Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by малітвы

Bahá'í Prayers-Беларускі
Аб вылячэнні
Аб дапамозе
Аб навучанні Веры
Ахова
Блаславёны
Выпрабаванні і цяжкасці
Вячэрняя
Духоўныя якасці
За бацькоў
За будучых маці
За дзяцей і моладзь
За моладзь
За нябожчыкаў
Закрила
Кароткая абавязковая малітва
Паўночная
Пасланне аб наведванні
Пра кіраўніцтва
Пра сустрэчы
Пра шлюб
Ранішняя
Хвала і ўдзячнасць
Чалавецтва
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
малітвы : Пра сустрэчы
Пра сустрэчы (#2345)

О Ты, добры Госпадзе! Вось слугі Твае, што сабраліся на гэтую сустрэчу, звярнуліся да Твайго Царства, і патрэбны ім Твае дары і дабраславенні. О Божа! Праяві і зрабі яўнымі знакі Твайго адзінства, якія былі змешчаныя ва ўсіх сутнасцях жыцця. Адкрый і разгарні дабрадзейнасці, якія Ты зрабіў прыхаванымі і ўтоенымі ў гэтых чалавечых існасцях.

О Божа! Мы як расліны, а шчодрасць Твая падобна да дажджу, ажыві расліны гэтыя і дай ім вырасці праз дары Твае. Мы слугі Твае, вызвалі нас ад кайданоў матэрыяльнага існавання. Мы недасведчаныя – зрабі нас мудрымі. Мы мёртвыя – ажыві нас. Мы матэрыяльныя – надзялі нас духам. Мы абяздоленыя – дай нам спазнаць Твае тайны. Мы ў нястачы – узбагаці і благаславі нас з Тваёй бязмежнай скарбніцы. О Божа! Уваскрасі нас, дай нам зрок, дай нам слых, азнаёмь нас з таямніцамі жыцця, каб сакрэты Царства Твайго маглі адкрыцца нам у гэтым свеце існавання і каб мы маглі спавядаць Тваё адзінства. Кожны дар паходзіць ад Цябе, кожнае дабраславенне Тваё ёсць.

Ты магутны. Ты моцны. Ты Падаўца і Ты Вечнашчодры.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :