Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by малітвы

Bahá'í Prayers-Беларускі
Аб вылячэнні
Аб дапамозе
Аб навучанні Веры
Ахова
Блаславёны
Выпрабаванні і цяжкасці
Вячэрняя
Духоўныя якасці
За бацькоў
За будучых маці
За дзяцей і моладзь
За моладзь
За нябожчыкаў
Закрила
Кароткая абавязковая малітва
Паўночная
Пасланне аб наведванні
Пра кіраўніцтва
Пра сустрэчы
Пра шлюб
Ранішняя
Хвала і ўдзячнасць
Чалавецтва
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
малітвы : Хвала і ўдзячнасць
Хвала і ўдзячнасць (#2343)

Усякая хвала, о мой Божа, Табе няхай будзе, Хто ёсць выток усякай славы і велічы, сілы і гонару, вярхоўнай улады і панавання, узвышанасці і літасці, глыбокай пашаны і моцы. Каму жадаеш, даеш Ты наблізіцца да Найвялікшага Акіяна, і каму жадаеш, дорыш гонар прызнаць Тваё Найстаражытнейшае Iмя. З усіх тых, хто ёсць у нябёсах і на зямлі, ніхто не можа супрацьстаяць дзеянню Тваёй уладарнай волі. Адвеку правіш ты ўсім стварэннем і Ты будзеш заўжды працягваць уладарыць над усім створаным. Няма іншага Бога, акрамя Цябе, Усемагутнага, Найузвышанага, Усямоцнага, Усямудрага.

Азары, о Госпадзе, твары слугаў Тваіх, каб яны маглі ўгледзець Цябе; ачысці сэрцы іх, каб яны маглі звярнуцца да двара Тваіх нябесных міласцей і прызнаць Таго, Хто ёсць Увасабленне Тваё і Світанне Iснасці Тваёй. Сапраўды, Ты ёсць Гасподзь усіх сусветаў. Няма іншага Бога, акрамя Цябе, Вольнадзейнага, Каму ўсё пакараецца.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :