Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Instituti Ruhi

Ruhi 1
Ruhi 2
Ruhi 3
Ruhi 3a
Ruhi 4
Ruhi 5
Ruhi 6
Ruhi 7
Ruhi 8
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Instituti Ruhi : Ruhi 5
Duke çliruar
mundësitë
e paratërinjve
Instituti Ruhi
Libri 5
Duke çliruar
mundësitë e paratërinjve
Njësia 1
KOPJE PARA-BOTIMI
LËNDË NË ZHVILLIM
VERSIONI VI
31 korrik 2006
Institut Ruhi
Original Title:

Releasing the Powers of Junior Youth, Ruhi Institute, Book 5

Copyright (c)2006 by the Ruhi Foundation, Columbia

Published by Palabra Publications, 7369 Westport Place, West Palm Beach, Florida

33413, U.S.A. 1-561-697-9823, -9815 (fax), palabrapub@aol.com

www.palabrapublications.com
Text: Albanian
Përkthyesi:

nën kujdesin e Komitetit të përkthimeve e botimeve Bahá'í

(c) Asambleja Shpirtërore Kombëtare
e Bahá'í-ve të Shqipërisë
Rruga e Dibrës 59 - Tiranë
Botimi i parë 2008 - 165 E.B.
PJESA 1

Periudha midis moshes 12 dhe 15 perfaqeson nje kohe te vecante ne jeten e nje individi, sepse është gjate ketyre viteve qe ai ose ajo e le pas femijerine dhe i nenshtrohet ndryshimeve te thella. Akoma jo plotesisht ne rini, individet e kesaj moshe shpesh referohen si para te rinj. Angazhimi i para te rinjve ne programe qe synojne te zhvillojne aftesite e tyre shpirterore dhe intelektuale dhe pergatitja e tyre per te marre pjese efektivisht ne ceshtjet e komuniteteve te tyre është nje akt shume domethenes sherbimi. Tre njesite e ketij libri fokusohen ne disa nga konceptet, aftesite, cilesite dhe qendrimet, te cilat eksperienca ka treguar se jane te domosdoshme per ata qe deshirojne te vene ne jete kete program.

Grupi i aktiviteteve te rekomanduara nga Instituti Ruhi zakonisht drejtohen ne grupe te vogla ne nivel lokal. Si ai qe do te animoje perpjekjet e grupit, ti do te shihesh si rregulluesi nga disa te rinj te cilit relativisht ne nje periudhe te shkurter kohe do te arrijne moshen 15-vjeç, pragun e pjekurise, ku do te marrin persiper pergjegjesi te reja. Ne njesine e pare, nuk do te reflektojme shume ne atributet e para te rinjve, por ne llojin e te rinjve qe Shkrimet e Besimit sugjerojne qe ata duhet te jene. Çfarë duhet te behet e qarte nga pasazhet qe do te studioni është se jane nje numer karakteristikash qe duhet te dallojne cdo gjenerate te rinjsh dhe forca te vecanta qe i japin forme jeteve te tyre. është plotesisht e mundur, sigurisht, qe ti vete je nje i ri ne te njezetat, ne kete rast materiali i prezantuar ne kete njesi do te te ofroje mundesine per te ekzaminuar qellimet dhe prioritetet e tua gjithasthu.

Si fillim, do te ishte e vlefshme per ty te mendoje rreth pjesetareve te grupit te para te rinjve me te cilet do te punosh se shpejti. Perpiqu te pershkruash disa nga karakteristikat qe ti do te doje qe ata te zoteronin ne moshen 15-vjeçare deri ne plotesimin e programit 3-vjeçar qe ti do te nderrmarresh per fuqizimin e tyre shpirteror. Ushtrimi i meposhtem do te te ndihmoje te qartesosh per veten tende disa nga rezultatet qe shpreson te arrish me grupin.

1. A do te dallohen te rinjte qe ti ke parasysh nga nje sens i larte qellimi rreth perfundimit te programit? Çfarë do ta konsideronin ata kete qellim te ishte? _______

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Ne çfarë do ti fokusonin ata me shume energjite e tyre?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Çfarë do ti motivonte ata te punonin per qellimet e tyre?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. A do te ishin ata te kenaqur me kushtet e tanishme te botes? Nese jo, çfarë do te mendonin ata se duhet ndryshuar? A do te ndiheshin ata te fuqizuar per te kontribuar ne nje ndryshim te tille?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Ne vijim, jane disa pohime qe reflektojne qendrimet drejt te mesuarit. Deri ne çfarë mase, te rinjte qe ti ke parasysh, zoterojne qendrimet e pershkruara ne secilen nga pohimet rreth perfundimit te programit? Pergjigje te mundshme jane "shume", "disi", "pak" dhe "aspak".

a. Do te ishin studioz dhe do te perpiqeshin te vinin ne zbatim ate cka mesojne: ____

b. Do te kishin zakonin e reflektimit rreth veprimeve te tyre: ___________________

c. Do te kishin nje mendje te hapur dhe do te mesonin me perunjesi: ____________

d. Do te kishin nje deshire te zjarrte te kultivonin fuqite e tyre shpirterore: ________

e. Do te deshironin te arrinin persosuri ne te mesuarit: ________________________

f. Do te ishin te apasionuar rreth mesimit te shkencave dhe arteve: ______________

g. Do te ishin te apasionuar rreth studimit te Besimit: ________________________

h. Do të tregonin entuziasëm për të mësuar si të bënin mësimdhënie mbi Besimin: _________________________________________________________________

i. Do ti jepnin rendesi te madhe arritjeve akademike: _________________________

j. Do ti pranonin idete e zakonshme te njerezve si te verteta: __________________

k. Do te kishin aq gezim nga te mesuarit per te punuar per progresin e njerezimit, sa do te kishin nga te mesuarit si te drejtonin rritjen e tyre intelektuale dhe shpirterore si individe: _______________________________________________

6. Cila nga pohimet e meposhtme pershkruajne menyren se si te rinjte qe ti ke ndermend do te silleshin. Shenoji ato.

____ Do te perpiqishin te jetonin sipas standardeve te vendosura nga shkrimet.

____ Standardet e tyre do te ishin pak a shume te njejtat si ato te adoptuara nga te rinjte ne pergjithesi.

____ Do te kerkonin ne komunitetin Bahá'í per standarde qe do drejtonin jeten e tyre.

____ Do te perpiqeshin te kapercenin sfidat e te jetuarit sipas standardeve te Besimit.

____ Do te dallonin kontraditat midis bindjeve dhe veprimeve te tyre, kur ato do shfaqen.

____ Do te besonin principet e Besimit, por veprimet e tyre do te reflektonin normat e pranueshme nga shoqeria.

____ Do ti lenin pas dore standardet e larta ne menyre qe te gjenin nje balance midis kerkesave te Besimit dhe diktateve te ambjentit shoqeror ne te cilin jetojne.

7. Me poshte jane disa pyetje qe do te te ndihmojne te mendosh rreth implikimeve te nje jete te paster dhe te dlire. Deri ne çfarë pike, te rinjte qe ti imagjinon do ti kuptojne keto implikime?

a. A do te ishte sjellja e tyre e pakujdeshme? _______________________________

b. A do te ishin te dhene pas kenaqesive te parendesishme dhe te keqpërdorur? _____

c. A do ti terhiqnin kenaqesite tokesore? ___________________________________

d. A do te ndiqnin moden edhe kur ajo është ne kundershti me standartet e deliresise? ________________________________________________________

e. A do te mendonin ata se deliresi do te thote vetem te mos kesh seks jashte-martesor? _________________________________________________________

f. A do te ushtronin moderim ne menyren se si vishen? _______________________

g. A do te ushtronin moderim ne menyren se si flasin? ________________________

h. A do te ushtronin moderim ne aktivitetet ne te cilat marrin pjese per tu argetuar? _

i. A do te shquen per nga modestia dhe perunjesia e tyre? _____________________

j. A do te shquhen per nga clirimi nga xhelozia dhe zilia? _____________________

k. A do te shquhen nga deliresia, njerezishmeria dhe mendje-pasterita? __________

l. A do te ishin vigjilent net e kontrolluarit e pasioneve me te uleta? _____________

8. Sa e fuqishme do te ishte vullneti i te rinjve ne perfundimin e programit per te arritur secilen nga te meposhtmet? Vendos midis "shume e forte", "goxha e forte", dhe "i dobet".

a. ti rezistojne tundimeve: ______________________________________________

b. ti kapercejne sfidat: _________________________________________________

c. te durojne perballe testeve dhe veshtiresive: ______________________________

d. ti rezistojne presioneve qe i detyrojne te veprojne kunder standarteve te Besimit: _

PJESA 2

Le ti kthehemi tani disa pasazheve nga Shkrimet dhe te ekzaminojme se si ato pershkruajne rinine Bahá'í. 'Abdu'l-Bahá thote:

"O ju të dashurit e 'Abdu'l-Bahá-it! Jeta e njeriut ka pranverën e saj dhe është pajisur me lavdi të mrekullueshme. Periudha e rinisë karakterizohet nga forca dhe energjia dhe shquhet si koha më e zgjedhur në jetën njerëzore. Prandaj, ju duhet të përpiqeni ditë e natë, kështu që, të pajisur me forcë hyjnore, të frymëzuar me motive të shkëlqyera dhe të ndihmuar nga pushteti hyjnor dhe hiri e konfirmimi qiellor i Tij, të mund të bëheni ornamentet e botës njerëzore dhe të dalluar ndër ata që hyjnë në dijen e vërtetë dhe në dashurinë për Perëndinë. Ju duhet të shquheni ndër njerëzit për shenjtërinë e shkëputjen tuaj, lartësinë e qëllimit, shpirtmadhësinë, vendosmërinë, mendjen fisnike, këmbënguljen, rritjen e synimeve dhe të cilësive tuaja shpirtërore; që ju të mund të bëheni mjetet e lartësimit dhe lavdisë së Kauzës së Perëndisë dhe vend-agimet e dhuratave qiellore të Tij; që ju të mund të silleni në përputhje me këshillat e paralajmërimet e Bukurisë së Bekuar - u flijoftë jeta ime për të dashurit e Tij - dhe, duke pasqyruar cilësi e atribute Bahá'í, ju të mund të dalloheni me shquarsi nga të tjerët. 'Abdu'l-Bahá-i pret me padurim që secili nga ju të mund të bëhet si luan i patrembur që endet në livadhet e përsosurisë njerëzore dhe si fllad erë-mushk që fryn mbi lëndinat e virtytit."1

1. Plotesoni fjalite e meposhtme duke u bazuar ne citatin e mesiperm:

a. Pranvera e jetes se njeriut është e pajisur me ________________________________

b. Periudha e rinise është e karakterizuar nga ______________ dhe________________.

c. Periudha e rinise shquhet si _________________________ ne jeten e njeriut.

d. Gjate periudhes se rinise ne duhet te perpiqemi dite e nate qe te pajisemi me ______________________ te inspiruar me ____________________ dhe te ndihmuar nga ________________ e Tij dhe __________________ dhe _________________, do te behemi _________________ e botes se njerezimit.

e. Gjate periudhes se rinise duhet te perpiqemi dite e nate qe te behemi te shquar midis atyre qe jane te nxitur ne ___________________ dhe _______________________.

f. Gjate periudhes se rinise duhet te dallohemi nga ________________ jone dhe nga __________________.

g. Gjate periudhes se rinise duhet te dallohemi per nga __________________ e qellimit.

h. Gjate periudhes se rinise duhet te dallohemi per nga ____________, ___________, __________, ____________, ___________, lartesimi i ____________ tona, dhe cilësitë tona ______________.

i. Gjate periudhes se rinise ne duhet te behemi _____________ e lartesimit dhe lavdise per _______________ dhe _________________ te _________________ se Tij.

j. Gjate periudhes se rinise duhet te perpiqemi te sillemi ne ________________ me ________________ dhe _______________ te Bukurise se Bekuar.

k. 'Abdu'l-Bahá me zjarr na ngut qe cdo i ri tem und te behet si nje _______________ qe leviz ne fushat e _______________ dhe nje _________________ qe fryn mbi livadhet e ______________.

2. Me siguri ke degjuar ndonje shprehje rreth bindjes se zakonshme se te rinjte duhet te fokusen ne argetimin, sepse do te perballen me ceshtje serioze shume shpejt ne jete. është e qarte se kjo nuk është ne perputhje me citatin e mesiperm nga 'Abdu'l-Bahá. Cilat jane disa nga supozimet qe mbulohen nga ky nocion e njohur? Diskutoje kete pyetje me grupin e miqve me te cilet po studion sot, dhe shkruaji konkluzionet e tua ketu.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

PJESA 3

Ne lutjen e meposhtme, 'Abdu'l-Bahá shpreh disa nga shpresat e Tij per te rinjte Bahá'í:

"O Ti Zot i Mirë! Jepu hirësisht një palë krahë qiellorë secilit nga këta zogj dhe jepu atyre fuqi shpirtërore, që ata të mund të marrin fluturimin për në hapësirën e pafundme dhe të mund të fluturojnë drejt lartësive të Mbretërisë Abhá.

"O Zot! Forcoji këta fidanë të brishtë, që secili të bëhet një pemë e frytshme, e gjelbër dhe e lulëzuar. Bëji fitimtarë këta shpirtra përmes fuqisë së ushtrive të tua qiellore, që ata të mund t'i shtypin forcat e gabimit e të injorancës dhe të shpalosin flamurin e miqësisë e të udhërrëfimit ndër njerëzit; që ata, ashtu si frymëmarrjet gjallëruese të pranverës, t'i freskojnë e t'i zgjojnë pemët e shpirtrave njerëzorë dhe, ashtu si shirat pranverorë, t'i bëjnë të gjelbra e pjellore lëndinat e asaj krahine.

"Ti je i Fuqishmi e i Pushtetshmi; Ti je Dhuruesi e Dashuriploti."2

1. Plotesoni fjalite e meposhtme duke u bazuar ne citatin e mesiperm:

a. 'Abdu'l-Bahá i krahason ata qe jane ne fillim te rinise me pupla, ne nevoje per nje pale ________________________ dhe i kerkon Perendise tu jape atyre __________________ qe at ate mund ___________________ permes hapesires se pafundme dhe te mund te _____________________ e Perendise se Abhá.

b. Ai i krahason ata qe jane ne fillim te rinise me ___________________ te brishta dhe i pergjerohet Perendise ti forcoje ata ne menyre qe secili prej tyre tem und te behet nje _________________, ___________________ dhe ______________________.

c. Ai i kerkon Perendise te beje ata fitimtare qe te jene ne gjendje te thyjne __________ e ______________ dhe _____________ dhe te shpalosin ____________ e -_________________ dhe ________________.

d. Ai lutet qe ata te mundin, si _______________ gjalleruese te _______________, te rifreskojne dhe _________________ pemet e _______________ dhe si _____________ te bejne livadhet e atij rajoni ______________ dhe _____________.

2. Ne lutjen, 'Abdu'l-Bahá i kerkon Perendise tu dhuroje te rinjve fuqi shpirterore. Cila nga te meposhtme lidhen me fuqi shpirterore?

____ fisnikeri qellimi
____ mbeshtetje ne Perendi
____ deliresi
____ dinakeri
____ konkurrence
____ solidaritet
____ karakter i drejte
____ ambicje tokesore
____ shpirtgjeresi
____ pasterti qellimi
____ etje per status shoqeror
____ dashuri per Perendine
____ terheqje drejt luksit

3. Ne lutjen, 'Abdu'l-Bahá i kerkon Perendise ti bej te afte te rinjte te thyejve forcat e gabimit dhe injorances. Vendos cila nga te meposhtmet do ti ndohmojne te rinjte ne perpjekjet e tyre kunder ketyre forcave.

____ aftesia per te kapercyer paragjykimet

____ aftesia per te kontribuar ne unitetine e mendimit

____ aftesia per te manipuluar te tjeret
____ aftesia per te dalluar te drejten nga gabimi

____ aftesia per te shprehur ide te thella me qartesi

____ aftesia per te perdorur mjetet materiale per qellime te mira

____ aftesia per te kontrolluar te tjeret

____ aftesia per te kapercyer te papriturat e natyres se ulet

____ aftesia per te qene i paanshem ne gjykim
____ aftesia per te nxitur drejtesine

4. Ne lutjen, 'Abdu'l-Bahá i kerkon Perendise ti beje te afte te rinjte te shpalosin standarded e vellazerise dhe udheheqjes. Vendos cila nga te meposhtmet do ti ndihojne te rinjte ne keto perpjekje:

____ aftesia per te krijuar lidhje miqesia

____ aftesia per te kapercyer teste dhe veshtiresi

____ aftesia per te nxjerre ne pah gabimet dhe mangesite e te tjereve

____ aftesia per te mos vene re gabimet e te tjereve

____ aftesia per ti sherbyer shoqerise me vetemohim

____ aftesia per tu gezuar per suksesin e te tjereve

____ aftesia per te kapercyer paragjykimet
____ aftesia per te nxitur vete-interesin

____ aftesia per te nxitur mire-qenien e komunitetit.

PJESA 4

Citatet qe studiuam ne dy seksionet e fundit na japin kuptim te thelle ne disa nga karakteristikat qe te rinjte Bahá'í duhet te zoterojne. është e qarte se ne moshen kur te rinjte arrijne moshen 15 vjeçare, prej tyre do te pritet shume. Ne fakt, ne e dime se Shkrimet i referohen moshes 15 vjeçare si fillimi i pjekurise. është ne kete moshe qe ligjet Bahá'í sic jane ato te lidhura me lutjen dhe agjerimin behen te detyrueshme per individin. Rreth pasazhit per pjekurine 'Abdu'l-Bahá pohon:

"Foshnja e gjirit kalon përmes fazash të ndryshme fizike, duke u rritur e zhvilluar në çdo fazë, derisa trupi i saj arrin moshën e pjekurisë. Kur arrin këtë fazë, ajo fiton aftësinë për të shfaqur përsosmëri shpirtërore e mendore. Dritat e të kuptuarit, të inteligjencës e të dijes bëhen të dukshme në të dhe shpalosen aftësitë e shpirtit të saj."3

1. Jane shume mendime rreth te rinjve qe mund te ekzaminohe nen driten e pohimit te mesiperm te 'Abdu'l-Bahá. Cila nga te meposhtmet mendon se i perputhen nje 15 vjeçari. Ai ose ajo ...

____ ka kapacitet shpirteror per te reflektuar ne kuptimin e jetes dhe vdekjes.

____ eshte i afte te konsideroje tema te thella vetem nese jane te veshura me petkun e argetimit.

____ ka aftesine intelektuale te analizoje forcat qe po ndikojne jeten e tij/e saj.

____ ka aftesine per tu angazhuar ne pune te zellshme.

____ ka aftesine shpirterore per te kapercyer sfida te veshtira.

____ ka aftesi per te mbajtur klasa shpirterore dhe morale per femije.

____ ka aftesine per te shpjeguar mesimet dhe parimet e Besimit me elokuence dhe bindje.

____ nuk ka nevoje per mbeshtetje dhe dashuri prinderore.

____ mund te marre pergjegjesi per te veshtruar ligjet Bahá'í.

____ ka aftesine intelektuale per te kuptuar proceset shoqerore.

____ mund te angazhohet ne sherbime kuptimplota ne shoqeri.

2. Mund te deshironi te memorizone lutjen e meposhtme:

"Zot! Bëje këtë të ri që të shkëlqejë dhe dhuroji bujarinë Tënde kësaj krijese të shkretë. Dhuroji atij dije, shtoja fuqinë në agim të çdo dite dhe ruaje atë nën strehën e mbrojtjes Sate, që ai të çlirohet nga gabimet, t'ia përkushtojë veten shërbimit të Kauzës Sate, të drejtojë të pabindurin, të udhëheqë të pafatin, të çlirojë robërit dhe të zgjojë të shkujdesurit, që të gjithë të bekohen me kujtimin dhe lavdërimin Tënd. Ti je i Fuqishmi dhe i Pushtetshmi."4

PJESA 5

Disa fuqi fizike, intelektuale dhe shpirterore vihen ne focus kur te rinjte kalojne moshen 15 vjeç, pragun e pjekurise. Te kerkuar te lene sjelljet, mendimet dhe zakonet e femijerise prapa, ata duhet te kultivojne aftesi te reja. Kanalizimi i ketyre fuqive ne sherbim te Kauzes se Perendise është themelore ne rinin e nje personi. Bahá'u'lláh thote:

"I bekuar është ai që në fillim të rinisë së tij dhe në majë të jetës do të ngrihet për t'i shërbyer Kauzës së Zotit të fillimit dhe të mbarimit, duke e stolisur zemrën e vet me dashurinë e Tij. Manifestimi i një mirësie të tillë është më i madh se sa krijimi i qiejve dhe i tokës. Të bekuar janë të palëkundurit dhe mirë u bëhet atyre që janë të fortë."5

Sherbimi qe i behet Kauzes nga cdo gjenerate te rinjsh është i domosdoshem per perparimin e saj. Shoghi Effendi nenvizon rendesine e kontributit qe te rinjte bejne:

"Është tek Bahá'í-të e rinj dhe aktivë si ju, që Ruajtësi i ka vënë shpresat e tij për përparimin dhe përhapjen e ardhshme të Kauzës, dhe është mbi supet e tyre, që ai e vendos përgjegjësinë për mbajtjen lart të frymës së shërbimit vetëmohues ndër bashkëbesimtarët e tyre. Pa këtë frymë, asnjë punë nuk mund të arrihet me sukses. Me të, megjithëse i fituar me vështirësi, triumfi është i pashmangshëm."6

Sa per karakteristikat qe i bejne te rinjte vecanerisht te pershtatshem per fushen e sherbimit, Shtepia Universale e Drejtesise ne nje mesazh te derguar te gjitha Asambleve Shpirterore Lokale shkruan:

"Qëndrueshmëria e të rinjve nën kushte të vështira, gjallëria dhe vrulli i tyre, dhe aftësia e tyre për t'iu përshtatur situatave lokale, për t'u përballur me sfida të reja dhe për t'i përcjellë ngrohtësinë dhe entuziasmin atyre që vizitojnë, të kombinuara me standartin e sjelljes së përkrahur nga të rinjtë Bahá'í, i bëjnë ato instrumente të fuqishme për ekzekutimin e projekteve të synuara. Në të vërtetë, nëpërmjet këtyre cilësive të shquara, ata mund të bëhen udhëheqësit e çdo sipërmarrjeje dhe forca shtytëse e çdo ndërmarrjeje në të cilën përfshihen, qoftë lokale apo kombëtare. Sytë tanë me shpresë janë hedhur tek të rinjtë Bahá'í."7

Plotesoni fjalite e meposhtme duke u bazuar ne citatet e mesiperme:

a. Ata qe ngrihet per ti sherbyer Kauzes se Perendise ne fillim te rinise se tyre jane _____________.

b. Ata qe ngrihen per ti sherbyer kauzes se Perendise ne fillim te rinise se tyre dhe stolisin zemrat e tyre me dashurine e Tij jane _______________.

c. Pergjegjisia per mbajtjen e shpirtit ne sherbim vetemohues midis besimtareve te tjere qendron ne shpattullat e ________________

d. Pa shpirtin e sherbimit vetemohues, kryerja e te cilit qendron ne shpatullat e Bahá'íve te rinj dhe aktiv, asnje pune nuk mund _________________

e. Permes shpirtit te sherbimit vetemohues, kryeraj e te cilit qendron ne shpatullat e Bahá'í-ve te rinj dhe aktiv, triumfi i Kauzes edhe pse i fituar me veshtirese, është _______________.

f. _______________ e te rinjve nen kushte te veshtira dhe _______________ dhe _______________ e tre i ben ata instrumente te fuqishme per kryerjen e projekteve.

g. Si instrumente te fuqishme per kryerjen e projekteve, te rinjte mund te ushtrojne aftesite e tyre per tu ______________ veten me situatat locale, per te ___________ sfida te reja, per te ____________ ngrohtesine dhe entuziasmin e tyre atyreve qe vizitojne.

h. Permes cilesive te tyre te dallueshme te rinjte mund te behen ___________ e cdo sipermarrjeje dhe ___________ e cdo ndermarrjejje qe marrin pjese.

PJESA 6

Nje numer konceptesh zakonisht shoqerohen me sherbimet e kryera nga te rinjte, midis tyre, spontaniteti, entuziasmi, dhe liria per te nderrmarre cdolloj mundesi qe imagjinata mund te kape. Ndersa ka vlefshmeri ne lidhjen e ketyre koncepteve me sherbimin, ne duhet te ushtrojome kujdese qe te mos i mbi-theksojme ato. është shume e thjeshte te biesh ne zakonin e reduktimit te aktiviteteve te te rinjve ne nje seri ngjarjesh argetusese, duke harruar vleren e kuptimit te natyres se procesit dhe duke neglizhuar nevojen per te mesar disiplinen e veprimit sistematik. Bashke me miqte e tu me te cilet po studion kete kurs, mendo per disa akte sherbimi qe nderrmerren nga te rinjte qe kontribuojne direct ne nje nga proceset sistematike me ane te te cilave Besimi perparon, per shembull, edukimi shpirteror i femijeve, konsolidimi i jetes komunitare, dhe zhvillimi i burimeve njerezore. A nuk jane keto aktivitete qe sjellin gezim? A nuk lejojne ato shkallen e duhur te spontanitetit?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

PJESA 7

Shpesh degjojme se periudha e rinise është kohe pergatitjeje. Ky pohim është ne fakt i vertete. Duke iu referruar ndryshimeve te medha ne bote sot, Shtepia Universale e Drejtsise shkruan se "transformimi qe do te ndodhe ne funksionimin e shoqerise, me siguri do te varet ne nje mase te madhe ne efikasitetin e pregatitjeve qe te rinjte bejne per boten qe do te trashegojne".8 Atehere, çfarë duhet te pyesim është se sit e rinjte mund te pergatisi veten ne menyren me te mire per pergjegjesite qe do te trashegojne.

Nga kjo pyetje shpesh lindin pyejte te tjera te lidhura me lidhjen midis studimeve -qofshin keto akademike, profesionale ose të lartë - dhe sherbimi per Besimin. Veçanerisht, disa here nuk është e qarte se sa energji te rinjte duhet te dedikojne secilit prej tyre. Nje ekstrem është ti keshillosh te rinjte tia dedikojne veten plotesisht edukimit te tyre dhe te presin deria sa te kene fituar me shume eksperenice ne jete para se te fillojne seriozisht te angazhohen ne sherbim ndaj Besimit. Ekstremi tjeter është ti inkurajosh ata ti lene pas dore cdo edukim formal dhe ti shpenzojne te gjitha energjite e tyre teresisht ne fushen e sherbimit, vecanerisht ne kete kohe mundesie te madhe. Te dyja keto ekstreme, sigurisht, duhet te shmangen. Me poshte jane disa citate nga Shkrimet per te ndihmuar te mendosh rreth ketij seti ceshtjesh. Pasi ti lexosh ato, shkruaj ne hapesiren qe vijon kuptimin tend rreth sesi te rinjte duhet te merren me ceshtjen e studimeve dhe sherbimit.

Është e qarte ne shume pasazhe se sherbimi ndaj Besimit duhet te jete ne qender te jetes se cdo Bahá'í, sic është ai i meposhten i shkruar nga Ruajtesi:

"Të rinjtë duhet të shkëputen nga çdo gjë e botës dhe, të mbushur me fuqinë dinamike të Frymës së Shenjtë, duhet të ngrihen për të përhapur Mesazhin e për të gjallëruar zemrat."9

Pasazhi tjeter i shkruar nga Shoghi Effendi i referohet nevojes se te rinjve te zhvillojne aftesite e tyre intelektuale dhe shpirterore, si pjese e pergatitjes se tyre per te ardhmen:

"Shpresa e tij, ashtu siç edhe e miqve, është që ju duhet të rriteni si në numër, ashtu edhe shpirtërisht. E ardhmja e kësaj Kauze, që është kaq e shtrenjtë për të gjithë ne, varet nga energjia e devotshmëria e brezit në rritje. Jeni ju që së shpejti do të thirreni për të përkrahur përgjegjësitë e saj dhe për të ndërmarrë përhapjen e saj. Për ta bërë këtë, sidoqoftë, ju duhet të jeni të pajisur mirë. Ju duhet t'i keni, si anën intelektuale, ashtu edhe atë shpirtërore, të zhvilluara njësoj."10

Ne nje leter te shkruar nga vete ai, Shoghi Effendi shpjegon me tej:

"Për çdo person, qoftë Bahá'í ose jo, vitet e rinisë së tij janë ato në të cilat ai do të marrë shumë vendime që do të përcaktojnë rrjedhën e jetës së tij. Në këto vite, ka shumë mundësi që ai do të vendosë për profesionin e jetës së tij, do të përfundojë arsimimin e tij, do të fillojë të fitojë jetesën e tij, dhe do të nisë të ngrejë familjen e tij. Më e rëndësishmja nga të gjitha, është gjatë kësaj periudhe që mendja pyet më shumë dhe që adoptohen vlerat shpirtërore që do e udhëzojnë sjelljen e ardhshme të personit."11

Dhe nje leter e shkruar nga Shtepia Universale e Drejtesise jep udheheqjen e meposhtme:

"Shumë të rinj kanë zbuluar se përkushtimi i një periudhe shërbimi ndaj Besimit, qoftë në vendin e tyre, ose jashtë, është një mjet i shkëlqyer për fitimin e dijes dhe përvojës, që përgatit skenën për një jetë devotshmërie ndaj Kauzës. Megjithatë, duhet bërë kujdes për të siguruar që, në një përpjekje për t'i ndihmuar të rinjtë që të arrijnë maja më të larta shërbimi, ata të mos shtyhen ta shpërfillin nevojën për ta përgatitur veten për të ardhmen. Një periudhë shërbimi me kohë të plotë ndaj Besimit mund, sigurisht, të jetë një përbërës i vlefshëm për përgatitjen e tyre. Kur ata janë në një pikë të studimeve apo karrierës së tyre, ku ata mund të ndërmarrin një shërbim të tillë, kjo është një çështje që duhet të vendoset në bazë të çdo rasti, përmes konsultimit me prindërit, miqtë dhe institucionet e Besimit. Në të gjitha rastet, marrjes së një arsimi brenda fushës së mundësive të secilit dhe fitimit të një zanati apo profesioni me të cilin të fitojë jetesën e tij, duhet t'u jepet rëndësia e duhur. Prapëseprapë, t'i përkufizosh vitet e frytshme të rinisë ekskluzivisht si një fazë përgatitore, do të thotë të kalosh pa i vënë re energjitë krijuese që janë në dispozicion të të rinjve me kaq bollëk. Në fund të fundit, kaq shumë prej heronjve tokësore të Besimit ishin të burra e gra të reja, të cilët u ngritën për të përmbushur më të madhen e bëmave në shtegun e të Shumëdashurit të tyre."12

Tani shkruaj nje pohim te shkurter qe reflekton kuptimin tend rreth ceshtjeve te permendura.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

PJESA 8

Pa dyshim, pohimi që shkruajte në pjesën e fundit thekson se sa e rëndësishme është për të rinjtë të përgatisin veten në mënyrë të duhur për botën që do të trashëgojnë, duke patur një edukim akademik ose trajnim në një zanat ose profesion. Por me siguri ti dallove gjithashtu se shërbimi ndaj Kauzës nuk mund te "lihet ne pritje" ndërsa një njeri po kryen studimet. Një sjellje e tillë ka prirje të zgjatet në të ardhmen kur një njeri rritet, dhe një person mund të përfundoj duke pritur gjithë jetën e tij për kushtet e duhura në mënyrë që të fillojë të shërbejë me seriozitet. Kjo pamje e lidhjes midis studimeve dhe shërbimit mund të dilet kur edukimi është përkufizuar si thjesht mësim nga libri. Por ndërsa e shohim shërbimin si një arenë në të cilën njohuria aplikohet dhe në të cilin intelekti zhvillohet, atëherë ky lloj mendimi evitohet lehtë,dhe shërbimi konsiderohet jo vetëm pjesë, por qëndror, në cdo process pergatitjeje për të ardhmen. Në fakt, kur shërbimi ndaj Kauzës fillon ne rini të hershme, bëhet një parim udhëheqës gjatë gjithë jetës së një njeriu, duke e bërë të aftë një person të planifikojë rrugën e vetë dhe të mbajë drejtimin e tij të qartë.

Ky kuptim con në mënyrë të natyrshme në pyetje rreth përgatitjes që të rinjtë kërkojnë për te rritur aftësinë e tyre për shërbim. Eshtë një tendencë e të menduarit, se duke marrë pjesë në shume evenimente dhe aktivitete të komunitetit Bahá'í, duke përfshirë dhe ato që kënaqin dëshirën e tyre të natyrshme për tu argëtuar së bashku, të rinjtë do të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe do ti përgatisin veten e tyre në mënyrën e duhur për një jetë në shërbim të Kauzës. Ende, Shkrimet sugjerojnë se një process i tillë edukumi informal, edhe pse i nevojshëm, nuk është i mjaftueshëm. Nëse vështrojmë me kujdes, shohim se Shoghi Effendi, shprehu shpresën që të rinjtë të ishin "të mirë-edukuar dhe trajnuar" në Shkrimet dhe të fitonin një njohuri "të thellë" dhe "të plotë" të Besimit. Shumë nga mesazhet e Shtëpisë Universale të Drejtësisë flasin në terma të njejta. Sigurisht, në fillim të planit Katër Vjecar në 1996, Shtëpia e Drejtësisë thirri për vendosjen e një rrjeti institutesh trajnimi rreth botës të ngarkuar me përgjegjësinë për të zhvilluar burimet njerëzore të Kauzës përmes programeve formale. Që atëherë, Bahá'ítë kudo janë angazhuar në një process sistematik edukimi për të zhvilluar aftësinë e tyrë për shërbim, dhe të rinjtë kanë mbetur në front të këtij procesi përgatitjeje. Shtëpia Universale e Drejtësisë i shkruajti një konference ndërkombëtare të rinjsh.

"Tani që veprimtaria e institutit të trajnimit është bërë pjesë integrale në jetën e secilit prej komuniteteve tuaja kombëtare, Shtëpia Universale e Drejtësisë shpreson që ju do të jeni në gjendje që vazhdimisht ta rrisni kapacitetin tuaj për t'iu përgjigjur nevojave të shumëfishta të Kauzës në rajonin tuaj. Në cilëndo fushë shërbimi që të punoni, mos ia ndani shikimin synimit qendror të Planit katër-vjeçar. Jepni mësim me zell, merrni pjesë në kurset e ofruara nga institutet tuaja, mësoni të bëheni mësues të po atyre kurseve për njerëzit e shumtë që hyjnë në Besimin, zgjerojeni numrin tuaj dhe ngrihuni për t'i vënë nën kontroll forcat shpirtërore që do të gjallërojnë brezin tuaj."13

PJESA 9

Sic pamë në dy seksionet e mëparshme, duhet të jemi të kujdesshëm kur konsiderojmë cdo situate, most a ndajmë atë në një mënyrë të tillë që fillojmë të fragmentojmë aspekte të jetës sonë, që mund të cojë një kontradikta të panevojshme. Në përgjithësi, mendja njerëzore ka një tendencë për të fragmentuar botën me të cilën përballet. Realiteti - fizik, social, ose shpirtëror - është shumë i gjërë për tu kuptuar si një tërësi. Nuk është e paarsyeshme, ta ndash atë në mënyrë që të ta kuptosh në pjesë. Sidoqoftë, kur kjo bëhet pa marrë parasysh tërësinë e realitetit, dalin vështirësi. Konflikte midis njerëzve të racave, ngjyrave,kombësive dhe besimeve të ndryshme janë shembuj të disa prej problemeve të shumta që mund të lindin nga një konceptim i fragmentuar i ekzistencës. Sepse, njëshmëria e njerëzimit është e vërtetë, dhe ndarja e saj sipas racës, etniciteti dhe kombësisë (lines) një product të mendjes njerëzore dhe rezultatin e rrethanave historike.

Nëse ne nuk jemi të kujdesshëm dhe adoptojmë një mënyrë kaq të fragmentuar të jetëve tona, mund të krijojmë cdo lloj ndarjeeje që janë shumë herë imagjinare. Puna, koha e lirë, jeta familjare, jeta shpirtërore, shëndeti fizik, arritjet intelektuale, zhvillimi individual, progresi kolektiv, etj, janë pjesë që bashkë krijojnë ekzistencën tonë. Kur ne i pranojmë ndarje të tilla si të vërteta, ndihemi të tërhequr në shumë drejtime, duke u përpjekur ti përgjigjemi atyre cka besojmë se janë kërkesat e këtyre aspekteve të ndryshme të jetës . ne jemi të hutuar,mesa duket, nga qëllime konfliktuese: A duhet të sakrifikoj jetën familjare për të shërbyre Kauzën? A do të ndikojë mos-shërbimi ndaj Besimit me përpjekjet e mia për të rritur fëmijët? Këto janë dy shembuj të mijëra pyetjeve që mund të lindin.

Për të zgjidhur ndarjet që kemi krijuar, ndonjëherë përpiqemi të ndajmë kohën tonë në mënyrë të barabartë sipas kërkesavë të ndryshme që na janë bërë. Në raste të tjera, përpiqemi të rëndisim sipas rëndësisë përgjegjësitë dhe të fokusojmë energjitë tona në ato që ne besojmë se janë më të rëndësishmet në një moment të caktuar. Një ndarje e kujdesshme e kohës dhe energjisë është sigurisht e nevojshme. Por është e frytshme vetëm kur mbetemi të ndërgjegjshëm për ndër-lidhjet e aspekteve të shumta të jetës sonë. Nëse dështojmë të shohim tërësinë, tensioni i krijuar midis të gjitha pjesëve mund të shkaktojë ankth, madje dhe konfuzion.

Me poshtë janë dhënë në cift, aspekte të jetës që duhet të forcojnë njëra tjetrën, por që ndonjëherë mendohet se janë në konflikt. Për secilën nga fjalitë vendos nëse përfaqëson llojin e mendimit që është i frytshëm për një mënyrë të integruar të jetuarit apo është një tregues për një tendence drejt fragmentimit. Shënoji me "I" ose "F".

1. Familja dhe puna

____ Jeta ime familjare do të vuajë nëse punoj shumë.

____ Shpesh diskutoj me familjen time arritjet e mia në punë dhe sfidat që përballoj atje

____ Sigurisht gratë mund të shkëlqejnë në karrierat e tyre, por fëmijët gjithmonë paguajnë cmimin.

____ Nëse dua ti rris fëmijët mirë, do më duhet ta harroj profesionin tim.

____ Unë mund të përparoj në profesionin tim dhe të kemi përgjegjësi të plota familjare.

2. Edukimi dhe shërbimi ndaj Kauzës

____ Duhet të zgjedh midis pionierizmit dhe edukimit, meqë nuk është e mundur t'i bësh të dyja.

____ Arritja akademike është një kusht për të hyr në fushën e shërbimit.

____ Njohuria që fitoj përmes studimeve të mia është një asset në fushën e shërbimit, dhe eksperienca që fitoj në arenën e shërbimit zhvilloj aftësitë e mia.

____ Duhet të braktis studimet e mia nëse vërtetë dua tia dedikoj vetveten Kauzës.

____ Një nga aspiratat e mia më të mëdha ësht të mësoj të aplikoj mësimet e Besimit në përpjekjet që promovojnë përmisimin e botës.

____ Periudha e shërbimit që i dedikoj përhapjes së të Besimit ose pjesëmarrjes në një project zhvillimi social dhe ekonomik të inspiruar nga Besimi Bahá'í do të më ndihmojë në zgjedhjen e fushe të përshtatshme shërbimi.

3. Zhvillimi intelektual dhe zhvillimi i cilësive shpirtërore

____ Kërkimi i pavarur i së vërtetës kërkon kultivimin e intelektit, si dhe fitimin e cilësive shpirtërore.

____ Kur i mësojmë Besimin dikujt, duhet tu tregojmë atyre dashuri; çfarë themi nuk ka rëndësi.

____ Zhvillimi intelektual kërkon drejtësi, ndershmëri dhe mungesë paragjykimi.

____ Për të zhvilluar spiritualitet, një person duhet ta lëri pas dore intelektin.

____ Mendjet dhe zemrat nuk janë të ndara nga njëra-tjetra, përfaqësojnë aspekte plotësuese dhe interactive të një realiteti - shpirtit tonë.

____ Cilësitë shpirtërore zhvillohen përmes njohurisë së ndërgjegjshme dhe ushtrimi i veprave të mira.

4. Jeta materiale dhe jeta shpirtërore

____ Duhet ti mohoj vetes kënaqësi materiale në mënyrë për të zhvilluar spiritualitet.

____ Cështjet shpirtërore duhet të lihen mënjanë deri sa të plakemi, gjatë rinisë sonë duhet të përfitojmë nga cdo mundësi për tu zhvilluar materialisht.

____ Qellimi i jetës sime në planin material është të zhvilloj cilësitë dhe fuqitë e mia shpirtërore.

____ Duhet të kënaqemi me të gjitha mirësitë që bota na ofron por nuk duhet të lejojme dëshirat tokesore të zotërojnë zemrat tona dhe të na ndalojnë të afrohemi sa më afër Perëndisë.

PJESA 10

Në këtë njësi ne nuk po marrim parasysh shume atributet që përkufizojnë para të rinjtë, por karakteristikat e burrave dhe grave të reja që Shkrimet sugjerojnë se ata duhet të bëhen kur të rriten. Ne e filluam këtë eksplorim duke para dy citate që na dhanë kuptime për disa nga këta karakteristika. Pastaj pamë se mosha 15-vjeçare shënon nje pikë të vecantë në jetën e një individi, sepse përfaqëson pragun e pjekurisë, kur fuqi dhe aftësi të reja vihen në fokus. Ne e dime se çfarë roli të rëndësishëm mund të luajnë të rinjtë në jetën e Kauzës dhe se sa e rëndësishme është për aftësitë e tyre shume të mëdha të drejtohen drejt shërbimit ndaj Besimit. Kemi njohur gjithashtu nevojën që të rinjtë kanë për të përgatitur veten e tyre për të ardhmen dhe kemi pare si shërbimi në vetvete është një pjese thelbësore e këtij procesi përgatitjeje, përgjatë me studimet e tyre - të dyja të nevojshme për te fituar njohuri dhe aftësi për të fituar jetesën dhe ato që do të përparojne aftësite e tyre për te kryer akte shërbimi për Besimin.

Mund ta gjeni të nevojshme të ndaloni këtu dhe të reflektoni në çfarë keni studiuar deri në këtë pikë. Më poshtë janë disa pohime. Lexo secilin prej tyre dhe vendos nëse është e vërtetë ose e gabuar. Edhe pse përgjigja në disa raste është e dukshme, shpresojmë se do ti japësh të gjithë ushtrimit vëmendjen e duhur. Ka për qellim të të japë një seri ideshë që do të të ndihmojnë të organizosh mendimet e tua rreth materialit që kemi mbuluar deri tani.

a. Për një individ, të bëhesh 15-vjeç do të thotë të arrish moshën e

pjekurisë, por kjo është më shumë një shenjë simbolike dhe nuk

ndikon jetën e tij/e saj në një mënyrë të rëndësishme. V G

b. Shumica e të rinjve janë të papjekur dhe nuk mund të ndërrmarrin

përgjegjësi të mëdha; hutohen lehte dhe nuk mund tu besohet. V G

c. Të rinjtë janë të etur të marrim përgjegjësi për punën në Besim,

por për shkak të mungesës së eksperiencës dhe papjekurise,

janë të paaftë të arrijnë shumë gjëra. V G

d. Kur një i ri arrin moshën e pjekurisë, ai ose ajo mund të marrë

më shumë përgjegjësi në disa fusha të jetës, por jo në disa të tjera. V G

e. Të gjithë të rinjtë kanë potencial të ngrihen dhe ti shërbejnë Besimit

me shquarsi. V G

f. Të rinjtë mund të shfaqin vullnetin dhe dedikimin për të bërë aktë

të mëdha për Besimin. V G

g. Ata që ngrihen për ti shërbyer Kauzës në fillim të rinisë së tyre janë

shumë të bekuar. V G

h. Të rinjtë duhet ta fokusojnë vëmendjen e tyre në studime, koha extra

që kanë mund ti dedikohet shërbimit të Besimit. V G

i. Të gjithë të rinjtë Bahá'í duhet të arrijnë nivelet më të larta të trajnimeve

akademike në mënyrë që të jenë në gjendje ti shërbejnë Besimit. V G

j. Të gjitha fushat e përpjekjeve njerëzore janë të hapura për të rinjtë

Bahá'í; ata duhet të zgjedhin ato që janë të përshtatshme për talented

dhe situatat e tyre, të hyjnë në to me një shpirt shërbimi, dhe të

përpiqen për përsosmëri. V G

k. Të rinjtë nuk kanë eksperiencën dhe njohuritë e nevojshme për të bërë

mësimdhënië me efikasitet, është më mirë që të shërbejnë në mënyra

të tjera. V G

l. Të rinjtë nuk kanë eksperiencës dhe njohutië e nevojshme për të bërë

mësimdhënië në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe duhet të inkurajohen, që

të tregojnë një model jete e vlefshme për tu imituar nga të rinjtë e tjerë. V G

m. Të rinjtë kanë potencial të madh për të kuptuar mësimet e Besimit

dhe për ti ndarë ato me shokët e tyre. V G

n. Të rinjtë kanë potencial të madh për të kuptuar mësimet e Besimit,

dhe për ti ndarë ato me njerëz në të gjitha rrugët e jetës, si me të rinjtë

dhe të moshuarit. V G

o. Të rinjtë janë të etur të fitojnë njohuri dhe aftësi të nevojshme për

të bërë mësimdhënie. V G

p. Të rinjtë janë një nga burimet më të mëdha të Besimit dhe duhet të

ndihmohen, me programe trajnimesh të duhura dhe inkurajim konstant,

të bëhen mësues të aftë të Besimit. V G

q. Të rinjtë kërkojnë aktivitete të vecanta që i lejojnë ata të argëtothen;

është e vështirë për ta jenë serioz për një periudhë kohe të gjate kohe. V G

r. Të mësuarit e të qënit sistematik vjen më vonë në jetë, kur spontanitetit

ka kaluar. V G

s. Të rinjve u duhet dhënë mundësira që i lejojnë ata të ushtrojnë aftësitë e

tyre për të duruar kushte të vështira dhe të përshtaten me situata të reja. V G

t. Të rinjtë kanë fuqinë për të kapërcyer teste duke marrë si shëmbull në

jetën e tyre standarded e larta morale që janë të vendosura në Mësimet. V G

u. Të rinjtë kanë mendje kërkuese dhe mund të gjejnë përgjigje për pyetjet

e tyre duke marrë pjesë plotësisht në jetën e komunitetit. V G

v. Janë të rinjtë ata që kontribuojnë me vendosmëri fuqisë, dëlirësise dhe

forca drejtuese e komunitetit Bahá'í. V G

w. Potencialet e mëdha të fshehura në komunitetin Bahá'í mund të shpalosen

përmes shpirtit të shërbimit vetmohues të shfaqur nga të rinjtë. V G

PJESA 11

Shpresohet se ushtrimi në pjesën e fundit të ndihmoi të konsolidojë mendimin tënd rreth periudhës së rinisë dhe se imazhi që ke fituar rreth kësaj faze të jetës është ai i shërbimit aktiv, i kombinuar me pergatitje rigoroze për të ardhmen. Le ta shikojme këtë pikë edhe më tej.

Ndërveprimi që kemi diskutuar rreth shërbimit, edukimit, dhe pregatitjes duhet të zhvillohet në një kontekts të vecante. Vecanërisht, duhet të ndihmojë të dy proceset e tranformimit të parashikuara në shkrimet e Besimit: rritja e thellë intelektuale dhe shpirtërore e individit dhe transformimi i shoqërisë. Ne dimë se "funksioni suprem e dallues" i Revelacionit të Bahá'u'lláh-ut ishte "asgjë tjetër veçse thirrja në ekzistence e një race të re"14 dhe cdo Bahá'í përpiqet cdo ditë të drejtojë mendimt e tij ose të saj si dhe veprimet dhe ato të individëve të përshkruar në Shkrimet e Shenjta. Shkrimet theksojnë një transformim njëlloj të thellë, në strukturën e shoqërisë. "Së shpejti rendi i sotëm do të paloset", Bahá'u'lláh ne thotë, "dhe një rend i ri do të shpaloset në vend të tij."15 "Të gjithë njerëzit", Ai declaron, "janë krijuar për të çuar përpara një qytetërim që është në progres të vazhdueshëm."16

Ky transformim i dyfishtë do të ndodhë vetëm përmes përpjekjeve të ndërgjegjshme, dhe është thelbësore që të rinjtë të kuptojnë implikimet e tij për jetën e tyre dhe të bëhen të pajisur me një ndjenjë të thellë qëllimi, si për të marrë përsipër rritjen e tyre personale ashtu edhe për të kontribuar në transformimin e shoqërisë. Një qëllim i tillë morali të dyfishtë natyrisht do të gjejë shprehje në një jetë shërbimi.

Citatet që vijojnë hedhin dritë në një aspekt të kësaj ndjenje të qëllimit moral - e lidhur me rritjen tonë intelektuale dhe shpirtërore:

"Duke manifestuar Veten e Tij, qëllimi i të vetmit Perëndi të vërtetë është t'i bëjë thirrje gjithë njerëzimit për vërtetësi e sinqeritet, për mëshirë e besnikëri, për nënshtrim e përulje ndaj Vullnetit të Perëndisë, për durim e shpirtmirësi, për ndershmëri e urti. Synimi i Tij është të veshë çdo njeri me mantelin e një karakteri të padjallëzuar dhe ta stolisë atë me ornamentin e veprave të shenjta e të mëdha."17

"Guri themeltar i një jete të jetuar në rrugën e Perëndisë është arritja e përsosurisë morale dhe fitimi i një karakteri të pajisur me cilësi të pëlqyeshme në sytë e Tij."18

"Ajo i jepet njeriut që të fitojë dije, të arrijë përsosuri të madhe shpirtërore, të zbulojë të vërtetat e fshehura dhe madje të shfaqë atributet e Perëndisë."19

"Duke krijuar njeriun, qëllimi i Perëndisë ka qenë, dhe do të jetë gjithmonë, ta bëjë atë të aftë të njohë Krijuesin e vet dhe të arrijë në praninë e Tij."20

1. Plotësoni fjalitë e mëposhtme në bazë të citateve të mësipërme:

a. Qëllimi i Perëndisë së vërtetë në manifestimin e Vetes së Tij është bashkimi i gjithë njerëzimit në _________________________________________________

__________________________________________________________________

b. Qëllimi i Perëndisë është të veshë cdo njeri me ___________________________ dhe ta stolisë ate me ____________________________.

c. Themeli i një jete të jetuar në rrugën e Perëndisë është ______________________ dhe _____________________.

d. Është detyra jonë të fitojmë ______________, të arrijmë __________________, të zbulojmë _______________ dhe të shfaqim _______________.

e. Qëllimi i Perëndisë në krijimin tonë ka qënë, dhe gjithnjë do të jetë, të ______________ dhe të ________________.

2. Një vision i mundësive thelbësore në një shpirt njerëzor ndihmon për ti dhënë formë ndjenjës së qëllimit të individit. Si janë këto të dyja të lidhura? _________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Gjendet gjithashtu një lidhje e fortë midis ndjenjës së qëllimit të individ dhe një kuptimi se kjo jetë tokësore është vecse një pjesë e vogël e udhëtimit të përjetshëm drejt pranisë së Perëndisë. Mund të shpjegosh pse? ___________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Seri tjetër i citateve hedh dritë në një aspekt tjetër të kësaj ndjenje të qëllimit moral, që është, kontributi në transformimin e shoqërisë:

"Ky i munduar dëshmon se qëllimi për të cilin njerëzit e vdekshëm nga një hiç i plotë kanë hyrë në mbretërinë e qenies, është që ata të punojnë për përmirësimin e botës dhe të jetojnë së bashku në marrëveshje e harmoni."21

"Dhe nderi e shquarsia e njeriut qëndrojnë në këtë: që midis morisë së njerëzve të botës të bëhet burim mirëqenieje shoqërore. A ka dhunti më të madhe se kjo, që një njeri, duke parë brenda vetes së tij, të zbulojë se, falë hirit konfirmues të Perëndisë, është bërë shkak paqeje e mirëqenieje, lumturie e përfitimi për njerëzit e tjerë? Jo, për të vetmin Perëndi të vërtetë, nuk ka gëzim më të madh, nuk ka kënaqësi më të plotë."22

"I shkëlqyer e i nderuar është njeriu që ngrihet për të përmbushur përgjegjësitë e veta; mjeran e i përçmuar është kush mbyll sytë ndaj mirëqenies së shoqërisë dhe e harxhon kot jetën e tij të çmuar duke rendur pas interesave të veta egoiste e përfitimeve vetjake."23

"Mos u merrni me gjërat tuaja; përqendrojini mendimet tuaja mbi atë që do të shërojë fatet e njerëzimit e do të shenjtërojë shpirtrat dhe zemrat e njerëzve."24

"Ata që janë populli i Perëndisë, nuk kanë tjetër ambicje veçse të ringjallin botën, të fisnikërojnë jetën e saj dhe të përtërijnë popujt e saj."25

1. Plotësoni fjalitë e mëposhtme në bazë të citateve të mësipërme:

a. Qëllimi, për të cilin, ne kemi shkelur, nga asgjëja e plotë, në mbretërinë e qenies është që të mund të ____________________________________________ dhe _________________________________________________________________.

b. Nderi dhe shquarja e individit qëndron në këtë, që _________________________

_________________________________________________________________.

c. Nuk ka dhuratë më të madhe të arritshme që një individ duhet, duke parë në vetvete, të gjejë se duke ___________________________________, ai është bërë ________________________________.

d. Sa i nderuar është njeriu nësë ngrihet për të ___________________; sa i shkrehtë dhe i qortueshëm, nëse i mbyll sytë para _______________________ dhe ________________________.

e. Nuk duhet të merremi me ___________________ por duhet të ndreqim mendimet tona rreth asaj që ____________________.

f. Ata që janë njerëzit e Perëndisë nuk kanë ambicje tjetër perveç _____________, ______________ dhe _______________.

2. Ndjenja e qëllimit e një individi është formuar, pjesërisht, nga një vision i mundësive të shumta të hapura për njerëzimin në këtë fazë të zhvillimit kur unifikimi në një familjë të vetme është një mundësi e vërtetë. Në cfarë mënyre janë këto të dyja të lidhura? _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Gjendet gjithashtu një lidhje midis ndjenjës së qellimit të një individi dhe një kuptimi se njerëzimi është në një rrugë të gjatë të zhvillimit që con në civilizimin hyjnor. A mund të shpjegosh pse? _________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

PJESA 12

Sic është sugjeruar nga ushtrimet në pjesën e fundit, një kuptim i natyrës së ndryshimit tek një individ dhe në shoqëri i përfytyruar në shkrimet është themelor për ndjenjën e qëllimit që të rinjtë duhet të zotërojnë . për të fituar cilesitë margaritarë që "rrinë të fshehur brenda minierës së qenies së tyre të vërtetë e më të brendshme"26 dhe për të kontribuar në krijimin e një civilizim botëror të begatë materialisht dhe shpirtërisht, ata duhet të cmojnë madhështinë e transformimit të thirrur nga Bahá'u'lláh. Sigurisht, kudo, njerëzit flasin rreth nevojës për ndryshim sot. Çfarë duhet të kuptojmë është se transformimi i destinuar të ndodhë tek individi dhe shoqëria nën ndikimin e drejtpërdrejtë të revelacionit të Bahá'u'lláh është shumë më i madh sesa shumë njerëz mund ta imagjinonin të mundur.

Le të përpiqemi të marrim një pjesëz në madhështinë e ndryshimit që do të ndodhë në nivel individi duke reflektuar mbi disa citate. Bahá'u'lláh na thotë:

"Një racë njerëzish, e pakrahasueshme nga karakteri, do të ngrihet dhe me hapat e shkëputjes do të shkelë mbi të gjithë ata që janë në qiell e mbi tokë, dhe do të hedhë mëngën e shenjtërisë mbi gjithçka që është krijuar prej uji e argjili."27

Dhe në një citat Ai thotë:

"Thuaj: Nuk duhet numëruar midis njerëzve të Bahá-it ai që shkon pas dëshirave tokësore ose e ka zemrën në gjërat e tokës. Pasues i vërtetë i Imi është ai që, sikur të shkonte përmes një lugine prej ari të kulluar do ta kalonte atë si një re e vetmuar, pa u kthyer prapa e pa u ndalur. Një njeri i tillë është, me siguri, nga të mitë. Nga rrobat e tij Tubimi i epërm mund të thithë aromën e shenjtërisë."28

Në një pasazh tjetër Ai deklaron:

"Bashkudhëtarët e Perëndisë janë, në ketë ditë, tharmi që duhet të fermentojë popujt e botës. Ata duhet të tregojnë besueshmëri të tillë, vërtetësi e këmbëngulje të tillë, vepra e karakter të tillë që gjithë njerëzimi të mund të përfitojë prej shembullit të tyre."29

Dhe Ai shpjegon më tej:

"Në vetë frymën e shpirtrave të tillë të pastër e të shenjtëruar janë të fshehura potenciale të mëdha. Kaq të mëdha janë këto potenciale, sa ato ushtrojnë ndikimin e tyre mbi të gjitha gjërat e krijuara."30

'Abdu'l-Bahá na thotë:

"O ju miq të Perëndisë! Bëni një përpjekje, ashtu që të gjitha kombet dhe komunitetet e botës, madje edhe armiqtë, t'i vënë shpresat, sigurinë dhe mirëbesimin tek ju; ashtu që edhe sikur një njeri të bjerë në gabim me mijëra herë, përsëri të mund ta kthejë fytyrën nga ju, duke shpresuar se do t'ia falni makatet; pasi ai nuk duhet të humbasë shpresat, as të dëshpërohet e as të hidhërohet. Kjo është sjellja e qëndrimi i njerëzve të Baha'it. Ky është themeli i shtegut më të lartë! Ju duhet t'i përshtasni qëndrimet e sjelljet tuaja me këshillat e 'Abdu'l-Bahá-it."31

Shkëlqimi i atributeve që do të karakterizoj këtë qënie të re njerëzore, sic është përshkruar në shkrimet, është verbues, dhe ne jemi përmbytur nga shikimet e shpejta që marrim të fuqive dhe kapaciteteve të kësaj "race të re të njerëzve". Duke lexuar pasazhe të tilla ne mund të reagojmë në mënyra të ndryshme. Mund të shtyhemi të mendojmë se standarded e vendosura nga Shkrimet janë shumë larg arritjes sonë, dhe kalojmë në mediokritet ; në një gjendje të tillë ne e lejojme veten të biem në gjumë duke besuar se është e nevojshme thjesht të evitojmë sjellje jo të hijshme. Sidoqoftë, Kur një njeri pajiset me nje ndjenjë të fortë qellimi, pasazhe si këto të mësipërme janë një burim kostant inkurajimi dhe e shtyjnë një njeri në lartësi më të mëdha.

Ti je gjithashtu i bekuar me një burim tjetër frymëzimi me personin e 'Abdu'l-Bahá, shëmbulli perfekt i mësimeve të Atit të tij. Edhe pse të përgjegjshem se 'Abdu'l-Bahá lëviz në një sferë të Tijën, dhe se asnje qënie njerëzor nuk mund të shpresoj të arrijë Pozitën e tij te lartësuar, ne shohim tek ai trupëzimin e cdo ideali Bahá'í dhe përpiqemi drejt standartit të sjelljes që ai jep si shëmbull. Ti dhe miqtë e tu që po studioni këtë kurs mund ta gjeni të dobishme të zgjidhni fraza nga citatet e mësipërme dhe të mendoni rreth episodeve nga jeta e 'Abdu'l-Bahá që reflektojnë cilësite e përmenduar në secilen prej tyre. Për shembull, kur ne përpiqemi të përfytyrojmë të ecim "me këmbë të shkëputjes" histori nga jeta e tij na vijnë në mendje që na tregojnë se çfarë do të thotë të shkosh nga kjo botë i shkëputur nga të gjitha gjërat e krijuara. Kur mendojme për "aromën e shenjtërië", ne e dimë se është nga Rroba e tij që "tubimi në lartësi" mund të thithë embelsine e saj, dhe kujtojmë histori qe tregojnë shenjtërinë e tij të plotë.

PJESA 13

Tani le të shohim procesin e thellë të transformimit që duhet të ndodhë në nivel shoqërie. Bahá'u'lláh thotë :

"Për Veten Time! Po afrohet dita kur Ne do ta palosim rendin e botës e gjithçka ndodhet në të dhe do të shpalosim në vend të tij një rend të ri."32

Më tej na thotë:

"Ekuilibri botëror është tronditur nga ndikimi drithërues i këtij Rendi Botëror madhështor e të ri. Jeta e organizuar e gjinisë njerëzore është revolucionarizuar nga veprimi i këtij Sistemi unikal, të mahnitshëm, të ngjashëm me të cilin sytë e vdekshëm kurrë s'kanë parë."33

Dhe 'Abdu'l-Bahá pohon:

"Drejtësia dhe e vërteta do të shtrihen në gjithë botën; armiqësia dhe urrejtja do të zhduken; të gjitha shkaqet e përçarjes ndërmjet popujve, racave e kombeve do të shuhen dhe do të shfaqet burimi i bashkimit, i harmonisë e i mirëkuptimit. I pavëmendshmi do të zgjohet, i verbri do të shikojë, i shurdhri do të dëgjojë, memeci do të flasë, i sëmuri do të shërohet dhe i vdekuri do të ngrihet. Lufta do t'ia lëshojë vendin paqes, armiqësia do të mposhtet nga dashuria, shkaqet e grindjeve e të zënieve do të zhduken krejtësisht dhe do të arrihet lumturia e vërtetë. Bota do të bëhet pasqyra e Mbretërisë Qiellore; njerëzimi do të bëhet Froni i Hyjnisë."34

Në një pasazh tjetër ai shpjegon:

"Ajo që ishte e zbatueshme për nevojat e njerëzimit në stadet e hershme të historisë së racës njerëzore, nuk mundet as të plotësojë dhe as të kënaqë kërkesat e kësaj dite dhe të periudhës së risive e të përmbushjes. Njerëzimi ka dalë nga shkallët e veta të mëparshme të kufizimit e të edukimit fillestar. Tashmë njeriu duhet të pajiset me forca e virtyte të reja, morale të reja, kapacitete të reja. Bujari të reja, dhurata e përsosje po e presin, madje tashmë po zbresin mbi të."35

Dhe Ai na nxit:

"... ne duhet të përpiqemi me mish e me shpirt ashtu që errësira e kësaj bote të rastësishme të dëbohet, që dritat e Mbretërisë të ndriçojnë mbi të gjitha horizontet, që bota e njerëzimit të bëhet e ndriçuar, që imazhi i Zotit të bëhet i dukshëm në pasqyrat e njerëzve, Ligji i Perëndisë të vendoset fort, dhe të gjitha rajonet e botës të gëzojnë paqjen, mirëqënien dhe qetësinë ndën mbrojtjen e pakrahasueshme të Zotit."36

Ashtu si në rastin e individit, është e vështirë për ne të imagjinojmë shkëlqimin e plotë e civilizimit të destinuar për të ardhur në ekzistence. Në fakt, mezi do të ishte e mundur të përshkruaje tiparet e tij. Por nuk mund të jemi përmbytur nga madhështia e transformimit të kërkuar saqë të mendojmë se do të ndodhi si me magji, pa përpjekje nga ana jonë. Sytë tanë duhet të mbesin të fiksuar ne rendin botëror të Bahá'u'lláh, dhe duhet të kuptojmë se edhe veprimi më i vogël mund të kontribuojë drejt ndërtimit të tij. Për të reflektuar në shtrirjen e ndryshimit që do të ndodhë në shoqëri, plotëso hapësirat boshe të fjalive më poshtë, duke përdorur një nga fjalët ose frazat e mëposhtme.

zhduken, shuhen, lëshojë vendin, shpalosim, gëzojnë, ndriçojnë, mposhtet, zhduken, arrihet, shtrihen, palosim, dëbohet, bëhet pasqyra, ndriçuar, shfaqet, vendoset fort

a. Po afrohet dita kur Ne do ta _____________ rendin e botës e gjithçka ndodhet në të.

b. Po afrohet dita kur do të ________________ në vend të tij një rend të ri.

c. Drejtësia dhe e vërteta do të _______________në gjithë botën.

d. Armiqësia dhe urrejtja do të _______________.

e. Të gjitha shkaqet e përçarjes ndërmjet popujve, racave e kombeve do të _________.

f. Burimi i bashkimit, i harmonisë e i mirëkuptimit do të _________________.

g. Lufta do t'ia _________________ paqes.

h. Armiqësia do të ___________________ nga dashuria.

i. Shkaqet e grindjeve e të zënieve do të _________________ krejtësisht.

j. Lumturia e vërtetë do të _______________.

k. Bota do të ___________________ e Mbretërisë Hyjnore.

l. Errësira e kesaj bote e rastësishme do të _______________.

m. Bota e njerëzimit do të bëhet ______________.

n. Dritat e Mbretërisë do të ______________ mbi të gjitha horizontet.

o. Ligji i Perëndisë do të ______________ ______________.

p. Të gjitha rajonet e botës do të ______________ paqe, rehati dhe qetësi nën mbrojten e drejtë të Perëndisë.

PJESA 14

Pasazhet dhe ushtrimet ne dy seksionet e fundit na kane dhene nje kuptim të thellë në transformimin e thellë që do të ndodhë tek individi dhe tek shoqëria si rezultat i Revelacionit të Bahá'u'lláh-ut. Për të konsideruar më tej madhështinë e transformimit që ai ka parashikuar, lexo pohimet e mëposhtme. Secili nga pohimet shpreh nje atribut të lavdërueshëm të individit ose te shoqërisë sic është drejtësia, ndershmëria, ose dashamirësia. Pasazhet ne pjesën paraardhës lënë pak dyshim se Bahá'u'lláh e ka thirrur njerëzimin në një standard shumë më të lartë sjelljeje individuale dhe kolektive. Përpiqu të rifrazosh secilën nga fjalitë që të ilustrojë më qartë standardin e vendosur nga Revelacioni i Tij. Një shëmbull për pohimin e parë është dhënë për të të ndihmuar.

a. Një njeri duhet të kontrollojë ndjenjat e tij të xhelozisë dhe të mos konsumohet nga to.

b. Duhet të fshijmë nga zemrat tona cdo gjurmë xhelozie.

a. Duhet të përpiqemi të jemi të sjellshëm me të gjithë ata që takojmë, qofshim miq ose të panjohur.

b. _____________________________________________________________________

a. Duhet të jemi mirënjohës për pasurinë që Perëndia na ka dhënë dhe gjithmonë të kontribujomë në bamirësi kur na kërkohet.

b. _____________________________________________________________________

a. Një njeri duhet të përpiqet të mos hyjë në konflikt me të tjerët.

b. _____________________________________________________________________

a. Për të jetuar një jetë të moralshme do të thotë se nuk duhet ti shkaktojme dem askujt.

b. _____________________________________________________________________

a. Për të jetuar në paqe, ne duhet të mësojmë si të tolerojmë njerëzit e kulturave,prejardhjeve, besimeve të ndryshme.

b. _____________________________________________________________________

a. Njerëzit duhet të mësojnë si të mbrojnë të drejtat e tyre.

b. _____________________________________________________________________

a. Është e detyrueshme për qeveritë të dedikojnë burimet e nevojshme për të krijuar programet më të mira të mundshme për ato shkolla që po trajnojnë mendjet e udhëheqësve tanë të ardhshëm.

b. _____________________________________________________________________

a. Burgjet duhet të modernizohen që të rehabilitojnë kriminelët.

b. _____________________________________________________________________

Tani reflektoni mbi fjalitë që shkruat nën dritën e pasazheve të mëposhtme. i pari na ndihmon të mendojmë se sa të pastra nga dëshirat tokësorë zemrat tona duhet të jenë:

"O Bir i Tokës! Dije, me të vërtetë, se zemra në të cilën ka mbetur ende edhe gjurma më e vogël e cmirës, nuk do ta arrijë kurrë zotërimin Tim të përhershëm, as do të thithë shijet e ëmbla të shenjtërisë që fryjnë nga mbretëria Ime e shenjtërisë."37

Pasazhi që vijon na jep një kuptim të thellë në lidhje me mënyrën se si duhet ta trajtojmë njëri-tjetrin:

"Kaq i fortë duhet të jetë shpirti i dashurisë dhe i mirësisë, sa i huaji ta gjejë veten si një mik, dhe armiku si një vëlla i vërtetë, duke mos bërë asnjë lloj dallimi mes tyre.

So intense must be..."38

Ky pasazh hedh dritë në sjelljet e duhura ne lidhje me të dhënit:

"O Bij të Pluhurit! U tregoni të pasurve për psherëtimat e të varfërve në mesnatë, që shkujdesja të mos i çojë ata në rrugën e rrënimit e të mos i privojë nga Pema e Pasurisë. Të japësh e të jesh bujar janë tipare të Miat; lum ai që stoliset me virtytet e Mia."39

Në lidhje me natyrën e ndërveprimit tonë me të tjerët, lexojmë:

"Ji ndër ata që bëjnë thirrje për dashuri dhe tregohu e mirë ndaj gjithë racës njerëzore. Duaji bijtë e njerëzve dhe merr pjesë në hidhërimet e tyre. Ji ndër ata që kujdesen për paqen. Ofro miqësinë tënde, bëhu e denjë që të të besojnë. Bëhu balsam për çdo brengë, bëhu ilaç për çdo të sëmurë. Lidhi shpirtrat së bashku. Recito vargjet e udhërrëfimit. Angazhohu në adhurim të Zotit tënd dhe ngrihu për t'i udhëhequr drejt njerëzit. Zgjidhe gjuhën e mësoi njerëzit, dhe le të shkëlqejë fytyra jote nga zjarri i dashurisë për Perëndinë. Mos pusho për asnjë çast, mos kërko ta kesh të lehtë. Kështu ti mund të bëhesh shenjë e simbol i dashurisë së Perëndisë dhe flamur i hirit të Tij."40

Dhe lexojmë pasazhin që vijon në lidhje me cështjen e një sjelljeje të moralshme:

"Ditët, kur adhurimet boshe mendoheshin të mjaftueshme, kanë mbaruar. Ka ardhur koha, kur asgjë përveç motiveve të pastra, të mbështetur nga veprat e dëlirësisë së panjollë, mund të ngrihen në fronin e Më Të Lartit e të jenë të pranueshme për Të."41

Për sa i përket trajtimit të njerëzve me prejardhje të ndryshme, ky pasazh na jep nje kuptim:

"Shoqërohuni me njerëzit e të gjitha kombeve, racave dhe feve të botës me besnikërinë, ndërshmërinë, dashamirësinë dhe miqësinë më të madhe, ashtu që e gjithë bota e qënies të mbushet me ekstazën e shenjtë të hirit të Baha'së, ashtu që injoranca, armiqësia, urretja dhe zemërimi të mund të dëbohen nga bota, dhe që errësirra e ftohjes midis kombeve e popujve të botës të mund t'ia lërë vendin Dritës së Unitetit. Nëse njerëzit e kombeve të tjera janë të pabesë ndaj jush, tregoja atyre besnikërinë tënde; po të jenë të padrejtë ndaj jush, ju tregohuni me ta të drejtë; po të rrinë larg jush, ti tërhiqi ata tek vetja; po të tregohen armiqësor ndaj jush, ti tregohu miqësor me ta; nëse ta helmojnë jetën, ti ëmbëlsoi shpirtrat e tyre; po t'ju plagosin, ti bëhu ilaç shërues për plagët e tyre. Të tilla janë atributet e të sinqertëve! Të tilla janë atributet e besnikëve!"42

Pasazhi më poshtë na ndihmon të kuptojmë se si një vetëdije e njeshmërisë së njerëzimit ndikon marrëdheniet shoqërore:

"Unë shpresoj që secili prej jush do të bëhet i drejtë dhe ju do t'i drejtoni mendimet tuaja kah uniteti i njerëzimit; që ju kurrë nuk do t'i bëni keq të afërmit tuaj dhe as do të flitni keq për ndokënd; që ju do të respektoni të drejtat e të gjithë njerëzve dhe do të shqetësoheni më shumë për interesat e të tjerëve sesa për tuajat."43

Sa për të drejtën e edukimit, pasazhi i mëposhtëm i drejtohet kësaj cështjeje.

"Bahá'u'lláh ka shpallur se përderisa injoranca dhe mungesa e arsimimit janë barriera ndarëse midis kombeve, për këtë arsye të gjithë duhet të arsimohen dhe të udhëzohen. Në saj të edukimit, mungesa e kuptimit të dyanshëm do të riparohet dhe uniteti i njerëzimit do të mbështetet e të çohet përpara. Edukimi universal është një ligj gjithësor."44

Në lidhje me administrimin e drejtësisë, lexojmë me poshtë:

"Kurse qytetërimi hyjnor e përgatit çdo pjesëtar të shoqërisë në mënyrë të tillë që askush, me përjashtim të një numri të papërfillshëm njerëzish, të mos kryejë krime. Ka, pra, një ndryshim të madh midis parandalimit të krimit me anë masash të dhunshme e hakmarrëse dhe edukimit të njerëzve, ndriçimit të tyre, shpirtëzimit të tyre, saqë pa ndonjë frikë dënimi apo hakmarrjeje, ata t'i shmangen çfarëdo veprimeve kriminale. Ata, me të vërtetë, do ta shohin kryerjen e një krimi si një fatkeqësi të madhe dhe si dënimin më të rëndë në vetvete."45

PJESA 15

Kemi folur rreth një ndjenje të dyfishtë qëllimi, që i nxit individët të marrin përsipër rritjen e tyre shpirtërore dhe intelektuale dhe të kontribuojnë në mirëqënien e shoqërise. Kemi parë se si kjo ndjenjë e dyfishtë qëllimi, kaq e nevojshme për të rinjtë sot, është e forcuar nga kuptim i natyrës dhe madhështisë të transformimit tek një individ dhe në shoqëri e parashikuar në Shkrimet. Çfarë duhet të kuptojmë tjetër është se këto dy procese ndryshimi janë ngushtësisht të lidhura. Zhvillimi i potencialit të një individi dhe të punuarit për mirëqënien e shoqërise nuk mund të ndahen, sepse sjellja dhe standardet morale të një personi i japin forme mjedisit te tij ose të saj dhe si pasojë janë formuar nga struktura e shoqërisë. Një letër e shkruajtur nga Ruajtësi thotë:

"Ne nuk mund ta veçojme zemrën njerëzore nga mjedisi i jashtëm dhe të themi që kur njëra nga këto është riformuar gjithçka do të përmirësohet. Njeriu është i ndërlidhur me botën. Jeta e tij e brendshme e kalit mjedisin dhe ajo vetë gjithashtu ndikohet prej tij. Njëra vepron mbi tjetrën dhe çdo ndryshim i qëndureshëm në jetën e njeriut është rrjedhojë e këtyre ndikimeve të ndërsjella."46

Në bazë të citati të mësipërm, vendos nëse pohimet e mëposhtme janë të vërteta ose të gabuara:

a. Individi do të transformohet vetëm kur shoqëria të jetë reformuar

plotësisht. V G

b. Sëmundjet e shoqërisë do të zhduken plotësisht vetëm kur anëtarët e saj

individual janë bërë shpirtërorë. V G

c. Kur të veprojnë vetëm ligjet, shoqëria do të clirohet nga shtypja,

pavarësisht nga menyra se si sillen individët. V G

d. Shoqëria do të clirohet nga shtypja kur cdo individ do të përpiqet

të jetë i drejtë. V G

e. Të gjithë anëtarët e shoqërisë mund të jenë të drejtë edhe nëse sistemi

ligjor që vepron në të është i padrejtë. V G

f. Kur te gjithë të bëhen shpirtërorë, problemet e shoqërisë do të zgjidhen. V G

g. Sjellja e një individi influencon mjedisin shoqëror. V G

h. Një shoqëri e drejtë do të jetë rezultati i përpjekjeve për të eleminuar

strukturat e padrejta dhe për të edukuar individët të jenë të paanshëm

dhe ne kërkim të së vërtetës. V G

i. Askush nuk mund ti shpëtojë efekteve të tij ose të saj në ambjentin

shoqëror. V G

j. Qëniet njerëzore, të ndihmuara nga fuqitë e tyre shpirtërore, mund të

kalojnë vështirësite e efekteve negative të ambjentit shoqëror. V G

k. Paragjykimi do të zhduket kur secili të ketë pranuar njëshmërinë

e njerëzimit. V G

l. Paragjykimi do të zhduket vetëm kur shoqëria të pastrojë cdo gjurmë

të diskriminimit në ligjet dhe institucionet e saj. V G

m. Cdo formë paragjykimi mund të zhduket me vënien në veprim të ligjeve

të drejta dhe trajnimin e shpirtrave për të investiguar të vërtetën dhe

të shoqërohen me të gjithë me dashuri dhe vëllazëri. V G

n. Kur të gjithë të besojnë se njerëzimi është një, do të kemi unitet. V G

o. Vendosja e unitetit ne botë kërkon transformimin e individit dhe

të strukturës së shoqërisë. V G
PJESA 16

Idetë e prezantuara në pjesën e fundit na cojnë prapë në cështjen e shëerbimit., sepse është në fushën e shërbimit që ne zhvillojmë potencialet tona dhe bëjmë ndryshim në shoqëri. Nuk duhet shumë për të kuptuar se pjesëmarrja në një process transformimi shoqëror kërkon një jetë të dedikuar shërbimit. Cfarë kërkonmë shumë vëmendje, megjithatë, është mënyra në të cilën shërbimi kontribuon në rritjen shpirtërore dhe intelektuale të një individi. Më poshtë gjendet një listë aktivitetesh. Përpiqu të mendosh rreth disa cilësive shpirtërore që nevojiten pë rte kryer secilin nga këto aktivitete dhe në sigurimin e efikasitetit të tyre:

a. Mbajtja e një takimi devocional: ____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b. Bërja e një vizite në shtëpinë e dikujt me qëllim për të diskutuar rreth Besimit: ________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c. Mbajtja e një klase fëmijësh: _______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d. Të ndihmosh një grup para-të rinjsh si animator: _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e. Të bësh mësimdhënie si pjesë e një plani personal: ______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

f. Të bësh mësimdhënie si pjesë e një përpjekjeje kolektive: ________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

g. Të jesh tutori i një qarku studimi: ___________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tani, më poshtë janë disa cilësi shpirtërore që të gjithë ne po përpiqemi të zhvillojmë. Për secilin grup, zgjidh një nga aktivitetet e mësipërme që ti mendon se zhvillon vërtetë cilësitë e përmendura. Përshkruaj se në cilën menyrë mendon ti se aktiviteti kontribuon në zhvillimin e cilësive të atij që e kryen ate:

a. Vërtetësia, besueshmëria, dhe drejtësia: ______________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b. Vetëpërmbajtja dhe shpirtmirësia: ____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c. Shenjtëria, sinqeriteti dhe rrezatimi: __________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d. Kurajoja, besimi, besimi në vetvete, dhe përunjësia: _____________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e. Nënshtrimi dhe bindja ndaj Vullnetit të Perëndisë: ______________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

PJESA 17

Shërbimi është një temë gjithë-përfshirëse që prek cdo anë të jetës sonë. Kur ne jemi të gjallëruar nga një shpirt shërbimi vetëmohus, cdo ndërveprim që kemi, cdo veprim që ndërmarrim - në jetën tonë profesionale, në marrëdhëniet me të tjerët, si anëtarë të komunitetit Bahá'í - influencohet nga ai. Sidoqoftë, cfarëdo shërbimi që ne bëjmë, ne jemi gjithnjë të ndërgjegjshëm ndaj faktit se ekziston një plan i strukturuar për përhapjen e Besimit të përcaktuar nga Vetë 'Abdu'l-Bahá, një plan që shtrihet në faza të përcaktuara qartë dhe të cilave ne duhet tu dedikohemi - dhe ky është Plani Hyjnor. Ruajtësi i referohet si "Plani më i fuqishëm i krijuar ndonjëherë përmes fuqisë krijuese së Emrit më të Madh."47 Është "duke çarë përpara," na thotë ai,

"... duke fituar vrull me çdo ditë që kalon, duke rrëzuar pengesa në të gjitha vendet dhe mes të gjithë popujve dhe racave, duke zgjeruar në mënyrë të papërballueshme qëllimin e veprimeve të dobishme dhe duke reveluar shenja gjithnjë e më detyruese të fuqisë së saj të qenësishme ndërsa ecën drejt pushtimit shpirtëror të të gjithë planetit."48

Ne e dimë se, përmes planit Hyjnor, drita e Revelacionit të Bahá'u'lláh do të përhapet në të gjitha anët e botës, duke transformuar jetët e individëve dhe ato kolektive. Shoghi Effendi ka pohur gjithashtu se:

"... faza përfundimtare dhe kurorëzuese në zhvillimin e Planit të shkruar nga Vetë Perëndia për njerëzimin, nga ana tjetër, do të tregojë që do të jetë shenja për lindjen e një qytetërimi të ri, të pakrahasueshëm në shtirjen, karakterin dhe fuqinë, në historinë e njerëzimit - një qytetërim që brezat e ardhshëm, njëzëri, do të shpallin si frytin më të zgjedhur të Epokës së Artë të Dispensacionit të Bahá'u'lláh-ut."49

Me fjalët e mëposhtme ai u konfirmom miqve të kontribuojne me pjesën e tyre në përparimin e planit:

"Të gjithë duhet të marrin pjesë, sado modeste qoftë prejardhja e tyre, sado e kufizuar përvoja e tyre, sado të pakta mjetet e tyre, sado i mangut shkollimi i tyre, sado të ngutshme hallet e shqetësimet e tyre, sado i pavolitshëm mjedisi ku ata jetojnë."50

Dhe përsëri:

"Fusha është me të vërtetë kaq e pasosur, periudha kaq kritike, Kauza kaq e madhe, punonjësit kaq të paktë, koha kaq e shkurtër, privilegji kaq i paçmuar, sa asnjë pasues i Besimit të Bahá'u'lláh-ut, i denjë për të mbajtur emrin e Tij, nuk mund t'i lejojë vetes asnjë çast ngurrimi."51

Çdo fazë në shpalosjen e Planit Hyjnor është shënuar nga një nga planet e mësimdhënies globale e shpalluar nga Kryetari i Besimit. Çdo plan ka nevoja të caktuara, dhe ne e dimë se planet globale të rradhës së fundit janë të fokusuara në përparimin e procesit të hyrjes së njerëzimit në Kauzën e Perëndisë me trupa. Duke marrë parasysh këtë, Shtëpia Universale e Drejtësië e ka nxitur rininë Bahá'í:

"Në çdo fazë të rritjes së Fesë, të rinjtë kanë luajtur një rol kryesor në shtrirjen dhe konsolidimin e saj. Keni bekimin e të qenit të rinj në një kohë të veçantë të historisë. Si brezat përpara jush, duhet të kapni shanset që koha ju ka dhënë. Këto janë vitet në të cilat komuniteti Bahá'í duhet të bëjë një hap domethënës përpara në procesin e hyrjes me trupa. Tani është koha për të dhënë mësim. Është e domosdoshme që ju të mbani përgjegjësi për të udhëhequr jo vetëm bashkëmoshatarët tuaj, por të gjithë njerëzit drejt qytetërimit botëror të Bahá'u'lláh-ut.52

Shtëpia Universale e Drejtësisë i ka shkruar një conference të rinjsh, rreth pjesëmarrjes në planet globale.

"Plani Pesëvjeçar, i cili do të jetë pa dyshim përqëndrimi i konsultimeve tuaja për ditët e ardhshme, kërkon përqëndrim të vëmendshëm dhe të mbështetur kundrejt dy lëvizjeve thelbësore. E para është rrjedha e njëtrajtshme e besimtarëve përmes sekuencës së kurseve të ofruara nga institutet e trajnimit, për qëllimin e zhvillimit të burimeve njerëzore të Kauzës. E dyta, e cila merr shtysën nga e para, është lëvizja e zonave gjeografike nga një fazë e rritjes te tjetra. Që të rinjtë Bahá'í duhet të jetë e përfshirë thellësisht në të dyja këto - në fakt, që ata duhet të jenë një forcë shtytëse mbrapa tyre - është e natyrshme. Ne ju nxisim, të hidhni tutje shqyrtimet në kornizën e këtyre dy kërkesave të ngutshme. Pyeteni veten si, si individë, si pjesëtar të komuniteteve tuaja lokale dhe kombëtare, si pararoja e të gjithë brezit tuaj në zonën tuaj, ju mund të siguroni që përparimi në procesin e hyrjes në trupa, i cili kërkohet nga Plani Pesëvjeçar, arrihet në secilin prej shteteve tuaja ."53

Citatet e mësipërme lënë pak dyshim në mendjen tënde për nevojën e domosdoshme për të rinjtë të lëvizin në rradhët e para të atyre që po i shërbejne Planit Hyjnor. Për të mbaruar këtë Seksion, do të ishte e dobishme për ty të reflektoje në mesazhin që vijon të shkruar nga Shtëpia Universale e Drejtësisë për një seri takimesh të rinjsh të mbajtuara në Ameriken Latine.

"Ndërsa ky brez të rinjsh merr përsipër përgjegjësitë e drejtimit të punëve të shoqërisë, ai do të ndeshet me një pamje kontrasti hutues. Nga njëra anë, rajoni mund të lavdërohet drejtësisht me arritjet e shkëlqyera në sferat e shkencës, teknologjisë dhe ekonomike. Nga ana tjetër, ka dështuar që të zvogëlojë shtrirjen e varfërisë ose të shmangi një det dhune që kërcënon të përmbysi njerëzit e tij. Pse - dhe pyetja duhet bërë qartë - ka qenë shoqëria e pafuqishme, pavarësisht nga pasuria e madhe, që të mënjanojë padrejtësitë që po shthurin karakterin e saj?

"Përgjigjja për këtë pyetje, siç është dëshmuar me bollëk gjatë dekadave kundërshtuese të historisë, nuk mund të gjehet në pasionin politik, shprehjet e interesave kndërshtuese të klasave të shoqërisë, ose recetat teknike. Çfarë po kërkohet është një rigjallërim shpirtëror, si një kusht paraprak për zbatimet e suksesshme të mjeteve politike, ekonomike dhe teknlogjike. Por ka nevojë për një katalizator. Jini të sigurt se, pavarësisht nga numrat tuaj të vegjël, jeni kanalet përmes së cilave një katalizator i tillë mund të jepet."54

1. Mesazhi pyet se pse nje shoqëri me nje pasuri të tillë intelektuale, teknologjike dhe ekonomike ka qënë e paaftë të fshijë padrejtësitë që po e përcan, dhe shpreh se përjgigja nuk gjendet në pasione politike, shprehje konfliktuese të iinteresave të klasave ose mjete teknologjike. Mendo rreth shoqërisë në të cilën jeton dhe jep një shëmbull për secilën nga rastet e mëposhtme:

a. Një passion politik që karakterizon shoqërinë: _______________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b. Disa nga shprehjet konfliktuese të interesave të klasave në shoqëri: ______________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c. Një recete teknologjike që shoqëria ka ndjekur: ______________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Çfarë nevojitete sipas Shtëpisë Universale të Drejtësisë, për aplikimin e sukseshëm të instrumenteve politikë, ekonomik dhe teknologjik në shoqëri? _____________________

________________________________________________________________________

3. Çfarë na thotë Shtëpia Universale e Drejtësise se nevojitet për të shkaktuar rigjallërimiin shpirtëror të shoqërise? ____________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Cili përben një kanal përmes të cilin Mesazhi i Perëndisë mund të përhapet sipas Shtëpisë Universale të Drejtësisë? ____________________________________________

________________________________________________________________________

5. Si i krijon mundësine të rinjve, pjesëmarrja në kryerjen e Plani Hyjnor, të veprojnë si kanale për ringjallen shpirtërore të shoqërise? __________________________________

________________________________________________________________________

PJESA 18

Nuk ka dyshim që pyetja e fundit e pjesës së mëparshme, ju ka futur në mendime për rolin e madh që duhet të luajnë të rinjtë në përparimin e Kauzës. Në fragmentin e mëposhtëm, të shkëputur nga libri Perëndia kalon pranë, Shoghi Effendi na jep një tablo të kampionëve të hershëm të Besimit, veprat heroike të të cilëve frymëzojnë Bahá'i-të në shekuj. Duke pasur parasysh që shumë prej tyre ishin vetë të rinj ne bëjmë shumë mirë që të reflektojmë ndaj fjalëve që ka përdorur Ruajtësi në përshkrimin e karakteristikave të tyre të shquara. Para se ta bëni këtë gjë, do të ishte e dobishme të lexoni fjalorin që vijon:

Si meteor: si një meteor, një trup i shndritshëm që shfaqet në qiell dhe lëviz me shpejtësi përmes tij.

Përshkoj: Kaloj nga njëra anë në tjetrën
I ngrysur: i errët dhe i zymtë

Satelit: një trup qiellor që rrotullohet rreth një trupi tjetër me madhësi më të madhe

Galaktika: Shumësia e yjeve
Rrezatoj: lëshoj rreze drite

Inkandeshent: i nxehur aq shume sa bëhet i shndritshëm

Në lindje e sipër: që po vjen në jetë
Garë: luftë për fitore
Pionierët: ata që çajnë të parët një udhë të re

Intriga: punë e pabesë për të realizuar qëllime të këqija

Shthurje: i prishur moralisht
Gjithëpërfshirje: I përfshin të gjitha gjërat

Devocion: nderim i thellë për Perëndinë dhe përkushtim ndaj detyrave fetare

Entuziazëm: kryerja e një pune me shumë qejf
Luanor: si luan
Mohim: Mospranim apo kundërshtim i diçkaje
Vendos: marr një vendim
Si graniti: i pathyeshëm, shumë i fuqishëm
I madhërishëm: që të mahnit me madhështinë e vet
Veneracion: respekt dhe nderim i thellë
Ngatërrues: që të huton, të ngatërron
Ruajtësi shkruan:

"Ndërsa ndjekim episodet e aktit të parë të një drame sublime, ne shohim figurën e Heroit të saj Mjeshtërit, Báb-it, që ngrihet si meteor mbi horizontin e Shirazit, përshkon qiellin e ngrysur të Persisë nga jugu në veri, bie me shpejtësi tragjike dhe digjet me një flakë të madhërishme. Ne shohim satelitët e ti, një galaktikë heronjsh të dehur nga Perëndia, që ngrihen mbi të njëjtin horizont, që rrezatojnë të njëjtën dritë të shkëlqyeshme, që digjen po me të njëjtën shpejtësi dhe i japin me radhë një shtysë të mëtejshme vrullit të Besimit të sapolindur mbi Perëndinë që shtohet vazhdimisht. ...

"Heronjtë, veprat e të cilëve shkëlqejnë në të dhënat e kësaj gare të fortë shpirtërore, që përfshin njëherazi popullin, klerin, monarkun dhe qeverinë, ishin dishepujt e zgjedhur nga Báb-i, Shkronjat e Të Gjallit, ndërsa shokët e tyre, pionierët e Ditës së Re, që iu kundërvunë intrigave të shumta, paditurisë, shthurjes, mizorisë, besëtytnive dhe frikës, një shpirt të ekzaltuar, të palodhur dhe frymëzues, një dije çuditërisht të thellë, një elokuencë të fortë gjithëpërfshirëse, një devocion e entuziazëm të paparë, një kurajë të fortë si luani, një vetëmohim të pastër qiellor, një vendosmëri të patundur si shkëmb graniti, një largpamësi të një diapazoni të jashtëzakonshëm, një veneracion të tillë për Profetin dhe Imamët e Tij që i hutonte kundërshtarët e tyre, një fuqi të tillë bindëse që u fuste panikun armiqve të tyre, një standard besimi dhe një kod sjelljeje që sfidoi dhe revolucionarizoi jetën e bashkatdhetarëve të tyre."55

1. Plotësoni fjalitë e mëposhtme:

a. Shkronjat e të Gjallit dhe shokët e tyre u futën në një garë _____________________.

b. Gara përfshinte, njëherazi, _____________________, _______________________,

_________________________ dhe _________________________ .

c. Këta heronj të Besimit iu kundërvunë intrigave, paditurisë, shthurjes, mizorisë, besëtytnive dhe frikës

- një shpirt _________________, _________________ dhe _________________,

- një dije __________________________________________,

- një elokuencë _________________________________,

- një devocion __________________________________,

- një kurajë _____________________________________,

- një vetëmohim __________________________________,

- një vendosmëri __________________________________,

- një largpamësi __________________________________,

- një veneracion për Profetin dhe Imamët e Tij __________________________,

- një fuqi të tillë bindëse _______________________________________,

- një standard besimi dhe një kod sjelljeje që _________________________________

____________________________________________________________________

2. Me çfarë qëllimi u futën heronjtë e hershëm të Besimit në garën shpirtërore që përshkruan Ruajtësi në fragmentin e mësipërm? __________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. A janë të rinjtë e sotëm Bahá'í të futur në një garë shpirtërore si paraardhësit e tyre? ____

________________________________________________________________________

4. Sa i shëmbëllen gara e tyre heronjve të hershëm të Besimit? _______________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Si mund të sigurohen të rinjtë e sotëm Bahá'í që, ashtu si vëllezërit dhe motrat e tyre të kohës heroike, janë të zot të fitojnë garën shpirtërore në të cilën janë futur? ___________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PJESA 19

Nëpër cikle të njëpasnjëshëm krizash dhe fitoresh, rinia e çdo brezi ka ndjekur gjurmët e lëna nga Lajmëtarët e Agimit dhe ka qëndruar në ballë të veprimtarisë së Bahá'i-ve, duke u përpjekur që t'i çojë njerëzimit mesazhin e Bahá'u'lláh-ut. Shtëpia Universale e Drejtësisë shkruan:

"Rinia, që nga fillimi i Epokës Bahá'i, ka luajtur një rol kryesor në përhapjen e Revelacionit të Perëndisë. Vetë Báb-i nuk ishte veçse njëzet e pesë vjeç kur shpalli Misionin e Tij, kurse shumë nga Shkronjat e të Gjallit ishin akoma më të rinj. Mjeshtri, si një djalosh i ri, u thirr të merrte mbi supe përgjegjësi të rënda në shërbim të të Atit, në Irak dhe në Turqi; ndërsa vëllai i Tij, Dega më e Dëlirë, e dha jetën për Perëndinë në Burgun më të Madh, në moshën njëzet e dy vjeçare, që shërbëtorët e Perëndisë 'të gjallëroheshin dhe të gjithë ata që jetonin mbi dhé të bashkoheshin.' Shoghi Effendi ishte student në Oksford kur u thirr në fronin e Kujdestarisë dhe shumë nga Kalorësit e Bahá'u'lláh-ut, që fituan një famë të pashlyeshme gjatë Kryqëzatës Dhjetëvjeçare, ishin të rinj."56

Në një mesazh tjetër, Shtëpia e Drejtësisë iu shpreh nderime heronjve të së shkuarës më të afërt:

"Shikoni, për konkretizim, shembujt e gjashtë vajzave të reja, të moshës 18 deri 25 vjeç, verën e kaluar në Shiraz, jetën e të cilave e rrëmbeu dora e xhelatit. Të gjitha u përballën me shtysat e qëllimshme për të hequr dorë nga besimi i tyre; të gjitha nuk pranuan të mohonin të Shumëdashurin e tyre. Shikoni, po ashtu, përshkrimet e qëndresës mahnitëse që kanë treguar vazhdimisht fëmijët dhe të rinjtë që iu nënshtruan pyetjeve dhe sharjeve të mësuesve dhe mullave, që u përjashtuan nga shkolla se mbanin besimin e tyre. Për më tepër, duhet vënë në dukje se me gjithë kufizimet e imponuara me egërsi ndaj bashkësisë së tyre, rinia luajti rol në kryerjen e shërbimeve, duke i vënë energjitë e saj në dispozicion të institucioneve Bahá'í në mbarë vendin. Nuk gjen dot fjalë të bukura që të shprehin siç duhet angazhimin e tyre shpirtëror dhe besnikërinë, se sa këto akte të pastra vetëmohimi dhe devocioni. Vërtet që nuk ka vend tjetër në botë ku çmimi i besimit të jetë kaq i madh sa iu kërkohet Bahá'i-ve. Askund tjetër nuk gjen dot bartës më të vullnetshëm, më rrëzëllues të kupës së flijimit se sa të rinjtë trima Bahái në Iran. Atëherë, a nuk do të ishte e arsyeshme të shpresohej që ju, të rinj dhe djelmosha të rritur, që jetoni në një kohë të tillë kaq të jashtëzakonshme, që jini dëshmitarë të kaq shembujve drithërues të trimërisë së shokëve tuaj iranianë dhe që gëzoni kaq shumë liri lëvizjeje, të hidheni përpara në sulm 'të papërmbajtur si era', në fushën e veprimit Bahá'i?"57

Mundësitë për të reflektuar mbi ngjarjet e rëndësishme në jetën e të rinjve Bahá'í an' e mbanë botës, mund të ndihmojnë çdo brez të rinjsh për të përvetësuar kuptimin e misionit. Me këto figura të shquara krijohen lidhje të ngushta që në fëmijëri nëpërmjet tregimeve që rrëfehen në klasat e fëmijëve Bahá'í dhe në shtëpi, por një përpjekje më e qëllimshme kërkohet për të plotësuar këtë nevojë gjatë adoleshencës dhe, natyrisht, gjatë gjithë periudhës së rinisë. Me shembuj të zgjedhur me kujdes, disa dramatikë dhe disa të tjerë më pak dramatikë, mund të demonstrohen të tilla veti si guximi, vendosmëria, zelli dhe vetëmohimi të cilat rinia duhet të luftojë për t'i arritur.

1. Trego nga historia e hershme e Besimit apo nga kohët më të vonshme disa episode mbi të cilat e ndjen se duhet të reflektosh. ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Jep arsyet e tua mbi zgjedhjen e këtyre episodeve të veçanta. ______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PJESA 20

Edhe nga shembujt e paktë të fragmenteve të cituar më sipër, është e mundur të shihet se jeta e kampionëve të hershëm të Besimit dhe shpirtrat heroikë që ndoqën ata u shquan nga një ndjenjë qëllimi. Është po kaq e qartë që secili prej tyre duhet të ketë pasur një kuptim të mirë mbi rëndësinë e momentit historik në të cilin po jetonin, si edhe largpamësi mbi madhësinë e ndryshimeve për të cilat ishte thirrur t'i kryente njerëzimi. Po ashtu është e qartë se kjo ndjenjë qëllimi gjeti shprehjen në një jetë të përkushtuar ndaj përhapjes së mesazhit Hyjnor. Gjithsesi, ndërsa reflektojmë ndaj bëmave heroike që ata kryen dhe sakrificën e fundit që bënë shumë prej tyre, ne nuk mund të besojmë që vetëm këto veti i shquan të tilla qenie të shenjtëruara. Nga se karakterizohet më shumë jeta e tyre? Çfarë pasioni kishin ata dhe çfarë i shtyu për të arritur në maja të tilla duke shërbyer me vetëmohim? A nuk ishte dashuria për Perëndinë ajo që digjej me aq zjarr në zemrat e tyre? A nuk ishin ata të dehur nga bukuria e të Shumëdashurit të tyre? A mund të kemi ne shpresë për të kontribuar në fuqizimin shpirtëror të brezit të ardhshëm të rinisë nëse nuk i ushqejmë ata me tërheqjen pas bukurisë dhe përsosmërisë, nëse nuk i ndihmojmë të zhvillojnë një marrëdhënie intime me Krijuesin e tyre? Le ta mbyllim këtë kurs duke u zhytur në fjalët që vijojnë:

Kur dashnori i vërtetë dhe miku i përkushtuar, arrin praninë e të Shumëdashurit, atëhere bukuria rrezëlluese e të Dashurit dhe zjarri i zemrës së dashnorit, ndizen flakë dhe i djegin të gjitha perdet e mbulesat. Po, i digjet gjithshka që ka, nga zemra e deri në lëkurë, dhe asgjë s'do mbesi përveç Mikut.58

"O Miq! Mos e braktisni bukurinë e përjetshme për një bukuri që duhet të vdesë, dhe mos ia kushtoni dashurinë tuaj kësaj bote të vdekshme prej pluhuri."59

"Dije se vërtet i ditur është ai që ka njohur Revelacionin Tim, dhe ka pirë në Oqeanin e dijes Sime, dhe është lëshuar fluturim në atmosferën e dashurisë Sime, dhe ka flakur tej çdo gjë veç Meje, dhe është kapur fort pas asaj që është dërguar nga Mbretëria e fjalës Sime të mahnitshme. Me të vërtetë, ai është si një sy për njerëzimin dhe si fryma e jetës në trupin e gjithë krijimit. Përlëvduar qoftë Mëshirëploti Që e ka ndriçuar dhe e ka bërë të ngrihet për t'i shërbyer Kauzës së Tij të madhe e të fuqishme. Me të vërtetë, një njeri i tillë është i bekuar nga Tubimi i Epërm dhe nga ata që banojnë në Shatorren e Madhështisë, që kanë shijuar Verën Time të vulosur në emrin Tim, të Fuqiplotit, të Gjithëpushtetshmit."60

"O Ushtri të Perëndisë! Nëse shikoni që një shpirt ka kthyer plotësisht fytyrën e tij drejt Kauzës së Perëndisë, synimi i tij përqendrohet në zhbirimin e Fjalës së Perëndisë, ai po i shërben Kauzës ditë e natë me besnikëri të pashoqe, asnjë frymë egoizmi nuk thithet nga sjellja dhe bëmat e tij, asnjë gjurmë egotizmi apo paragjykimi nuk shihet në personalitetin e tij - përkundrazi ai është një udhëtar në shkretëtirën e dashurisë për Perëndinë, i dehur me verën e dijes së Perëndisë, i pushtuar tërësisht nga përhapja e aromave të Perëndisë dhe i tërhequr pas shenjave të Mbretërisë së Perëndisë; dijeni, pra, me siguri se ai përforcohet me fuqitë e Mbretërisë, ndihmohet nga qielli i të Fuqishmit; dhe ai do të ndriçojë, shkëlqejë e vezullojë si ylli i mëngjesit me madhështi e shkëlqim të paparë nga horizonti i dhuratës së përjetshme. Nëse në të përzihen gjurma më e lehtë e pasionit, dëshirës, salltanetit apo interesit vetjak, është e sigurt se rezultatet e të gjitha përpjekjeve do të jenë të pafrytshme, ndërsa ai do të bëhet i shthurur dhe i pa shpresë."61

"Dijeni vërtet se dora e Providencës hyjnore të ka tërhequr drejt Fronit të Mbretërisë, ndërsa lajmet e gëzuara hyjnore të kanë shkaktuar kaq gëzim dhe lumturi sa ke hequr mbulesën dhe ke ngritur perçen nga Fytyra e Bukurisë Hyjnore, ke parë Fytyrën e Shkëlqyer përmes mprehtësisë tënde dhe je bërë i njohur me misteret e pastërtisë dhe shenjtërisë në këtë Kauzë hyjnore!

"Tani, me zemrën e tejmbushur me dashurinë e Perëndisë, lutju Perëndisë gjithë gëzim, falëndero Perëndinë për këtë udhëheqje dhe për këtë dhuratë të shtrenjtë. Dhe dijeni me të vërtetë se pararojat e dhuratave të Zotit do të pushtojnë nga të gjitha anët kur të ecësh i vendosur nëpër Shteg."62

"O Perëndia im! O Perëndia im! Ky shërbëtori Yt, që ka ecur para drejt Teje, po vërtitet me pasion në shkretëtirën e dashurisë Tënde, po ecën në shtegun e shërbimit Tënd, po merr nga favoret e Tua, po shpreson nga bukuria Tënde, beson në mbretërinë Tënde dhe është dehur me verën e dhuratës Tënde. O Perëndia im! Shtoje afshin e dashurisë së tij për Ty, vazhdimësinë e lutjes së tij për Ty dhe zjarrin e dashurisë së tij për Ty.

"Me të vërtetë, Ti je Më Bujari, Zoti me hijeshi të plotë. Nuk ka Perëndi tjetër veç Teje, Falësi, i Plotmëshirshmi."63

REFERENCAT

1. 'Abdu'l-Bahá, Bahá'í Prayers and Tablets for the Young, Bahá'í Publishing Trust, Wilmette,

1978, #38.

2. 'Abdu'l-Bahá, Let Thy breeze refresh them... - Bahá'í Prayers and Tablets for children [Le t'i freskojë ata Flladi Yt ... - Lutje dhe Tabela Bahá'í për fëmijë], Bahá'í Publishing Trust, Oakham, England, 1978, #1.

3. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it, bot. shqip 2007, #9:2.

4. 'Abdu'l-Bahá, Lutje Bahá'í - Shkrime të shenjta, bot. shqip 2001, #18.

5. Bahá'u'lláh, cituar në Përmbledhja e përmbledhjeve, bot. shqip (2005), Ekstrakte të lidhur me subjektin e rinisë, #2232.

6. Shoghi Effendi, në një letër të datuar 1 shtator 1933, të shkruar në emrin e tij, të botuar në Youth: Channels for Change [Rini: kanale të ndryshimit], Palabra Publications, Riviera Beach 2001, f. 5.

7. Messages from the Universal House of Justice, 1963-1968: The Third Epoch of the Formative Age [Mesazhe nga Shtëpia Universale e Drejtësise, 1963-1968: Epoka e tretë e periudhës formues], f. 310.

8. Po aty, f. 668.

9. Shoghi Effendi, në një letër të datuar 8 gusht 1957, të shkruar në emrin e tij, të botuar në Youth: Channels for Change [Rini: kanale për ndryshim], f. 3.

10. Shoghi Effendi, në një letër të datuar 28 dhjetor 1925, të shkruar në emrin e tij, të botuar në Youth: Channels for Change [Rini: kanale për ndryshim], f. 36.

11. Messages from the Universal House of Justice, 1963-1968 [Mesazhe nga Shtëpia Universale e Drejtësise, 1963-1968], f. 92.

12. Shtëpia Universale e Drejtësisë, në një letër të datuar 23 shtator 1995, drejtuar Asambleve Shpirtërore Kombëtare të përfaqësuar në Forumin e dytë Bahá'í ASEAN.

13. Shtëpia Universale e Drejtësisë, në një letër të datuar 17 dhjetor 1998, drejtuar Asamblesë Shpirtërore Kombëtare të Bahá'í-ve të Singapurit.

14. Shoghi Effendi, Ardhja e drejtësisë hyjnore, bot. shqip 1996, f. 23.

15. Bahá'u'lláh, Qëmtime nga Shkrimet e Bahá'u'lláh-ut, bot. shqip 1995, #4:2.

16. Po aty, #109:2.
17. Po aty, #137:4.

18. Shoghi Effendi, cituar në Besueshmëria, bot. shqip 1999, #63.

19. 'Abdu'l-Bahá, 'Abdu'l-Bahá in London ['Abdu'l-Bahá në Londër], Bahá'í Publishing Trust, London, 1912, bot. i 1982, f. 66.

20. Bahá'u'lláh, Qëmtime, #29:1.
21. Bahá'u'lláh, cituar në Besueshmëria, #20.

22. 'Abdu'l-Bahá, Sekreti i qytetërimit hyjnor, bot. shqip, #6.

23. Po aty, #8.
24. Bahá'u'lláh, Qëmtime, #43:4.
25. Po aty, #126:2.
26. Po aty, #132:1.

27. Bahá'u'lláh, cituar në Ardhja e drejtësisë hyjnore, f. 37.

28. Bahá'u'lláh, Qëmtime, #60:3.

29. Bahá'u'lláh, cituar në Ardhja e drejtësisë hyjnore, f. 29.

30. Po aty, f. 29.

31. 'Abdu'l-Bahá, Tablets of 'Abdu'l-Bahá Abbas [Tabela të 'Abdu'l-Bahá Abbas-it], vëll. 2,

f. 436.
32. Bahá'u'lláh, Qëmtime, #143:3.
33. Po aty, #70.1.

34. 'Abdu'l-Bahá, Përgjigje për disa pyetje, bot. shqip 2000, #10:14.

35. 'Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace [Shpallja e paqes universale], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, Illinois, 2nd ed. 1982, f. 438.

36. Po aty, f. 290.

37. Bahá'u'lláh, Fjalët e fshehura, bot. shqip 1996, nga persishtja #6.

38. 'Abdu'l-Bahá, Will and Testament [Vullneti dhe Testamenti], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, 1991, f. 13.

39. Bahá'u'lláh, Fjalët e fshehura, nga persishtja #49.

40. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura, #10:2.

41. Nabil, Lajmëtarët e Agimit, bot. shqip 2006, #176.

42. 'Abdu'l-Bahá, Will and Testament [Vullneti dhe Testamenti], f. 14.

43. 'Abdu'l-Bahá, Bisedat e Parisit, bot. shqip 2000, #49:17.

44. 'Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace [Shpallja e paqes universale], f. 300.

45. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura, #105:2.

46. Shoghi Effendi, cituar në: The Compilation of Compilations [Përmbledhja e përmbledhjeve], Bahá'í Publications Australia, Maryborough, 1991, vëll. 1, f. 84.

47. Shoghi Effendi, Citadel of Faith: Messages to America 1947-1957 [Kështjella e Besimit: Mesazhe drejtuar Amerikës 1947-1957], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, f. 62.

48. Shoghi Effendi, Messages to the Bahá'í World 1950-1957 [Mesazhe drejtuar botës Bahá'í 1950-1957], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, 1971, f. 76.

49. Po aty, f. 155.

50. Shoghi Effendi, Ardhja e drejtësisë hyjnore, f. 48.

51. Po aty, f. 49-50.

52. Nga një mesazh të datuar 3 janar 1996, të shkruar nga Shtëpia Universale e Drejtësisë, drejtuar miqve të mbledhur në konfërenzen ndërkombëtare të rinisë në Santa Cruz, Bolivi.

53. Nga një mesazh të datuar 22 dhjetor 2001, të shkruar nga Shtëpia Universale e Drejtësisë, drejtuar miqve të mbledhur në Konfërenzen e tetët të rinisë ASEAN në Tailandë.

54. Nga një mesazh të datuar 8 janar 2000, të shkruar nga Shtëpia Universale e Drejtësisë, drejtuar miqve të mbledhur në konfërenzën e rinisë në Paraguai.

55. Shoghi Effendi, God Passes By [Perëndia kalon pranë], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, 1995, f. 3-5.

56. Messages from the Universal House of Justice, 1963-1968 [Mesazhe nga Shtëpia Universale e Drejtësise, 1963-1968], f. 92.

57. Po aty, f. 616.

58. Bahá'u'lláh, The Seven Valleys and The Four Valleys [Shtatë luginat dhe Katër luginat], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, 1954, f. 36.

59. Bahá'u'lláh, Fjalët e fshehura, nga persishtja #14.

60. Bahá'u'lláh, Tabela të Bahá'u'lláh-ut, të reveluara pas Qitapit Akdas, bot. shqip, #14:4.

61. 'Abdu'l-Bahá, Tablets of 'Abdu'l-Bahá Abbas [Tabela të 'Abdu'l-Bahá Abbas-it], vëll. 1, f. 42.

62. Po aty, f. 181.

63. 'Abdu'l-Bahá, Bahá'í Prayers [Lutje Bahá'í], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, 2002, f. 176-177.

Duke çliruar
mundësitë e paratërinjve
Njësia 2
KOPJE PARA-BOTIMI
LËNDË NË ZHVILLIM
VERSIONI III
31 korrik 2006
Institut Ruhi
Original Title:

Releasing the Powers of Junior Youth, Ruhi Institute, Book 5

Copyright (c)2006 by the Ruhi Foundation, Columbia

Published by Palabra Publications, 7369 Westport Place, West Palm Beach, Florida

33413, U.S.A. 1-561-697-9823, -9815 (fax), palabrapub@aol.com

www.palabrapublications.com
Text: Albanian
Përkthyesi:

nën kujdesin e Komitetit të përkthimeve e botimeve Bahá'í

(c) Asambleja Shpirtërore Kombëtare
e Bahá'í-ve të Shqipërisë
Rruga e Dibrës 59 - Tiranë
Botimi i parë 2008 - 165 E.B.
PJESA 1

Në njësinë e mëparshme, ne vështruam me kujdes disa nga karakteristikat e rinisë Bahá'í. Qëllimi i kësaj njësie është të eksplorojë potencialet shumë të mëdha të para-tërinjve, grup-mosha, fuqizimi shpirtëror i të cilës është qëllimi i programit që ti do të zbatosh. Për të filluar, lexo pasazhin e mëposhtëm nga mesazhi i Rizvanit 2000 nga Shtëpia Universale e Drejtësisë dhe përgjigju pyetjeve që vijojnë:

"Midis të rinjve në komunitet janë edhe ata që njihen si paratërinj, mosha e të cilëve lëviz, të themi, nga 12 në 15 vjeç. Ata përfaqësojnë një grup të veçantë me nevoja të veçanta, pasi në njëfarë mënyre ata janë diku midis fëmijërisë dhe rinisë, kur mjaft ndryshime po ndodhin brenda tyre. Vëmendje krijuese duhet t'i kushtohet përfshirjes së tyre në programe aktivitetesh që do të angazhojnë interesimin e tyre, të formojnë kapacitetet e tyre për mësimdhënie e shërbim, dhe t'i përfshijnë ata në ndërveprim social me të rinjtë më të mëdhenj në moshë. Përdorimi i artit në forma të ndryshme mund të ketë vlerë të madhe në aktivitete të tilla."1

1. Pse të rinjtë midis moshes 12 dhe 15 vjeç përbëjnë një grup të vecantë? ________

__________________________________________________________________

2. Cfarë mendon ti se janë disa nga nevojat e vecanta të këtij brezi të ri? __________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Cilat duhet të jenë disa nga karakteristikat e programeve që synojnë të përfshijnë interesat e tyre? ____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Cfarë të motivon ty të ndalesh në këtë fushë të vecantë shërbimi? _____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 2

Bahá'u'lláh na thotë se një individ arrin në fillim të pjekurisë në moshën 15 vjeç, kur ligjet si lutja e detyrueshme dhe agjerimi bëhen të detyrueshme. E parë nga kjo persepektivë, vitet menjëherë para kësaj marrin një kuptim të vecantë. Kjo është periudha e kalimit nga fëmijëria në rini, zakonisht e karakterizuar nga ndryshime të shpejta dhe të papritura. Ndryshime fizike, intelektuale dhe emocionale influencojnë sjelljen në mënyra të ndryshme.

Që në moshën 12 vjeçare shënja ndryshimi kanë filluar të shfaqen. Shumë të rinj rriten me shumë gjatë 3 ose 4 viteve që vijojnë sesa në cdo fazë tjetër të jetës së tyre. Rriten në peshë, formojnë muskujt e trupit dhe pësojnë ndryshime hormonale. Djemte do të zhvillojnë një zë të thellë, dhe vajzat do të fillojnë të formojne fizikun e një gruaje të re. të dy do të kalojnë në pubertet, duke fituar aftësi fizike për të riprodhuar fëmijë.

Ndryshimet fizike dhe emocionale që një person pëson gjatë kësaj përiudhe janë të ndërlidhura. Ndërsa ka entuziazmi për shfaqjen ne fuqive të reja, ka gjithashtu ngathtësi, ndjeshmëri dhe ndjenja ankthi. Këto emocione mund të prodhojnë kontradikta në sjelljen e një personi. Një person mund të duket i turpshëm, megjithatë herë të tjera shumë i shoqërueshëm; mund të shprehë dëshirën për të qënë vetëm, dhe në të njejtën kohë mirëpret vemendje ; mund të ketë kurajo të pabesueshme në disa situata dhe të jetë madje i frikësuar në disa të tjera. Gradualisht gjatë kësaj periudhe, një nivel i ri ndërgjegjësimi shfaqet dhe një interesim që rritet per talentet dhe aftësitë e veta shpaloset vecanërisht në kontekstin e marrëdhënieve te një personi me moshatarët dhe të rriturit. Mënyra se si të tjerët e shohin paraqitjen e një personi, se si reagojne për idetë e tij, dhe respektojnë identitetin e tij merr një rëndësi të vecantë.

Është gjatë atyre pak viteve para se arrijmë moshën 15 vjeçare që koncepte thelbësore rreth jetës individuale dhe kolektive formohen në mendjet tona. Fillojmë të dyshojmë shumë gjëra nga ato që na kanë mësuar më para dhe bëhmi të ndërgjegjshëm për kontradiktat që na rrethojnë. Nuk jemi më të prirur si më parë për të ndjekur automatikisht standarded e vendosura nga të rriturit. Gjatë kësaj kohe ndryshimi, një person është përherë duke kërkuar përgjigje për pyetje, shpesh pyetje shumeë filozofike. Kjo është mosha gjatë të cilës një ndërgjegjësim i ri shumë shpejt zhvillohet.

Për të ndihmuar të rinjtë të përfitojnë nga fuqitë e tyre që po lindin, është thelbësorë që të shmanget trajtimi i tyre në mënyra që kanë tendencë të tej-zgjasin fëmijërinë, një prirjë që po hedh rrënjë në shumë e më shumë shoqërinë.

'Abdu'l-Bahá thotë:

"Pas një farë kohe ai hyn në periudhën e rinisë, ku nevojat dhe arsimimi i tij do të zëvëndësohen me kërkesa të reja që i përshtaten përparimit në shkallën e tij. Aftësitë e tij të vëzhgimit do të zgjerohen e thellohen; kapacitetet e tij inteligjente do të stërviten e zgjohen; kufizimet dhe mjedisi i fëmijërisë nuk do t'i pengojnë më energjitë dhe arritjet e tij."2

Për të rritur kuptimin tënd rreth ndryshimeve midis moshes së fëmijërisë dhe rinisë, reflekto rreth pyejteve të mëposhtme:

1. Ç'do të thotë për aftësitët të vëzhgimit se "do të zgjerohen e thellohen"? A mund ta ilustrosh komentin tënd me disa shëmbuj? ______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Si janë kapacitetet e inteligjencës të një para të riu ndryshe nga ato të një fëmije? _

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Cilat janë disa nga kufizimet e fëmijërisë që nuk i pengojnë më energjitë e një para të riu? ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 3

Çdo individ ka nevojë të marrë një lloj edukimi dhe ushqimi ne vitet menjëherë para moshës 15 vjeçarë që do ti lejojnë përsosuritë e fjetura të të rinjve të shfaqen. Kjo është vecanërisht e rëndësishme sepse, në atë kohë, shumë nga modelet e të menduarit dhe të sjelljes të një individi janë fiksuar. Sic ka pohuar 'Abdu'l-Bahá:

"Është tepër e vështirë ta mësosh individin dhe të përsosësh karakterin e tij pasi ka kaluar puberteti. Në këtë kohë, siç e ka treguar përvoja, edhe sikur të bëhen të gjitha përpjekjet për të ndryshuar ndonjë nga prirjet e tij, ato nuk kanë vlerë. Ai, ndoshta, mund të përmirësohet disi ndonjë ditë; por sapo kalojnë disa ditë, harron dhe kthehet prapë në gjendjen e tij të zakonshme dhe tek ato që i janë bërë shprehi."3

Që ato pak vitet menjëherë para moshës 15 janë të një rëndësie të vecantë do të thotë:

a. Edhe nëse edukimi i duhur ka munguar në fëmijëri, kujdesi i duhur

gjatë këtyre viteve mund të ndihmojë për të korrigjuar tiparet e padëshirueshme të fituara në fëmijëri. V G

b. Vetëm ato individë që kanë marrë edukim shpirtëror në fëmijëri

janë të aftë të zhvillojnë potencialin e tyre të plotë. V G

c. Pa vëmenjden dhe kujdesin e duhur gjatë adoleshencës, një

individ mund të shkojë lehtë në rrugë të shtrembër, edhe pse gjatë

fëmijërisë ai ose ajo ka marrë edukim moral dhe shpirtëror. V G

d. Është gjatë adoleshencës që individët janë më të aftë ose të

bashkohen me këto procese integrimi ose të tërhiqen nga forcat

e disintegrimit shoqëror. V G
PJESA 4

Rritja e vetëdijes gjatë adoleshencës mund të kanalizohet në dy drejtime të kundërta. Një con në nënshtrim ndaj Vullnetit të Perëndisë dhe shërbim vetë-sakrifikues për njerëzimin dhe tjetri në robërim në burgun e vetes dhe pasionit. 'Abdu'l-Bahá thotë:

"Individualiteti i çdo gjëje të krijuar është bazuar mbi urtësi hyjnore, duke qenë se në krijimin e Perëndise nuk ka të metë. Sidoqoftë, personaliteti nuk ka asnjë element qëndrueshmërie. Është një cilësi pak e ndryshueshme te njeriu e cila mund të kthehet në çdonjërën prej drejtimeve. Sepse nëse ai fiton virtyte të lavdërushme, këto forcojnë individualitetin e njeriut dhe mbledh forcat e tij të fshehura; por nëse ai fiton të meta,ai do të humbasë bukurinë dhe thjeshtësinë e individualitetit dhe cilësitë e dhëna nga Perëndia do të mbytur në atmosferën e ndyrë të vetes. "4

Ne jetojmë në një kohë kur një kulturë agresive materialiste po pushton cdo segment të shoqërisë. Marrja e ekzagjeruar me veten që është endur në pëlhurën e kësaj kulture të përhapur na prezanton me sfida të ndryshme ndërsa përpiqemi të ndihmojmë të rinjtë të zhvillojnë kapacitetet e tyre. Edhe përpjekjet që kërkojnë sinqërisht të clirojnë potencialin e rinisë mund të vuajnë nga ndikimi negativ i një botëkuptimi që është individualist në thelb të tij. Problemi është kompleks. Sistemi i tanishëm botëror robëron numra të mëdhenj qëniesh njerëzore nga mundësia për tu marrë me jetën. Prandaj vetë-besimi është një cështje që i duhet drejtuar. Shtyp ndjenjën e identitetit të vërtetë tek njerëzit. Prandaj vetë-plotësimi është një shqetësim i drejtë. E bën shumiën të shkujdesur me jetën e shpirtit; prandaj vetë-zbulimi kërkon vëmendje. Megjithatë, programet që i japin shumë rëndësi vetes nuk e rregullojnë situatën domosdoshëmrisht. Është tepër e lehtë të paraqitur individin në mënyrë romantike dhe të mbushur unin. Zhvillimi i vertete individual ka të bëjë me braktisjen e vetes. Sfida jonë është të rrisim te të rinjtë neshmëri shpirtërore të vërteta, në mënyrë që zemrat e tyre të buta të turbullohen nga joshja e Bukurisë më të Madhe dhe të kthehen drejt idealeve të larta të shërbimit vetëmohues ndaj Kauzës. Ne duhet t'i kushtojmë vëmendje zhvillimit të aftësive dhe talenteve në këtë fazë formuese në jetët e tyre në një mënyrë të tillë që të parandalojmë veten insistuese nga mbrojtja e vetes. Me qëllim që të eksplorosh natyrën e kësaj sfide, jeni të kërkuar, në disa seksionet në vazhdim, të reflektoni mbi disa prej pasazheve të Shkrimeve të cilat i referohen vets. Por më përpara, mund të ju duket e dobishme të diskutoni në grupin tuaj kuptimin e frazës "vetja insistuese vetëmbrojtëse". Si mund të sigurohet që shërbimi most ë bëhet arena në të cilën vetja fiton epërsi?

PJESA 5

Grupi i parë i citateve më poshtë është i lidhur me ato aspekte te personalitetit tonë që janë të kënaqshme për Perëndinë dhe që duhet të zhvillohen.

"O shërbëtorë të Mi! Sikur ta kuptonit se çfarë mrekullish të bollëkut e të bujarisë Sime kam dashur t'u besoj shpirtrave tuaj, ju me të vërtetë do ta çlironit veten nga tërheqja pas të gjitha gjërave të krijuara dhe do të fitonit një dije të vërtetë për vetveten - dije që është e njëjtë me kuptimin e vetë Qenies Sime. Ju do ta gjenit veten të pavarur nga çdo gjë veç Meje, dhe do të shihnit, me sytë tuaj të brendshëm e të jashtëm, aq qartë sa revelimi i emrit Tim të shndritshëm, detet e dashamirësisë e të bujarisë Sime të lëvizin brenda jush."5

"Larg, shumë larg lavdisë Sate qoftë ajo që njeriu i vdekshëm mund të pohojë për Ty ose të të atribuojë Ty, ose lavdërimi me të cilin ai mund të të lartësojë Ty! Çdo detyrë që Ti u ke caktuar shërbëtorëve të Tu për të lartësuar sa më shumë madhështinë dhe lavdinë Tënde s'është veçse një shenjë e hirit Tënd mbi ta, që ata të mund të ngjiten në rangun që i është dhuruar vetë qenies së tyre intime, në rangun e njohjes së vetes së tyre."6

"(arázi [stolia] i parë dhe shkëlqimi i parë që ka aguar nga horizonti i Librit Amë është se njeriu duhet të njohë vetveten dhe të shquajë atë që çon në lartësim ose ulje, në lavdi ose poshtërim, në pasuri ose varfëri."7

"O BIR I SHPIRTIT!

Unë të kam krijuar të pasur, përse, pra, do vetë të biesh në varfëri? Fisnik të bëra ty, përse, pra, do vetë të poshtërohesh? Prej thelbit të dijes Unë të dhashë ty qenien, përse, pra, kërkon ndriçim nga dikush tjetër veç Meje? Prej argjilës së dashurisë të artova ty, përse, pra, ti merresh me një tjetër? Ktheje vështrimin ndaj vetes, që të më gjesh Mua që qëndroj brenda teje, i fuqishëm, i pushtetshëm e i vetëqenëshëm."8

Plotësoni fjalitë e mëposhtme:

1. Sikur na kuptonim se çfarë mrekullish të bollëkut e të bujarisë së Tij ka dashur Perëndia t'u beson shpirtrave tanë, ne me të vërtetë do ta _______________________________________________________ dhe do të _______________________________________________________.

2. Ne do ta gjenim veten të _______________________________________, dhe do të shihnim, me sytë tanë të brendshëm e të jashtëm, ___________________ ______________________________

3. Çdo detyrë që Ai na ka caktuar për të lartësuar sa më shumë madhështinë dhe lavdinë e Tij s'është veçse një shenjë e hirit të Tij mbi ne, që ne të mund të __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.

4. Ne duhet të njohim vetveten dhe të shquajmë atë që çon në __________________ ose _________________, në ____________________ ose __________________, në __________________ ose __________________.

5. Ne jemi krijuar ___________________, dhe jemi bërë _________________. Prej thelbit të ______________ Perëndia na ka dhënë qenien, dhe prej argjilës së ________________ Ai na _________________. Ai na kërkon ne që të kthejmë vështrimin ndaj vetes, që ne të _______________________________________.

Të gjitha citatet e mësipërme i referohen vetes sonë të vërtetë dhe rëndësisë së të kuptuarit të natyrës së saj. Ne duhet të kuptojmë, sigurisht, se njohja e fisnikërisë së qenies sonë nuk do të cojë në vetëzmadhim por në përunjësi para Perëndisë dhe shërbëtorëve të Tij. Duke njohur veten tonë të vërtetë,ne fakt, na ndihmon në përpjekjet tona kunder unit. Me grupin tend diskuto sesi ndodh kjo.

PJESA 6

Grupi i dytë i citateve perfshin paralajmërime per pasojat e vetë-kënaqjes.

"Çdo shpirt i papërsosur është egoist dhe mendon vetëm për të mirën e tij."9

"Por nëse ai shfaq edhe shenjën më të vogël të dëshirave egoiste e të dashurimit pas vetvetes, përpjekjet e tij do të shkojnë dëm, ai do të rrënohet e do të lihet krejt i pashpresë."10

"Kjo (dashuri për veten) është një tipar i huaj dhe një mjet shkatërrimi për shumë shpirtra të rëndësishëm në botë. Sikur një njeri të jetë i pajisur me të gjitha cilësitë e mira, por është egoist, atëhere të gjitha virtytet e tjera do të veniten e largohen, derisa më në fund gjendja e tij do të shkojë drejt përkeqësimit."11

"Dëshpërimi, si këtu dhe në atë jetë, është gjithçka do të fitosh nga lëshimi ndaj vetvetes; neveria e trishtimi janë gjithçka do të korrësh nga fanatizmi, nga besimi ndaj të çmendurve e budallenjve."12

"Sot, të gjithë njerëzit e botës janë të dhënë pas interesit vetjak dhe bëjnë të gjitha përpjekjet e orvatjet për të mbështetur interesat e veta materiale. Ata adhurojnë vetveten dhe jo realitetin hyjnor e as botën e njerëzimit."13

"Këto sprova, siç shkruaje ti, veçse pastrojnë njollat e vetes mbi pasqyrën e zemrës, në mënyrë që Dielli i së Vërtetës të hedhë mbi të rrezet e tij; sepse nuk ka perde më penguese se vetja, dhe sado e hollë të jetë ajo perde, më në fund i mbyll krejtësisht rrugën një personi dhe e privon atë nga pjesa e tij e hirit të përjetshëm."14

"Pa shiko diellin që ndriçon mbi të gjithë krijimin, mirëpo vetëm sipërfaqet e pastra e të lustruara mund të pasqyrojnë dritën dhe lavdinë e tij. Shpirti i errësuar nuk ka asnjë pjesë nga revelata e shkëlqimit të ndritshëm të realitetit; dhe balta e vetes, e paaftë për të përfituar prej asaj drite, nuk prodhon."15

"Sa i poshtëruar është shpirti që gjen kënaqësi në këtë errësirrë, i zënë me vetveten, skllav i pasionit dhe dëshirës, duke u zhgërryer në moçalin e botës materiale!"15a

Përqendrimi ne vete, dashuria per veten, adhurimi per veten, kanaqja me interesat e vetes, dhe robërimi i vetes dhe i pasionit, i referohen aspekteve negative te personalitetit tone. Nën driten e pasazheve të mësipërme përshkruaj në disa fjali se si preokupimi me veten ndalon rritjen shpirtërore dhe zvogëlon efektshmërinë e shërbimit.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 7

Grupi i tretë i citateve përfaqëson këshillat e shumta të gjetura në Shkrimet, se si të trajtojme unin tone këmbëngulës.

"Në këtë ditë, konfirmimet e Mbretërisë Abha janë vetëm me ata që mohojnë veten, harrojnë opinionet e tyre, flakin tutje gjërat personale dhe mendojnë për mirëqënien e të tjerëve. Kush ka humbur egon, ka gjetur universin dhe banorët e tij! Kushdo që është i preokupuar me veten, sorollatet në shkretëtirën e mosvëmendjes dhe keqardhjes! Çelësi për zotërimin e vetes është harrimi i vetes. Rruga që të çon për tek pallati i dritës kalon nëpërmjet shtegut të dorheqjes."16

"Ai na ka pajisur me një fuqi për të depërtuar në realitetin e sendeve; mirëpo ne duhet të jemi dorëzues të vetes, ne duhet të kemi shpirtra të pastër, qëllime të pastra, dhe të përpiqemi me mish e me shpirt që ndërsa jetojmë akkoma në botën njerëzore të arrijmë lavdinë e përjetshme."17

"Për këtë arsye, duhen djegur perdet e vetes djallëzore në zjarrin e dashurisë, ashtu që shpirti të mund të pastrohet dhe të mund të njohë shkallëzimin e Zotit të Botrave."18

"Lini mënjanë çdo mendim për vetveten dhe përpiquni vetëm të jeni të bindur e të nënshtruar ndaj vullnetit të Perëndisë. Vetëm kështu ne do të bëhemi qytetarë të Mbretërisë së Perëndisë dhe të arrijmë jetën e pasosur."19

"Të gjithë ju mund të bëheni tërësisht të zhveshur nga vetja dhe të lidheni me Fytyrën e Shkëlqimeve; dhe sapo të keni arritur kaq lartësi nënshtrimi, ju do të gjeni gjithë sendet e krijuara, të mbledhur brenda hijes suaj. Ky është hiri i pakufishëm; ky është sovraniteti më i lartë; kjo është jeta që nuk vdes. Përveç saj, gjithçka tjetër nuk është gjë, veçse manifestim i vdekjes së përjetshme dhe humbje e madhe."20

"Prandaj, O mik, dorëzoje veten që të gjesh të Pakrahasueshmin, kapërceje këtë tokë të vdekshme që të kërkosh një banesë në çerdhen e qiellit. Përule veten deri në pluhur nëse do të ndezësh zjarrin e qënies dhe të jesh i përshtatshëm për shtegun e dashurisë."21

"Le të lemë mënjanë të gjitha mendimet për vetveten; t'i mbyllim sytë për gjithçka mbi tokë, të mos tregojmë as vuajtjet tona dhe as ankimet tona për të këqiat që na bien mbi kokë. Përkundrazi, le të harrojmë veten tonë, dhe duke pirë verën e hirit qiellor të shprehim me zë të lartë gëzimin tonë e të humbasim vetveten në bukurinë e Lavdiplotit."22

"O njerëz të botës! Mos shkoni pas tundimeve të egos, sepse ajo ju fton me këmbëngulje në ligësi e epsh; përkundrazi, shkoni pas Atij Që është Zotëruesi i të gjitha gjërave të krijuara, Që ju urdhëron të tregoni devotshmëri e druajtje të Perëndisë."23

Mençuria që përmbajnë pasazhet e mësipërme janë në kontrastë të fortë me adhurimin e vetes dhe ankthin per vete-plotesimin kaq karakteristike në shoqërinë e sotme. Identifiko në këto pasazhe disa nga sjelljet që ne duhet të mësojmë të zhvillojmë rreth unit. Për shembull:

Ne duhet të mësojmë të heqim dorë nga vetja, të harrojmë opinionet tona, lëmë mënjanë personalitetet dhe të mendojmë për mirëqenien e të tjerëve.

Ne duhet të mësojmë të jemi vetë-mohues.

Ne duhet të mësojmë ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ne duhet të mësojmë ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ne duhet të mësojmë ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ne duhet të mësojmë ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ne duhet të mësojmë ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ne duhet të mësojmë ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

Diskuto me grupin tënd se si sjelljet që ti ke identifikuar kontribuojne në zhvillimin e një qënieje fisnike dhe i pajisin aktet e shërbimit me fuqi.

PJESA 8

Përfundimisht, citatet e mëposhtme na kujtojnë për lidhjen reciproke midis vetë-sakrifikimit dhe aftësisë për të kontribuar në transformimin e shoqërisë.

"Masa e njerëzve janë të pushtuar nga vetvetja e nga dëshirat tokësore, janë të zhytur në oqeanin e botës së poshtme dhe janë robër të botës së natyrës, me përjashtim të atyre shpirtrave që janë çliruar nga zinxhirët e prangat e botës materiale dhe, si zogj që fluturojnë me shpejtësi, janë ngjitur lart në këtë mbretëri të lirë. Ata janë zgjuar e syhapur, ata e flakin me përbuzje errësirën e botës së natyrës, dëshira e tyre më e madhe është e përqendruar te çrrënjosja e luftës për ekzistencë midis njerëzve, te shkëlqimi i shpirtësisë e i dashurisë së mbretërisë së epërme, te shfaqja e dashamirësisë më të madhe midis popujve, te realizimi i një lidhjeje të fortë e të ngushtë midis feve, dhe te vënia në jetë e idealit të vetëflijimit për njëri-tjetrin. Atëherë bota e njerëzimit do të shndërrohet në Mbretëri të Perëndisë."24

"O ushtri e Perëndisë! Sot, në këtë botë, çdo popull po endet i humbur në shkretëtirën e vet, duke lëvizur sa andej-këndej sipas diktatit të trilleve e tekave të veta, duke ndjekur kapriçion e vet të veçantë. Midis gjithë mizërisë së masave mbi tokë, vetëm ky komunitet i Emrit Më të Madh është i lirë dhe i dëlirur prej makinacioneve njerëzore dhe nuk ka qëllime egoiste që të përkrahë. Të vetëm midis gjithë atyre, këta njerëz janë ngritur me synime të spastruara nga egoja, duke ndjekur Mësimet e Perëndisë, duke u munduar e përpjekur me shumë zell për një qëllim të vetëm: ta kthejnë këtë pluhur të ulët në qiell të lartë, ta bëjnë këtë botë një pasqyrë të Mbretërisë, ta shndërrojnë këtë botë në një botë tjetër dhe ta bëjnë gjithë njerëzimin të adoptojë sjelljet e të drejtëve dhe një mënyrë të re jetese."25

"O ju të dashurit e Perëndisë! Në këtë, dispensacionin Bahá'í, Kauza e Perëndisë është shpirt i kulluar. Kauza e Tij nuk i takon botës materiale. Ajo nuk vjen për konflikt e as luftë, as për veprime të liga e të turpshme; ajo nuk është as për grindje me Besimet e tjera, as për konflikte midis kombeve. E vetmja ushtri e saj është dashuria e Perëndisë, gëzimi i vetëm i saj është vera e kulluar e dijes së Tij, e vetmja luftë e saj është përhapja e së Vërtetës; e vetmja kryqëzatë e saj drejtohet kundër këmbënguljes së egos, kundër tundimeve të zemrës njerëzore. Fitorja e saj është nënshtrimi e heqja dorë, dhe të qënit vetëmohues në lavdinë e saj të përjetshme."26

Pasazhet e mësipërme përshkruajnë disa nga cilësitë që shquajnë ata që 'Abdu'l-Bahá konsideron të jenë në "ushtrinë e Perëndisë", të cilëve ai u referohet si "të dashurit e Perëndisë" dhe që janë "të cliruar nga prangat dhe zinxhirat e botës materiale". Reflekto mbi këto dallime ndërsa plotëson fjalitë më poshtë:

1. Masa e njerëzve janë të pushtuar nga __________________________________, janë _______________________________________________________ dhe janë ____________________________________.

2. Shpirtrat që janë çliruar nga zinxhirët e prangat e botës materiale dhe, si zogj që fluturojnë me shpejtësi, janë ngjitur lart në këtë mbretëri të lirë, janë _____________________ e _____________________, e flakin me përbuzje _____________________, dëshira e tyre më e madhe është e përqendruar te _______________________________________________________________, te _______________________________________________________, te shfaqja e _______________________________________________________, te realizimi i _____________________________________________________, dhe te vënia __________________________________________________________.

3. Sot, në këtë botë, çdo popull po ______________________________________, duke lëvizur ____________________________________________________, duke ndjekur ____________________________________.

4. Vetëm ky komunitet i Emrit Më të Madh është _________________________ ___________________________________ dhe nuk ka ______________ ___________________________________. Të vetëm midis gjithë atyre, këta njerëz janë ngritur me _______________________________________, duke ndjekur ____________________________________________________ duke u munduar e përpjekur me shumë zell _________________________________: ta kthejnë _________________________ në _______________________, ta bëjnë _____________________ një __________________________, ta shndërrojnë _____________________ në _________________________ dhe ta bëjnë gjithë njerëzimin të __________________________________________ ____________________________________________.

5. Kauza e Perëndisë është shpirt __________________________. Nuk i takon ________________________. E vetmja ushtri e saj është __________________ __________________, gëzimi i vetëm i saj është _________________________ __________________, e vetmja luftë e saj është _________________________ __________________, e vetmja kryqëzatë e saj __________________________ ___________________________, _____________________________________. Fitorja e saj është ______________________________________, dhe të qënit ____________________________________________.

PJESA 9

Mund të duash të memorizosh fragmentet e mëposhtme nga lutjet të reveluara nga Bahá'u'lláh:

"Frymëzoji ata, o Perëndia im, me ndjenjën e pafuqisë para Atij që është Manifestimi i Vetes Tënde, dhe mësoi ata të njohin varfërinë e natyrës së tyre përballë dhuratave dhe pasurive të Gjithmjaftueshmërisë Tënde, ashtu që ata të mund të mblidhen sëbashku përreth Kauzës Tënde, dhe të kapen tek rrobja e Mëshirës Tënde, dhe të mbahen tek litari i kënaqësisë së vullnetit Tënd."27

"Prandaj, zhvishi Shërbëtorët e Tu, O Zoti im, nga rrobat e dëshirës dhe të egos, ose bëj që sytë e njerëzve të Tu të mund të ngrihen drejt lartësive të tilla saqë ata të dallojnë tek dëshirat e tyre vetëm lëvizjen e erërave të buta të lavdisë Tënde të përjetshme, dhe të mund të njohin tek vetja e tyre vetëm zbulesën e Vetes Tënde të mëshirshme, ashtu që toka e gjithshka ndodhet në të, të mund të pastrohet nga gjithshka që është e huaj për Ty, apo ndonjë gjë që nuk shfaq Veten Tënde madhështore."28

PJESA 10

Ndërsa interesi yt per te ushqyer para të rinjtë rritet, ti do të familjarizohesh me teoritë e shumta që përpiqen të përshkruajnë adoleshencën. Një nga fjalët që do të hasësh herë pas here është "krizë"- e lidhur me identitetiin, perceptimin, emocionet, marrëdhënia me prindërit, reagimi ndaj autoriteteve dhe kështu me rradhë. Ti duhet ti shohësh me sy kritik këto teori që të mos identifikosh një gjëndje krize si një situatë të nevojshme të cdo para të riu. Është vërtetë e nevojshme për jetën e cdo adoleshenti të karakterizohet kryesisht nga trazira të një lloji ose një tjetri? A kanë vuajtur para të rinjtë nga kriza të tilla gjatë gjithë historisë njerëzore, edhe sot, a kalojnë ata të tilla kriza në cdo kulturë dhe shoqëri?

Duke u përpjekur për tiu përgjigjur pyetjeve të tilla, ti duhet të jesh në dijeni që shumica e studimeve të përhapura të të rinjt janë kryer Brenda kornizave që vendosin theks të tepruar mbi unin, vetë-plotësimin, në ndryshimin biologjik, në vetëdije seksuale, dhe në arritje materiale. Ato shpesh fokusohen ngushtësisht në identitetin e klasës, racial, dhe gjinor, duke lënë pas dore cilësitë që i janë dhënë shpirtit nga Perëndia disa nga kuptimet që ti merr nga këto studime, me siguri, do të të ndihmojnë ndërsa ti përpiqesh të kuptosh karakteristikat e grupeve të para të rinjve që ti shpreson të ndihmosh. Por është e dyshimtë që përpjekjet e frymëzuara nga këto studime do të arrijnë më shumë se sa ti ndihmojnë të rinjtë të mësohen me normat e shoqërisë së sotme, një shoqëri, botëkuptimi material i të cilës, ne e dime, që tenton të shkatërrojë perceptimet shpirtërore. Konceptimi i para të rinjve që ti do të zgjidhje, në anën tjetër, do të drejtohet drejt zhvillimit të identitetit shpirtëror të individëve që do të "çuajnë përpara një qytetërim që është në progres të vazhdueshëm" dhe do të bëhen "ndërtuesit e unitetit" dhe "kamptionët e drejtësisë".

Në përpjekjen tënde për të qënë animator i grupeve para të rinjsh, ti duhet të mbash mend se mënyra se si para të rinjtë shihen nga të tjerët ka një efekt shumë të madh tek ta. Pra piktura e errët që mbizotëron në shoqëri ndihmon të krijojë kushtet për përhapjen e modeleve të padëshiruara sjelljeje. Merr për shembull pohimin e atribuar Sigmund Frojdit që adoleshenca është një sëmundje mendore e përkohshme, ose sugjerimin e Anna Frojdit se të qënit normal gjatë periudhes së adoleshencës është në vetvete jo normale. A nuk krijojnë këto pohime perde që i ndalojnë njerëzit të shohin kapacitetin e vërtetë të para të rinjve? Cilat prova i cuan këta shkencor në konkluzione të tilla të vajtueshme? Sigurisht që është një numer edukatorësh që e kanë përshkruar adoleshencën me terma pozitivë, por idetë e tyre nuk mbizotërojnë fjalimin rreth kësaj teme. Imazhet që kane ngelur në mendjet e prindërve dhe mësuesve gjithashtu janë ato të rebelimit, mungesës së arsyes dhe mendjelehtësisë. Si mundet, pyesim ne, një shoqëri që ka këto ide që rrjedhin në rrymën e gjakut të saj, ti ndihmojë para të rinjtë të bëhen të rinjtë që kemi përshkruar në Njësinë e parë të këtij libri?

PJESA 11

Në kontekstin e diskutimit të mësipërm, ne do dëshironim t'ju sugjeronim që ju të përshtasni pozicionin që pason: Sa herë që një grup të rinjsh zhvillojnë sjelljen e dëshiruar - përtej asaj që rezulton natyrshëm nga stadet e një pas njëshme të krizave dhe fitoreve, karakteristikë e procesit të rritjes normale - shkaqet e fenomenit duhen kërkuar tek mjedisi social, ndoshta në kontradiktat e habitshme që mendjet e zgjuara të të rinjve zbulojnë në jetën e të rriturve tek të cilët kanë besuar plotësisht më parë, ose në paaftësinë e të rriturve për të njohur arsyen e një individi që po përpiqet të lërë mbrapa zakonet e fëmijërisë.

Ky pozicion, sigurisht që nuk e diskuton mungesën e plotë të padurimit ose të rebelimit në sjelljen e të rriturve. Ajo ç'ka sugjerohet është se, në të shumtën e rasteve, mjedisi social dhe sjellja e të rriturve janë përgjegjës për shumë tipare negative që shoqërojnë këtë moshë. Për të kërkuar implikimet e këtij pretendimi, ju mund të dëshironi të diskutoni në grupin tuaj vlerën e thënieve që pasojnë dhe të pregatisni të tjera thënie, të cilat mund ta shtjellojnë më mirë këtë ide.

* Të rinjtë rebelohen kundër të rriturve që i kërkojnë atyre të zbatojnë standarte që ata vetë nuk i zbatojnë.

* Ata duken të rebeluar nga këshillat të cilat shprehen në një formë moralizuese.

* Ata bëhen mëndjelehtë kur bota i ofron vetëm aktivitete të sipërfaqshme që bllokojnë zhvillimin e kapaciteteve të tyre intelektuale.

* Ata tregojnë përbuzje për disiplinën kur të rinjtë i ngarkojnë me rregulla të ngurta, veçanërisht kur atyre i është dhënë liri e pakufizuar në kohën kur kanë qenë fëmijë.

* Ata zhvillojnë krenarinë kur u mësohet rëndësia e vetes më tepër se shërbimi altruist ndaj shoqërisë.

* Ata bëhen të vet-kënaqur kur propoganda e vazhdueshme i tundon për të kënaqur dëshirat e tyre fizike.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 12

Fjalët Ruajtësit që pasojnë më poshtë, ofrojnë kuptime të thella për natyrën e ndikimit që ushtron shoqëria mbi të gjithë ne, duke përfshirë edhe të rinjtë:

"Me të vërtetë, shkaku kryesor i të këqiave që po bëhen sunduese në shoqëri është mungesa e natyrës shpirtërore. Qytetërimi materialist i epokës sonë ka thithur aq shumë energjinë dhe interesin e njerëzimit, saqë njerëzit në përgjithësi nuk e ndiejnë më nevojën që të ngrihen mbi forcat e kushtet e ekzistencës së tyre të përditshme materiale. Nuk ka kërkesë të mjaftueshme për gjëra që do t'i quanim shpirtërore për t'i dalluar ato nga nevojat e kërkesat e ekzistencës sonë fizike."29

Ka një numër konditash që Ruajtësi përmend kur përshkruan procesin e shpërbërjes në botë. Midis tyre janë: rënia morale, shfrenimi e shthurja e një shoqërie tolerante, qëndrimi i papërgjegjshëm ndaj martesës dhe rrjedha e divorceve për pasojë, dobësimi i solidaritetit familjar dhe pakësimi i kontrollit prindëror, rendja e ethshme pas kënaqësive, pasurive dhe kotësive tokësore, rënia në kënaqësinë e luksit, degradimi i artit dhe i muzikës, prishja e standartit të letërsisë dhe e shtypit, armiqësia raciale dhe arroganca patriotike. Ndërsa askush nuk është i mbrojtur ndaj ndikimeve të këtyre sëmundjeve, ato prekin adoleshentët në një mënyrë të veçantë. Mendoni për shembull, për efektet e divorcit tek shumë fëmijë të rinj. Padyshim që ata ndjejnë një trishtim të thellë dhe vuajnë nga mungesa e sigurisë dhe kujdesit të një shtëpie të bashkuar. Mirëpo gjatë periudhës së adoleshencës ndodh që ata të përfshihen nga emocione të tilla si faji, zemërimi, turpi dhe poshtërimi. Ndërsa i bëjnë prindërit përgjegjës, ata nuk arrijnë dot të shmangin fajësimin e vetes për fatkeqësinë familjare. Farat e skepticizmit ndaj martesës dhe jetës familjare mbillen në mendjet e tyre, dhe pesimizmi i tyre konfirmohet nga rritja e nivelit të divorceve që ata vëzhgojnë në shoqërinë përreth tyre.

1. Mund t'ju duket e vlefshme nëse reflektoni mbi mënyrën në të cilën disa nga konditat e përmendura nga Ruajtësi, formojnë perceptimin e adoleshentëve mbi realitetin, mënyrën si mendojnë për veten, pikëpamjet e tyre mbi jetën, emocionet dhe ndjenjat e tyre, aftësia e tyre për të dalluar midis të drejtës e të gabuarës, sjellja e tyre ndaj të tjerëve, dhe besimi i tyre tek institucionet e shoqërisë. Shkruani disa nga idetë tuaja:

Rënia morale, shthurja dhe degradimi i një shoqërie tolerante:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Dobësimi i solidaritetit familjar dhe zvogëlimi i kontrollit prindëror:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Rendja e ethshme pas kënaqësive, pasurive dhe kotësive tokësore, dhe rënia në kënaqësinë e luksit:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Degjenerimi i artit dhe i muzikës, dhe prishja e standarteve të letërsisë dhe të shtypit:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Armiqësia raciale dhe arroganca patriotike:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Çfarë emocionesh ngjallen tek ju ndërsa reflektoni mbi ndikimin e këtyre konditave në jetën e të rinjve? Si ju ndihmon ndërgjegjësimi për këto ndikime, për t'i mbështetur ata në zhvillimin e kapacitetit të tyre të vërtetë?

PJESA 13

Për të tërhequr vëmëndjen ndaj elementëve negativ të shpërbërjes së botës nuk do të thotë të mohohet domethënia e forcave pozitive që veprojnë gjithashtu në shoqërinë e sotme. Ajo që duhet bërë është të sigurohen të rinjtë se ata janë nën dikimin e forcave të përshtatshme sociale, dhe të krijohen mjedise në të cilat forcat e tyre shpirtërore mund të zhvillohen. Duhet ditur se çdo përpjekje për t'i izoluar ato plotësisht nga elementët e dëmshëm të shoqërisë është e kotë, çdo përpjekje duhet bërë për t'i aftësuar ata të njohin dhe të analizojnë mënyrën se si mjedisi ndikon mendimet dhe ndjeshmëritë e tyre. Një analizë e tillë duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë propogandës së llojeve të ndryshme, pasi në shumicën e shoqërive, propoganda po i formon me shpejtësi vlerat, qëndrimet dhe pikëpamjet e të rinjve. Një shikim i shkurtër mbi disa tipare të reklamave duhet të mjaftojë si ilustrim për këtë pikë.

Forcat materialiste që drejtojnë propogandën e shtrembërojnë realitetin. Imazhet e paraqitura në reklama, për shembull, një paraqitje e jashtme e përsosur e megjithatë e paarritshme trazojnë emocionet e të rinjve në kohën e rritjes së vet-ndërgjegjësimit. Në shumë mesazhe, puna kryesore e vajzave përshkruhet si ajo e tërheqies së burrave. Tendenca në shumë kultura për ta përkufizuar burrërrinë thjesht në termat e fuqisë fizike është e ekzagjeruar. Gjithshka që identifikohet si dobësi kundërshtohet pa mëshirë dhe sjellja agresive propogandohet. Është për t'u çuditur, por një lloj i veçantë ashpërsie projektohet për t'u përshtatur nga vajzat.

Nuk ka pikë dyshimi se roli kryesor i shumicës së reklamave që i drejtohet të rinjve bëhet me qëllimin për të krijuar një kulturë ndaj së cilës ata do të dëshironin të ishin pjesë e saj. Në këtë kulturë, ata do të mësojnë të flasin një gjuhë të përbashkët, të sillen në të njëjtën mënyrë, e mbi të gjitha, të konsumojnë një asortiment të pashtershëm produktesh. Përveç produkteve, sigurisht që të rinjtë do të mësojnë një sistem vlerash që do të përcaktojnë modelet e shpenzimeve të tyre. Është me interes të shihet se historikisht, termi "rini" në vetvete është shpikur për të përfituar një treg premtues që ky segment i shoqërisë përfaqëson.

Për t'i shfrytëzuar në maksimum dëshirat e zgjuara, kultura që po krijohet nga reklamat, e vendos seksualitetin në qendër të jetës së të rinjve. Produkte të tilla si pijet e buta që s'kanë asnjë lidhje me seksualitetin, përdoren për të krijuar iluzionin e marrëdhënieve romantike. Ndjenjat e dobësisë personale dhe të ankthit të krijuar si pasojë e erës së trupit, lëkurës jo të përsosur apo rrobave jashtë modës, përforcohen me qëllim që të reklamohen produktet kozmetike dhe stile të reja që premtojnë joshje seksuale dhe liri nga shqetësimet. Madje edhe automobilat kanë filluar të përshkruhen me terma si "të nxehta," "simpatike," "ngiten si një femër" dhe të gjitha kanë lidhje me seksualitetin. Ndërsa standartet morale kanë rënë gjatë këtyre pak dekadave, përmbajtja moralisht e kundërshtueshme e reklamimit është bërë gjithmonë e më e qartë. Duket se gradualisht, disa aspekte të konsumit po bëhen forma të aktivitetit seksual në vetvete.

Roli i markave në përhapjen e tregut global për të rinjtë meriton vëmendje të veçantë. Studimet që hulumtojnë rrugët e përfitimit të potencialit të këtij tregu sugjerojnë se adhurimi i ikonave të markave prodhuese është një element i fuqishëm i konsumit të pacipë. Nga ana e jashme, firmat sigurojnë një strehim në botën e pasigurtë të rinisë dhe mund të konsiderohen si pasaportat e një kulture globale. Kultura që këto studime promovojnë, sigurisht që është e qartë se kanë për qëllim shtimin e varfërisë midis kombeve; ajo projekton imazhin e bollëkut që shijohet nga një segment i njerëzimit për të bindur të rinjtë të çdo prejardhje se produktet e konsumit janë burime të lumturisë së pakufishme.

Në disa studime për tregun e të rinjve, ata klasifikohen sipas qëndrimeve dhe dispozitave që i aftësojnë për të blerë lloje të ndryshme produktesh. Për shembull, në një lloj të veçantë studimi, ata ndahen në gjashtë grupe: "të dorëzuarit' që e shohin fatin e tyre si të vulosur, dhe që përpiqen të jetojnë me minimumin e përpjekjeve; "ku rafsha e mos u vrafsha" që janë kërkues të kënaqësive dhe mëndjet e të cilëve, të çliruar nga shqetësimet politike dhe sociale, mund të mbushen lehtësisht me ikonat e firmave; "të papërturit në punë", ndryshimi i vetëm i tyre nga grupi i mëparshëm përbëhet dëshira dhe kapaciteti i tyre për punë të rëndë, dhe për të cilët të mirat dhe shërbimet janë vetëm mjete për të bërë përpara dhe për të ruajtur një kufi konkurrence; "fituesit e heshtur" që janë konformistë, i shmangen rebelimit social dhe politik, mbesin të lidhur ngushtë me familjet e tyre dhe janë blerës që interesohen për cilësinë dhe dobinë e një produkti; "përkrahësit" që nuk kanë ndonjë orientim të përcaktuar dhe që në mendjet e tyre, statistikat sportive dhe emrat e skuadrave dhe të lojtarëve zënë vendin e çështjeve ekonomike e politike; dhe më së fundi vijnë "shpëtuesit e botës" që dëshirojnë të bëjnë një ndryshim pozitiv në botë dhe rëndësia e të cilëve qëndron në rastin që ata i ofrojnë një tregtari për t'i shndërruar shkaqet sociale në komoditete për t'u shitur. Duket se asgjë nuk mund t'i shpëtojë mbërthimit të fortë të markave dhe konsumit.

Sigurisht që analiza e paraqitur më sipër nuk është një damkosje e reklamimit. Qëllimi i saj është të ngrejë aftësinë tuaj për ta marrë në një shqyrtim kritik propogandën - qoftë kjo tregtare, politike, etnike apo kulturore - ashtu që ju të mund t'i ndihmoni të rinjtë të identifikojnë efektet e saj në mendimet dhe sjelljet e tyre. Tre ushtrimet që vijojnë mund t'ju ndihmojnë që të reflektoni më tutje mbi këtë temë komplekse:

1. Reklama përdor gjuhën dhe imazhet për t'i transformuar produktet e zakonshme në burime ngacmimi. Përdoren zimbolet për t'u dhënë objekteve e ngjarjeve një rëndësi shumë më të madhe se ç'meritojnë në të vërtetë. Për shembull, një pije nuk mund të përshkruhet thjesht vetëm në atë që është - diçka që shuan etjen - por portretizohet si lajmëtar i gëzimit dhe i përmbushjes së kënaqësisë. Simbolet e modës dhe elegancës reklamohen me rrobat dhe produktet kozmetike. Simbolet e bollëkut rinor që shesin nëpër pastiçeri. Simbolet e aventurës dhe sportistëve ndihmojnë në shitjen e cigareve dhe pijeve. A mund të mendoni për disa reklama specifike, fraza dhe imazhe që përdoren për të shndërruar diçka në atë që s'është në të vërtetë?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Iluzioni i lumturisë që krijohet nëpërmjet blerjes të ndonjë produkti duhet të jetë afat shkurtër, ose ndryshe ne do të mbesim të kënaqur me atë që kemi. Për këtë arsye, reklama duhet të rikrijojë në mënyrë të vazhdueshme dëshirën dhe të sigurojë që ne të mos jemi plotësisht të kënaqur me atë që kemi. Si arrihet kjo?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Ne kemi thënë se madje edhe shkaqet sociale shndërrohen disa herë në komoditete konsumi. A mund të jepni disa shembuj për të tilla raste?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 14

Pavarësisht se sa të dëmshme janë mbi të rinjtë efektet e shoqërisë në ditët e sotme, megjithatë, atyre nuk i duhet vënë një theksim i tepruar në përpjekjet tuaja. Mund të biesh lehtë në zakonin për t'i parë të rinjtë si qënie delikate, të cilët duhen mbrojtur vazhdimisht nga të këqijat e mjedisit. Një përqasje e tillë nuk do t'i çojë kurrë ata drejt fuqizimit shpirtëror. Përpjekjet tuaja duhet të përqëndrohen në kuptimin e potencialit të tyre si faktorë përcaktues të ndryshimit social, dhe gadishmërinë e tyre për të kontribuar në ndërtimin e një shoqërie më të mirë. Madje edhe në botën e sotme të trazuar, ka shumë shembuj nga të rinj të çdo kulture, të cilët i kanë kapërcyer konditat e mjerueshme të mjediseve ku jetojnë dhe kanë shfaqur vazhdimisht të tilla atribute si: entuziazmin për të shërbyer, dëshirën për të mësuar, një ndjenjë të mprehtë drejtësie, dhe një prirje të fortë drejt altruizmit.

Ka një numër mësuesish që kanë përshkruar disa nga fuqitë e lindura intelektuale dhe shpirtërore të cilat shfaqen gjatë periudhës kalimtare të adoleshencës. Për shembull, një prej tyre ka nënvizuar interesin që shfaqin të rinjtë në problemet teorike që nuk lidhen me realitetet e përditshme. Një tjetër ka theksuar rolin që ata mund të luajnë në ndryshimin social duke e quajtur çdo brez adoleshentësh "një rigjenerues jetësor në procesin e evolucionit," të cilët mund "të ofrojnë besnikërinë dhe energjitë si për vazhdimin e asaj e cila vazhdon të ndjehet e vërtetë, ashtu edhe për ndreqjen revolucionare të asaj që e ka humbur rolin e vet rigjenerues". Dhe përsëri një mendimtar tjetër ka tërhequr vëmendjen tek potenciali i transformimit në adoleshencë, duke thënë se në atë stad të jetës, qëniet njerëzore janë si "marrës të zbrazur por oganik, të formuar plotësisht megjithëse akoma në rritje, të aftë të marrin me gjithë qënien e tyre." I bindur se edukimi duhet të përfitojë nga intesiteti që sjellin në çdo eksperiencë mënyrat e ndryshme të perceptimit, ai ka shkruar se një intesitet i tillë, "bashkë me integritetin e qënies," mund të krijojë nga shoqëria njerëzore "një organizëm të gjallë, të lulëzuar, shumë të pëlqyeshëm, plotë gëzim dhe të pasur, dhe jo një një koncept të ftohtë, mekanik dhe të zbrazur teorik." "Kjo është magjia e transformimit," janë fjalët e tij, "dhe ky është potenciali i adoleshencës."

Këto referenca të pakta, bashkë me analizat e disa seksioneve të fundit, tregojnë se sa të kujdesshëm duhet të jeni kur shpjegoni konceptin e adoleshencës. Ndërkohë që juve do të shqyrtoni pa dyshim në mënyrë kritike pikëpamjet e ndryshme mbi subjektin në vitet që do të vijnë, kuptimi juaj për rëndësinë e kësaj periudhe kritike në jetën njerëzore do të formësohet më mirë nga të tilla pasazhe të marrë nga Shkrimet, të cilat kanë qenë cituar në këtë libër dhe në atë të mëparshmin. Nuk ka asnjë dyshim se bindjet tuaja do të konfirmohen nga eksperienca juaj e drejtpërdrejtë me grupet e të rinjve.

PJESA 15

Materiali që Instituti Ruhi rekomandon për t'u studjuar nga grupet e të rinjve, që janë shumë të ngjashëm me librat e renditjes së tij kryesore, krijojnë përshtypjen e gabuar se janë të thjeshta në fillim. Më së shumti thjeshtësi qëndron në gjuhën e përdorur dhe në ushtrimet që korrespondojnë. Megjithatë, konceptet e trajtuara janë komplekse dhe të thella në çdo nivel. Biseda e rekomanduar në material është larg të qenit fëminor dhe në fakt do të rezultojë si një sfidë për shumë të rinj që do ta studjojnë. Për t'u siguruar që ju jeni komod me këtë nivel bashkëbisedimi, ne ju prezantojmë në këtë seksion dhe në disa seksione të tjera në vazhdim, një bllok të pasur modelesh nga idetë e shumë të rinjve, ashtu siç janë shprehur nga vetë ata. Citatet janë nga të rinjtë që, në një mënyrë apo një tjetër, janë prekur nga dhuna. Në media projektohen shumë imazhe të sjelljes së dhunshme të këtyre adoleshentëve, prandaj është e nevojshme të tregohet edhe ana tjetër e historisë.

Radha e parë e citateve janë nga një djalë trembëdhjetë vjeçar - e quajmë atë Pjetër për t'i fshehur identitetin e tij të vërtetë - i cili i ka parë ndikimet e dhunës dhe të luftës që kur ishte tetë vjeç. Kur mbushi të trembëdhjetat, ai filloi të përkrahë paqen në shkolla dhe organizata të rinjsh, duke pranuar pasojat që përfshijnë edhe talljet e rënda nga disa bashkëmoshatarë të tij:

"Asgjë nuk më shqetësonte. Familja ime besonte se ishte e rëndësishme të kujdeseshe për komunitetin dhe të bëje gjithshka që mundeshe për t'i ndihmuar. Edhe pse isha vetëm trembëdhjetë vjeç, unë mund të kuptoja se problemi më i madh me të cilin ndesheshim ishte dhuna dhe lufta. Paqja duhej më shumë se kurrë. Sigurisht, që ishte e vështirë për një fëmijë të përpiqej për të bërë paqen, por përpjekja është e vetmja rrugë nëpërmjet të cilës mund të ndodhë diçka..."

"Në vendin tim janë thënë aq shumë gënjeshtra dhe për kaq shumë vite, saqë njerëzit nuk dinë se ç'të besojnë më. Ata nuk mund t'i besojnë gjithmonë gazetat, radion apo televizionin, politikanët dhe grupet e armatosura - mirëpo kur dëgjojnë fëmijët të flasin për dhunën dhe mënyrën se si ajo ndikon tek ne dhe se si e duam ne paqjen, në një farë mënyrë ata e dinë se po dëgjojnë të vërtetën..."

"Disa njerëz thonë se po luftojnë për të varfërit, mirëpo të varfërit kanë vuajtur më shumë se kushdo nga lufta. Mendoj se disa njerëz luftojnë edhe për hakmarrje, apo për pushtet, apo për shkak se e ndjejnë se nuk kanë zgjedhje tjetër. Disa të rinj bashkohen me grupet e armatosura sepse familjet e tyre janë të varfëra dhe ata nuk shohin rrugëdalje tjetër."

Pjetri dhe familja e tij u kërcënuan në mes të konfliktit civil dhe duhej të largoheshin nga qyteti i tyre. Bábai i tij shkonte e vinte nga zyra në fermë, por kjo qetësi relative nuk mund të mbahej. Mbështetja e tij aktive për procesin e paqes më në fund rezultoi me vrasjen e tij.

"Mendoja se kuptoja diçka mbi luftën pasi jetoja mu në mes të konfliktit. Gjatë natës zhvilloheshin beteja nëpër rrugë. Shpesh zgjohesha nga të shtënat e armëve. Kur shkova në mëngjez në shkollë. Unë pashë dëshminë - gjakun mbi trotuarë, ndërtesat të bëra shoshë nga plumbat. Po ashtu pashë edhe viktimat në morg, i cili ndodhej jo larg nga zyra e Bábait tim."

"Kisha folur për këtë me besim të plotë, si ai që e dinte se ç'do të thonte lufta - por kur mu vra Bábai, u trondita jo dhe aq nga hidhërimi se sa kur kur e kuptova se ç'ishte lufta. Unë e di se si ndjehesh kur dëshiron të luftosh. Dhe kuptova se pavarësisht se sa mund ta dëshirosh paqe, kur lufta të godet në personalitetin tënd atëhere ti fillon ta shohësh ndryshe dhunën.

Ky është i njëjti kurth që ka kapur kaq shumë njerëz në vendin tim..."

"Asgjë nuk ishte njësoj më vonë. Shtëpia dukej si një arkivol i zbrazur. Rrugët që ishin kaq të njohura më parë tani dukeshin të huaja. Asgjë dhe askund nuk kishte siguri. Mendova se e gjithë puna ime për paqjen shkoi kot, pasi ajo nuk ma kishte shpëtuar Bábain. Dhuna tmerruese që kishte përfshirë qytetin tonë, më në fund kishte goditur në zemrën e familjes sonë - dhe unë s'kisha bërë asgjë për ta ndalur. Fajësova veten. Pyeta veten, 'Ç'kisha bërë që Bábai im të vdiste në një mënyrë kaq të dhunshme?'"

Familja vazhdonte të kërcënohej. Pjetri solli një armë me qëllim që të mbronte të dashurit e tij. Një mbrëmje, dhjetë ditë pasi i ishte vrarë Bábai, të gjithë pjestarët e familjes së Pjetrit u mblodhën në një dhomë që ndodhej në katin sipërm të shtëpisë. Kur Pjetri po zbriste në guzhinë, ai pa një të huaj që kishte hyrë në kopësht, i cili mbante një armë dhe po vështronte dritaret e katit të dytë:

"E dija se mund të merrja armën e ta vrisja atë njeri... Kjo do të ishte hakmarrje për vdekjen e Bábait tim. Unë do të isha duke mbrojtur familjen time. Dhe pothuajse asnjë ... nuk do të më fajësonte për vrasjen e tij... Megjithëse e gjithë kjo ishte e vërtetë, unë nuk bëra asgjë... Bábai donte që unë të punoja për paqjen. E si mund të bëhesha tani i dhunshëm? E vetmja mënyrë për të treguar respekt e dashuri për Bábain, e vetmja mënyrë për ruajtur familjen time, ishte të përpiqesha për të bërë paqjen. Ta vrisja atë njeri nuk do të më sillte asnjë lloj paqje mua, familjes sime apo vendit tim. Në fakt, duke vrarë atë njeri, unë do të humbisja gjithshka. Unë nuk do të isha aspak ndryshe nga ai."

Pjetri vështroi të huajin qetësisht, i cili, pas pak çastesh dhe pa asnjë arsye të dukshme, u kthye dhe u largua. Jo shumë kohë pas kësaj ngjarje, Pjetri hoqi dorë nga arma e tij dhe vendosi të mos mbante kurrë më një armë.

Para se të lexoni tregimin tjetër, ju mund të dëshironi të identifikoni disa nga cilësitë e dukshme të Pjetrit dhe të thoni pak fjalë rreth kapacitetit të tij për të reflektuar mbi çështje të thella.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 16

Meri zbuloi çmimin e mosmarrëveshjes me një grup të rinjsh në një moshë të re:

"Kur isha njëmbëdhjetë vjeç, mbajta një pozicion të heshtur, pasi nuk doja tëmbaja anën e askujt në një debat. Një grup miqsh të mi kishin mallkuar një vajzë në klasën tonë se kishte vjedhur dhe për këtë shkak shpërtheu një sherr i madh. Ju ose duhej të ishitose në krahun e vajzës, ose kundër saj, ndërkohë që të gjithë miqtë e mi ishin kundër saj. Të gjithë menduan se do të mbaja krahun e tyre, mirëpo s'kishte asnjë fakt që të provonte se vajza kishte vjedhur. Unë nuk mund të isha e sigurtë. Sidoqoftë, unë nuk doja të kundërshtoja miqtë e mi, prandaj nuk thashë asgjë. Të gjithë u zemëruan dhe për një vit askush nuk foli me mua."

Meri kishte zënë miqësi me një djalë dhe pavarësisht se vajzat e tjera e ngacmonin djalin për shkak të saj, megjithatë ajo zhvilloi ndjenja të ngrohta ndaj tij. Ata bënin shpesht shëtitje të gjata dhe bisedonin rreth së ardhmes së tyre, derisa një ditë, ajo e pa tek pastronte një armë që ajo nuk e dinte se ishte e tij.

"Kur iu afrova, ai më dha një buzëqeshje sikur nuk po bënte asgjë anormale. Unë e kisha urryer gjithmonë dhunën, urreja armët dhe luftën. Ai u përpoq të justifikohej, në një mënyrë që njerëzit e pëlqejnë shumë ta bëjnë, por unë i thashë menjëherë se midis nesh kishte marrë fund miqësia. 'Unë nuk e dua këtë lloj jete as për vete e as për fëmijët e mi' i thashë. Isha shumë e re atëhere dhe tani mund të tingëllojë si shaka, mirëpo ndjeva se bota po çahej më dysh."

Notat e merit nisën të binin pas këtij incidenti dhe nëna e saj ishte e shqetësuar. Pastaj, një prej mësueseve të saj iu afrua:

"Zoti...më pyeti nëse dëshiron të diskutojmë ndonjë çështje." Ne shkuam në një kafe të vogël dhe pas disa gllënkash kafeje të fortë, unë i tregova gjithë historinë për mikun tim, për armën, dhe për heshtjen e shoqeve të mia, ngacmimet e vajzave, Mirzatjen time dhe dëshpërimin tim. Ai nuk qeshi me mua, apo të më bënte të ndihesha e vogël dhe qesharake. Ai më trajtoi si një e rritur.

"Ti duhet të kuptosh,' më tha ai, 'se ti mban në duar të ardhmen tënde. E ardhmja juaj nuk i përket askujt tjetër, as edhe prindërve të tu, dhe aq më shumë atij djali. Kjo e ardhme është e jotja dhe mund të bësh me të ç'të duash.''

Në moshën katërmbëdhjetë vjeç, Meri ishte tashmë një drejtuese studentësh në shkollën e saj, duke përkrahur paqjen mes bashkëmoshatarëve të saj. Këto janë disa prej mendimeve që zinin mëndjen e saj në ato ditë:

"Ne e dimë se largimi i varfërisë mund t'i japë fund luftës, por ne nuk mund të bëjmë asgjë për këtë. Ne e dimë se ulja e papunësisë do të ndihmonte, por as për këtë ne nuk mund të bëjmë ndonjë gjë. Ne nuk mund t'i ndalim plumbat dhe hanxharët. Ne nuk mund t'i japim fund dhunës. Por ne besojmë se mund të fillojmë të ndërtojmë paqen midis nesh..."

"Isha e ndjeshme ndaj çdo gjëje që ishte jashtë normales. Disa herë, vetëm frika se mund të ndodhte diçka e keqe, veçanërisht me familjen time, më bënte të qaja dhe të ndihesha sikur po largohesha me të katra. Megjithatë fëmijë të tjerë varen nga mua, dhe në një farë mënyre ndjeva se edhe fëmijët e mi ende të palindur vareshin nga mua. Unë nuk mund të largohesha, sado frikë që kisha. Unë mund të isha vetëm e kujdesshme dhe të përpiqesha të rrija e patrazuar."

Cilat janë disa nga cilësitë dalluese të Merit?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 17

Këtu janë citate nga tre të rinj të tjerë, secili duke shprehur mendimet më fisnike dhe emocionet më të buta. Citati i parë është nga një vajzë gjashtëmbëdhjetë vjeçe, e cila në moshën dymbëdhjetë vjeç pa shokun e saj më të mirë të kapur nga një bandë gangsterësh dhe të qëllohej për vdekje me thikë. Ajo nuk e harroi kurrë shokun e saj dhe vendosi t'i përkushtohej përkrahjes së paqjes. Më vonë, ajo nisi të ndihmonte fëmijët e prekur nga dhuna:

"Fëmijë tetë apo nëntë vjeç i bashkoheshin bandës pasi mendonin se ishte qejf apo sepse mendonin se banda do t'i mbronte në rrugë. Në shumë raste ata thjesht po përpiqeshin t'i largoheshin dhunës në shtëpi, mirëpo ata gjetën diçka akoma më të keqe në rrugë."

"Më duhet të marr autobuzin për të shkuar në ..., mirëpo shumica e shoferëve të autobuzave e dinë punën që po përpiqem të bëj. Ata më marrin vetëm lekët e biletës dhe shpesh më lënë të udhëtoj pa paguar. Rruga për në... ngjitet me dredha lart, kasolle të vjetra e të forta ngriheshin rrezikshëm pranë shkëmbinjve të thepisur. Kodrat janë tepër të dhëmbëzuara aty ku janë zhvendosur shkëmbinj për t'u përdorur në projekte ndërtimi. Një punë e tillë është e rëndë, me kurriz të dërrmuar e të paguar keq, mirëpo shumë fëmijë nga familje të shpërngulura punojnë në këto vende. Familjet e tyre kanë rënë në një varfëri aq të thellë saqë fëmijët braktisin shkollën dhe bëjnë gjithshka për të fituar para.

Nga rruga, eca më këmbë të zhytur në baltën rrëshqitëse, përmes një ure lëkundëse e të bërë shpejt e shpejt, e cila kalonte mbi një lumë me ujë të ndotur e me erë. Shkolla përbëhej nga një numër dhomash gjysëm të shkatërruara e të mbledhura ndën një çati teneqeje. Tryezat prej druri janë të dëmtuara e të thyera. Rrangullina të vjetra ishin hedhur me rrëmujë në anë të klasave. Nuk kishte fare korent. Një nga klasat ka vetëm një të çarë në tavan dhe asnjë dritare tjetër. Dyshemeja është e pisët. Shiu gjëmon kaq zhurmshëm mbi çati saqë secili duhet të bërtasë me zë të lartë që të dëgjohet, dhe uji pikon gjithandej. Njëri mur i klasës është zbukuruar me vizatimet e fëmijëve, me shtëpi të bukura që bien në kontras me mjedisin rrethues. Ndoshta ato janë imazhet e shtëpive që i kishin pasur dikur, ose që dëshironin t'i kishin në të ardhmen..."

"Shumë nga prindërit kanë fytyra të trishtuara. Ata i flasin me të egër fëmijëve të tyre, duke i sharë. Por gjatë kurseve mësimore, ata filluan deri diku të ndryshonin. Disa prej tyre mendonin se duhet t'i rrihnin fëmijët që të silleshin mirë, mirëpo pastaj ata e kuptuan se rrahja mund ta detyrojë një fëmijë të bëjë jetën e rrugës."

Dy paragrafet e tjera janë nga një vajzë e re që u largua nga shtëpia në moshën njëmbëdhjetë vjeç, e cila u dha pas drogës dhe që u shpëtua nga ndihma këmbëngulëse e një shoku, dhe që më në fund iu bashkua një lëvizje rinore dedikuar paqes. Këto janë fjalët e saj kur iu kërkua t'u fliste fëmijëve në një shkollë rreth eksperiencës së saj.

"Ishte shumë e vështirë t'u shpjegoje se si ishte në të vërtetë jeta jonë. Isha e frikësuar të pranoja se pavarësisht nga përpjekja që mund të bësh për paqjen, megjithatë ti mund të kthehesh përsëri tek dhuna... Gjithmonë kam dashur t'i largohem kësaj jete. Është e vështirë ta pranosh por pikërisht tani po rrëshkas e po dal nga lëvizja e paqjes. E kam gënjyer veten dhe jam hequr sikur...çdo gjë është mirë. Kjo nuk është e vërtetë. Disa herë kaloj në eufori. Në shtëpi ka çdo mbrëmbje grindje. Nëse nuk janë duke më bërtitur mua, nëna dhe vjerri i ulërasin njëri tjetrit. Nuk mund të duroja më, kështu që ika nga shtëpia dhe dola në rrugë, dhe atje jashtë ka shumë gjëra që mund ta dëmtojnë një të ri...Unë eca në dy shtigje njëkohësisht dhe megjithatë, unë do të dëshiroja që të ecja gjithë kohës në shtegun e paqjes. Unë besoj se të rinjtë do të bënin shumë për të ndihmuar paqjen nëse më shumë të rritur do të të tregoheshin të gatshëm për të bashkëpunuar, për të dëgjuar atë që kemi mësuar dhe të punojnë me ne. Nëse do të kishim paqje në shtëpi, kjo do të ishte një fillim i mbarë."

Pasazhi i fundit është nga një djalë pesëmbëdhjetë vjeç, Bábai i të cilit u rrëmbye nga një grup revolucionar. Pasi kaluan disa kohë, familja mori prej tij lajme, ndërkohë që ai mbahej i burgosur, dhe ata ishin të lumtur që mund të mbanin korrespondencë me të.

"Unë i kam dërguar atij poezi, për ta frymëzuar të qëndrojë me besim dhe shpresë. I them se e kam dëgjuar këshillën e tij dhe se studjoj shumë. U gëzova shumë kur më shkruajti kohët e fundit dhe thonte, 'Jam shumë i lumtur që po ia kalon kaq mirë në shkollë ... unë pikërisht këtu kam gabuar. Më vjen keq që nuk i kam përfunduar të gjitha klasat. ... Për shembull, vërtet që nuk më ka pëlqyer leximi...e megjithatë kam lexuar mbi tridhjetë libra të llojeve nga më të ndryshme dhe ka akoma për të lexuar. Unë madje marr fjalorin dhe shikoj për fjalët e çuditshme që nuk i di. ... Këtë gjë nuk kisha për ta bërë kurrë më parë me dëshirën time...'"

"Edhe pse duket i sigurtë, megjithatë ndjehem i shqetësuar. Ah sikur të mund të flisja me njerëzit që po mbajnë vëllanë tim, atyre do t'u kërkoja të ishin të dhembshur dhe t'i kuptonin vuajtjet që kanë shkaktuar."

Unë mendoj se falja është thelbësore nëse duam të arrijmë paqjen. Lufta nuk ka për të mbaruar pa faljen. Veçanërisht për njerëz si ne që kanë vuajtur është e rëndësishme të falin."

"Mendoj se kjo është ajo për të cilën jam duke punuar - unë po punoj për faljen."

Në ç'konkluzione arrini pasi keni lexuar pasazhet e ndryshme të cituara këtu dhe në dy seksionet e fundit?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 18

Më së fundi, një kërkim për natyrën e adoleshencës, pavarësisht se sa i shkurtër mund të jetë, nuk mund të injorojë jetën e Rúḥu'lláh-ut, heroi i ri i Besimit i cili, në moshën dymbëdhjetë vjeç, piu me gëzim nga kupa e martirizimit. Në moshën shtatë vjeç, Rúḥu'lláh-ut iu dha mundësia të shoqëronte të atin, Dorën e Kauzës së Perëndisë Varqa, dhe vëllain e tij më të madh, në një peligrinazh në Tokën e Shenjtë. Rúḥu'lláh-u lulëzoi shpirtërisht në ato mjedise të shenjta dhe u la në shkëlqimin diellor të prezencës së Bahá'u'lláh-ut.

Një ditë, na thonë, Bahá'u'lláh pyeti Rúḥu'lláh-un, 'Çfarë bëtë sot?'

Ai u përgjigj, 'Po merrja mësim nga...[një farë mësuesi].'

Bahá'u'lláh e pyeti, 'Çfarë lënde po mësoje?''

'Në lidhje me kthimin e profetëve', tha Rúḥu'lláh-u.

'A do ta shpjegosh se çdo të thotë kjo?' kërkoi Bahá'u'lláh.

Ai u përgjigj: 'Me kthimin, nënkuptohet kthimi i realiteteve dhe i cilësive.'

Bahá'u'lláh, duke e pyetur më tepër, tha: 'Këto janë saktësisht fjalët e mësuesit tuaj. Më thuaj me fjalët e tua kuptimin tënd mbi temën.'

'Është njësoj si të presësh një lule nga kjo bimë këtë vit,' u përgjigj Rúḥu'lláh. 'Lulja e vitit tjetër do të duket saktësisht si kjo lulja këtu, por që nuk është e njëjta.'

Bukuria e Bekuar e lavdëroi fëmijën për përgjigjen e tij inteligjente dhe shpesh e quante atë Xhinabi Moballeh (i Nderuar, mësues Bahá'í).

Ka një numër të shumtë historish të tjera që nxjerrin në pah cilësitë superiore të Rúḥu'lláh-ut. Natyrisht që është e vërtetë se ai nuk ishte një fëmijë i zakonshëm dhe askush nuk do të presë që grupet e të rinjve që do të organizoni, do mund të ngihen në lartësitë e sakrificës që ai arriti në moshën dymbëdhjetë vjeç. Megjithatë, pasazhet e cituara në disa prej seksioneve të fundit, japin gjithashtu një tregues të fisnikërisë që një qënie njerëzore mund të shfaqë në çdo moshë të re. Përkushtimi ndaj Kauzës dhe sakrifica në shtegun e të Shumëdashurit nuk ka nevojë përfundojë tek martirizimi, por realiteti i tyre përshkruhet nga dëshira përmalluese e shprehur në poemën e famshme të Rúḥu'lláh-ut, të cituar më poshtë:

Nga kupa e bujarisë hyjnore më jep të pijë
Dhe më çliro nga mëkati e dobësia;
Edhe pse mëkatet e mia janë vërtetë të mëdha
Mëshira e Zotit tim është akoma më e madhe.

Mirëseardhja të qoftë, o ti kupmbajtës i gostisë hyjnore!

Eja, shpirtin ma fresko
Dhe më bëj të denjë për t'u sakrifikuar
Në shtegun e Më të Shumëdashurit.

Poema na kthen tek thënia më përpara në këtë libër, se ngritja e vetëdijes së të rinjve mund të kanalizohet në dy drejtime: njëri të çon drejt nënshtrimit ndaj Vullnetit të Zotit dhe shërbimit vetmohues ndaj njerëzimit, dhe tjetri drejt robërisë në burgun e vetes dhe pasionit. Prandaj, diskutimi ynë na shpie drejt eksplorimit të natyrës së adoleshencës, potencialin e të rinjve dhe ndikimet e mjedisit mbi jetët e tyre. Ky mund të jetë një rast i mirë për ju që të pushoni e të shkruani disa paragrafe mbi atë se çfarë e konsideroni juve të jenë cilësira të lindura tek të rinjtë dhe çfarë duhet bërë për të siguruar zhvillimin e tyre intelektual dhe shpirtëror.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 19

Pasi këtë libër ia kemi përkushtuar eksplorimit të potencialeve të adoleshencës, tani duhet të themi pak fjalë rreth pjesmarrjes tuaj në programin që do të ndërmerrni për fuqizimin shpirtëror të të rinjve. Një nga dëshirat më të forta të të rinjve është të marrin pjesë në një grup bashkëmoshatarësh. Të rinjtë e gjejnë si të dobishme të kthehen për këshillë ndaj miqve dhe shokëve që i kuptojnë dhe i vjen keq. Kjo është një përgjigje e natyrshme ndaj një nevoje legjitime, dhe për këtë arsye duhet organizuar programi i rekomanduar nga Instituti Ruhi mbi konceptin e një grupi të rinjsh, anëtarët e të cilit duhet të mblidhen rregullisht dhe të udhëzohen sistematikisht për të zbuluar dhe të mësojnë. Nuk do të ishte pavlerë nëse atmosfera e takimit të ishte e gëzueshme, miqësore dhe e ngrohtë, pasi kjo do të kontribonte në lartësimin e atyre cilësive dhe atributeve që e kërkon jeta në shërbim të Kauzës dhe të njerëzimit. Në takimet e tyre, pjestarët e grupit, të çliruar nga frika e censurës dhe përqeshjes, do ishin në gjendje të shprehnin mendimet dhe të prisnin përgjigje për pyetjet e tyre kërkuese. Kështu që ata do të mësonin të dëgjonin, të flisnin, të reflektonin, të analizonin, të merrnin vendime dhe të vepronin sipas vendimeve të tyre.

Në çdo grup, ndihet nevoja për një personmë më të madh në moshë, i cili duhet të jetë një mik i vërtetë me të rinjtë dhe që mund t'i ndihmojë ata në zhvillimin e kapaciteteve të tyre. Ata që i kryejnë këto funksione janë bërë të njohur si tutorët e grupeve të të rinjve. Prezenca e tyre i ndihmon pjestarët e grupit të mbesin optimistë dhe të bindur se ata mund ta mbrojnë veten nga ndikimet negative të një shoqërie të shpërbërë që i rrethon. Edhe pse shërbimi në këtë kapacitet nuk është një e drejtë eskluzive e ndonjë moshe të caktuar, megjithatë të rinjtë më të rritur priren të krijojnë tutorë të përsosur, pasi ata e mendojnë si të dobishme t'i trajtojnë të rinjtë jo si të jenë fëmijë të vegjël por si të barabartë me ta, dhe t'i inkurajojnë ata për të bërë pyetje, të shprehin dyshime, dhe të angazhohen në investigimin e realitetit. Në këtë pasazh që vijon më poshtë, 'Abdu'l-Bahá-i shpreh shpresën e tij që shpirtrat e rinj të mund të rriten e edukohen të sigurtë:

"'Abdu'l-Bahá-i shpreson se për këta shpirtra rinorë në klasat e shkollës së dijes më të thellë do të përkujdeset dikush që t'i mësojë ata të dashurojnë. Le t'i mësojnë mirë të gjithë ata, deri në kufijtë e arritjeve të shpirtit, misteret e fshehura; aq mirë saqë në Mbretërinë e Lavdiplotit secili prej tyre, si një bilbil i pajisur me ligjëratë, të shpallë sekretet e Mbretërisë Qiellore dhe, si një dashnor i përmalluar, të shprehë nevojën e tij të papërmbajtur dhe dëshirën e tij të zjarrtë për të Shumëdashurin."30

Një grup të rinjsh nuk është një klasë fëmijësh. Ai ka disa tipare me një qark studimi, mirëpo funksioni i tij kryesor është të shërbejë si një mjedis mbështetjes së dyanshme të pjestarëve të tij, një mjedis në të cilin ata mund të zhvillojnë perceptimin shpirtëror dhe modelet e të menduarit etë sjelljes që do t'i dallojë ata si rinia Bahá'í. Si një pjesmarrës në kurse të ndryshme të institutit, dhe përmes veprave të shërbimit që ato kërkojnë, ju keni një eksperiencë të drejtpërdrejtë si me klasat e fëmijëve ashtu dhe me qarqet e studimit. Diskutoni në grupin tuaj ngjashmëritë dhe ndryshimet që ju mendoni se do të gjeni midis një grupi të rinjsh dhe me secilin nga dy aktivitetet e rëndësishme në lidhje me atë që pason:

* Identiteti i grupit
* Marrëdhëniet midis anëtarëve
* Atmosfera e takimeve

* Roli i mësuesit, kordinatorit dhe i atij që vepron si tutori i grupit.

PJESA 20

Ndërsa ju i përkushtoheni edukimit të grupeve të të rinjve, sëshpejti do të zbuloni se thelbësore për suksesin e përpjekjeve tuaja është cilësia e marrëdhënies që vendosni me pjestarët e çdo grupi. Sigurisht që ju duhet të pregatiteni për t'i dëgjuar ata, t'i ofroni këshillë, dhe kur është e nevojshme t'i ngushëlloni. Besimi i juaj i fortë në integritetin e tyre, dhe respekti e dashuria e sinqertë për ta, do t'ju ndihmojë të krijoni

lidhje të veçanta midis jush dhe grupit. Ju duhet të tregoni angzhimin tuaj për mirëqënien dhe progresin e tyre pa gjurmën më të vogël të paternalizmit (përkujdesje prindërore), vet-kënaqësisë, apo kontrollit autoritar - qëndrime këto, që nuk lënë asnjë vend për përparimin e rinjve. Dhe ju duhet të shfrytëzoni çdo mundësi për të përforcuar themelin e besimit të vërtetë në zemrat e mendjet e tyre, dhe të rrënjosni në ta shpresën për një të ardhme të lumtur.

"Para se të gjithash, bëhuni gati të sakrifikoni jetët tuaja për njëri-tjetrin, ta vini të mirën e përgjithshme mbi të mirën personale. Krijoni lidhje miqësore që nuk mund t'i trondisë asgjë; formoni një asamble që asgjë nuk mund ta shpërbëjë; zotëroni një mendje që nuk rresht kurrë së kërkuari nga pasuritë që s'mund t'i shkatërrojë asgjë. Po të mos ekzistojë dashuria, çfarë do mbesë nga bota? Është dashuria e Zotit ajo që e bën njeriun superior ndaj kafshës. Forcojeni këtë fuqi superiore, përmes së cilës arrihet i gjithë progresi në botë."31

Diskutoni mënyrën se si sjelljet që pasojnë më poshtë do të pengonin fuqizimin për pjestarët e një grupi dhe cilat mendime, sentimente dhe sjellje do t'i zëvëndësonin këto tendenca, nëse një tutor duhet të kontribojë në drejtim të zhvillimit të kapaciteteve morale dhe shpirtërore të të rinjve?

Kujdesi prindëror:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Vet-kënaqësia:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Kontrolli autoritar:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Si një mik i vërtetë me të rinjtë po ashtu edhe si një këshillues i mençur, do të ishte thelbësore për ju t'i shoqëronit ata gjatë kohës së tyre të gëzimit dhe përmes periudhave të vështirësive. Ata do të jenë gjithmonë në nevojë për inkurajim për shkallët gjithmonë në ngjitje të lartësive të përsosmërive, mirëpo për atë lloj inkurajimi që nuk shkakton mburrjen e egos. Kjo kërkon që ju të përqëndroheni në arritjet e tyre dhe jo në gabimet e tyre. Letra që pason, e shkruar në emër të Shoghi Effendi-ut përsa i përket marrëdhënieve të institucioneve të Besimit me besimtarin individual, është po ashtu e aplikueshme edhe për mënyrën me të cilën tutori i një grupi të rinjsh ndërvepron me anëtarët e tij.

"Besimtarët, në më të shumtën e rasteve, janë të rinj në Kauzë, dhe, nëse ata bëjnë gabime, kjo nuk është aq e rëndësishme sa do të ndodhte sikur shpirti i tyre të shtypej duke u thënë vazhdimisht - mos e bëj këtë, mos e bëj atë!"32

Diskutoni se përse shpirti i një të riu mund të ndrydhet nëse i kujtohet vazhdimisht për gabimet e tij apo të saj dhe kur vazhdimisht i tregohet se çfarë duhet të bëjë e çfarë nuk duhet të bëjë.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Inkurajimi nuk është i njëjtë me lavdërimin pa kriter; ai duhet të jetë i sinqertë dhe i lirë nga hipokrizia, në të kundërtën, ky inkurajim ose do të çojë drejt krenarisë ose drejt mungesës së besimit. Më poshtë janë disa shembuj të mënyrës se si 'Abdu'l- Bahá-i i inkurajonte besimtarët për t'i shërbyer Kauzës.

"Vërtet, Unë e lavdëroj Zotin që ju konfirmoi në shërbim të Kauzës së Perëndisë në vreshtin e Tij të madh."33

"Vërtet, Unë e lavdëroj Zotin që ju zgjodhi për të thirrur në Emër të Tij midis njerëzve, për tërheqjen tuaj drejt bukurisë El-Abha dhe për fuqizimin tuaj për ta bërë fituese Kauzën e Tij."34

"Zoti të ka pastruar nga ligësitë kur të zhyti në detin e mëshirës së Tij dhe të bëri të aftë të pije kupën e besimit dhe verën e pastër të njohurisë. Të lumtë! Të lumtë! Sepse ti ke dëshiruar dorëzimin e vullnetit tënd për hatër të vullnetit të Zotit, ke kërkuar rritjen e dashurisë për perëndinë, zgjerimin e njohurisë për Zotin dhe ndershmërinë në shtegun e Zotit."35

"O të dashurit e mi shpirtërorë! Lëvduar qoftë Perëndia, ju i keni grisur perdet, keni njohur të Shumëdashurin zemërdhembshur dhe jeni larguar me nxitim nga kjo banesë për në mbretërinë e paanë. Ju i keni ngritur çadrat tuaja në botën e Perëndisë dhe për të madhëruar Atë, të Vetëqenëshmin, keni ngritur zëra të ëmbël e keni kënduar këngë që nguliten në zemër. Shumë mirë! Njëmijë herë shumë mirë! Sepse ju keni soditur Dritën që është bërë e dukshme, dhe në qeniet tuaja të rilindura keni lëshuar thirrjen 'Bekuar qoftë Zoti, më i miri i të gjithë krijuesve'!"36

"O ju njerëz të sinqertë, ju të djegur nga dëshira, ju që jeni të tërhequr si nga një magnet, ju që jeni ngritur për t'i shërbyer Kauzës së Perëndisë, për të lartësuar Fjalën e Tij dhe për të përhapur në të katër anët shijet e Tij të ëmbla! E kam lexuar letrën tuaj të shkëlqyer, të bukur për nga stili, elokuente për nga fjalët, të thellë për nga kuptimi, dhe unë lëvdova Perëndinë dhe e falënderova Atë që ju ka ardhur në ndihmë dhe ju ka dhënë mundësinë t'i shërbeni Atij në vreshtin e Tij aq të gjerë.37

"Letra jote ishte si një buqetë lulesh aromatike dhe nga kjo buqetë mund të thitheshin aromat e sigurisë dhe të besimit. Të lumtë! Të lumtë! Që e ke kthyer fytyrën nga mbretëria e padukshme. Shkëlqyeshëm! Shkëlqyeshëm që ti je tërhequr ndaj bukurisë së Madhërisë së Tij të Gjithpushtetshme! Të lumtë! Sa i lumtur duhet të jesh që ke arritur tek Dhurata e Tij Madhështore!"38

Të frymëzuar nga mënyra me të cilën i lavdëronte miqtë e tij 'Abdu'l-Bahá, përshkruani me disa fjali të shkurtëra se si do të bënit ju në inkurajimin e pjestarëve të grupit që po përpiqeni të edukoni:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Më në fund, nuk duhet harruar se suksesi juaj në krijimin e lidhjeve të thella të një miqësie dashamirëse me një grup të rinjsh dhe të qenit një burim inkurajimi për ta, varet shumë nga aftësia juaj për të krijuar një mjedis të gëzueshëm, pasi ashtu siç e ka thënë edhe 'Abdu'l-Bahá: "Gëzimi na bën me fletë! Në kohë gëzimi forca jonë është më jetësore, intelekti jonë më i thellë dhe gjykimi jonë më pak i errësuar. Ne dukemi më mirë në gjendje të përballojmë botën dhe të gjejmë sferën tonë të dobisë."39

Diskutoni pyetjet e mëposhtme dhe shkruani disa nga idetë tuaja:

1. Me qëllim që të krijoni një mjedis të gëzueshëm ju duhet të ndjeheni vetë të gëzuar. Mendoni për një grup të rinjsh me të cilin jeni apo do të jeni duke punuar. Cilat mendime ju vijnë në mend për ta që ju sjell juve gëzim?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Cilat janë disa nga masat praktike që mund të ndërmerrni për ta bërë atmosferën e takimeve që drejtoni më të gëzueshme, pa e ulur rëndësinë e tyre?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 21

Ne do t'i japim fund këtij libri duke ju kërkuar të reflektoni mbi një temë e cila është thelbi i të gjitha përpjekjeve tona për t'i shërbyer Kauzës. "Materializmi vulgar," "tërheqja ndaj gjërave të përbotshme që i mbështjellin shpirtrat e njerëzve; frikrat dhe ankthet që çorodisin mendjet e tyre; kënaqësitë dhe dhënia pas qejfeve që mbushin kohën e tyre, paragjykimet e armiqësitë që errësojnë shikimin e tyre, apatia e letargjia që paralizon aftësitë e tyre shpirtërore" janë "ndër pengesat e frikshme që, Ruajtësi shpall, dhe të cilat qëndrojnë në shtegun e çdo luftëtari të ardhshëm në shërbim të Bahá'u'lláh-ut. Më tej, ai na kujton se aftësitë tona për të hequr këto pengesa, do të varen nga shkalla në të cilën ne vetë jemi pastruar prej "këtyre papastërtive," të çliruar nga "këto ankthe brejtëse dhe shqetësime të parëndësishme," të lirë nga "këto paragjykime e antagonizma", dhe nga "zbrazëtia shpirtërore" dhe të jemi "të mbushur nga fuqia shëruese dhe mbështetëse e Perëndisë".

Cilat janë disa nga nënkuptimet e këtyre këshillave të Ruajtësit për përpjekjet që ju do të ushtroni në kontributin për fuqizimin shpirtëror të të rinjve?

REFERENCAT

1. Shtëpia Universale e Drejtësisë, Mesaxhi i Riḍvánit 2000

2. 'Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace [Shpallja e paqes universale], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, Illinois, 2nd ed. 1982, f. 438

3. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it, bot. shqip 2007, #111:7.

4. 'Abdu'l-Bahá on Divine Philosophy ['Abdu'l-Bahá për filozofinë hyjnore], Tudor Press; Boston, 1918, f. 131

5. Bahá'u'lláh, Qëmtime nga Shkrimet e Bahá'u'lláh-ut, bot. shqip 1978, #153:6

6. Po aty, #1:5
7. Po aty, #4:8

8. Bahá'u'lláh, Fjalët e fshehura, bot. shqip 1996, nga arabishtja #13

9. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it, #34:2

10. Po aty, #35:7

11. 'Abdu'l-Bahá, Tablets of 'Abdu'l-Bahá Abbas [Tabela të 'Abdu'l-Bahá Abbas-it], Bahá'í Publishing Committee, New York, 1909, vëll. 1, f. 135

12. 'Abdu'l-Bahá, Sekreti i qytetërimit hyjnor, bot. shqip 2003, #186

13. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it, #68:3

14. Po aty, #155:4

15. 'Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace [Shpallja e paqes universale],

f. 148
15a. Po aty, f. 185

16. 'Abdu'l-Bahá, nga: Star of the West [Ylli i Perëndimit], vëll. 17, nr. 11, f. 348.

17. 'Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace [Shpallja e paqes universale],

f. 187

18. Bahá'u'lláh, The Seven Valleys and The Four Valleys [Shtatë luginat & Katër luginat], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, Illinois, 1986, f. 10

19. 'Abdu'l-Bahá, Bisedat e Parisit, bot. shqip 2000, #15:12

20. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it, #36:5

21. Bahá'u'lláh, The Seven Valleys and The Four Valleys [Shtatë luginat & Katër luginat], f. 19

22. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it, #195:5

23. Bahá'u'lláh, Qitapi Akdas, bot. shqip 2004, Q64

24. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it, #223:1

25. Po aty, #35:4
26. Po aty, #206:9

27. Bahá'u'lláh, Prayers and Meditations [Lutje dhe përsiatje], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, Illinois 1987, #36:4

28. Po aty, #184:2

29. Shoghi Effendi, cituar në: Hornby, Lights of Guidance, Bahá'í Publishing Trust, New Delhi, India, 1988, #449

30. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it, #107:1

31. 'Abdu'l-Bahá on Divine Philosophy ['Abdu'l-Bahá për filozofinë hyjnore], f. 112

32. Shoghi Effendi, cituar në: The Compilation of Compilations [Përmbledhja e përmbledhjeve], Bahá'í Publications Australia, Maryborough, 1991, vëll. 2, #1502

33. 'Abdu'l-Bahá, Tablets of 'Abdu'l-Bahá Abbas [Tabela të 'Abdu'l-Bahá Abbas-it],

vëll. 1, f. 11
34. Po aty, vëll. 1, f. 18
35. Po aty, vëll. 2, f. 266

36. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it, #236:4

37. Po aty, #199:1

38. 'Abdu'l-Bahá, Tablets of 'Abdu'l-Bahá Abbas [Tabela të 'Abdu'l-Bahá Abbas-it],

vëll. 3, f. 530
39. 'Abdu'l-Bahá, Bisedat e Parisit, #35:2
Duke çliruar
mundësitë e paratërinjve
Njësia 3
KOPJE PARA-BOTIMI
LËNDË NË ZHVILLIM
VERSIONI I
30 janar 2007
Institut Ruhi
Original Title:

Releasing the Powers of Junior Youth, Ruhi Institute, Book 5

Copyright (c)2006 by the Ruhi Foundation, Columbia

Published by Palabra Publications, 7369 Westport Place, West Palm Beach, Florida

33413, U.S.A. 1-561-697-9823, -9815 (fax), palabrapub@aol.com

www.palabrapublications.com
Text: Albanian
Përkthyesi:

nën kujdesin e Komitetit të përkthimeve e botimeve Bahá'í

(c) Asambleja Shpirtërore Kombëtare
e Bahá'í-ve të Shqipërisë
Rruga e Dibrës 59 - Tiranë
Botimi i parë 2008 - 165 E.B.
PJESA 1

Në materialin e mëparshëm, ne nxorëm në pah, se mjedisi social luan një rol të jashtëzakonshëm në jetën e të rinjve, dhe duke marrë parasysh këtë faktor, programi për fuqizimin shpirtëror të moshave të reja të rekomanduar nga Instituti Ruhi, është pregatitur në përshtatje me konceptin e grupeve rinore. Ne e kemi thënë, se një grup të rinjsh nuk është si një klasë fëmijësh. Ky grup përmban disa elementë të përbashkët me një qark studimi, mirëpo funksioni i tij kryesor është të shërbejë si një mdjedis për ndihmën reciproke midis pjestarëve të saj, një mjedis, në të cilin ata mund të zhvillojnë modele dhe kuptime shpirtërore të të menduarit dhe të sjelljes, ashtu që këto modele të bëhen pjesë e jetës së tyre gjatë gjithë kohës.

Zakonisht, një grup të rinjsh, pjesmarrës në një program, takohen çdo javë dhe studiojnë ato materiale, të cilat janë pregatitur në mënyrë të veçantë për moshat nga 12 deri në 15 vjeç. Procesi i studimit zën vetëm një pjesë të kohës që të rinjtë kalojnë sëbashku. Gjatë pjesës tjetër të kohës, ata angazhohen në aktivitete artistike, konsultohen e planifikojnë projekte shërbimi dhe marrin pjesë edhe në aktivitete sportive. Përveç këtyre aktiviteteve, grupi i të rinjve është i pranishëm edhe në ngjarje të veçanta, dhe mblidhen sëbashku për të kryer vepra në shërbim të Besimit. Pavarësisht nga fakti që Instituti Ruhi ka rekomanduar një kuadër të përcaktuar materialesh studimi, të cilat kanë rezultuar të efektshme në kultura të ndryshme, megjithatë, ky program mund të japë vetëm në një mënyrë të përmbledhur, një vështrim mbi elementët e tjerë të programit, të cilat do të jenë të ndryshme nga njeri vend në tjetrin.

Materiali i rekomanduar është organizuar në tre nivele, që i korrespondon me përafërsi moshave 11 deri 13, 12 deri në 14, dhe 13 deri në 15 vjeç. Mosha ideale që një i ri të hynte në një program studimi do të ishte afërsisht mosha 12 vjeç, dhe ta përfundonte programin studimor në plotësi, kur të arrinte moshën 15 vjeç. Shpresohet se eksperienca e fituar do t'i pregatisë ata mendërisht dhe shpirtërisht për stadet kryesore të kurseve të Institutit dhe për mundësitë e shërbimit që do të hapen para tyre në të ardhmen.

Kur një i ri, i cili është pjestar i komunitetit dhe tregon interes në një program studimi, atëhere jo gjithmonë është e mundur që ata të klasifikohen që në fillim sipas moshës. Një grup prej 10 deri në 15 anëtarësh, zakonisht përbëhet nga të rinj të interesuar, ndërkohë që dallimet në nivele bëhen të dukshme vetëm gradualisht, kur çdo vit hyjnë në programe studimi grupe të reja. Përveç ndryshimeve në moshë; ka ndryshime edhe në nivelin arsimor, në aftësitë intelektuale dhe në shkallët e pjekurisë shpirtërore. Këto grupe, nuk janë kurrë homogjene, dhe për këtë arsye, tutorët ballafaqohen në mënyrë të vazhdueshme me sfidën e vështirë për t'iu përgjigjur interesave të ndryshme të të rinjve. Prandaj nevojitet një masë e konsiderueshme fleksibiliteti e krijimtarie për ta kapërcyer me sukses këtë sfidë, po ashtu ju duhet të pregatiteni për t'u ndeshur me këtë sfidë saherë që ti dhe grupi takoheni. Për shembull, si do të reagoni në situata të tilla?

* Kur disa pjestarë të grupit të të rinjve, të cilët juve po i ndihmoni, shfaqin vështirësi në kuptimin e asaj që lexojnë.

* Kur anëtarët më të rinj të grupit, ndjehen të nënvleftësuar, kur ju përpiqeni të punoni me ta duke i ndarë veçmas nga grupi.

* Kur një apo dy anëtarë më të vjetër, i shohin si të Mirzatshme disa aktivitete të grupit.

* Kur disa anëtarë të grupit refuzojnë të marrin pjesë në një aktivitet të veçantë.

* Kur disa anëtarë të grupit, që mund të jenë të pakët në numër, shfaqin kapacitetin për ta asimiluar materialin me një ritëm më të shpejtë se pjesa tjetër.

* Kur djemtë dhe vajzat nuk kanë dëshirë të marrin pjesë sëbashku në disa aktivitete.

* Kur disa anëtarë nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare për të kontribuar, si për shembull në rastet e një eskursioni në formë grupi.

* Kur një apo dy anëtarë nuk marrin pjesë rregullisht në takimet e grupit.

* Kur një anëtarë thotë një shaka pavend gjatë takimit.

* Kur ndonjë anëtarë merr me vete edhe ndonjë të afërm të familjes në takim.

* Kur një apo dy anëtarë nuk marrin pjesë në diskutimet e grupit.

Diskutoni edhe situata të tjera, me ata që i kanë vëzhguar gjatë eksperiencës së tyre me grupet e të rinjve:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PJESA 2

Tekstet, e rekomanduar nga Instituti Ruhi, për një program i cili synon fuqizimin shpirtëror të të rinjve, mund të ndahet në dy kategori të mëdha. Ato që i përkasin kategorisë së parë, sigurojnë material për vazhdimin e edukimit shpirtëror të marrë në klasat për fëmijët Bahá'í. Këto klasa, sigurisht që janë të hapur për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë, pa marrë parasysh sfondin e tyre fetar. Tekstet janë tepër të qarta në trajtimin e të vërtetave themelore të besimit Bahá'í dhe diskutojnë mënyrën se si këto të vërteta të mund të përkthehen në veprim brenda kontekstit të jetës së një komuniteti besimtarësh tek Bahá'u'lláh-u. Njohja e Bahá'u'lláh-ut si Manifestimi i Zotit për këtë epokë, identifikimi me qëllimet që Ai ka për njerëzimin, bindja ndaj ligjeve të Tij, qëndrueshmëria në Besëlidhje, dhe pjesmarrja aktive në jetën e komunitetit janë ndër temat që diskutohen.

Kur mendojmë mbi këtë kategori materialesh, do të ishte e dobishme të merrnim parasysh udhëzimin e mëposhtëm të shkruar në emër të Ruajtësit, që shpjegon nevojën e madhe që kanë të rinjtë për një Besim të gjallë, konstruktiv dhe të vërtetë:

"...rreziqet me të cilat përballet rinia e sotme po bëhen gjithnjë e më kërcënuese dhe kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Por, siç e tregon qartë përvoja, ilaçi për këtë gjendje me të vërtetë të trishtueshme e të ndërlikuar nuk gjendet në fenë tradicionale e klerikale. Dogmatizmi i kishës është flakur tej njëherë e përgjithmonë. Ajo që mund ta frenojë rininë dhe ta shpëtojë atë nga kurthet e materializmit të trashë të moshës është fuqia e një Besimi të vërtetë, konstruktiv e të gjallë si ai që i është reveluar botës nga Bahá'u'lláh-u. Feja, si dhe në të kaluarën, vazhdon të jetë e vetmja shpresë e botës, por jo ajo formë feje që krerët tanë klerikalë orvaten më kot të predikojnë. I shkëputur nga feja e vërtetë, morali e humbet efektshmërinë e tij dhe nuk e udhëheq e frenon jetën individuale e shoqërore të njeriut. Por kur feja e vërtetë bashkohet me etikën e vërtetë, atëherë përparimi moral bëhet një mundësi e jo thjesht një ideal".1

Le t'i hedhim një sy një pasazhi të marrë në një nga mësimet e Shpirtit të Besimit - një pasazh ndër tetë pjesët që i përkasin kategorisë së parë të materialeve të cilat po përpunohen e pregatiten për moshat 12 deri 15 vjeç. Ky kapitull i veçantë trajton tema të një natyre filozofike, pasi dihet mirë se të rinjtë e kësaj moshe enden të mbërthyer nga pyetjet themelore të ekzistencës, pyetje që duhet të marrin përgjigjen e duhur, nëse duam të shmangim më vonë konfuzionin dhe madje edhe humbjen e besimit. Dhe përgjigjet e duhura për pyetjet që mundojnë mendjen njerëzore, duhen gjetur pikërisht në mësimet e Besimit: natyra e vërtetë e qënieve njerëzore, e mira dhe e keqja, vullneti i lirë dhe fati, evolucioni dhe shfaqja e shpirtit të njeriut, intelekti njerëzor dhe shpirti i besimit. Shpirti i Besimit i merr të vërtetat e larta shpirtërore nga Shkrimet e Shenjta, e veçanërisht nga shpjegimet depërtuese të 'Abdu'l-Bahá-it tek Përgjigje për disa pyetje, me qëllim që të hedhë dritë rreth këtyre temave. Ky kurs studimi (Shpirti i Besimit), i trajton këto tema nëpërmjet bashkëbisedimeve në grupin e të rinjve gjatë takimit të tyre të përjavshëm. Pjesa që vijon më poshtë, është marrë nga një mësim, në të cilin, të rinjtë janë duke diskutuar temën e paracaktimit (fatit) me Tutoren e tyre, Natalia Petrovna:

"Le të shohim se ç'kemi kuptuar derimë tani," thotë Natalia Petrovna. "Ne kemi vullnet të lirë për të bërë mirë apo keq, dhe ne duhet ta përdorim vullnetin tonë drejt një jete fisnike. Mirëpo të kesh vullnet të lirë, kjo nuk do të thotë se ne mund të kemi kontroll mbi çdogjë. Pasi ka gjëra që detyrimisht na ndodhin, dhe mbi të cilat neve kemi shumë pak kontroll. Tani, do të doja t'ju pyesja rreth një ideje tjetër. Si e kuptoni ju fjalën 'fat'?"

"Unë mendoj se fati është diçka që ne nuk mund ta ndryshojmë, pavarësisht nga përpjekjet që mund të bëjmë," thotë Igori.

"Duket mendim interesant. A mund të japë ndokush ndonjë shembull?" pyet Natalia.

"Ne nuk i zgjedhim prindërit tanë," thotë Nadja.

"Ne nuk mund të zgjedhim vendin se ku lindim," thotë Antoni.

"Prindërit e mi më thonë vazhdimisht se fati im është të bëhem një pianist i madh," thotë Vadik.

"Por ti mos e ngushto veten. Ti mund të zgjedhësh për t'u bërë diçka tjetër," thotë Marina.

"Mendim i drejtë. Fati nuk është kaq i thjeshtë," thotë Natalia. "Ekziston një analogji e bukur për të shpjeguar mënyrën se si funksionon fati. A ka parë ndonjeri prej jush se si thuret një qilim?"

Pasi nuk mori asnjë përgjigje, Natalia vazhdon: "E pra, në fillim ka një kornizë. Dhe mbi këtë kornizë, nga njeri skaj në tjetrin, lidhen paralelisht dhe afër njëra tjetrës fijet mbajtëse të endjes. Endësi, përdor shumë lloje fijesh me ngjyra të ndryshme, për të thurur përmes këtyre mbajtësve, dhe në këtë mënyrë krijon një model. Një prej besimtarëve të kohëve të hershme dëgjoi 'Abdu'l-Bahá-in të thonte se ne jemi si endësit. Neve na janë dhënë 'korniza' dhe 'fijet mbajtëse'. Po ashtu neve na janë dhënë edhe fillet me të cilat do të bëjmë endjen, për të cilat ju mund të thoni se janë të gjitha ato talente dhe aftësi me të cilat kemi lindur. Ky është fati ynë. Mirëpo jemi ne ata që zgjedhim modelin që do të endet në avlëment. Ne kemi patjetër liri mbi veprimet tona. Dhe çdo veprim krijon një pjesë të vogël të modelit. Dhe puna përfundimtare del në faktin se çfarë zgjedhim për të qenë në të ardhmen. Ne i zhvillojmë talentet e aftësitë me të cilat na ka pajisur Zoti nëpërmjet ushtrimit të vullnetit e zgjedhjes së lirë.

_______________________________________________________________

Reflektime:

Zoti na ka dhënë kapacitete të ndryshme. Dikush mund të jetë i mirë në biologji, ndërsa dikush tjetër mund të ketë talent për muzikë. Mirëpo neve na është dhënë ajo ç'ka është e nevojshme për zhvillimin tonë si qënie fisnike. Për këtë arsye, nuk është e drejtë të fajësojmë 'fatin' për gabimet tona. Kur veprojmë në këtë mënyrë, ne pengohemi në përpjekjet tona për t'u përmisuar. Për çdo rast që vijon më poshtë, përzgjidhni mendimin që ndihmon individin në përmisimin e situatës së tij/saj:

- Dikush sëmurët shpesh për shkak se han ushqim të pashëndetshëm. Ai mendon:

. Është fati im për të qenë i dobët dhe i sëmurë.

. Duhet të heq dorë nga justifikimet dhe të ndryshojë mënyrat e

të ngrënit.

- Dikush nuk studjon, e për këtë arsye ajo merr nota të dobëta në provim. Ajo mendon:

. Unë mund të mos jem studentja më e mirë e klasës, por me përpjekje të

zellshme unë do të përmisohem.

. Nuk e ka fajin fati që nuk jam e suksesshme në shkollë.

- Dikush pin e bëhet tapë sa herë që ndeshet me vështirësitë e jetës. Kur i del pija, ai nis e mendon:

. Më detyrojnë hallet që të pi.

. Unë mund t'ia arrij t'i zgjidh problemet në jetën time; nuk kam nevojë

të përdor alkolin.

- Dikush e ka bërë zakon të kritikojë miqtë e saj. Për këtë arsye miqtë largohen prej saj. Ajo mendon:

. Askush nuk më pëlqen.

. Duhet të mos kritikojë më dhe të shohë gjërat e mira tek miqtë e mi.

- Dikush përpiqet të kopjojë në provim dhe kapet me presh në duar. Ai mendon:

. Ky është fati im. Të tjerët kopjojnë dhe nuk kapen asnjë herë.

. Si ka mundësi që e bëj një gjë të tillë? Supozohet që unë të stolisem me

rroben e ndershmërisë.

_______________________________________________________________

"A mos po themi se nuk është fati i dikujt për t'u bërë një kriminel?" pyet Ivani.

"Sigurisht që jo," përgjigjet Natalia Petrovna. "Në analogjinë që sapo përdora, çdo njeri mund të endë modele të mrekullueshme me kornizat e fillet që u janë dhënë. Edhe pse jemi të ndryshëm, ne të gjithë kemi kapacitetin për t'u rritur tek e mira."

Ivani është dakort me gjithshka që thuhet. Megjithatë, diçka po e bezdis dhe ai nuk e di me saktësi se ç'është kjo gjë. Pastaj, krejt papritur, dëgjon veten të thotë: "Por kjo është shumë e vështirë!"

Askush nuk e kuptoi tamam se ç'donte të thonte Ivani.

"Çfarë është kaq e vështirë?" pyet Natalia.

"Të bësh kaq shumë përpjekje gjatë gjithë kohës për të qenë i fortë, i mirë," përgjigjet Ivani.

"Ti ke të drejtë Ivan," thotë Natalia me një buzëqeshje në fytyrën e saj. "Por mos harro, se Zoti është duke na ndihmuar gjatë gjithë kohës. Ai kurrë nuk na lën vetëm. Është si puna e anijes në lundrim; fuqia për të lëvizur vjen nga era dhe jo nga vetë anija. Por është kapiteni ai që e përdor anijen për ta shpënë në destinacionin e caktuar. E gjithë fuqia vjen nga Zoti. Pa ndihmën e Tij, ne jemi krejt të pafuqishëm. Kur shikojmë nga vetja, ajo që shohim është vetëm dobësi. Por kur kthehemi nga Zoti dhe kërkojmë me lutje ndihmën e mbështetjen e Tij, ne marrim fuqinë për të bërë atë që i pëlqen Atij."

Pastaj, grupi ndahet në çifte për të mësuar përmendësh pasazhet e mëposhtme:

"Krijuesi i pakrahasueshëm i ka krijuar të gjithë njerëzit nga e njëjta substancë dhe e ka lartësuar realitetin e tyre mbi pjesën tjetër të krijesave të tij. Prandaj suksesi ose dështimi, fitimi ose humbja duhet të varen nga përpjekjet e vetë njeriut. Sa më shumë të përpiqet ai, aq më i madh do të jetë përparimi i tij."2

Kontrasti midis rënies së dukshme të ndikimit të fesë tradicionale, së cilës i referohet Shoghi Effendi dhe fuqisë së një Besimi të gjallë, i cili do ta shpëtonte rininë nga "grackat e materializmit të rëndomtë" të kohës, duhet menduar me kujdes në kontekstin e asaj që i është mësuar të rinjve dhe për mënyrën se si janë zhvilluar kapacitetet e tyre shpirtërore. Edhe pse më vonë, ju do ta studjoni të gjithë tekstin e Shpirtit të Besimit, do të ishte me vlerë për ju nëse do të ndaleni dhe të shqyrtoni me vëmëndje përmbajtjen e ekstraktit të mësipërm duke diskutuar pikat e mëposhtme:

1. Si e paraqet mendimi materialist konceptin e fatit? A është kjo një paraqitje dogmatike?

2. Si do të ishte një paraqitje dogmatike e konceptit mbi fatin?

3. A i kushton rëndësinë e duhur mendimi materialist idesë për ndihmën që i duhet dhënë rinisë në eksplorimin e koncepteve shpirtërore, apo janë idetë ato që paraqiten të ftohta?

4. Në ç'mënyrë i ndihmon të rinjtë mendimi materialist për t'i vështruar domethëniet e Shkrimeve në lidhje me trajtimin e fatit dhe të vullnetit të lirë në jetën e tyre?

5. Dhe nëse po, a ekziston në mendimin materialist toleranca për ndryshimet në pikëpamje dhe emocione tek të rinjtë që përpiqen për t'i kuptuar këto koncepte?

6. E parë në këtë aspekt, ç'do të ndodhte nëse të rinjtë nuk do të lejoheshin për t'i shprehur lirisht idetë e tyre?

7. Në ç'mënyrë i ndihmon Natalia Petrovna të rinjtë për të zhvilluar qartësinë e mendimit?

8. A janë çështjet e diskutuar midis anëtarëve të grupit, të përshtatshme për të gjithë të rinjtë, pavarësisht nga prejardhja e tyre fetare?

PJESA 3

Kategoria e dytë e materialeve të rekomanduar nga Instituti Ruhi për t'u studjuar nga grupet e të rinjve, mund të quhen si frymëzuese. Në përgjithësi, materialet edukuese të këtij lloji janë krijuar nga bindja se, në Oqeanin e Revelatës së Bahá'u'lláh-ut ndodhen perla të panumërta urtësie, të cilat i duhen ofruar individëve të interesuar, madje edhe atëhere kur ata akoma nuk e kanë njohur shkallëzimin e Tij. Tashmë ju jeni njohur me këtë koncept, ashtu si në pjesën e tretë të Librit 2, Hyrje në Besimin Bahá'í, ku ju studjuat pasazhe të bazuara në bisedat dhe tabletat e 'Abdu'l-Bahá-it ashtu që të fitonit aftësinë për të integruar njohuritë e kuptimin shpirtëror të marrë prej tyre në bashkëbisedimet tuaja të përditshme.

Siç e dini edhe nga eksperienca juaj, kur i shpjegoni të tjerëve temat që keni eksploruar në mënyrë të natyrshme në atë pjesë, juve ose mund t'ua përmendni burimin e kuptimeve tuaja, ose nëse e shihni të arsyeshme nuk e bëni, kjo ndodh në varësi të kërkesave të çdo rrethane. Në po të njëjtën mënyrë duhet thënë se materialet e frymëzuara Bahá'í janë zhvilluar ndën ndikimin e drejtpërdrejtë të mësimeve. Natyra e çdo pjese të materialeve dhe qëllimi i përdorimit të tyre, përcakton masën në të cilën Besimi duhet përmendur qartazi. Për disa, është krejt e natyrshme të citojnë pasazhe të sakta nga Tekstet e Shenjta. Për të tjerë, mësimet Bahá'í mund të shpjegohen pa ndonjë referencë të drejtpërdrejtë. Në të dyja rastet, referenca ndaj burimeve origjinale mund të përfshihet ose jo. Megjithatë, është me rëndësi të kuptohet se edhe në rastet kur nuk bëhen citime të drejtpërdrejta nga Feja, sidoqoftë, konteksti i eksperiencës së dhënies e marrjes në mësim, e bën të qartë se materiali është në të vërtetë i frymëzuar nga Mësimet e Besimit.

Materialet e frymëzuara Bahá'í që trajtohen këtu, e marrin në mënyrë të vazhdueshme fuqinë nga Fjala e Zotit; si në rastin kur bëhen citime të drejtpërdrejta nga Shkrimet ashtu edhe në rastin kur mësimet e Besimit ndërthuren në prezantimin e temave intelektuale, morale dhe shpirtërore. Edhe pse në vetvete tekstet nuk ofrojnë referenca, në shumicën e rasteve kur ato përdoren, Tutori apo instituti sponsorizues specifikon burimet e citimeve. Më poshtë keni një ekstrakt të marrë nga një mësim i Fllade të Konfirmimit, që zakonisht është libri i parë i studjuar nga grupet e të rinjve. Lexojeni atë dhe vendosni nëse do mund ta klasifikoni atë si të frymëzuar nga Besimi Bahá'í.

Godvini ka një bashkënxënës e shok të ngushtë, i cili e ka emrin Çishimba. Ai shkon shpesh për vizitë te Mulengat, dhe sonte po rri për darkë. Biseda rreth tavolinës kalon nga një temë në tjetrën. Musonda do që të dalë te çështja e konfirmimit, dhe pret me padurim. Më në fund, ka disa momente heshtjeje. "Roza dhe unë kemi biseduar lidhur me konfirmimin", thotë Musonda.

"Ja se ku vajti motra ime e vogël", thotë Godvini, duke qëruar fytin. Por për çudinë e tij, Çishimba duket i interesuar.

"Çfarë nënkupton për ju kjo fjalë?" pyet ai Musondën.

Musonda, gjithashtu e çuditur, shikon nga Roza, duke shpresuar se do të përgjigjet ajo.

"Konfirmimi... Perëndia na konfirmon e na ndihmon në atë që ne bëjmë", thotë Roza.

Çishimba një copë herë nuk thotë gjë. Në sytë e tij ka hidhërim. "Disa muaj më parë", fillon ai me ngadalë, "babai im humbi punën. Ai është i ndershëm e i përgjegjshëm, dhe secili e di këtë. Për tetëmbëdhjetë vjet me radhë ai ka punuar si roje në një shoqëri, pastaj, papritur, ata e pushuan. Ne të gjithë e dimë arsyen. Në qoftë se ata do ta mbanin atë edhe dy vjet të tjera, ai do të dilte në pension dhe shoqëria do të duhej t'i paguante atij pensionin. Ne nuk kemi shumë kursime. Edhe pse vëllai im më i madh na ndihmon, duket se unë nuk mund të kthehem në shkollë vitin tjetër sepse nuk mund të paguaj për dhomën dhe mensën. Unë me të vërtetë e dua shkollën. Vras mendjen përse Perëndia nuk më ndihmon mua".

Të gjithë i drejtuan sytë nga Z. Mulenga, duke pritur që ai t'i përgjigjet kësaj pyetjeje.

Z. Mulenga buzëqesh dhe thotë: "Që Perëndia na konfirmon kur ne bëjmë ndonjë përpjekje nuk do të thotë se jeta është e lehtë. Jetët tuaja do të jenë plot vështirësi, dhe fatkeqësisht shumë prej tyre do të shkaktohen nga padrejtësia. Por ju duhet të punoni shumë, e qoftë edhe pse gjërat për një kohë mund të mos shkojnë ashtu si dëshironi ju, duhet të jeni të sigurt për konfirmimin e Perëndisë. Ai do t'ju konfirmojë ju veçanërisht në përpjekjet tuaja për t'i dhënë fund padrejtësisë". Ai kthehet nga Çishimba dhe thotë: "Familja juaj është e bashkuar dhe punëtore. Mua ma thotë zemra se gjërat do të ndryshojnë për ju. Ke fjalën time për këtë".

Diskutoni pyetjet e mëposhtme:

1. Cili është koncepti kryesor shpirtëror në bashkëbisedimin e mësipërm?

2. A prezantohet koncepti në një mënyrë të tillë sa të kuptohet nga të rinjtë?

3. Në Pjesën II të këtij libri ne diskutuam rreziqet e theksimit të tepruar të vet-besimit, vet-përmbushjes dhe vet-njohjes. Cili është ndryshimi midis përpjekjes e tërheqjes së konfirmimit të Perëndisë, nga përpjekja për të zhvilluar një besim gjithnjë e më të madh tek vetja?

4. A përfitojnë nga studimi i këtyre materialeve të gjithë të rinjtë, pavarësisht nga prejardhja e tyre fetare, madje duke përfshirë edhe ata që vijnë nga familje Bahá'í? Dhe nëse po, a mund të thoni përse?

PJESA 4

Adoleshenca e herët është një periudhë e jetës në të cilën në rrisim aftësinë tonë për të shkuar përtej dukjes së jashtme dhe kërkojmë një kuptim më të thellë të asaj që ne dëshmojmë dhe të asaj që ne përjetojmë. Kjo lë të kuptohet që para të rinjtë janë në nevojë të perceptimit shpirtëror dhe duhet të ndihmohen që të njohin forcat shpirtërore, të shohin realitetin shpirtëror të çdo kushti dhe të identifikojnë parime shpirtërore të përshtatshme. Në Shkrimet, ka përmendje të shumta për të parë me "syrin e shpirtit", për të hapur "vizionin e brenshëm" dhe për të zhvilluar "pamjen e brendshme". Në pasazhin e mëposhtëm, për shembull, 'Abdu'l-Bahá-i i jep këtë këshillë Shkollës Tarbíyat në Tehran:

"Le të bëjnë ata përparimin më të madh në kohën më të shkurtër, le t'i hapin sytë mirë dhe të zbulojnë realitetet e brendshme të të gjitha gjërave, le të bëhen të aftë në çdo art e mjeshtëri dhe të mësojnë të kuptojnë sekretet e të gjitha gjërave ashtu siç janë - aftësi kjo që është një prej efekteve më të qarta të shërbimit ndaj Pragut të Shenjtë."3

'Abdu'l-Bahá-i quan perceptimin shpirtëror si një nga fuqitë që i dallojnë qeniet njerëzore nga kafshët:

"Është krejt e qartë që ndërsa njeriu ka veti të përbashkëta me kafshën, ai dallohet prej kafshës për nga arritjet mendore, nga perceptimi shpirtëror, nga fitimi i virtyteve, nga aftësia për të përftuar dhuratat e Hyjnisë, bujarinë fisnike dhe rrezatimet e mëshirës qiellore. Kjo është stolisja e njeriut, nderi e lartësimi i tij. Njerëzimi duhet të bëjë përpjekje drejt kësaj pozite supreme".4

Në një pazazh tjetër, Ai i referohet vizionit tonë të brendshëm dhe dëgjimit të brendshëm si hire shpirtërore:

"Ai na ka dhënë neve dhurata materiale dhe hire shpirtërore, shikim të jashtëm për të parë dritat e diellit dhe vizion të brendshëm me anë të të cilit të shohim lavdinë e Perëndisë. Ai e ka caktuar veshin e jashtëm për të shijuar meloditë e tingullit dhe veshin e brendshëm me të cilin të mund të dëgjojmë zërin e Krijuesit tonë".5

Pohimi i mëposhtëm i 'Abdu'l-Bahá-it na kujton neve se sa thelbësore është të hapim shikimin tonë të brendshëm:

"Në botën shpirtërore dhuratat hyjnore janë të pafund, sepse në atë mbretëri nuk ka as ndarje as shpërbërje, që karakterizojnë botën e ekzistencës materiale. Ekzistenca shpirtërore është pavdekësi absolute, plotshmëri dhe qenie e pandryshueshme. Prandaj ne duhet të falënderojmë Perëndinë i Cili ka krijuar për ne si bekimet materiale dhe dhuratat shpirtërore".6

"Perceptimi ynë shpirtëror, pamja jonë e brendshme duhet të hapet, në mënyrë që të mund të shohim në çdo gjë shenjat dhe gjurmët e frymës së Perëndisë. Çdo gjë mund të na pasqyrojë neve dritën e Shpirtit."7

Do ta shihni të dobishme të reflektoni mbi pasazhin pasardhës nga shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it i ciki përshkruan një rast të perceptimit shpirtëror:

"Koncepti i zhbërjes është një faktor i degradimit njerëzor, një shkak i poshtërimit e i rënies së njeriut, burim i frikës e i poshtërsisë njerëzore. Ai ka çuar në shpërbërjen e dobësimin e mendimit të njeriut, ndërsa kuptimi i ekzistencës e i vazhdimësisë e ka ngritur njeriun në madhështinë e idealeve, ka hedhur themelet e progresit njerëzor dhe ka stimuluar zhvillimin e virtyteve qiellore; prandaj njeriut i ka hije të heqë dorë nga mendimet e mosqenies e të vdekjes, të cilat janë krejt imagjinare, dhe ta shohë veten përgjithmonë në jetë, të përhershëm në qëllimin hyjnor të krijimit të tij. Ai duhet t'u kthejë shpinën ideve që degradojnë shpirtin njerëzor, në mënyrë që nga dita në ditë e nga ora në orë të shkojë në ngjitje e gjithnjë më lart drejt perceptimit shpirtëror të vazhdimësisë së realitetiti njerëzor".8

A mund të përshkruani në hapësirën më poshtë se si perceptimi shpirtëror sjell përmasa të reja për kuptimin njerëzir të cilat nuk janë të arritshme vetëm përmes ushtrimit të fuqive mendore?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 5

Duke patur eksploruar nevojën e zotërimit të perceptimit shpirtëror, tani ne duhet të pyesim veten tonë si mund ta zhvillojmë atë. Pyetja, sigurisht, nuk pranon një përgjigje të thjeshtë, dhe ne mund të shqyrtojmë këtu vetëm disa ide të përshtatshme.

Është e qartë që perceptimi shpirtëror është një cilësi e zemrave të dëlira. 'Abdu'l-Bahá-i konstaton:

"Sa më e kulluar dhe e pastër bëhet zemra e njeriut, aq më pranë Perëndisë avitet ai, dhe drita e Diellit të Realitetit revelohet brenda tij. Kjo dritë e ndez flakë zemrat me zjarrin e dashurisë së Perëndisë, hap në to dyert e dijes dhe shkyç misteret hyjnore e kështu bëhen të mundura zbulimet shpirtërore".9

Që dituria e Perëndisë është jetësore për zhvillimin e perceptimit shpirtëror gjithashtu është e dukshme:

"Sepse në dijen ekzistuese të realitetit të gjërave ka përfitim material dhe përmes saj përparon qytetërimi i jashtëm; por njohja e Perëndisë është shkaku i përparimit e i tërheqjes shpirtërore dhe nëpërmjet saj arrihen perceptimi i së vërtetës, lartësimi i njerëzimit, qytetërimi hyjnor, një moral i drejtë dhe ndriçimi i mendjes."10

Dhe dashuria e Perëndisë është qartësisht e domosdoshme nëse zhvillohet shikimi i brendshëm:

"Zjarri i Dashurisë së Perëndisë djeg perden që na ndan nga Realitetet Qiellore dhe, me një vizion të qartë, ne jemi në gjendje të çajmë përpara e lart, duke përparuar gjithmonë në shtigjet e virtytit e të shenjtërisë dhe duke u bërë mjeti i dritës për botën."11

Do t'i shihni ushtrimet pasardhëse ndihmuese ndërkohë që reflektoni mbi domethënien e pasazheve të mësipërme.

5. Shkruani disa fjali duke përshkruar si çdo kusht rrit perceptimin shpirtëror:

Dëlirësia e zemrës:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Dituria e Perëndisë:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Dashuria e Perëndisë:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Vendosni nëse pohimet emëposhtme janë të vërteta ose të gabuara:

e. Vetëm përmes arsyetimit, pa ndihmën e Mësimeve të Perëndisë,

ne jemi të paaftë të dallojmë të drejtën nga e gabuara. V G

f. Është dituria e Manifestimeve të Perëndisë dhe bindja ndaj

mësimeve të tyre që na bajnë të aftë të kuptojmë të vërtetën. V G

g. Dëlirësia e zemrës e bën një qenie njerëzore naive. V G

h. Sa më e dëlirë të jetë zemra, aq më besnikërisht reflekton

ajo cilësitë hyjnore, drita e të cilave e bën atë të aftë

që të perceptojë realitetin e brendshëm të gjërave. V G

i. Zjarri i dashurisë së Perëndisë djeg vellon e vetes, duke e bërë

të aftë shikimin e brendshëm të shohi të vërtetën. V G

j. Fuqia e dashurisë së Perëndisë na ndihmon ne të përpiqemi. V G

k. Me një vizion të qartë që të përmbushim vullnetin dhe qëllimin

e Tij. V G

l. Frika nga shuarja dobëson aftësitë tona intelektuale dhe shpirtërore

dhe prandaj perceptimi ynë shpirtëror mprehet kur ne jemi të bindur

për vazhdimësinë e ekzistencës sonë. V G

m. Shërbimi vetëmohues për Pragun hyjnor do të na ndihmojë të

Shohim realitetine e brendhëm të gjërave. V G

n. Me shikimin e brendshëm, ne mund të shohim konfirmime

hyjnore. V G
PJESA 6

Citati i fundit nga pjesa e mëparshëm, nxjerr në pah një koncept të rëndësishëm që ka një lidhje të veçantë me kërkimet tona, që do të thotë se perde të panumërta e pengojnë syrin tonë të brendshëm që të shohë realitetin e sendeve. Zhvillimi i perceptimit shpirtëror kërkon largimin e këtyre perdeve. 'Abdu'l-Bahá-i thotë:

"Dhuratat e Perëndisë, që janë të dallueshme në tërë jetën e dukurive, ndonjëherë janë të fshehura nga ndërfutja e perdeve të vizionit mendor e të vdekshëm, të cilat e bëjnë njeriun shpirtërisht të verbër e të paaftë, por kur kjo mjegull davaritet dhe perdet çahen mëdysh, atëherë shenjat e mëdha të Perëndisë bëhen të dukshme dhe ai është dëshmitar i dritës së përjetshme që mbush botën. Dhuratat e Perëndisë janë të gjitha e kurdoherë të dukshme. Premtimet e qiellit janë kurdoherë të pranishme. Favoret e Perëndisë rrethojnë gjithçka, por nëse syri i vetëdijshëm i shpirtit të njeriut mbetet i mbuluar e i errësuar, ai priret t'i mohojë këto shenja universale dhe mbetet i privuar nga këto manifestime të bujarisë hyjnore. Prandaj ne duhet të prpiqemi me mish e me shpirt që perdja që mbulon syrin e vizionit të brendshëm të hiqet, në mënyrë që ne të sodisim manifestimet e shenjave të Perëndisë, të shquajmë hiret e Tij misterioze dhe të kuptojmë se bekimet materiale në krahasim me bujaritë shpirtërore janë një hiç".12

Shqisat materiale, interpretimi fjalë për fjalë, imagjinatat e kota, egotizmi dhe shkuarja pas pasionit e dëshirës janë ndër perdet e përmendura nga 'Abdu'l-Bahá:

"Unë lutem për ju që aftësitë e aspiratat tuaja shpirtërore të rriten çdo ditë dhe që ju të mos i lejoni kurrë shqisat materiale të fshehin nga sytë tuaj madhështinë e Ndriçimit Qiellor."13

"Një prej perdeve është interpretimi i fjalëpërfjalshëm. Për të depërtuar në domethënien e brendshme është e nevojshme një përpjekje e madhe".14

"Lavdëro Perëndinë që ke gjetur udhën për në Mbretërinë e Shkëlqimeve, që ke çarë më dysh perden e fantazive të kota dhe që thelbi i misterit të padukshëm është bërë i njohur për ty."15

"Me të vërtetë unë i përgjërohem Perëndisë, me tërë përunjësinë, ta heqë mbulesën nga shikimi yt dhe të të tregojë ty shenjat e Tij të mëdha, dhe të të bëjë ty një flamur udhërrëfimi, të shkëputur nga gjithçka tjetër veç Tij, të ndezur flakë me zjarrin e dashurisë së Tij, të përkushtuar në përlëvdimin e Tij dhe që i kupton realitetet e gjërave; në mënyrë që ti të shohësh me sytë e tu, të dëgjosh me veshët e tu dhe të mos imitosh ndonjë prej etërve e stërgjyshërve; të kesh perceptim për çështjen e Zotit tënd, sepse njerëzit janë të mbuluar nga perde të errëta".16

"Sepse nuk ka perde më të madhe sesa kulti i vetvetes, dhe sado e hollë qoftë ajo mbulesë më në fund do ta mbulojë krejtësisht njeriun e do ta pengojë atë të marrë hisen e tij nga bujaria e përjetshme".17

"Megjithatë, rendja pas pasionit e dëshirës i mbështjell sytë me mijëra perde që dalin nga zemra dhe verbojnë pamjen e jashtme e të brendshme."18

Në një prej pasazheve të cituar mësipër, 'Abdu'l-Bahá konstaton se "nëse syri i ndërgjegjes së shpirtit mbetet i mbuluar nga perdet dhe në errësirrë", atëhere ky njeri do të shtyhet për të mohuar shenjat universale të dhuratave e premtimeve të Zotit të qiellit.

1. Përmendni disa prej shenjave universale të cilave i referohet 'Abdu'l-Bahá-i:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Tani, përshkruani se si munden perdet e përmendura më poshtë, të na pengojnë nga shikimi i këtyre shenjave.

Interpretimi fjalë për fjalë i teksteve të shenjta

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Imagjinatat e kota

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Imitimi

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Egotizmi

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Rendja pas pasionit e dëshirës

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Përcaktoni nëse thëniet e mëposhtme janë të vërteta apo të gabuar:

a. Sytë tanë të brendshëm preceptojnë edhe pa ndihmën e syve

tanë mendor e të vdekshëm. V G

b. Shqisat tona fizike dhe aftësitë tona mendore na pengojnë

gjithmonë nga perceptimi i realitetit shpirtëror. V G

c. Pastrimi i shqisave tona materiale nga gjithshka që nuk i përket

Perëndisë, i ndihmon aftësitë tona të brendshme të perceptojnë

të vërtetën. V G

8. Më së fundi, mendojeni me kujdes këtë thënie të 'Abdu'l-Bahá-it, për të fituar më shumë kuptim mbi natyrën e perdeve që bllokojnë perceptimin shpirtëror. Po të dëshironi, mësojeni atë përmendësh.

"Dije se, me të vërtetë, ka shumë perde që mbështjellin të Vërtetën: perde të errëta; pastaj perde të holla e të tejdukshme; pastaj mbështjellja me Dritë, pamja e së cilës të merr sytë, siç bën dielli që është i mbështjellë vetëm me dritën e vet dhe, kur e shohim atë, pamja jonë verbohet e të merren sytë.

"Unë i lutem Perëndisë të heqë të gjitha perdet dhe t'i mësojë të gjithë sytë me dritën, në mënyrë që njeriu të mos pengohet nga perdet për të parë Diellin e së Vërtetës".19

PJESA 7

Më poshtë është një prej mësimeve nga Vezullimet e Shpresës, një tjetër tekst Bahá'í i frymëzuar dhe i studjuar nga të rinjtë. Ai bën fjalë për historinë e Kibomit, një djaloshi 12 vjeç, i cili, pas humbjes së prindërve, u nis për një udhëtim në kërkim të motrës së tij. Kibomi i përket fisit Adumba. Prindërit e tij u vranë nga fisi Kungu gjatë kohës së një lufte civile. Mësimi i mëparshëm përshkruante takimin e tij me një të moshuar nga fisi Kungu, i cili e trajtoi atë me shumë dashamirësi. Në këtë mësim, ai takon një grup ushtarësh nga fisi i vet.

Me pak ushqim që ka me vete, Kibomi ka më shumë energji dhe lëviz më shpejt. Kur u largua me vrap nga fshati i tij, ai ndjente shumë frikë dhe zemërim. Tani ai ka nisur të ripërtërijë ndjenjat e mira që i ka pasur gjithmonë për njerëzit. Burri i moshuar që kishte takuar ishte një Kungu, por ai ishte dashamirës dhe i mençur. Ai e ndau ushqimen e vet me djaloshin. Fjalët që tha, ishin të bukura dhe plotë shpresë: "Ne duhet të bëjmë zgjedhjet tona." "Ne jemi krijuar për t'i dashur të tjerët dhe jo për t'i urryer."

Kibomi vazhdon të ndjekë lumin që të shpien drejt Nangatës. Pasi kishte ecur për pak kohë, ai dëgjon zëra dhe fshihet me të shpejtë pas një peme të madhe. Një grup me djem të rinj po afrohen. Ata po flasin në gjuhën Adumba. Kibomi gëzohet kur dëgjon gjuhën e tij dhe me ngadalë del nga pema. Burrat ishin të veshur me uniforma. Ata janë ushtarët e ushtrisë rebele të fisit ë Adumba. Disa prej tyre janë mjaft të rinj në moshë, dhe njëri prej tyre duket i së njëjtës moshë me Kibomin. Ushtarët ndaluan sapo e panë dhe bënë gati armët. "Prisni!" thotë Kibomi. "Unë jam nga fisi Adumba ashtu si ju!"

"Çfarë po bëni këtu i vetëm?" e pyet me padurim udhëheqësi i tyre.

"Fisi Kungu sulmoi fshatin tonë dhe më vrau prindërit. Mu desh të largohesha me vrap," përgjigjet Kibomi.

"Eja dhe bashkohu me ne atëhere," thotë udhëheqësi. "Ne duhet t'i japim një mësim të mirë fisit Kungu. T'i bëjmë të paguajnë për atë që i bënë familjes tënde."

Kibomi ndjehet i joshur. Ai mendohet pak dhe është gati të pranojë. Ushtari, një djalosh i ri në moshë, del përpara dhe i shtrin atij dorën. Kibomi vështron në sytë e tij dhe shqetësohet nga dëshpërimi që sheh në to. "Mund të bashkohem me ju më vonë," thotë me zërin që i dridhej. "Ndërsa tani më duhet të shkoj dhe të gjej motrën time."

Ndërsa ushtarët po largoheshin, njeri prej tyre kthehet dhe thotë, "Mos harro, se e vetmja rrugë është të kthehesh e t'i luftosh." Kibomi nuk përgjigjet.

Pyetje
Çfarë ndjeu Kibomi kur u largua nga fshati i tij?

Pse ndryshuan ndjenjat e tij pasi takoi burrin e moshuar?

Pse u fsheh Kibomi pas pemës?
Kush ishin burrat e rinj me uniforma që ai takoi?
Çfarë i kërkoi udhëheqësi Kibomit të bënte?
Çfarë pa Kibomi në sytë e djaloshit ushtar?
Aktivitete

1. Kibomi sheh dëshpërim në sytë djaloshit ushtar, i cili, i frikësuar e i zemëruar si ai vetë, ka zgjedhur të luftojë e të vrasë. Të gjithë ne kemi momentet tona të dëshpërimit dhe trishtimit. Në kohë të tilla, ne nuk duhet të zgjedhim shtigje të errëta, por duhet të kërkojmë për dritën që na rikthen shpresën. Lexoni lutjen e mëposhme dhe meditoni mbi fjalët e saj:

"Ai është Zemërdhembshuri, Bujariploti!

O Perëndi, Perëndia im! Ti më sheh mua, Ti më njeh mua; Ti je Limani Im dhe Streha ime. Unë nuk kam kërkuar as do të kërkoj askënd veç Teje; nuk kam shkelur as do të shkel asnjë shteg veç shtegut të dashurisë për Ty. Në natën e errët të dëshpërimit, syri kthehet në pritje e plot shpresë ndaj agimit të favorit Tënd të pakufishëm, dhe në orën e feksjes së ditës shpirti im i ligështuar freskohet e forcohet duke kujtuar bukurinë e përsosurinë Tënde."20

Tani, përpiquni ta mësoni lutjen përmendësh.

2. Në situatat e mëposhme, vendosni se cilat veprime do të shkaktojnë dëshpërim dhe cilat do të rikthejnë shpresën:

a. Ju jepni përgjigje të dobta mbi një lëndë gjatë një provimi.

shpresë dëshpërim
Ju hiqni dorë nga studimi dhe e harxhoni më të
shumtën e kohës duke luajtur.
Ju i thoni vetes se jeni budalla.

Ju i kërkoni një studenti tjetër që t'ju ndihmojë.

Ju jeni të duruar me veten dhe përpiqeni shumë për

të kuptuar lëndën.

Ju ia vëni fajin mësuesit që nuk ju ndihmoi më shumë.

b. Ju ndjeheni të vetmuar dhe duket se nuk keni shokë.

shpresë dëshpërim

Ju rrini të veçuar dhe ndjeheni në më të shumtën e kohës

të trishtuar.

Ju harxhoni më pak kohë duke menduar për veten dhe

kujdeseni më shumë për të tjerët.

Ju mendoni për gabimet e të tjerëve gjatë gjithë kohës.

Ju kërkoni për anët e mira tek të tjerët.

Ju ndërmerrni hapin e parë për të folur dhe për të qenë

miqësor me të tjerët.

c. Ju shihni xhelozi dhe grindje midis disa të afërmve tuaj.

shpresë dëshpërim

Edhe ju, po ashtu, ndjeheni xheloz dhe grindeni me ta.

Ju përpiqeni të jeni më zemërgjerë me ta.

Ju luteni që pjestarët e familjes tuaj të jenë të bashkuar.

Ju i mësoni fëmijëve në familjen tuaj rreth dashurisë

e zemërgjerësisë.

Ju i thoni vetes se s'ka ngelur asgjë që ju mund të bëni

për të ndryshuar të afërmit tuaj.
d. Një shok bën diçka për t'ju lënduar.
shpresë dëshpërim

Ju vendosni të hakmerreni dhe ta lëndoni shokun tuaj.

Ju e falni shokun tuaj.
Ju merrni vendim që mos të lëndoni më kurrë dikë
në atë mënyrë.

Ju i tregoni të tjerëve se sa njeri i keq është shoku juaj.

Ju i jepni fund miqësisë.

Përmendni disa prej të vërtetave shpirtërore që të rinjtë mund të zbulojnë në këtë mësim. Si trajtohen temat e shpresës dhe dëshpërimit, të cilat i ngjasojnë dritës dhe errësirrës? A do t'i ndihmojë të rinjtë ky tregim dhe aktivitetet bashkshoqëruese në përpjekjet e tyre për të zhvilluar perceptimin shpirtëror? Dhe nëse po, në çfarë mënyrë?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 8

Shpresa dhe konfirmimi, janë dy shembuj, të shumë prej temave që një program për fuqizimin shpirtëror të të rinjve ka nevojë të nxjerrë në dukje. Diskutimi i kujdesshëm i këtyre temave, krijon perceptimin shpirtëror dhe kontribon në zgjerimin e vetëdijes. 'Abdu'l-Bahá-i thotë:

"Ka disa shtylla që janë ngritur si mbështetje të palëkundshme të Besimit të Perëndisë. Më e fuqishmja ndër to është dituria dhe përdorimi i mendjes, zgjerimi i vetëdijes, depërtimi në realitetet e gjithësisë dhe në misteret e fshehura të Perëndisë Fuqiplotë."21

Ekzistojnë nivele të ndryshme vetëdije në të cilën një qënie njerëzore mund të jetojë. Të jesh i vetëdijshëm për qëllimin e vullnetin hyjnor, të kuptosh forcat që na ndikojnë ne dhe komunitetin tonë, dhe të përpiqesh për t'i kanalizuar forcat shpirtërore e mendore drejt ndërtimit të një bote të re, do të nënkuptonte një gjendje më të lartë vetëdije se ajo ku na tërheq jeta materiale me interesat e saj. Një nga sfidat më kryesore me të cilën do të ndeshet një Tutor i grupit të të rinjve, është sfida për t'i ndihmuar të rinjtë të arrijnë nivele më të larta të vetëdijes. Për të arritur këtë synim, të rinjtë duhet të kuptojnë konceptet që prodhojnë temat e jetës shpirtërore dhe të rrisin kapacitetin e tyre për të reflektuar mbi to, t'i analizojnë dhe t'i aplikojnë ato në jetë. Cilat janë disa prej këtyre temave dhe si mund të rritet një kapacitet i tillë?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 9

Në periudhën e adoleshencës, forcat dhe aftësitë e trashëguara në mënyrë të qenësishme brenda shpirtit njerëzor, shfaqen me një intesitet në rritje. Midis tyre, fuqia e të menduarit dhe e të shprehurit janë të një rëndësie të veçantë, dhe përkujdesja për to është jetësore në zgjerimin e vetëdijes. Ekziston një lidhje e ngushtë midis gjuhës dhe mendimit. Fuqia e të menduarit e zbulon veten nëpërmjet të folurit, dhe në këtë mënyrë, rritja e aftësisë së të shprehurit është e domosdoshme për kultivimin e të kuptuarit. Zhvillimi i aftësisë së të shprehuri dhe thellimi i kuptimit të personit mbi realitetin, shkojnë krah për krahë. Bahá'u'lláh-u thotë:

"O njerëz të Bahá-it! Burimi i zejeve, i shkencave e i arteve është aftësia e reflektimit. Mos i kurseni përpjekjet që nga kjo minierë ideale të shkëlqejnë të tillë margaritarë të urtisë e të të folurës që sjellin mirëqenie e harmoni ndërmjet të gjitha fiseve të tokës."22

Në një pasazh tjetër Ai thotë:

"Ai ka ardhur për shpëtimin tuaj, dhe ka sjellë mundime që ju të ngjiteni, me anë të shkallës së të folurit, në majën e të kuptuarit...".23

Zhvillimi i fuqisë së të shprehurit përfshin shumë më tepër se sa thjesht fitimin e aftësive mekanike në të lexuar, në të shkruar dhe në të folur. Ajo kërkon aftësinë për të lexuar me syrin e kuptimit, për të përshkruar idetë me qartësi dhe olekuencë, dhe për t'i shprehur konceptet në një mënyrë të saktë e të kuptueshme. Në ushtrimin e këtyre aftësive, të rinjtë mësojnë t'i përshtasin konceptet e rëndësishme shkencore, morale dhe shpirtërore, me analizat e botës që i rrethon, si dhe me formulimin e bindjeve personale mbi të cilat do të ndërtohet një ideologji e re sociale.

'Abdu'l-Bahá thotë se "masa e popullsisë nuk i di këto mjete jetike, që përbëjnë një ilaç të gatshëm për sëmundjet kronike të shoqërisë"24, dhe se në kohën e sotme "... duke qenë se shumica e njerëzve nuk kanë shkollimin e nevojshëm, ata nuk dinë madje as përdorimin e fjalëve për të shpjeguar se çfarë duan."25 Prandaj, mendoni se sa fatlumë janë ata që, në rininë e tyre të hershme, kanë pasur mundësinë të zhvillojnë fuqinë e të shprehurit dhe të ndërgjegjësohen për ilaçin hyjnor që shëron sëmundjet kronike të njerëzimit.

Në mësimin e mëposhtëm "Të marrësh fuqi nga fjala", një tekst i frymëzuar Bahá'í, i përdorur shpesh me të rinjtë që tashmë kanë avancuar përmes një numri librash, një grup të rinjsh po diskutojnë konceptin e "fjalës". Studjojeni atë dhe pastaj përpiquni të shpjegoni mënyrën se si ky material e rrit vetëdijen e të rinjve.

VI

Një nga aktivitetet më mbreslënëse të kryer nga grupi i të rinjve Alegria, në muajt e parë të ekzistencës së tij, ishte projekti i mbjelljes së pemëve. Sapo të rinjtë mbollën pesëdhjetë pemë frutore në tokën që rrethonte shkollën e tyre, ata menjëherë ftuan prindërit, miqtë e të afërmit e tyre në një ceremoni, gjatë së cilës, Elisa mbajti një fjalim të shkurtër mbi rëndësinë e përmisimit të mjedisit. Komuniteti e vlerësoi këtë projekt sepse pemët që ata mbollën do të jepnin frute dhe do të zbukuronin fshatin.

Ditën pas mbarimit të ceremonisë, para se të largohej nga Alegria, Elisa kërkoi të mbante një takim të veçantë me të rinjtë. "Sot, do të dëshiroja të flisnim rreth një teme, e cila do të jetë në qendër të diskutimeve për muajt në vazhdim," u tha ajo me entuziazëm të madh. "Sa për parathënie, më lejoni t'ju bëj një pyetje: Përse na krijoi Zoti ne?"

Mariela u përgjigj menjëherë, "Zoti na krijoi sepse na donte. 'Unë e doja krijimin tënd, prandaj edhe të krijova ty.' Këtë citat e kam mësuar që kur isha fëmijë dhe se kam harruar kurrë."

"Shkëlqyeshëm," ia ktheu Elisa. "Zoti na krijoi prej dashurisë së Tij të pafundme që ka për ne. Dhe për shkak të kësaj dashurie, Ai na ka pajisur me dhuratat më të mrekullueshme. Një nga dhuratat e Tij më të rëndësishme është aftësia për të përdorur 'fjalën'. Asnjë krijese tjetër që jeton, nuk i është dhënë aftësia për të folur me fjalë, për të lexuar fjalët, dhe për t'i kuptuar ato. Nëpërmjet fjalëve, ne komunkojmë me njëri tjetrin, dhe i bëjmë me dije njëri tjetrit atë që mendojmë dhe ndjejmë. Por mbi gjithshka, janë fjalët, ato nëpërmjet të cilave janë shprehur edhe mësimet hyjnore. Ne i kuptojmë këto mësime me anë të dëgjimit e të lexuarit të Fjalës së Zotit të zbuluar përmes Manifestimeve të Tij. Kështu që, tema që kam ndërmend për diskutimin tonë është fuqia e fjalës."

"Kam dëgjuar se fjala është më e fuqishme se shpata." tha Karlota.

"Kjo është plotësisht e vërtetë," shtoi Antonio. "Mirëpo që fjalët të kenë fuqi, ato duhet të shoqërohen nga veprat. Nëse jo, atëhere fjalët janë të zbrazëta dhe i merr era me të shpejtë. Një nga citatet e mia të preferuara thotë: 'Kini kujdes, O njerëz të Bahá'ít, se mos shkoni në rrugën e atyre që ndryshe flasin dhe ndryshe veprojnë.' "

"Po," shtoi Ana Maria. "Ju mund t'i thoni dikujt se jeni mikja e saj më e mirë, mirëpo nëse ju nuk e ndihmoni në kohën kur ajo ka nevojë, atëhere, ndoshta ju nuk jeni aspak një mik i mirë."

Komenti i Ana Marias ndezi imagjinatën e të gjithëve, dhe ata filluan të jepnin shembuj për të dyja rastet: si për fjalët e zbrazëta ashtu edhe për fjalët e shoqëruar nga veprat.

Më në fund Elisa tha, "Mirë. Ju të gjithë jeni të bindur se fjalët e shoqëruar nga veprat janë jashtëzakonisht të fuqishme. Fjalët kanë një fuqi të pabesueshme - ato mund të ndryshojnë botën. Dhe kjo është arsyeja që ju, që dëshironi të ndërtoni një botë më të mirë, duhet të mësoni t'i përdorni më së miri fjalët. Kjo do të thotë: se duhet ta mendoni fjalën, ta flisni fjalën, ta përhapni fjalën, dhe ta zbatoni atë në praktikë."

Të rinjtë mbetën për pak çaste të heshtur, duke menduar thellë mbi ato që kishte thënë Elisa. Pastaj, Diegos papritur i erdhi një ide. I emocionuar, ai brofi në këmbë përballë grupit dhe tha, "Tani e kuptoj se si do ta arrijmë përparimin material dhe shpirtëror: nëpërmjet fuqisë së fjalës, të shoqëruar nga veprat e kulluara."

Heshtje. Askush nuk tha ndonjë fjalë. Diego mbaroi së foluri thjesht duke ngelur në këmbë, duke u ndjerë i shqetësuar. Ai nuk e dinte nëse duhej të ulej apo të vazhdonte të rrinte në këmbë. Ai shikoi nga Elisa për ndihmë. Elisa u ngrit me ngadalë, shkoi drejt tij, dhe i mori dorën. "Ti ke zbuluar një të vërtetë shumë të madhe," i tha ajo atij. "Me kalimin e kohës, ti do të mësosh se sa e rëndësishme është kjo e vërtetë."

Ushtrime

1. Përdorni fjalët që pasojnë për të plotësuar fjalitë e mëposhtme:

shoqëroj, imagjinatë, shpreh, vepra, komunikoj, përmisoj,

dhuruar, krijon, mjedis, rrethinë, dhuratë, zbuluar, bind, i thellë.

a. Është për shkak të fuqisë së fjalës që ne jemi në gjendje të ______________

b. Xhulieta nuk donte që vëllai i saj më i vogël të shkonte i vetëm në dyqan, prandaj ajo vendosi ta ______________ atë.

c. Doktori u gëzua kur pa se shëndeti i vajzës së vogël po fillonte të ______________.

d. Vetëm duke i kërkuar me këmbëngulje, Luis Enrik arriti më në fund ta ______________ atë të fliste në takim.

e. Zoti na ka dhënë ______________ e jetës, dhe ne nuk duhet ta shpenzojmë atë më kot.

f. Kur Huan Karlos bën një premtim, ai përpiqet në maksimum për ta mbajtur atë. Fjalët e tij gjithmonë janë të shoqëruar me ______________.

g. Për shkak të dashurisë së Tij për ne, Zoti na ka dhënë shumë dhurata. Aftësia e përdorimit të fjalës është një prej dhuratave më të mëdha. Ai na ka ______________.

h. Tregimi i shkurtër u shkruajt tërësisht nga ______________ e autorit.

i. Për të ______________ me të tjerët, ne duhet të mësojmë të dëgjojmë.

j. Sesilja është e shqetësuar rreth ______________ dhe vendosi të japë një kurs në qendrën komunitare mbi masat e ruajtjes së shëndetit.

k. Sa herë që del një projekt për t'u bërë, Diego ka aftësinë që të ngjallë emocione tek të gjithë rreth tij. Ai ka aftësinë të ______________ entuziazëm.

l. Roberti ishte kaq i lodhur pas një pune të rëndë gjatë gjithë ditës, sa që shkoi të flerë dhe askush nuk mund ta zgjonte dot. Ai ishte në një ______________ gjumi.

m. Gjyshes sime nuk i pëlqente kurrë të tregonte moshën e saj, mirëpo kur kaloi të 100-ndat, ajo më së fundi ______________ moshën e saj.

n. Ana mbolli një kopësht rreth e qark shtëpisë së saj, dhe si rrjedhojë kishte lule të bukura, të formave dhe ngjyrave të ndryshme që ______________ atë.

2. Shkruani një fjali, duke përdorur secilën nga frazat e mëposhtme.

Vepra të kulluara: ________________________________________________

________________________________________________________________

Përmisimi i mjedisit: ______________________________________________

________________________________________________________________

Me entuziazëm të madh: ___________________________________________

________________________________________________________________

Zbatimi i fjalëve në praktikë: ________________________________________

________________________________________________________________

Duke reflektuar në atë që është thënë: _________________________________

________________________________________________________________

3. Fjalët kanë fuqinë për të drejtuar tek e mira ose tek e keqja, dhe në varësi të fjalëve që përdorim, në mund t'u japim të tjerëve këshilla të mira ose të këqija. Vendosni një "M" përballë shprehjeve që vijojnë më poshtë dhe që janë këshilla të mira; ndërsa vendosni një "K", përballë atyre shprehjeve që janë këshilla të këqija.

____ Ne duhet të jemi të bashkuar dhe kurrë të mos grindemi.

____ Nëse ke nevojë për diçka, atëhere merre. Punë e madhe se i prish punë pronarit.

____ Mos i mer të tjerët nëpër gojë.

____ Na ndodh të gjithëve të ndjehemi nganjëherë dembela; kur gjendeni në të tilla momente, është më mirë të mos bësh asgjë.

____ Punën e sotme mos e lër për nesër.

____ Nuk prish punë nëse shkoni në takim pak me vonesë.

____ Nuk ka rëndësi sa e vogël mund të jetë puna, ajo duhet bërë me përsosmëri.

____ Nuk ka gjë të keqe nëse gënjeni ndonjëherë.

____ Mos i bëj mirë askujt; pasi nuk ia vlen barra qiranë.

____ Qëllimi i vetëm i jetës është të bëjmë sa më shumë qejf.

____ Ne duhet të bëjmë përpjekje të përditshme për të përmisuar vetveten.

____ Puna është vuajtje.

____ E pse duhet t'i bindemi ligjit; ne të gjithë e dimë atë që është e mirë për ne.

____ Qëllimi ynë në jetë është të njohim dhe të adhurojmë Zotin.

____ Ne duhet të shqetësohemi vetëm për jetën tonë dhe jo jetën e të tjerëve.

____ Prindërit tuaj janë të moshuar: ata nuk dinë gjë për jetën në ditët e sotmë!

____ Pirja e një gote raki në të rrallë, nuk i bën keq askujt.

____ Jeta është e shkurtër. E pse të shkatërrosh veten duke punuar!

4. Mësimi zgjeron vetëdijen e të rinjve duke i ndihmuar ata të reflektojnë mbi konceptin e "fjalës". Si e arrin këtë gjë mësimi?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Ç'lloj lidhje shihni midis fuqisë së mendimit dhe fuqisë së shprehjes, pas shqyrtimit të mësimit të mësipërm?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 10

Një prej aftësive që të rinjtë kanë nevojë të mësojnë është aftësia për të lexuar pa u ngutur dhe t'i kuptojnë mirë domethëniet e pasazheve që lexojnë. Në shumë vende të botës ekziston një literaturë mjaft e larmishme për këtë epokë, duke filluar nga tekstet akademike shkollore e deri tek revistat komike. Edhe pse shumë elementë të kësaj literature mund të ndihmojnë në zhvillimin e të rinjve, megjithatë, efekti i tyre nuk mund të krahasohet me ndikimin që ushtrojnë mbi shpirtin e një të riu ato perla të së vërtetës që gjenden në Shkrimet e Shenjta. Ne e dimë se në këtë Dispensacion, Bahá'u'lláh-u ka futur brenda çdo fjale një fuqi të re. Ai thotë:

"Me anë të lëvizjes së Pendës Sime të lavdisë Ne, sipas urdhërit të Urdhëruesit të gjithëfuqishëm, kemi flladitur një jetë të re në çdo formë njerëzore dhe kemi futur fuqi të re në çdo fjalë. Të gjitha gjërat e krijuara shpallin shenjat e kësaj rilindjeje të përbotshme."26

Prandaj, materiali i përdorur për të ndihmuar të rinjtë në zhvillimin e fuqisë së shprehjes, duhet të përçojë ato kuptime të cilat reflektojnë besnikërisht shkrimet e Besimit. Për shembull, kuptimi ynë për drejtësinë, nëse ndriçohet nga teksti i shenjtë, do të thellonte nivelet e kuptimit që nuk janë dhe aq të dukshme në një botë e cila ka humbur kontaktin me realitetin shpirtëror. Pasuria e pamatë e kuptimeve që fshihen në Fjalën e Zotit, kur paraqiten me një imagjinatë të gjallë në një tekst, do t'i japë qëllim jetëve të tyre dhe gëzim në zemra.

"U ndriçofshin shpirtrat tuaj nga drita e Fjalëve të Perëndisë, dhe u bëfshi ju bartës të mistereve të Perëndisë, sepse nuk ka ngushëllim më të madh e lumturi më të ëmbël sesa të kuptuarit e mësimeve hyjnore. Nëse njeriu kupton domethënien e vërtetë të vargjeve të një poeti siç janë ato të Shekspirit, ai kënaqet e gëzohet. Sa më të mëdha janë gëzimi e kënaqësia e tij kur ai rrok realitetin e Shkrimeve të Shenjta dhe vihet në dijeni të mistereve të Mbretërisë!"27

Pasazhet e paraqitura më poshtë janë nga libri "Të Marrësh Fuqi nga Fjala". Tema e progresit përshkon gjithë tekstin. Materiali përpiqet të ndihmojë mendjet e reja të fitojnë një kuptim për konceptin e progresit, i cili është në përputhje me Mësimet e Besimit. Juve ju kërkohet që të përpiqeni për të bërë dallimin midis domethënies së progresit ashtu siç jepet në ditët e sotme nga mas-media, dhe domethënien e saj ashtu siç shprehet në ekstraktin që pason:

Disa kohë më parë, banorët e fshatit patën një vizitë nga një mësues i respektuar i cili u tha, "Alegria mund të bëhet një komunitet model, ku ne mund të arrijmë si progresin material ashtu edhe atë shpirtëror." Në fillim, Diego nuk e kuptoi siç duhej domethënien e "progresit material dhe shpirtëror", mirëpo ai u përfshi nga emocionet që kishin kapur të gjithë komunitetin. Dhe qysh atëhere, ai ka mësur shumë rreth kësaj çështje. Ai u bë i vetëdishëm se, edhe pse i vogël fizikisht, ai nuk është më një fëmijë dhe se është në gjendje të ndihmojë fshatin e tij për të arritur progresin e dëshiruar material dhe shpirtëror.

***

Pikërisht, gjatë një prej këtyre bashkëbisedimeve, ndodhi që Diego vendosi t'i pyeste të gjithë me radhe se ç'mendonin për progresin material dhe shpirtëror. Mariela, e cila gjithmonë ka diçka interesante për të thënë, u përgjigj menjëherë: "Unë e di me saktësi se çdo të thotë progresi material. Domethënë se ne jemi të varfër dhe se kemi nevojë për më shumë para që të mund të kemi gjërat të cilat do të na bëjnë të lumtur."

Komenti i Marielës i ngacmoi të gjithë, dhe ata të gjithë nisën të shkëmbenin opinionet e tyre. Kjo është pak a shumë ajo që ata thanë:

Antonio: "Unë nuk besoj se të qenit i pasur të bën të lumtur. Unë njoh shumë të varfër që janë të lumtur."

Karlota: "Vëllai im që është me pushimet shkollore të universitetit thotë se të pasurit shpikën idenë e 'të varfërit të lumtur' me qëllimin për të na mbajtur të kënaqur me punën."

Ana Maria: "Kjo mund të jetë edhe e vërtetë, por unë e di se lumturia vjen nga brenda dhe nuk varet nga gjërat materiale që një person mund të zotërojë."

Diego: "Por sidoqoftë, nuk është dhe aq gjë e bukur të jesh i varfër. Ne duhet të bëjmë përpjekjet tona më të mëdha për të përmisuar jetët tona."

Antonio: "Por të mos harrojmë që duhet të jemi të lumtur ndërsa bëjmë përpjekjet tona. Unë dua të punoj shumë për veten dhe komunitetin, por ama dua edhe të ndihem i lumtur ndërsa punoj. Kam kaluar shpesh një kohë të bukur me vëllain e Karlotës, por që kur ai filloi të fliste për të pasurit e të varfërit, nuk kam më dëshirë ta dëgjoj. Ai është i mbushur me shumë zemërim."

Roberto: "Unë e di se lumturia e vërtetë vjen nga afërsia me Zotin dhe nga bindja ndaj ligjeve të Tij."

Diego: "Kjo është e vërtetë, por nuk duhet të harrojmë se të duash Zotin do të thotë të duam edhe bashkë njerëzit tanë dhe t'i ndihmojmë ata."

Karlota: "Dhe të mos harrojmë se bindja ndaj ligjeve të Zotit do të thotë gjithashtu edhe të punojmë sëbashku për të ndërtuar një botë më të mirë, ku njerëzit nuk do të jenë më të varfër."

Pastaj, krejt papritur, Diego kuptoi se ata kishin folur gjatë gjithë kësaj kohe vetëm për progresin material.. "Po me progresin shpirtëror ç'u bë?" pyeti ai. Mirëpo tashmë të gjithë ishin të lodhur, dhe ata vendosën ta vazhdonin diskutimin herën tjetër.

***

Të rinjtë i kushtuan një kohë të madhe diskutimit të progresit material dhe shpirtëror. Një muaj më vonë, pikërisht para vizitës së Elisës, ata ranë dakort për të mbajtur një takim të veçantë ku të rishikonin konkluzionet e tyre. Kur të rinjtë ia paraqitën idetë e tyre Elisës, ajo u kënaq pa masë. Ajo i ndihmoi të sistemonin konkluzionet e tyre dhe të shkruanin deklaratën që pason më poshtë:

Deklarata e të Rinjve

Ne nuk jemi më fëmijë dhe duhet të mendojmë seriozisht për të ardhmen tonë. Bota në të cilën jetojmë është e mbushur me vuajtje, fatkeqësi dhe përçarje. Ne duam të ndërtojmë një botë të re, ku njerëzit të jetojnë në harmoni dhe ku mjerimi e lufta nuk ekzistojnë më. Me qëllim që të ndërtojmë një botë të re, ne duhet ta fillojmë me komunitetin tonë. Kjo është arsyeja se përse ne tani flasim në fshatin tonë të vogël, Alegria, rreth progresit material dhe shpirtëror. Që të përparojmë materialisht, ne duhet të përmisojmë bujqësinë dhe të kujdesemi më mirë për shëndetin tonë, të kemi më shumë shkolla dhe të jemi aktivë në fushën e biznesit e të industrisë. Me frutet e punës sonë, ne duhet t'i shndërrojmë shtëpitë, fshatin dhe mjedisin tonë në vende të mrekullueshme, ku të gjithë të kënaqemi me një mjedis të pastër e të shëndetshëm.

Progresi material për të gjithë njerëzit është i padobishëm nëse ne nuk arrijmë progresin shpirtëror. Pa shpirtërinë, disa do të bëhen të pasur ndërsa pjesa tjetër do të jetojnë në varfëri e mjerim. Për t'i arritur synimet tona si komunitet; ne duhet të jemi të bashkuar, të veprojmë me drejtësi, të bashkëpunojmë, të jemi miqësorë me njëri tjetrin, dhe të jemi bujarë, të ndershëm e besnikë. Drejtësia, shpirtmadhësia, dashuria, mirësjellja, ndershmëria dhe besnikëria janë cilësitë shpirtërore nëpërmjet të cilave ne arrijmë si progresin material ashtu edhe atë shpirtëror.

Ne kemi nevojë për këto cilësi shpirtërore jo vetëm për të ndërtuar një botë më të mirë, por edhe për jetën e shpirtit tonë në vazhdim, pasi kjo jetë nuk mbaron mbi këtë botë materiale. Progresi material dhe shpirtëror, nënkuptojnë se ne duhet të përpiqemi çdo ditë për të fituar përsosmëri në çdo gjë, si në aspektin material ashtu edhe në atë shpirtëror të jetëve tona; nënkupton se ne duhet të punojmë shumë për të ndërtuar një botë të drejtë dhe paqësore; nënkupton se ne duhet edhe ta pregatisim veten për një jetë të përjetshme të lumturisë dhe gëzimit.

***

Diego ka harxhuar shumë orë duke menduar mbi fjalimin e tij. Natyrisht, "Progresi Material dhe Shpirtëror i Alegrias" ishte subjekti që dëshironte të fliste. Po, ai nuk donte të fliste tej mase mbi subjektin në fjalë, dhe ai nuk donte të dukej sikur po i predikonte miqve të tij. Dhe kjo pra është mënyra se si arriti t'i shprehte idetë e tij:

Të qenurit pjesë e grupit të të rinjve të Alegrias ka pasur shumë vlerë për mua. Pjestarët e tij janë nga miqtë e mi më të mirë që kam pasur, dhe se disa nga çastet e mia më të lumtura janë kur ndodhem me ta. Mendoj se ne të gjithë kemi ndryshuar që kurse filluam të mbidhemi në takime dhe t'i bënim gjërat sëbashku. Kur filluam, ishim pak a shumë fëmijë, por mbledhja sëbashku na ka ndihmuar të hyjmë në stadin tjetër të jetëve tona në një mënyrë kuptimplote. Në sajë të diskutimeve dhe aktiviteteve tona, ne nuk po hyjmë në stadin e rinisë në një gjendje të çoroditur e të pashpresë. Tashmë ne e dimë se kemi një qëllim në jetë, dhe ne do ta ndihmojmë njëri tjetrin për të arritur qëllimet tona. Mendoj se do të jemi miq përgjithmonë.

Një nga idetë që kemi menduar që kurse formuam grupin tonë është ideja e progresit material dhe shpirtëror të Alegrias. Mendoj se në fillim ne ishim thjesht kuriozë për të ditur domethënien e saj. Mirëpo tani, për shumë nga ne, progresi material dhe shpirtëror është diçka për të cilën ne do të dëshironim t'ia përkushtonim energjitë tona. Shpresojmë që entuziazmi ynë të jetë ngjitës dhe të ndikojë mbi të gjithë banorët e fshatit.

Në saj të Elisës, e cila na ka drejtuar me dashamirësi, ne dimë disa gjëra të rëndësishme rreth progresit. Dimë që duhet të jemi gjithmonë të bashkuar, përndryshe të gjitha përpjekjet tona do na shkojnë dëm. Dimë që duhet të përpiqemi për të fituar përsosmërinë në çdo gjë; dita e nesërme duhet të jetë më e mirë se e sotmja. Dimë se fjalët e ndriçuara hyjnore dhe veprat e kulluara kanë fuqinë për të bërë ndryshimin. Por lind pyetja, përse e kanë fjalët një fuqi të tillë? Një nga arsyet kryesore është se nëpërmjet tyre ne zbulojmë, përfitojmë dhe komunikojmë njohurinë. Njohuria është zemra e progresit!

Dje po shikoja disa lopë që kullosnin përreth shtëpisë sime. Dhe mendova me vete, "Këto lopë kanë gjithshka që u nevojitet. I gjithë bari që ata dëshirojnë për të ngrënë ndodhet atje për ta. Përmes kullotës rrjedh një përrua nga i cili ato mund të pinë sa herë të dëshirojnë. Ato mund të shtrihen për t'u shlodhur nën rrezet e diellit ose nën hijen e pemëve kur të dëshirojnë. E ç'duan ato më tepër? Mirëpo pastaj arrita të kuptoja se kjo është gjithshka që ato kanë. Ato nuk kanë njohurinë apo kuptimin e asaj që po bëjnë. Ato janë skllevër të natyrës. Dhe më në fund arrita në vendimin se nuk do të dëshiroja të jetoja si një lopë. Prandaj i thashë vetes, "E ç'do të ndodhë nëse bëhem shumë i pasur por mbetem injorant? Çfarë të mire do të kem nga kjo? Me gjithë atë pasuri e pushtet unë nuk do isha gjë tjetër veç se një skllav - një skllav ndaj pasioneve të mia që do të më shtynin të bëja gjëra që madje as i kuptoj; një skllav ndaj lakmisë, një skllav ndaj të tjerëve që janë më të pasur se mua e më të fuqishëm." Kjo pra është arsyeja se përse zemra e progresit është njohuria. Njohuria na jep lirinë!

Në hapësirën poshtë, shkruani pak paragrafe që përshkruajnë mendimin tuaj për ato gjëra që të rinjtë duhet të kuptojnë rreth konceptit të progresit dhe përse:

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

PJESA 11

Në Shkrimet e Shenjta, shqiptimi është cilësuar me fjalë e fraza si "kristal i kulluar", "olekuencë", "depërtuese", "mbreslënëse", "i moderuar", "i mënçur" dhe të ngarkuar me "domethënie të mrekullueshme." Pritet që fjalët të cilat zotërojnë të tilla cilësi të kenë një ndikim kaq të jashtëzakonshëm sa "të djegin perden e dëshirës dhe pasionit" dhe të "shuajnë zjarrin e armiqësisë dhe të urretjes". Për më tepër, fjalët ushtrojnë ndikim në përshtatje me cilësitë shpirtërore të atij që i shqipton.

"Fjala njerëzore është një realitet që priret të ushtrojë ndikim dhe që duhet të moderohet. Sa për ndikimin e saj, ai kushtëzohet nga përsosuria dhe kjo, nga ana e saj, varet nga zemrat e çinteresuara e të kulluara."28

"Fjalët dhe thëniet duhet të jenë, veç kësaj, si prekëse dhe depërtuese. Por këto dy cilësi nuk mund të futen në asnjë fjalë po qe se ajo nuk thuhet tërësisht për hir të Perëndisë dhe nuk mbahet parasysh çfarë kërkojnë gjendja dhe njerëzit."29

"Unë i lutem Perëndisë t'i stolisë kokat tuaja me margaritarët e favorit të Tij, të ndezë në zemrat tuaja zjarrin e dashurisë së Perëndisë, t'i zgjidhë gjuhët tuaja për të shprehur fjalë domethënëse dhe kuptime e mistere të përkryera në takimet e besimtarëve, t'ju bëjë ju trëndafila të parajsës së EI-ABHA, engjëj të qiellit, të bashkuar në pikëpamjet tuaja, me mendime të harmonizuara dhe të manifestojë në fytyrat tuaja shenjat e shenjtërisë së Mbretërisë midis njerëzve".30

"Nëse doni që fjala dhe thëniet tuaja të kenë efekt në zemrat e ngurtësuara, jini të shkëputur nga çdo lidhje me këtë botë dhe kthejeni fytyrën drejt Mbretërisë së Perëndisë".31

1. Identifikoni nga pasazhet e mësipërme disa prej cilësive të cilat e pajisin të folurën njerëzore me fuqi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Si mund t'i ndihmoni të rinjtë për t'i zhvilluar këto cilësi shpirtërore?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PJESA 12

Në Shkrimet e Shenjta na thuhet se ne duhet ta drejtojmë fuqinë e shqiptimit ndaj arritjes së qëllimeve të larta e fisnike:

"Tani është momenti për të spastruar veten me ujët e shkëputjes që kanë rrjedhur nga Pena Supreme, dhe për të peshuar, krejtësisht për hir të Perëndisë, ato gjëra që , herë pas herë, janë dërguar ose manifestuar, dhe pastaj të përpiqesh, me gjithçka mundesh, të shuash, përmes fuqisë së urtisë dhe forcës së fjalës sate, zjarrin e armiqësisë e të urrejtjes që vlon në zemrat e popujve të botës".32

"Ky shërbëtor i bën thirrje çdo shpirti të zellshëm e të guximshëm të bëjë të gjitha përpjekjet dhe të ngrihet për të krijuar kushtet në të gjitha vendet e për të ngjallur të vdekurit me ujërat e gjalla të urtisë e të fjalës, për hir të dashurisë që ushqen për Perëndinë, të Vetmin, të Pashoqin, Fuqiplotin, Bamirësin."33

"Çdo fjalë ka shpirt, prandaj folësi ose parashtruesi i saj duhet ta thonë fjalën me kujdes në kohën dhe vendin e duhur, sepse përshtypja që bën çdo fjalë është e dukshme dhe e kapshme qartë. Qenia e Madhe thotë: Një fjalë mund të krahasohet me zjarrin, një tjetër me dritën dhe ndikimi që ushtrojnë të dyja është i dukshëm në botë. Prandaj i urti i ndriçuar në fillim duhet të përdorë fjalë të buta si qumështi, që bijtë e njerëzve të ushqehen e të mësohen me to dhe të arrijnë qëllimin e fundit të ekzistencës njerëzore, që është pozita e të kuptuarit dhe e fisnikërisë së vërtetë. Dhe po kështu ka thënë: Një fjalë është si stina e pranverës, që gjelbëron e lulëzon bisqet e njoma të trëndafilishtes së dijes, kurse një fjalë tjetër është si një helm vdekjeprurës. Është e nevojshme që i urti i matur të flasë me butësinë e tolerancën më të madhe, në mënyrë që ëmbëlsia e fjalëve të tij ta shtyjë gjithsecilin të arrijë atë që i ka hije pozitës së njeriut."34

1. Përcaktoni nëse thëniet që pasojnë janë të vërteta ose të gabuara:

Fuqia e shprehjes duhet drejtuar ndaj:
a. Fitimit të një argumenti. V G

b. Shtjellimit të së vërtetës duke parashtruar argumenta të qarta. V G

c. Shuarjes së zjarrit të armiqësisë dhe urretjes në zemrat e njerëzve. V G

d. Manipulimit të të tjerëve. V G
e. Fshehjes së të vërtetës. V G
f. Shpjegimit të mistereve të universit. V G
g. Ilustrimit të temave komplekse. V G

h. Qartësimit të keqkuptimeve dhe ndërtimit të një vizioni të

unifikuar. V G

i. Demonstrimit të superioritetit të dikujt. V G

j. Kërkimit të realitetit. V G
k. Përmisimit të konditave të njerëzve. V G

l. Mbrojtjes së të drejtave të të shtypurve. V G

2. Thuani pak fjalë për mënyrën se si do mund t'i ndihmonte të rinjtë fuqia e shprehjes në shtegun e transformimit të tyre personal si edhe në përpjekjet e tyre për të kontribuar në transformimin e shoqërisë:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PJESA 13

Kur ndihmojmë të rinjtë në zhvillimin e fuqisë së shprehjes, ne nuk duhet të harrojmë kurrë se është Fjala e Zotit, ajo e cila fut brenda të folurit njerëzor fuqinë dhe e pajis zemrën e mendjen njerëzore me kuptim të vërtetë. Kjo është një temë me të cilën juve jeni tashmë të njohur; megjithatë, juve ju kërkohet të ndaleni pak këtu dhe të reflektoni mbi pasazhet e mëposhtme:

"Ylli i Ditës i të folurit, duke ndritur me shkëlqim nga agimi i Revelacionit hyjnor, i ka ndriçuar aq shumë Pergamenat e Tabelat, saqë mbretëria e të folurit dhe sundimi i lartësuar i të kuptuarit dridhen prej gëzimit e ekstazës dhe rrezatojnë shkëlqimin e dritës së Tij..."36

"Thuaj: Ne kemi bërë që lumenjtë e fjalës Hyjnore të rrjedhin nga Froni Ynë, që bimët e njoma të urtisë e mirëkuptimit të mbijnë nga toka e zemrave tuaja."37

"Përmes flladeve të fjalës Sate qielli i të kuptuarit është stolisur, dhe nga rrjedhja e Penës Sate çdo kockë e dërrmuar është gjallëruar".38

"Është, pra, e qartë dhe duket hapur se dhurata e parë e Perëndisë është Fjala, dhe zbulues e bartës është fuqia e të kuptuarit. Kjo Fjalë është mësuesi kryesor në shkollën e ekzistencës dhe reveluesi i Atij që është Fuqiplotë. Gjithçka që shihet është e dukshme vetëm përmes dritës së urtisë së saj. Gjithçka që duket qartë s'është veçse një shenjë e dijes për të. Të gjithë emrat s'janë veçse emri i saj, dhe fillimi e fundi i të gjitha gjërave duhet doemos të varen nga kjo".9

Ju mund të dëshironi t'i mësoni citimet e mësipërme përmendësh nëse akoma nuk e keni bërë këtë gjë.

PJESA 14

Ne jetojmë në një kohë kur njerëzimi po ndeshet me një falimentim moral. Standartet që udhëhoqën njerëzimin për shekuj me radhë, po e humbasin pa u vënë re ndikimin e tyre dhe po zëvëndësohen nga vlerat e materializmit të shfrenuar, nga një ideologji e ngritur mbi relativizmin ekstrem dhe kërkesat e një individualizmi të papërmbajtur. Në këtë klimë, të rinjtë po lihen vazhdimisht pa një udhërrëfim moral dhe kanë vështirësi të bëjnë dallimin midis së drejtës dhe së gabuarës. Asgjë tjetër veç Fjalës së Perëndisë nuk mund të ripërtërijë ndjesitë shpirtërore që të aftësojnë qënien njerëzore të bëjë dallimin. Abdu'l-Bahá na thotë se Fjala e Zotit ndriçon mbretërinë e mendimit dhe të vlerave morale:

"...Në mbretërinë shpirtërore të intelektit e të idealizmit duhet të ketë një qendër ndriçimi, dhe kjo qendër është Dielli i përjetshëm, kurdoherë ndriçues, Fjala e Perëndisë. Dritat e saj janë dritat e realitetit që ka shkëlqyer mbi njerëzimin, duke ndriçuar mbretërinë e mendimit e të moralit, duke i dhënë njeriut dhuratat e botës hyjnore".40

Për të qenë në gjendje për të bërë zgjedhje të vlerave morale, njeriut i nevojiten më shumë se një seri ligjesh të caktuara; duhet ndërtuar një strukturë e tërë morale në mendjen dhe zemrën e një të riu, bashkë me një qëllim të fortë social - një strukturë, e cila do mund të lidhë sëbashku konceptet shpirtërore, modelet e sjelljes dhe dijen e pasojave, dhe të mbahet në këmbë nga forcat e vullnetit dhe kurajos. Një strukturë e tillë morale, duket sikur ka një lidhje të ngushtë me strukturën e gjuhës, e cila operon në mendjen e individit. Kjo gjuhë, siç është thënë në kapitujt e mëparshëm, duhet të jetë shumë e pasur, ashtu që ta aftësojë të riun të kuptojë forcat e fuqishme sociale, kulturore dhe ideologjike të cilat formësojnë vlerat e njerëzve, si dhe forcat shpirtërore që nevojiten për t'i ndryshuar ato.

Lidhja e ngushtë midis strukturës së gjuhës me të cilën një person shpreh mendimin, dhe strukturës morale që qeveris mendimet e sjelljet e tij, mbart vlera të dobishme për mënyrën se si u duhet mësuar gjuha ashtu edhe morali. Përmbajtja e materialeve të përdorura për mësimin e gjuhës, patjetër që do të jetë e ndryshme në varësi të vlerave të atyre që i pregatisin ato. Përmbajtja e tyre mund të transmetojë konceptet morale, por në një mënyrë të dyanshme, aq sa madje të shkaktojnë edhe dëmtim shpirtëror. Po ashtu edhe përmbajtja e edukimit moral mund të ndryshojë në varësi të konceptit të moralit që propagandohet. Për shembull, një njeri mund të identifikojë volume të materialit edukativ, në të cilën konceptet morale paraqiten si një seri virtytesh, obligimesh, rregullash dhe faktesh, që synojnë përmisimin e sjelljes pa elementët e gjuhës e të mendimit që të mund të rrisë perceptimin shpirtëror e të mbështesë angazhimin në transformimin social. Metoda e përshtatshme për një program që i dedikohet fuqizimit shpirtëror të të rinjve, do t'i kushtojë medoemos vëmendje rolit të gjuhës në krijimin e strukturës morale. Edhe pse gjuha e materialit të përdorur do të jetë e hapur dhe me mundësi eksplorimi, megjithatë, ajo do të shmang atë lloj relativizmi, i cili ka pllakosur si një lëngatë murtaje edukimin moral në dekadat e kohëve të fundit.

Të Ecësh në Shtegun e Drejtë është një tjetër tekst që Instituti Ruhi rekomandon për t'u studjuar nga të rinjtë. Ky tekst përfshin njëzet tregime, secili i lidhur me një temë morale. Tregimet janë përdorur në shumë kultura si një mjet për transmetimin e urtësisë nga njëri brez tek tjetri. Në këtë tekst, disa nga tregimet e njohura, janë rishkruar në një mënyrë të tillë sa të bëjnë të mundur largimin e paqartësive të shoqëruar me mesazhet që ato kanë transmetur tradicionalisht. Po ashtu secili mësim pëmban ushtrime në gjuhë për të ngritur aftësitë linguistike kaq të rëndësishme për një zhvillim të shëndetshëm të strukturës morale. Mësimi i mëposhtëm nis me një fabul të cilën ju e njihni tashmë. Kjo fabul është rishkruar me qëllimin e përkrahjes së një mënyre mendimi dhe sjellje, e cila është qartësisht e karakterit etik. Lexojeni atë dhe diskutoni se në ç'mënyrë është i çliruar, mesazhi moral që kjo fabul transmeton, nga standartet e relativizmit dhe të tendencës për të pranuar normat negative të kulturës:

Ata që janë të zgjuar nuk mashtrohen nga lajkat. Sigurisht, që çdokush inkurajohet nga lëvdata. Por të mos harrojmë se dëshira e madhe për lëvdata mund të na e dobësojë gjykimin.

Një herë, një dhelpër na pa një sorrë që u largua fluturimthi me një copë djathë në sqep. "Duhet ta marrë patjetër atë djathë," tha dhelpra me vete dhe kështu që ndoqi hijen e sorrës derisa ajo u ul në degën e një peme.

"Mirëdita, mikesha ime e dashur," tha dhelpra, duke shfaqur sjelljen më të mirë. "Dukeni shumë e bukur sot. Pendët i ke të shkëlqyeshme dhe sytë të ndrisin porsi një xhevahir. Dhe as që nuk diskutohet që keni edhe një zë të mrekullueshëm. Ah! Sikur të mund t'ju dëgjoja kur këndoni."

Këto fjalë ishin porsi ujë i freskët për etjen e sorrës për lëvdata. Kështu që ajo ngriti lart kokën me krenari dhe u bë gati të ofronte një këngë për nder të mikes së saj magjepsëse.

Sigurisht, na çastin që hapi sqepin, i ra copa e djathit. Dhelpra e rrëmbehu menjëherë në ajër pa rënë akoma në tokë dhe u largua me vrap, ndërsa zëri i bezdisshëm i sorrës mbushte ajrin.

TË KUPTUARIT

Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme me fjali të plota.

1. Çfarë pa dhelpra?
2. Ç'kishte sorra në sqepin e saj?
3. Ç'bëri dhelpra për të marrë djathin?

4. A kishte sorra në zë të mrekullueshëm me të vërtetë?

5. A ishte e sinqertë dhelpra në lëvdatat e saj?

6. Kjo ngjarje ndodhi në një qytet, fshat apo pyll?

FJALOR

Përfundoni secilën prej fjalive të mëposhtme duke përdorur një prej fjalëve që pasojnë:

inkurajuar, dëshirë e fortë, magjepsës,
hije, lavdërim, i kënaqur, krenari,
i pëlqyeshëm, gjykim, i dobësuar.

1. Mësuesja mendoi për studentët e saj se ata ishin punëtorë dhe ajo ishte e mbushur __________________ për ta.

2. Armando dhe vëllai i tij kaluan sëbashku një ditë __________________ duke punuar në fushë e duke biseduar për planet e tyre të ardhshme.

3. Hong Meit i pëlqente të udhëtonte dhe kishte një _________________ për të parë vënde të reja.

4. Ajo kishte një zë të bukur, dhe mësuesja e saj e __________________ atë për të studjuar muzikë.

5. Fermeri tregoi një __________________kur mbolli farat e tij menjëherë pas shirave të para.

6. Çandu nuk ishte __________________ me notën që mori në provim, prandaj vendosi të studjonte më shumë.

7. Zhong Xhiang kishte rënë në hall, mirëpo për shkak se kishte shumë __________________, ai nuk i lejonte të tjerët që ta ndihmonin.

8. Me mbarin e ditës, __________________e gjatë e pemës bie mbi kopësht.

9. Ishte një histori e __________________ dhe fëmijët donin ta dëgjonin atë përsëri.

10. Ai ishte __________________shumë nga sëmundja e tij, por shpejt filloi të punonte, duke e ditur se do të forcohej me kalimin e kohës.

DISKUTIM

E si mund të jemi të sigurtë se nuk mashtrohemi nga lajkatimi?

PËRMENDËSH

"Ruajeni veten me syçeltësinë më të madhe, se mos bini në grackën e mashtrimit e të hilesë".41

Diskutojini pyetjet që pasojnë në grupin tuaj:

1. Nëse dikush është i pakujdesshëm, ky tregim mund të tregohet - dhe në fakt është treguar - në një mënyrë që nënëkupton admirimin për zgjuarsinë e dukshme të dhelprës. Si e shmang një përshtypje të tillë ky version i tregimit?

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

2. Cila është tema kryesore morale që shpreh ky tregim?

__________________________________________________________________

3. Cilat janë konceptet e tjera që përçohen në lidhje me këtë temë kryesore?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Sa mjet i efektshëm është kjo fabul, për t'i ndihmuar të rinjtë të kuptojnë konceptet morale?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Çfarë aftësish zhvillojnë tek të rinjtë ushtrimet?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Si e jep diskutimi kontributin e tij në zhvillimin e fuqisë së mendimit e të reflektimit?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Cili është roli i të mësuarit përmendësh në fund të mësimit?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PJESA 15

Për të ndihmuar të rinjtë që të kuptojnë çështjet morale që fshihen në zgjedhjet që ata bëjnë, do të ishte e rëndësishme t'i njihje ata me situata që janë të ngjashme me realitetin e tyre. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë se, në emër të të qenurit realist, duhet t'i tërhiqet vëmendja ndaj shfaqjeve të natyrës më të ulët të qënies njerëzore. Kur situatat merren në shqyrtim, ndërkohë kur ato janë të pranueshme për të rinjtë, nuk duhet të jenë nga më të rëndomtat në një shoqëri të kalbëzuar, por duhet të përfaqësojnë ato standarte të mendimit e sjelljes, që do t'i frymëzojnë ata për t'u përpjekur në arritjen e përsosmërisë në të gjitha gjërat. Kjo mund të bëhet e mundur vetëm nëse shmangen paternalizmi, bisedat fëminore dhe gjuha e predikimit mbi sjelljen e mirë. Merrni në konsideratë mësimin që pason nga një tjetër tekst për të rinjtë i titulluar Të mësosh rreth Përsosmërisë. Në mësimin e mëposhëm, Zonja Çen po përshkruan konceptin e pastërtisë për nipërit e saj dhe po i ndihmon ata, me ndihmën e disa ushtrimeve, të fitojnë një kuptim më të plotë të domethënies së saj:

Zonja Çen thotë se kondita e dytë e përsosmërisë është një jetë e shenjtë dhe e dlirë, që nënkupton modestinë, pastërtinë, përmbajtjen, mirësjelljen dhe kthjelltësinë e mendjes. Ajo nis dhe përshkruan pastërtinë, themelin mbi të cilin duhet ndërtuar një jetë e dlirë:

"Imagjinoni një pasqyrë. Nëse e pastroni nga i gjithë pluhuri, ajo do të pasqyrojë dritën. Në po të njëjtën mënyrë, kur një zemër është e pastruar nga mospërsosje të tilla si zilia, urretja dhe krenaria, atëhere ajo bëhet e pastër dhe mund të pasqyrojë dritën qiellore. Mencius ka thënë se një njeri fisnik nuk e humbet gjendjen fëminore të zemrës së tij. Sigurisht që kjo është e vërtetë, por të mos harrojmë se zemra e një fëmije është e pastër për shkak të pafajësisë dhe dobësisë, dhe se pastërtia fëminore nuk është testuar akoma. Tashmë ju jeni në një moshë kur nuk mund të konsideroheni më fëmijë. Dhe ndërsa rriteni, ju do të bëheni të zgjuar e të fortë. Megjithatë, secili nga ju duhet të jetë vigjëlent dhe të kujdeset shumë që të mos humbasë pastërtinë e zemrës. Ju nuk duhet të lejoni që pastërtia e zemrës suaj të njolloset me papastërtitë e kësaj bote. Mirëpo këtë ju duhet ta bëni nëpërmjet fuqisë së arsyes dhe të besimit. Ju mund të mbeteni të pastër vetëm nëpërmjet përpjekjeve dhe ushtrimit të vullnetit."

Pastaj Zonja Çen shpjegon se koncepti i pastërtisë shpesh është keqkuptuar dhe i kërkon të rinjve të identifikojnë nga lista e mëposhtme ato atribute që nënkuptojnë pastërtinë dhe ato cilësi që i mvishen gabimisht pastërtisë:

Të jesh i çiltër
Të jesh i sinqertë
Të jesh naiv
Të jesh i lirë nga hipokrizia
Të kesh një mendje të kthjellët
Të kesh një trup të pastër
Të jesh torollak
Të jesh i lirë nga krenaria
Të jesh fanatik
Të jesh mendje e thjeshtë
Të jesh i lirë nga mashtrimi
Të jesh altruist e vetmohues
Të jesh i dobët
Të jesh emocional
Të jesh inteligjent
Të jesh i sjellshëm
Të mos jesh pretencioz

Të rinjtë mësojnë përmendësh citatet e mëposhtme dhe i diskutojnë me gjyshërit e tyre pyetjet që pasojnë:

"Këshilla Ime e parë është kjo: zotëro një zemër të dëlirë, të dashur e rrëzëlluese, që yti të jetë një sovranitet i lashtë, i pavdekshëm e i përjetshëm."42

"Gjëja e parë në mënyrën e jetesës së një qenieje njerëzore duhet të jetë dëlirësia, pastaj freskia, pastërtia dhe pavarësia e shpirtit. Më parë duhet të pastrohet shtrati i rrëkesë, pastaj të lëshohen në të ujërat e kulluara të lumit."43

1. Një hipokrit është ai njeri i cili pretendon të jetë i drejtë dhe i ndershëm ndërkohë kur nuk është. Cila është gjëja më e keqe, të kesh shumë dobësira apo të jesh një hipokrit?

2. Cilat janë disa nga papastërtitë prej të cilave ne duhet të pastrojmë mendimet tona?

3. Cili ka më shumë sukses në këtë botë, ai që ka një zemër të pastër apo ai që është i pasinqertë?

PJESA 16

Zhvillimi i perceptimit shpirtëror, rritja e fuqisë së shprehjes, dhe ndërtimi i një strukture të shëndoshë morale, të gjitha këto të çojnë tek fuqizimi shpirtëror. Për fat të keq, që të zotërosh fuqi, kjo shpesh është e shoqëruar më vlera të cilat bien ndesh me natyrën shpirtërore të qënies njerëzore.Zakonisht, imazhet që na vijnë në mendje kur paraqitet koncepti, janë ato të kontrollit, manipulimit, dominimit, sundimit, supremacisë dhe nështrimit. Sidoqoftë, synimi juaj është të ndihmoni të rinjtë të zhvillojnë një lloj të ndryshëm fuqije. Fuqia morale buron nga dashuria, drejtësia, njohuria, kuptimi, perceptimi i mprehtë dhe nga shërbimi. Procesi i fuqizimit që ne po eksplorojmë këtu është një proces i cili e shndërron një mushkonjë në një shqiponjë, një pikëz uji në lumenj e dete, dhe një atom në diej ndriçues. Duke reflektuar mbi citatet nga disa prej lutjeve të Bahá'u'lláhut dhe të Abdu'l-Bahá'it, në të cilat ne i lutemi Zotit për disa atribute, na jep neve kuptime domethënëse për natyrën e fuqizimit shpirtëror dhe moral:

"Të lutem Ty, O Ti Që je Zoti i të gjithë emrave dhe Sundimtari i tokës e i qiellit, të lejosh që ata që janë të dashur për Ty të bëhen secili një kupë e mëshirës Sate në ditët e Tua, që ata të mund të gjallërojnë zemrat e shërbëtorëve të Tu. Jepu gjithashtu fuqi atyre, O Perëndia im, që të jenë si shiu që resh nga retë e hirit Tënd, dhe si erërat që përhapin aromat pranverore të dashamirësisë Sate, që përmes tyre dheu i zemrave të krijesave të Tua të vishet me blerim, dhe të sjellë gjërat që do të përhapin aromën e tyre mbi mbarë zotërimet e Tua, që secili të mund të ndiejë kundërmimin e këndshëm të Rrobës së Revelacionit Tënd".44

"Na jep neve fuqi, pra, O Perëndia im, të përhapim gjerësisht shenjat e Tua midis krijesave të Tua, dhe ta ruajmë Besimin Tënd në mbretërinë Tënde".45

"Me jep, pra, fuqi, O Perëndia im, të numërohem midis atyre që mbahen pas ligjeve e porosive Tuaja vetëm për hirin Tënd, me sytë të mbërthyera në fytyrën Tënde".46

"Na jep, pra, fuqi, O Perëndia im, të heqim dorë nga vetvetja dhe të mbahemi fort pas Atij Që është Manifestimi i Vetes Sate, Më i Lavdëruari, Më i Larti".7

"Unë të lutem, për Atë që është Ditëburimi i emrave të Tu dhe Vendagimi i atributeve të Tua, të porositësh për mua atë që do të më bëjë të aftë të vihem në shërbimin Tënd dhe të lartësoj virtytet e Tua."48

"Bëmë të aftë të jem një prej shërbëtoreve të Tua që ka arritur të ketë pëlqimin Tënd."49

"Mbroji këta fëmijë, ndihmoji me mirësi ata që të edukohen, dhe bëji të aftë që t'i shërbejnë botës së njerëzimit."50

"Lësho, pra, mbi mua, O i Shumëdashuri im, atë që do të më japë mundësi të jem i patundur në Kauzën Tënde, që dyshimet e të pabesëve të mos më pengojnë dot ta kthej fytyrën drejt Teje".51

"Më jep, pra, mundësi të kem një vend të së vërtetës në praninë Tënde, më dhuro një shenjë të mëshirës Sate dhe më lejo të bashkohem me ata ndër shërbëtorët e Tu që nuk do të kenë frikë dhe as do të bien në hidhërim".52

"O Perëndia im, ndihmoje shërbëtorin Tënd të të lartësojë Fjalën dhe të hedhë poshtë atë që është e kotë dhe e rreme, që të vendosë të vërtetën, të përhapë gjithandej vargjet e shenjta, të zbulojë shkëlqimet dhe të bëjë që drita e mëngjesit të agojë në zemrat e njerëzve të drejtë."53

"Jepu atyre mundësinë të shquhen midis njerëzve të Tu, që të lartësojnë fjalën Tënde dhe të çojnë përpara Kauzën Tënde".54

PJESA 17

Tani le të shqyrtojmë në disa detaje, dy prej librave të rekomanduar nga Instituti Ruhi për t'u studjuar nga të rinjtë gjatë vitit të parë. Libri Fllade të Konfirmimit normalisht është teksti i parë që përzgjedh një grup. Aty tregohet historia e Musondës, një vajzë e re që sapo ka mbushur të 13-at, dhe për kushurirën e saj më të madhe, Rozën, e cila erdhi për vizitë gjatë pushimeve shkollore. Sëbashku me vëllanë e Musondës, Godvinin, dhe shoqen e tij, Çishimba, vajzat menduan rreth të ardhmes së tyre dhe diskutuan shpresat e mundësitë e tyre. Ka një numër idesh që grupi juaj ka nevojë të diskutojë, por para kësaj, ju duhet ta lexoni të gjithë librin deri në fund, dhe pastaj lexojeni atë përsëri nga fillimi me shumë kujdes dhe kryeni ushtrimet. Pasi të njiheni mirë me përmbajtjen e librit, merrni në konsideratë atë që vijon më poshtë:

Padyshim që e keni vënë re se tema që përshkon gjithë tekstin është "konfirmimi". Më poshtë janë ato pasazhe të librit, të cilat e shpalosin temën ose nëpërmjet diskutimit midis personazheve kryesorë të tregimit, ose përmes ngjarjeve që tregojnë veprimin e konfirmit hyjnor. Secili seksion është një pasazh i marrë nga një prej mësimeve, ashtu që ato të shfaqen në libër. Në hapësirat boshe të bëra për ju, shkruani për mënyrën se si është trajtuar koncepti i konfirmimit në secilën prej tyre, si dhe për mënyrën se si mund të zhvillohet kuptimi që pjesmarrësit kanë për subjektin, përgjatë rrjedhës së mësimeve:

"Unë mendoj për shërbimin. Dua të bëj diçka që të ndihmojë njerëzit e tjerë. Do të doja të bëhesha infermiere, por duhet të studioj shumë. Veç kësaj, kjo kushton dhe unë nuk mendoj se prindët e mi kanë para të mjaftueshme", shpjegon Musonda.

"Po, por ti mund ta provosh, Musonda", thotë Roza. "Ka një fjalë, 'konfirmim', që unë e kam mësuar disa javë më parë në një prej mësimeve të mia. Mësuesi im thotë se Perëndia na konfirmon dhe ne ndihmon në atë që bëjmë. Mua tani më pëlqen shumë kjo fjalë. Unë jam e sigurt se ti do të marrësh konfirmimin e Perëndisë nëse ta do zemra të bëhesh infermiere".

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Atë natë më vonë, kur vajzat janë në shtrat, Musonda i pëshpërit Rozës: "Roza, ti the fjalën 'konfirmim'. A do të thotë kjo që nëse unë bëj të gjitha përpjekjet në punën e shkollës Perëndia do të na dërgojë para që unë të mund të studioj për infermiere?"

Roza kthehet dhe shikon Musondën. "Jo tamam kështu. Dua të them, nuk e di. Ne duhet të përpiqemi të bëjmë këtë apo atë gjë dhe të shohin se ç'dyer hapen. Por unë di që Perëndia i jep secilit prej nesh talente. Ne duhet të gjejmë ç'talente kemi dhe pastaj të mësojmë si t'i përdorim ato", përgjigjet Roza.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Godvini ka një bashkënxënës e shok të ngushtë, i cili e ka emrin Çishimba. Ai shkon shpesh për vizitë te Mulengat, dhe sonte po rri për darkë. Biseda rreth tavolinës kalon nga një temë në tjetrën. Musonda do që të dalë te çështja e konfirmimit, dhe pret me padurim. Më në fund, ka disa momente heshtjeje. "Roza dhe unë kemi biseduar lidhur me konfirmimin", thotë Musonda.

"Ja se ku vajti motra ime e vogël", thotë Godvini, duke qëruar fytin. Por për çudinë e tij, Çishimba duket i interesuar.

"Çfarë nënkupton për ju kjo fjalë?" pyet ai Musondën.

Musonda, gjithashtu e çuditur, shikon nga Roza, duke shpresuar se do të përgjigjet ajo.

"Konfirmimi... Perëndia na konfirmon e na ndihmon në atë që ne bëjmë", thotë Roza.

Çishimba një copë herë nuk thotë gjë. Në sytë e tij ka hidhërim."Disa muaj më parë", fillon ai me ngadalë, "babai im humbi punën. Ai është i ndershëm e i përgjegjshëm, dhe secili e di këtë. Për tetëmbëdhjetë vjet me radhë ai ka punuar si roje në një shoqëri, pastaj, papritur, ata e pushuan. Ne të gjithë e dimë arsyen. Në qoftë se ata do ta mbanin atë edhe dy vjet të tjera, ai do të dilte në pension dhe shoqëria do të duhej t'i paguante atij pensionin. Ne nuk kemi shumë kursime. Edhe pse vëllai im më i madh na ndihmon, duket se unë nuk mund të kthehem në shkollë vitin tjetër sepse nuk mund të paguaj për dhomën dhe mensën. Unë me të vërtetë e dua shkollën. Vras mendjen përse Perëndia nuk më ndihmon mua".

Të gjithë i drejtuan sytë nga Z. Mulenga, duke pritur që ai t'i përgjigjet kësaj pyetjeje.

Z. Mulenga buzëqesh dhe thotë: "Që Perëndia na konfirmon kur ne bëjmë ndonjë përpjekje nuk do të thotë se jeta është e lehtë. Jetët tuaja do të jenë plot vështirësi, dhe fatkeqësisht shumë prej tyre do të shkaktohen nga padrejtësia. Por ju duhet të punoni shumë, e qoftë edhe pse gjërat për një kohë mund të mos shkojnë ashtu si dëshironi ju, duhet të jeni të sigurt për konfirmimin e Perëndisë. Ai do t'ju konfirmojë ju veçanërisht në përpjekjet tuaja për t'i dhënë fund padrejtësisë". Ai kthehet nga Çishimba dhe thotë: "Familja juaj është e bashkuar dhe punëtore. Mua ma thotë zemra se gjërat do të ndryshojnë për ju. Ke fjalën time për këtë".

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Të hënën tjetër dy vajzat shkojnë me Znj Phiri në klinikë. Kur vjen koha që nënat të fillojnë mësimin e tyre, Musonda dhe Roza i nxjerrin fëmijët jashtë dhe rrinë me ta nën hijen e një peme. Ata këndojnë këngë dhe luejnë bashkë, dhe Roza u tregon atyre një histori. Historia ishte në përfundim, kur nënat vijnë të marrin fëmijët e tyre. Të gjithë janë të gëzuar. Znj Phiri dhe punonjësit e tjerë të shëndetësisë janë të kënaqur dhe u thonë vajzave të vijnë përsëri javën tjetër.

Gjatë rrugës për në shtëpi, Musonda është shumë e menduar. Më në fund ajo e thyen heshtjen dhe i thotë Rozës, "A mendon se ajo që ndodhi sot ka të bëjë në njëfarë mënyre me 'konfirmimin'? Ti dëshiron të bëhesh mësuese dhe unë dëshiroj të bëhem infermiere, dhe këtu ne ishim në një klinikë duke dhënë mësim e duke u kujdesur për fëmijët".

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Në javët qysh kur Roza ka ardhur të rrijë me të, dy vajzat kanë biseduar për shumë gjëra dhe koka e Musondës është plot me ide. Këshut një mëngjes ajo vendos të shkojë te vendi i saj i preferuar. Ndërsa rri shtrirë mbi shkëmbin, ajo kujton ditën në klinikë. "Ishte mirë të bëje diçka të dobishme", mendon ajo me vete. Ajo sjell ndërmend se ç'thotë shpesh i ati, se pemët prodhojnë fruta. Atëherë, vret mendjen ajo, "Si të sigurohem unë që jeta ime prodhon fryte të mira?" Menjëherë ajo mendon për fjalën "konfirmim".

Pikërisht atëherë ka një shkulm të fortë ere. Ajo shpërndan në ajër disa gjethe. Midis gjetheve Musonda sheh një zog të vogël të verdhë. Pasi era fashitet, të gjitha gjethet bien në ujë, por zogu vazhdon të fluturojë. Duke vëzhguar zogun, asaj i vjen në mendje një mendim. Era i dha zogut të vogël një shtytje dhe tani ai po fluturon gjithnjë e më lart. Ndoshta kjo është domethënia e konfirmimit. Zogu bëri përpjekjen për të fluturuar dhe era e ndihmoi atë.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

"A mendon për të ardhmen tënde, Godvin?" pyet Musonda. "Çfarë dëshiron të jesh ti?"

Godvini vazhdon të punojë me biçikletën. "Nuk e di. Unë dua të fitoj para. Unë dua të ndihmoj prindët tanë dhe ndonjë ditë të kem familje", përgjigjet ai.

"Por a mendon ndonjëherë ti për talented e tua dhe si mund t'i përdorësh ato?" pyet Musonda. "Roza dhe unë bisedojmë shumë për këtë".

"E di, e di", thotë ai duke marrë një çelës mekanik. "Dhe ju gjithmonë bisedoni lidhur me 'konfirmimin'... 'Perëndia na ndihmon kur bëjmë një përpjekje'".

"Por kjo është e vërtetë, Godvin". Pastaj ajo i tregon atij historinë e zogut të verdhë dhe erës. Ajo i tregon gjithashtu atij për punën që ajo dhe Roza kishin bërë me fëmijët në klinikë.

Pikërisht atëherë vjen Çishimba. "Tungjatjeta", thotë ai. "Si duket biçikleta? A e përvijove problemin?" pyet ai.

"Problemi ishte te ingranazhi. Jam ende duke punuar me të", përgjigjet Godvini duke shtrënguar një bulon.

"Unë e dija se ti mund ta riparoje atë!" thotë Çishimba, pastaj sheh nga Musonda. "A e di ti se vëllai yt është mekanik?"

Roza del nga shtëpia dhe dëgjon një pjesë të bisedës. "Godvin", thotë ajo, "ky është një prej talenteve të tua! Ty të jepet për të riparuar gjërat. Ti mund të ishe një mekanik i mirë!"

"Meqë unë mund të riparoj një biçikletë", thotë Godvini, "nuk do të thotë se"Godvin, përse nuk bidedon me unë jam mekanik. Mua do të duhej të stërvitesha".

Tre të tjerët buzëqeshin dhe thonë, "Atëherë bëj një përpjekje!" Të gjithë qeshin, madje edhe Godvini.

"Godvin, përse nuk bisedon me Z. Chiesu, mekanikun që e ka punishten afër tregut? Ndoshta të merr në punë", thotë Çishimba me zë të emocionuar.

"Po, kjo mund të ishte një mënyrë për të filluar", shton Roza.

"Çfarë?" pyet Godvini. "Unë nuk mund të shkoj e thjesht t'ia kërkoj këtë gjë. Unë as që e njoh atë".

"E njoh unë. Unë mund t'ju prezantoj. Ne mund të shkojmë bashkë nesër", thotë Çishimba.

Më vonë, kur mbetën vetëm, Roza it hotë Musondës, "Nesër Godvini do ta kuptojë domethënien e konfirmimin". Ato qeshin, por vendosin të mos u thonë gjë djemve.

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Z. Çiyesu, një burrë i shkurtër, i moshuar, është ulur jashtë punishtes së tij. Ai është duke pastruar pjesët e një motori dhe duke kënduar nën zë një melodi ndërsa punon. Atij i ndrit fytyra kur sheh Çishimbën, dhe ata shtrëngojnë duart.

Çishimba i prezanton Godvinin dhe i shpjegon se atij i jepet për riparimin e gjërave. Godvini është nervoz, por e gjen kurajon të flasë. Ai qëron fytin dhe thotë, "Z. Çiyesu, unë jam i interesuar të bëhem mekanik. Këshut që po mendoja se ndoshta mund t'u ndihmoj ju në punishten tuaj dhe të mësoj prej jush".

"Mirë, unë mund ta përdor ndihmën tënde", përgjigjet Z. Chiyesu. "Por unë nuk kam para që të të paguaj".

"Kjo nuk ka rëndësi. Unë dua vetëm të mësoj", thotë Godvini. "Kur mund të filloj?"

"Nuk ka kohë më të mirë se tani!" përgjigjet Z. Chiyesu. "A mund të qëndrosh sot në mëngjes? Këto pjesë kanë nevojë të vajisen, pastaj do ta montojmë përsëri motorin".

"Tani? Unë mund të filloj menjëherë tani?" pyet Godvini me çudi.

"Sigurisht!" qesh Z. Chiyesu. "Përvish mëngët dhe fillo punën!"

Godvinio fillon me padurim punën e tij të re. Pas disa minutash Çishimba ngrihet për të ikur. Ai i thotë mirupafshim Z. Chiysu. Ai përkulet dhe i pëshpërit në vesh Godvinit "konfirmimi".

Rrugës për në shtëpi, Çishimba kalon nga klinika dhe sheh Rozën e Musondën që ndihmojnë me fëmijët. Vajzat janë kureshtare të dinë se ç'kishte ndodhur. "Si vajti?" pyesin ato.

"Godvini bëri një përpjekje dhe vajti mbarë. Tamam tani ai është atje. Unë mendoj se Z. Chieysu donte ta vejë në provë", përgjigjet Çishimba.

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Një mëngjes Çishimba ka marrë rrugën për në treg për të blerë peshk për nënën e tij. Ai kishte ditë të tëra që mendonte si të fitonte para për shkollën. Ai mendoi të mbillte të lashta për t'i shitur, por koha e mbjelljes kishte kaluar. Ai mendoi të shiste qymyrguri anës rrugës, por ka shumë njerëz që e bëjnë këtë. "përpiqu të bësh diçka që askush tjetër nuk po e bën" kujtoi ai thënien e Rozës.

Kur arrin te pikëqëndrimi i Znjës Musole për të blerë peshk, ai sheh se ajo nuk është atje. "ajo ka shkuar në qytet për të sjellë peshkun", thotë gruaja në pikëqëndrimin pranë saj. "Ajo shkon dy herë në javë". Çishimba e di se Z. Chiyesu gjithashtu shkon shkon herëpashere në qytet për të blerë pjesë për qerre.

Kjo i jep atij një ide. "Ndoshta unë mund të ofrohem të shkoj në qytet për njerëzit", mendon ai me vetvete, "dhe t'u sjell atyre gjërat që kanë nevojë. Atëherë, duke qëndruar e punuar, ata nuk humbasin paratë".

Atë natë në shtëpi Çishimba këshillohet me prindët e tij dhe atyre u pëlqen kjo ide. Kështu që të nesërmen ai kthehet në treg dhe bisedon me Znjën Musole e me Z. Chiyesu. "Nëse ju të dy më paguani mua paratë që do të paguanit normalisht për biletën e autobusit, unë do të përdor gjysmën e tyre për të shkuar në qytet e për t'ju sjellë ato që keni nevojë. Gjysmën tjetër do ta kursej për shkollën". Ata janë dakord që kjo ia vlen të provohet dhe i thonë atij të kthehet pas dy ditësh. "Në qoftë se kjo ide jep rezultat", thotë Z. Chiyesu, "atëherë ti i ke gjetur vetes një punë".

Gjatë rrugës për në shtëpi për t'u treguar prindëve lajmin e mirë, Çishimba qëndron për të takuar Godvinin dhe familjen e tij. Atij nuk i durohet t'i vejë në dijeni ata për planin e tij. Pasi dëgjojnë historinë e tij, Znja Mulenga i jep Çishimbës edhe një lajm tjetër të mirë. Ajo i shpjegon se Z. Mulenga iu desh të shkonte në Kabwe një ditë më parë dhe bisedoi me kushëririn e saj. Ai tha se Çishimba është i mirëpritur të qëndrojë tek ai dhe familja e tij, rreth një kilometër larg nga shkolla. "Në shkëmbim të ushqimit e të një vendi për të fjetur", thotë ajo, "ti mund të ndihmosh në arat e tyre".

"Kjo është mrekulli!" thotë Çishimba. "Ju faleminderit, Znja Mulenga".

"Çishimba", thotë Z. Mulenga, "Me sa duket, së shpejti ti do të mbledhësh ca para. Ti duhet të sigurohesh që do t'i kursesh ato për shkollën, edhe ndonjëherë mund të duket e vështirë. Mos u tundo t'i shpenzosh ato për cikërrima të kota".

"Mos u shqetëso, Z. Mulenga," përgjigjet Çishimba, me fytyrën që i ndriçon nga një buzëqeshje. "Të jap fjalën se nuk do lejoj që kjo të ndodhë." Ndërsa po përshëndeste me dorë dhe po kthehej për t'u larguar, ai hodhi një sy nga Roza e Musonda dhe thotë, "Dyert u hapën!"

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Pushimet po mbarojnë. Është koha që Roza të shkojë në shtëpi dhe të fillojë përsëri shkollën. Ndërsa përgatitet për t'u larguar, ajo dhe Musonda bisedojnë

"Do të dëshiroja që ti të mos kishe për të ikur", thotë Musonda.

"Edhe unë", thotë Roza. Këto ishin me të vërtetë pushime të mrekullueshme. Nuk mund t'i besoj të gjitha gjërat që kanë ndodhur".

"Po", thotë Musonda. "Shiko Godvinin. Atij i pëlqeu aq shumë puna e tij, saqë tani flet për të marrë kualifikim teknik pasi të mbarojë shkollën. Edhe idea e Çishimbës me të vërtetë dha rezultat. Ai arriti në përfundim me aq shumë klientë saqë ka shkuar në qytet pothuajse çdo ditë".

"Dhe na shiko ne", thotë Roza. Puna në klinikën shëndetësore qe një përvojë e madhe. Unë jam madje më e bindur që dua të bëhem mësuese. Këshilli i fshatit tim organizon mësime javore për fëmijë të moshave të ndryshme, dhe pothuajse të gjithë fëmijët shkojnë. Këtë vit unë llogaris të propozoj të mësoj njërën nga klasat".

"Kurse unë do të përpiqem të vazhdoj punën në klinikë"' thotë Musonda. Unë nuk mund të shkoj më të hënave për shkak të shkollës, por ndoshta mund të ndihmoj disa pasditeve. Ti e di, Roza, ditën e parë që ne biseduam për 'konfirmimin', unë nuk mund ta imagjinoja atëherë sa e rëndësishme ishte kjo dhe sesi kuptimi i saj do të ndryshonte jetët tona".

"Është e vërtetë", bie dakord Roza. "Shiko sa shumë kemi ndryshuar të gjithë ne sepse mësuam lidhur me bërjen e përpjekjeve dhe pritjen e konfirmimeve".

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Gjatë rrugës për t'u kthyer në shtëpi, Musonda pyet nëse mund të shkojë poshtë te lumi. Ajo vrapon te vendi i saj i posaçëm, ngjitet në shkëmb dhe shtrihet në shpinë, duke parë qiellin lart. Shumë mendime përshkojnë mendjen e saj. Ajo mendon për pushimet e shkollës dhe vret mendjen se ç'do të sjellë viti i ardhshëm. Është ditë me erë, dhe asaj i kujtohet zogu i verdhë. "Çfarëdo që unë të bëj përpjekje", pëshpërit ajo me vetvete, "Perëndia do të më ndihmojë". Kur ngrihet për t'u larguar, era përplaset në shpinën e saj dhe i jep fuqi.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

PJESA 18

Duke qenë i njohur mirë me përmbajtjen e librit dhe duke pasur një kuptim të mirë për mënyrën se si ky libër përpiqet për të arritur synimet e tij, ju ndihmon për të marrë me besim përgjegjësitë si tutor i grupit të të rinjve.Veç kësaj, ju duhet të reflektoni mbi metodat që do përdorni për të ndihmuar grupin në studimin dhe në përfitimin e të mirave që ai ofron. Aftësitë që ju nevojiten për këtë qëllim do të zhvillohen gradualisht në kohën që veproni si një tutor nga njëri grup tek tjetri. Por ka disa ide që ju duhet t'i merrni në konsideratë që në fillim:

* Leksionet në libër përpiqen të ruajnë një farë niveli thjeshtësie në aspektin e strukturës së fjalisë dhe rrjedhshmërisë.Megjithatë, sa herë që del nevoja, menjëherë përdoren fraza dhe fjalë të vështira. Mësimet i zbulojnë domethënit e këtyre fjalëve duke i vendosur në kontekse të ndryshme si dhe nëpërmjet ushtrimeve. Duke i hapur në këtë mënyrë rrugën një fjalori të pasur, historia shmang tendencën e shndërrimit në diçka fëminore dhe sipërfaqësore. Padrejtësia, për shembull, nuk është një koncept i lehtë, edhe pse është përdorur shpesh në fjalorin e përditshëm. Konteksi dhe ushtrimet në mësimin 6-të, ndihmon të rinjtë për të fituar një kuptim të vogël për konceptin. A mendoni se kjo mënyrë trajtimi të disa koncepteve është efikase për të rinjtë e kësaj epokë, apo mendoni se për ju është më e dobishme të kaloni përmes çdo mësimi dhe pastaj të përkufizoni për ta fjalët e vështira?

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

* Mësimet e këtij libri u shkruajtën për t'u studjuar me një ritëm të gjallë, në një atmosferë gëzimi dhe reflektimi të kujdesshëm. Shpresohet që të rinjtë do ta lexojnë historinë dhe do t'i kryejnë ushtrimet herë më shpejt herë me ngadalë. Çfarë do të ndodhë nëse ju përpiqeni t'i kryeni ushtrimet më shpejt se afati i përcaktuar për çdo mësim dhe të masni çdo sekondë që kalon?

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

* Kohëzgjatja e vëmendjes së të rinjve nuk është e shkurtër, ashtu siç mendohet shpesh. Ndërsa ruajnë aftësinë për të shijuar gjarat e thjeshta të jetës, ata janë gjithashtu të aftë të mendojnë thellë edhe rreth ideve që i sfidojnë. Nëse atmosfera e grupit është një atmosferë mirëbesimi dhe e çliruar nga ato lloj tensionesh që përshkojnë klasat në kaq shumë shkolla të botës, reflektimi do të ndodhë natyrshëm e do të fillojë dhe mbarojë në përshtatje me nevojat dhe kapacitetet e të rinjve të çdo grupi. Cilat janë disa nga hapat që ju mund të ndërmerrni për të krijuar atmosferën e dëshiruar?

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

* Studimi i librit nuk parashikon "detyra shtëpie." Ushtrimet duhen bërë gjatë takimit të grupit dhe të diskutohen me ndihmën e tutorit. Nëse takimet në grup do të trajtoheshin si një orë mësimi në shkollë, për shembull duke u lënë ushtrimet si detyra shtëpie, si do ta ndryshonte kjo gjë natyrën e programit?

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

* Shumica e mësimeve në këtë libër përfshijnë një aktivitet në të cilin pjesmarrësit duhet të shkruajnë disa fjali ose mbi pjesën e historisë që ata kanë studjuar, ose mbi mënyrën se si mund të aplikohet në jetët e tyre një ide e dhënë. Si do mund t'i mbështesni të rinjtë për të kryer këtë lloj aktiviteti, duke i ndihmuar ata të zhvillojnë aftësinë për t'u shprehur me qartësi, pa e kthyer takimin e grupit në një orë mësimi mbi drejtshkrimin?

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

* Mësimet 2, 5, 9, 10, 13 dhe 14 të librit mbarojnë secili prej tyre me një citim nga Shkrimet e Shenjta. Mund të jetë me vlerë për ju nëse i referoheni një apo dy prej këtyre citateve ashtu që të mund të shqyrtoni masën e mbështetjes që aktiviteti i kaluar i jep koncepteve që duhen përcjellur në mësim.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

* Përveç temës kryesore, libri trajton shumë koncepte morale, dhe përpiqet të përforcojë sjelljet dhe cilësitë e lavdërueshme. Për shembull, Roza e ndan ushqimin e saj me një fëmijë në autobuz. Të rinjtë ndihmojnë një grua për të mbajtur drutë e zjarrit. Roza dhe Musonda u japin fëmijëve mësim në kohën kur nënat e tyre ndjekin orët e mësimit në klinikë. Loja e futbolit është një ngjarje miqësore në të cilën "fituesi" nuk është qëllimi përfundimtar. Ç'vëmëndje u duhet kushtuar këtyre çështjeve? A duhet identifikuar e diskutuar më hollësi secila prej tyre? Apo është e mjaftueshme t'i lejosh që ato të dalin natyrshëm gjatë diskutimit?

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

* Historia shpaloset në një fshat afrikan. Librat e rekomanduar për fuqizimin shpirtëror të programit për të rinjtë, përshkruajnë besnikërisht realitetin në një numër mjedisesh kulturore dhe sociale në kontinente të ndryshme. A mos është e nevojshme të "përshtasësh librat me realitetin e të rinjve në çdo vend", për shembull, duke u ndryshuar emrat? Njerëzit kanë lexuar për shekuj me radhë libra që i përkisnin kulturave të ndryshme nga ajo e vendit të tyre, i kanë pëlqyer dhe kanë mësuar prej tyre. Por, sigurisht, që këtë e kanë bërë me vetëdije. Si do mund t'i ndërgjegjësoni të rinjtë për këtë dimension të programit? Ç'mendim keni për bindjen e disave, se fëmijët dhe të rinjtë mund të mësojnë vetëm nga materialet e shkruara në konteksin e kulturës së tyre?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PJESA 19

Shpirti i Besimit i zhvilluar nga vetë Instituti Ruhi, është një libër tjetër i rekomanduar për një program të fuqizimit shpirtëror të të rinjve. Ky libër i përket asaj kategorie materialesh në të cilin diskutohet me qartësi besimi Baha'i. Ne e kemi përmendur edhe më parë se adoleshenca është një stad në jetë kur individi interesohet shumë në eksplorimin e pyetjeve të karakterit filozofik, veçanërisht me ato pyetje që lidhen me natyrën dhe qëllimin e ekzistencës njerëzore. Libri Shpirti i Besimit fillon me pyetjen, "Ç'do të thotë të jesh një qënie njerëzore?". Në përpjekje për t'iu përgjigjur kësaj pyetje, seksione të ndryshme të librit shqyrtojnë një sërë idesh të ndërlidhura: fisnikëria e njeriut, natyra e ulët dhe më e lartë e njeriut, mosekzistenca e së keqes, vullneti i lirë, vullneti, fati, fuqia e intelektit, kërkimi shkencor, evolucioni fizik, shpirti i njeriut dhe së fundmi, shpirti i besimit.

Ashtu si në rastin e librit Fllade të Konfirmimit, juve duhet që një herë të kaloni të gjithë librin dhe pastaj ta lexoni atë përsëri duke i kushtuar vëmendje të veçantë seksioneve që i referohen "reflektimeve". Pastaj, duhet të kuptoni mënyrën se si e arrin libri qëllimin e tij, duke ju përgjigjur pyetjeve që pasojnë:

* Cilat janë të vërtetat që përfitojnë të rinjtë, duke marrë në shqyrtim identitetin e tyre të vërtetë, prej imazheve të sjellura nga Shkrimet e cituara në mësimin 1? Si e përforcojnë secili prej reflektimeve në këtë mësim, kuptimin e tyre mbi subjektin në fjalë?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Si e fitojnë të rinjtë një vlerësim për krijimin e Perëndisë dhe fisnikërinë e qënies njerëzore, nga pjesa e parë e mësimit 2?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Si i ndihmon ata, reflektimi i parë i këtij mësimi, për të kuptuar vlerën praktike të konceptit të fisnikërisë në jetët e tyre?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Në pjesën tjetër të mësimit, ata zbulojnë shkakun kryesor për të cilën njerëzit poshtërojnë veten. Cili është ky shkak?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Ç'kuptim, mendoni ju, do të nxjerrë një i ri nga ky studim i shkurtër mbi natyrën më të lartë e më të ulët të qënies njerëzore?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Si i ndihmon të rinjtë, për të shmangur ndjenjat e fajit sa herë që gabojnë, kuptimi se natyra më e ulët e qënies njerëzore nuk është e ligë? Cilët shembuj janë përdorur për të ndihmuar kuptimin e tyre rreth temës?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

* Çfarë të vërtetash ofrojnë pjesa e dytë e mësimit 2 dhe dy reflektimet e fundit, mbi mënyrën e kontrollit të diktateve të natyrës më të ulët?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Si përshkruhet koncepti i vullnetit në mësimin 3? A mendoni se situata e përshkruar në mësim është e përshtatshme për jetët e të rinjve?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Çfarë mësojnë të rinjtë në mësimin 3 në lidhje me rolin e vullnetit të lirë për zhvillimin e natyrës së tyre më të lartë?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Në cilat fusha të jetëve të tyre arrijnë të rinjtë të zbulojnë se ata mund ta ushtrojnë vullnetin e tyre të lirë? Përse është me rëndësi për ta që të njohin kufijtë e vullnetit të tyre të lirë?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Çfarë të vërtetash të tjera arrijnë të fitojnë ata, nga veprimi i vullnetit të tyre lirë, si rrjedhojë e reflektimit të dytë në këtë mësim?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Përse është e rëndësishme për të rinjtë që të kuptojnë ndryshimin midis kontrollimit të të tjerëve dhe ushtrimit të ndikimit pozitiv mbi ta? Në ç'mënyrë mendoni, se diskutimet e prodhuara në reflektimin e tretë, i ndihmon ata për të ushtruar një ndikim pozitiv mbi mjedisin e tyre?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Çfarë i mëson të rinjve rreth fatit mësimi 3?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Ç'lloj keqkuptimesh, që kanë lidhje me konceptin rreth fatit, përpiqet të largojë mësimi?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Sa efektive është metafora e anijes lundruese për t'i ndihmuar të rinjtë të fitojnë perspektivat e përshtatshme mbi vlerat e përpjekjeve të tyre dhe fuqisë së ndihmës hyjnore në jetët e tyre?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Në ç'mënyrë i ndihmon të rinjtë mësimi 4 për të zbuluar kufijtë e natyrës?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Çfarë thotë mësimi mbi mënyrën se si i kapërcejnë qëniet njerëzore këto kufizime?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Çfarë nënkupton thënia se "Zoti ka krijuar apo depozituar brenda njeriut këtë dashuri për realitetin?" Në ç'kuptim i përket shkenca të gjithë njerëzimit?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Si përshkruhet për të rinjtë fuqia e vëzhgimit?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Si i ndihmon të rinjtë, shembulli i dhënë në mësimin 4, për të vlerësuar rolin e vëzhgimit dhe të eksperimentimit në përparimin e shkencës?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* A mos nënkupton mësimi, se ata mund ta përdorin fuqinë e tyre të vëzhgimit në çdo aspekt të jetës? Përse mendoni, se shembujt e zgjedhur në reflektimin e tretë, përmendin vetëm shenjat pozitive tek individët, tek familjet dhe në shoqëri?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Shembujt e dhënë në reflektimin e katër nënkuptojnë se eksperimentet nuk mund të përdoren në çdo aspekt të jetës. Si i ndihmojnë të rinjtë këta shembuj për të kuptuar domethënien e këtij principi?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Si i ndihmojnë të rinjtë shembujt e ndryshëm të përdorur në mësimin 5 dhe 6 për të fituar kuptime brenda vetë teorisë komplekse të evolucionit të llojeve?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Si përshkruhet në këtë proces evolucionar shfaqja e shpirtit të njeriut?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Ka dy citate nga Abdu'l-Bahá në mësimin 6 me pak shpjegim; Natalia mendohet se është për të ndihmuar grupin e saj për t'i studjuar dhe kuptuar ato. Po ju si do të vepronit po të ishit në të njëjtën situatë?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Cili është tipari dallues i shpirtit të njeriut, ashtu siç përshkruhet në pjesën e parë të mësimit 6?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Si prezantohet koshienca në reflektimin e parë të këtij mësimi? Sa të përshtatshme me jetët e të rinjve janë dy ushtrimet e këtij reflektimi?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Si mund të bëhet fuqia e mendjes njerëzore një instrument për natyrën më të lartë? A paraqet ndryshime, ashtu si në reflektimin e dytë, një mënyrë e dobishme që të demonstrojë se intelekti njerëzor ka nevojë të udhëzohet?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Çfarë është shpirti i besimit?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Si mund t'i ndihmojë të rinjtë për të parë veprimin e shpirtit të besimit në jetët e tyre, shembujt dhe ushtrimet në dy reflektimet e fundit të mësimit 7?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PJESA 20

Harmonia e shkencës dhe e fesë është një parim thelbësor i cili ka drejtuar zhvillimin e Shpirtit të Besimit. Ju mund t'i gjeni të dobishme paragrafet që pasojnë, të cilat bëjnë fjalë mbi marrëdhëniet midis shkencës dhe besimit.

Në parim, midis shkencës dhe besimit mund të ekzistojnë një numër marrëdhëniesh. Për shembull, mund të deklarohet se çdo e vërtetë e shtjelluar nga feja e që ka të bëjë me fenomenet e sotme shpirtërore, do të mund të shpjegohen një ditë edhe nga shkenca, dhe se feja, një aspekt shumë i nevojshëm i përvojës njerëzore, jep vetëm përgjigje të pjesëshme për misteret që do të kuptohen më vonë kur shkenca të jetë zhvilluar. Po ashtu mund të argumentohet se përderisa feja është rezultat i Zbulesës së Perëndisë, dhe se Zoti di gjithshka, atëhere feja tashmë përmban të gjithë të vërtetën shkencore, megjithëse në mënyra që janë disa herë të vështira për t'u zbuluar. Sigurisht, që pikëpamja e parë do kundërshtohej nga shumë njerëz të fesë, pasi duket sikur zvogëlon rolin e Perëndisë dhe të Zbulesës në krijimin e fesë. Pikëpamja e dytë duket se krijon një ngatërresë ndërmjet njohurisë që ndodhet në zotërim të Manifestimit të Perëndisë dhe kuptimit që qëniet njerëzore mund të arrijnë si rrjedhojë e studimit të Revelatës së Tij.

Një mundësi tjetër për argument është se shkenca dhe feja janë kaq të ndyshme saqë nuk ka asnjë mundësi për një konflikt domëthënës midis tyre. Shkenca studjon universin material. Njohuria që shkenca prodhon, bëhet baza për progresin teknologjik, dhe teknologjia mund të përdoret ose për të mirën e njerëzimit ose për dëmtimin e tij, për ndërtimin e një qytetërimi ose për shkatërrimin e tij. Shkenca në vetvete nuk e ka aftësinë për të vendosur mënyrën e përdorimit të produkteve që prodhon. Nga ana tjetër, Feja merret saktësisht me dimensionin shpirtëror të ekzistencës njerëzore. Detyra e saj është të hedhë dritë mbi jetën e brendshme të individit, të prekë rrenjët e motivimit, të sjellë një kod të etikës dhe të moralit, i cili mund ta drejtojë në mënyrë të përshtatshme sjelljen njerëzore. Për aq kohë sa secila mbetet në sferën e vet të veprimtarisë, atëhere nuk ka asnjë arsye për to që të hynë në konflikt me njëra tjetrën. Pra, pikëpamja e harmonisë midis shkencës dhe fesë është me vlerë, mirëpo vetëm në nivelin e zbatimit në praktikë. Përfundimisht, në këtë mënyrë përqasje, shkenca dhe feja janë të ndarë dhe të lejuar secila të ndjekë rrugën e vet, dhe ajo që pranohet si e rëndësishme është ndërveprimi midis teknologjisë dhe moralit.

Mirëpo një analize e tillë për marrëdhëniet midis shkencës dhe fesë e arrin shumë shpejt kufin e vet, pasi në realitet, ekzistojnë shumë fenomene të cilat ato të dy përpiqen t'i kuptojnë dhe t'i shpjegojnë. Ndërsa kjo është më pak e dukshme në raport me botën fizike, megjithatë ajo është e dukshme në studimin e shoqërisë dhe të qënies njerëzore. Për më tepër, ka shumë gjëra të përbashkëta midis shkencës dhe fesë në metodat që përdorin për studimin e realitetit. Për shembull, të dyja kanë besimin në ekzistencën e rregullit në krijim dhe besojnë se, deri në një farë mase, mendja njerëzore është e aftë ta kuptojë këtë rregull. Metodat e shkencës kanë rezultuar jashtëzakonisht efikase në zbulimin e veprimtarisë së universit. Por edhe feja duhet t'i përdorë këto metoda ndërsa përpiqet të drejtojë qëniet njerëzore për të kontribuar drejt një qytetërimi gjithmonë në zhvillim. Shkenca dhe feja nuk janë të njëjta, por ata kanë shumë pika të përbashkëta; aq sa për të folur me njëra tjetrën, për të qenë në harmoni, për të ndikuar dhe plotësuar njëra tjetrën.

* Marrëdhëniet midis shkencës dhe fesë, të përshkruar në thëniet e mësipërme, përfshijnë fusha të njohurisë të cilat mund të eksplorohen si nga shkenca ashtu dhe nga feja. Midis tyre janë çështjet që lidhen me fuqitë e mendjes njerëzore, origjinën e qënies njerëzore, si dhe zhvillimin intelektual e moral. Diskutoni si i trajton këto çështje ky libër, në një mënyrë që respekton vlerën e shkencës dhe që në të njëjtën kohë ndriçon kuptimin me dritën e fesë.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Parimi i harmonisë midis shkencës dhe fesë, nënkupton gjendjen kur materialet e përshtatshme edukative arrijnë të integrojnë konceptet shpirtërore dhe shkencore, sigurisht në një mënyrë që shmang cekësinë dhe çoroditjen. Ky lloj integrimi i njohurisë lartëson kuptimin e pjesmarrësve dhe largon ndarjen në dy pjesë. Shqyrtoni si e arrin këtë nivel integrimi Shpirti i Besimit. Në mënyrë më të veçantë, ju mund t'i referoheni reflektimeve në mësimet 5 dhe 6.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

* Ju mund të dëshironi të shqyrtoni edhe një herë Shpirtin e Besimit dhe të përcaktoni se në ç'masë arrin ky libër të sjellë disa pikëpamje që vlerësohen të domosdoshme nga dikush që do të jetë një kërkues i së vërtetës dhe një hulumtues i realitetit. Cilat janë disa nga këto pikëpamje dhe me sa sukses arrin t'i eksplorojë ato ky material?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PJESA 21

U përmend edhe më parë në këtë libër se studimi zën vetëm një pjesë të kohës që të rinjtë kalojnë sëbashku; pjesa tjetër e kohës i kushtohet aktiviteteve artistike, të dramës dhe të shërbimit. Në pjesën e mëparshme të këtij libri, juve kishit rastin të merrnit në konsideratë deri në një farë shkalle ndikimin e mjedisit social mbi të rinjtë. Një theksim të veçantë ju dha atëhere disa prej ndikimeve negative që mbizotëronin. Një theksim i tillë nuk duhet errësojë faktin se shumë elementë të mjedisit social, kur përdoren përshtatshëm, e rrisin fuqinë e shprehjes, aftësinë për të analizuar proceset sociale dhe vullnetin për t'i shërbyer shoqërisë. Ajo që pason, është një tregim nga gazeta The Guardian. Ky tregim ilustron një shembull në të cilin media u përdor për të përkrahur të mirën sociale:

Zëri i të Heshturve

Në Afrikën Perëndimore, radiot me tranzistorë akoma flasin për komunitetin.

Të mbledhur rreth një mikrofoni në studion e vogël të një stacioni rural radioje në Zerekore, që ndodhet në rajonin pyjor të Guinesë, tre të rinj po diskutojnë për arsimimin e vajzave.

"Vajzat duhet të shkojnë në shkollë, pasi një ditë ato do të bëhen nëna, dhe nëse janë të arsimuara, ato do t'i edukojnë fëmijët e tyre dhe do të jenë të afta për t'u kujdesur për ta më mirë," thotë Moriko Kake. "kur arsimoni një vajzë, ju arsimoni gjithë kombin," shton ai me forcë. Lansei Toure, një djalosh 16 vjeç, i cili është drejtuesi i programit, tund kokën në shenjë miratimi, megjithëse prindërit e tij duan që ai ta lërë shkollën e të punojë në fushë.

Argumentat e qarta e të kuptueshme të të rinjve, transmetohen drejtpërdrejt në fshatrat fqinje, që ndodhen pranë kufijve të Liberisë dhe Bregit të Fildishtë. Ka rënë muzgu, dhe llampat prej vajguri regëtijnë brenda kasolleve prej balte. Njerëzit janë kthyer nga fushat ose nga pazari. Të gjithë dëgjojnë radion, ndërsa gatuajnë darkën dhe pregatiten për natën.

Para pesëdhjetë vjetëve, hyri në shtëpitë e njerëzve radijo e parë me tranzistor, duke e kthyer një masë të madhe prej druri në një pajisje të vogël e të lirë personale, e cila mund të dëgjohej prej kujdo dhe në çdo vend...

Në vendet si Guinea - ku një pjesë e madhe e të rriturve janë analfabetë, shumë fëmijë nuk kanë mundësi të shkojnë në shkollë dhe elektriciteti është i rrallë - stacionet e radios rurale dhe komunitare furnizohen nëpërmjet gjeneratorëve vetëm me një kabëll.

"Radijo është gjithshka këtu," thotë Gnouma Kamara, drejtore e programacionit në radijon rurale të Zerekores, e cila transmeton gjashtë ditë në javë në një prej pesë gjuhëve rajonale dhe në Frengjisht, brenda një rrezeje prej 100 km. Dy nga tre familjet në zonë kanë radio me tranzistor, dhe kur stacioni transmeton herët në mëngjez dhe në mbëmje, i gjithë fshati e dëgjon.

"Ne flasim gjuhën e tyre, ne njohim traditat e zakonet e tyre, ne transmetojmë mesazhet e tyre, shpallim lindjet e vdekjet e tyre, diskutojmë çështjet e bujqësisë dhe problemet e komunitetit," shton Kamara. "Ne jemi zëri i komunitetit. Zëri i të heshturve."...

"Unë i dëgjoj programet sepse janë fëmijët ato që i prezantojnë dhe sepse ata flasin në gjuhën time," thotë Mamadou Malik, një djalë 15 vjeç në Pular, një gjuhë lokale. ..."Kur fillon programi, Unë i thërras të gjithë vëllezërit dhe motrat e mia dhe ne dëgjojmë sëbashku. Në këtë mënyrë mësoj shumë."

Edhe prindërit dhe udhëheqësit e komunitetit dëgjojnë, thotë Kamara. "Në kulturën tonë, fëmijët nuk para dëgjohen shpesh, mirëpo tani të rriturit kanë filluar t'i dëgjojnë ato. Fëmijët i këshillojnë prindërit për higjenën elementare, për shembull. ...Nëse një Bába qëllon fëmijën e tij, tani fqinjët e tij do të thonë: "A nuk e dëgjon radion?"

Kjo histori nxjerr në pah vetëm një nga mijëra rrugë në të cilën mund të përdoren elementë të ndryshëm të ambjentit të sotëm social për t'i drejtuar talentet dhe aftësitë e të rinjve drejt shërbimit ndaj komuniteteve të tyre. Muzika, media dhe teknologjia po ndikojnë dukshëm jetët e të rinjve në çdo pjesë të botës. Si tutor i grupit, juve duhet të gjeni mënyrën se si t'i përdorni këto elementë të fuqishëm të mjedisit social për të krijuar aktivitete të përshtatshme. Diskutojini idetë tuaja në këtë aspekt dhe shkruani disa nga konkluzionet tuaja në hapësirat e pregatitura për ju më poshtë:

Muzika

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Media

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Teknologjia

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

PJESA 22

Nëse të rinjtë janë për t'u fuqizuar në marrjen përsipër të zhvillimit të vet dhe të kontribojnë për progresin e komunitetit të tyre, ata duhet të marrin pjesë në mënyrë efikase në formulimin dhe implementimin e aktiviteteve të dobishme për grupet e tyre. Ngjarje të vëçanta në të cilën të rinjtë nga një rajon apo zonë e tërë mblidhen sëbashku për të dhënë shfaqje dramatike; të këndojnë, të recitojnë poezi, dhe të mbajnë fjalime; kampet ekologjike në të cilat lexohen pasazhe mbi mjedisin të marrë nga Shkrimet, ku inkurajohet vlerësimi për natyrën, dhe kryerja e aktivitete të tilla si mbjellja e pemëve; sesione të veçanta në të cilat diskutohen dhe analizohen artikujt e gazetave dhe revistave - këto janë ndër shembujt e paktë mbi llojin e aktivitetit, që do të ishte shumë stimilues për të rinjtë. Ju do të ishit gjithmonë të interesuar të diskutonit me tutorët e tjerë të grupit të të rinjve për mënyrat se si do mund t'i motivonit të rinjtë të merrnin pjesë në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve të cilat trajnojnë aftësitë e tyre intelektuale dhe shpirtërore, t'i ndihmonit ata në përkthimin e disa prej idealeve të tyre në shprehjet praktike të shërbimit, dhe të fuqizonit përpjekjet e tyre për arritjen e përsosmërive. Lloji i pyetjeve që keni nevojë të diskutoni mes jush përfshijnë: Si i përzgjidhni artikujt e përshtatshëm të gazetës dhe si e organizoni diskutimin rreth tyre? Si i ndihmoni të rinjtë për të shkruar dhe për të vënë në skenë drama të thjeshta? Si mund të siguroheni që lojrat fëminore të mos paraqiten si një zëvëndësim për artet dhe mjeshtëritë, dhe që të rinjtë të ndihmohen për të fituar një vlerësim real të "arteve dhe mjeshtrive" të cilat "e lartësojnë botën e qënies, dhe janë të dobishme në përparimin e saj"? Si i ndihmoni të rinjtë për të planifikuar, për të vënë në zbatim dhe për të vlerësuar një projekt shërbimi?

PJESA 23

Nëse aktivitete shtesë përdoren me fantazi, ato mund të përforcojnë aktualisht mësimet që të rinjtë mësojnë nga studimi i materialit të pregatitur për ta. Përmbajtja e këtyre aktiviteteve, ose mund të bazohet drejtpërdrejt nga vetë tekstet ose mund të jenë thjesht të frymëzuar nga to. Ju mund të dëshironit të zgjidhni një prej mësimeve nga teksti Fllade të Konfirmimit dhe të planifikoni një aktivitet që i përforcon konceptet e paraqitura në të.

PJESA 24

Sistemi i shpërndarjes për një program që synon fuqizimin shpirtëror të të rinjve mund përfshijë takime javore të mbajtura përgjatë periudhës së një viti, si dhe sesione intesive që mund të zgjasë secili për disa javë. Eksperienca ka treguar se një tutor i cili dëshiron të nisë një grup, mund të fillojë lehtësisht me një apo dy të rinj që kanë shfaqur aftësi të lindura për t'i grumbulluar miqtë përreth një kauze. Identifikimi me sukses i të tillë individëve mund të çojë natyrshëm në formimin e një grupi të përbërë prej rreth pesëmbëdhjetë deri në njëzetë anëtarësh. Në disa pjesë të botës, ftimi i pjestarëve të rinj të një fshati apo të një zone fqinjë në një sërë ngjarjesh përpara formimit formal të grupit, ka rezultuar e seksesshme. Një mënyrë tjetër është paraqitja e programit në një shkollë. Kur shkolla shfaq ndjeshmëri ndaj idesë, atëhere një apo më shumë prezantime ndaj studentëve dhe mësuesve të klasave përshtatëse, zakonisht rezulton në formimin e grupeve të të rinjve. Shpesh grupet kanë mundësi të mblidhen për t'u takuar në godinat e shkollës, dhe t'i kryejnë aktivitetet si pjesë shtesë të programeve të tyre mësimore. Nga ana e vet, shkolla e pranon kontributin e vlefshëm të programit për një zhvillim të shëndetshëm të kapaciteteve morale dhe intelektuale të studentëve të saj.

Mendoni për rrethanat tuaja dhe shkruani më poshtë disa nga mënyrat që ju do mund të përshtatni për të formuar një grup të rinjsh.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PJESA 25

Një kusht i rëndësishëm për ruajtjen e një grupi dinamik të të rinjve, është ndërtimi i mirëbesimit dhe miqësisë me prindërit. Tutorët duhet t'i bëjnë vizita atyre, ose para, ose shpejt pasi të rinjtë të kenë formuar grupin e tyre, dhe t'i shpjegojnë atyre qëllimin e programit. Edhe më pas, tutorët duhet t'u bëjnë atyre vizita të rregullta, të shkëmbejnë mendime me ta rreth temave të ndryshme që lidhen me jetët e të rinjve ashtu siç i shqyrton programi të paraqitura në pjesën II, dhe të konsultohen me ta rreth mirëqënies dhe progresit të fëmijëve të tyre. Në hapësirat e mëposhtme, shkruani mënyrën se si ju do t'ia përshkruani programin prindërve të një të riu, dhe disa prej ideve që ju do të ndanit me ta në vazhdim:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PJESA 26

Është thelbësore që në disa takime të para të diskutohet plotësisht qëllimi i grupit dhe disa nga objektivat që dëshiron të arrijë. Po ashtu, grupi duhet të arrijë një marrëveshje mbi natyrën e aktiviteteve që dëshiron të marrë përsipër. Konceptet e përsosjes dhe të shërbimit duhen theksuar. Shumë tutorë kanë parë se bashkëbisedimet e tyre gjatë katër takimeve të para janë veçanërisht domethënëse. Sigurisht, që përmbajtja e këtyre takimeve do të ndryshojë nga grupi në grup. Megjithatë, disa elementë të përbëshkët ndodhen tek të gjithë grupet. Pikat që vijojnë do t'ju ndihmojnë të organizoni bashkëbisedimet e para që do të keni me çdo grup që ju formoni.

* Shpesh, pyetja e parë e sugjeruar nga tutori pas lutjeve hapëse është "cili është qëllimi i një grupi të rinjsh dhe përse është e rëndësishme të kesh të tilla grupe në komunitet?" Nëse të rinjtë kanë vështirësi për t'iu përgjigjur një pyetje kaq të përgjithshme, atëhere tutori mund t'ju bëjë pjestarëve individualë pyetje të tilla të veçanta si "përse ju pëlqen të merrni pjesë në aktivitetet e grupit?" ose "cilat janë ato gjëra që ju mendoni se duhet të bëjë grupi?". Kjo linjë të pyeturi duhet të çojë gradualisht drejt formimit të një liste me qëllimet dhe aktivitetet për grupin.

* Disa tutorë e kanë parë si të dobishme t'i përshkruajnë objektivat e identifikuar nga grupi në termat e përsosmërisë shpirtërore dhe intelektuale. Ata shpjegojnë se të përpiqesh për përsosmëri shpirtërore është e nevojshme të zhvillohen cilësitë që i përkasin natyrës sonë më të lartë, të tilla si dashuria, shpirtmadhësia, ndershmëria dhe përulja. Ndërsa të përpiqesh për përsosmëri intelektuale, është e nevojshme të fitohet dituria dhe mjeshtritë praktike, të cilat do të na ndihmonin të përmisonim jetët tona dhe jetën e të tjerëve. Me siguri që mësimi përmendësh i citateve të tilla ... "Le të jetë çdo mëngjes më i mirë se mbrëmja e së djeshmes dhe çdo ditë më e pasur se e djeshmja e saj"55 është efikas në lartësimin e kuptimit mbi konceptin e përsosmërisë.

* Një temë e një rëndësie të madhe në bashkëbisedimet e para të grupit është shërbimi. Në këtë aspekt, juve duhet t'i kujtoni të rinjve se si qënie njerëzore ne jemi të gjithë të varur nga njëri tjetri. Ju mund t'i kërkoni atyre të përfytyrojnë se si do të ishte nëse ne nuk ndihmohemi nga askush, dhe të theksoni faktin se ne jemi të gjithë pjestarë të familjes njerëzore dhe se ne duhet të përpiqemi me të gjitha forcat për të përmisuar konditat në të cilat jetojmë. Një mënyrë për ta bërë të pranueshme nga të rinjtë konceptin është të deklarosh se çdo gjë që ne bëjmë në shpirtin e ndihmës ndaj të tjerëve konsiderohet shërbim.

* Bashkëbisedimi juaj mbi shërbimin, duhet të kalojë përtej diskutimit të konceptit dhe të asaj që ne mund të bëjmë si individë në shërbim të të tjerëve, ashtu që të identifikohen aktet e shërbimit që të rinjtë mund të bëjnë si grup. Po ashtu, në këtë konteks mund të diskutohen edhe disa nga tiparet dalluese të bashkëpunimit. Edhe pse ju mund të sugjeroni një apo dy akte shërbimi të tilla si mbjellja e pemëve apo ofrimi i kurseve mësimore për fëmijët, megjithatë, nëse tregoheni të durueshëm, vetë grupi do të jetë në gjëndje të identifikojë fushat në të cilat mund të planifikojnë dhe të zbatojnë në praktikë projektet e shërbimit. Sapo të rinjtë ta kenë formuluar vizionin e shërbimit, juve do t'ju duhet t'i njoftoni ata se në takimet e ardhshme, juve do t'i kushtoni pak kohë planifikimit të projektit të parë të shërbimit që grupi do të kryejë.

* Riprodhimi i shëndetshëm, sportet e veçanta, është një tjetër temë që duhet diskutuar gjatë takimit të parë me grupin e të rinjve. Edhe një herë, në përforcim të një shqyrtimi të koncepteve dhe të çështjeve të përfshira, ju mund të doni ta ndihmoni grupin të identifikojë llojin e aktiviteteve rikrijuese që ata mund të bëjnë ose gjatë takimeve të tyre ose në ngjarje të veçanta. Në lidhje me këtë, një fjalë paralajmërimi është e nevojshme: Aktiviteti fizik intesiv është një shprehje e natyrshme e energjisë që zotëron grupi i të rinjve. Ta injorosh këtë lloj aktivitetti, duke thënë se kjo bëhet me qëllimin për t'i dhënë më shu8më rëndësi arteve dhe zanateve, të cilat janë padyshim një e drejtë e tyre legjitme, ka qenë shkaku i rënies së anëtarëve meshkuj në një numër grupesh të të rinjve anembanë botës.

* Ashtu si në shumicën e aktiviteteve të tjera të mbështetura nga Instituti Ruhi, mësimit përmendësh të pasazheve nga Shkrimet, është për t'ju dhënë rëndësia e duhur në programin për fuqizimin shpirtëror të të rinjve. Për këtë arsye, rëndësia e mësimit përmendësh është e domosdoshme për të qenë tema e bashkëbisedimit në një nga takimet e para të grupit. Ju duhet të ndihmoni të rinjtë për t'u ndërgjegjësuar mbi fuqinë e Fjalës së Perëndisë, efektin e saj mbi jetët tona, dhe përfitimet që vijnë nga mësimi përmendësh të shumë pasazheve nga Shkrimet.

* Juve do t'ju duhet të theksoni në takimet e para se, me qëllim që grupi të përpiqet për përsosmëri shpirtërore, ata kanë nevojë të zhvillojnë lidhjet e forta të miqësisë dhe të arrijnë një unitet gjithnjë e më të madh. Sigurisht, që ju njihni një numër të shumtë citatesh nga Shkrimet në lidhje me subjektin dhe se ju duhet të përzgjidhni pak prej tyre për t'u diskutuar e mësuar përmendësh nga të rinjtë. Ju do të shishni rezultate të shkëqyera nëse i ndihmoni të rinjtë t'i shprehin vetë idetë e tyre mbi temën e dashurisë, unitetit dhe harmonisë. Koncepti i miqësisë ka dalë shpesh si një koncept i përkryer për një bashkëbisedim të parë të këtij lloji.

* Sigurisht, që edhe çështja e gjuhës duhet diskutuar deri në një farë mase, përpara se të filloni studimin e librit të parë Fllade të Konfirmimit, i cili zakonisht lexohet nga grupi. Për të arritur nivele gjithnjë e më të larta të përsosmërisë shpirtërore dhe intelektuale, juve ju duhet të shpjegoni se nevojitet zhvillimi i fuqisë së të shprehurit. Ne, duhet të jemi në gjëndje të lexojmë e të kuptojmë domethënien e asaj që lexojmë, dhe se duhet të mësojmë t'i shprehim mendimet tona me qartësi. Kërkojini grupit të bëjë një pakt serioz se : ata do të dëgjojnë njëri tjetrin, do të përpiqen të kuptojnë atë që secili don të thotë, madje edhe kur ai apo ajo ka vështirësi në të shprehur, nuk do të tallen kurrë me atë që ata thonë. Natyrisht që juve do t'ju duhet që herë pas here t'ia kujtoni me butësi këtë pakt të rinjve.

* Në lidhje me aftësinë për të lexuar mirë, shumë tutorë kanë inkurajuar të rinjtë që të lexojnë librat që studjojnë në takimet e tyre ose materiale që i përshtatet moshës së tyre. Diskutimet, që do t'i ndihmojnë pjestarët e grupit për të reflektuar mbi eksperiencën e tyre në këtë aktivitet, do të thellojë vetëdijen e të rinjve për fuqinë e shqiptimit.

Në lidhje me të gjitha pikat e paraqitura më sipër, është e rëndësishme të kuptohet se ndërkohë që tutorët fitojnë më shumë eksperiencë, ata do të jenë të aftë të ndihmojnë të rinjtë në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve që plotësojnë njëra tjetrën dhe të cilat janë shprehje praktike e idealeve të larta me të cilat janë edukuar dhe i të vërtetave që ata kanë fituar nëpërmjet studimit të teksteve të ndryshme. Historia e mëposhtme jep një shembull të mirë:

Grupi i të rinjve "Premtimi i së Ardhmes" ka nëntë pjesmarrës - tre Baha'i, dhe gjashtë anëtarë të një komuniteti më të madh, të cilët po ashtu kishin marrë pjesë në klasat për fëmijët Bahá'í kur kishin qenë më të rinj në moshë. Tre të rinjtë, të cilët po studjojnë pjesën kryesore të kurseve, vizitojnë grupin dhe ndihmojnë tutorin ashtu që të fitojnë eksperiencën dhe besimin e nevojshëm për të drejtuar grupet e tyre të të rinjve, pasi ata vetë nuk kanë marrë pjesë në program.

Grupi u formua në 2006 dhe nisi studimin e Puhitëve të Konfirmimit duke u mbledhur çdo të shtunë në mëngjez për dy orë e gjysëm. Tregimi i Kishimbës për mënyrën se si arriti të gjente një mënyrë për të fituar paratë që i duheshin për të paguar shkollën, i frymëzoi ata. Edhe ata vendosën të ndërmerrnin aktivitete gjatë pushimeve të tyre, të cilat do t'ju mundosonte të fitonin para për të blerë artikuj shkollorë, uniforma dhe gjëra të tjera të nevojshme për vitin e ardhshëm shkollor. Dy prej të rinjve gjëtën punë me kohë të pjesëshme - njëri në një dyqan dhe tjetri në një zyrë; dy të tjerët shitën qepë në pazar; tre të tjerë bënë byzylykë dhe vathë për t'i shitur; dhe dy të rinj të cilët janë nga fshati fqinj dhe që zotërojnë toka bujqësore, pregatitën parcela me zarzavate.

Kur përfundoi studimi i librit Fllade të Konfirmimit , grupi, me ndihmën e tutorit, nisi të planifikonte një projekt shërbimi që do të ishte në dobi të mbarë komunitetit. Ata dolën me sugjerime të shumta mbi projekte të ndryshme. Ata u konsultuan gjërë e gjatë dhe vendosën të organizojnë, me ndihmën e të rinjve më të mëdhenj në moshë, një klasë fëmijësh në të cilën ata do të ftonin fëmijë nga fshati fqinj. Planifikuan të punonin në çifte - secili çift do të merrte një grup të ndryshëm dhe do t'i mësonte fëmijëve këngë, lojra dhe lutje. Ata folën se kush do t'i uronte fëmijëve mirëserdhjen kur të mbërrinin, kush do t'i tregonte një histori, dhe kush do t'i drejtojë lojrat në grup në mbarim të mësimit. Po ashtu, të rinjtë vendosën të sillnin pije freskuese për t'i ndarë me fëmijët. Pasi u përcaktuan të gjitha detajet, ata shkuan me entuziazëm nga shtëpia në shtëpi për të marrë lejen e prindërve që fëmijët e tyre të vinin në klasë të shtunën e ardhshme. Ata i shpjeguan prindërve se ata do t'i ofronin fëmijëve të tyre lutje, këngë, lojra dhe do të hanin sëbashku me ta drekë.

Në ditën në të cilën do të fillonte mësimi ra një shi i madh. Mirëpo të rinjtë nxorën pijet freskuese dhe gjellët e pregatitura me shije. Ata menduan se fëmijët nuk do të vinin për shkak të shiut, mirëpo nga ora 10-të, tek porta kishin mbërritur 25 fëmijë, të gjithë të pastër e të veshur mirë. Ata i pritën fëmijët dhe i ulën nëpër vendet e tyre. Një djalosh 14 vjeç i priti me mirëbesim fëmijët, planifikoi programin për mëngjezin dhe udhëhoqi pjesën e lutjeve. Klasat e përbëra nga grupe të ndryshme, të cilat drejtoheshin nga ekipe të përbëra nga dy veta, shkoi shumë mirë. Fëmijët kaluan një kohë të mrekullueshme dhe ishin të lumtur që mësuan. Pas mësimit, dreka u shërbye nga grupi dhe të rinjtë që po i ndihmonin. Edhe prindërit kishin sjellë ushqime shtesë për t'i ndarë me pjesmarrësit.

Të rinjtë i ftuan fëmijët që të vazhdonin të vinin në klasë të shtunave dhe vërtet, nëntëmbëdhjetë fëmijë po marrin pjesë rregullisht. Fëmijët i tregojnë prindërve të tyre mësimet e mrekullueshme që kanë mësuar çdo javë. Prindërit e fëmijëve që marrin pjesë në klasë janë bërë miq të Besimit. Kur grupi i të rinjve nis studimin e librit tjetër, ata pjestarë që e kanë shtëpinë në rrugën ku është mbajtur klasa e fëmijëve, do të vazhdojnë të japin mësim çdo të djelë. Prindërit e disa të rinjve që kanë marrë pjesë në takimet pranë zjarrit dhe në takimet devocionale; hapi tjetër që duhet bërë me ta është që t'i ftosh të marrin pjesë në një qark studimi.

Fëmijët i përshëndesin me emër të rinjtë kudo që i rastis t'i takojnë. Klasat kanë bashkuar fëmijët e fqinjëve dhe i kanë bërë ata miq. Të rinjtë dhe miqtë e tyre kanë reflektuar seriozisht mbi Besimin Bahá'í dhe mësimet e saj të mrekullueshme. Ata po përjetojnë se si "Zoti i mbështet dhe i ndihmon ata në atë që bëjnë."

REFERENCAT

1. Shoghi Effendi, cituar në: Hornby, Lights of Guidance, Bahá'í Publishing Trust, New Delhi, India, 1988, #2132.

2. Bahá'u'lláh, Qëmtime nga Shkrimet e Bahá'u'lláh-ut, bot. shqip 1995, #34:8.

3. 'Abdu'l-Bahá, cituar në: Edukimi Bahá'í, bot. shqip 1999, #71:1.

4. 'Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace [Shpallja e paqes universale], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, Illinois, 2nd ed. 1982, f. 332.

5. Po aty, f. 90.
6. Po aty, f. 90.

7. J.E. Esslemont, Bahá'u'lláh dhe Epoka e re, bot. shqip 1999, f. 82, ose

Rëndësia e lutjes, e përsiatjes dhe e qëndrimit devocional, bot. shqip 1999, #33.

8. Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace [Shpallja e paqes universale],

f. 89.
9. Po aty, f. 147.

10. 'Abdu'l-Bahá, Përgjigje për disa pyetje, bot. shqip 2000, #84:2.

11. 'Abdu'l-Bahá, Bisedat e Parisit, bot. shqip 2000, #27:5.

12. 'Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace [Shpallja e paqes universale],

f. 90.

13. 'Abdu'l-Bahá, Bisedat e Parisit, bot. shqip 2000, #29:41.

14. 'Abdu'l-Bahá on Divine Philosophy ['Abdu'l-Bahá për filozofinë hyjnore], Tudor Press; Boston, 1918, f. 29.

15. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it, bot. shqip 2007, #24:1.

16. 'Abdu'l-Bahá, Tablets of 'Abdu'l-Bahá Abbas [Tabela të 'Abdu'l-Bahá Abbas-it], Bahá'í Publishing Committee, New York, 1909, vëll. 1, f. 63.

17. Po aty, f. 722.

18. 'Abdu'l-Bahá, Sekreti i qytetërimit hyjnor, bot. shqip 2003, #119.

19. 'Abdu'l-Bahá, Tablets of 'Abdu'l-Bahá Abbas [Tabela të 'Abdu'l-Bahá Abbas-it],

vëll. 1, f. 71-72.

20. 'Abdu'l-Bahá, Lutje Bahá'í - shkrimet të shenjtë, bot. shqip, #33.

21. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it, #97:1.

22. Bahá'u'lláh, Tabela të Bahá'u'lláh-ut, të reveluara pas Qitapit Akdas, bot. shqip, #6:41.

23. Bahá'u'lláh, The Proclamation of Bahá'u'lláh [Shpallja e Bahá'u'lláh-ut], Bahá'í World Centre, 1967, f. 78.

24. 'Abdu'l-Bahá, Sekreti i qytetërimit hyjnor, #73.

25. Po aty, #35.
26. Bahá'u'lláh, Qëmtime, #43:2.

27. Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace [Shpallja e paqes universale],

f. 460.
28. Bahá'u'lláh, Tabela të Bahá'u'lláh-ut, #9:20.
29. Po aty, #11:29.

30. 'Abdu'l-Bahá, Tablets of 'Abdu'l-Bahá Abbas [Tabela të 'Abdu'l-Bahá Abbas-it],

vëll. 1, f. 31.
31. Po aty, f. 193.

32. Bahá'u'lláh, Epistle to the Son of the Wolf [Letër për të Birin e Ujkut], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, 1988, f. 12.

33. Bahá'u'lláh, Tabela të Bahá'u'lláh-ut, #11:28.

34. Po aty, #11:31.
35.
36. Po aty, #13:16.
37. Bahá'u'lláh, Qëmtime, #18:1.

38. Bahá'u'lláh, Prayers and Meditations of Bahá'u'lláh [Lutje dhe përsiatje nga Bahá'u'lláh-ut], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, Illinois 1987, #32:5.

39. Bahá'u'lláh, Lawḥ-i-Manikji [Tabela për Manikji Sahib-in], #2.

40. 'Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace [Shpallja e paqes universale],

f. 94.

41. Bahá'u'lláh, cituar në Bahá'í World Faith [Feja Globale Bahá'í], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, 1969, f. 431.

42. Bahá'u'lláh, Fjalët e fshehura, bot. shqip 1996, nga arabishtja #1.

43. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it, #129:2.

44. Bahá'u'lláh, Prayers and Meditations [Lutje dhe përsiatje], #113:2.

45. Po aty, #132:1.
46. Po aty, #178:8.
47. Po aty, #79:3.

48. Bahá'u'lláh, Lutje Bahá'í - shkrimet të shenjtë, bot. shqip, #68:2.

49. 'Abdu'l-Bahá, Lutje Bahá'í - shkrimet të shenjtë, bot. shqip, #66:1.

50. Po aty, #15:1.

51. Bahá'u'lláh, Bahá'í Prayers [Lutje Bahá'í], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, 2002,

f. 160.

52. The Báb, Bahá'í Prayers [Lutje Bahá'í], Bahá'í Publishing Trust, Wilmette, 2002,

f. 163.

53. 'Abdu'l-Bahá, Pjesë të zgjedhura nga Shkrimet e 'Abdu'l-Bahá-it, #203:3.

54. Bahá'u'lláh, Prayers and Meditations [Lutje dhe përsiatje], #41:7.

55. Bahá'u'lláh, Tabela të Bahá'u'lláh-ut, #9:4.

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :