Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by малітвы

Bahá'í Prayers-Беларускі
Аб вылячэнні
Аб дапамозе
Аб навучанні Веры
Ахова
Блаславёны
Выпрабаванні і цяжкасці
Вячэрняя
Духоўныя якасці
За бацькоў
За будучых маці
За дзяцей і моладзь
За моладзь
За нябожчыкаў
Закрила
Кароткая абавязковая малітва
Паўночная
Пасланне аб наведванні
Пра кіраўніцтва
Пра сустрэчы
Пра шлюб
Ранішняя
Хвала і ўдзячнасць
Чалавецтва
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
малітвы : Пасланне аб наведванні
Пасланне аб наведванні (#2346)

*Гэтую малітву адкрыў Абдул-Баха. Яна чытаецца ў Яго Усыпальні. Таксама яна прыдатная і для асабістай малітвы.

*Абдул-Баха кажа: "Хто б ні прамаўляў гэтую малітву са сціпласцю і запалам, прынясе задавальненне і радасць сэрцу гэтага слугі; гэта будзе нібыта сустрэча з Ім твар у твар".

Ён Усяслаўны!

О Божа, мой Божа! Сціплы і поўны слёз, я ўздымаю свае ўмольныя рукі да Цябе і пасыпаю свой твар пылам Твайго Парога, што ўзвышаны над ведамі дасведчаных і хвалою ўсіх, хто славіць Цябе. Літасціва паглядзі на Твайго слугу, пакорнага і сціплага каля Тваіх дзвярэй, позіркам вока Тваёй міласэрнасці і акуні яго ў Акіян Тваёй векавечнай міласці.

Госпадзе! Бедны і сціплы слуга Твой, які зачараваны Табой і моліць Цябе, нявольнік у Тваёй руцэ, палымяна молячы Цябе, давяраючы Табе, у слязах перад лікам Тваім, заклікаючы і ўмольваючы Цябе, гаворыць:

О Госпадзе, мой Божа! Дай мне Тваёй міласці служыць тым, каго Ты любіш, умацуй маю залежнасць ад Цябе, азары маё аблічча святлом захаплення ў Тваім двары святасці і святлом малітвы Твайму Царству велічы. Дапамажы мне быць самаадданым каля нябеснага ўваходу ў Тваю браму і вызваліцца ад усяго ў Тваіх свяшчэнных межах. Госпадзе! Дай мне піць з келіха бескарыслівасці; апрані мяне ў яе адзенне і акуні мяне ў яе акіян. Зрабі мяне падобным да пылу на шляху тых, каго Ты любіш, і дазволь мне ахвяраваць сваю душу зямлі, якой надалі высакароднасць сляды выбраннікаў Тваіх на Тваім шляху, о Гасподзь славы ў Вышніх!

З гэтай малітвай Твой слуга звяртаецца да Цябе на золку і ў начны час. Здзейсні жаданне ягонага сэрца, О Госпадзе! Азары ягонае сэрца, узрадуй ягоную душу, запалі ягонае святло, каб ён мог служыць Справе Тваёй і Тваім слугам.

Ты Той, Хто надзяляе, Спагадлівы, Найшчодры, Літасцівы, Міласцівы, Спачувальны.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :