Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Mesazhe të Riḍvánit

2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Mesazhe të Riḍvánit : 2016-173BE
Shtëpia Universale e Drejtësisë
Ridván 2016 / 173BE
Bahá'í-ve të Botës,
Shumë të dashur Miq,

Me ardhjen e Mbretit të Festivaleve, periudha e përgatitjes së Planit të ardhshëm global ka përfunduar: ne tani i ftojmë miqtë e Perëndisë për një zotim të ri pesëvjeçar guximi, vendosmërie dhe burimesh.

Kompania e besnikëve të Bahá'u'lláh-ut është gati. Takimet institucionale të mbledhura gjatë muajve të fundit në të gjithë botën kanë dërguar sinjale të njëpasnjëshme të padurimit për të filluar këtë sipërmarrje të fuqishme. Gjërat thelbësore të përmbajtura në mesazhin drejtuar Konferencës së Këshilltarëve tashmë janë duke u përkthyer në plane vendimtarë veprimi. Dekada përpjekjesh heroike e kanë formësuar komunitetin dhe kanë bërë që të fitojë një masë aftësish të efektshme në nxitjen e rritjes, duke e kalitur për këtë moment. Dy dekadat e fundit, në veçanti, e kanë përshpejtuar ndjeshëm këtë ngritje kaq të dëshiruar të zotësisë.

Gjatë kësaj periudhe, pranimi i një kornize për veprim që evoluon u ka mundësuar miqve në mënyrë progresive të ushqejnë e të përsosin kapacitetet thelbësore, duke u dhënë jetë fillimisht akteve të thjeshta të shërbimit, që çuan më pas në modele veprimi më të hollësishme, të cilat, nga ana tjetër, kërkuan zhvillimin e kapaciteteve akoma më komplekse. Në këtë mënyrë një proces sistematik i zhvillimit të burimeve njerëzore dhe i ndërtimit të komunitetit ka nisur në mijëra zona – dhe, në shumë prej tyre, është bërë shumë më i avancuar. Fokusi nuk ka qenë vetëm te besimtari individual, vetëm te komuniteti, apo vetëm tek institucionet e Besimit; të tre pjesëmarrësit e pandashëm në evoluimin e Rendit të ri Botëror janë duke u stimuluar nga forcat shpirtërore të lëshuara përmes shpalosjes së Planit Hyjnor. Shenjat e progresit të tyre janë gjithnjë e më të dukshme: në sigurinë që besimtarë të panumërt kanë fituar për të ndarë histori nga jeta e Bahá'u'lláh-ut dhe për të diskutuar rrjedhojat e Revelacionit dhe të Besëlidhjes së Tij të pashoqe; në rritjen e kontigjenteve të shpirtrave që, si pasojë, janë tërhequr drejt Kauzës së Tij dhe po kontribuojnë në arritjen e vizionit të Tij bashkues; në aftësinë e Bahá'í-ve dhe miqve të tyre, në vetë bazën e komunitetit, për të përshkruar në mënyrë elokuente përvojën e një procesi të aftë për ta transformuar karakterin dhe për t’i dhënë formë ekzistencës sociale; në rritjen domethënëse të numrit të banorëve vendas, të cilët, si anëtarë të institucioneve dhe agjencive Bahá’í, tani po udhëheqin punët e komuniteteve të tyre; në kontributin e qëndrueshëm, bujar dhe sakrifikues për Fondin, aq jetik për të mbështetur përparimin e Besimit; në lulëzimin e paparë të iniciativës individuale dhe veprimit kolektiv në mbështetje të aktiviteteve komunitet-ndërtuese; në entuziazmin e shumë shpirtrave vetëmohues në lule të rinisë që kanë sjellë energji të jashtëzakonshme në këtë punë, veçanërisht duke u kujdesur për edukimin shpirtëror të brezave më të rinj; në përmirësimin e karakterit devocional të komunitetit përmes takimeve të rregullta për adhurim; në rritjen e kapacitetit në të gjitha nivelet e administrimit Bahá'í; në gatishmërinë e institucioneve, agjencive dhe individëve për të menduar nga pikëpamja e procesit, për ta lexuar realitetin rrethues dhe për t’i vlerësuar burimet në vendet ku ata jetojnë, duke bërë plane mbi këtë bazë; në dinamikën tashmë të njohur të studimit, konsultimit, veprimit dhe reflektimit, që ka kultivuar një qëndrim të vetvetishëm nxënieje; në vlerësimin në rritje të domethënies së vënies në jetë të Mësimeve përmes veprimit shoqëror; në shumëfishimin e mundësive të kërkuara dhe të kapura për të ofruar një këndvështrim Bahá'í në diskutimet mbizotëruese në shoqëri; në vetëdijen e një komuniteti global që, në të gjitha përpjekjet e tij, po e përshpejton ngritjen e qytetërimit hyjnor, duke manifestuar fuqinë e natyrshme shoqëri- ndërtuese të Kauzës; në të vërtetë, në ndërgjegjësimin në rritje të miqve që që: në përpjekjet e tyre për të nxitur transformimin e brendshëm, për të zgjeruar rrethin e unitetit, për të bashkëpunuar me të tjerët në fushën e shërbimit, për të ndihmuar popullsinë për të marrë përgjegjësinë e zhvillimit të vet shpirtëror, shoqëror e ekonomik – dhe, përmes të gjitha këtyre përpjekjeve, për të sjellë përmirësimin e botës, –shprehet qëllimi i vërtetë i vetë fesë.

Ndërkohë që një masë e vetme nuk mund ta kapë tërësinë e progresit të komunitetit Bahá'í, më shumë mund të deduktohet nga numri i zonave në mbarë botën ku është vendosur një program rritjeje, të cilat, me mirënjohje për bujaritë e dhuruara nga Bukuria Abhá, konfirmojmë që e kanë tejkaluar numrin 5,000. Një bazë kaq e gjerë ishte një parakusht për të marrë përsipër detyrën që del tani përballë botës Bahá'í – forcimin e procesit të rritjes në çdo zonë ku ka filluar dhe zgjerimin më tej të një modeli të pasur të jetës së komunitetit. Përpjekja e vazhdueshme që kërkohet do të jetë e vështirë. Por rezultati ka potencial të jetë thellësisht domethënës, madje duke bërë epokë. Një distancë shumë e madhe mund të përshkohet me hapa të vegjël, nëse ata janë sistematikë e të shpejtë. Duke u përqendruar paraprakisht në avancimin që duhet të bëhet në zonë në një periudhë fillestare – për shembull, në gjashtë ciklet që ndodhin para Dyqindvjetorit të parë – miqtë do të bënin shumë për ta mundësuar realizimin e synimit të tyre përgjatë pesë viteve të plota. Çdo cikël ofron mundësitë e veta të momentit për një hap të madh përpara, mundësi të çmuara që nuk kthehen më.

Në shoqërinë e gjerë, mjerisht, po shumëfishohen e po përkeqësohen simptomat e një sëmundjeje gjithnjë e më të thellë të shpirtit. Sa e dukshme që, ndërsa popujt e botës vuajnë nga mungesa e ilaçit të vërtetë dhe kthehen të çoroditur nga një shpresë e rreme te një tjetër, ju po përsosni bashkërisht një instrument që lidh zemrat me Fjalën e Perëndisë së përjetshëm. Sa e mrekullueshme që, mes kakofonisë së mendimeve të ngurtësuara dhe interesave të kundërta që shtohen gjithkund gjithnjë e më me egërsi, ju jeni të fokusuar që t’i bëni njerëzit së bashku për të ndërtuar komunitete, këto streha të unitetit. Të pafuqishme për t’ju shkurajuar, le t’ju kujtojnë paragjykimet dhe armiqësitë e botës se sa urgjentisht u duhet të gjithë shpirtrave përreth jush balsami shërues që vetëm ju mund t’ua dhuroni.

Ky është i fundit në një seri të njëpasnjëshme Planesh Pesëvjeçare. Në përfundim të tij, një fazë e re në zhvillimin e Planit Hyjnor do të hapet, e vendosur për të çuar komunitetin e Bahá'u'lláh-ut në drejtim të shekullit të tretë të Erës Bahá'í. Vlerësofshin miqtë e Perëndisë në çdo vend premtimin e këtyre pak viteve të ardhshme, që do të jenë një përgatitje rigoroze për detyrat e mëpastajme akoma më të madhërishme. Shtrirja e gjerë e Planit aktual i mundëson çdo individi për ta mbështetur këtë punë, sado modeste qoftë pjesa e dikujt. Ne ju kërkojmë, të dashur bashkëpunëtorë, adhurues të Atij Që është i Shumëdashuri i botëve, të mos kurseni as edhe një përpjekje për ta vënë në jetë gjithçka që keni mësuar, të mos kurseni as edhe një zotësi apo aftësi tuajën të dhënë nga Perëndia për të avancuar Planin Hyjnor drejt fazës së tij të ardhshme esenciale. Lutjeve tuaja të zjarrta për ndihmë hyjnore ne u shtojmë edhe lutjet tona, të ofruara në Varret e Shenjtë, në emër të të gjithë atyre që përpiqen për këtë Kauzë gjithëpërfshirëse.

Shtëpia Universale e Drejtësisë

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :