Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Mesazhe të Riḍvánit

2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2004-161BE
2005-162BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Mesazhe të Riḍvánit : 2005-162BE
Shtëpia Universale e Drejtësisë
Ridván 2005 / 162BE
Bahá'í-ve të Botës,
Shumë të dashur Miq,

Bahá’í-ve të Botës, Shumë të dashur Miq, Përparimet që kanë ndodhur në botën Bahá’í që nga fillimi i etapës së pestë të Epokës Formuese na kanë sjellë gëzim të pamatë. Dymbëdhjetë muajt e fundit nuk bënë përjashtim. Komuniteti Bahá’í ka vazhduar avancimin e tij sistematik dhe tani, ndërsa hyn në vitin e fundit të Planit Pesë Vjeçar, e gjen veten në një pozitë me forcë të jashtëzakonshme – një forcë e fituar nëpërmjet përpjekjeve të palodhura e të ndërgjegjshme të miqve kudo për t’i dhënë shtysë procesit të hyrjes me trupa. Ndonëse të pamjaftueshme për të shprehur rëndësinë e plotë të zhvillimeve që po ndodhin, statistikat na sugjerojnë në njëfarë mase atë që po arrihet. Burimet njerëzore të Besimit janë shumëfishuar me një ritëm konstant. Gjithsej, më shumë se 200000 veta në gjithë botën e kanë përfunduar Librin 1 të Institutit Ruhi, dhe shumë mijëra kanë arritur nivelin prej nga ku mund të veprojnë efektivisht si tutorë të qarqeve të studimit që, gjithnjë e më shpesh, po mbahen në çdo skaj të globit, duke e kaluar shifrën 10000 në numërimin e fundit. Numëri i kërkuesve të angazhuar në aktivitetet bazë ka vazhduar të rritet, duke e kapërcyer njëqindmijën disa muaj më parë. Ndërkohë, rreth 150 zona janë zhvilluar deri në atë pikë saqë programet intensive të rritjes ose janë hedhur për zbatim ose janë gati në pritje për t’u filluar. Çdo tregues flet në favor të faktit që ky numër do të tejkalohet ndjeshëm nga fundi i Planit. Në festimin e këtyre arritjeve, çdonjëri duhet të njohë, në masë të njëjtë, hapat përpara që janë bërë në nxënien që i ka dhënë shtytje atyre. Fushatat intensive të institutit, të cilat i kushtojnë vëmendjen e duhur anës së nevojshme praktike, kanë mbetur mjeti për nxitjen e rritjes në nivelin e zonës. Meqë kushtet e nevojshme janë krijuar si rrjedhim, programe sistematike për shtrirjen dhe konsolidimin e Besimit janë vënë në zbatim në përputhje me këto kushte. Po akumulohet një sasi e çmuar dijeje rreth natyrës së programeve intensive të rritjes, dhe disa tipare të këtyre përpjekjeve tani kuptohen mjaft mirë. Programe të tilla priren të përmbajnë një seri ciklesh, secili me një kohëzgjatje disa mujore, që i përkushtohen planifikimit, shtrirjes dhe konsolidimit. Zhvillimi i burimeve njerëzore vazhdon i pandërprerë nga një cikël në tjetrin, duke siguruar jo vetëm mbështetjen e procesit të shtrirjes, por edhe shtimin progresiv të momentit të tij. Ndërkohë që padyshim ka ende shumë e më shumë mësime për t’u mësuar, përvoja e fituar deri tani bën të mundur për ta përsëritur këtë mënyrë proçedimi në një numër zonash gjithnjë në rritje kudo në botë. Që fitoret e arritura kanë dimensione sasiore dhe cilësore është vërtet për t’u kënaqur. Në zemër të këtyre arritjeve qëndron përmirësimi i vazhdueshëm i jetës shpirtërore të komuniteteve Bahá’í kudo në botë. Ky vitalitet i ri shpirtëror shpjegon shtimin e pjesëmarrjes së njerëzve me prejardhje të larmishme në takime devocionale, klasa fëmijësh dhe qarqe studimi, të cilat, në shumë raste, kanë rezultuar në njohjen nga ana e tyre të Bahá’u’lláh-ut si Manifestimi i Perëndisë për këtë Ditë dhe në deklarimin e tyre në Besim. Zhvillime të reja ka pasur po ashtu edhe në Qendrën Botërore. Ne kemi vendosur që ka ardhur koha e duhur për të sjellë në jetë një Trupë Ndërkombëtare të Kujdestarëve të Huqúqu’lláh-ut për të drejtuar e mbikqyrur punën e Trupave Rajonale dhe Kombëtare të Kujdestarëve të Huqúqu’lláh-ut kudo në botë. Kjo Trupë do të veprojë në bashkëpunim të ngushtë me Kryekujdestarin e Huqúqu’lláh-ut, Dorën e Kauzës së Perëndisë Dr. ‘Alí-Muhammad Varqá, dhe do të jetë në gjendje të përfitojë nga dija dhe këshillat e tij në zbatimin e detyrave të veta. Tre anëtarët e emëruar tashmë në Trupën Ndërkombëtare të Kujdestarëve janë Sally Foo, Ramin Khadem dhe Grant Kvalheim. Afati i shërbimit të tyre në këtë detyrë do të përcaktohet në një datë të mëvonshme. Anëtarët e trupës nuk do të transferohen në Tokën e Shenjtë, por do të përdorin shërbimet e Zyrës së Huqúqu’lláh-ut në Qendrën Botërore për të ushtruar funksionet e tyre. Në të gjitha nivelet dhe në çdo drejtim Kauza po arrin progres të dukshëm – që nga shtimi i rritjes dhe konsolidimit në rrënjët e komunitetit, deri në zhvillimet institucionale të një shtrirjeje ndërkombëtare. Shenja të tilla inkurajuese të rritjes së solidaritetit të komunitetit vijnë në një kohë kur treguesit që dëshmojnë që kjo shoqëri është në degradim, për fat të keq, janë tepër të dukshëm. Nuk është nevoja të rishqyrtojmë këtu karakteristikat e shkatërrimit në të cilin është zënë në grackë një botë e demoralizuar. Megjithatë nuk duhet harruar që janë pikërisht këto rrethana që shtojnë shkallën e pranimit të Mësimeve dhe krijojnë mundësi të reja për përhapjen e tyre. Në mesazhin tonë të 26 Nëntorit 1999, ne iu referuam një serie sipërmarrjesh globale të hartuara për ta mbartur komunitetin Bahá’í përmes viteve të fundit të shekullit të parë të Epokës Formuese të Besimit. Aty treguam që çdo Plan do të përqendrohej në qëllimin kryesor, atë të avancimit të procesit të hyrjes me trupa. I pari në këtë seri planesh, Plani i tanishëm Pesë Vjeçar, do të përfundojë në dymbëdhjetë muaj të shkurtër, kur ne do t’u bëjmë thirrje pasuesve të Bahá’u’lláh-ut të marrin përsipër një Plan tjetër që do të zgjasë pesë vjet. Ajo që u kërkojmë miqve të bëjnë në këtë periudhë ndërmjetëse është të drejtojnë të gjitha energjitë e tyre për të vënë me vendosmëri në zbatim nxënien sistematike që po mbështetet kaq energjikisht nga Qendra Ndërkombëtare e Mësimdhënies. Asnjë Bahá’í nuk duhet të humbasë mundësinë e paçmuar që na jepet nga ditët e mbetura të Planit, për të përforcuar në këtë mënyrë themelin për fillimin e një sipërmarrjeje edhe më ambicioze Ridván-in tjetër. Lutjet tona më të zjarrta në Mauzoletë e Shenjtë do t’ju rrethojnë juve.

Shtëpia Universale e Drejtësisë

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :