Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Mesazhe të Riḍvánit

2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Mesazhe të Riḍvánit : 2014-171BE
Shtëpia Universale e Drejtësisë
Ridván 2014 / 171BE
Bahá'í-ve të Botës,
Shumë të dashur Miq,

Kanë kaluar tre vjet të plota që nga fillimi i fazës aktuale të shpalosjes së Planit Hyjnor, një ndërmarrje që lidh së bashku ndjekësit e Bahá’u’lláh·ut në një përpjekje të bashkuar shpirtërore. Vetëm dy vjet i ndajnë miqtë e Perëndisë nga përfundimi i tij. Të dy lëvizjet themelore të cilat vazhdojnë ta shtyjnë përpara procesin e rritjes – rrjedha e qëndrueshme e pjesëmarrësve përgjatë serisë së kurseve të institutit të trajnimit dhe lëvizja e zonave përgjatë një vazhdimësie zhvillimi – janë përforcuar pafundësisht me shpërthimin e energjisë së lëshuar në konferencat rinore të mbajtura vitin e kaluar. Kapaciteti i zgjeruar që ka fituar bota Bahá’í për të mobilizuar një numër të madh të rinjsh në fushën e shërbimit, tanimë mund të japë fryte të mëtejshme. Për kohën që mbetet, bëhen urgjente detyrat vendimtare të forcimit të programeve ekzistuese të rritjes dhe për të filluar programe të reja. Komuniteti i Emrit Më të Madh është pozicionuar mirë, para përfundimit të kësaj periudhe, për t’u shtuar zonave ku janë ngritur tashmë programe të tilla, dy mijët që i mbeten synimit

Sa të lumtur jemi tek shohim që kjo përpjekje është duke përparuar energjikisht në të gjitha rajonet e largëta të globit dhe në një larmi rrethanash e mjedisesh, në zona që tashmë numërohen në rreth tre mijë. Shumë zona janë në një pikë ku vrulli është duke u gjeneruar nëpërmjet zbatimit të disa linjave të thjeshta të veprimit. Në të tjera, pas cikleve të njëpasnjëshme të aktiviteteve, është rritur numri i individëve që ndërmarrin iniciativa në kuadër të Planit dhe është intensifikuar ritmi i aktiviteteve; sikurse, përmes eksperiencës, është rritur cilësia e procesit të edukimit shpirtëror dhe shpirtrat janë tërhequr më lehtë që të përfshihen në të. Herë pas here, mund ketë një përgjumje të aktiviteteve apo një pengesë përpara; duke kërkuar konsultime mbi arsyet e bllokimit, kombinuar me durim, kurajo e këmbëngulje, bëhet e mundur që vrulli të rifitohet. Në gjithnjë e më shumë zona, programi i zhvillimit po rritet në shtrirje dhe kompleksitet, proporcionalisht me kapacitetin në rritje të tre protagonistëve të Planit – individit, komunitetit dhe institucioneve të Besimit – për të krijuar një ambient reciprokisht mbështetës. Dhe ne jemi të gëzuar që, ashtu siç ishte parashikuar, ka një numër në rritje zonash ku tani njëqind apo më shumë individë po lehtësojnë angazhimin e një mijë apo më shumë të tjerëve në thurjen e modelit të një jete shpirtërore, dinamike, transformuese. Në themel të procesit, madje që në fillim është, sigurisht, një lëvizje kolektive drejt vizionit të prosperitetit material e shpirtëror përcaktuar nga Ai Që është Jetëdhënësi i Botës. Por, kur janë të përfshirë numra të tillë kaq të mëdhenj, lëvizja e një popullsie të tërë bëhet e dukshme

Kjo lëvizje është veçanërisht e dukshme në ato zona ku pritet të ngrihet një Mashrikul Azkar lokal. Një gjë e tillë, për shembull, është në Vanuatu. Miqtë që banojnë në ishullin Tanna kanë bërë një përpjekje supreme për të rritur vetëdijësimin për Shtëpinë e Adhurimit që është planifikuar të ngrihet dhe, në një mënyrë a një tjetër, kanë përfshirë tashmë jo më pak se një të tretën e 30.000 banorëve të ishullit në një bashkëbisedim të ngritur rreth domethënies së saj, në një larmi mënyrash. Aftësia për të mbajtur një bisedë të ngritur në mesin e kaq shumë njerëzve është mprehur përgjatë viteve të përvojës në ndarjen e mësimeve të Bahá’u’lláh·ut dhe në zgjerimin e shtrirjes së një instituti të gjallë trajnimi. Grupet e paratërinjve në ishull janë veçanërisht të lulëzuar, të nxitur edhe nga mbështetja e kryetarëve të fshatrave, të cilët e shohin se si pjesëmarrësit janë fuqizuar shpirtërisht. Të inkurajuar nga uniteti dhe përkushtimi që ekziston midis tyre, këta të rinj kanë larguar jo vetëm plogështinë e pasivitetin nga vetja e tyre, por, nëpërmjet projekteve të ndryshme praktike, kanë gjetur mjete për të punuar për të mirën e komunitetit të tyre, dhe, si rezultat, nga të gjitha moshat, e jo më pak prindërit e tyre, janë nxitur në veprime të dobishme. Në mesin e besimtarëve dhe të shoqërisë më të gjerë po njihet dhe vlerësohet fakti që mund t’i drejtohen një Asambleje Shpirtërore Lokale për udhëheqje dhe për zgjidhjen e situatave të vështira; nga ana tjetër, vendimet e Asambleve Shpirtërore po karakterizohen gjithnjë e më shumë nga dituria dhe ndjeshmëria. Këtu ka shumë për të treguar që, kur elementet e kornizës për veprim të Planit janë kombinuar për të formuar një tërësi koherente, ndikimi në popullsi mund të jetë i thellë. Dhe në sfondin e përhapjes dhe konsolidimit të vazhdueshëm – ka dalë në përfundimin cikli i tridhjetë i programit intensiv të rritjes kohët e fundit – që miqtë janë duke e eksploruar aktivisht, me pjesën tjetër të banorëve të ishullit, se çfarë do të thotë që një Mashrikul Azkar, një “qendër kolektike për shpirtrat e njerëzve”, të ngrihet në mesin e tyre. Me mbështetjen aktive të udhëheqësve tradicionalë, banorët e ishullit Tanna kanë ofruar jo më pak se njëqind projekt-ide për Tempullin, duke demonstruar për shkallën në të cilën Shtëpia e Adhurimit ka kapur imagjinatën dhe për perspektivat magjepsëse që janë hapur në ndikimin që është caktuar të ushtrojë në jetët e atyre që do të jetojnë nën hijen e Ky imazh inkurajues ka të ngjashmit e vet në shumë zona të avancuara, ku implikimet e mësimeve të Bahá’u’lláh·ut po barten në mënyrën e të jetuarit në lagje dhe fshatra. Në secilën prej tyre, një popullsi gjithnjë e më e vetëdijshme për Personin e Bahá’u’lláh·ut, është duke mësuar, përmes reflektimit mbi përvojën, konsultimit dhe studimit, se si të veprojë në përputhje me të vërtetat e mishëruara në Revelacionin e Tij, duke arritur që rrethi në zgjerim i farefisnisë shpirtërore të bëhet gjithnjë e më i afërt, i bashkuar fort me lidhjet e adhurimit dhe shërbimit kolektiv

Në shumë mënyra, komunitetet që kanë bërë progres të mëtejshëm po lënë gjurmë në një shteg ftues për të tjerët që t’i ndjekin. Megjithatë, pavarësisht nga niveli i aktiviteteve në zonë, përparimin në udhën e zhvillimit e nxit kapaciteti në mesin e miqve lokalë për të mësuar brenda një kornize të përbashkët. Gjithkush ka pjesë në këtë ndërmarrje; kontributi i secilit shërben për ta pasuruar të tërën. Zonat më dinamike janë ato në të cilat, pavarësisht nga burimet që zotëron komuniteti apo nga numri i aktiviteteve të ndërmarra, miqtë vlerësojnë se detyra e tyre është për të identifikuar se çfarë është e nevojshme të bëhet që të ndodhë përparimi – kapaciteti i sapolindur që duhet ushqyer, zotësia e re që duhet fituar, nismëtarët e një përpjekjeje të re që duhen shoqëruar, hapësira për reflektim që duhet kultivuar, përpjekja kolektive që duhet koordinuar – dhe pastaj të gjejnë mënyra kreative me anë të të cilave mund të vihen në dispozicion koha dhe burimet e nevojshme për ta arritur atë. Vetë fakti që çdo grup rrethanash paraqet sfidat e veta, po i mundëson çdo komuniteti që, jo vetëm të përfitojë nga dija e mbledhur në pjesën tjetër të botës Bahá’í, por të kontribuojë edhe në shtimin e asaj mase dijesh. Vetëdijësimi mbi këtë realitet e çliron çdo komunitet prej kërkimit të pafrytshëm për një formulë të ngurtë veprimi, ndërkohë që i lejon njohuritë e grumbulluara në mjedise të ndryshme ta informojnë procesin e rritjes, ndërsa ai merr formë të veçantë në rrethanat e tij konkrete. E tërë kjo qasje është plotësisht në kundërshtim me konceptet e ngushta të “suksesit” dhe “dështimit”, që ngjallin entuziazëm të tepruar ose paralizojnë vullnetin. Shkëputja është e nevojshme. Kur përpjekjet bëhen tërësisht për hir të Perëndisë, atëherë të gjitha që ndodhin i takojnë Atij dhe çdo fitore e korrur në Emër të Tij është një rast për ta falenderuar Atë

Në Shkrimet e Besimit tonë flitet kaq shumë për marrëdhëniet në mes përpjekjeve të ushtruara dhe ndihmës qiellore të dhuruar në përgjigje: “Në qoftë se ju vetëm ushtroni përpjekje”, na siguron Mjeshtri në njërën prej Tabelave të Tij, “është e sigurtë që këto shkëlqime do të rrezatojnë, këto re të mëshirës do të reshin shiun e tyre, këto erëra jetëdhënëse do të ngrihen e do të fryjnë, ky myshk erëmirë do të shpërndahet gjithandej.” Në vizitat tona të shpeshta në Mauzoletë e Shenjtë, ne i lutemi me zell Fuqiplotit në emrin tuaj, që Ai t’ju mbështesë e t’ju forcojë, që t’i bekojë përpjekjet tuaja për të arritur deri tek ata që nuk janë njohur ende me mësimet hyjnore e t’i konfirmojë në rrugën e Tij, dhe që besimi juaj në favoret e Tij të pafundme të jetë i palëkundshëm. Ju nuk mungoni kurrë në lutjet tona, dhe ne kurrë nuk do të pushojmë së kujtuari në lutjet tona aktet tuaja të shenjta të besnikërisë. Ndërsa sjellim parasysh detyrat e ngutshme që shtrihen para pasuesve të Bukurisë së Bekuar përgjatë dy viteve të ardhshme, thirrja e thekshme e Mjeshtrit për të vepruar është një nxitje për shpirtin: “Grisni perdet, hiqni pengesat, ofroni ujërat jetëdhënës, dhe nxirrni në pah rrugën e shpëtimit.”

Shtëpia Universale e Drejtësisë

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :