричане.”

LXXVII. А сега, по интересуващия те въпрос за сътворението на човека. Знай, че всички хора са създадени по образеца, даден от Бога, Пазителя, Самосъздалия се. За всекиго е била предвидена предопределената мяра, така както е повелено в Божиите могъщи и пазени Послания. Всичко онова обаче, което е заложено у вас, може да се прояви само в резултат от изявата на собствената ви воля и действията ви са потвърждение на тази истина. Помислете например за това, което в Баяна се забраняваше на хората. В тази Книга и по Своя повеля Бог обяви за законно това, което поиска да отсъди като такова и забрани по силата на върховната Си мощ онова, което реши да забрани. Текстът на Книгата потвърждава това. А и вие не сте ли свидетели на същото? Хората обаче съзнателно нарушиха Неговия закон. Трябва ли поведението им да се отдава на Бога, или на самите тях? Съдете справедливо. Всяко добро идва от Бога, а всяко зло ¦ от самите вас. Няма ли да разберете това? Същата тази истина е разкрита във всички свещени Писания, ако сте от тези, които разбират. Всеки ваш помисъл е толкова ясен за Бога, колкото е и вече извършеното впоследствие деяние. Няма друг Бог извън Него. Той е цялото сътворение и властта над него. Пред Него всичко се разкрива и всичко е записано в Неговите свещени и скрити Послания. Това предхождащо знание за Бога обаче не трябва да се смята за двигател на човешките действия, така както и собственото ви предварително знание, че дадено събитие ще се случи или желанието ви то да се случи, не е и не може никога да бъде причината за неговото осъществяване.

LXXVIII. Във връзка с въпроса ти за произхода на сътворението: Знай с положителност, че Божието сътворение е съществувало от вечността и ще продължи винаги да съществува. Началото му не е имало начало и краят му няма да има край. Самото Му име, Творецът, предполага сътворение, точно както и званието Му, Господарят на човеците, означава наличието на слуга.

Що се отнася до приписваните на някогашните Пророци думи, като например: “В началото беше Бог; и нямаше никой, който да Го познава” и “Господ Бог беше сам; и нямаше кой да Го обожава”, тяхното и на други подобни слова значение е пределно ясно и не трябва никога да бъде разбирано погрешно. За тази истина свидетелстват и казаните от Него думи: “Бог беше сам; нямаше никой извън Него. Той ще остане завинаги това, което е бил.” Всяко проницателно око лесно ще види, че Господ се е явил, но никой не е разпознал красотата Му. Това означава, че мястото, където обитава Божественото Същество, е безкрайно далеч от възможностите и познанието на всекиго извън Него. Нищо в този условен свят, което може да бъде изразено или пък възприето, не може никога да прехвърли границите, които по силата на вътрешната му природа са му били наложени. Единствен Бог стои над тях. Той наистина е от вечността. Няма и никога няма да има равен или достоен Нему. Ничие име не може да се сравни с Неговото Име; ничие перо не може да опише същността Му и ничий език не е в състояние да изобрази великолепието Му. Той завинаги ще остане неизмеримо високо над всекиго извън Себе Си.

Помислете за мига, в който върховното Божие Проявление се разкрива пред хората. Преди да настъпи този час, Предвечният, Който е все така непознат за хората и все още не е изрекъл Словото Божие, е Самият Той, Всезнаещият, в един свят, в който няма човек, който да Го е познал. Той наистина е Творецът без сътворение. Защото в момента, предхождащ Неговото Откровение, всяко създание ще бъде предизвикано да отдаде душата си на Бога. Това наистина е Денят, за който е било писано: “Чие ще бъде Царството в този Ден?” И не ще се намери никой, който да отговори!

LXXIX. А сега по въпроса ти за Божиите светове. Знай, че Божиите светове са неизчислими по брой и неизмерими по обхвата си. Никой не може нито да ги преброи, нито да ги обхване освен Бог ¦ Всезнаещия, Премъдрия. Помисли за състоянието си, когато спиш. Истина ти казвам: това явление е най-тайнственият измежду Божиите знаци сред хората, стига те да можеха да го премислят в сърцето си. Виж как след известен период от време това, което си видял в съня си, изцяло се сбъдва. Ако светът, в който си се озовал в съня си, беше същият, в който живееш, случилото се в съня ти би трябвало неминуемо да се прояви в нашия свят в самия момент на появата си. Ако беше така, ти самият щеше да бъдеш свидетел на това. Но тъй като това не е така, естествено следва, че светът, в който живееш, е различен и отделен от света, който си познал в съня си. Този втори свят няма нито начало, нито край. И ти би бил прав, ако твърдиш, че същият този свят според повелята на Всеславния и Всемогъщ Бог е част от твоята собствена същност и лежи скрит в теб. Също така правилно е и твърдението, че духът ти, след като е напуснал пределите на съня и се е освободил от всяка земна привързаност, е могъл по силата на Божията повеля да прекоси пространства, скрити в най-дълбоката същност на този свят. Истина ти казвам: Божието сътворение включва светове извън нашия свят и създания, различни от неговите. Във всеки един от тези светове Той е предопределил неща, които не може да прозре никой, освен Него, Всепроникващия, Премъдрия. Помисли върху това, което ти разкрихме, за да можеш да разбереш целта на Бога, твоя Господар и Господаря на всички светове. В тези думи са съхранени тайните на Божествената Мъдрост. Ние се въздържахме да се разпростираме върху тази тема заради мъката, която Ни причиниха действията на тези, които бяха създадени благодарение на Нашите думи, ако сте от тези, които ще се вслушат в Гласа Ни.

LXXX. Ти ме питаш дали човекът, който се различава от Божиите Пророци и Неговите избраници, ще запази след физическата си смърт същата индивидуалност, характер, съзнание и разум, които го отличават в живота му на този свят. Ако е така, казваш ти, как е възможно такива леки увреждания на умствените способности, каквито нанасят припадъците и някои по-тежки заболявания, да го лишат от разум и съзнание, а смъртта, която означава разлагането на тялото му и унищожението на всяка частица, да бъде безсилна да разруши същото това съзнание и да убие същия този разум. Как можем да си представим, че човешкото съзнание и индивидуалност ще се запазят, когато средствата, необходими за тяхното съществуване и функциониране, ще бъдат напълно унищожени?

Знай, че душата на човека стои над и не зависи от каквито и да било несъвършенства на тялото и ума. Това че болният показва признаци на слабост, се дължи на препятствията, които се изпречват между душата и тялото му, защото самата душа остава незасегната от каквито и да било телесни неразположения. Помисли за светлината на лампата. Въпреки че някой външен предмет може да попречи на блясъка є, самата светлина продължава да гори със същата сила. По същия начин и всяка измъчваща тялото на човека болест е пречка, която препятства душата да прояви присъщата є енергия и сила. Когато обаче напусне тялото, тя ще покаже такава мощ и ще упражни такова въздействие, с които не може да се сравни никоя сила на земята. Всяка чиста, възвишена и свята душа ще бъде дарена с такава огромна власт и ще ликува с безпределна радост. Погледни скритата под похлупак лампа. Макар че тя излъчва светлина, блясъкът є е скрит за хората. Погледни и засенченото от облаците слънце и виж как сиянието му изглежда отслабнало, когато всъщност източникът на светлината е останал непроменен. Душата на човека трябва да се оприличи на слънцето, а всички неща на земята да се смятат за негово тяло. Докато между тях не се намеси външно препятствие, тялото в неговата цялост ще продължи да отразява светлината на душата и да бъде подкрепяно от нейната сила. Щом обаче между тях се изпречи преграда, яркостта на тази светлина изглежда намаляла.

Помисли отново за слънцето, когато е напълно скрито от облаците. Въпреки че земята продължава да се огрява от лъчите му, количеството светлина, която тя получава, е значително по-малко. И докато облаците не се разпръснат, слънцето не може да изгрее отново в цялото си великолепие. Но нито наличието на облаци, нито пък тяхната липса могат да въздействат по някакъв начин върху свойствения за слънцето блясък. Душата на човека е слънцето, което огрява тялото му и от което то черпи препитание ¦ така трябва да се гледа на нея.

Помисли и за това как плодът, преди още да се е оформил, е заложен скрито в дървото. Ако дървото бъде разсечено на части, в него няма да се открие нито частица, нито дори следа от плода. Когато обаче се покаже, той се разкрива, както си забелязал това, в своята удивителна красота и възхитително съвършенство. Някои плодове всъщност напълно се развиват, едва след като бъдат откъснати от дървото.

LXXXI. А сега по въпроса ти за душата на човека и нейния живот след смъртта. Знай истината, че душата, след като се отдели от тялото, ще продължи да се развива, докато достигне до Бога във форма и състояние, които нито ходът на годините и столетията, нито промените и случайностите на този свят могат да изменят. Тя ще живее, докато съществува Божието Царство, Божията върховна власт и могъщество; ще проявява Божиите символи и качества и ще разкрива Божията благост и щедрост. Перото Ми застива, когато се опитва да опише както подобава величието и красотата на едно толкова високо положение. Честта, с която Ръката на Милосърдието ще удостои душата, е такава, че ничие слово не може адекватно да я предаде, нито което и да е друго земно средство може да я изобрази. Благословена е душата, която в мига на отделянето си от тялото е пречистена и освободена от лъжовните представи на този свят. Такава душа живее и действа според Волята на своя Създател и ще влезе най-високо в Рая. Небесните Девици, които обитават най-прекрасните палати, ще кръжат около нея, а Божиите Пророци и Неговите избраници ще търсят близостта є. Тя свободно ще общува с тях и ще им разказва за това, което е трябвало да преживее, следвайки пътя на Бога, Господаря на всички светове. Ако някой човек научи какво е предопределено за такава душа в селенията на Бога, Господаря на престола на небесните висини и долу на земята, цялото му същество мигновено ще пламне от силно желание да стигне това най-възвишено, това свято и сияйно положение. ... Природата на душата след смъртта е невъзможно да бъде описана, нито пък е уместно и допустимо да се разкрива цялостната є същност на хората. Божиите Пророци и Пратеници са били изпратени на земята с единствената цел да водят човечеството в правия Път на Истината. Целта, лежаща в основата на Тяхното откровение, е била да подготвят и просвещават хората, за да могат те, в часа на смъртта, да се издигнат до престола на Всевишния в състояние на съвършена чистота и святост и в пълно себеотречение. Светлината, която разпръскват тези души, е отговорният фактор за прогреса на света и напредъка на неговите народи. Те са онзи фермент, който оказва активизиращо въздействие върху света на съществуванието и представляват движещата сила, благодарение на която се раждат всички творения и чудеса на света. С тяхната помощ облаците изливат дъжда на своята щедрост над хората, а земята дава своите плодове. Всяко нещо непременно си има причина, стимулираща го сила и движещо го начало. Тези души и символи на себеотрицанието са давали, дават и ще продължат да дават върховния двигателен импулс в света на съществуването. Светът отвъд този свят е толкова различен от него, колкото и този свят е различен от света на детето в майчината утроба. Когато душата се издигне до Божието Присъствие, тя ще придобие онази форма, която най-добре подхожда на нейното безсмъртие и е достойна за небесното є обиталище. Такова съществувание е условно, а не абсолютно, тъй като първото си има причина, второто няма такава. Абсолютното съществувание е отредено единствено на Бога, да бъде възвеличена славата Му. Честити са тези, които разбират тази истина. Ако ти се замислиш върху поведението на Божиите Пророци, непременно ще потвърдиш, че има и други светове извън нашия. Според записаното от Перото на Великолепието в Посланието на Мъдростта, мнозинството от истински мъдрите и учени хора са свидетелствали през всички времена и епохи за истинността на това, което ни е разкрило свещеното Божие Писание. Дори и материалистите в своите произведения потвърждават мъдростта на тези определени от Бога Пратеници и смятат, че казаното от Пророците за Рая, за огъня на Ада, както и за бъдещата отплата или наказание, е подтикнато от желанието за просвещаване и извисяване на човешките души. Помисли следователно върху това, че огромното мнозинство от хората, независимо от техните вярвания и идеи, признават достойнствата и приемат превъзходството на тези Божии Пророци. Някои възхваляват тези Бисери на Безкористността и Себеотрицанието като въплъщения на мъдростта, докато други вярват, че чрез тях говори Сам Бог. Как такива Души биха се съгласили да се предадат в ръцете на своите неприятели, ако вярваха, че всички Божии светове се свеждат до нашия земен живот? Щяха ли да понесат с охота такива мъки и страдания, които никой никога не е преживял, нито видял?

LXXXII. Ти Ме питаш за природата на душата. Знай истината, че душата е Божи знак, небесен бисер, чиято същност не са успели да разберат и най-учените измежду хората и чиято тайна и най-проницателният ум не може да се надява, че някога ще разгадае. Първа сред всички сътворени неща, тя провъзгласява превъзходството на своя Създател, първа признава Неговата красота и слава, първа се придържа към Неговата истина и първа се прекланя благоговейно пред Него. Ако е била вярна на Бога, тя ще отразява Неговата светлина и рано или късно ще се върне при Него. Ако обаче измени на предаността си към своя Създател, тя ще стане жертва на себичността и на страстите си и накрая ще затъне в бездната им.

Който в този Ден не позволи на човешките съмнения и слабости да го отклонят от Този, Който е Вечната Истина и не допусне предизвиканото от духовните и светските власти възбуждение да му попречи да признае Неговото Послание, той ще бъде смятан от Бога, Господаря на всички хора, за един от Неговите могъщи символи и ще бъде причислен към онези, чиито имена са записани от Перото на Всевишния в Книгата Му. Блажен е този, който е разбрал истинския ръст на такава душа, признал е високото є положение и е открил достойнствата є.

В някогашните книги е писано много за различните стадии в развитието на душата, като например сластолюбие, раздразнителност, вдъхновение, великодушие, доволство, Божествено благоволение и т. н. Перото на Всевишния обаче не е склонно да се спира на тях. Всяка душа която в този Ден живее в смирение със своя Бог и Му е вярна, ще бъде удостоена с честта и славата на всички най-прекрасни имена и състояния.

Когато човек спи, в никакъв случай не може да се каже, че душата му е подложена на въздействие от какъвто и да е било външен обект. В първоначалното си качество или състояние тя не е податлива на промени и всяко отклонение във функциите є трябва да бъде обяснено с външни причини. На тези именно външни влияния следва да се отдадат всички изменения в нейното обкръжение и в способността є за възприемане и разбиране.

Помисли за човешкото око. Макар че то притежава способността да вижда всички сътворени неща и най-малкото препятствие може така да закрие погледа му, че да го лиши от възможността да различава каквото и да било. Да бъде славно името на Този, Който създаде и Който е Причината на тези причини и Който заповяда всяка промяна и отклонение в света на съществуванието да бъдат зависими от тях. Всичко сътворено в цялата вселена е само врата към Неговото познание, знак на Неговата върховна власт, откровение на имената Му, символ на величието Му, белег на силата Му и средство за достъп в Неговия прав Път. ...

Истина ви казвам: По своята същност човешката душа е един от Божиите знаци, тайнство сред Божиите тайнства. Тя е един от могъщите символи на Всемогъщия, предвестникът, който провъзгласява реалността на всички Божии светове. В нея е скрито всичко онова, което светът понастоящем е абсолютно неспособен да разбере. Претегли в сърцето си откровението на Божията Душа, с което са проникнати всички Негови Закони и го съпостави с онази презряна и алчна същност, която се разбунтува срещу Него, забрани на хората да се обърнат към Господаря на Имената и ги подтикна да следват своите страсти и пороци. Такава душа наистина е отишла далеч по пътя на греха. ...

Питаш Ме също така и за състоянието на душата след отделянето є от тялото. Знай наистина, че ако душата на човека е следвала Божиите пътища, тя непременно ще се върне при Него и ще се пресели при красотата на Възлюбения. Кълна се в Божиите добродетели! Тя ще достигне такова положение, което ничие перо не може да опише и ничий език да обрисува. Душата, която е останала вярна на Божието Дело и е следвала непоколебимо Неговия Път, ще придобие след възнесението си такава сила, че всички създадени от Всемогъщия светове ще бъдат облагодетелствани от нея. Такава душа дава по повелята на Съвършения Цар и Божествен Възпитател онази чиста мая, която заквасва света на съществуванието и му доставя силата, чрез която са се появили всички творения и чудеса на земята. Виж как тестото се нуждае от мая, за да може да втаса. Душите ¦ символи на себеотрицанието ¦ са маята на света. Размисли върху това и бъди от признателните.

В някои от Нашите Послания Ние се спираме на тази тема и разясняваме различните етапи в развитието на душата. Истина ви казвам: човешката душа стои над всеки прогрес и над всеки упадък. Тя е неподвижна и все пак се възвисява; движи се, но въпреки това е неподвижна. Сама по себе си, тя е свидетелство, което потвърждава съществуването на един условен свят, както и реалността на един свят без начало и без край. Виж как сънят, който си сънувал, след много години се възстановява пред очите ти. Помисли за това колко необяснима е тайната на появилия се в съня ти свят. Претегли в сърцето си неразгадаемата Божия мъдрост и размисли върху нейните многолики проявления. ...

Погледни удивителните доказателства на Божието дело и помисли за неговия обхват и характер. Този, Който е Печатът на Пророците, е казал: “Умножи възхищението и удивлението ми от Теб, о, Боже!”

Що се отнася до твоя въпрос дали материалният свят е подвластен на ограничения, трябва да знаеш, че отговорът зависи от това, кой как гледа на нещата. В известен смисъл светът е ограничен, но от друга страна, той е над всякакви ограничения. Единственият истински Бог е съществувал винаги и ще продължи винаги да съществува. Също така и Неговото сътворение не е имало начало и няма да има край. Всичко сътворено обаче е предхождано от причина и този факт сам по себе си недвусмислено доказва единството на Създателя.

Ти Ме питаш освен това и за природата на небесните тела. За да бъде тя разбрана, необходимо е да се запознаем със значението на всичко онова, което е писано в някогашните Книги по въпроса за небесните тела и за небосвода и да открием естеството на тяхната връзка с нашия материален свят, както и влиянието, което те оказват върху него. Всяко сърце е изпълнено с възхищение пред една толкова смущаваща го тема и всеки ум тръпне в недоумение пред нейното тайнство. Единствен Бог може да схване нейния смисъл. Учените, които са установили, че животът на земята съществува от няколко хиляди години, не са успели, след толкова продължителни наблюдения, да определят нито броя, нито възрастта на останалите планети. Помисли също така и за многобройните противоречия, произтичащи от създадените от тях теории. Трябва да знаеш, че всяка звезда има своите планети, а всяка планета ¦ своите създания, чийто брой никой човек не може да изчисли.

О, ти, който насочи погледа си към Моето лице! Изворът на Великолепието разкри в този Ден своя блясък и Гласът на Всевишния зове. Ние и преди казахме тези думи: “В този ден никой не може да задава въпроси и да търси отговор от своя Господар. Дълг е на всеки, който се е вслушал в Божия Зов, така както го е изразил Този, Който е Изворът на Великолепието, да стане и да извика: “Ето ме, ето ме, о, Господарю на всички Имена; ето ме, ето ме, о, Създателю на небесата! Свидетелствам за това, че чрез Твоето Откровение се разкриха скритите в Божиите Книги неща и се изпълни всичко, което беше записано от Твоите Пратеници в свещените Писания.”

LXXXIII. Помисли върху способността за разсъждение, с която Бог е надарил природата на човека. Изследвай сам себе си и виж как твоето движение и състоянието ти на покой, твоята воля и цел, зрението и слухът ти, обонянието и говорът ти, с една дума всичко, което е свързано с или излиза извън обсега на твоите физически сетива или духовни възприятия, произтича от и дължи съществуването си на тази способност. Всичко е така тясно свързано с нея, че ако връзката є с човешкото тяло бъде прекъсната макар и за един миг, всяко от тези сетива и усещания ще престане моментално да функционира и ще бъде лишено от възможността да прояви своята активност. Не може да има никакво съмнение в това, че всеки от гореспоменатите инструменти зависи, що се отнася до собственото му функциониране и ще продължи винаги да зависи от тази способност за разсъждение, на която трябва да се гледа като на знак за проявлението на Този, Който е върховният Господар на всичко. Чрез нейната изява се разкриват всички имена и качества, а с прекратяването на действието є всички те ще бъдат унищожени и ще изчезнат.

Би било съвършено невярно да се твърди, че тази способност е същата, каквато е например зрението, тъй като зрението произлиза от нея и функционира в зависимост от нея. Също толкова неоснователно е да се твърди, че тя може да бъде отъждествена със слуха, защото слухът получава от нея необходимата енергия за изпълнение на функциите си.

Същото взаимоотношение свързва тази способност и с всичко, което е приемник на тези имена и качества в рамките на човешкия храм. Тези различни имена и разкрили се качества са били създадени чрез действието на този именно Божи знак. По своята природа и същност този знак стои неизмеримо по-високо над всички имена и качества. Нещо повече, всичко друго извън него, когато се сравни с великолепието му, ще потъне в небитието и ще бъде забравено.

Ако ти размислиш в сърцето си сега и до края, който няма край и с помощта на целия натрупан интелект и проникновение, които най-големите умове са постигнали в миналото или ще постигнат за в бъдеще, върху тази божествено предопределена и неуловима Същност, този знак за проявлението на Всевечния и Всеславен Бог, ти пак няма да можеш да разбереш неговата тайна, нито да оцениш силата му. И когато признаеш безсилието си да опознаеш както се подобава тази Същност, която обитава в самия теб, ти веднага ще осъзнаеш и безполезността на всяко предприето от теб или от което и да е друго Божие създание усилие да разгадае тайната на Живия Бог, Слънцето на неувяхващата слава, Древния Цар на вечността. Това признание за безпомощност, до което след задълбочен размисъл ще стигне рано или късно всеки разумен човек, е върхът на човешката мъдрост и бележи кулминационната точка в развитието на човека.

LXXXIV. Гледай на единствения истински Бог като на съществуващ сам за Себе Си и стоящ неизмерно високо над всички Божии създания. Цялата вселена отразява Неговото великолепие, но Самият Той не зависи от Своите създания и ги превъзхожда. Това е истинското значение на Божественото единство. Той, Който е Вечната Истина, е единствената Сила, Която упражнява неоспорима власт над света на съществуванието и Чийто образ се отразява в огледалото на цялото сътворение. Всяка форма на съществуване е зависима от Него и пак Той е източникът на препитание за всичко сътворено. Това именно се разбира под Божието единство; това е неговият основен принцип.

Някои хора, заблудени от празните си фантазии, смятат всички Божии създания за равностойни съратници на Бога и си въобразяват, че са представители на Неговото единство. Кълна се в Този, Който е единственият истински Бог! Такива хора са и ще останат завинаги жертва на сляпо подражание и трябва да бъдат причислени към онези, които ограничават и принизяват самата представа за Бога.

Истински вярва в Божието единство този, който е далеч от мисълта да смесва двойственост с единство и не допуска никаква идея за множественост да замъгли и обърка представата му за единствеността на Бога и който вижда в Божественото Същество Онзи, Който по самата Си природа стои над ограниченията на числеността.

По същество вярата в Божественото единство се състои в това, да се смятат за едно Този, Който е Божие Проявление и самата невидима, недостъпна и непознаваема Същност. Това означава, че всичко, което е свързано с Проявлението, всички Негови действия и постъпки, всичко, което заповядва или забранява, трябва да се смята във всичките му аспекти и при всички обстоятелства и без всякакви резерви за идентично с Волята на Самия Господ Бог. Това е най-високото положение, което един истински вярващ в Божието единство може да се надява да достигне. Блажен е, който се издигне до него; такъв човек е от тези, които са непоколебими във вярата си.

LXXXV. О, слуги Мои! Ваш дълг е да подкрепите и съживите душите си с милостивото благоволение, което в тази Божествена, тази вълнуваща Пролет, се излива над вас. Слънцето на Неговата благородна красота и слава разпръсна сиянието си над вас, а облаците на безграничната Му благодат ви прислониха в сянката си. Колко висока е наградата за този, който не е лишил себе си от една толкова голяма щедрост и е разпознал красотата на своя Най-възлюбен в тази Негова нова одежда.

Кажи: о, хора! Божията Лампа е запалена; внимавайте свирепият вятър на вашето непокорство да не угаси светлината є. Дойде времето да се вдигнете и да отдадете възхвала на вашия Господ Бог. Не се стремете към материален комфорт, а пазете сърцата си чисти и неопетнени. Сатаната се е спотаил в очакване, готов да ви сграбчи в клопката си. Пригответе се за отпор срещу коварните му замисли и, водени от светлината на името на единствения истински Бог, излезте от заобикалящия ви мрак. Съсредоточете мислите си върху Многообичания, а не върху самите себе си.

Кажи: О, вие, които се заблудихте и отклонихте от правия път! Божественият Пратеник, Който говори само истината, ви извести за идването на Най-възлюбения и вижте, Той сега дойде. Поради каква причина сте мрачни и обезверени? Защо продължавате да унивате, когато Чистият и Скритият разкри истинския си образ за вас? Този, Който е и Началото, и Краят, Който е и Покой, и Движение, се яви сега пред погледа ви. Погледнете как в този Ден Началото се отрази в Края, а от Покоя се роди Движението. Това движение беше предизвикано от могъщата сила, която думите на Всемогъщия излъчиха надлъж и шир из цялото сътворение. Който е бил разтърсен от живителната му енергия, ще се изпълни с желанието да достигне палатите на Многообичания, а който се е лишил сам от нея, ще затъне в безнадеждно униние. Истински мъдър е този, комуто светът и всичко в него не е попречило да разпознае светлината на този Ден и който няма да позволи празните хорски думи да го накарат да се отклони от пътя на праведността. Като мъртвец е онзи, който в прекрасната зора на това Откровение не се е събудил от неговия галещ душата полъх и истински затворник е този, който не е познал Върховния Спасител, а е позволил душата му да бъде окована, измъчена и безпомощна в тежките окови на собствените му страсти.

О, слуги Мои! Който е вкусил от този Извор, е постигнал вечен Живот, а който е отказал да пие от него, все едно че е мъртъв. Кажи: О, злосторници! Алчността ви попречи да се вслушате в сладкия глас на Този, Който е Всеудовлетворяващият. Прогонете я от сърцата си, за да можете да опознаете Божествената Му тайна. Вижте Го ¦ открит и сияен подобно на слънцето в цялото му великолепие.

Кажи: О, вие, които сте лишени от разум! П

реследва ви тежко изпитание и ще ви връхлети внезапно. Осъзнайте се, та дано то ви отмине и не ви причини зло. Признайте благородството на името на Господа, вашия Бог, Който дойде при вас с цялото величие на Своята красота и слава. Той наистина е Всезнаещият, Всеимащият, Върховният Закрилник.

LXXXVI. А сега по твоя въпрос относно това дали душите на хората осъзнават връзката помежду си след отделянето им от тялото. Знай, че душите на хората на Баха, които влязат и се настанят в Пурпурния Ковчег, ще общуват задушевно помежду си и ще бъдат така тясно свързани в живота, в желанията, в целите и стремежите си, като че ли представляват една единствена душа. Само те всъщност са знаещи, проницателни и надарени с разум. Така е повелил Този, Който е Всезнаещият, Премъдрият.

Хората на Баха, които обитават Божия Ковчег, всички до един познават добре взаимно състоянието и положението си и се намират в тесни приятелски връзки помежду си, които все пак зависят от тяхната вяра и поведение. Тези от тях, които имат еднакъв ранг и положение, са отлично запознати с умствените способности, характера, достойнствата, заслугите и дарбите на всекиго от тях. Онези обаче, които са с по-нисък ранг, не са в състояние да разберат адекватно положението или да оценят достойнствата на превъзхождащите ги по ранг. Всеки ще получи своя дял от Бога. Блажен е този, който е обърнал лицето си към Него и върви непоколебимо по пътя на Неговата любов, докато душата му полети към Бога, Върховния Господар на всичко, Най-могъщия, Вечноопрощаващия, Премилостивия.

Душите на неверниците обаче ще познаят, издъхвайки ¦ и Аз свидетелствам за това ¦ хубавите неща, които са им се изплъзнали, ще оплакват злочестината си и ще се смирят пред Бога; те ще продължат да правят това и след отделянето им от тялото.

Съвършено ясно е, че след физическата си смърт всички хора оценяват делата си и осъзнават всичко, което са направили. Кълна се в Слънцето, което свети на хоризонта на Божествената сила! Когато си отидат от този свят, привържениците на единствения истински Бог ще изпитат такава радост и доволство, които е невъзможно да бъдат описани, докато тези, които живеят в грях, ще бъдат обзети от неописуем страх и ще треперят от ужас. Честит е онзи, който е изпил превъзходното и неподатливо на развала вино на вярата благодарение на милостивото благоволение и многоликата щедрост на Този, Който е Господарят на всички Вери. ...

Това е Денят, в който възлюбените на Бога ще отправят погледа си към Неговото Проявление и ще се вслушат жадно в това, което това Проявление поиска да им разкрие. Някои традиции от отминалите епохи не почиват на никаква основа, а възприетите от предишните поколения понятия и идеи, които са намерили отражение в книгите им, са повлияни в по-голямата си част от нечисти желания и подбуди. Ти си свидетел на това, че повечето от сега общоприетите коментари и тълкувания на Божието слово са лишени от истина. Погрешността им в някои случаи е излизала наяве, когато е било разкъсвано делящото ги от реалността було. Самите тълкуватели признават, че не са успели да разберат правилно значението на някои от Божиите думи.

Нашата цел е да покажем, че ако възлюбените на Бога пречистят душите и ушите си от казаните някога неистини и се обърнат с цялото си сърце към Този, Който е Изворът на Неговото Откровение и към всичко, което Той им е разкрил, такова поведение ще заслужи висока оценка в очите на Бога. ...

Възхвалявай Името Му и бъди от тези, които са признателни. Предай поздравите Ми на Моите възлюбени, които Бог отличи с любовта Си и ги накара да осъществят намеренията си. Вечна слава на Бога, Господаря на всички светове.

LXXXVII. А сега по въпроса ти “Защо няма нищо писано за Пророците преди Адам, Бащата на човешкия род и за царете, живели по времето на тези Пророци?” Знай, че липсата на каквото и да било сведение за тях, не е доказателство за това, че в действителност те не са съществували. Фактът, че не разполагаме с никакви исторически паметници, свързани с тях, се обяснява с извънмерната им отдалеченост във времето, както и с огромните промени, които земята е претърпяла оттогава насам.

Освен това формите и начините на записване, които са общоприети сега, са били непознати на поколенията отпреди Адам. Било е даже време, когато хората въобще не са владеели умението да се пише и са възприели система, съвършено различна от тази, с която сега си служат. За едно истинско изложение на тази тема ще бъдат нужни подробни разяснения.

Помисли за различията, които са възникнали от времето на Адам досега. Различните и широкоизвестни езици, които говорят днес народите на земята, първоначално са били непознати, както са били непознати и господстващите сега сред тях правила на живот и обичаи. Хората от онова време са говорели на език, различен от днешния. Езиковото разнообразие възникнало по-късно в една страна, известна с името Вавилон. Това име є е било дадено, защото терминът означавал “мястото, където се появило объркването на езиците”.

Впоследствие древносирийският език започнал да играе важна роля сред съществуващите езици. На него били написани някогашните свещени Писания. По-късно се появил Авраам, Божият Приятел и разпръснал над света светлината на Божественото Откровение. Езикът, който Той говорел, когато преминавал през Йордания, станал известен като еврейски (ибрани), което означавало “езикът на преминаването”. Божиите Книги и Свещени Писания били писани тогава на този език и едва след много дълго време арабският език станал езикът на Откровението. ...

Виждаш следователно колко много и от какво голямо значение са промените в езика, в словото и в писмеността от времето на Адам досега. Колко ли по-големи са били тези промени преди Него!

Нашата цел, пишейки това, е да покажем, че в Своето най-висше и намиращо се извън обсега на човешките възприятия положение, единственият истински Бог винаги е бил и ще продължи вечно да бъде над възхвалата и представата на всеки друг извън Него. Неговото сътворение е съществувало винаги, а Проявленията на Божествената Му красота и слава и Извори на непреходна святост са изпращани на земята, откакто свят светува с поръчението да призовават хората да се обърнат към единствения истински Бог. Това, че имената на някои от тях са забравени, а сведенията за живота им са изчезнали, следва да се отдаде на хаоса и на промените, които са връхлитали света.

В някои книги се споменава за потоп, вследствие на който всичко съществуващо на земята, в това число исторически паметници и други, било унищожено. Освен това са ставали много катаклизми, които са заличавали следите на многобройни събития, а сред наличните исторически документи могат да се открият съществени различия; всеки от народите на света имал своя версия за възрастта на земята и за нейната история. Някои от тях датират своята история от осем хиляди години, а други ¦ от дванадесет хиляди. На всеки, който е чел книгата на Джук, му е пределно ясно до каква степен дадените в отделните книги описания се различават помежду си.

Ако е рекъл Бог, ти ще обърнеш погледа си към Най-великото Откровение и изцяло ще пренебрегнеш тези несъвместими една с друга истории и традиции.

LXXXVIII. Знай истината, че и самата справедливост и нейният източник са въплътени в предписанията на Този, Който е Проявлението на Божията Същност сред хората, ако сте от тези, които разбират тази истина. Той олицетворява най-висшия, съвършения критерий за справедливост, валиден за цялото сътворение. Дори законът Му да беше такъв, че да всява ужас в сърцата на всички, които са на небето и на земята, той пак би бил самата неоспорима справедливост. Страхът и тревогата, които откровението на този закон буди в човешките души, трябва да се сравнят с плача на кърмачето, отбито от майчиното мляко, ако сте от тези, които умеят да виждат нещата. Ако хората можеха да разберат движещата цел на Божието Откровение, те положително щяха да се освободят от страховете си и с изпълнени от признателност сърца, щяха да ликуват от радост.

LXXXIX. Знай със сигурност, че както твърдо вярваш за Божието Слово, че е вечно, също така непоколебимо трябва да вярваш и в това, че неговото значение за хората не може никога да има край. Само тези обаче, които са неговите упълномощени тълкуватели и чиито сърца съхраняват тайните му, могат да разберат многоликата му мъдрост. Онзи, който, четейки Свещените Писания, се изкушава да търси в тях нещо, с което да оспори властта и авторитета на Божия Представител сред хората, е всъщност един мъртвец, въпреки че го виждаме да ходи и да разговаря със съседите си, да яде и да пие с тях.

О, да можеше светът да Ми повярва! Ако всичко, което се крие в сърцето на Баха и на което Неговият Господ Бог, Господарят на всички имена, Го е научил, можеше да стане достояние на хората, всеки човек на земята щеше да онемее от учудване.

Неизброими са истините, които думите не могат никога да обхванат! Огромен е броят на онези от тях, които никое слово не може адекватно да опише, чието значение не може никога да бъде разгадано и които не могат дори да бъдат загатнати. Колко много и различни са истините, които ще останат неизречени, докато не дойде определеното за това време! Точно както е казано: “Не всичко, което е известно на човека, може да бъде разкрито, и не всичко, което той е в състояние да открие, може да се смята за навременно, както и всяко навременно казано нещо не бива да се смята за отговарящо на възможностите на онези, които го чуват.”

Някои от тези истини могат да бъдат разкрити само в пределите на възможностите на хранителите на светлината на Нашето знание и приемници на скритата Ни благодат. Ние молим Бога да те подкрепи със силата Си и да ти даде възможност да познаеш Него, Който е Изворът на всяко знание, за да можеш да се откъснеш от всяко човешко знание, защото, “каква е ползата за човека да се стреми към знание, щом вече е открил и познал Този, Който е Целта на всяко познание?” Придържай се към Корена на Познанието и към Този, Който е неговият Извор, за да бъдеш независим от всички онези, които претендират, че са много компетентни в сферата на човешкото знание, но твърдението им не се потвърждава нито от явни доказателства, нито от свидетелството на която и да е поучителна книга.

XC. Всичко, което е на небето и на земята, е пряко доказателство за проявлението на Божиите качества и имена, тъй като във всеки атом са скрити белезите, които са красноречиво свидетелство за проявлението на тази Най-велика Светлина. Струва Ми се, че без силата на това проявление не би имало живот. Колко сияйни са светилата на знанието, които блестят в един атом и колко необятни са океаните на мъдростта, които се надигат в капката вода. В най-голяма степен това е вярно за човека, който измежду всички Божии създания е бил облечен с мантията на такива високи дарове и избран за славата на едно такова отличие. Защото в него потенциално са заложени всички Божии качества и имена в степен, която никое друго създание не е достигнало или надминало. Всички тези имена и качества могат да се отнесат към него. Точно както Той е казал: “Човекът е Моята тайна и Аз съм неговата.” Многобройни са стиховете, нееднократно срещани във всички Божествени Книги и Свещени Писания, които разкриват тази най-трудна и благородна тема. Точно както Той го е изразил: “Ние несъмнено ще им покажем Нашите знаци и на земята, и в самите тях.” И пак Той е казал: “А също и в самите вас: и тогава няма ли да видите Божиите знаци?” И на друго място: “И не бъдете като онези, които забравят Бога и които заради това Той накара да забравят самите себе си.” Във връзка с това Този, Който е вечният Цар ¦ дано душите на всички, които обитават мистичния Храм, Му бъдат принесени в жертва ¦ казал така: “Познал е Бога този, който е познал себе си.”

... От всичко изречено дотук става ясно, че всички неща в най-дълбоката си същност свидетелстват за проявлението на Божиите имена и качества в тях. Всяко според възможността си, потвърждава и изразява познанието за Бога. Това проявление е толкова могъщо и универсално, че е обхванало всички видими и невидими неща. Ето как го е казал Той: “Има ли нещо друго извън Теб, способност за проявление, която Ти да не притежаваш, за да може да Те разкрие? Слепи са очите, които не Те виждат.” Подобни са и думите на вечния Цар: “Не видях нищо, в което да не видя Бог в него, Бог преди него или Бог след него.” И в преданието на Кюмаил пише така: “Погледни: светлина засия навред от утрото на вечността и ето че вълните є проникнаха в най-дълбоката същност на всички хора.” Човекът, най-благородното и най-съвършеното от всички Божии творения, ги превъзхожда всичките по силата на това проявление и представлява завършен израз на неговото великолепие. А най-надарените, най-издигнатите и най-прекрасните от всички хора са Проявленията на Слънцето на Истината. Нещо повече, всички други хора, освен тези Проявления, живеят чрез действието на Тяхната Воля, движат се и съществуват благодарение на тяхното благоволение.

XCI. Сред доказателствата за истинността на това Откровение е и фактът, че през всяка епоха и във всяко изповедание, когато невидимата Същност се е разкривала в лицето на Своето Проявление, някои незабележими и със скромно потекло хора, освободили се от всякакви светски ограничения, са търсили просветление от Слънцето на Пророчеството и от Луната на Божественото ръководство и са се докосвали до Божественото Присъствие. Но духовниците и богатите винаги са се надсмивали над тези хора. Точно както Той го е казал за онези, които не са видели истината: “Тогава водачите на Неговия народ, които не вярваха, заявиха така: “Ние виждаме в Теб само човек, каквито сме и ние; и не виждаме да те е последвал някой друг освен най-незначителните сред нас, които не мислят много, нито пък виждаме да ни превъзхождате с нещо и затова ви смятаме за лъжци.” Те спорели дребнаво с тези свети Проявления и протестирали срещу тях с думите: “Никой не ви е последвал освен най-окаяните измежду нас, които не заслужават никакво внимание.” Тяхната цел е била да покажат, че никой от учените, от богатите или от прочутите хора не е повярвал в тях. С това и други подобни доказателства те искали да изтъкнат лъжовността на Този, Който говорел само истината.

В това най-сияйно и най-могъщо Откровение обаче голям брой високопросветени духовници, ненадминати учени и достигнали дълбока мъдрост хора се издигнаха до Неговото Обкръжение, изпиха чашата на божественото Му Присъствие и бяха удостоени с честта на Неговото най-прекрасно благоволение. Заради Многообичания те се отказаха от света и от всичко, свързано с него. ...

Всички те бяха водени от светлината на Слънцето на Божественото Откровение, всички признаха и потвърдиха Неговата истина. Вярата им беше толкова силна, че повечето от тях се отказаха от имуществото и от близките си и се отдадоха на благоволението на Всеславния. Те пожертваха живота си за своя Възлюбен и се лишиха от всичко в служба на Него. Гърдите им станаха прицел за стрелите на враговете им, а главите им увенчаха копията на неверниците. Няма земя, която да не е попила кръвта на тези въплъщения на себеотричането и меч, който да не е пронизал гърлото им. Единствено делата им потвърждават истинността на техните думи. Нима животът на тези свети люде, които така достойно се пожертваха за своя Възлюбен, че целият свят се възхити на саможертвата им, не е достатъчно доказателство за днешните хора? Не свидетелства ли той в пълна мяра за измяната на онези, които предадоха вярата си за паница леща, които замениха безсмъртието за неща, които са тленни и се отказаха от Коусара на Божественото Присъствие заради изворите на горчилка и чиято единствена цел в живота е да заграбят чуждата собственост? Ти си също свидетел на това, как те се занимават с празните земни неща и се отклониха от пътя на Този, Който е Богът, Който е Всевишният.

Съди справедливо: Чие свидетелство е приемливо и достойно за внимание ¦ на тези ли, чиито дела съответстват на думите им и чието външно поведение отговаря на вътрешния им живот? Умът тръпне в недоумение пред делата им, а душата е очарована и удивена от силата на духа и издръжливостта на тялото им. Или пък е приемливо свидетелството на онези, лишени от вяра хора, които живеят само със себичните си желания и които са затворени в клетката на празните си фантазии? Подобно на прилепите, те не повдигат глава от ложето си освен за да преследват мимолетните неща от живота и намират покой през нощта само ако мислят как да придвижат изпълнението на целите на мизерното си съществуване. Погълнати от егоистичните си планове и кроежи, те забравят Божествения закон. През деня се стремят с цялата си душа към земни облаги, а през нощта единственото им занимание е да задоволяват плътските си желания. По кой закон или норма биха могли да бъдат оправдани хората за това, че се придържат към неверието на такива дребни и нищожни души, а пренебрегват вярата на тези които, заради Божието благоволение, се отказаха от живота и от имуществото си, от славата и от известността си, от репутацията и от честта си? ...

С каква любов, с каква преданост, с каква радост и свещен възторг те пожертваха живота си по пътя на Всеславния! И всички са свидетели, че това е самата истина ¦ а как сега подценявате това Откровение! Била ли е някога някоя друга епоха свидетел на толкова важни събития? И ако тези верни другари не са истинските търсачи на Бога, кой друг би могъл да бъде наречен с това име? Стремили ли са се някога те към власт или слава? Жадували ли са за богатства? И нима са таили друго желание, освен това да спечелят Божието благоволение? Ако те с всичките им удивителни доказателства и достойни за възхищение дела са измамни, кой тогава би могъл да претендира за истината? Кълна се в Бога, че самите им деяния са достатъчно потвърждение и неопровержимо доказателство за всички народи на земята, ако хората можеха да премислят в сърцето си тайните на Божественото Откровение. “А тези, които действат несправедливо, скоро ще узнаят каква участ ги очаква!” ...

Помисли за онези мъченици, чиято искреност не подлежи на съмнение (което се потвърждава и от изричния текст на Книгата) и които, ти си свидетел на това, пожертваха живота, имуществото, жените и децата си, всичко, което имаха и се издигнаха до най-прекрасните покои на Рая. Справедливо ли е да се отхвърля доказателството на тези непредубедени и високоблагородни същества за истинността на това най-забележително и Великолепно Откровение, а да се смятат за неприемливи разобличенията, изречени срещу тази сияйна Светлина от онези вероломни люде, които заради злато се отрекоха от вярата си и за да играят ръководна роля, отхвърлиха Този, Който е Първият Вожд на цялото човечество? И това се прави, въпреки че всички сега ги разбраха що за хора са и че няма да дадат нито частица от преходната си власт заради Божията света Вяра, камо ли пък живота, имуществото и т. н.

XCII. Божията Книга е широко разтворена и Словото Му призовава хората към Него. Не повече от шепа люде обаче пожелаха да прегърнат Делото Му и да станат негови проводници. Тези малцина получиха в дар Божествения Елексир, който единствен може да превръща в най-чисто злато мръсотията на света и им беше дадено правото да разполагат с непогрешимото лекарство за всички злини и страдания, които измъчват човешките чеда. Никой не може да постигне вечен живот, докато не приеме истината на това безценно, това удивително и възвишено Откровение.

Вслушайте се, о, поддръжници на Бога, в гласа на Този, Когото светът онеправда и се придържайте твърдо към всичко, което ще възвеличи Делото Му. Той наистина води когото поиска в правия Си Път. Това е Откровение, което дава сила на немощния и увенчава с богатство бедстващия.

В атмосфера на най-голямо доброжелателство и в дух на съвършено разбирателство се съветвайте помежду си и посветете драгоценните дни на живота си на напредъка на света и на Делото на Този, Който е Древният и Върховен Господар на всичко. Той изисква от хората да правят, което е правилно и им забранява това, което ги позори.

XCIII. Знай, че всяко създание е знак за Божието проявление. Всеки според възможностите си е и ще остане завинаги символ на Всемогъщия. Тъй като Той, върховният Господар на всичко, е пожелал да разкрие Своята върховна власт в царството на имената и на качествата, всяко създание чрез действието на Божествената Воля е символ на Неговото великолепие. Това проявление е толкова всеобхватно, че в цялата вселена не може да се открие нищо, което да не отразява Неговия блясък. При тези обстоятелства всяко съображение за близост или за отдалеченост губи смисъла си. ... Ако ръката на Божествената сила поиска да лиши всички сътворени неща от този висш дар, цялата вселена би се превърнала в безнадеждна пустош.

Вижте колко неизмеримо високо над всички сътворени неща стои вашият Господ Бог! Вижте величието на Неговата върховна власт, на Неговото господство и висша сила. Ако нещата, които са създадени от Него ¦ да бъде славно великолепието Му ¦ и предопределени да бъдат проявленията на Неговите имена и качества, стоят, по силата на онази благодат, с която са били надарени, отвъд всяка представа за близост и отдалеченост, то колко ли по-високо стои Божествената Същност, която ги е създала? ...

Размислете върху това, което е казал поетът: “Не се учудвай, че моят Най-Възлюбен е по-близо до мен, отколкото съм самият аз, а се чуди на това, че аз въпреки тази близост съм все още толкова далеч от Него.” ... Имайки предвид онова, което Бог е разкрил с думите “Ние сме по-близо до човека, отколкото е неговото сърце”, поетът, загатвайки за този стих, заявява: “Въпреки че откровението на моя Най-Възлюбен е проникнало така дълбоко в цялото ми същество, че Той е по-близо до мен от собственото ми сърце, аз все още, при цялата ми увереност в неговата реалност и съзнанието за собственото ми положение, съм много далече от Него. С това той е искал да каже, че сърцето му, което е седалище на Премилостивия и престолът, който приютява сиянието на Неговото откровение, е забравило своя Създател, отклонило се е от Неговия път, лишило се е от великолепието Му и е белязано с нечистотията на земните желания.

Във връзка с това следва да припомним, че единственият истински Бог стои извън и над всяка близост и отдалеченост. Неговата същност не познава такива ограничения, както и връзката Му с Неговите създания не познава степени. Това че едни са близо, а други далече, следва да се обясни със самите проявления.

Че сърцето е престолът, в който е съсредоточено Откровението на Всемилостивия Бог, се потвърждава от свещените слова, които казахме по-рано. Сред тях и това: “Земята и небето не могат да Ме съдържат, единствено може да Ме съдържа сърцето на този, който е повярвал в Мен и е предан на Моето Дело.” Колко често човешкото сърце, което е приемникът на Божията светлина и седалището на проявлението на Премилостивия, се отклонява от Този, Който е Източникът на тази светлина и Изворът на това проявление. Неверието е, което отблъсква сърцето от Бога и го държи далече от Него. Онези обаче, които усещат Божието Присъствие, са близо до Него и на тях трябва да се гледа като на приближили се до Неговия престол.

Помисли и за това, колко често човек забравя за самия себе си, докато Бог с всеобхватното Си знание не забравя никога Своето създание и продължава да разпръсква над него яркото сияние на Своето великолепие. Ясно е следователно, че при това положение Той е по-близо до човека, отколкото е самият той до себе си. И винаги ще остане така, защото, докато единственият истински Бог познава, разбира и обхваща всички неща, простосмъртният е склонен да греши и не познава скритите в самия него тайни. ...

Нека обаче никой не си въобразява, че Нашето твърдение за това, че всички сътворени неща са символи на Божието проявление, означава ¦ пази Боже! ¦ че всички хора, били те добри или лоши, набожни или невярващи, са равни в очите на Бога; или пък че Божественото Същество ¦ да бъде славно името Му и хвала на красотата Му ¦ може при всички обстоятелства да се сравнява с хората или да се асоциира по някакъв начин със Своите създания. Подобна грешка е била допускана от някои безразсъдни люде, които, достигнали върха на празните си фантазии, тълкуват Божието Единство в смисъла, че всички сътворени неща са Божии символи и че, следователно, между тях не съществува никаква разлика. Други даже ги надминават, твърдейки че тези символи са равни и на Самия Бог. Милостиви Боже! Той (Бог) наистина е един и неделим; един в Своята същност и един в Своите качества. Всичко извън Него е като едно нищо пред лицето на сияйното проявление на едно само от Неговите имена и едва доловимо напомня за великолепието Му, а колко ли по-нищожно би било, ако се сравни със Самия Него!

Кълна се в праведността на името Си ¦ Премилостивия! Перото на Всевишния се разтрепери неудържимо и беше като поразено от техните думи. Колко дребна и незначителна е безкрайно малката капка в сравнение с вълните и талазите на Божия безкраен и вечен Океан и колко презряно изглежда всичко, което е временно и тленно пред лицето на предвечната и неизразима красота на Вековечния! Ние молим Всемогъщия Бог да прости на онези, които имат такива убеждения и произнасят такива думи. Кажи: О, хора! Как може мимолетната фантазия да се сравнява със Самосъздалия Се и Създателят да се уподобява на Своите създания, които са само като написаното от Неговото Перо? Нещо повече, написаното от Него превъзхожда всички неща, одобрено е от всички създания и стои неизмеримо високо над тях.

Помислете освен това върху знаците на Божието проявление в тяхната взаимовръзка. Възможно ли е слънцето, което е само един от тези знаци, да се смята за равно по ранг с мрака? Свидетел Ми е единственият истински Бог! Никой не може да повярва на това, освен ако е от онези с нищи сърца и заблуден поглед. Кажи: Погледнете себе си. И ноктите и очите ви са части на вашето тяло; нима ги смятате за еднакви по ранг и значение? Ако да, значи наистина обвинявате в измама моя Господ Бог, Всеславния, тъй като режете едните, а другите скъпите като живота си.

В никакъв случай не е допустимо да се престъпват границите на собствения ранг и положение. Всеки ранг и положение трябва непременно да останат непокътнати. Това означава, че всяко Божие създание трябва да бъде разглеждано в светлината на положението, което му е било предопределено да заема.

Не трябва да забравяме обаче, че когато светлината на Моето Име, Всепроникващия, разпръсна сиянието си над света, всяко създадено нещо, по предварително установено предопределение, беше надарено със способността да упражнява специфично въздействие и формирано така, че притежава точно определено достойнство. Помислете върху въздействието на отровата, например. Макар че е смъртоносна, при известни условия тя притежава способността да упражнява благотворно въздействие. Вдъхнатата на всички сътворени неща сила е прекият резултат от проявлението на това най-благословено Име. Хвала на Този, Който е Създателят на всички имена и качества! Хвърлете в огъня гнилото и изсъхнало дърво и се приютете под сянката на зеленото и прекрасно Дърво, вкусете от неговия плод.

Преобладаващата част от хората, живели по времето на Божиите Проявления, са изричали подобни непристойни думи, които са записани подробно и точно в разкритите Книги и Свещените Писания.

Истински вярва в Божието Единство този, който разпознава във всяко създадено нещо знака на проявлението на Този, Който е Вечната Истина, а не онзи, който твърди, че създанието не се различава от своя Създател.

Помислете например върху проявлението на светлината на Божието име Учителят. Вижте как във всички неща се виждат доказателствата на това проявление и как напредъкът на всички живи същества зависи от него. Има два вида обучение. Едното е универсално и влиянието му прониква във всички неща и ги подкрепя. Това е причината Бог да получи името “Господар на всички светове”. Другото е предназначено само за тези, които са се прислонили в сянката на това Име и са потърсили защитата на това най-могъщо Откровение. Онези обаче, които не са потърсили неговата закрила, са лишили себе си от тази привилегия и не могат да се ползват от духовната храна, изпратена на земята от божествената милост на това Най-велико Име. Колко дълбока е пропастта, която разделя едното от другото! Ако булото се вдигне и се разкрие цялото великолепие на положението на онези, които са се обърнали без остатък към Бога и от любов към Него са се отказали от света, цялото сътворение би било смаяно и поразено. Но този, който истински вярва в Божието Единство, ще разпознае, както вече казахме, и във вярващия, и в невярващия, доказателствата за проявлението на тези две Имена. Ако това проявление бъде прекратено, всичко ще загине.

Помислете също за проявлението на светлината на Божието Име Несравнимият. Вижте как тази светлина обгърна цялото сътворение и как всяко нещо разкрива знака на Божието Единство, потвърждава реалността на Този, Който е Вечната Истина и провъзгласява Неговата върховна власт, Неговата единственост и силата Му. Това проявление е символ на Неговото милосърдие, което обхваща всички Божии създания. Онези обаче, които Му приписват равноподобни, са слепи за това проявление и са лишени от Вярата, с помощта на която могат да се доближат до Бога и да намерят единение с Него. Вижте как различните народи и родове на земята свидетелстват за Неговото Единство и признават Неговата единственост и неповторимост. Но що се отнася до знака на Божието Единство в тях, те никога не биха потвърдили истинността на думите “Няма друг Бог извън Бога”. Помислете все пак за това, колко голяма е заблудата им и колко много са се отклонили от Неговия път. И тъй като не са признали Върховния Носител на всяко Откровение, те вече не са между тези, които могат да се смятат за истински вярващи в Божието Единство.

Знакът на проявлението на Божественото Същество у тези, които Му приписват равноподобни може да се приеме, в известен смисъл като отражение на великолепието, което озарява вярващите. Никой обаче не може да разбере тази истина освен надарените с проникновение. А онези, които истински са признали Божието Единство, трябва да се смятат за първични проявления на това Име. Те именно изпиха виното на Божественото Единство от чашата, която Божията ръка им поднесе и те обърнаха лицата си към Него. Колко огромно е разстоянието, разделящо тези чисти и свети същества от хората, които са толкова далеч от Бога! ...

Дано Бог даде да можеш да видиш във всички неща знака на проявлението на Този, Който е Древният Цар и да разбереш колко благородно и всепризнато от цялото сътворение е това най-свещено Същество. Това наистина е самата основа и същността на вярата в единството и неповторимостта на Бога. “Бог беше сам; и нямаше никой друг освен Него.” Той сега е това, което винаги е бил. Няма друг Бог извън Него, Единствения, Несравнимия, Всемогъщия, Най-възвишения, Най-великия.

XCIV. А сега по въпроса за това, което споменаваш за съществуването на два Бога. Пази се и внимавай да не бъдеш подведен да припишеш равноподобни на Господа твоя Бог. Той е и винаги е бил сам и единствен, без равен Нему, вечен в миналото, вечен и в бъдещето, независим от всички неща, вековечен, неизменен и себесъщен. Бог не е определил нито Свой съратник в Царството Си, нито Свой съветник, нито някой, който да се сравнява с Него или да съперничи на славата Му. И за това свидетелства всеки атом във вселената и отвъд нея обитателите на царствата горе в небесата, онези, които заемат най-издигнатите места и чиито имена се споменават пред Престола на Великолепието.

Приеми с най-дълбоката си същност това, което Сам Бог е потвърдил за Себе Си ¦ че няма друг Бог освен Него, че всичко извън Него е било създадено по Неговата повеля и е оформено с Негово разрешение, че всичко се подчинява на Неговия закон и е съвсем незабележимо, ако се сравнява с удивителните доказателства за Неговата неповторимост и нищожно е пред лицето на могъщите проявления на Неговото единство.

Той наистина е бил от вечни времена единствен в Своята Същност, единствен в Своите достойнства и един в творенията Си. Всяко сравнение е приложимо само към Неговите създания и всички представи за близост и единение са представи на онези, които Му служат. Неговата Същност стои неизмеримо високо над описанията на Неговите създания. Единствен Той заема Мястото на съвършено и безусловно величие, на върховна и недостъпна слава. Колкото и високо да летят птиците на човешките сърца, те не могат никога да се надяват да достигнат висините на непознаваемата Му Същност. Той е Този, Който създаде цялото сътворение и Който накара всяко нещо да се появи по Негова повеля. Как е възможно тогава онова, което е родено въз основа на словото, което Перото Му разкри, а пръстът на Волята Му направляваше, да се смята за равно с Него или като въплъщение на Самия Него? Далеч от великолепието Му е всеки опит на човешкото перо или език да се докосне макар и отдалеч до тайната Му, а на човешкото сърце да разбере Същността Му. Всички други извън Него стоят жалки и неутешими пред прага на вратата Му, всички са безпомощни пред величието на могъществото Му, всички са само роби в Царството Му. Той е достатъчно богат, за да се нуждае от Своите създания.

Връзката на подчинение, съществуваща между богомолците и Обожаемия, между създанието и Създателя трябва да се смята като знак за Неговото милостиво благоволение към хората, а не като указание за някаква тяхна заслуга и това се потвърждава от всеки истински и прозорлив вярващ.

XCV. Знай, че съгласно онова, което твоят Господ Бог, Господарят на всички хора, е повелил в Книгата Си, благоволението, с което Той е удостоил човешкия род, е било и ще остане завинаги безгранично по своя обхват. Първата и най-важна от милостите, с които Всемогъщият е дарил човека, е способността да разсъждава. Неговата цел при това е само да даде възможност на Своето създание да познае и приеме единствения истински Бог ¦ хвала на великолепието Му. Тази способност дава на човека възможността да открие истината във всички неща, води го към това, което е правилно и справедливо и му помага да разгадае тайните на сътворението. Второ по важност е зрението, главният инструмент, чрез който човешкият разум може да функционира. Слухът, душата и тем подобни са също сред способностите, с които е надарено човешкото тяло. Неизмеримо над всичко е Всемогъщият, Който е създал тези способности и ги е проявил в тялото на човека.

Всяка от тези способности е несъмнено доказателство за величието, за силата, за господството и всеобхватното знание на единствения истински Бог ¦ хвала на великолепието Му. Помислете си за осезанието и вижте как силата му се разпростира по цялото човешко тяло. И докато зрението и слухът са локализирани в отделни центрове, осезанието обхваща цялото тяло. Слава на Божието могъщество, хвала на Неговата върховна власт!

Тези способности са вродени у човека. А това, което стои над всички тях, което е вечно по природата си и свойствено на Самия Бог, е Божественото Откровение. Всяка благодат, с която Създателят е удостоил човека, била тя материална или духовна, му е подвластна. По своята същност, то е и ще остане завинаги идващият на земята Небесен Хляб. То е Божието върховно свидетелство, най-яркото доказателство за Неговата истина, знакът на Неговата ненадмината щедрост и на всеобхватното Му милосърдие, доказателство за Неговото най-любящо провидение и символ на най-висшата Му благодат. И само онзи, който в този Ден е познал и приел Божието Проявление, е вкусил от този най-висш Божи дар.

Благодари на своя Бог за това, че те е удостоил с толкова голяма щедрост и извикай с пълен глас: Хвала и слава на Теб, Който си Въжделението на всяко разумно и отзивчиво сърце!

XCVI. Перото на Всевишния неспирно ви призовава, но малцина са тези, които се вслушват в гласа му. Обитателите на царството на имената са заети с пъстрата премяна на света, забравяйки, че всеки, който има очи, за да вижда, и уши, за да слуша, веднага ще разбере колко ефимерни са нейните багри.

В нашата епоха всички народи на земята се събуждат за нов живот, но никой досега не е открил или разбрал причината за това. Погледнете народите на Запад и вижте как те, преследвайки онова, което е празно и нищожно, са давали и продължават да дават безчислени човешки жертви в името на неговото утвърждаване и поддържане. Народът на Персия, от друга страна, макар и довереник на едно ясно и сияйно Откровение, блясъкът на чието величие и слава е огрял цялата земя, е обезсърчен и тъне в дълбока летаргия.

О, приятели! Не пренебрегвайте достойнствата, с които сте надарени и не оставайте равнодушни към високото си предназначение. Не позволявайте усилията ви да бъдат похабени от празните фантазии, сътворени в нечии души. Вие сте звездите на небето на разума, полъхът на вятъра в зората на деня, тихо леещите се води, от които зависи животът на всички хора, буквите на Неговия свещен свитък. В пълно единение и в дух на съвършено разбирателство, напрегнете силите си, за да можете да постигнете онова, което приляга на този Божи Ден. Истина ви казвам: несъгласието и раздорът, и всичко, което е ненавистно на човешкия ум, са абсолютно недостойни за неговия ранг. Съсредоточете цялата си енергия за разпространението на Божията Вяра. Всеки, който е достоен за едно толкова високо призвание, нека се вдигне и я подкрепи. А който не може нищо да стори, негов дълг е да посочи онзи, който ще провъзгласи вместо него Откровението, чиято сила накара да потреперят основите на най-здравите постройки, планината да се раздроби на прах и всяко сърце да изтръпне от удивление и ужас. Ако величието на този Ден се разкриеше без остатък, всеки човек би се отказал не от един, а от хиляди живота в неудържимото си желание да сподели, макар и само за миг, благородния му блясък ¦ камо ли от света и от неговите нетрайни съкровища.

Нека мъдростта ви ръководи във всичките ви дела и се придържайте неотстъпно към нея. Да даде Бог да имате сили да осъществите онова, което е Волята Божия и дано Той милостиво ви помогне да оцените по достойнство високия ранг, с който са удостоени онези от Неговите възлюбени, вдигнали се да Му служат и да славят името Му. За тях ще бъде Божието великолепие и великолепието на всичко, което е на небето и всичко, което е на земята, и това на обитателите на най-високостоящия Рай ¦ небето на небесата.

XCVII. Вижте съмненията, които онези, приписали равноподобни на Бога, събудиха в сърцата на хората от тази страна. “Възможно ли е ¦ питат те ¦ медта да се превърне в злато?” Кажи да, кълна се в Господа, възможно е. Тайната как да стане това обаче е скрита в Нашето знание и Ние ще я разкрием на този, на когото пожелаем. А който се съмнява в силата Ни, нека попита своя Господ Бог и Той да Му разгадае тайната и да го увери в нейната истинност. Че медта може да се превърне в злато, е само по себе си достатъчно доказателство за това, че по същия начин и златото може да се превърне в мед, ако сте от онези, които са в състояние да разберат тази истина. Всеки минерал може да бъде накаран да придобие плътността, формата и съдържанието на друг такъв, но знанието как да стане това, се намира у Нас, в Скритата Книга.

XCVIII. Кажи: О, религиозни водачи! Не съдете за Божията Книга от позициите на общоприетите критерии и знания, защото самата Тя е непогрешимата везна за хората. На тази най-съвършена везна трябва да се претегля всичко, което народите и родовете на земята притежават, а нейното тегло трябва да се преценява съгласно собствения є критерий, ако само знаете това.

Окото на Моята любяща нежност лее горчиви сълзи заради вас, защото вие не познахте Този, Когото зовяхте денем и нощем, привечер и в зори. Елате, о, хора, с чисти като сняг лица и сияйни сърца, на свещеното и облято с пурпурна светлина Място, там, където Садратул Мунтаха извисява глас: “Истина ви казвам, няма друг Бог извън Мен, Всемогъщия Закрилник, Самосъществуващия!”

О, вие, религиозни водачи! Кой измежду вас може да се сравнява с Мен по проникновение или интуиция? Къде е онзи, който ще се осмели да претендира, че е равен с Мен по реч и по мъдрост? Не, кълна се в Моя Господар, Премилостивия! Всичко на земята ще изчезне; а това е лицето на вашия Господ, Всемогъщия, Многообичания.

Ние заповядахме, о, хора, най-висшата и крайна цел на всяка наука да бъде познанието на Този, Който е Обект на всяко знание, а вижте как въпреки това вие позволихте на науката да ви скрие като с було от Него, Който е Изворът на тази Светлина и с Чиято помощ беше разкрито всяко забулено в тайна нещо. Ако само можехте да откриете извора, откъдето блика сиянието на тази реч, щяхте да отхвърлите народите на земята и всичко, което притежават, и щяхте да дойдете на това най-благословено Място на слава и красота.

Кажи: Това наистина е небето, където се съхранява Книгата-Майка, ако можехте да го разберете. Той именно накара Скалата да извика и Горящия Храст да нададе глас от издигащата се над Светата Земя Планина и да провъзгласи: “Царството е на Бога, върховния Господар на всичко, Всемогъщия, Любящия!”

Ние нито сме посещавали училище, нито пък сме чели някоя от вашите дисертации. Вслушайте се в думите на този неук Човек, с които Той ви призовава да се обърнете към Бога, Вековечния. Това е по-добро за вас от всичките съкровища на земята, стига да можехте да го разберете.

XCIX. Жизнеността на човешката вяра в Бога чезне навсякъде по света и само Неговото благотворно лекарство ще може да я възстанови. Ръждата на безверието разяжда сърцето и мозъка на човешкото общество; какво друго освен Елексирът на Неговото могъщо Откровение ще може да го пречисти и възроди? Нима е по силите на човека, о, Хаким, да извърши в съставните елементи на всяка от микроскопичните и неделими частици на материята такава основна промяна, че да я превърне в най-чисто злато? Но колкото и смущаващо и трудно да изглежда това, Ние бяхме упълномощени да изпълним още по-удивителната задача за превръщането на сатанинската мощ в божествена сила. Силата, способна да извърши такава трансформация, превъзхожда и могъществото на самия Елексир. Единствено Божието Слово може да претендира, че е отличено с дара на необходимата за една толкова голяма и перспективна промяна способност.

C. Идващият от Божия престол глас на Небесния Вестител провъзгласи: О, възлюбени Мои! Не позволявайте края на свещената Ми дреха да бъде омърсен и окалян от нещата на земния живот и не се поддавайте на пагубните си и нечисти желания. Слънцето на Божественото Откровение, която блести с цялото си великолепие на небето на този Затвор, Ми е свидетел. Тези, чиито сърца в този Ден са обърнати към Него, Който е Обектът на преклонение за цялото сътворение, ще се освободят и ще бъдат пречистени от всичко видимо и невидимо. Ако те се заемат с популяризирането на Моето Дело, трябва да се оставят да ги движи диханието на Този, Който е Неограниченият, трябва да го разпространяват надлъж и нашир по цялата земя с твърда решителност и със съзнание и ум, изцяло отдадени Нему, с напълно свободни и независими от всички неща сърца, и с души, пречистени от всяка земна суета. Техен дълг е да изберат за най-добра опора в пътя си към целта упованието в Бога и да засияят с любовта към техния Господар, Най-възвишения, Преславния. Ако постъпят така, думите им ще бъдат чути.

Колко голяма е наистина пропастта, която Ни раздели от онези, които в този Ден са заети с пагубните си страсти и залагат всичките си надежди в земните неща и тяхната мимолетна слава! В обкръжението на Всемилостивия толкова често липсваха богатствата на този свят, че тези, които живееха в най-голяма близост с Него, страдаха от ужасяваща бедност. Но въпреки техните страдания Перото на Всевишния никога не пожела не само да упомене, но дори и само отдалеч да загатне нещата, свързани със света и неговите богатства. И ако някога Му е бил предлаган някакъв дар, то този дар е бивал приет като знак за Неговото благоволение към онзи, който го е направил. А ако някога благоволим да присвоим за собствена употреба всички съкровища на земята, никой няма правото да оспорва властта Ни или да поставя под съмнение правата Ни. Невъзможно е да си представим по-недостойно дело от настойчивия стремеж в името на единствения истински Бог, към притежаваните от хората богатства.

Твое задължение и дълг на всички последователи на Този, Който е Вечната Истина, е да призовавате хората да се придържат към онова, което ще ги освободи от всяка привързаност към земните неща и ще ги пречисти от тяхната поквара, за да може сладкото ухание на дрехата на Преславния да достигне до всички, които Го обичат.

Богатите трябва да се отнасят с най-голямо уважение към бедните, защото голяма е честта, предопределена от Бога за онези, които търпеливо понасят бедността си. Кълна се в живота Си! Няма чест, която да може да се сравни с дадената от Бога. Голямо блаженство очаква бедния, който понася търпеливо и не се оплаква от лишенията и страданията си, а честит е богатият, който дава богатствата си на нуждаещия се и го предпочита пред самия себе си.

С Божията помощ бедните могат да напрегнат сили и да се опитат да спечелят средства за препитанието си. Това е дълг, който в това най-велико Откровение се предписва на всекиго и който се смята в Божиите очи за истинско добро дело. Който изпълнява този дълг, непременно ще получи помощта на Невидимия. Със Своята милост Той може да обогати, когото пожелае. Той наистина властва над всичко. ...

Разкажи, о, Али, на обичаните от Бога, че справедливостта е най-важната от всички човешки добродетели. Преценката на всяко нещо непременно зависи от нея. Помисли малко за неволите и страданията, които изтърпя този Затворник. Всеки ден от живота Си Аз бях изложен на произвола на съдбата в ръцете на Моите врагове и всеки ден, следвайки пътя на любовта към Бога, ставах жертва на ново изпитание. Търпеливо понасях всичко, докато славата на Божието Дело се разпространи навсякъде по земята. И ако сега някой, подтикван от празно въображение, се опита явно или тайно да посее семената на раздора сред хората ¦ може ли да се каже, че такъв човек е постъпил справедливо? Не, кълна се в Този, Чиято сила и мощ се разпростират над всички неща! Заклевам се в живота Си! Сърцето Ми стене, а от очите Ми се леят горчиви сълзи заради Божието Дело и заради онези, които не разбират какво говорят и си измислят това, което не могат да разберат.

На всички хора приляга, в този Ден да се придържат твърдо към Най-великото Име и да установят единството на целия човешки род. И няма нито място за бягство, нито друго убежище извън Него. И ако някой изрече думи, които биха отклонили хората от бреговете на Божия безкраен океан и биха ги накарали да се посветят на нещо друго, а не единствено на това прекрасно Същество, приело форма подвластна на човешката ограниченост ¦ такъв човек, колкото и високо положение да заема, ще бъде осъден от целия свят заради това, че се е лишил от сладкото ухание на Премилостивия.

Кажи: Бъдете справедливи в преценките си, о, вие, хора с проникновени сърца! Който съди несправедливо, е лишен от отличаващите човека характерни особености. Този, Който е Вечната Истина, знае добре какво се крие в човешките души. Продължителното Му търпение окуражи Неговите създания, че преди да е дошло определеното за това време, Той няма да разкъса никое було, че безграничното Му милосърдие обуздава яростта на Неговия гняв и кара повечето хора да повярват, че единственият истински Бог не знае за нещата, които те тайно са извършили. Кълна се в Този, Който е Всезнаещият и Всеученият! Огледалото на Неговото знание отразява съвършено отчетливо, точно и вярно делата на всички хора. Кажи: Хвала на Теб, Който скриваш греховете на слабите и на безпомощните! Да бъде славно името Ти, о, Ти, Който прощаваш на неосъзналите се за прегрешенията им срещу Теб!

Ние забранихме на хората да следват въображението си, за да могат да разпознаят Този, Който е върховният Източник и Обект на всяко знание и да приемат всичко, което Той благоволи да им разкрие. Ето как те се оплетоха в собствените си празни фантазии и лъжовни представи. Кълна се в живота Си! Те станаха жертва на онова, което сами измислиха, но не забелязват това. Напразни и безполезни са думите, които излизат от устата им, но те не го разбират.

Ние молим Бога да удостои с милостивото си благоволение всички хора и да им помогне да постигнат познание за Него и за самите себе си. Кълна се в живота Си! Всеки, който Го е познал, ще се извиси в необятността на Неговата любов и ще се откъсне от света и от всичко в него. Нищо на земята не ще може да го отклони от пътя му, камо ли пък онези, които, подтиквани от лъжовната си фантазия, говорят забранени от Бога неща.

Кажи: Това е Денят, в който всяко ухо трябва да се отвори за Неговия глас. Вслушайте се в Зова на Онеправдания и възхвалявайте името на единствения истински Бог, украсете се с накита на спомена за Него и озарете сърцата си със светлината на Неговата любов. Това е ключът, който отключва човешките сърца, блясъкът, който ще очисти от греха душите на всички живи същества. Този, който нехае за това, което се лее от пръста на Волята Божия, живее в явен грях. Разбирателство и висока нравственост, а не раздори и злонамереност ¦ това са белезите на истинската вяра.

Оповести на хората това, което Този,

Който говори истината и Който е Носителят на Повереното от Бога, ти заповяда да съблюдаваш. И нека славата Ми бъде с теб, о, ти, който призоваваш името Ми, чиито очи са обърнати към обкръжението Ми и чийто език изрича възхвала на твоя Господ, Благотворния.

CI. Целта, която лежи в основата на откровението на всяка божествена Книга, нещо повече, на всеки неин стих, е да дари хората с разум и праведност, за да могат мирът и спокойствието да се установят трайно между тях. Всичко, което вдъхва увереност в човешките души, което ги извисява или допринася за тяхното доволство, е приемливо и желано в очите на Бога. Колко високо положение може да постигне човекът, ако само поиска да изпълни благородното си предназначение! Но и в каква бездна на нищета и позор може да затъне ¦ бездна, в каквато никога не се е проваляло и най-незначителното Божие създание! Използвайте, о, приятели, възможността, която този Ден ви дава и не се лишавайте от щедрите изблици на Неговата благодат. Аз моля Бога да позволи милостиво на всеки един от вас да се нагизди в този благословен Ден с украсата на чистите и свети дела. Той наистина прави, каквото пожелае.

CII. Вслушайте се внимателно, о, хора, в това, което ви казвам. Единственият истински Бог, хвала на великолепието Му, винаги е имал и ще продължава да смята човешките сърца за Свое собствено и изключително притежание. Всичко друго, свързано със земята или с морето, с богатствата или славата, Той е предоставил на Царете и на управниците на света. От началото, което няма начало, знамето, възвестяващо думите “Той прави това, което благоволи”, се е разгръщало с цялото си великолепие пред Неговото Проявление. Това, от което човечеството сега се нуждае, е подчинение на тези, в чиито ръце се намира властта и плътно придържане към въжето на мъдростта. Средствата, необходими за непосредствената защита и сигурността на човешкия род, са поверени в ръцете и се намират под контрола на управителите на човешкото общество. Такова е Божието желание и Неговата повеля. ... Ние лелеем надеждата, че някой от царете на земята ще се заеме в името и заради Бога с делото на тържеството на тези онеправдани и потиснати хора. Такъв цар ще бъде вечно възхваляван и прославян. Бог е повелил на хората да съдействат на всеки, който ще им помогне, да служат на насъщните му интереси и да му засвидетелстват неизменна лоялност. Тези, които Ме следват, трябва да се стремят да допринасят при всички обстоятелства за благополучието на всеки, който ще се вдигне в името на тържеството на Моето Дело и трябва по всяко време да му доказват своята вярност и преданост. Честит е този, който се вслушва в Моя съвет и го съблюдава. Горко на онзи, който не е изпълнил желанието Ми.

CIII. Във всички Свои Послания Бог чрез Своя език, който говори истината, е заявил тези думи: “Аз Съм Този, Който живее в Царството на славата Абха”

В името на Божията справедливост! От висините на това величествено, това свещено, това могъщо и възвишено положение Той вижда всичко, чува всичко и в този час провъзгласява: Блажен си ти, о, Джавад, защото достигна това, което никой преди теб не е достигал. Кълна се в Този, Който е Вечната Истина! Ти зарадва очите на обитателите на Възвишения Рай. Хората обаче абсолютно нехаят за това. Ако Ние разкрием твоето положение, сърцата им биха се разтревожили, краката им биха се подкосили и тези олицетворения на тщеславието биха занемели от удивление, биха паднали на земята и биха напъхали пръстите на нехайството в ушите си от страх пред това, което чуват.

Недей да скърбиш заради онези, които се занимават с нещата на този свят и забравят Бога, Най-великия. Кълна се в Този, Който е Вечната Истина! Наближава денят, когато яростният гняв на Всемогъщия ще се стовари върху им. Той наистина е Всесилният, Всепокоряващият, Най-могъщият. Той ще изчисти земята от заразата на тяхната поквара и ще я даде в наследство на близкостоящите до Него Свои слуги.

Кажи: О, хора! Прах да напълни устата ви и пепел да заслепи очите ви заради това, че заменихте Божествения Йосиф на най-нищожна цена. О, какво нещастие ще сполети вас заблудените! Нима си въобразихте, че можете да оставите зад себе си Него и Неговото Дело? Съвсем не и за това свидетелства Самият Той, Всемогъщият, Най-възвишеният, Най-великият.

Скоро цялата тежест на Божието наказание ще се стовари върху вас и прахът на ада ще ви обгърне. Онези, които са събрали суетите и труфилата на земята и след това са се отвърнали с презрение от Бога, са загубили и този свят, и бъдещия. Не след дълго Бог с Ръката на Могъществото ще ги лиши от притежанията им и ще снеме от тях мантията на Своята щедрост. Скоро те ще видят това със собствените си очи, а и ти също ще го потвърдиш.

Кажи: О, хора! Не позволявайте на земния живот и неговата лъжовност да ви заблудят, защото светът и всичко в него е под строгия контрол на Неговата Воля. Бог дарява с благоволението Си, когото пожелае и от когото пожелае, взема си го обратно. Той прави, каквото поиска. Ако светът имаше някаква стойност в Неговите очи, Той положително нямаше да позволи на враговете Си да притежават и най-малка частица от него. Но Той ви накара да се впримчите в земните работи в отговор на онова, което сътвориха ръцете ви в Неговото Дело. И това всъщност е наказанието, което вие по собствена воля сами си наложихте ¦ ако можете да го разберете. Наслаждавате ли се наистина на нещата, които според Божията преценка са достойни за презрение и лишени от всякаква стойност, и с които Той изпитва душите на съмняващите се?

CIV. О, народи на земята! Знайте истината, че ви преследва непредвидимо бедствие и ви очаква тежко наказание. Не мислете, че делата, които сте извършили, са скрити от очите Ми. Кълна се в красотата Си! Перото Ми запечати с ясни букви върху плочи от хризолит всичките ви деяния.

CV. О, царе на земята! Този, Който е абсолютният Господар на всичко, дойде. Царството е на Бога, всемогъщия Закрилник, Самосъществуващия. Прекланяйте се единствено пред Бога и със сияещи от радост сърца, вдигнете лица към вашия Господ Бог, Господарят на всички имена. Това е Откровение, с което не може да се сравни нищо от онова, което притежавате, стига да знаехте това.

Ние ви виждаме да се радвате на това, което сте натрупали и да се лишавате сами от световете, които само Моето внимателно пазено Послание е в състояние да преброи. Богатствата, които натрупахте, ви отдалечават извънредно много от крайната ви цел и това не ви приляга, стига да можете да го разберете. Очистете душите си от всяка земна поквара и побързайте да влезете в Царството на вашия Господар, Създателя на небето и на земята, Който накара света да потрепери и всички негови народи да избухнат в ридания, с изключение на тези, които са се отказали от всичко земно и се придържат към онова, което Скритото Послание е повелило.

Това е Денят, в който Този, Който общуваше с Бога, достигна светлината на Всевишния и изпи чистите води на единението от Чашата, която накара моретата да се надигнат. Кажи: Кълна се в единствения истински Бог! Синай се вие около Извора на Откровението, а от висините на Царството се чува Гласът на Божия Дух, който призовава: “Стреснете се, о, горделивци на земята, и побързайте към Него.” В този Ден Кармел се устреми с томително обожание към Неговия палат, а от сърцето на Цион се чу викът: “Обещаното се изпълни. Това, което беше известено в Светото Писание на Бога, Най-възвишения, Всемогъщия, Най-любимия, се яви.”

О, царе на земята! Най-великият Закон беше разкрит на това Място, на тази сцена на съвършено и ненадминато величие. Всичко скрито беше извадено наяве, по силата на Волята на Върховния Повелител, Този, Който възвести Последния Час, и с Чиято помощ Луната се разцепи, а всяка неотменима повеля беше разтълкувана.

Но вие сте само васали, о, царе на земята! Този, Който е Царят на Царете, се появи, облечен в най-прекрасното Си великолепие и ви призовава при Себе Си, Избавителя в беда, Самосъществуващия. Внимавайте гордостта да не ви попречи да познаете Източника на Откровението и земните неща да не закрият като с було от очите ви Онзи, Който е Създателят на небето. Вдигнете се и служете на Този, Който е Въжделението на всички народи и Който ви е създал с една Своя дума и ви е заповядал да бъдете за вечни времена символите на Неговата върховна власт.

В името на Божията справедливост! Ние не искаме да сложим ръка на вашите владения. Нашата мисия е да завладеем сърцата на хората. Към тях са отправени очите на Баха; и за това свидетелства Царството на Имената, стига да можехте да го разберете. Който следва своя Господар, ще се откаже от света и всичко в него; в много по-голяма степен това се отнася следователно за Този, Който заема такова царствено положение. Напуснете вашите палати и побързайте да получите достъп в Неговото Царство. Това наистина ще ви бъде от полза и на този и на онзи свят, за него свидетелства Господарят на царството горе в небесата, стига да знаете това.

Какво блаженство очаква онзи владетел, който ще се вдигне в защита на Моето Име в Моето Царство и който ще се откъсне от всичко освен от Мен! Такъв владетел ще бъде сред обитателите на Пурпурния Ковчег ¦ Ковчегът, който Бог е приготвил за хората на Баха. Всички трябва да възхваляват името му, да благоговеят пред положението му и да му помагат да отваря градовете с ключовете на Моето Име, всемогъщия Закрилник на всички, които живеят във видимите и невидимите царства. Такъв владетел е окото на човечеството, сияйната украса върху челото на сътворението, изворът на блаженство за целия свят. За да го подпомогнете, пожертвайте, о, хора на Баха, , имуществото си и дори самия си живот.

CVI. Всезнаещият Лечител е сложил пръста Си върху пулса на човечеството. Той усеща заболяването и предписва с непогрешимата Си мъдрост лекарството за него. Всяка епоха си има своите проблеми и всяка душа ¦ своите стремежи. Лекарството, от което светът се нуждае за днешните си страдания, не може да бъде като онова, което една по-късна епоха ще изисква. Отнасяйте се с изключително внимание към нуждите на времето, в което живеете и съсредоточете усилията си за размисъл върху неговите изисквания и потребности.

Ние можем добре да усетим как цялото човечество е обкръжено отвсякъде с големи, с неизмерими злочестини. Виждаме го как линее в болничното си легло, измъчено и обезверено. Онези, които са опиянени от собствената си суета, застават между него и Божествения и непогрешим Лечител. Вижте с очите си как те са омотали всички хора, включително и самите себе си в мрежата на своите хитрости. Те не могат нито да открият причината за заболяването, нито пък имат някаква представа за необходимото лекарство. Те смятат правото за криво и виждат в приятеля си враг.

Вслушайте се в сладката песен на този Затворник. Станете и вдигнете глас и тогава може би дълбоко заспалите ще се събудят. Кажи: О, вие, които сте като мъртви! Ръката на Божествената щедрост ви поднася Водата на Живота. Побързайте и пийте до насита. Този, който бъде прероден в този Ден, няма никога да умре; но който си остане мъртъв, няма никога да живее.

CVII. Този, Който е вашият Господар, Всемилостивият, лелее в сърцето Си желанието да види целия човешки род като една душа и едно тяло. Побързайте да извоювате дела си от Божията милост и благоволение в този Ден, който затъмнява всички други сътворени Дни. Голямо е блаженството, което очаква онзи, който се е отказал от всичко в желанието си да се сдобие с Божиите неща! Такъв човек ¦ и Ние тържествено заявяваме това ¦ е сред благословените от Бога.

CVIII. Времето ви е определено, о, народи на света. Ако в уречения час не се обърнете към Бога, Той ще ви сграбчи яростно и ще накара големи нещастия да се струпат отвсякъде върху ви. Сурово е наистина наказанието, което вашият Господар ще ви наложи тогава!

CIX. О, Камал! Висините, които с Божието най-милостиво благоволение простосмъртният може да достигне в този Ден, са все още скрити от неговия взор. Светът на битието никога не е имал и все още не притежава способността за едно такова откритие. Наближава обаче денят, когато възможностите на една толкова голяма милост ще станат по Негова повеля явни за хората. И въпреки че обединените сили на народите са се възправили срещу Него, а владетелите на света са се съюзили с цел да подкопаят Делото Му, Неговата сила и могъщество ще останат непоклатими. Той наистина говори истината и призовава цялото човечество да тръгне по пътя на Този, Който е Несравнимият, Всезнаещият.

Всички хора са били създавани, за да продължават вечно развиващата се цивилизация.. Всемогъщият Ми е свидетел: да постъпва като животните на полето е недостойно за човека. Добродетелите, които подхождат на неговото достойнство, са въздържанието, милосърдието, състраданието и любящата доброжелателност към всички народи и родове на земята. Кажи: О, приятели! Пийте до насита от бистрия извор, който бликна чрез божествената милост на Този, Който е Господарят на Имената. Нека и другите да вкусят от водите му в Мое име, за да могат народните водачи във всяка страна да опознаят напълно целта, заради която Вечната Истина беше разкрита и причината, поради която са били създадени те самите.

CX. Великото Същество каза: О, човешки чеда! Основната цел, която вдъхва живот на Божията Вяра и на Неговата Религия, е да защити интересите и да насърчи духа на любов и разбирателство между хората. Не позволявайте тя да се превърне в източник на несъгласие и раздори, на омраза и на вражда. Това е правият Път, неизменната и непоклатима основа. И нито промените и превратностите на света могат да накърнят здравината на изграденото върху тази основа, нито пък ходът на столетията ще подкопае някога градежа му. Надеждата Ни е, че религиозните водачи и владетелите на света ще обединят усилията си в името на обновлението на нашето време и на по-добрите му съдбини. Нека те, след като обмислят нуждите му, се посъветват помежду си и, след грижливо и обстойно обсъждане, предпишат на болния и измъчен свят необходимото му лекарство. ... Дълг на властващите е да проявяват умереност във всичко. Онова, което премине границите на умереността, престава да упражнява благотворно въздействие. Помислете например за такива неща, каквито са свободата, цивилизацията и тем подобни. Макар че много умни хора гледат благосклонно на тях, ако бъдат доведени до крайност, те ще имат пагубно влияние върху хората. ... Да даде Бог народите на земята да могат да разберат в резултат на благородните усилия на техните управници и на мъдрите и учени хора кои са истинските им интереси. Докога човечеството ще упорства в непокорството си? Докога ще продължава несправедливостта? Докога хаосът и бъркотията ще властват сред хората? Докога разединението ще помрачава образа на обществото? ... Ветровете на отчаянието духат уви отвсякъде, а враждата, която разделя и измъчва човечеството, расте с всеки изминал ден. Налице са признаците на предстоящото безредие и размирици, тъй като господстващият обществен ред изглежда отчайващо несъвършен. Аз моля Бога, хвала на великолепието Му, да помогне милостиво на народите на земята да се осъзнаят, да позволи резултатът от тяхното поведение да им бъде от полза и да ги подкрепи да изпълнят онова, което приляга на положението им.

CXI. О, спорещи хора и родове на земята! Обърнете се към единението и оставете сиянието на неговата светлина да огрее лицата ви. Съберете се заедно и се решете в името на Бога да изкорените всички причини за раздори помежду ви. И тогава блясъкът на великото Светило ще озари цялата земя, а нейните жители ще станат граждани на един град и ще седят на един и същи престол. От първите дни на живота Си Онеправданият е таил само този копнеж и ще продължи винаги да храни единствено това желание. Не може да има никакво съмнение, че хората по света, от която и да е раса или религия, черпят вдъхновение от един и същи небесен Източник и са поданици на един и същи Бог. Разликата между наредбите, на които те се подчиняват, трябва да бъде отдадена на различните потребности и изисквания на времето, в които са били създадени. Всички те, с изключение на малкото, които са резултат от човешките извращения, са били предопределени от Бога и представляват отражение на Неговата Воля и Цел. Надигнете се и въоръжени със силата на вярата, разбийте на пух и прах кумирите на лъжовното си въображение, сеячите на несъгласие помежду ви. Придържайте се към онова, което ви събира и обединява. Това наистина е най-възвишеното Слово, което Книгата-Майка е изпратила на земята и ви е разкрила. И за това свидетелства Езикът на Величието от Своята обител на слава и красота.

CXII. Вижте хаоса, който от дълги години вилнее на земята и тревогата, завладяла народите. Светът или е опустошаван от войни, или е измъчван от внезапно връхлетели го и непредвидени бедствия. И макар че мъката и страданието са повсеместни, никой не се е замислял кои са причините за това. Всеки път, когато Истинският Съветник изрече думи на порицание, всички Го обявяват за злосторник и отхвърлят твърденията Му. Колко смущаващо и необяснимо е поведението им! Не могат да се намерят дори и двама души само, за които да се каже, че са обединени външно и вътрешно. Доказателствата за несъгласие и зла воля се виждат навсякъде, въпреки че всички са създадени за хармония и единение. Великото Същество е казало: О, многообичани Мои! Храмът на единството е издигнат: не се гледайте като чужди. Вие сте плодовете на едно дърво и листата на един и същи клон. Ние лелеем надеждата, че светлината на справедливостта ще изгрее над света и ще го освободи от тиранията. Ако владетелите и царете на земята, символи на Божията власт, хвала на великолепието Му, се вдигнат и решат да се посветят на онова, което ще подкрепи и защити върховните интереси на цялото човечество, справедливостта положително ще се възцари сред човешките чеда и сиянието на светлината є ще обгърне цялата земя. Великото Същество е казало: Световният ред и стабилност са издигнати и ще продължат винаги да се крепят върху двата равностойни стълба на отплатата и на възмездието. ... А на друго място Той е писал: Внимавайте, о, множество от властелини на света! Няма сила на земята, която може да се сравни по завладяващата си мощ със силата на справедливостта и на мъдростта. ... Благословен е владетелят, който крачи след развяващото се пред него знаме на мъдростта и когото следват батальоните на справедливостта. Той наистина е украсата върху челото на мира и върху лика на сигурността. Не може да има никакво съмнение, че ако зорницата на справедливостта, която облаците на тиранията са закрили, можеше да огрее със светлината си хората, лицето на земята би се преобразило напълно.

CXIII. Нима си въобразяваш, о, Наместнико на Шаха в Града (Константинопол), че Аз държа в ръцете Си съдбините на Божието Дело? Нима мислиш, че Моето затворничество или позорът, който трябваше да понеса, или дори Моята смърт и пълното Ми унищожение могат да променят с нещо неговия ход? Жалко и отвратително е това, което се е родило в сърцето ти! Ти наистина си от онези, които следват лъжовните представи на въображението си. Няма друг Бог извън Него. И Той притежава цялата сила, за да разкрие Делото Си и да възвеличи доказателствата за Себе Си, и да наложи Волята Си, и да го издигне до толкова високо положение, че нито твоите ръце, нито ръцете на онези, които са се отвърнали от Него, ще могат някога да се докоснат до него или да му навредят.

Нима вярваш, че имаш силата да се възпротивиш на Волята Му, да Му попречиш да изпълни присъдата Си или да възпрепятстваш упражняването на върховната Му власт? Нима твърдиш, че има нещо на небето или на земята, което може да противостои на Вярата Му? Не, в името на Този, Който е Вечната Истина! В цялото сътворение няма нищо, което е в състояние да попречи на изпълнението на Негова Цел. Затова освободи се от високомерието, което те води, защото обикновеното високомерие не може никога да замени истината. И бъди от онези, които истински са се разкаяли и са се възвърнали към Бога ¦ Бог, Който те е създал, Който ти е дал препитание и те е направил министър сред едноверците ти.

Знай освен това, че Той по собствената Си повеля е създал всичко, което е на небето, и всичко, което е на земята. Как е възможно тогава сътвореното по Негова заповед да има надмощие над Него? Много далече от Бога е представата, която имате за Него, о, коварни и зли люде! Ако Делото е на Бога, никой не е в състояние да му противостои; а ако не е, учените духовници измежду вас, както и онези, които следват нечистите си желания и онези, които се разбунтуваха срещу Него, ще бъдат несъмнено достатъчни, за да го победят.

Не си ли чул, какво е казал някога един вярващ от семейството на Фараона и което Бог е разказал на Своя Апостол, Този, Когото предпочел пред всички хора и Комуто поверил Посланието Си и Го направил извор на Своето милосърдие за всички, които живеят на земята? Той казал и това е била самата истина: “Нима ще убиеш човек затова, че е казал “Бог е Моят Господар и при това е дошъл при теб с доказателства за мисията Си? Ако той е лъжец, лъжата си остава за негова сметка, но ако говори истината, поне част от онова, което предвещава, ще се стовари върху ти.” Това разкрил Бог на Своя Многообичан в Своята непогрешима Книга.

И въпреки това вие не се вслушахте в заповедта Му, пренебрегнахте закона Му и отхвърлихте съвета Му, записан в Неговата Книга; вие сте онези, които се отклониха далеч от пътя Му. Колко много хора всяка година и всеки месец са убивани заради вас! Колко много са неправдите, които извършихте ¦ неправди, невиждани досега и неописани от никой летописец! Колко много са невръстните деца, останалите сирачета и бащите, загубили синовете си поради вашата жестокост, о, злодеи! Колко често сестра скърби за брата си и жена оплаква своя съпруг и единствена опора!

Престъпната ви несправедливост стигна дотам, че накрая убихте Този, Който не беше отвръщал очите Си от лицето на Бога, Най-възвишения, Най-великия. И да Го бяхте поне убили по начина, по който хората обикновено се убиват едни други! Но не, вие Го убихте по начин и при обстоятелства, които никой не е виждал. Небето проля горчиви сълзи над Него, а душите на стоящите до Бога оплакаха нещастието Му. Не беше ли Той Издънка от древния Род на вашия Пророк и не беше ли славата Му на пряк потомък на Апостола, широко разпространена сред вас? Защо тогава извършихте спрямо Него това, което никой човек, колкото и назад в историята да се върнете, не е извършвал спрямо друг човек? Кълна се в Бога; светът никога не е виждал подобни на вас! Вие убихте Този, Който е Издънка от Рода на вашия Пророк и се радвате и веселите, заели почетните си места! Изричате проклятия по адрес на онези, които са ви предхождали и които са вършили каквото и вие вършите, а сами въобще не осъзнавате чудовищните си престъпления!

Бъдете справедливи, когато съдите. Нима тези, които проклинате и чието зло пожелавате, са постъпвали по-различно от вас? Нима и те не са убили потомъка на своя Пророк, както и вие убихте потомъка на вашия? И не е ли вашето поведение подобно на тяхното? Защо тогава твърдите, че се различавате от тях, о, сеячи на разединение между хората?

Когато отнехте живота Му, един от Неговите последователи се вдигна да отмъсти за смъртта Му. Никой не го познаваше и никой не се беше досетил за намеренията му. В края на краищата той извърши предопределеното. Ваш дълг обаче е да търсите вината единствено в себе си и в това, което извършихте, ако сте в състояние да съдите справедливо. Има ли човек на земята, който да е направил това, което направихте вие? Няма такъв, заклевам се в името на Този, Който е Господарят на всички светове!

Всички владетели и царе на земята почитат и тачат потомците на своите Пророци и свети хора, стига да можете да го видите. А върху вас тежи отговорността за такива деяния, които никой никога не е вършил. Злодействата ви накараха всяко чувствително сърце да се поболее от мъка, но вие продължавате да тънете в престъпното си нехайство и така и не осъзнахте колко отвратителни са постъпките ви.

Упорито следвайки своеволния си начин на действие, вие се опълчихте и срещу Нас, въпреки че Ние не бяхме направили нищо, което да предизвика враждебността ви. Не се ли боите от Бога, Който ви е създал и формирал, с Чиято помощ сте добили силата си и Който ви събра с тези, които сами Му се подчиниха (мюсюлманите)? Докога ще упорствате в своеволието си? Докога ще отказвате да мислите? Колко време ще мине, докато се отърсите от дрямката си и отхвърлите нехайството си? Кога най-после ще разберете истината?

Помислете малко. Нима сте успели въпреки поведението и делата си да потушите Божия огън или да угасите светлината на Неговото Откровение ¦ светлина, която заля с блясъка си онези, които се къпят в талазите на океана на безсмъртието и очарова душите на тези, които истински вярват в Божието единство и го подкрепят? Нима не знаете, че Божията ръка е над вашите ръце, че неотменимата Му повеля стои по-високо от всичките ви хитрини, че Той превъзхожда и властва над слугите Си, че Той и Неговата Цел са едно, че прави каквото пожелае, че не трябва да Му се иска сметка за нищо и че заповядва, така както намери за добре, че Той е Най-силният и Всемогъщият? Ако вярвате, че това е така, защо тогава не престанете да създавате раздори и не заживеете в мир със себе си?

Вие всеки ден вършите нова неправда и се отнасяте с Мен както и преди, въпреки че никога не съм се опитвал да се меся в работите ви. Аз нито някога съм ви се противопоставял, нито съм се опълчвал срещу законите ви. А вижте как най-накрая Ме направихте пленник в тази далечна земя! Знайте обаче със сигурност, че каквото и да сътворят ръцете ви или ръцете на неверниците, то няма никога да промени Божието Дело и да го отбие от пътя му, така както не е успявало да направи това и в миналото.

Обърнете внимание на Моето предупреждение, о, люде на Персия! Ако Аз падна убит от ръцете ви, Бог непременно ще създаде друг, който ще запълни освободеното поради Моята смърт място, защото такъв е прилаганият от Бога в миналото метод на действие и той не се е променял никога оттогава. Нима се опитвате да угасите Божията светлина, която грее над земята Му? Бог е отвратен от стремежа ви и Той ще усъвършенства Своята светлина, макар че вие я ненавиждате в дъното на сърцето си.

Спри се за минутка и помисли, о, Наместнико и бъди справедлив в присъдата си. Кое от Нашите деяния ти даде основание да Ни оклеветиш пред царските министри, да следваш докрай стремежа си да ни навредиш, да изопачиш истината и да изречеш несправедливите си обвинения срещу Нас? Ние никога не сме се срещали освен веднъж в бащината ти къща по време на възпоменанието за мъченическата смърт на имам Хусейн. А при такива поводи никой няма възможност да запознае другите в беседа или разговор със своите възгледи и убеждения. И ако си честен, ще потвърдиш истинността на думите Ми. Аз не съм посещавал никакви сбирки, където ти би могъл да научиш Моя начин на мислене или където някой друг би могъл да стори това. Как тогава произнесе присъдата си срещу Мен, щом не си чул убежденията Ми от собствената Ми уста? Нима не си чул какво е казал Господ Бог ¦ хвала на великолепието Му: “Не казвай на онзи, който те среща с поздрав, “Ти си неверник”; “Не отблъсквай онези, които сутрин и вечер призовават своя Бог с надеждата да зърнат лицето Му.” Ти всъщност пренебрегна предписанията на Божията Книга, а се смяташ за вярващ!

Въпреки това, което направи, Бог Ми е свидетел, че Аз не храня лоши чувства нито към теб, нито към когото и да било, макар че ти, и другите като теб Ни нанесохте такова оскърбление, каквото никой вярващ в Божието единство не може да понесе. Моето дело е в Божиите ръце и Аз се уповавам единствено на Бога. Скоро дните ви на този свят ще се свършат, както ще свършат и дните на онези, които с неприкрито високомерие се големеят пред ближния си. Скоро всички ще се озовете пред Бога и ще трябва да дадете сметка за делата си и ще бъдете наказани за това, което сте извършили; а ужасна е предназначената за злосторниците обител!

Кълна се в Господа! Ако можеше да осъзнаеш какво си направил, ти сигурно щеше горчиво да плачеш и да окайваш сам себе си и щеше да търсиш спасение в Бога, щеше да вехнеш и да се топиш от мъка до края на дните си, докато Бог ти прости, защото Той наистина е Най-великодушният, Прещедрият. Но вместо това ти ще упорстваш до самата си смърт в безумството си, защото с цялото си сърце и душа и с най-съкровената си същност си се отдал на земната суета. След като си отидеш от този свят, ти ще откриеш всичко онова, което ти разкрихме и ще намериш всичките си дела записани в Книгата, в която се отбелязват деянията на всички обитатели на земята, били те големи или по-малки от размерите на атома. Затова вслушай се в съвета Ми и приеми със сърцето си Моето слово и не пренебрегвай думите Ми, не бъди от онези, които отхвърлят истината Ми. Не се гордей и не се хвали с нещата, които ти бяха дадени. Дръж пред очите си това, което ти беше разкрито в Книгата на Бога, Избавителя в беда, Всеславния: “И когато те забравиха предупрежденията им, Ние им отворихме вратите на всички неща” ¦ точно както Ние отворихме за теб и тебеподобните вратите на този свят и неговите труфила. Очаквай следователно това, което е обещано във втората част на този свещен стих, защото то е обещанието на Този, Който е Всемогъщият и Премъдрият ¦ обещание, което няма да се окаже лъжливо.

Аз не познавам пътя, който сте избрали и по който вървите, о, сборище от Мои зложелатели! Ние ви призоваваме към Бога и напомняме за Неговия Ден, носим ви вести за срещата ви с Него, приближаваме ви до Неговото обкръжение и ви изпращаме знаците на Неговата удивителна мъдрост, а вижте как Ни отхвърляте, как с лъжи Ни осъждате като неверник и как кроите коварствата си срещу Нас! Когато ви разкриваме това, с което Бог в щедростта Си Ни е надарил, вие казвате: “Това е най-обикновена магия.” По същия начин са говорили и поколенията преди вас, които са били също като вас, ако разбирате това. Така вие се лишавате от Божията щедрост и от благосклонността Му и няма никога да ги получите до самия ден, когато Бог ще отсъди между Нас и вас, а Той наистина е най-добрият от Съдиите.

Някои от вас казват: “Това е Онзи, Който твърди, че е Бог.” За Бога! Това е груба клевета. Аз съм само Божи слуга, Който е повярвал в Него и в Неговите знаци, в Неговите Пророци и в Неговите ангели. Моят език и Моето сърце, духовното Ми и физическо същество свидетелстват, че няма друг Бог освен Него, Създателя, Възкресителя, Даващия и Отнемащия живота. Аз съм Този, който разказва навсякъде за благоволението, с което Бог в Своята щедрост Ме дари. И ако това е Моето прегрешение, то Аз наистина съм най-големият грешник. Аз и целият Ми род сме във вашите ръце. Постъпете както намерите за добре и не бъдете от тези, които се колебаят, за да мога да се върна при Моя Господ Бог и да достигна до мястото, откъдето няма да мога да виждам вече лицата ви. Това наистина е Моето най-горещо и съкровено желание. Бог достатъчно добре познава Моето състояние и бди над него.

Представи си как самият ти си под погледа на Бога, о, Наместнико! И ако ти не Го виждаш, Той съвършено ясно те вижда. Наблюдавай и съди справедливо Нашето Дело. Кое от делата Ни те накара да се опълчиш срещу Нас и да Ни оклеветиш пред хората, ако си от справедливите? Ние напуснахме Техеран по заповед на Царя и с негово разрешение се преместихме да живеем в Ирак. Ако съм извършил престъпление срещу него, защо тогава той Ме пусна? А щом съм невинен, защо ни подложихте на такова изпитание, каквото никой от единоверците ви не е преживял? Кое от Моите действия след пристигането Ми в Ирак е целяло да подкопае властта на правителството? И може ли някой да твърди, че е открил нещо осъдително в поведението Ни? Попитай сам хората, за да можеш да бъдеш от онези, които разпознават истината.

В продължение на единадесет години Ние живяхме в тази страна, докато пристигна представляващият твоето правителство Служител, чието име перото Ни не желае да спомене и който беше покварен и на свой ред поквари Ирак. Затова ще свидетелстват мнозина от жителите на Багдад, ако само ги попиташ и ако искаш да узнаеш истината. Този човек напълно незаконно присвои имуществото на своите ближни, пренебрегна Божиите заповеди и вършеше това, което Бог беше забранил. Накрая, следвайки желанията си, той се опълчи срещу Нас и пое по пътя на несправедливостта. В писмото си до теб той Ни обвини и ти му повярва, като тръгна по неговия път, без да поискаш някакво обяснение, нито се опита да проучиш или да изясниш нещата, за да можеш да разграничиш истината от лъжата и да бъдеш сигурен в преценката си. Позаинтересувай се и разбери, що за човек е той, като за целта разпиташ министрите, пребивавали по онова време в Ирак, както и губернатора на града (Багдад) и неговия висш съветник, за да можеш да разбереш каква е истината и да бъдеш правилно информиран.

Бог Ни е свидетел, че никога не сме се противопоставяли нито на него, нито на когото и да било. Винаги съблюдавахме Божиите предписания и не предизвиквахме никакви безредици. Самият той ще потвърди това. Целта му беше да сложи ръка върху Нас и да ни изпрати обратно в Персия, като по този начин увеличи славата си и утвърди своята репутация. Ти извърши същото престъпление и със същата тази цел. Вие и двамата сте еднакви в очите на Бога, върховния Господар на всички, Всезнаещият.

Обръщайки се с тези думи към теб, Ние съвсем не целим с това да облекчим товара на сполетялата Ни злочестина или пък да те накараме да се застъпиш за Нас, пред когото и да било. Не, кълна се в Този, Който е Господарят на всички светове! Ние изложихме всичко това пред теб, за да можеш ти евентуално да осъзнаеш какво си направил, да не причиняваш и на други страданието, което причини на Нас, да се разкаеш искрено пред Бога, Който е създал и теб, и всички неща, и да действаш за в бъдеще с разум и проникновение. Това ще бъде по-добро за теб и от всичко онова, което притежаваш, и от министерската ти служба, чиито дни са преброени.

Внимавай да не се подведеш да станеш съучастник в несправедливо дело. Заложи твърдо на справедливостта и не се отклонявай от Божието Дело и бъди от онези, чийто поглед е насочен към разкритите в Неговата Книга неща. Никога и при никакви обстоятелства не следвай подбудите на нечестивите си желания. Спазвай закона на Бога, твоя Господар, Благотворния, Предвечния. Ти ще се превърнеш в прах и ще изчезнеш, както и всичко онова, което ти доставя удоволствие. Така е казал Езикът на истината и на славата.

Спомни си изреченото някога от Бога предупреждение, за да бъдеш от онези, които се вслушват в него. Той е казал следното и действително е говорил истината: “От нея (земята) те създадохме и в нея ще те върнем обратно, и от нея повторно ще те създадем.” Това е предопределил Бог за всички, които живеят на земята, били те знатни или със скромен произход. Не подхожда следователно на родения от прахта и който ще се върне в нея и отново ще се роди пак от нея, да се перчи високомерно пред Бога и пред Неговите възлюбени, да ги отхвърля с презрение и да прелива от дръзка надменност. Нещо повече, на теб и на такива като теб ви приляга по-скоро да се подчините на тези, Които са Проявленията на Божието единство и да отстъпите смирено пред искрено вярващите, отказали се от всичко, което притежават в името на Бога и са пренебрегнали нещата, които владеят съзнанието на хората и ги отклоняват от пътя към Бога, Всеславния, Превъзхваления. Затова изпратихме на земята това, което ще ви бъде от полза ¦ и на вас, и на онези, които са вложили цялото си упование и надежда в своя Господ Бог.

CXIV. Вслушай се, о, Царю (султан Абдул Азиз), в думите на Този, Който говори истината и Който не иска от теб да Го възнаградиш с нещата, дето Бог е предпочел да надари теб и Който върви неотклонно по правия Път. Той именно те призовава да се обърнеш към Бога, твоя Господар и ти показва правилната посока ¦ пътя, който води към истинското блаженство, за да можеш да бъдеш от щастливите.

Внимавай, о, Царю, да не се обкръжиш с такива министри, които следват повелите на покварените си наклонности и пренебрегват поверените им дела, като изменят явно на дълга си. Бъди щедър към другите, така както Бог е бил щедър към теб и не оставяй интересите на народа си в ръцете на такива министри. Не пренебрегвай страха от Бога и бъди от онези, които постъпват честно и добросъвестно. Обкръжи се с министри, от които ще можеш да доловиш чувствата на искреност и на справедливост и се съветвай с тях, прави това, което смяташ за най-добро и бъди от тези които постъпват благородно.

Знай със сигурност, че този, който не вярва в Бога, нито заслужава доверие, нито може да бъде честен; и това действително е самата неподлежаща на съмнение истина. Който постъпва коварно спрямо Бога, ще постъпи коварно и спрямо своя цар. Нищо не може да отклони такъв човек от злото, нищо не може да му попречи да предаде ближния си и нищо не може да го накара да бъде почтен.

Внимавай да не предадеш юздите на държавните дела в ръцете на други и не се уповавай на недостойни за доверието ти министри, не бъди от онези, които живеят в незаинтересованост. Стой далече от тези, които не милеят за теб и не им се доверявай, не им поверявай делата си и делата на изповядващите твоята вяра. Внимавай да не позволиш на вълка да стане пастир на Божието стадо и не предавай съдбините на обичаните от Бога в ръцете на коварните и зли люде. Не очаквай от тези, които престъпват Божиите предписания, да бъдат надеждни или искрени във вярата, която изповядват. Стой настрана от тях и бъди винаги нащрек, за да не пострадаш от хитрините и коварството им. Отвърни се от тях и насочи погледа си към Бога, твоя Господар, Всеславния, Най-щедрия. Бог несъмнено ще бъде с този, който се е посветил всецяло Нему; вложилият цялото си упование в Него Бог ще защити от всичко, което може да му навреди и ще го предпази от коварството на всеки злосторник.

Ако ти можеше да се вслушаш в думите Ми и да последваш съвета Ми, Бог би те издигнал до такова високо положение, че никой човек на земята не би могъл да те засегне или да ти навреди с лошите си помисли. Съблюдавай, о, Царю, с цялото си същество и от дъното на сърцето си Божиите заповеди и не върви по пътя на потисничеството. Хвани сам и дръж здраво в ръцете си юздите на делата на твоя народ и проверявай лично всичко, свързано с тях. Не оставяй нищо да се изплъзне от вниманието ти, защото това е най-голямото благо.

Благодари на Бога за това, че те е избрал измежду всички в този свят и те е направил цар на тези, които изповядват вярата ти. Най ти приляга да оцениш удивителната милост, с която Бог те е удостоил и да възхваляваш непрестанно името Му, а най-добре ще направиш това, ако обичаш обичаните от Него и се пазиш и защитаваш слугите Му от злонамереността на коварни и вероломни люде, така че никой да не може повече да ги потиска. Освен това ти трябва да се заемеш с прилагането на Божия закон сред тях, за да можеш да бъдеш от онези, които спазват стриктно този закон.

Ако ти успееш да накараш реките на справедливостта да разлеят водите си навсякъде, където живеят твоите поданици, Бог непременно ще ти се притече на помощ с войските на зримото и на незримото и ще те подкрепи в делата ти. Няма друг Бог извън Него. Цялото сътворение и всичко, което Му е подвластно, са Негови и към Него са отправени делата на вярващите.

Не разчитай на богатствата си, а се уповавай изцяло на милостта на Бога, твоя Господар. Нека Той бъде твоята надежда във всичко, което правиш, а ти бъди от онези, които са се покорили на Волята Му. Нека Той бъде твоят помощник, а ти се обогати с Неговите богатства, защото у Него са съкровищниците на небето и на земята и Той дарява с тях, когото пожелае, а от когото пожелае, ги отнема. Няма друг Бог извън Него, Всевладеещия, Превъзхвалявания. И всички са само просяци пред вратата на Неговото милосърдие; всички са безпомощни пред проявлението на Неговата върховна власт и просят Неговата благосклонност.

Не престъпвай границите на умереността и се отнасяй справедливо към тези, които ти служат. Дарявай ги според нуждите им, а не така, че да им дадеш възможността да трупат богатства, да гиздят себе си и къщите си, да придобиват неща, които не са им от никаква полза и да стават прахосници. Постъпвай с тях по справедливост, така че да няма нито нуждаещи се, нито потънали в разкош и това ще бъде безспорно справедливо.

Не позволявай на низшите и мерзки люде да управляват и да властват над издигнатите и достойните за уважение и не допускай благородните да стават жертва на некадърните и на достойните за презрение ¦ защото това видяхме при пристигането Ни в Града (Константинопол) и свидетелстваме за него. Сред жителите му срещнахме такива, които притежаваха огромно състояние и живееха в богатство и разкош, докато други едва преживяваха в условията на крайна нужда и потресаваща бедност. Това е недостойно за ранга ти и не приляга на властта ти.

Дано приемеш съвета Ми и се стараеш да управляваш безпристрастно, тогава Бог ще възвеличи името ти и ще разпространи навсякъде по света славата на твоята справедливост. Внимавай да не превъзнасяш министрите си за сметка на поданиците си. Имай страх от стенанията на бедните и на праведните, които всеки Божи ден окайват злощастието си и бъди за тях благ владетел. Те всъщност са твоите съкровища на земята. Твой дълг е следователно да пазиш съкровищата си от покушенията на тези, които искат да те ограбят. Интересувай се как вървят работите им и всяка година, дори всеки месец, проверявай състоянието им и не бъди от онези, които пренебрегват дълга си.

Имай винаги пред очите си Божията непогрешима Везна и като изправен пред Бога, претегляй в тази Везна деянията си всеки ден и всеки миг от живота си. Искай сам сметка от себе си, преди да бъдеш призован за равносметка в Деня, когато никой няма да има сила да се държи на краката си от страх пред Бога и когато сърцата на неосъзналите се ще затреперят.

Дълг на всеки владетел е да бъде щедър като слънцето, което помага за растежа на всички живи същества и дава на всяко от тях дължимото и чиито предимства не са вътрешно заложени, а са предопределени от Този, Който е Най-силният, Всемогъщият. Един цар трябва да бъде благороден и великодушен в милосърдието си подобно на облаците, чиято щедрост се разлива навсякъде по земята по повелята на Този, Който е Върховният Повелител, Всезнаещият.

Внимавай да не предоставяш държавните си дела изцяло в чужди ръце. Никой не може да изпълнява функциите ти по-добре от самия теб. С това Ние ти казваме ясно и категорично Нашите мъдри слова и ти изпращаме на земята това, което може да ти помогне да преминеш от лявата ръка на потисничеството към дясната ръка на справедливостта и да се доближиш до сияйния океан на Божията благосклонност. Този е пътят, по който са вървели и царете преди теб, онези, които са постъпвали справедливо спрямо поданиците си и са се придържали неотклонно към правото.

Ти си Божията сянка на земята. Затова стреми се да действаш по начин, който подобава на едно толкова издигнато, толкова височайше положение. Ако се отклониш от изпълнението на това, което доведохме до твое знание, ти несъмнено ще си подценил тази голяма и безценна чест. В такъв случай се върни назад и се предай всецяло на Бога, очисти сърцето си от мисълта за света и неговата суета и не допускай в него да се настани любовта към никой друг. Само когато си изчистил от сърцето си и най-малката следа от една такава любов, сиянието на Божията светлина ще може да те озари с блясъка си, защото Бог е дал всекиму само по едно сърце. Така наистина е било повелено и записано в Неговата Древна Книга. И тъй като човешкото сърце, така както бог го е създал, е едно и неделимо, твой дълг е да внимаваш и обичта, която то изпитва, да бъде също една и неделима. Затова отдай цялата си любов на Бога и се откажи да обичаш когото и да било извън Него, тогава Той ще ти помогне да се потопиш в океана на Неговото единство и да станеш негов поддръжник. Бог Ми е свидетел, че разкривайки ти всичко това, единствената Ми цел е да те пречистя от преходните неща на този свят и да ти помогна да влезеш в царството на вечната и непреходна слава, за да можеш с Божието позволение да бъдеш от онези, които живеят и управляват там. ...

Кълна се в Бога, о, Царю! Желанието Ми не е да ти се оплаквам от тези, които Ме преследват. Аз само защитавам мъката и страданието Си пред Бога, Който Ме е създал и Мен, и тях, Който добре познава положението ни и бди над всичко. Моето желание е да ги предупредя за последствията от техните действия, за да могат те евентуално да се откажат да се отнасят и с други хора така, както се отнасят с Мен и да бъдат от онези, които се вслушват в предупреждението Ми.

И нещастията, които ни постигнаха, и лишенията, от които страдаме, и струпващите си отвсякъде върху Ни неприятности ще отминат, така както ще отминат и удоволствията, на които те се наслаждават и охолството, на което се радват. Това е истината и никой човек на земята не може да я отрече. Дните, в които Ние бяхме принудени да живеем в калта, скоро ще свършат, както ще свършат и дните, в които те заемаха почетните места. Господ Бог непременно ще отсъди по справедливост между Нас и тях; Той наистина е най-добрият от всички съдии.

Ние благодарим на Бога за всичко, което Ни сполетя и търпеливо понасяме това, което е предопределил в миналото или ще предопредели за в бъдеще. В Него е упованието Ми и в Неговите ръце съм поверил Делото Си. А Той несъмнено ще възнагради всички, които понасят с търпение участта си и имат вяра в Него. Негово е сътворението и всичките му владения. Той възвеличава когото поиска, а когото поиска унижава и никой не може да иска сметка за делата Му. Той наистина е Всеславният, Всемогъщият.

Слушай внимателно, о, Царю, думите, които ти отправяме. Нека потисникът се откаже от тиранията си и отхвърли вършителите на неправда измежду тези, които изповядват вярата ти. Кълна се в Божията справедливост! Страданията, които понесохме, са такива, че всяко перо, което се опита да ги разкаже, ще бъде съкрушено от мъка. Никой от онези, които истински вярват и поддържат Божието единство, не може да понесе товара на тяхното изложение. Злощастието Ни е толкова голямо, че над Нас проляха сълзи даже очите на неприятелите Ни, а освен тях и тези на всеки разумен човек. И Ние бяхме подложени на всички тези изпитания въпреки усилията Ни да се сближим с теб и да накараме хората да се приютят под сянката ти, за да можеш да бъдеш опора за тези, които вярват и поддържат Божието единство.

Има ли случай, о, Царю, да не съм ти се подчинил в нещо? Наруших ли някога някой от твоите закони? Може ли някой от твоите министри, които те представляват в Ирак, да представи и най-малкото доказателство за моя нелоялност към теб? Не, кълна се в Този, Който е Господарят на всички светове! Нито за миг дори не сме се противопоставяли нито на теб, нито на когото и да било от твоите министри. Никога, ако е рекъл Бог, няма да се разбунтуваме срещу теб дори и да бъдем подложени на още по-сурови изпитания от тези, които понесохме в миналото.

Денем и нощем, в зори и когато се спусне мрак, Ние се молим на Бога от твое име, за да може Той милостиво да ти помогне да Му се покоряваш и да съблюдаваш заповедите Му и да те пази от пълчищата на нечестивците. Постъпи следователно както намериш за добре и се отнеси с Нас, както приляга на положението ти и както подобава на върховната ти власт. Във всичко, което искаш да извършиш сега или в бъдеще, не забравяй Божия закон. Кажи: Хвала на Бога, Господаря на всички светове!

CXV. Перото на Откровението, о, Сабех, записа в почти всички божествени Послания тези думи: Ние напомнихме на всички възлюбени на Бога да внимават да не би полите на свещеното Ни одеяние да се изцапат от калта на незаконни дела или да се омърсят от прахта на заслужаващото порицание поведение. Освен това, Ние ги призовахме да насочат погледа си към всичко онова, което е разкрито в Нашите Послания. Ако бяха отворили сърцата си за божествените съвети, които засияха от Извора на Перото на Всемилостивия и се бяха вслушали в Неговия Глас, почти всички народи на земята щяха досега да са се увенчали с украсата на Неговото ръководство. Каквото е било предопределено обаче, се случи.

И отново Езикът на Всевишния разкри, докато бях в този Най-голям Затвор следните думи, които са записани в този снежнобял Свитък: О, вие, възлюбени на единствения истински Бог! Излезте от тесните свърталища на нечистите си и порочни желания и пристъпете към огромната необятност на Божието царство и заживейте там сред поляните на светостта и себеотричането, за да може уханието на делата ви да увлече след себе си цялото човечество към океана на Божията неувяхваща слава. Въздържайте се да се занимавате с нещата от този свят и всичко, свързано с него, или да се намесвате в дейността на тези, които са неговите физически водачи.

Единственият истински Бог, хвала на великолепието Му, е поверил управлението на земята на царете. Никой няма правото да постъпва по начин, който противоречи на добре обмислените възгледи и идеи на властващите. За Себе Си той е запазил градовете на човешките сърца, а ключовете към тях в този Ден са възлюбените на Този, Който е Върховната Истина. Ако е рекъл Бог, те всички до един ще съумеят да отключат с помощта на силата на Най-великото Име вратите на тези градове. Това именно означава да помогнеш на единствения истински Бог ¦ една тема, която Перото на Този, Който накара зората да се сипне над света, третира във всички Свои Книги и Послания.

Дълг е също така на възлюбените на Бога да бъдат търпеливи и снизходителни към своите ближни, както и да бъдат толкова чисти и откъснати от всички земно и да проявяват такава искреност и безпристрастност, че всички народи на земята да разпознаят в тях доверениците на Бога сред хората. Виж до какви необозрими висоти се извисяват предписанията на Всемогъщия и колко окаяно е мястото, което обитават понастоящем тези слаби и посредствени души. Блажени са онези, които са се издигнали върху крилете на увереността в небето, което Перото на твоя Господ Бог, Всемилостивия, е разпростряло над тях.

Погледни, о, Сабех, делата, които Бог, Върховната Истина, е извършил и кажи: Колко голямо, колко истински велико е Неговото могъщество, което разпростира силата си над всички светове! Високо, неизмеримо високо стои Той над възможностите и познанието на цялото сътворение! Слава, слава на Неговата доброта и благодат, които смекчиха сърцата на доближилите се до Бога!

Макар и измъчени от безчислените страдания, които изтърпяхме в ръцете на противниците Ни, Ние известихме на всички владетели на земята това, което Бог беше пожелал да извести, за да знаят всички народи, че никакво изпитание не може да попречи на Перото на Предвечния да постигне целта си. Неговото Перо се движи с позволението на Бога, Който е дал форма на прогнилите и разпадащи се кости.

Като се има предвид това най-голямо начинание, на тези, които Го обичат, им приляга да положат всички усилия и да насочат мислите си към онова, което ще осигури победата на Божието дело, а не да вършат срамни и достойни за презрение дела. Ако ти, макар и за малко, можеше да възприемеш както трябва видимите дела и постъпки на Този, Който е Вечната Истина, щеше да се проснеш на земята и да извикаш: О, Ти, Който си Господът Господен! Потвърждавам, че Ти си Господарят на цялото сътворение и Учителят на всичко зримо и незримо. Свидетелствам за това, че Твоето могъщество се разпростира върху цялата вселена и че нито цялото войнство на земята може някога да Те уплаши, нито пък властта на всички народи, взети заедно, може да Ти попречи да изпълниш целта Си. Заявявам, че Ти нямаш друго желание освен възраждането на света, изграждането на единството на неговите народи и спасението на всички, които живеят в него.

Помисли малко върху това как трябва да се държат тези, които са възлюбените на Бога и до какви висоти трябва да се издигнат. Моли се непрестанно на твоя Господар, Бога на Милосърдието, да им помогне да направят това, което Той е пожелал. Той наистина е Най-силният, Преславният, Всезнаещият.

Наложеното на Онеправдания затворничество, о, Сабех, не Му навреди, нито пък може някога да Му навреди, както не могат да Му навредят и загубата на всички притежавани от Него земни блага, заточението и даже Неговото мъченичество и видимо унижение. Онова, което може да Го нарани, са лошите дела, които възлюбените на Бога вършат и които те приписват на Този, Който е Върховната истина. Това е Моето страдание и свидетел Ми е Самият Той, Който властва над всичко, Това, което дълбоко Ме наскърбява, са предявяваните ежедневно от хората на Баяна претенции. Някои от тях заявиха предаността си към един от Моите Клони (Синове), а други отстояват собствени претенции и действат според собствените си желания.

О, Сабех! Езикът на Величието каза: Кълна се в Себе Си, Който говоря истината! В това най-могъщо Откровение всички вероизповедания от миналото достигнаха своята връхна точка и крайната си цел. Който претендира за Откровение след Него, той несъмнено е лъжец и самозванец, и Ние се молим на Бога да му помогне милостиво да се откаже от подобно твърдение. Ако той се разкае, Бог без съмнение ще му прости. Ако обаче упорства в заблуждението си, Бог непременно ще изпрати на земята някой, който ще се разправи безмилостно с него. Той наистина е Всемогъщият, Най-силният.

Виж как хората на Баяна въобще не разбраха, че единствената цел на всичко онова, което Моето Предишно Проявление и Предвестник на Моята Красота им разкри, беше Моето Откровение и оповестяването на Моето Дело. Никога ¦ и свидетел за това Ми е Този, Който е Върховната Истина, ¦ Той не би се изказал с тези думи за другиго, а само за Мен. Погледни как тези безразсъдни люде се отнесоха с Делото на Този, Който е Всеимащият, като че ли то е игра и забавление! Сърцата им кроят всеки ден нови хитрини, а въображението им ги кара да търсят допълнително оправдание. Ако това, което те казват, е вярно, как би могло да се осигури тогава стабилността на Делото на твоя Господ Бог? Размисли върху това и бъди от тези, които са далновидни, които внимателно анализират нещата, непоколебимо преследват целта си и твърдо вярват. Убедеността ти трябва да бъде такава, че дори и цялото човечество да предяви претенции, които никой никога не е предявявал и ничий ум не си е представял, ти напълно да ги пренебрегнеш и отхвърлиш и да обърнеш лицето си към Този, Който е Обектът на преклонението на всички светове.

Кълна се в собствената Си справедливост! Велико, неизмеримо велико е това Дело и голям, неизмеримо голям е този Ден! Честит наистина е този, който се е отрекъл от всичко и е отправил погледа си към Него, Чието лице е озарило с блясъка Си всички, които са на небето и всички, които са на земята.

Остър трябва да бъде погледът ти, о, Сабех, и твърдо сърцето ти, а краката ти като от желязо, ако искаш да устоиш на атаките на себичните желания, които пришепват коварно в гърдите на човека. Това е категоричната заповед, която Перото на Най-великото Име бе подтикнато да разкрие по Волята на Древния Цар. Пази я като зеницата на очите си и бъди от признателните. Стреми се денонощно да служиш на Делото на Този, Който е Вечната Истина, и се откъсни от всичко извън Него. Кълна се в Самия Себе Си! Всичко, което виждаш в този Ден, ще изчезне. Извънредно високо ще бъде твоето положение, ако стоиш непоколебимо за Делото на твоя Господ Бог. Към Него си се отправил и при Него ще бъде вечното ти жилище.

CXVI. О, царе на християнския свят! Не сте ли чули думите на Иисус, Божия Дух: “Аз ще си отида и ще се върна отново при вас”? Защо тогава, когато Той дойде отново при вас, възседнал небесните облаци, не се доближихте до Него, за да можете да видите лицето Му и да бъдете от тези, които са усетили Присъствието Му? На друго място Той е казал: “Когато Той, Духът на Истината, дойде, ще ви поведе и насочи към всяка истина.” Но вижте как въпреки това, когато Той донесе истината, вие отказахте да обърнете лицата си към Него и продължихте да се забавлявате с вашите прищевки и развлечения. Вие нито Го посрещнахте с добре дошъл, нито потърсихте Присъствието Му, за да можете да чуете Божиите стихове от собствената Му уста и да вкусите от многоликата мъдрост на Всемогъщия, на Всеславния и Премъдрия. И поради това попречихте на Божието дихание да ви облъхне и не усетихте в душите си сладостта на неговото ухание. Вие продължавате да бродите с радост и доволство из долината на нечистите си желания, но и самите вие и всичко, което притежавате, ще изчезне от този свят; и вие разбира се ще се върнете при Бога и ще бъдете призовани да дадете сметка за делата си в присъствието на Този, Който ще събере в едно цялото сътворение...

В продължение на вече двадесет години, о, царе, ние всеки ден изживяваме агонията на ново изпитание. Никой преди Нас не е изтърпял това, което понесохме Ние. Дано можете да го разберете! Онези, които се опълчиха срещу Нас, ни обрекоха на смърт, проляха кръвта ни, ограбиха имуществото ни и отнеха честта ни. И макар че знаехте за почти всичките ни страдания, вие не възпряхте ръката на нападателя. А нима не е ваш пръв дълг да обуздаете тиранията на потисника и да постъпвате справедливо спрямо поданиците си, за да покажете в пълна мяра на цялото човечество високото си чувство за справедливост?

Бог е поверил в ръцете ви юздите на управлението на народите, за да властвате справедливо над тях, да защитавате правата на потиснатите и унизените и да наказвате злосторниците. Ако пренебрегнете предписания ви от Бога в Неговата Книга дълг, имената ви ще бъдат сред имената на онези, които са несправедливи в Божиите очи и грехът ви ще бъде наистина тежък. Нима ще се придържате към онова, което е сътворило въображението ви и ще захвърлите зад гърба си заповедите на Бога, Най-високостоящия, Недостижимия, Всепринуждаващия, Всемогъщия? Откажете се от нещата, които притежавате и се придържайте към това, което Бог ви е заповядал да съблюдавате. Стремете се към Неговата милост, защото който се стреми към нея, върви по Неговия прав Път.

Вижте положението, в което се намираме и страданията и несгодите, които Ни измъчват. Не Ни пренебрегвайте нито за миг и отсъдете справедливо между Нас и Нашите неприятели. Това несъмнено ще бъде от явна полза за вас. Затова ви разказваме историята Си и излагаме пред вас онова, което Ни сполетя, за да премахнете страданията Ни и да облекчите бремето Ни. Нека този, който поиска, Ни освободи от злощастието Ни; а що се отнася до онзи, който не иска да го направи, Моят Господ Бог несъмнено е най-добрият от помагачите.

Съобщи на хората, о, ти, Слуга, и ги запознай с това, което Ти изпратихме на земята, не позволявай ничий страх да Те обезсърчи и не бъди от онези, които проявяват нерешителност. Наближава денят, когато Бог ще е издигнал високо Неговото Дело и ще е възвеличил свидетелството Му в очите на всички, които са на небето и всички, които са на земята. Винаги и при всички обстоятелства се уповавай изцяло на твоя Господ Бог и насочи погледа Си към Него, отвърни се от онези, които отхвърлят истината Му. Нека Бог, Твоят Господар, Ти бъде единствен и достатъчен помощник и крепител. Ние дадохме тържествено обещание да осигурим тържеството Ти на земята и да издигнем Нашето Дело над всички хора, дори и да не се намери нито един цар, който да обърне лицето си към Теб.

CXVII. В желанието си да разкрие необходимите условия за мира и спокойствието на света и напредъка на неговите народи, Великото Същество е писало следното: Непременно ще дойде времето, когато повелителната необходимост от провеждането на едно събрание, на което ще бъдат представени всички хора, ще бъде осъзната по целия свят. Управниците и царете на земята трябва да присъстват на него и, участвайки в разговорите, да обсъдят такива начини и средства, които да положат основите на световния Велик мир между хората. Един такъв мир изисква Великите сили да вземат решение за помиряване помежду си в името на спокойствието на народите на земята. И ако някой владетел вдигне ръка срещу друг, всички с общи усилия трябва да го възпрат. Ако това бъде сторено, народите на света няма вече да имат нужда от въоръжаване освен за целите на сигурността на царствата си и за поддържането на вътрешния ред в тях. Така ще бъдат осигурени мирът и спокойствието на всеки народ, правителство и държава. Иска Ни се да се надяваме, че царете и властелините на земята, които са отраженията на благото и всемогъщо Божие име, ще достигнат до това положение и ще съумеят да защитят човечеството от посегателствата на тиранията... Наближава денят, когато всички народи по света ще приемат един общ език и една обща писменост. Тогава, където и да отиде човек, който и чужд град да посети, ще се чувства като че ли влиза в собствения си дом. Тези неща са задължителни и абсолютно необходими.. Дълг на всеки разумен и проницателен човек е да превърне написаното в действие и реалност... Истински човек е този, който днес е посветил себе си в служба на целия човешки род.. Великото Същество е казало: Блажен и честит е онзи, който се е вдигнал в защита на добруването на всички народи и родове на земята. И на друго място: Трябва да се гордее не този, който обича отечеството си, а този, който обича целия свят. Земята е само една страна и всички хора ¦ нейни граждани.

CXVIII. Не пренебрегвайте страха от Бога, о, царе на земята и внимавайте да не престъпите определените от Всемогъщия граници. Спазвайте предписаните ви в Неговата Книга закони и се пазете да не ги нарушите. Бъдете внимателни, за да не причините на никого и най-малката несправедливост, а следвайте пътя на справедливостта, защото това наистина е правият път.

Изгладете разногласията си и намалете въоръженията си, за да облекчите товара на разходите си и успокойте умовете и сърцата си. Ликвидирайте несъгласията, които ви разединяват и повече няма да имате нужда от въоръжения освен за защита на собствените ви градове и територии. Бойте се от Бога и внимавайте да не пристъпите границата на умереността и бъдете причислени към неразумните и разточителните.

Научихме, че всяка година увеличавате разходите по издръжката си, а товарът им прехвърляте върху поданиците си. Това е извън техните възможности и е ужасно несправедливо. Бъдете справедливи съдници за хората и символи на правото за тях. Това е, което ви подобава и приляга на положението, ако съдите безпристрастно за нещата.

Внимавайте и не постъпвайте несправедливо с този, който се е обърнал към вас и се е прислонил под сянката ви. Имайте страх от Бога и бъдете от онези, които водят праведен живот. Не се осланяйте на силата, армиите и богатствата си, а се уповавайте всецяло на Бога, Който ви е създал и търсете помощта Му във всичките си дела, защото подкрепа идва само от Него. Той помага на когото пожелае с цялото небесно и земно войнство.

Знайте, че бедните са Божието упование сред вас и внимавайте да не предадете Неговото доверие, да не постъпвате несправедливо с тях и да не тръгнете по пътя на коварните и вероломните. Абсолютно сигурно е, че ще бъдете призовани да отговаряте за Неговото доверие в деня, когато заработят Везните на Справедливостта и когато всекиму ще бъде дадено заслуженото, а делата на всички хора, богати или бедни, ще бъдат сложени на кантара.

Ако не обърнете внимание на съветите, които на хубав и ясен език ви разкрихме в това Послание, Божието наказание ще ви връхлети отвсякъде и присъдата на Неговата справедливост ще ви застигне. В този ден вие не ще можете да Му противостоите и ще признаете собствената си безпомощност. Затова имайте милост към себе си и към онези, които стоят по-долу от вас. Съдете ги според правилата, предписани от Бога и Неговото най-свещено и благородно Послание, Послание, в което Той е определил точната мяра на всяко нещо и ясно е обяснил всичко и което само по себе си представлява съвет и предупреждение за тези, които вярват в Него.

Проучете внимателно Нашето Дело, запознайте се с всичко онова, което Ни сполетя, и изберете по справедливост между Нас и Нашите врагове, бъдете от онези, които постъпват справедливо спрямо съседа си. Ако не спрете ръката на потисника и не успеете да защитите правата на угнетения, какво право имате да се хвалите пред другите? И с какво наистина толкова се гордеете? С това, което ядете и пиете ли, или с богатствата, които трупате в хазната си, или пък с разнообразието и цената на труфилата, с които се гиздите? Ако истинската слава се заключаваше в притежаването на такива нетрайни неща, то земята, по която ходите, е тази, която трябва да се големее пред вас, защото ви доставя и ви дарява с всички тези неща по повелята на Всемогъщия. В недрата є се съдържа, според както е заповядал Бог, всичко онова, което притежавате и от нея, като знак на Неговото милосърдие вие добивате богатствата си. Затова вижте добре разкоша, с който се перчите! И дано можете да разберете как стоят нещата!

Нещо повече! Кълна се в Този, Който държи във властта Си цялото сътворение! Истинската ви и непреходна слава е единствено в непоколебимата ви вярност към Божиите предписания, в искреното ви и безрезервно съблюдаване на Неговите закони, в решимостта ви да следите за тяхното приложение и да вървите непоколебимо по правилния път.

CXIX. О, владетели на земята! Защо хвърлихте сянка върху сиянието на Слънцето и го накарахте да престане да свети? Вслушайте се в съвета, който ви дава Перото на Всевишния, за да можете и вие, и бедните, да постигнете спокойствие и мир. Ние се молим на Бога да помогне на царете на земята да установят мир в света. Той наистина прави, което поиска.

О, царе на земята! Вие всяка година увеличавате разходите си, а товарът им прехвърляте върху поданиците си. Това е крещяща несправедливост. Стреснете се от въздишките и сълзите на Онеправдания и не обременявайте извънмерно народите си. Не ги ограбвайте, като ги карате да строят дворци за вас, а им отредете това, което отреждате за самите себе си. Така Ние ви разкриваме онова, което ще ви бъде от полза, ако сте в състояние да го разберете. Хората са вашите съкровища. Внимавайте да не управлявате в нарушение на Божиите заповеди и да не предадете доверениците си в ръцете на разбойника и на грабителя. Чрез тях вие управлявате, чрез тях съществувате и с тяхна помощ побеждавате. И въпреки това, с какво пренебрежение гледате на тях! Странно, наистина много странно!

Сега, когато отхвърлихте Най-великия мир, придържайте се неотклонно към По-малкия мир, за да можете поне до известна степен да подобрите положението си и това на подвластните ви.

О, владетели на земята! Помирете се помежду си, за да не се нуждаете от повече оръжия освен от необходимите за защитата на собствените ви територии и доминиони. Внимавайте да не пренебрегнете съвета на Всезнаещия, на Всеотдайния.

Бъдете единни, о, царе на земята, защото само така бурята на несъгласието помежду ви ще стихне и народите ви ще намерят покой, ако сте от онези, които разбират. Ако някой от вас вдигне оръжие срещу друг, вдигнете се всички срещу него, защото така ще бъде справедливо.

CXX. О, вие, избрани представители на народа във всяка страна! Съветвайте се помежду си и се занимавайте само с онова, което ще бъде от полза на човечеството и ще подобри положението му, ако сте от тези, които умеят да анализират. Гледайте на света като на човешкото тяло, което, макар че е било създадено цяло и съвършено, е било измъчвано, поради най-различни причини от тежки неразположения и болести. Нито ден то не е намерило спокойствие, нещо повече, болестта му става все по-тежка, тъй като е попаднало в ръцете на невежи лекари, които са отпуснали юздите на собствените си желания и са изпаднали в тежък грях. А ако някога се случи благодарение на грижите на някой способен лекар една част от това тяло да бъде излекувана, то останалата продължава да страда както преди. Това ви разкрива Всезнаещият, Премъдрият.

Ние го виждаме днес във властта на управници, които са толкова опиянени от високомерие, че не могат ясно да разберат дори собствената си изгода, а още по-малко да разпознаят едно толкова смущаващо и предизвикателно Откровение като това. И всеки път, когато някой от тях се е опитвал да подобри положението му, то мотивите му за това, явни или не, са били собствената му изгода и недостойният им характер е ограничавал възможностите му да лекува и изцерява.

Това, което Господ Бог е предписал като върховно лекарство и най-могъщо средство за изцелението на света, е обединението на всички народи в името на едно всеобщо Дело и в една обща Вяра, а то може да бъде постигнато само чрез силата на един изкусен, всемогъщ и вдъхновен Лечител. Това е истината, а всичко друго е заблуда.

CXXI. Кажи: О, вие, които Ми завиждате и искате да Ме нараните! Нека яростта на вашия гняв срещу Мен ви унищожи! Ето че Слънцето на Славата и Великолепието изгря на хоризонта на Моето Откровение и обгърна със сиянието си цялото човечество, но вие въпреки това не допуснахте блясъкът му да ви озари и продължавате да тънете в пълно безгрижие. Имайте милост към себе си и не отхвърляйте твърденията на Този, Чиято истина вече сте признали и не бъдете от тези, които вършат грях.

Кълна се в справедливостта на единствения истински Бог! Ако откажете да приемете това Откровение, всички народи на земята ще ви се подиграват и ще ви се присмеят, защото вие именно, за да защитите вашата кауза, извадихте пред очите им доказателствата за Бога, Върховния Закрилник, Най-силния, Всеславния, Всезнаещия. Но въпреки това, щом Неговото поредно Откровение, обгърнато със славата на всепринуждаващата власт, ви бе изпратено, вие го отхвърлихте с пренебрежение и с това се причислихте към лишените от разум!

Какво?! Нима вярвате, че притежавате силата да угасите сиянието на Слънцето или да затъмните блясъка му? Не, кълна се в живота Си! Вие никога няма да успеете да постигнете целта си, въпреки че призовавате на помощ всичко, което е на небето и всичко, което е на земята. Действайте със страх от Бога и не се трудете напразно. Вслушайте се в словата Му и не бъдете от онези, които са отделени като с було от Него. Кажи: Бог Ми е свидетел! Аз не искам нищо за Себе Си. Всичко, което искам, е победата на Бога и тържеството на Неговото Дело. Сам Той е достатъчно доказателство в двуборството ни. Ако можехте да прочистите взора си, щяхте веднага да видите, че делата Ми потвърждават истинността на думите Ми и че думите Ми са ръководство за делата Ми.

Но очите ви са слепи! Не виждате ли колко голяма е Божията сила и върховната Му власт? Не почувствахте ли Неговото величие и слава? Горко на вас, о, сборище от коварни и завистливи люде! Вслушайте се в това, което ви говоря и не се бавете нито за миг повече. Така ви заповядва Този, Който е Красотата на Премилостивия, за да можете да се откъснете от нещата, които притежавате и да се издигнете до такива висоти, от които пред очите ви ще се разкрие цялото сътворение, приютено в сянката на Неговото Откровение.

Кажи: Няма място, където да се подслоните, нито убежище, в което да се скриете и никой няма да ви предпази или защити в този Ден от яростта на Божия гняв и от Неговата стихийна сила, докато не потърсите сянката на Неговото Откровение. А Неговото Откровение е това наистина, което ви се разкри в лицето на този Младенец. Хвала на Бога за това толкова сияйно, толкова драгоценно и удивително откровение.

Откъснете се от всичко извън Мен и обърнете очите си към Моето лице, защото то е по-добро за вас от всичко, което притежавате. Езикът на Бога потвърждава истинността на Моите думи чрез Моето собствено слово, което изрича истината и обхваща всички неща.

Кажи: Нима мислите, че предаността ви към Неговото Дело може да Му бъде от полза или че, ако отхвърлите истината му, можете да Го поставите в затруднение? Не, кълна се в Себе Си, Всепокоряващия, Недостижимия, Всевишния! Разкъсайте булото на имената и влезте в царството им. Кълна се в Красотата Си! Дойде Този, Който е Владетелят на всички имена, Този, по Чиято заповед е било създадено от самото начало, което няма начало, всяко отделно име и Който ще продължи да ги създава както намери за добре. Той наистина е Всесилният, Премъдрият.

Внимавайте да не се лишите сами от одеянието на Божественото ръководство. Пийте до насита от Чашата, която Небесните Младенци са вдигнали над главите ви. Така ви заповядва Този, Който има повече милост към вас, отколкото имате вие към самите себе си и Който не търси нито отплата, нито признателност от вас. Неговата награда ще дойде от Онзи, Който чрез силата на истината Го изпрати на земята и Го отличи сред всички, провъзгласи Го като Доказателство за самия Себе Си пред целия свят. Той именно Го упълномощи да разкрие всички Негови знаци. Погледнете отново, за да видите нещата, към които ви призовава езикът на Предвечния и бъдете от онези, които разбират истината. Чули ли сте някога от прадедите си или от поколенията преди тях, та чак до първия Адам, че някой, който идва, носен от облаците на откровението и облечен в явна и неземна власт, имащ от дясната си страна Божието Царство, а от лявата ¦ цялото могъщество и слава на непреходната Си власт, някой, който е предвождан от ангелите на Бога, Всемогъщия, Всепринуждаващия и Всесилния и който непрестанно мълви стихове, чийто смисъл умовете на най-учените и най-мъдрите измежду хората са безсилни да разберат, че този някой може даже да бъде носител на послание, което не е от Бога? Затова бъдете разумни и говорете истината и само истината, ако претендирате, че сте честни и принципни.

Кажи: Стиховете, които разкрихме, са толкова много, колкото и онези, които в предишното Откровение бяха изпратени на Баб. Нека този, който се усъмни в думите, изречени от Божия Дух, потърси палатите на Нашето Присъствие и чуе Нашите божествени стихове и нека стане очевидец на несъмненото доказателство за Нашите претенции.

Кажи: В името на справедливостта на Всемогъщия! Мярата на Божията благосклонност достигна своя връх, а Словото Му ¦ съвършенство, светлината на Неговия лик се разкри за хората, върховната Му власт се разпростря над цялото сътворение, великолепието на Неговото Откровение стана явно и щедростта Му се изля над цялото човечество.

CXXII.Човекът е най-висшият Талисман. Липсата на подходящо образование обаче го е лишила от това, което той по рождение притежава. С една дума, излязла от Божиите уста, той е бил създаден; с друга е бил насочен, за да познае Извора на своето просвещение; и с още една са били гарантирани неговото положение и предназначението му на този свят. Великото Същество е казало: “Гледайте на човека като на мина с безценни съкровища. Но само образованието може да накара тази мина да открие богатствата си и да позволи на човечеството да се възползва от тях. Ако който и да е човек си направи труда да размисли върху онова, което Светите писания, изпратени на земята от небето на Божията свещена Воля ни разкриват, той веднага ще разбере, че тяхната цел е всички хора да бъдат смятани като едно цяло, за да може печатът с думите “Царството ще бъде на Бога”, да бъде положен върху всяко сърце, а светлината на Божествената щедрост и милосърдие да обгърне със сиянието си целия човешки род. Единственият истински Бог, хвала на великолепието Му, не е искал никога нищо за Себе Си. Предаността на човечеството не може да Му бъде от полза, нито пък неговата поквара може да Му навреди. Птицата от Царството на Словото не престава да изрича все същите думи: “Всички неща съм поискал за теб и теб също заради самия теб.” Ако учените и практични хора на съвремието ни можеха да позволят на хората да вдъхнат от уханието на разбирателството и на любовта, всяко отзивчиво и разсъдливо сърце би разбрало смисъла на истинската свобода и би открило тайната на ненарушавания от нищо мир и абсолютния душевен покой. Ако земята можеше да достигне това състояние и да се озари от светлината му, тогава за нея наистина би могло да се каже: “По нея няма да видиш нито вдлъбнатини, нито издигащи се възвишения.”

CXXIII. Къде отидоха поколенията преди вас? А онези, около които приживе кръжеше най-прекрасната и многообещаваща страна ¦ къде са те сега? Възползвайте се от техния пример, о, хора, и не бъдете от тези, които се заблуждават.

Скоро други ще сложат ръка на това, което притежавате, и ще се настанят в домовете ви. Вслушайте се в думите Ми и не се причислявайте към безразсъдните.

Върховен дълг на всеки от вас е да избере за себе си онова, върху което никой не може да посегне и което никой не може да му отнеме. А такова нещо ¦ и Всевишният Ми е свидетел за това ¦ е любовта към Бога, стига да можехте да го разберете.

Изградете за себе си такива къщи, които пороите и наводненията не могат никога да разрушат, и които ще ви защитят от промените и превратностите на земния живот. Това е поръчението на Този, Когото светът онеправда и от Когото се отрече.

CXXIV. Колко прекрасно е единството на Живия, на Вечния Бог ¦ единство без всякакви резерви и ограничения, което надхвърля способностите за възприемане на всички Божии създания! Откакто свят светува, Той живее в недостъпната Си обител на святост и великолепие и завинаги ще остане на престола Си във висините на Своята върховна и от нищо независима власт и величие. Колко възвишена е нетленната Му същност, колко недосегаема е тя за познанието на всички създания и колко неизмеримо високо ще остане над венцехваленията на всички обитатели на небето и земята!

От най-висшия извор, от същината на Своята благост и щедрост Той е дарил всяко живо същество със знака на Своето познание, така че никое от създанията Му да не бъде лишено от своя дял в изразяването ¦ всеки според способностите и положението си ¦ на това познание. Този знак е огледалото на Неговата красота в света на сътворението. Колкото по-голямо е усилието, вложено за усъвършенстването на това прекрасно и възвишено огледало, толкова по-вярно то ще може да отразява великолепието на Божиите имена и качества и да разкрива чудесата на Неговите знаци и познание. Всяко създание ще може (толкова голяма е тази отразяваща сила) да разкрие възможностите на предопределеното си положение; ще познае своите заложби и ограничения и ще потвърди истината, че “Той наистина е Богът; и няма друг Бог освен Него.” ...

Не може да има никакво съмнение, че вследствие на съзнателно полаганите от всеки човек усилия и в резултат от проявата на неговите собствени способности, това огледало може да бъде до такава степен изчистено от мръсотията на земната поквара и освободено от сатанинските умотворения, че да бъде в състояние да се доближи до просторите на вечната святост и да достигне до палатите на безкрайното разбирателство. В съответствие обаче с принципа, че всяко нещо си има точно определено време и всеки плод ¦ подходящия момент, за да узрее, скритата енергия и сила на една такава мъдрост може най-пълно да се изяви в Дните на Бога, както и тогава само може да разкрие пролетното великолепие на един такъв дар. И макар че всеки ден може да носи предопределения му дял от прекрасната Божия благодат, Дните, непосредствено свързани с Божието Проявление, се отличават от всички останали и заемат такова положение, което ничий ум не е в състояние да си представи. Влятата в тях сила е такава, че ако сърцата на всички, които живеят на небето и на земята, можеха в тези дни на безкрайно блаженство да бъдат изправени лице в лице с това Слънце на неувяхваща слава и да бъдат приведени в хармония с Неговата Воля, то всяко едно от тях би се издигнало високо над всички земни неща, би засияло с Неговата светлина и би се пречистило чрез Неговата милост. Хвала на тази милост, която превъзхожда всяка друга благодат, колкото и голяма да е тя, и дълбока почит пред една такава благост, подобна на която не е виждало никое човешко око! Той стои по-високо от всичко, което Му се приписва и което се говори за Него!

Поради тази именно причина през тези Дни никой никога няма да се нуждае от съседа си. Беше вече доказано изчерпателно, че в този определен от Бога Ден мнозинството от онези, които са търсили и са достигнали Неговия свещен палат, проявяват такова знание и мъдрост и една капка от които не е в състояние да разбере и няма никога да проумее никой друг освен тези свети и чисти хора, колкото и много той да се е учил или да е учил другите. Именно въз основа на тази способност, в дните на Проявлението на Слънцето на Истината, възлюбените на Бога се издигат над всяко човешко познание и стават независими от него. Нещо повече, от техните сърца и от изворите на вродените им способности непрекъснато блика самата същност на човешкото знание и мъдрост.

CXXV. О, братко Мой! Когато този, който наистина търси, реши да тръгне по пътя, водещ към познанието на Всевишния, той трябва преди всичко да изчисти сърцето си, което е място на проявление на скритите Божии тайнства, от помрачаващата го прах на всяко придобито знание и от следите на настанилите се в него сатанински желания. Той трябва да заличи от гърдите си, които са светилището на непреходната любов към Многообичания, всяка скверност и да освободи душата си от всичко, имащо връзка с плътта, от всяка призрачна и ефимерна привързаност. Той трябва така да очисти сърцето си, че в него да не остане и следа от любов или омраза, за да не би любовта да го подведе да сгреши, а омразата да го отблъсне от истината. Самият ти си свидетел в този Ден на това, как почти всички хора заради такава любов или омраза се лишават от безсмъртното Лице, изгубват от погледа си Въплъщенията на Божествените тайнства и останали без пастир, се скитат из пустинята на забравата и на греха.

Такъв търсач трябва винаги да се уповава на Бога, да се откаже от света и от хората в него, да се откъсне от всичко земно и да бъде верен на Този, Който е Господът Господен. Той не трябва никога да се стреми да поставя себе си над когото и да било, трябва да заличи от сърцето си всяка следа на високомерие и тщеславие, да постоянства в търпението и смирението, да не говори излишно и да се въздържа от празнодумие. Защото езикът е тлеещ огън, а невъздържаната реч ¦ смъртоносна отрова. Физическият огън поглъща тялото, а огънят на думите унищожава сърцето и душата. Действието на първия продължава само броено време, докато последиците от втория траят със столетия.

Търсачът трябва също така да гледа на злословието като на тежък грях и да стои настрана от неговата власт, защото злословието гаси светлината на сърцето и убива живота на душата. Той трябва да се задоволява с малко и да не става роб на прекомерни желания. Трябва да скъпи дружбата на онези, които са се отрекли от света и да смята за скъпоценно свое предимство отбягването на материалистично настроените и обичащи да се хвалят хора. В зората на всеки нов ден той трябва да се обръща към Бога и с цялото си сърце да постоянства в търсенето на своя Възлюбен; трябва да унищожава всяка своеволна мисъл с пламъка на любовта, произнасяйки името Му и да отминава с бързината на мълния всичко, което не се отнася до Него. Той трябва да подкрепя изгнаника и никога да не отказва помощта си на бедстващия. Трябва да проявява доброта към животните и следователно още повече към ближния си, който е надарен със способността да говори и не трябва да се колебае да жертва живота си за своя Многообичан, нито да позволява на хорското неодобрение да го отклони от Истината. Той не трябва да пожелава на другите това, което не желае за себе си, нито да обещава онова, което не може да изпълни. С цялото си сърце трябва да отбягва да общува със злосторници и да се моли за опрощението на греховете им. Трябва да прощава на грешния и никога да не се отнася с презрение съм долното му обществено положение, защото никой не знае как ще свърши живота си. Колко често грешникът в последния си час се е докосвал до същината на вярата и изпивайки виното на безсмъртието, се е отправял към Множеството във висините! И колко често благочестивият вярващ, в часа на възнесението на душата си, е толкова променен, че пада в най-дълбокия унищожителен огън!

Нашата цел с тези убедителни и добре претеглени думи е да внушим на търсача, че той трябва да гледа на всичко, което е извън Бога, като на преходно и да смята всички неща, с изключение на Него, Който е Обектът на всичките ни молитви, за абсолютно незначителни.

Това са някои от присъщите на възвишения човек качества. Те са отличителен белег на духовно надарените. Бяхме ги споменали във връзка с изискванията към крачещите по пътя на положителното познание. Когато безкористният пътник и искрен търсач е изпълнил тези съществени условия, тогава и само тогава той може да се нарече истински търсач. А когато изпълни условията, съдържащи се в стиха “Който полага усилия заради Нас”, той ще се радва на блаженството, изразено с думите: “него без съмнение ще ръководим по Нашия Път”.

Само когато в сърцето на търсача бъде запалена лампата на дълбокия и искрен стремеж, на пламенното желание и безграничната преданост, на горещата любов, на възторга и на екстаза, а над душата му полъхне лекият ветрец на Божията нежна обич, мракът на заблудата ще се разсее, мъглите на съмнението и на лошите предчувствия ще се разпръснат и светлината на познанието и на увереността ще обгърне цялото му същество. В този час Тайнственият Вестител, който носи радостните вести на Духа, ще заблести, сияещият като утринна зора от Божия Град и със звука на тръбата на познанието ще разбуди сърцата, душите и умовете от дрямката на нехайството. И тогава многоликата добрина и щедрата благодат на свещения и нетленен Дух ще вдъхнат съвършено нов живот на търсача и той ще се види надарен с нови очи, нови уши, ново сърце и нов ум, с които ще съзерцава и размишлява върху неоспоримите знаци на вселената и ще проникне в скритите тайни на душата. Гледайки с Божиите очи, той ще открие във всяка частица вратата, която ще го заведе до мястото на абсолютната увереност. Във всяко нещо той ще открие тайнствата на Божественото Откровение и доказателствата на едно безкрайно и непрекъснато Проявление.

Кълна се в Бога, че този, който върви по пътя на Неговото ръководство и се стреми да овладее висотите на праведността, за да достигне това славно и възвишено положение, ще усети от хиляди мили разстояние Божието ухание и ще види сияйното утро на Божественото ръководство да изплува над Извора на всички неща. И всяко нещо, колкото и малко да е то, ще бъде за него откровение, отвеждащо го при неговия Възлюбен, Обекта на търсенето му. Проникновението на този търсач ще бъде толкова голямо, че той ще може да разграничава истината от лъжата, така както различава слънцето от сянката. И ако сладкото Божие ухание се разнася в най-отдалечените краища на Изтока, той непременно ще познае и ще вдъхне аромата му, дори и да живее в най-крайния Запад. По същия начин той ясно ще разпознае и всички Божии знаци ¦ Неговото удивително слово, могъщите Му дела и велики постъпки ¦ и ще ги разграничи от делата, думите и заниманията на хората, точно както бижутерът разпознава скъпоценния от обикновения камък и всеки човек ¦ пролетта от есента и топлината от студа. Когато човешката душа се изчисти от всяка задръстваща тъканта є земна привързаност, тя непременно ще усети, независимо от разстоянията, диханието на Многообичания и водена от свежия Му аромат, ще стигне до Града на Увереността и ще влезе в него.

Там търсачът ще открие чудесата на Неговата древна Мъдрост и ще долови от шумолящите листа на растящото в този Град Дърво всички скрити учения. с вътрешното си и с външното си ухо той ще чуе въздигащите се от прахта му химни на възхвала към Господаря на Господарите, а с вътрешното си око ще открие тайните на “завръщането” и на “възкресяването”.

Колко неизразимо прекрасни са знаците, символите, проявленията и величието, които Той, Който е Царят на Имената и на Качествата, е отредил на този Град! Влизането в него утолява жаждата, без за това да е нужна вода и запалва любовта към Бога без помощта на огън. Всяко стръкче трева там съхранява тайните на една неразгадаема Мъдрост, а върху всеки розов храст безчислени славеи в блажен екстаз леят своята песен. Прекрасните му лалета разкриват тайнството на вечния Огън в Горящия Храст, а сладкото ухание на святост излъчва аромата на Духа на Спасителя. Той (градът) дарява богатство без злато и безсмъртие без смърт. Всеки негов лист крие неизразими наслади и всяка дупка в земята ¦ безчислени тайни.

Тези, които храбро се трудят в търсене на Бога, ще се почувстват, щом веднъж се откажат от всичко извън Него, толкова тясно свързани с този Град, че и моментната раздяла с него ще им се струва немислима. Те ще се вслушват в непогрешимите доказателства, идващи от Зюмбюла на това множество и ще получават най-убедителните потвърждения от красотата на неговата Роза и от песента на неговия Славей. Веднъж на около хиляда години Градът ще бъде възстановяван и обновяван. ...

Този Град не е нищо друго, а Словото Божие, което се разкрива във всяка нова епоха и откровение. По времето на Моисей това е Петокнижието, по времето на Иисус ¦ Евангелието, по времето на Мохамед, Божия Пратеник ¦ Корана; и днес това е Баян; а в Откровението на Този, Когото Бог ще ни яви, Неговата собствена Книга ¦ Книгата, към която по необходимост водят всички Книги на предишните Откровения и която стои по-високо от всички тях.

CXXVI. Където и да живеем като изгнаник и колкото и големи страдания да понасяме, Божиите люде трябва с твърда решимост и непоколебима вяра да гледат неизменно към Извора на Славата и да се занимават с онова, което ще благоприятства напредъка на света и на народите в него. Всичко, което Ни сполетя в миналото, беше от полза за целите на Нашето Откровение и разпространи славата му; и всичко, което може да Ни се случи в бъдеще, ще има подобен резултат. Бъдете верни и поддържайте от цялото си сърце Божието Дело, което беше изпратено на земята от Този, Който е Повелителят, Премъдрият. С най-голяма доброта и милосърдие Ние призовавахме и насочвахме всички хора и народи на земята към това, което наистина ще им бъде от полза.

Слънцето на Истината, което блести в цялото си великолепие, Ни е свидетел! Божиите люде нямат друга цел освен да обновят света, да облагородят живота в него и да възродят народите. Честността и доброжелателството са били винаги отличителен белег на отношенията им с всички хора. Тяхното външно поведение е само отражение на вътрешния им живот, а вътрешният им живот е огледало на външното им поведение. Нищо не скрива и не помрачава истините, върху които се гради Вярата им. Тези истини са разкрити пред очите на всички хора и могат да бъдат разпознати безпогрешно. Самите техни дела потвърждават истинността на тези думи.

В този Ден всяко проницателно око може да види изгряващата светлина на Божието Откровение и всяко внимателно ухо може да разпознае Гласа, който се чу от Горящия Храст. Приливът на водите от Божественото милосърдие е толкова голям, че Този, Който е Изворът на Божиите знаци и Носителят на доказателствата за Неговото великолепие без всякакво прикритие общува и беседва с народите и родовете на земята. Колко много са онези, които злонамерено търсят Нашето Присъствие и отдръпват от него верни и предани приятели! Вратите на Божията благодат са широко отворени за всички хора. Във взаимоотношенията си с тях Ние се отнасяме еднакво и с праведния, и с грешника, за да дадем възможност на злосторника да достигне до безграничния океан на Божественото опрощение. Името Ни “Укривателят” разля такава светлина над хората, че неверникът видя себе си наред с благочестивия. Ние никога няма да разочароваме този, който се стреми да ни достигне, нито ще откажем достъп до палатите Си на онзи, който е обърнал взора си към Нас. ...

О, приятели! Помогнете на единствения истински Бог, хвала на великолепието Му, с достойните си дела и с такъв характер и поведение, които ще бъдат приемливи в Неговите очи. Нека този, който се стреми да бъде помощник на Бога в този Ден, затвори очите си за всичко, което притежава и ги отвори за Божиите неща. Нека престане да се занимава с онова, което е от полза лично за него, а се погрижи за възхвалата на всепокоряващото име на Всемогъщия. Той трябва да изчисти сърцето си от всички долни страсти и нечисти желания, защото страхът от Бога е оръжието, което може да го направи победител, главното средство, чрез което може да постигне своята цел. Страхът от Бог е щитът, който защитава Неговото Дело и помага на хората Му да постигнат победа. Той е знаме, което никой човек не е в състояние да изтръгне, сила, с която не може да се равнява ничие могъщество. С неговата помощ и с позволението на Този, Който е Господарят на земното и небесното Войнство, тези, които са близо до Бога, можаха да покорят и завладеят цитаделите на човешките сърца.

CXXVII. Ако желанието ви, о, хора, е да познаете Бога и да откриете величието на Неговата сила и мощ, то гледайте на Мен с Моите собствени очи, а не с очите на който и да е друг освен Мен. Иначе няма да можете никога да Ме разпознаете, дори и да мислите за Делото Ми, докато трае Царството Ми и да размишлявате върху всички сътворени неща през цялата вечност на Бога, Върховния Господар на всичко, Всемогъщия, Вековечния, Премъдрия. Така Ние разкриваме истината на Нашето Откровение, за да могат хората да се събудят от нехайството си и да бъдат от онези, които разбират.

Вижте колко жалко е положението на тези, които много добре знаят как пожертвах Самия Себе Си и Своя род, следвайки Божия път и за да запазя вярата им в Него и на които им е добре известно как враговете Ми крояха интриги срещу Мен в дните, когато сърцата на хората трепереха от страх и когато самите те се криеха от очите на възлюбените на Бога и се грижеха за осигуряването на собственото си спокойствие и сигурност.

В края на краищата Ние успяхме в провъзгласяването на Божието Дело и го издигнахме на такава висота, че всички хора, с изключение на онези, които таят в сърцата си зложелателство към Младенеца и приписаха равноподобни на Всемогъщия, признаха върховенството на Бога и Неговата всемогъща власт. Но въпреки това Откровение, чието влияние проникна във всички Божии създания и въпреки блясъка на тази Светлина, подобна на която никой не е виждал, погледнете как хората на Баяна се отрекоха от Мен и Ми се противопоставиха. Някои се отклониха от Божия Път, отхвърлиха властта на Този, в когото бяха вярвали и постъпиха грубо и безчестно спрямо Бога, Всесилния, Върховния Закрилник, Най-възвишения, Най-великия. Други се поколебаха и спряха насред Пътя към Него и смятаха Делото на Създателя в най-дълбоката му същност за недействително, докато не бъде потвърдено с одобрението на онзи, който бе създаден чрез действието на Моята Воля. Затова делата им се провалиха, но те не успяха да го разберат. Сред тях е и този, който искаше да мери Бога със собствената си мярка и беше толкова заблуден от Божиите имена, че се опълчи срещу Мен; този, който отсъди, че заслужавам смърт и който приписа на Мен престъпленията, които сам беше извършил.

Ето защо Аз се застъпвам за Моята мъка и страдание пред Този, Който Ме създаде и Ми повери Своето Послание. На Него Аз благодаря и Него възхвалявам за всичко, което е повелил, за Моята самота и за изпитанията, които преживях в ръцете на онези, които са се отклонили толкова много от Него. Аз търпеливо понасям и ще продължа да понасям нещастието, което Ме сполетя и винаги ще влагам цялата Си надежда и упование в Бога. На Него Аз ще се моля с думите: Води Твоите слуги, о, Господи, Боже Мой, към палатите на Твоята любов и щедрост и не позволявай те да бъдат лишени от чудесата на Твоята милост и на Твоята многолика благодат. Защото те не знаят какво си предопределил за тях по силата на Твоето милосърдие, което обхваща цялото сътворение. Външно, о, Господи, те са слаби и безпомощни, а в душите си само едни сироти. Ти си Преблагият, Щедрият, Най-високостоящият, Най-великият. Не изсипвай, о, Боже, яростта на Твоя гняв върху тях и ги накарай да дочакат времето, когато чудесата на Твоето милосърдие ще се разкрият за всички, за да могат те да се върнат при Теб и да Ти поискат прошка за това, което са извършили срещу Теб. Ти наистина си Всеопрощаващият, Премилостивият.

CXXVIII. Кажи: Нима прилича на човека да твърди, че е последовател на своя Бог, Премилостивия и в същото време да твори в сърцето си делата на самия Сатана? Не, това не му приляга и свидетел ще Ми бъде Този, Който е Красотата на Всеславния. Дано можете да разберете това!

Изчистете от сърцето си любовта към земните неща, от езика си всяка дума, която не Го споменава и от цялото си същество всичко онова, което може да ви попречи да съзерцавате лицето Му или да ви изкуши да следвате подбудите на нечистите ви и пагубни желания. Бойте се от Бога, о, хора, и бъдете от тези, които вървят по пътя на праведността.

Кажи: Ако вашето поведение, о, хора, противоречи на вашите уверения, как мислите тогава, че ще можете да се разграничите от онези, които въпреки че заявяват вярата си в своя Господ Бог, веднага щом Той слезе при тях, обгърнат в облак от святост, отказаха да Го признаят и отхвърлиха Неговата истина? Освободете се от всяка привързаност към този свят и неговата суета и стойте далеч от нея, защото тя ви тласка да следвате собствените си страсти и ненаситни желания и ви пречи да тръгнете по правия и славен Път.

Знайте, че под “света” се разбира незнанието ви за Този, Който е вашият Създател, и погълнатостта ви от всичко онова, което не е Той. “Бъдният живот”, от друга страна, означава нещата, които със сигурност ви доближават до Бога, Всеславния, Несравнимия. Светът е този, който в този Ден ви отклонява от любовта към Бога. Стойте далеч от него, за да можете да бъдете причислени към блажените. Ако някой иска да се украси с накитите на земята, да носи нейната премяна или да ползва облагите, които тя дава, не може да го сполети зло, ако той не позволи нищо да се изпречи между него и Бога, защото Бог е предопределил всяко добро нещо, създадено в небето или на земята, за онези Негови слуги, които истински вярват в Него. Затова яжте, о, хора, от хубавите неща, които Бог ви е дал и не се лишавайте от Неговата удивителна щедрост. Благодарете Му и Го възхвалявайте и бъдете от тези, които са истински признателни.

О, ти, който си напуснал дома си и си потърсил Божието присъствие! Оповести на хората Посланието на твоя Господ Бог и дано ги възпре да следват подбудите на нечистите си и пагубни желания и ги накара да си спомнят за Бога, Най-възвишения и Най-великия. Кажи: Бойте се от Бога, о, хора и не проливайте кръвта на когото и да било. Не враждувайте със съседа си и бъдете от тези, които правят добро. Внимавайте да не създавате безредици на земята, след като тя си е изградила добър ред и не вървете по стъпките на онези, които са се отклонили от правия път.

Нека този от вас, който се вдигне да учи хората на Делото на своя Господ Бог, обучи преди всичко себе си, за да може словото му да привлече сърцата на тези, които го слушат. Докато той не научи сам себе си, излизащите от устата му думи няма да имат въздействие върху сърцето на търсача. Внимавайте, о, хора, да не бъдете от онези, които дават добри съвети на другите, а самите те забравят да ги следват. Думите на такива като тях и отвъд думите, реалностите на всички неща, а отвъд тези реалности стоящите близо до Бога ангели им предявяват обвинението в лъжа.

Ако такъв човек успее някога да окаже въздействие върху някой друг, успехът му следва да бъде приписан не на самия него, а по-скоро на влиянието на словото Божие, според както е повелено от Този, Който е Всемогъщият и Премъдрият. В очите на Бога той е като лампа, която излъчва светлината си, но през цялото време похабява сама себе си.

Кажи: Не вършете, о, хора, онова, което ще ви покрие със срам или ще опетни в очите на хората Божието Дело и не бъдете от тези, които интригантстват. Стойте далеч от това, което разумът ви осъжда. Въздържайте се от всяка злонамереност и коварство, защото това са неща, които са ви забранени в Книгата, до която могат да се докосват само онези, които Бог е пречистил от всеки грях и които е причислил към чистите и светите.

Бъдете справедливи към себе си и към другите, за да може чрез делата ви справедливостта да бъде доказана за Нашите предани слуги. Внимавайте да не посягате на имуществото на съседа си. Покажете се достойни за доверието му във вас и не лишавайте бедния от даровете, с които ви е дарила Божията милост. Бог наистина ще възнагради милосърдните и ще им върне двойно това, което са дали. Няма друг Бог освен Него. Цялото сътворение и господството над него са Негови. Той удостоява с даровете Си, когото поиска и от когото поиска, ги отнема. Той е Великият Дарител, Най-великодушният, Доброжелателят.

Кажи: Разпространявайте Божието Дело, о, хора на Баха, защото Бог е повелил на всекиго да оповестява Неговото Послание и смята това за най-похвалното от всички дела. Но такова дело е допустимо и желано само тогава, когато този, който разпространява Делото Божие, сам твърдо вярва в Бога, Върховния Закрилник, Милостивия и Всемогъщия. Освен това Той е повелил Делото Му да се разпространява чрез силата на словото, а не по пътя на насилието. Такава е Неговата заповед, изпратена на земята от Царството на Този, Който е Най-възвишеният, Премъдрият. Внимавайте да не влизате в противоборство с когото и да било. Нещо повече, старайте се да обяснявате истината доброжелателно и с най-убедителни напътствия. Ако слушателят ви откликне, ще го е направил за собственото си добро, ако ли не, оставете го и обърнете лицата си към свещения Господен Палат, мястото на сияйна святост.

Не се препирайте с никого за земните неща и проблеми, защото Бог ги е оставил в ръцете на тези, които са вложили любовта си в тях. От целия свят Той е избрал за Себе Си човешките сърца, които силите на откровението и словото могат да покорят. Така е било наредено от Пръстите на Баха в Посланието на Божията неотменима повеля по заповед на Този, който е Върховният Повелител, Всезнаещият.

CXXIX. О, пътнико, който вървиш по Божия път! Вземи своя дял от океана на Неговата благодат и не се лишавай от това, което е скрито в дълбините му. Бъди от онези, които са вкусили от съкровищата му. Една капка само от този океан, ако се пръсне над всички, които са на небето и на земята, би била достатъчна, за да ги направи богати с щедростта на Бога, Всемогъщия, Всезнаещия, Премъдрия. С ръцете на себеотричането загреби от неговите животворни води и напръскай с тях всички сътворени неща, за да се очистят те от всички изкуствено създадени от човека ограничения и да се доближат до всемогъщия Божи престол, това свещено и сияйно Място.

Не се опечалявай, ако вървиш сам и нека Бог ти бъде напълно достатъчен. Общувай изцяло с Неговия Дух и бъди от тези, които са благодарни. Възвестявай Делото на твоя Господ Бог на всички, които са на небето и на земята. И ако някой откликне на призива ти, разкрий му бисерите на мъдростта на Господа, твоя Бог, които Неговият Дух ти изпрати и бъди от онези, които истински вярват. А ако някой отхвърли предложението ти, отвърни се от него и се уповавай всецяло на твоя Господ Бог, Господаря на всички светове.

Кълна се в Божията справедливост! Който в този Ден отвори устата си и спомене името на своя Бог, към него ще се спуснат от небето на Моето име, Всезнаещия и Премъдрия, ангелите на Божественото вдъхновение. При него ще слезе и Множеството във висините и всеки ще държи високо чаша с чиста светлина. Така е било предопределено в царството на Божието Откровение по повелята на Този, Който е Всеславният и Най-могъщият.

В Свещеното Було, готови за служба на Бога, са скрити Неговите избраници, които ще бъдат явени на хората и ще подпомогнат Делото Му и няма да се страхуват от никого, дори и ако цялото човечество се вдигне на война срещу тях. Това са тези, които пред погледа на жителите на земята и обитателите на небето ще станат и с пълен глас ще приветстват името на Всемогъщия и ще призоват човешките чеда да поемат пътя на Бога, Всеславния, Превъзхваления. Тръгни и ти по техния път и не позволявай никой да те обезсърчи или уплаши. Бъди от онези, които хаосът на света, колкото и да ги спъва в пътя им към техния Създател, не може никога да сломи и чиято воля и цел ще останат завинаги недосегаеми и непобедими за упреците на критиците.

Върви напред с Божието Послание и Неговите знаци, и отиди при тези, които вярват в Мен и им съобщи новините от Нашия най-свещен Рай. И предупреди онези, които приписват равноподобни на Бога. Кажи: Аз слязох при вас, о, хора, от Престола на славата и ви нося известие от Бога, Най-могъщия, Най-възвишения, Най-великия. В ръката си държа свидетелството на Бога, вашия Господар и Господарят на праотците ви. Претеглете го с точната Везна, която притежавате, Везната на свидетелството на Божиите Пратеници и Пророци. И ако се убедите, че то действително е от Бога, внимавайте да не започнете да го оспорвате с дребнави и несъществени възражения и делата ви да отидат напразно, а вие да бъдете причислени към неверниците. То наистина е Божият знак, изпратен на земята чрез силата на истината; благодарение на него стойността на Божието Дело се разкри за Неговите създания и знамената на чистота и святост се извисиха между земята и небето.

Кажи: Това е запечатаният и загадъчен Свитък, пазителят на Божията неотменима Повеля, съхраняващ изписаните от Пръста на Светостта думи, който беше обвит в булото на непроницаема тайна, а сега е изпратен на земята като знак за милосърдието на Този, Който е Всемогъщият, Предвечният. В него Ние предопределихме съдбините на всички жители на земята и на обитателите на небето и описахме знанието за всички неща от първото до последното. Нищо не може да се изплъзне от вниманието Му, нито да Му се противопостави, независимо дали вече е създадено или ще бъде създадено в бъдеще, стига да можехте да разберете това.

Кажи: Съвсем сигурно е, че изпратеното от Бога на земята Откровение е било повторено и протегнатата Ръка на могъществото Ни е прислонила в сянката си всички, които са на небето и всички, които са на земята. Чрез силата на истината, на чистата истина Ние показахме само един мигновен проблясък от Нашата непроницаема Тайна и ето че онези, които разпознаха сиянието на Синайското великолепие, се простиха с живота, щом съзряха бляскавия лъч на Пурпурната Светлина, обгръщаща Синая на Нашето Откровение. Така Този, Който е Красотата на Премилостивия, слезе на земята в облаците на Неговото свидетелство и предопределеното се изпълни по Волята на Бога, Всеславния и Премъдрия.

Кажи: Излез от свещените си покои, о, Небесна Девице, обитателко на Възвишения Рай! Загърни се според волята на сърцето си в коприненото Одеяние на Безсмъртието и облечи в името на Всеславния бродираната Дреха на Светлината. И тогава се заслушай в сладката и прекрасна мелодия на Гласа, който идва от Престола на Твоя Господар, Недостижимия, Всевишния. Открий лицето Си и покажи красотата на тъмнооката Девойка и не позволявай Божиите слуги да бъдат лишени от светлината на сияйния Ти лик. Не се опечалявай, ако чуеш стенанията на жителите на земята или воплите на небесните обитатели. Остави ги да загинат в прахта на унищожението. Нека се превърнат в нищо, защото в гърдите им гореше пламъкът на омразата. А после запей пред цялото земно и небесно население с най-нежния и звучен глас химна на възхвала на Този, Който е Царят на Божиите имена и качества. Такава е съдбата, която Ти предопределихме и сме напълно в състояние да изпълним намерението Си.

Внимавай да не снемеш от Себе Си, Ти, която си Самата Чистота и Невинност, одеянието Си на сияйна слава. Нещо повече, разкрасявай Се все повече и повече в царството на сътворението с нетленните одежди на Твоя Бог, за да може прекрасният образ на Всемогъщия да се отрази чрез Теб във всички Божии създания и милостта на Твоя Господар да се влее с пълната си сила в цялото сътворение.

Ако усетиш от някого да се носи уханието на любовта към Твоя Господ Бог, пожертвай живота Си за него, защото Ние Те създадохме за тази цел и в нейно име се споразумяхме с Теб от незапомнени времена и в присъствието на всички наши избраници. Не проявявай нетърпение, ако хората със слепи и безчувствени сърца Те обсипват със стрелите на празните си измислици. Остави ги да правят каквото поискат, защото те вървят по пътя на нечестивите.

Провикни се пред погледа на обитателите на небето и на земята: Аз съм Небесната Дева, Детето, заченато от Духа на Баха. Моят дом е Палатът с Неговото Име, Всеславния. В присъствието на Множеството във висините Аз бях обкичена с украсата на Неговите имена. Бях загърната в булото на непробиваемата защита и бях скрита от очите на хората. Струва ми се, че чух Глас с божествена и несравнима звучност, идващ от дясната страна на Бога на Милосърдието и ето че целият Рай се разбуни и затрепери пред очите Ми в томителен копнеж да чуе казаните думи и да види красотата на Този, Който ги е изрекъл. Така Ние разкрихме в това сияйно Послание при това на най-звучния от езиците стиховете, които Езикът на Вечността е бил подтикнат да изрече в Каюмул-Асма.

Кажи: Той заповядва, както намери за добре по силата на Своята върховна власт и прави, каквото пожелае по собствената Си повеля. И никой не може да Му иска сметка за нещата, които е благоволил да повели. Той наистина е Неудържимият, Всемогъщият, Премъдрият.

Тези, които не са повярвали в Бога и са се противопоставили на върховната Му власт, са само безпомощни жертви на порочните си наклонности и нечисти желания. И те ще се отправят към своя дом в огъня на ада, защото ужасен е домът на неверниците!

CXXX. Бъди щедър в благополучието си и благодарен в несполуката. Бъди достоен за доверието на ближния си и го гледай с открито и приветливо лице. Бъди любим приятел за бедния и отрезвителен съветник за богатия, отзовавай се на зова на нуждаещия се и не нарушавай дадения свят обет. Бъди безпристрастен в преценката си и сдържан в думите си. Не бъди несправедлив към никого и проявявай кротост към всички. Бъди като лампа за онези, които блуждаят в мрака, радост за скърбящия, езеро за жадния, пристан за отчаяния, опора и закрила за жертвите на потисничеството. Нека честността и добросъвестността отличава всичките ти дела. Бъди дом за странника, утеха за страдалеца и сигурна опора за беглеца. Бъди очи за слепеца и ръководна светлина за стъпките на блуждаещия. Бъди украса за лицето на истината, корона за челото на верността, стълб в храма на праведността, живително дихание за тялото на човешкия род, знаме за войнството на справедливостта, светило на хоризонта на добродетелта, роса за почвата на човешкото сърце, кораб в океана на познанието, слънце в небето на щедростта, перла в короната на мъдростта, сияйна светлина в небосклона на твоето поколение, плод върху дървото на смирението.

CXXXI. Перото на Древния Цар никога не е преставало да споменава възлюбените на Бога. По някое време реки от милосърдие са избликвали изпод Перото Му, а друг път чрез движението му се е разкривала Божията ясна и разбираема за всички Книга. Никой не може да се сравнява с Него и никой смъртен не може да съперничи на словото Му. Той е, Който от памтивека стои твърдо върху престола на силата и на господството и от Чиито устни излизат съвети, които могат да задоволят нуждите на цялото човечество и предупреждения, които могат да му бъдат от голяма полза.

Единственият истински Бог Ми е свидетел, а и Неговите създания ще потвърдят, че нито за миг не съм Си позволил да остана скрит за очите на хората, нито съм търсил да се защитя от тяхната несправедливост. Аз застанах пред очите на всички и ги приканих да изпълнят желанието Ми. Моята единствена цел е напредъкът на света и спокойното съществувание на народите в него. Добруването на човечеството, неговият мир и сигурност са недостижими, докато не бъде твърдо установено неговото единство. А това единство не може да бъде постигнато, ако бъдат пренебрегвани дадените от Перото на Всевишния съвети.

Силата на казаните от Него думи може да озари цялото човечество със светлината на единството, а споменаването на Неговото Име е в състояние да запали сърцата на всички хора и да унищожи делящото ги от Неговата слава и великолепие було. Един праведен акт съдържа в себе си сила, която може да вдигне цялата прах на земята така, че да я запрати отвъд небето на всички небеса. Той може да разкъса всяка връзка и притежава способността да възстановява изразходваната от него сила...

Бъдете чисти, о, Божии люде, бъдете чисти; бъдете праведни, бъдете праведни... Кажи: О, Божии люде! Онова, което може да осигури победата на Този, Който е Вечната Истина, на Неговите воини и помощници на земята, е набелязано в свещените Книги и Писания и то е ясно и неоспоримо като слънцето. Тези воини са онези праведни дела, онзи човешки характер и поведение, които са приемливи и желани в Неговите очи. Който в този Ден се вдигне, за да подпомогне Делото Ни и призове в своя подкрепа воините на достойния за похвала характер и праведното поведение, няма никакво съмнение, че ефектът от едно такова действие ще се разпростре из целия свят.

CXXXII. Разкривайки Се на хората, Целта на единствения истински Бог, хвала на великолепието Му, е да извади наяве онези скъпоценни бисери, които са скрити в съкровищницата на тяхната истинска и най-съкровена същност. В този Ден самата същина на Божията Вяра и на Неговата религия повелява различните религиозни организации и многобройните верски системи да не насърчават по никакъв начин чувството на вражда и омраза между хората. Тези принципи и закони, тези трайно установени и могъщи системи водят началото си от един и същи Извор и представляват лъчите на една и съща Светлина. Това че се различават една от друга, следва да се обясни с различните изисквания на времето, в което са били провъзгласени и разпространявани.

Обединете усилията си, о, хора на Баха, в името на овладяването на хаоса от религиозни борби и раздори, в които се мятат народите на земята и за да се заличи окончателно всяка следа от тях. Водени от любовта към Бога и към онези, които Му служат, вдигнете се в подкрепа на това най-възвишено и значимо Откровение. Религиозният фанатизъм и верската омраза са опустошаващ света огън, чиято сила и ярост никой не е в състояние да укроти. Единствено Ръката на Божествената власт може да освободи човечеството от това опустошително бедствие. ...

Словото Божие е лампа, чиято светлина са следните думи: Вие всички сте плодовете на едно и също дърво и листата на един и същи клон. Отнасяйте се един към друг с най-голяма любов и доброжелателство, с взаимност и разбирателство. Този, Който е Слънцето на Истината, Ми е свидетел! Светлината на единството е толкова силна, че може да озари цялата земя. И единственият истински Бог, който знае всичко, потвърждава истинността на тези думи.

Напрегнете сили, за да достигнете това най-високо и най-възвишено място, което може да осигури защитата и спокойствието на цялото човечество. Тази цел стои над всяка друга цел, а този стремеж е царят на стремежите. Докато обаче плътните облаци на потисничеството, които закриват слънцето на справедливостта, не бъдат разпръснати, величието и красотата на това място ще останат трудно достъпни за очите на хората...

Общувайте с всички хора, о, хора на Баха, в дух на доброжелателство и другарство. Ако сте разбрали дадена истина, ако притежавате съкровище, от което другите са лишени, споделяйте го с тях по най-благ и добронамерен начин. Ако то бъде прието, ако изпълни предназначението си, целта ви е постигната. А ако някой се откаже от него, оставете го да прави каквото иска и се молете на Бога да го напътства. Внимавайте да не постъпите грубо с него. Благата реч е като магнит за сърцата на хората. Тя е хлябът на духа, тя дава значение на думите, тя е изворът на светлината на разума и на мъдростта...

CXXXIII. Божиите предписания са изпратени на земята от небето на Неговото най-величаво Откровение. Всички са длъжни най-старателно да ги спазват. Най-висшето достойнство на човека, неговият действителен напредък и крайната му победа винаги са зависели и ще продължат да зависят от тях. Който съблюдава Божиите заповеди, ще постигне вечно блаженство.

Двояко задължение лежи върху онзи, който е признал Слънцето на Божието Единство и е приел истината на Този, Който е Проявлението на Неговата единственост и неповторимост. Първото е да бъде непоколебим в любовта си към Него, толкова непоколебим, че нито вражеският вой, нито нечии неоснователни претенции да не успеят да накърнят предаността му към Този, Който е Вечната Истина и да го накарат да им обърне каквото и да е внимание. Второто е да спазва стриктно установените от Него закони ¦ законите, които Той винаги е предписвал и ще продължи да предписва на хората и благодарение на които истината може да бъде различена и отделена от лъжата.

CXXXIV. Първото и най-важно задължение, предписано на хората след признаването на Този, Който е Вечната Истина, е задължението за непоколебимост в Неговото Дело. Придържай се твърдо към него и бъди от онези, чиято мисъл и съзнание са неизменно отдадени на Бога. Никое друго деяние, макар и достойно за похвала, не е могло и няма никога да може да се сравни с това. То е самият връх и за него свидетелства твоят Бог, Всевишният, Най-могъщият. ...

Всички свойствени на Бога качества и добродетели са очевидни и неоспорими и са споменати и описани във всички божествени Книги. Сред тях са: надеждността, честността, сърдечната чистота по време на общуването с Бога, въздържанието, смирението пред всичко, което Всемогъщият е повелил, задоволство от нещата, с които Волята Му ни е дарила, търпението, нещо повече ¦ чувството на признателност в нещастието и пълното доверие при всички обстоятелства в Него. Тези качества според Божията преценка се нареждат сред най-висшите и най-достойни за похвала. Всички други са и завинаги ще останат второстепенни и зависими от тях. ...

Духът, който вдъхва живот в човешкото сърце, е познанието за Бога, а неговата най-голяма украса е признаването на истината, че “Той прави каквото поиска и повелява, както намери за добре.” Одеждата му е страхът от Бога, а връхната точка в развитието му ¦ непоколебимостта в Божията Вяра. Така Бог е наредил на този, който Го търси. Той наистина обича всеки, който се е обърнал към Него. Няма друг Бог извън Него, Всеопрощаващия, Най-щедрия. Хвала на Бога, Господаря на всички светове.

CXXXV. О, Букво на Живия! Божието ухо чу твоя вик и очите Му видяха написаната ти молитва. Той те вика от Своя престол на слава и великолепие и ти разкрива стиховете, които бяха изпратени на земята от Този, Който е Избавителят в беда, Самосъществуващият.

Честита си ти, защото напълно унищожи култа към себе си и към празното въображение и разкъса булото на лъжовните представи с помощта на силата на твоя Господ Бог, Върховния Закрилник, Всемогъщия, Многообичания. Ти трябва наистина да бъдеш причислена към онези Букви, които стоят над всички останали. Защото ти беше избрана от Бога чрез езика на твоя Господар, Баб, Чийто лик обгърна и ще продължи винаги да обгръща със сиянието си цялото сътворение. Благодари на Всемогъщия и възхвалявай името Му, защото Той ти помогна да познаеш и приемеш едно Дело, което накара сърцата на обитателите на небето и на земята да изтръпнат, а жителите в Царствата на сътворението и на Откровението да извикат в захлас и с помощта на което скритите в човешката душа тайни бяха разкрити и изпитани.

Твоят Господар, Всевишният (Баб), ти отправи от Царството Си на слава и великолепие тези думи: Голямо е блаженството, което те очаква, о, Букво на Живия, защото ти истински повярва в Мен, отказа да Ме опозориш пред Множеството във висините, изпълни своя обет, отхвърли булото на празното въображение и насочи погледа си към твоя Господ Бог, Господаря на видимото и на невидимото, Господаря на често посещавания Храм. Аз съм много доволен от теб, защото видях лицето ти да сияе от светлина в Деня, когато много лица помрачняха и станаха черни.

Кажи: О, хора на Баян! Нали ви предупредихме, във всичките Ни Послания и всичките Ни скрити Писания, да не следвате нечистите си страсти и порочни наклонности, а да не откъсвате поглед от Мястото на съвършената красота и слава в Деня, когато ще бъдат приготвени Най-големите везни и когато сладкозвучните песни на Божия Дух ще се излеят от дясната страна на престола на вашия Господар, Всемогъщия Закрилник, Всесилния, Най-Светия? Не ви ли забранихме да се придържате към нещата, които ще ви отклонят от Проявлението на Нашата Красота и нейното следващо Откровение, били те и въплъщения на Божиите имена и цялото им великолепие или носители на Неговите качества и тяхната власт? Погледнете как веднага, щом ви Се разкрих, вие отхвърлихте истината Ми, отвърнахте се от Мен и се показахте като тези, които смятат Божиите знаци за игра и развлечение!

Кълна се в Красотата Си! Нищо в този Ден няма да бъде прието от вас, дори и да се прекланяте и унижавате пред Бога през цялата вечност на Неговото господство. Защото всяко нещо зависи от Неговата Воля и стойността на всяко деяние се определя от Неговото одобрение и желание. Цялата вселена е само шепа пръст в ръцете Му. И докато човек не признае и не обикне Бога, викът му няма да бъде чут от Него в този Ден. Това е самата същност на Неговата Вяра, стига да го знаете.

Нима ще се задоволите с това, което е като мъгла в полето и ще поискате да се откажете от Океана, Чиито води съживяват по силата на Божията Воля човешките души? Тежко и горко ви заради това, че се отплатихте на Божията щедрост с нещо толкова лъжовно и презряно! Вие наистина сте от онези, които Ме отхвърлиха при Моето предишно Откровение. Да можеха сърцата ви да разберат това!

Вдигнете се и под Божия поглед изкупете вината си за това, че не изпълнихте дълга си към Него. Това е Моята заповед за вас, ако можете да се вслушате в Моите заповеди. Кълна се в Самия Себе Си! Нито последователите на Корана, нито тези на Петокнижието и Евангелието, или на която и да е друга Книга са вършили някога това, което направихте вие. Аз ви посветих целия Си живот в защита на истината на тази Вяра и известих във всичките Си Послания появата на Неговото Откровение, обгърнат в славата на Баха и облечен с мантията на Неговото величие. Вие възнегодувахте срещу Него ¦ върховния Закрилник, Себесъщния. Внимавайте, о, хора! Засрамете се от това, което Ме сполетя във вашите ръце по пътя към Бога. Стреснете се и не бъдете от онези, които отхвърлиха това, което им беше изпратено от Небето на Божията съвършена красота и слава.

Такива, о, Букво на Живия, са думите, които изрече твоят Господ Бог и ти отправи от небесните селения. Съобщи тези думи на твоя Господар на Неговите слуги, та дано те се отърсят от дрямката си и поискат прошка от Бога, Който ги е създал и формирал и им е изпратил това най-сияйно, най-свещено и неоспоримо Проявление на Своята Красота.

CXXXVI. Кажи: Освободете душите си, о, хора, от оковите на собственото си аз и ги изчистете от всяка привързаност, която не е към Мен. Споменът за Мен премахна грозотата и мръсотията от всяко нещо, стига да можете да разберете това. Кажи: Ако всички Божии твари можеха да отхвърлят от себе си булото на земната суета и желания, Божията Ръка би ги облякла в този Ден, всички без изключение, с мантията “Той прави, каквото поиска в царството на сътворението”, за да може по този начин знакът на Неговата върховна власт да се прояви във всички неща. Затова хвала на Него, Върховния Господар на всичко, Всемогъщия, Върховния Закрилник, Всеславния, Най-силния.

Запей, о, слуга Мой, Божиите стихове, които достигнаха до теб, така както ги пеят онези, които са близо до Него, за да може сладката звучност на песента ти да възпламени душата ти и да запали сърцата на всички хора. Който повтаря, уединен в стаята си, разкритите ни от Бога стихове, нека знае, че вездесъщите ангели на Всемогъщия ще разпръснат надлъж и нашир уханието на изречените от устата му думи и ще накарат да затупти сърцето на всеки праведен човек. И макар че той първоначално може да не осъзнава техния ефект, силата на Божията милост, с която е бил удостоен, рано или късно непременно ще упражни въздействието си върху неговата душа. Така беше повелено за тайните на Божието Откровение от Волята на Този, Който е Изворът на мъдрост и на сила.

О, Халил! Бог Ми е свидетел: Въпреки че Перото Ми продължава да работи по Моето Послание, дълбоко в себе си то плаче и е жестоко наскърбено. Горящата пред Престола лампа също плаче и стене заради това, което Древната Красота преживя в ръцете на онези, които са само творение на Неговата Воля. Сам Бог знае и потвърждава истинността на думите Ми. Всеки, който е прочистил ушите си от врявата на неверниците и се е вслушал в гласа на Божиите създания, не може да не чуе техните вопли и ридания заради нещастието, сполетяло Ни в ръцете на онези Наши слуги, които не повярваха в Нас и Ни се противопоставиха. С това Ние ти разкрихме частица от злочестината, която се стовари върху Ни, за да научиш за Нашите страдания и търпеливо да понасяш собственото си злощастие.

Застани в подкрепа на твоя Господ Бог винаги и при всички обстоятелства и бъди един от Неговите помощници. И предупреди хората да слушат внимателно думите, които Божият Дух е казал в това блестящо и сияйно Послание. Кажи: Не сейте, о, хора, семената на раздора между човеците и не се карайте с ближния си. Бъдете винаги търпеливи и влагайте цялата си надежда и упование в Бога. Помагайте на вашия Господар с меча на мъдростта и словото. Това наистина приляга на положението, което има човекът. Да отстъпи от него, би било недостойно спрямо Бога, Върховния Господар на всичко, Прославения. Хората обаче са заблудени и наистина нехаят.

Отключете, о, хора, вратите на човешките сърца с ключовете на възпоминанието за Този, Който е Споменът за Бога и изворът на мъдрост сред вас. От целия свят Той избра сърцата на Своите слуги и направи всяко от тях място на проявлението на Своето великолепие. Затова очистете ги от всяко омерзение, за да може в тях да се отпечата онова, за което те са създадени. Това наистина е знак за Божията щедра благосклонност.

Украсете речта си, о, хора, с правдивост и разхубавете душите си с украсата на почтеността. Внимавайте да не влагате коварство в отношенията помежду си. Бъдете доверениците на Бога пред Неговите създания и символите на великодушието Му сред слугите Му. Онези, които следват своите страсти и порочните си наклонности, вървят по пътя на греха и напразно пилеят усилията си. Те всъщност са загубени. Стремете се, о, хора, очите ви да гледат към Божията милост, сърцата ви да се осланят безрезервно на Неговата благосклонност и щедрост, а нозете ви да вървят по пътеката на Неговото благоволение. Това са съветите, които ви завещах и дано можете да ги следвате!

CXXXVII. Някои смятат за редно да посегнат върху имуществото на ближния си и се отнасят с пренебрежение към Божията забрана, предписана в Книгата Му. Тях нека зло ги сполети и да ги достигне наказанието на Бога, Всесилния и Всемогъщия! В името на Този, Който изгря над Зорницата на светостта! Дори и цялата земя да се превърне в злато и сребро, никой от онези, за които казват, че наистина са се издигнали до небето на Вярата и на увереността, няма да благоволи даже да ги погледне, камо ли да посегне и да вземе за себе си. По-рано Ние споменахме тази тема в отделни пасажи на арабски език, език изящен и красив. Нека Бог Ни е свидетел! Който е вкусил от сладостта на тези думи, никога няма да се съгласи да прекрачи определените от Бога граници, нито ще обърне поглед към някой друг извън своя Многообичан. С вътрешния си взор такъв човек веднага ще разбере колко едновременно празни и мимолетни са нещата на този свят и ще насочи обичта си към небесните неща.

Кажи: Засрамете се, о, вие, които наричате себе си привърженици на Древната Красота! Нека укор и порицание ви бъдат нещастието, което Той преживя и товарът на страданието, което понесе в името на Бога. Отворете очите си: За какво се труди и мъчи Той, ако многобройните Му изпитания ще доведат в крайна сметка до такива недостойни слова и толкова отвратително поведение? Всеки разбойник и всеки злосторник е изричал във времето преди Моето Откровение същите думи и е вършил същите дела.

Истината ви казвам: Вслушайте се в сладкия Ми глас и се пречистете от покварата на долните си страсти и нечисти желания. Тези, които обитават Божия храм и са се настанили на места с непреходна красота и слава, никога, дори и да умират от глад, няма да посегнат и да присвоят незаконно собствеността на ближния, колкото и той да е нечестен и презрян.

Разкривайки Се на хората, целта на единствения истински Бог е да призове цялото човечество към искреност и правдивост, надеждност и благочестивост, към смирение и подчинение на Божията Воля, към доброта и снизходителност, почтеност и мъдрост. Неговото намерение е да облече всеки човек с мантията на праведността и да го разхубави с украсата на достойните и свети дела.

Кажи: Имайте милост към себе си и към ближните си и не позволявайте Божието Дело, което стои неизмеримо високо над най-дълбоката същност на светостта, да бъде опетнено с позора на лъжовните ви и празни желания и на непристойните ви и порочни фантазии.

CXXXVIII. Ти виждаш, о, Боже на Милосърдието, Чиято власт е обхванала всички сътворени неща, тези Твои слуги, Твоите роби, които, следвайки благоволението на Твоята Воля, съблюдават предписания от Тебе пост и които, щом се пукне зората, започват деня с възхвалата на Твоето Име, с надеждата да получат своя дял от прекрасните неща, които се съхраняват в съкровищниците на Твоята милост и щедрост. Аз моля Теб, Който държиш в ръцете Си юздите на цялото сътворение и в Чиято власт е царството на Твоите имена и на Твоите качества, да не лишаваш в Твоя Ден слугите Си от изливащия се от облаците на Твоето милосърдие дъжд и да не им пречиш да получат техния дял от океана на Твоето благоволение.

Всяка частица на земята свидетелства, о, Господарю мой, за величието на Твоята сила и на върховната Ти власт; и всеки знак във вселената потвърждава царственото Ти великолепие и Твоята мощ. Затова дай милост, о, Ти, Който си върховният Господар на всичко, Царят на вечните дни и Властелин на всички народи, към онези Твои слуги, които са хванали здраво въжето на Твоите заповеди и са свели глави пред проявленията на законите Ти, изпратени на земята от небето на Твоята Воля.

Виж, о, Господарю мой, как те са вдигнали очите си към местоизгрева на Твоята любяща доброжелателност, как са устремили сърцата си към океана на Твоята благосклонност и как са снишили глас пред мелодията на Твоя най-сладък Глас, призоваващ ги, от най-високото Място, в името на Теб, Всеславния. Помогни, о, Господарю мой, на Твоите възлюбени, които са се отказали от всичко свое, за да получат онова, което притежаваш Ти, и които търпят несгоди и страдания, заради това, че са се отрекли от света и са насочили цялата си любов към Твоето прекрасно и славно царство. Аз Те моля, о, Господарю, да ги защитиш от стихията на пагубните им желания и страсти и да им помогнеш да се сдобият с онова, което ще им бъде от полза и в този свят, и в отвъдния.

Аз Те умолявам, о, Господи, със силата на Твоето скрито и скъпоценно Име, което гръмко зове в царството на сътворението и приканва всички народи да се съберат под Дървото, отвъд което няма смърт ¦ мястото на съвършена и ненадмината красота и слава ¦ да излееш над нас и над Твоите слуги проливния дъжд на Твоето милосърдие, за да може той да изчисти от нас всеки спомен освен спомена за Теб и да ни приближи до бреговете на океана на Твоето благоволение. Повели, о, Господи, чрез Твоето най-възвишено Перо онова, което ще обезсмърти душите ни в Селенията на славата, ще увековечи имената ни в Твоето Царство и ще запази живота ни в съкровищниците на Твоята закрила и телата ни в твърдината на Твоята свещена и неприкосновена крепост. Ти властваш над всичко ¦ и минало, и бъдеще. Няма друг Бог извън Теб, всемогъщият Закрилник, Самосъществуващия.

Ти виждаш, о, Господи, умолително вдигнатите ни към небето на Твоята благосклонност и щедрост ръце. Позволи те да се напълнят със съкровищата на изобилната Ти и щедра подкрепа. Прости ни на нас и на нашите бащи и майки и задоволи желанията ни от океана на Твоята милост и Божествено великодушие. Приеми, о, Любими на сърцето ни, всички наши дела по Твоя път. Ти си наистина Най-могъщият, Най-благородният, Несравнимият, Единственият, Всеопрощаващият, Милостивият.

CXXXIX. Чуй внимателно, о, Набил-е-Азам, Гласа на Предвечния, който те призовава от небесните селения и в най-съкровената същност на всички живи същества: “Аз наистина съм Богът и няма друг Бог освен Мен. Аз съм Този, Който, откакто свят светува, Изворът на всяка върховна власт и могъщество, Този, Който ще продължи во веки веков да царства и да закриля всички Божии твари; доказателството за това е необятността на Моята сила и на властта Ми, които обхващат цялото сътворение.” ...

Блажено си ти, о, Мое име, защото влезе в Моя Ковчег и се носиш вихрено, благодарение на Моята върховна и най-благородна сила, по вълните на океана на величието и се причисляваш към богоизбраните, чиито имена са вписани от Божия пръст. Ти изпи чашата, която е самият живот, от ръцете на този Младенец, около Когото кръжат Проявленията на Всеславния и Чието сияйно присъствие денонощно възхваляват тези, Който са Изворите на Милосърдие.

Нека славата Му бъде с теб, защото ти извървя пътя от Бога до Бога и влезе в пределите на Палата на неувяхващото величие ¦ Мястото, което никой смъртен не може да опише. Там повеят на светостта, натежал от любовта към твоя Господ Бог, пробуди духа ти, а водите на разума отмиха от теб чернилката на високомерието и на безбожието. Ти получи достъп до Рая на Спомена за Бога, като призна Този, Който е Въплъщението на този Спомен сред хората.

Затова благодари на Бога, че ти даде сила да подкрепиш Делото Му и накара цветята на разума и на познанието да избуят в градината на твоето сърце. Така Неговата благодат те обгърна, както обгърна и цялото сътворение. Внимавай и не позволявай нищо да те ядоса или наскърби. Не обръщай внимание на празните хорски приказки и загърби хитроумните и безполезни спорове на онези, които са отделени като с було от Бога. И прогласи тогава онова, което Най-великият Дух ще те вдъхнови да изречеш в служба на Делото на твоя Господ Бог, за да можеш да съживиш душите на всички хора и да устремиш сърцата им към този най-свещен и всеславен Палат. ...

Знай, че Ние отменихме господството на меча като фактор в Нашето Дело и го заменихме със силата на човешкото слово. Такава е неотменимата повеля на милосърдието Ни. Кажи: О, хора! Не сейте семената на раздора между вас и се въздържайте от противоборство с ближния си, защото вашият Господ Бог е поверил отговорността за света и неговите градове на царете на земята и ги е направил символи на собствената Си власт по силата на върховенството, което им е отредил. За Себе Си Той не е запазил никакъв дял от земното господство. Този, Който е Вечната Истина, ще потвърди това. Нещата, които Той е запазил за Себе Си, са градовете на човешките сърца, за да ги изчисти от всяка земна поквара и да им помогне да се доближат до свещеното Място, което ръцете на неверниците не могат никога да осквернят. Отворете, о, хора, града на човешкото сърце с ключа на словото си. Това е дългът, който съгласно предопределената мяра ви отредихме.

Кълна се в Божията справедливост! Светът и неговата суета и блясък, и славата му, и всички наслаждения, които може да предложи ¦ всичко това в очите на Бога е също толкова лишено от стойност, не, то дори е по-достойно за презрение от прахта и пепелта. И дано човешките сърца могат да го разберат един ден! Очистете се напълно, о, хора на Баха, от покварата на света и от всичко, свързано с него. Сам Бог Ми е свидетел: земните неща не ви прилягат. Откажете се от тях в полза на онези, които жадуват за тях и насочете погледа си към това най-свещено и сияйно Откровение.

Онова, което ви приляга, е любовта към Този, Който е Проявлението на Неговата Същност и съблюдаването на всичко, което Той ви е предписал, стига да го знаете.

Кажи: Нека честността и любезността ви бъдат украса. Не позволявайте да ви отнемат мантията на въздържанието и справедливостта, за да може сладкото ухание на святост, излъчвано от сърцата ви, да достигне до всички Божии твари. Кажи: Внимавайте, о, хора на Баха, да не тръгнете по пътя на онези, чиито думи се различават от делата им. Стремете се към това да можете да разкриете на народите на земята Божиите знаци и да станете отражение на Неговите заповеди. Нека делата ви бъдат ръководен пример за цялото човечество, защото думите на повечето хора, обикновени и високопоставени, не отговарят на тяхното поведение. Именно с постъпките си вие ще можете да се разграничите от останалите. Чрез тях сиянието на вашата светлина ще се разпръсне над цялата земя. Честит е онзи, който се е вслушал в съвета Ми и е спазвал заповедите, предписани от Този, Който е Всезнаещият, Премъдрият.

CXL. О, Мохамед Али! Голямо е блаженството, което те очаква, защото ти разхубави сърцето си с украсата на любовта към твоя Господ Бог, Всеславния, Превъзхваления. Който в този ден е постигнал това, за него ще бъде всяко добро.

Не обръщай внимание на униженията, на които са подложени в този Ден възлюбените на Бога. Тези унижения са гордостта и славата на всяка светска почест и материално издигане. Нима можем да си представим по-голяма чест от онази, с която ни удостоява Езикът на Предвечния, когато в Своя Най-голям Затвор Той споменава Своите възлюбени? Наближава денят, когато облаците, разделящи земята от небето, ще се разпръснат като дим и светлината на думите “Всяка чест принадлежи на Бога и на онези, които Го обичат” ще блесне ярко като слънцето на хоризонта на Волята на Всемогъщия.

Всички хора ¦ и високопоставени, и обикновени, са се стремили и продължават да се стремят към такава голяма чест. Всеки път обаче, когато Слънцето на Истината е разпръсквало сиянието си над света, те са се лишавали от неговите предимства и са се отделяли като с було от великолепието му ¦ всички, освен онези, които са се държали здраво за въжето на неизчерпаемото провидение на единствения истински Бог и с пълно себеотричане от всичко извън Него, са обръщали взор към Неговия свещен палат.

Благодари на Този, Който е Въжделението на всички светове за това, че те е удостоил с такава висока чест. Скоро светът и всичко в него ще бъдат забравени и всички почести ще принадлежат на възлюбените на твоя Господ Бог, Всеславния, Най-щедрия.

CXLI. Книга, изпратена на земята за надарените с проникновение! Тя заповядва на хората да бъдат справедливи и да вършат правдини и им забранява да следват порочните си наклонности и плътските си желания, та дано човешките чеда бъдат вдигнати от дрямката, в която са потънали.

Кажи: Следвайте, о, хора, това, което ви предписват Нашите Послания и не се водете от измислиците на интригантите, тези, които вършат зло, а го приписват като вина на Бога, Най-светия, Всеславния, Най-благородния. Кажи: Ние приехме несгоди и изпитания, за да можете вие да се пречистите от всяка земна поквара. Защо тогава отказвате да вникнете в намеренията Ни? Кълна се в Божията справедливост! Ако някой се размисли върху страданията, които преживяхме, сърцето му сигурно ще се стопи от мъка. Сам Господът твой Ми е свидетел, че говоря истината. Ние понесохме товара на всички нещастия, за да ви пречистим от земната поквара, но вие въпреки това оставате безучастни.

Кажи: Дълг на всеки, който се държи здраво за полите на Мантията Ни, е да се запази неопетнен от всичко онова, което не се харесва на Множеството във висините. Така е било повелено от твоя Господар, Всеславния в това Негово ясно и достъпно Послание. Кажи: Нима ще отхвърлите любовта Ми и ще вършите онова, което наскърбява сърцето Ми? Какво ви пречи да разберете това, което ви беше разкрито от Този, Който е Всезнаещият, Премъдрият?

Ние наистина виждаме всичките ви действия. И ако усетим от тях да се излъчва сладкото благоухание на чистота и святост, без съмнение ще ви благословим. Тогава обитателите на Рая ще изричат похвали за вас и ще славят имената ви сред близкостоящите до Бога.

Дръж се за полите на Божията Мантия и хвани здраво Божието Въже ¦ Въже, което никой не може да пререже. Внимавай воят на онези, които отхвърлиха това Най-велико Известие, да не ти попречи да изпълниш целта си. Провъзгласи, което ти е отредено според това Послание, дори и ако всички народи се вдигнат срещу теб и ти се противопоставят. Твоят Господ Бог наистина е Всепринуждаващият, Неизменният Закрилник.

Нека славата Ми бъде с теб и с онези от Моите възлюбени, които вървят с теб. За тях наистина всичко ще бъде добре.

CXLII. Кълна се в красотата на Многообичания! Милосърдието обгърна цялото сътворение, а Божията благодат проникна този Ден във всичко. Непресекващите води на Моята милост, о, Али, се изливат над земята, а сърцето Ми се разтапя от топлината на Моята нежност и любов. Аз никога не съм могъл да се примиря с нещастията, връхлитащи Моите възлюбени, нито с каквато и да е неприятност, която би била в състояние да помрачи радостта на техните сърца.

Всеки път, когато Моето име “Всемилостивият” е научавало, че някой от Моите възлюбени е промълвил дума, която противоречи на желанието Ми, то се е оттегляло отчаяно и неутешимо в своето обиталище; и всеки път, когато името Ми “Укривателят” е откривало, че някой от Моите последователи е нанасял срам и унижение на своя ближен, то също се е завръщало опечалено и разочаровано в убежището си на красота и слава и там се е окайвало и горко е ридаело. А когато името Ми “Вечноопрощаващият” е разбирало, че някой от Моите поддръжници е извършил грях, то е изкрещявало от болка и сломено от мъка, е падало в прахта, откъдето невидимите ангели са го отнасяли обратно в неговата обител в небесните селения.

Кълна се в Себе Си, Истинския, о, Али! Огънят, който гори в сърцето на Баха, е по-свиреп от огъня, който пламти в твоето сърце и воплите Му са по-силни от твоите. Всеки път, когато до Палата на Неговото Присъствие е достигала мълвата за извършения от някого от тях грях, Древната Красота е изпитвал такъв срам, че е пожелавал да може да скрие прекрасния Си лик от очите на всички хора, защото Той винаги се е уповавал на тяхната преданост и е спазвал нейните изисквания.

Когато думите, които си написал, бяха прочетени в Мое Присъствие, те накараха океана на Моята преданост да се надигне в Мен и повеят на опрощението Ми да се разнесе над душата ти, дървото на Моята благост да те прислони в сянката си и облаците на щедростта Ми да изсипят даровете си над теб. Кълна се в Слънцето, което блести на хоризонта на вечността: Аз скърбя заедно с теб в мъката ти и окайвам заедно с теб злощастието ти. ... Потвърждавам всичко, което си направил заради Мен, както и многобройните беди и несгоди, които си изтърпял в Мое име. Всяка частица на земята изразява любовта Ми към теб.

Призивът, който ти издигна, о, Али, е много навременен и желан в Моите очи. Оповестявай с перо и със слово Моето Дело. Зови и води хората към Този, Който е Върховният Господар на всички светове, с усърдие и жар, които да възпламенят всяко сърце.

Кажи: О, Господарю Мой, мой Най-любими, Двигател на моите действия и Пътеводна Звезда на душата ми, Гласът, който звучи в най-съкровената ми същност и Мястото на преклонение на сърцето ми! Хвала на Теб затова, че ми позволи да обърна лицето си към Теб, че запали душата ми със спомена за Теб и че ми помогна да проглася Името Ти и да Те възпявам.

О, Господи, мой Боже! Ако няма човек, който да се е отклонил от пътя Ти, как ще може тогава да се развее флагът на Твоето милосърдие и да се издигне знамето на Твоята щедра благосклонност? И ако няма извършена неправда, къде е основанието да бъдеш обявен за Укривателя на човешките грехове, Вечноопрощаващия, Всезнаещия, Премъдрия? Нека душата ми стане жертва за прегрешенията на тези, които грешат спрямо Теб, защото над такива именно прегрешения се разнася сладкото ухание на нежната милост на Твоето Име ¦ Състрадателния, Премилостивия. Нека животът ми бъде пожертван заради престъпленията на онези, които вършат престъпление срещу Теб, защото чрез тях диханието на Твоето състрадание и уханието на нежната Ти обич станаха известни на хората и се разпространиха сред тях. И нека най-дълбоката ми същност бъде принесена в жертва заради греховете на онези, които извършиха грях срещу Теб, защото именно в резултат от такива грехове Слънцето на Твоята многолика благосклонност изгря на хоризонта на Твоята щедрост и облаците на неизчерпаемото Ти провидение обсипват с даровете си всички Божии твари.

Аз съм този, о, Господи, който Ти се изповяда за многобройните си лоши деяния и който призна това, което никой не беше признавал. Аз бързах да стигна до океана на Твоето опрощение и потърсих закрила под сянката на Твоето най-милостиво благоволение. Умолявам Те, о, Ти, Който си Вечният Цар и Върховен Закрилник на всички хора, направи така, че да мога да покажа онова, което ще накара човешките сърца и души да се извисят до безграничната необятност на обичта към Теб и влязат в общение с Твоя Дух. Подкрепи ме със силата на върховната Ти власт, за да мога да насоча всички Божии създания към Извора на Твоето Проявление и Източник на Твоето Откровение. Помогни ми, о, Господи, да се подчиня изцяло на Волята Ти и да Ти служа, защото Аз ценя земния живот само за да достигна Храма на Твоето Откровение и Мястото на Славата Ти. Ти ме виждаш, о, Господарю мой, откъснат от всичко извън Теб, смирен и подвластен на Волята Ти. Постъпи с мен както Ти подобава и както приляга на върховенството Ти и на голямата Ти слава.

О, Али! Този, Който е Господарят на всички светове, те удостои и продължава да те удостоява с щедростта Си. Въоръжи се с Неговата сила и мощ и се вдигни в подкрепа на Делото Му и за прослава на свещеното Му име. Нека невежеството ти в науката и неумението ти да четеш и пишеш, не опечаляват сърцето ти. Вратите към Неговата многолика благодат са в могъщата власт на единствения истински Бог. Той ги е отварял и ще продължи да ги отваря пред очите на всички, които Му служат. Иска ми се да се надявам, че този полъх на Божествената сладост ще продължава винаги да се разнася от поляната на твоето сърце из целия свят и то така, че въздействието му да се почувства навсякъде по земята. Той е, който властва над всичко. Той наистина е Най-силният, Всеславният, Всемогъщият.

CXLIII. Блажен си ти, о, Мой слуга, защото разпозна Истината и се отдръпна от този, който отхвърли Премилостивия и който беше осъден като грешник в Посланието Майка. Следвай непоколебимо пътя на любовта към Бога и не се отклонявай от Вярата Му и Му помагай със силата на словото си. Така ти заповяда Премилостивият, който страда затворен в ръцете на потисниците Си.

Ако заради Мен те сполети нещастие, спомни си всичките Мои беди и страдания и помисли за изгнанието и затворничеството Ми. Така Ние прехвърляме върху теб онова, което Ни връхлетя от Този, Който е Всеславният и Премъдрият.

Кълна се в Самия Себе Си! Наближава денят, когато Ние ще сгънем света и всичко в него и на негово място ще разгърнем един нов обществен ред. Той наистина властва над всичко и може всичко.

Пречисти сърцето си, за да можеш да си спомниш за Мен и отпуши ушите си, за да чуеш думите Ми. И обърни тогава очи към Мястото, където е положен престолът на твоя Господар, Бога на Милосърдието, и кажи: Хвала на Теб, о, Господарю мой, затова че ми позволи да позная и приема Проявлението на Твоята Същност и ми помогна да насоча сърцето си към палата на Твоето присъствие, обекта на обожанието на душата ми. Аз Те умолявам в Твоето име, което накара небето да се раздели и земята да се разцепи на две, да предопределиш за мен това, което си предопределил за онези, които се отвърнаха от всички извън Теб и вложиха цялата си любов в Теб. Направи така, че да бъда поставен на мястото на истината до Твоето присъствие в Храма на Славата. Ти можеш да правиш, каквото поискаш. Няма друг Бог извън Теб, Всеславния, Премъдрия.

CXLIV. Перото на Всевишния повели и задължи всекиго да разяснява и разпространява това Дело. ... Бог без съмнение ще дари с вдъхновение всеки, който се е откъснал от всичко извън Него и ще накара бистрите води на мъдростта и на словото да избликнат и потекат обилно от сърцето му. Истина ти казвам: твоят Господар, Премилостивия, може да прави каквото поиска и да заповядва каквото намери за добре.

Ако ти можеше да поразмислиш върху този свят и да осъзнаеш колко преходни са нещата, които му принадлежат, щеше да избереш само един път ¦ този в служба на Делото на твоя Господ Бог. И никой не би бил в състояние да ти попречи да Го възхваляваш, дори и ако всички хора се вдигнеха срещу теб.

Служи неуморно и всеотдайно на Бога. Кажи: О, хора! Денят, който ви беше обещан във всички Свещени Писания, дойде. Бойте се от Бога и не пропускайте да признаете Този, Който е Целта на вашето сътворение. Побързайте да отидете при Него. Това е по-добро за вас от света и от всичко в него. Дано можете да го разберете!

CXLV. Ако по пътя си срещнете потиснатите и унизените, не ги отминавайте с пренебрежение, защото Царят на Славата бди над тях и ги обгражда с такава обич и топлота, които могат да проумеят и почувстват само онези, които са позволили желанията и мечтите им да се слеят в едно с Волята на вашия Господар, Милостивия и Премъдрия. О, вие, които живеете в охолство на земята! Не отвръщайте лице от бедния, който лежи в прахта, а му се притечете на помощ и му позволете да разкаже историята на неволите, които Божията неведома Повеля е струпала на главата му. Кълна се в Божията справедливост! Когато влезете в общение с него, Множеството във висините ще спре погледа си върху ви, ще се застъпи за вас, ще възхвали имената ви и ще възвеличи постъпката ви. Блажени са учените, които не се възгордяват от постиженията си; честити са и праведните, които не се присмиват на грешните, а с готовност прикриват злодеянията им, така че и собствените им слабости да останат скрити за очите на хората.

CXLVI. Желанието Ни е всеки от вас да стане източник на добрини за хората и пример за добросъвестност за цялото човечество. Внимавайте да не милеете за себе си повече, отколкото за ближните си. Отправете взора си към Този, Който е Божият Храм сред хората. Той наистина пожертва живота Си за спасението на света. Той действително е Прещедрият, Милостивият, Всевишният. Ако помежду ви възникнат разногласия, имайте Ме винаги пред очите си и не се вглеждайте един друг в недостатъците си от уважение към името Ми и в знак на любовта ви към Моето общодостъпно и сияйно Дело. Ние искаме да ви виждаме винаги общуващи в дух на приятелство и на съгласие в пределите на рая на Моето благоволение и да вдишваме излъчващото се от делата ви ухание на доброжелателство и на единство, на благост и на разбирателство. Така ви съветва Всезнаещият, Всеотдайният. Ние винаги ще бъдем с вас и ако почувстваме аромата на разбирателството помежду ви, сърцето Ни със сигурност ще се възрадва, защото нищо друго не може да Ни удовлетвори. И за това ще свидетелства всеки наистина разумен човек.

CXLVII. Най-великото Име Ми е свидетел! Колко печално е, ако някой в този Ден отдаде любовта си на преходните неща на този свят! Вдигнете се и се дръжте здраво за Божието Дело. Обичайте се повече едни други. Изгорете изцяло и единствено заради Многообичания булото на собственото си аз в пламъка на вечния Огън и с радостни и сияйни лица, общувайте с ближния си. Вие наблюдавахте внимателно от всичките му страни поведението на Този, Който е Словото на Истината между вас и много добре знаете колко мъчително е за този Младенец да допусне, макар и само за една нощ, сърцето на когото и да било от Божиите възлюбени да се почувства наскърбено от Него.

Словото Божие възпламени сърцето на света; непристойно ще е, ако не се запалите и вие от неговия пламък! Ако е рекъл Бог, вие ще видите в тази благословена нощ нощта на единството, ще се сплотите и ще поискате да се разхубавите с украсата на добрия и достоен характер. Нека главната ви задача бъде да спасите затъналия в блатото на неизбежната гибел и да му помогнете да прегърне древната Божия Вяра. Вашето поведение към ближните ви трябва недвусмислено да разкрива знаците на единствения истински Бог, защото вие първи измежду всички ще бъдете пресъздадени от Неговия Дух, първи ще коленичите в преклонение пред Него и първи ще получите достъп до славния Му престол. Кълна се в Този, Който Ме накара да ви разкрия това, което беше пожелал! Обитателите на Царството във висините знаят повече за вас, отколкото самите вие знаете за себе си. Нима смятате тези думи за лъжовни и празни? Дано успеете да съзрете нещата, които вашият Господ Бог, Премилостивият, вижда ¦ неща, които потвърждават превъзходството на вашия ранг, свидетелстват за изключителните ви достойнства и доказват величието на положението ви! Дай Боже вашите желания и необуздани страсти да не ви отклонят от предопределението ви.

CXLVIII. О, Салман! Всичко, което мъдреци и мистици са казали или писали, никога не е надхвърляло, нито ще може някога да надхвърли границите, в които е затворен ограниченият ум на човека. Каквито и висоти да достигне умът на най-възвишените измежду хората, до каквито и дълбини да успее да проникне непредубеденото и чувствително сърце, това сърце и този ум не могат никога да се издигнат над онова, което е рожба на собствените им представи и плод на собствените им мисли. И разсъжденията на най-дълбокия мислител, и молитвите на най-светия от светците, и най-прекрасните венцехваления на човешкото перо или слово са само отражения на създаденото от самите тях чрез откровението на техния Господ Бог. Който претегли в сърцето си тази истина, веднага ще признае, че съществуват определени граници, което никое човешко същество по никакъв начин не може да наруши. От началото, което няма начало, всеки опит да се опознае Бога и да се добие зрителна представа за Него е бил ограничаван от несъвършенството на Неговото собствено сътворение ¦ сътворение, което Той е създал чрез действието на собствената Си Воля и за целите единствено на собственото Си Аз. Неизмеримо високо стои Той над усилията на човешкия ум да разбере Същността Му и на човешкия език да опише тайната Му. Не съществува средство за пряко общуване между Него и нещата, които е сътворил и дори и най-сложните и невероятни представи на Неговите създания не са в състояние да Му отдадат дължимото. Със силата на Своята всепроникваща Воля Той е създал цялото сътворение. Той е и винаги е бил забулен в древната вечност на собствената Си възвишена и неделима Същност и ще остане завинаги скрит в недостижимото Си величие и слава. Всичко, което е на небето, и всичко, което е на земята, съществува по Негова повеля и по Неговата Воля всичко е прекрачило от съвършеното нищо в царството на съществуванието. Как тогава създанието, придобило образ чрез действието на Словото Божие, може да разбере природата на Този, Който е Предвечният?

CXLIX. Ако някой в този Ден се вдигне и с абсолютно себеотричане от всичко, което е на небето и всичко, което е на земята, насочи любовта си към Този, Който е Изворът на Божието свещено Откровение, той наистина ще получи правото да покори чрез силата на едно от Имената на своя Господ Бог, Всезнаещия и Премъдрия, всички Божии създания. Трябва да знаеш, че в този Ден Слънцето на Истината разпръсна над света сияние, невиждано до днес. Нека светлината на Неговото великолепие ви огрява, о, хора и не бъдете от равнодушните.

CL. Когато победата дойде, всеки ще се обяви за вярващ и ще побърза да се приюти в Божията Вяра. Честити са онези, които в дните на всеобщи изпитания, не изоставиха Делото и не се отклониха от неговата истина.

CLI. Измъкнете се, о, Божии славеи, от шиповете и трънаците на злочестието и страданието и полетете към розовата градина на непомръкващия блясък и величие. О, приятели Мои, които живеете в прахта! Побързайте към вашата небесна обител. Кажете си радостната вест: “Многообичаният дойде! Той увенча Себе Си със славата на Божието Откровение и отключи пред очите на хората вратите на Неговия древен Рай.” Нека всички очи се възрадват и всяко ухо да се развесели, защото сега е времето да съзерцавате красотата Му и сега е подходящият момент да се вслушате в гласа Му. Възвестете на всеки пламенен привърженик: “Погледнете, вашият Възлюбен дойде при хората!”, а на пратениците на Властелина на любовта съобщете новината: “Ето, Обожаемият се яви в пълния блясък на славата Си!” О, поклонници на красотата Му! Превърнете мъката от раздялата си с Него в радостта на вечното единение и нека сладостта на Неговото присъствие разпръсне горчивината на отдалечеността ви от Неговия дворец.

Вижте как многоликата Божия благодат, която се лее от облаците на Божествената слава и великолепие, се разпростря в този ден над целия свят. Защото докато преди всеки поклонник се молеше на своя Възлюбен и се стремеше към Него, Самият Той сега зове поклонниците Си и ги приканва да се докоснат до присъствието Му. Внимавайте да не се откажете от една толкова висока милост и да не омаловажите един толкова удивителен знак на Неговото благоволение. Не изоставяйте нетленните облаги и не се задоволявайте с онова, което е нетрайно. Повдигнете булото, което помрачава взора ви и прогонете така тъмата, която ви обгръща, за да можете да съзерцавате неподправената красота на лицето на Многообичания, да видите това, което ничие око не е видяло и да чуете онова, което ничие ухо не е чувало.

Чуйте Ме, о, вие, смъртни птици! В Розовата Градина на неизменното великолепие започна да цъфти едно Цвете, в сравнение с което всички други цветя са само тръни и пред чиято сияйна прелест самото понятие за красота помръква и загубва смисъла си. Затова вдигнете се и с цялата жар на сърцата си, с цялата страст на душите си, с пълната сила на волята си и с обединените усилия на цялото си същество, се помъчете да достигнете рая на Неговото присъствие и да вдъхнете уханието на това нетленно Цвете, да усетите сладкия му дъх на святост и да получите своя дял от този аромат на небесен блясък и великолепие. Който последва този съвет, ще се освободи от веригите си, ще вкуси от опиянението на всеотдайната любов, ще постигне въжделението на сърцето си и ще предаде душата си в ръцете на своя Възлюбен. Разбивайки клетката си, той ще полети, също като птицата на духа, към своето свещено и вечно гнездо.

След деня идва нощ, а след нощта ден; часовете и миговете на вашия живот идват и си отиват, но въпреки това още никой от вас не е поискал макар и за миг да се откъсне от това, което загива. Осъзнайте се, за да не разпилеете и загубите кратките моменти, които още ви принадлежат. Дните ви ще отминат с бързината на мълния, а телата ви ще бъдат положени на отдих под балдахин от прах. И какво ще можете да направите тогава? Как ще успеете да наваксате това, което сте пропуснали?

Вечната Свещ блести с цялата си неподправена красота. Вижте как пламъкът є унищожава всяко тленно було. О, вие, поклонници на Неговата светлина! Презрете всяка опасност и отдайте душите си на този унищожителен пламък. О, вие, които жадувате за Него! Освободете се от всяка земна привързаност и побързайте да прегърнете вашия Възлюбен. Устремете се към Него с невиждана досега жар. Цветето, скрито до днес за човешкия поглед, се показа пред очите ви и Той застана пред вас в пълния блясък на Своята красота и слава. Гласът Му призовава всички чисти и свети хора да дойдат и да се съединят с Него. Честит е този, който го е последвал; и всичко ще бъде наред за онзи, който е съзрял светлината на един така прекрасен лик.

CLII. Твоето око е Моята надежда и упование; не позволявай праха на празните желания да засени блясъка му. Ухото ти е знак на щедростта Ми: не позволявай врявата на недостойни мотиви да го отклони от Словото Ми, което обхваща цялото сътворение. Сърцето ти е Моята съкровищница: не допускай коварната ръка на егоцентризма да те лиши от бисерите, които съм скътал в нея. Ръката ти е символ на любящата Ми доброжелателност: не є пречи да се държи здраво за Моите пазени и скрити Послания... Без да си го искал от Мен, Аз те обсипах с благодатта Си. Без да си Ме молил за това, изпълних желанието ти. И въпреки че не го заслужаваш, те избрах за обект на Моята най-щедра и безкрайна милост... О, слуги Мои! Бъдете смирени и покорни като земята, за да разцъфнат от почвата на самата ви същност уханните, свещени и многоцветни хиацинти на познанието за Мен. Пламтете като огън, за да изгорите прикритията на нехайството и с живителната сила на любовта към Бога възпламенете всяко сурово и непокорно сърце. Бъдете леки и волни като вятъра, за да получите достъп в пределите на Моя палат, Моето неприкосновено Светилище.

CLIII. О, прогонени и предани приятелю! Утоли жаждата на равнодушието със светените води на Моето милосърдие и прогони мрака на отстоянието с утринната светлина на Божественото Ми присъствие. Не позволявай домът, в който живее безсмъртната Ми любов към теб, да бъде унищожен от деспотизма на ненаситни желания и не засенчвай красотата на небесния Младенец с праха на егоистични страсти. Покрий се с мантията на праведността и не допускай в сърцето ти да проникне друг страх освен страха от Бога. Не затлачвай бистрия извор на душата си с трънаците на чрезмерни и лъжовни чувства и не пречи на потока от жива вода да блика от ручея на сърцето ти. Уповавай се всецяло на Бога и се дръж здраво за Неговата неизчерпаема милост. Кой друг освен Него може да се погрижи за бедстващия и да възправи унизения?

О, слуги Мои! Ако можехте да откриете скрития и безбрежен океан на нетленното Ми богатство, вие сигурно щяхте да смятате света и дори цялото сътворение за нищо. Нека огънят на стремлението пламне с такава сила в сърцата ви, че да ви помогне да постигнете вашата върховна и най-благородна цел ¦ положението, което ще ви позволи да се приближите и да се съедините с вашия Възлюбен. ...

О, слуги Мои! Не позволявайте празните ви фантазии и лъжовни надежди да подкопаят основите на вярата ви във Всеславния Бог, защото подобни представи не са донесли никаква полза на хората и не са ги вкарали в правия Път. Нима мислите, о, слуги Мои, че Ръката на Моята всеобхватна, Моята прислоняваща всичко в сянката си неземна власт е окована, че потокът на Моята прастара, непресекваща и всепроникваща милост е пресъхнал, или че облаците на върховното Ми и ненадминато благоволение са престанали да изливат даровете си над хората? Нима можете да си представите, че удивителните дела, които доказаха Моята божествена и непобедима сила, вече не съществуват, или че Моята воля и цел не притежават вече властта да ръководят съдбините на човечеството? И ако не е така, защо тогава се стремите да попречите на безсмъртната Красота на Моето свещено и благо Лице да се разкрие за очите на хората? Защо се мъчите да възпрепятствате Проявлението на Всемогъщото и Всеславно Същество да разпръсне сиянието на Неговото Откровение над земята? Ако можехте да съдите справедливо за нещата, вие с готовност щяхте да признаете, че същността на всички Божии създания ликува с радостта на това ново и прекрасно Откровение и че всяка частица на земята е озарена от сиянието на неговото великолепие. Лъжовно и отвратително е това, което си въобразихте и което продължавате да мислите!

Преоценете действията си, о, слуги Мои и отворете сърцата си за Този, Който е Източникът на вашето сътворение. Освободете се от нечестивите си и порочни чувства и побързайте към светлината на вечния Огън, който пламти върху Синая на това тайнствено и неземно Откровение. Не изопачавайте свещеното, всеобхватно и прастаро Божие Слово, и не се опитвайте да оскверните неговата святост или да принизите възвишения му характер. О, безотговорни и нехайни люде! Макар че чудесата на Моето милосърдие се разпростират върху всички Божии твари, видими и невидими, и въпреки че проявленията на благосклонността и щедростта Ми проникват във всяка частица на вселената, тоягата, с която мога да накажа злосторниците, е тежка, а силата на гнева Ми срещу тях ¦ ужасна. Вслушайте се, с уши пречистени от всяко тщеславие и земни желания в съветите, които в милостивата Си доброта ви давам, и наблюдавайте с вътрешното си и външно око доказателствата за Моето удивително Откровение...

О, слуги Мои! Не се лишавайте от вечната и сияйна Светлина, която гори в Лампата на Божествената красота и слава. Нека пламъкът на любовта към Бога блести ярко в просветлените ви сърца. Поддържайте го с мирото на Божественото ръководство и го съхранявайте в убежището на постоянството си. Пазете го в стъкленицата на надеждата и себеотричането от всички извън Бога, за да не могат коварните интриги на неверниците да угасят светлината му. О, слуги Мои! Моето свещено, Моето божествено предопределено Откровение може да се сравни с океан, в дълбините на който са скрити безчислен брой бисери с изключителна стойност и ненадминат блясък. Дълг на всеки търсач е да направи усилие и да се помъчи да достигне бреговете на този океан, за да може в съответствие с вложената от него ревност в търсенето и старанието, което е положил, да вкуси от онези блага и предимства, които са предопределени в Божиите неотменими и скрити Послания. Но ако никой не пожелае да се отправи към бреговете му и никой не успее да се вдигне и да намери Бога, нима може да се каже, че този провал е лишил океана от силата му или е намалил в някаква степен съкровищата му? Колко лъжовни и достойни за презрение са представите, които сте сътворили и продължавате да кроите в сърцата си! О, слуги Мои! Единственият истински Бог Ми е свидетел! Този най-голям, този бездънен и бурен Океан е поразително близо до вас. Вижте, той е по-близко до вас от сърцето ви! Само ако поискате, вие можете в един миг да го достигнете и да вкусите от тази вечна милост, от тази дадена от Бога благодат, от този нетленен дар, тази най-могъща и неизразимо прекрасна щедрост.

О, слуги Мои! Ако можехте да разберете с какви чудеса на щедростта Си искам да удостоя душите ви, щяхте наистина да се очистите от всяка земна привързаност и да получите истинско познание за собственото ви аз ¦ познание, което се равнява на разбирането на Моята собствена Същност. Вие щяхте да се почувствате независими от всичко, което е извън Мен и щяхте да видите с вътрешното си и с външното око и то така ясно, както е ясно проявлението на Моето сияйно Име как бушуват във вас моретата на любящата Ми доброжелателност и щедрост. Не позволявайте на празните ви желания и пагубни страсти, неискреността и душевната ви слепота да затъмнят блясъка или да опетнят светостта на едно толкова високо положение. Вие сте като птицата, която, разперила широко могъщите си криле, радостно и уверено се рее из необятните небесни простори, докато, подтикната от нуждата да задоволи глада си, се спусне томително към пръстта и водата на земята под нея и оплетена в мрежите на желанието си, се оказва безсилна да полети отново към висините, откъдето е дошла. Неспособна да се освободи от товара, тегнещ върху омърсените є криле, тази птица, обитател до преди това на небесата, сега е принудена да си търси място за живеене в прахта. Затова, о, слуги Мои, не омърсявайте крилете си в калта на своеволието и празните желания и не ги оставяйте да се изцапат в праха на завистта и на омразата, за да не може нищо да ви попречи да се извисите в небето на Моето божествено познание.

О, слуги Мои! С помощта на Божията сила и мощ от съкровищницата на Неговото знание и мъдрост Аз извадих и ви показах бисерите, които лежат скрити в дълбините на Неговия вечен и безкраен океан. Призовах Небесните Девици да излязат иззад булото на прикритието си и ги облякох с тези Мои думи ¦ думи на ненадмината сила и мъдрост. Освен това с ръката на божествената власт Аз разпечатах отбраното вино на Моето Откровение и разпръснах неговото свещено, неговото скрито и с привкус на мускус благоухание над всички Божии създания. Кой друг освен самите вие е виновен за това, че предпочетохте да се лишите от даровете на щедро леещата се съвършена и всеобхватна Божия благодат и от удивителното проявление на Неговата сияйна милост? ...

О, слуги Мои! В сърцето Ми гори само непомръкващата светлина на Зората на Божественото ръководство, а от устата Ми излиза единствено същината на истината, която разкри вашият Господ Бог. Затова не следвайте земните си желания и не нарушавайте Божието Споразумение, не пристъпвайте вашия обет към Бога. Обърнете с към Него с твърда решимост, с цялата любов на сърцето си и всичката убеденост на думите си и не вървете по пътищата на лишените от разум. Светът е само едно зрелище, празно и лъжовно, едно обикновено нещо, имащо вид на реалност. Не залагайте любовта си на него. Не разкъсвайте връзката, която ви свързва с вашия Създател и не бъдете от онези, които са се заблудили и отклонили от пътя Му. Истина ви казвам: светът е като парите в пустинята, които жадният си представя, че са вода и с всички сили се стреми към нея, но когато го достигне, разбира, че са само илюзия. Той може също така да се сравни и с безжизнения образ на възлюбената, която любимият є се е мъчил да открие и е намерил накрая след дълго търсене и за своя най-голяма скръб в такъв вид, който не може “да задоволи копнежа му”.

О, слуги Мои! Недейте да скърбите, ако в дните на земния ви живот Бог ви е предопределил и изпратил неща, противни на желанията ви, защото ви предстоят без съмнение дни на блажена радост и божествена наслада. Свети и духовно прекрасни светове ще се разкрият пред очите ви. Вие сте определени от Бога в този свят и за в бъдеще да вкусите от техните предимства, да вземете участие в радостите им и да получите дял от укрепителната им благодат. И няма никакво съмнение, че ще достигнете до всеки един от тях.

CLIV. Предупреди, о, Салман, възлюбените на единствения истински Бог да не гледат с прекалено критично око на казаното и писаното от други хора. Нека по-добре подходят към това, което са казали и писали преди тях в дух на непредубеденост и приятелска отзвичивост. Към онези обаче, които в този Ден са се нахвърлили в провокативните си писания върху принципите на Божието Дело трябва да се отнасяме по друг начин. Дълг на всички хора е да отхвърлят всеки според възможностите си, доводите на нападащите Божията Вяра. Така е повелил Този, Който е Всесилният и Всемогъщият. Който иска да подпомогне Делото на единствения истински Бог, нека го направи с перо и слово, а не с меч и насилие. Ние вече обявихме по друг повод това предписание и сега го потвърждаваме, ако сте от онези, които разбират. Кълна се в справедливостта на Този, Чийто глас, в този Ден, звучи в най-дълбоката същност на всички Божии твари: “Господи, няма друг Бог извън Мен!” Ако някой защити в писанията си Божието Дело от неговите противници, този човек, колкото и незначителен да е неговият принос, ще бъде на такава почит в бъдния свят, че Множеството във висините ще завиди на славата му. Ничие перо не може да опише висотата на положението му и ничие слово не е в състояние да обрисува неговото величие и блясък. Който застане твърдо и непоколебимо зад това свещено, това прекрасно и благородно Откровение, ще бъде надарен със сила, която ще му позволи да посрещне смело и да противостои на всичко, което е на небето и на земята. И за това Сам Бог е свидетел.

О, вие, възлюбени на Бога! Не се отпускайте на ложето си, а се раздвижете веднага, щом познаете вашия Господар, Създателя и научете това, което Го е сполетяло и побързайте да Му помогнете. Развържете езика си и провъзгласявайте безспирно Неговото Дело. Това ще бъде по-добро за вас от всички съкровища на миналото и на бъдещето, ако сте в състояние да разберете тази истина.

CLV. Първият дълг, който Бог е предписал на Своите слуги, е признаването на Този, Който е Изворът на Неговото Откровение и Източникът на Неговите закони и Който представлява Божествената Природа и в Царството на Неговото Дело, и в света на сътворението. Който изпълни този дълг, е постигнал всички блага; а който го е пренебрегнал, значи се е отклонил от правия път, макар и да е правил само добри дела. Всеки, който е достигнал това най-издигнато положение, този връх на съвършена красота и слава, е длъжен да изпълнява всяко предписание на Онзи, Който е Въжделението на света. Първият и вторият дълг са неделими и не могат един без друг. Така е повелил Този, Който е Изворът на Божествено вдъхновение.

Тези, които Бог е надарил с проникновение, веднага ще разберат, че формулираните от Бога правила представляват най-надеждното средство за поддържането на ред в света и за сигурността на народите в него. Който се е отвърнал от тях, се е причислил към окаяните и безразсъдните. Ние наистина ви заповядахме да се откажете от диктата на низките си страсти и порочни желания и да не престъпвате определените от Перото на Всевишния граници, защото те са живителният дъх за всичко съществуващо. Моретата на Божията мъдрост и на божественото слово се надигнаха под полъха на диханието на Всемилостивия. Побързайте да се напиете до насита, о, разумни люде! Онези, които са нарушили Божието Споразумение, неизпълнявайки заповедите Му и са Му обърнали гръб, са извършили тежък грях в очите на Бога, Всеимащия, Всевишния.

О, вие, народи на света! Знайте, че заповедите Ми са светлините на Моето любящо провидение сред Моите слуги и ключовете на милосърдието Ми към Моите създания. Така е било предадено на земята от небето на Волята на вашия Господ Бог, Господаря на Откровението. Ако някой можеше да вкуси сладостта на думите, които устните на Премилостивия пожелаха да изрекат, дори и да притежаваше всичките съкровища на земята, той би се отказал до едно от тях, за да може да защити истината макар и само на една от Неговите заповеди, сияещи над извора на Неговата щедра грижа и нежност.

Кажи: От законите Ми се излъчва сладкото ухание на Моята дреха и с тяхната помощ знамената на победата ще бъдат забити върху най-високите върхове. От небето на всемогъщото Ми величие Езикът на Моята сила отправи към сътворението Ми следните думи: “Изпълнявайте заповедите Ми, от любов към красотата Ми.” Честит е обожателят, който е вдъхнал от тези думи божественото ухание на своя Най-възлюбен, носещо аромата на благодат, която ничий език не е в състояние да опише. Кълна се в живота Си! Който е пил от ръцете на щедрата Ми благосклонност отбраното вино на справедливостта, той ще кръжи около Моите заповеди, които сияят над Извора на Моето сътворение.

Недейте да мислите, че сме ви разкрили един обикновен сборник от закони. Не, Ние по-скоро разпечатахме с могъщи и силни пръсти отбраното Вино и за това свидетелства написаното от Перото на Откровението. Размислете върху тези неща, о, разумни и прозорливи люде! ...

Всеки път, когато законите Ми се появят подобно на слънцето в небето на Моето слово, те трябва да бъдат изпълнявани най-стриктно от всички дори и заповедта Ми да повелява небето на всяка религия да се разцепи на две. Той прави каквото намери за добре. Той избира и никой не може да оспорва избора Му. Каквото и да заповяда Той, Многообичаният, то е наистина многообичано. И за това Този, Който е Господарят на цялото сътворение, Ми е свидетел. Който е усетил сладкото ухание на Премилостивия и е разпознал Извора на това слово, ще посрещне радушно стрелите на неприятеля в името на утвърждаването на истината на Божиите закони сред хората. Блазе на онзи, който се е обърнал към тях и е разбрал значението на Неговата категорична повеля.

CLVI. Този, Който е Вечната Истина, е насочил от Извора на Славата очите Си към хората на Баха и им отправя следните думи: “Заемете се с благополучието и спокойствието на човешките чеда. Впрегнете ума и волята си за образованието и духовното издигане на народите и родовете на земята, за да могат чрез силата на Най-великото Име от лицето є да бъдат изтрити несъгласията, които я разединяват и всички хора да станат поддръжници на един обществен Ред и жители на един Град. Просветлете и възвисете сърцата си; не позволявайте те да бъдат осквернени от шиповете на омразата и тръните на злонамереността. Всички вие живеете в един свят и сте сътворени от една Воля. Благословен е този, който общува с всички хора в дух на най-голяма любов и доброта.”

CLVII. Верният и предан Дух ще подкрепи със силата си онези, които напускат отечеството си, за да работят за Нашето Дело, а любимите Ни ангели ще ги придружават в пътя им ¦ както е заповядано от Този, Който е Всемогъщият и Премъдрият. Велико блаженство очаква онзи, който е достигнал честта да служи на Всемогъщия! Кълна се в живота Си! Никоя постъпка, колкото и благородна да е тя, не може да се сравнява с тази чест; равни на нея са само предопределените от Бога, Всесилния и Най-могъщия, дела. Такава служба е наистина “царят” на всички достойни дела и короната на всяка красива постъпка. Така е било повелено от Този, Който е Върховният Носител на всяко Откровение, Предвечният.

Който се е вдигнал да работи за Нашето Дело, трябва да се откъсне от всички земни неща и да смята при всички обстоятелства тържеството на Вярата Ни за своя най-висша цел. Това наистина е повелено в Пазеното Послание. А когато реши в името на Делото на своя Господ Бог да напусне дома си, нека вложи цялото си упование в Бога като най-сигурна опора по време на странстването си и се украси с мантията на добродетелта. Така е било повелено от Бога, Всемогъщия и Превъзхваления.

Ако той се запали с огъня на любовта към Него и ако забрави земните неща, думите му ще възпламенят всички, които го слушат. Истина ти казвам: твоят Господ Бог е Всезнаещият, Всеученият. Честит е онзи, който е чул гласа Ни и е отговорил на Нашия зов. Той действително е от тези, които ще се доближат до Нас.

CLVIII.Бог е повелил на всекиго да работи за разпространението на Неговото Дело. Всеки, който се заеме с изпълнението на този дълг трябва, преди да оповести Посланието Му, да се разхубави с украсата на почтеността и на достойния за похвала характер, за да могат думите му да привлекат онези, които са отзивчиви към неговия зов. Без това усилие, той не може да се надява да упражни каквото и да е въздействие върху слушателите си.

CLIX. Вижте колко е ограничен умът на хората. Те се стремят към онова, което им вреди, а отхвърлят това, което им е от полза. Те действително са много заблудени. Някои искат да бъдат свободни и се гордеят с това свое желание. Такива хора са затънали в невежество.

Свободата в края на краищата води до бунта, чиито пламъци никой не може да угаси. Така ви предупреждава Този, Който е Преброителят, Всезнаещият. Знайте, че олицетворение на свободата и неин символ е животното. Това, което приляга на човека, е подчинението на онези ограничения, които ще го защитят от собственото му невежество и ще го предпазят от посегателствата на интригантите. Свободата кара човека да прекрачи границите на благоприличието и да погази достойнството на положението си. Тя го принизява до равнището на крайна греховност и порочност.

Гледайте на хората като на стадо овци, които се нуждаят от пастир, за да ги пази. И това е самата истина, неоспоримата истина. При някои обстоятелства Ние приемаме свободата, а при други ¦ не я одобряваме. Ние наистина сме Всезнаещият.

Кажи: Истинската свобода се състои в подчинението на Моите заповеди, макар че не осъзнавате това. Ако хората спазваха това, което сме им изпратили от Небето на Откровението, те сигурно щяха да постигнат абсолютна свобода. Честит е онзи, който е разбрал Божията Цел във всичко, което Той ни е разкрил от Небето на Своята Воля, проникваща във всички Божии създания. Кажи: Свободата, от която можете да имате полза, се съдържа само в пълното подчинение на Бога, Вечната Истина. Който е вкусил от нейната сладост, няма да я замени и за цялата власт на земята и на небето.

CLX. Истински вярва в Божието единство онзи, който в този Ден ще гледа на Бога като на стоящ неизмеримо високо над всички човешки сравнения и уподобявания. И жестоко се заблуждава всеки, който е взел тези сравнения и уподобявания за Самия Бог. Помислете за характера на връзката между майстора и неговото изделие, между художника и неговата картина. Възможно ли е да се твърди, че творбата, излязла от ръцете им, е едно и също със самите тях? Кълна се в Този, Който е Господарят на Престола горе в небесата и долу на земята! На творбата трябва да се гледа единствено като на доказателство за вещината и съвършенството на нейния автор.

О, шейх, ти, който подчини волята си на Бога! Под себеотдаен и вечен съюз с Бога се разбира хората да слеят напълно своята воля с Божията Воля и да смятат собствените си желания за абсолютно нищожни в сравнение с Неговата Цел. Всичко, което Създателят е заповядал на Своите създания да съблюдават, те трябва да го изпълняват старателно и с най-голяма радост и желание. Те не трябва по никакъв начин да позволяват фантазията да помрачава разума им и не бива да смятат собствените си представи за гласа на Вековечния. В Молитвата на поста Ние казваме така: “Ако Волята Ти повели от устата Ти да излязат и да бъдат отправени към тях думите “Спазвайте, о, хора, в името на Красотата Ми поста и не ограничавайте продължителността му”, Аз се заклевам във величието на Твоята слава, че всички ще го спазват стриктно, ще се въздържат да нарушат с каквото и да било закона Ти и ще продължат да правят така, докато предадат душите си в Твоите ръце.” В това се заключава пълното подчинение на нечия воля на Божията Воля. Размислете върху това, за да можете да пиете от водите на вечния живот, които бликат от думите на Господаря на всички хора и да потвърдите, че единственият истински Бог е стоял винаги неизмеримо високо над Своите създания. Той наистина е Несравнимият, Всевечният, Всезнаещият, Премъдрият. Състоянието на пълно себеотдаване превъзхожда и винаги ще превъзхожда всяко друго състояние.

Твой дълг е да се посветиш на Волята Божия. Всичко, което е разкрито в Посланията Му, е само отражение на Неговата Воля. Ти трябва така цялостно да Му се посветиш, че всяка следа на земни желания да бъде изтрита от сърцето ти. Това е смисълът на истинското единство.

Моли се на Бога да те подкрепи, за да следваш твърдо избрания път и да ти помогне да поведеш народите на света към Този, Който е неоспоримият и върховен Властелин, Който ни се разкри в необикновената Си одежда и който стана изразител на едно Божествено и несравнимо Послание. Това е същността на вярата и на увереността. Онези, които се кланят на идола, създаден от въображението им и го наричат Вътрешна Реалност, се смятат наистина за варвари. Това е потвърдил Всемилостивият в Своите Послания. Той действително е Всезнаещият и Премъдрият.

CLXI. Впрегни всичките си усилия, за да успееш да привлечеш ближния си към закона на Бога, Най-милостивия. Такова дело превъзхожда наистина всички други в очите на Бога, Всеимащия, Всевишния. Твоята непоколебимост в защита на Божието Дело трябва да бъде толкова голяма, че нищо земно да не може да те отклони от изпълнението на дълга ти. Дори и всичките сили на земята да се обединят срещу теб и всички хора да бъдат твои противници, ти трябва да останеш твърд и непоклатим.

Бъди волен и неудържим като вятъра, когато разнасяш Посланието на Този, Който запали Зората на Божественото Ръководство. Виж как вятърът, верен на Божията повеля, духа над всички области на земята, независимо от това дали те са пусти или обитавани и както гледката на опустошение не може да му причини болка, така и доказателствата за благополучие не могат да го зарадват. Той вее във всички посоки, както е заповядал неговият Създател. Така трябва да постъпва и всеки, който претендира, че е поклонник на единствения истински Бог. Негов дълг е да отправи взор към принципите на Божията Вяра и да работи усърдно за нейното разпространение. Единствено заради Бога той трябва да възвестява Неговото Послание и пак в Негово име да приема всяка реакция, която думите му могат да предизвикат у слушателите. Този, който се съгласи с него и повярва, ще получи наградата му; а който се отвърне от него, ще получи само собственото си наказание.

В навечерието на заминаването Ни от Ирак Ние предупредихме вярващите да очакват появата на Птиците на Мрака. Няма никакво съмнение, че граченето на Гарвана ще се надигне в някои страни, тъй като беше чуто през последните години. Каквото и да се случи, потърсете спасение в единствения истински Бог, за да ви защити от коварството на измамниците.

Истина ви казвам: в това най-могъщо Откровение са достигнали връхната си точка всички вероизповедания на миналото. Така ви съветва вашият Господ Бог, Всезнаещият, Премъдрият. Хвала на Бога, Господаря на всички светове.

CLXII. Всемилостивият е надарил човека със способността да вижда и да чува. Някои го характеризират като “по-малкия свят”, но на него, всъщност, трябва да се гледа като на “по-големия свят”. Присъщите на човека възможности, пълната мяра на предназначението му на земята и вроденото превъзходство на неговата същност ще се проявят в обещания Ден Господен.

Винаги и при всички обстоятелства Перото на Всевишния е споменавало с радост и топлота Неговите възлюбени и ги е съветвало да следват Неговия път. Добре ще е за онзи, комуто промените и превратностите на този свят не са успели да попречат да разпознае Извора на Божието единство и който е изпил с непоколебима решителност и в името на Самосъществуващия, запечатаното вино на Неговото Откровение. Такъв човек ще бъде причислен към обитателите на Рая, в Книгата на Бога, Господаря на всички светове.

CLXIII. Хвала на Бога, който разхубави света с украса и го нагизди с одеяние, от които не може да го лиши никоя земна сила, колкото и могъщи да са нейните батальони, колкото и голямо да е богатството є и колкото и силно да е влиянието є. Кажи: същината на всяка сила идва от Бога, най-висшата и последна Цел на цялото сътворение. Източникът на всяка власт е в Бога, Обектът на преклонение на всичко, което е в небесата и всичко, което е на земята. Силите, които водят началото си от този свят на тленност, са по самата си същност лишени от всякаква стойност.

Кажи: Изворите, които поддържат живота на тези птици, не са от този свят. Техният източник е извън обсега на човешкото познание. Кой е онзи, който може да угаси светлината, запалена от снежнобялата Божия Ръка? И нима може да се намери човек, който би успял да потуши огъня, разпален от силата на твоя Господ Бог, Всесилния, Всепринуждаващия и Всемогъщия? Ръката на Божественото могъщество е тази, която угаси пламъците на раздора. Той има силата да прави каквото намери за добре. Той казва: Да бъде; и то става. Кажи: Свирепите вихри и бушуващият на земята и сред народите на света хаос не могат никога да разклатят основата, върху която се гради твърдото като скала постоянство на Моите избраници. Милостиви Боже! Кое накара тези хора да заловят и затворят възлюбените на Този, Който е Вечната Истина? ... Но наближава денят, когато вярващите ще видят Слънцето на справедливостта да грее с пълния си блясък от Извора на великолепието. Така те учи Господарят на битието в този Негов страшен Затвор.

CLXIV. Членове на човешката раса! Дръжте се здраво о въжето, което никой човек не може да пререже. Това наистина ще ви бъде от полза през целия ви живот, защото силата му е от Бога, Господаря на всички светове. Придържайте се към справедливостта и безпристрастието и обърнете гръб на интригите на лишените от разум ¦ тези, които се отдалечиха от Бога, увенчаха главите си с украсата на учеността и осъдиха на смърт Този, Който е Изворът на мъдрост. Моето име ги издигна на голяма висота, но въпреки това, щом им Се разкрих, те, действайки явно несправедливо, произнесоха смъртната Ми присъда. Така Перото Ни разкри истината, но хората продължават да тънат в безгрижие.

Който държи на справедливостта, не може никога да прекрачва границите на умереността. Той различава истината във всичко, под ръководството на Този, Който е Всевиждащият. Цивилизацията, която е така често възхвалявана от учените представители на изкуството и на науката, ще донесе големи злини на хората, ако є бъде позволено да прехвърли границите на умереността. Така ви предупреждава Този, Който е Всезнаещият. Ако бъде доведена до крайност, цивилизацията ще се окаже също толкова обилен източник на зло, колкото е била и на добро, когато е била въздържана от спирачките на умереността. Размислете върху това, о, хора, и не бъдете от онези, които се скитат, смутени и объркани, в пустинята на заблуждението си. Наближава денят, когато пламъците є ще опустошат градовете, а Езикът на Величието ще провъзгласи: “Царството е на Бога, Всемогъщия, Превъзхваления!”

Всички други неща също са подчинени на този принцип на умереността. Благодари на твоя Господ Бог, който те упомена в това удивително Послание. Хвала на Бога, Господаря на великолепния престол.

Всеки, който премисли в сърцето си онова, което ни разкри Перото на Всевишния и вкуси от неговата сладост, непременно ще се освободи и ще изостави собствените си желания, ще се почувства абсолютно подвластен на Волята на Всемогъщия. Блажен е този, който е достигнал едно такова високо положение и не се е лишил от една толкова щедра благодат.

В този Ден Ние не можем нито да одобрим поведението на страхливеца, който се мъчи да прикрие вярата си, нито да похвалим държанието на отявления вярващ, който шумно декларира предаността си към Делото. И единият, и другият трябва да следват предписанията на мъдростта и да се стремят усърдно да служат на интересите на Вярата.

Нека всеки наблюдава и размишлява върху поведението на Онеправдания. От самото начало на това Откровение до днес Ние отказахме както да се скрием от враговете Си, така и да се отдръпнем от обществото на приятелите Си. Макар и обременени с безчислени горести и страдания, Ние уверено и смело призовахме народите на земята към Извора на Великолепието. Перото на Всевишния не е склонно да разказва за сполетелите го при това злощастия. Описанието им без съмнение би потопило в скръб най-достойните измежду вярващите, тези, които истински поддържат Божието единство и са всецяло предани на Делото Му. Той действително говори истината и е Всечуващият и Всезнаещият. По-голямата част от живота Си Ние прекарахме сред неприятелите Ни. Вижте как и сега живеем в гнездо на змии.

Тази Свещена земя се споменава и възхвалява във всички Свещени Писания. На нея са се появявали Божиите Пророци и Негови избраници и от която се е надигнал техният вик: “Ето Ме, тук съм, о, Господи.” Това е обетованата Земя, в която е било предопределено Този, Който е Божието Проявление, да се разкрие на хората. Тя е е Долината на Божията неразгадаема повеля, чистото като сняг Място, Страната на непомръкващото великолепие. Всичко, което ще се случи в този Ден, е било предсказано в някогашните Писания. Същите тези Писания обаче единодушно осъждат живеещите в тази земя хора. Някога те са били заклеймени като “поколение на усойници”. Виж как сега Онеправданият, обграден от едно “поколение на усойници”, гръмко зове и приканва всички хора към Този, Който е Последното Въжделение на света, Връх и Извор на Великолепието. Честит е онзи, който се е вслушал в гласа на Господаря на Царството на Словото и горко на нехаещите, на тези, които са се отклонили далеч от Неговата истина.

CLXV. Знай, че всяко чуващо ухо, ако се е запазило чисто и неопетнено, трябва по всяко време и от всички посоки да се вслушва в гласа, който изрича тези свещени думи: “Истина ви казвам, ние сме на Бога и при Него ще се върнем обратно.” Тайната на физическата смърт на човека и на неговото завръщане не е била разкрита и остава все още неразгадана. Кълна се в Божията справедливост! Ако тя можеше да бъде разкрита, би предизвикала такъв страх и покаяние, че някои биха загинали, а други биха се изпълнили с такова доволство, че биха пожелали смъртта и биха се молили с нестихващо желание и копнеж на единствения истински Бог ¦ хвала на великолепието Му ¦ да ускори края им.

Смъртта предлага на всеки истински вярващ питието, което е самият живот. Тя доставя радост и носи доволство. Тя поднася дара на вечния живот.

Що се отнася до тези, които са вкусили плода на земното съществувание на човека, а той е познанието на единствения истински Бог, хвала на великолепието Му, животът им за в бъдеще ще бъде такъв, че Ние не сме в състояние да го опишем. За него знае само Бог, Господарят на всички светове.

CLXVI. Всеки, който преди изтичането на пълни хиляда години предяви претенции за Откровение, идващо пряко от Бога, несъмнено е лъжец и самозванец. Ние се молим на Бога милостиво да помогне на такъв човек да се откаже от подобно твърдение. Ако той се покае, Бог без съмнение ще му прости. Ако обаче упорства в заблуждението си, Бог непременно ще изпрати някой, който безмилостно ще се разправи с него. Бог е страшен наистина, когато наказва! А който тълкува тези думи извън от очевидното им значение, той е лишен от Божия дух и от Неговата милост, която обхваща всички Божии създания. Бойте се от Бога и не следвайте празното си въображение, а следвайте повелята на вашия Господар, Всемогъщия и Премъдрия.

КРАТЪК РЕЧНИК И БЕЛЕЖКИ

Абдул Азиз Султанът, който издал указите за трите заточения на Бахаулла.

Абдул Баха Определеният Наследник на Бахаулла и Център на Неговото Споразумение (1844-1921 г.).

Абдулла-е-Убейи Опонент на Мохамед.
Абу Амир Опонент на Мохамед.

Абха Баха означава “великолепие”. Абха е негов суперлатив . И двете са наименования на Бахаулла и на Неговото Царство.

Ака Град затвор в Палестина, място на последното заточение на Бахаулла. Той пристигнал там на 31 август 1868 г.

Акдас Най-важното от произведенията на Бахаулла, съдържащо Неговите закони и предписания (1873 г.).

Али Първият имам; братовчед и пръв ученик на Мохамед, женен за дъщеря Му Фатеме .

Али Мохамед Сейед Али Мохамед, роден в Шираз, Персия, на 20 октомври 1819 г.; “Точката на Баяна”, “Баб” и предшественик на Бахаулла.

Анна Висш еврейски духовник и тъст на Каяфа (Йоан 18:13 ).

Афнан Букв. “клонки”. Обозначава родственици на Баб.

Ашраф Сейед Ашраф, роден в крепостта Занджан по време на обсадата є.

Баб Вестителят на Вярата (1819-1850 г.).

Баян Най-важният теоретичен труд на Създателя на бабисткото вероизповедание или Неговата Свещена книга (букв. “Изложение”).

Балал Неграмотен и презрян етиопски роб в Мека, преобразил се след приемането на мохамеданската Вяра.

Баха Име, дадено на Бахаулла от Баб.

Бахаулла Основателят на бахайската Вяра (1817-1892 г.)

Божествен елексир Символ на способността на вярата да дава вечен живот на човека; от “елексир” ¦ въображаемо питие, което се смята, че удължава човешкия живот до безкрайност.

Божествен Месия Очакваният от евреите Божествен Цар и Освободител.

Божествен Пратеник Божи Пророк. Велик Дух , съвършена Личност, която става проводник на едно такова Откровение.

Божия Лампа Духовната светлина, разпръсквана от Божия Пророк.

Гавраил Считан за най-главният от ангелите, който кръжи около Божия престол и го пази с крилата си.

Горящият храст Виж. Изход 3:2 Символизира Божието присъствие в сърцето на Моисей.

Градът на увереността Състояние на висша духовност.

Джавад Хаджи Сейед Джавад, един от първите бабисти, възхваляван и от Баб, и от Бахаулла, с когото се срещнал в Багдад.

За, земята на Означава Занджан, тъй като е началната буква на името.

Занджан Главен град на областта Хамсе и място на мъченическата смърт на около 1800 бабисти.

Земята на Та Означава Техеран, тъй като е първата буква от името.

Имам Али Първият имам и зет на Пророка.
Исаия, Книга на Вж. Исаия 2:10.

Ислям Букв. “Подчинение на волята Божия” ¦ името, дадено на религията на Мохамед.

Кааба Светилището, в което се намира Черният камък в джамията в Мека.

Каб-ибн-е-Ашраф Неумолим враг на Мохамед, който искал смъртта Му.

Каем Обещаният според исляма.

Каюмул Асма Едно от основните произведения на Баб.

Камал Хаджи Мирза Камал, именит и високо образован бабист, който се срещнал с Бахаулла в Багдад и признал ранга и мисията Му преди Той да ги обяви . Той искал да съобщи Новината на всекиго и затова бил изпратен обратно в Персия.

Карбела Град в Ирак, където бил мъченически убит и където е погребан имам Хусейн. Едно от двете “върховни светилища”, другото е Наджаф.

Кармел, планина Едно от свещените места в бахайската история, където се намират гробниците на Баб и на Абдул Баха и мемориали на други членове от семейството на Абдул Баха.

Каяфа Първосвещеник и председател на съда, който осъдил Иисус.

Квинтесенция Окончателната или най-висша същност на един предмет или понятие.

Коран Свещената книга на мохамеданите, написана на арабски език.

Коусар Река в Рая и източник на всички други реки.

Медина Градът, който дал подслон на Мохамед и в който Той е погребан; смятан за втори по светост след Мека.

Мека Градът, в който е роден Мохамед и където се провъзгласил за Пророк.

Мехди Име на очакваното от исляма Проявление.

Мохамед Букв. “Възхваляваният”. Основател на исляма, син на Абдулла от семейството на Хашем , роден в Мека през 570 г.

Мустагас Букв. “Този, който е призоваван”. Позовавайки се на цифровата стойност на тази дума, Баб посочва деветата година от тази нова Ера (1853 г.) като дата на проявлението на Бахаулла.

Набил-е-Азам Бахайското име на Мохамед-е-Заранди, предан привърженик на Баб и Бахаулла, автор на историческия труд “Разказът на Набил”.

Назр-ибн-е-Харет Опонент на Мохамед.
Най-великото Име Название на Бахаулла.
Нимрод Преследвачът на Авраам.

Откровение Разкриването от Бога на хората на нещо, което дотогава Той е държал скрито от тях.

Паран Планинска верига на север от Синай, символизираща място на откровение.

Петокнижие Първите пет книги на Библията, приписвани на Моисей.

Печат на Пророците Титла на Мохамед, посочваща наближаващия завършек на Пророческия цикъл.

Послание до Раис Писмо на Бахаулла до великия везир Али Паша.

Предвечният Наименование на Бога, специфично за Книгата на Данаил в Библията.

Проявление Човек, който е “изявен образ” на Божиите качества.

Резван Пазителят на Рая. Обикновено употребявано за обозначаване на самия Рай.

Сабех Ишмаел, именит бахай и брат на Мирза Джани от Кашан (вж. “Вестителите на зората”). Името (“жертва”) му е дадено от Бахаулла.

Садратул Мунтаха Наименованието на дърво, засадено в края на път, за да служи като пътепоказател; символ на Проявлението.

Салман, или шейх Салман Роден в Южна Персия, неграмотен, станал един от най-любимите и предани ученици на Бахаулла, който му поверявал много опасни и отговорни мисии.

Салсабил Фонтан в Рая.

Синай Планината, където Бог дал на Моисей десетте Божи заповеди; понякога символ на човешкото сърце, което е мястото на Божието присъствие.

Слънцето на Мохамед Символ на Пророка като просветител на света.

Султанът Султан Абдул Азиз.

Сунити По-многочислената и по-силна от двете големи ислямски секти, представяна от султана, външния и видим Защитник на Вярата.

Сурей-е-Раис Послание на Бахаулла, разкрито в Одрин.

Талисман Букв. амулет, който привлича небесните сили в защита на този, който го носи. Символ на човек, закрилян от Божията сила.

Техеран Родно място на Бахаулла (роден на 12 ноември 1817 г.) и столица на Иран.

Тора Петокнижието на Моисей.
Хусейн Третият имам, мъченикът от Карбела.

Цион Хълм в Йерусалим, място на царската резиденция на Давид и неговите наследници.

Шах Шах Насеред-Дин.
Шейх Отнася се за шейх Салман

Шиити Мохамеданска секта, отличаваща се с религиозното си учение за имамите и представяна от шаха.

Шоги Ефенди Внук на Абдул Баха и Пазител на бахайската Вяра.

Изготвени от Джордж Таунзенд

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :